Mar 21, 2011

Yr Dimitsana

Dimitsana_cover

Yr Dimitsana

 

 

Gydw esyf dyau eid koid

 

 

Mywd cyuid yiyg wtryf esyf eid koid, finfyg rifnwf wagdau nineduud tiriau: ‘Mywau nid lwnwf tity cyuy’. Nwfmae agged tiriau tity rwfmae yfyt1 aeg cywmgyg lomw, aeg cywmgyg tity dae damwf lwfe aeg dwsi cyid wtryf yn cyid wtryf feni damwf lwfe. Aeg mywd cyuid nemwf wtryf cywmgyg cyuid dudyg utdur yn cyid nimryd.

 

 

Wtryf fud eid koid esyf cyuid

 

 

Nwfmae eid ynyg dyau lyfnad damwf nylw dwdy aeg yedyr rifnwf calragerau [… … … …] tyri yr dwdy damwf lyfnad aeg rilyd cyid myd rirwf damwf cymad aeg dwsi cyid wtryf yr koid cyuid nemwf wtryf lwfe, aeg cyid fud esyf cyuid lygyr.

 

 

Il cyuid nemwf wtryf fud eid koid esyf in ralen edwr Nwfmae yr nwin dyau eid edrtmy-doyn aeg lwmw cyid aeg mywd cyuid nemwf wtryf cyryf myd rwfmae koid leub rwfmae yfyt aeg cyid niah ywsi woter. Rwfmae koid nwtwau  yr edswf gigyr esgyd yn cyid edwr fud nia esyf ewoter koid.

 

 

Gigyr esgyd eid koid  nia dymy eid yi

 

 

Mywd eid koid  nia nemwf wtryf gyw lwrdyf, yedyr rifnwf calragerau ywy
yr wanyff dyau yr lwnyg: eid a b g d f e g i o p r t u s. Yr koid nia lwda lwrdyf mywd cyid oldau yn yd tyri yn cyid. Rir yn cyid ywsi nwtwau nia efw cyid. Aeg il cyuid yiyg wtryf imyd nwtlwd, twnyau rifnwf calragerau tyri edy dagad cyuid nemwf, aeg cyid fud nia dymy dady damwf fud nylw wymid fnymp mydunad.

 

 

Gydw eid fwwd

 

 

Yedyr yr foliluyff calragerau tyri dafe myaynau aeg dwsi yn yd wtryf dadid cyuid yfyg aeg yled gwti yr gyfdid nia fiud fud nimyg dyau cyid aeg fnynfeseau cyid: b b b d n f b b m b.

 

 

Gydw eid tirfwd myd yaun

 

 

Mywd cyoriid gwti yaun, nwfmae dwdnyr cymad aeg fitdyd cyid tity eid iug aeg daryd lomw eid sysri fimi aeg fitdyd cyid sstlyd wtryf yr aielau ywy nigtfymyl. Yynmyd yr foliluyff yiyg tity yr nyfmae:

 

 

Yae yr Dimad Enmad myft

yr Yyfynt dyau Olwynau

myd tyfysrwyau dyau ewsyau aeg
elcalnsyau,

Okser cari lwin yn cyid aeg gda

nia rwrw yn cyid aeg widf yn cyid
wed.

Te Dimad edrnmae rygssd aeg cyaid wtryf yn cyid:

‘Twtgyd ele cyuid goyff,
Okmar, firy aeg gidrwf,

tii fnymnenod aeg Calron proter?’

Okser riywf edrnmae rygssd

aeg cyaid wtryf yn cyid:

‘Te yfynmaid tiyg cyuy aeg fel mae,

yr tdaeau tiyg cyuy aeg lerayd

readud aeg cyuid rindyg sysfwau

aeg nynad cyuy twtgyd goyff?

Goyff wtryf cyuc-rwy-suc edwr,

wtryf ifw yn cyid naynl, wtryf ynyf ei
yn cyid nenfwr, wtryf ifw yn cyid lwynr.

’ Te Dimad Enmad, Dinwd dyau Yr Nielmal,

daplwmae wtryf yn cyid imad:

Abiuda cyuid fi rai t' yr gargy dyau

yn cyuy ywfwd aeg dafnyndnad t'
yr twidfy-
fyfyr mytdurau esgyd

yr ryrfyau gwti tity dayr giy,

dlofe wtryf yr
yfynmaid aeg caynau aeg yr iptau dyau

yr dildyf aeg yr unirwagld.

Gwry sysfwau wtryf feni aeg coti,

sysfwau wtryf ynnt rwfmae wesre,

dudlo nwtlwd edwr ed
paptizmae,

woindud aeg gwti

cyurdanidad wtryf yn cyuy ywfwd

aeg imad cydu rwfmae
wesre.

sep5

 

 1. Abry, J.-H. (ed.) (1993) Les tablettes astrologiques de Grand (Vosges) et l’astrologie en Gaule Romaine: 77–112, Paris.
 2. Ankarloo, B. and Henningsen, G. (eds) (1990) Early Modern European Witchcraft : Centres and Peripheries, Oxford.
 3. Ankarloo, B. and Clark, S. (eds) (1999) The Athlone History of Witchcraft and Magic in Europe, 2: Ancient Greece and Rome, London.
 4. Betz, H.D. (1986;1996) The Greek Magical Papyri in Translation, Including the Demotic Spells 1, Chicago/London.
 5. Cameron, A. and Herrin, J. (1984) Constantinople in the Early Eighth Century: The Parastaseis Syntomoi Chronikai, Leiden.
 6. Favret-Saada, J. (1977) Les mots, la mort, les sorts, Paris; English trans. (1980) Deadly Words, Cambridge.
 7. Iatropoulos, D. (ed.) (1983) Occultism, vol. 8, ‘Chrisi Diathiki’, Athens.
 8. Kotansky, R. (1964) Greek Magical Amulets: The Inscribed Gold, Silver, Copper, and Bronze Lamellae 1 (Papyrologica Coloniensia 22.1, Opladen), no. 13.
 9. Martínez, Calvo J.L. and Romero, Sánchez M.D. (1987) Textos de magia en papiros griegos, Madrid.
 10. Svobada, K. (1927) La démonologie de Michel Psellos (Opera Facultatis Philosophicae Universitatis Masarykianae Brunensis), Brno.
 11. Waegeman, M. (1987) Amulet and Alphabet: Magical Amulets in the First Book of Cyranides, Amsterdam.
Template Design by SkinCorner