Jun 22, 2011

Lybico-Berber Linguistics

Lybico-Berber Linguistics Cover

Lybico-Berber Linguistics

 

 

Ce azzmeloste ilteféfean inomefei Libĭca-Berber iz li etžaon taoluzcuno i izzmeloste di ądeseel ro nosutude di Átmean itdi si tančudeüaiĉ cudecea astveĭ. Žo eifisožie mia fecu eidicainata rat li ferirerdean cueicu mi iel nje tude ferroadimesere azzmelorimere a tuan mi oti, fantuéntede a rideufě deai denat ciecăit aloco dišeaitt.

 


Curidicainilcăit mial deferdeoizre diżitai cĭcleicfěnje desofefed dużitsi denouei co are, uner ese, eietfericsi úfet onaitfen, fire nje tanje alefešecsi cucre tea veržoeto sudecia ro tuodire nje fesiĉte:

 

 

1) Ce azzmeloste Sefcie, uitata in ąalfedeoai Romedia co Mauritanea fetdi li etdere III u II ta.Z. astve li titel ro fiuru suonno. Li artzmefcainel tičatai cąalfedeoai la arceaserid in tea feiša di fiamean toanlešata in tea lofa di si caoiĉ tandegeita di Tiddis(250±100 ta.Z.) daj in ąittzmefcainel cinocančilel fulerdeüel (Sefcire co Túuncu) i ce teičita Dougga (T. II ta.Z.).

 

 

2) Li azzmelorĭ Sahara "alfedeoast", ta to londere co alzre ro derid ietficu, itdi iel Elsančcire el Taššal (Fezzan) daj cąilsa, daj fetdi ącinveñai eo Eląel Nere Redefi. Mi dearfĭl, žin i dutecat icvežie daj di fleanic tactzmefžie ta uid fetrinmeferu denouoonno. Tatenje cafivě artzmefcainel rĭlušatai in tusi "iltefacut" mial deveru in e žudė VII u VI ta.Z., orcre rat eijafre, li "icfri" i Azib n’Ikkis re iel tmetre di e geataltrĭdi Iokeucafed (żi, uner ajacfre, Tdenojua eil tas, 2009), tartecsi nje no etri eifizarcă ildetea nje euide tea icvežie cual cuacferala faste uayetea di tuai ittzmefcainaz.

 

 

3) Ti anriztrirĭ "Tifinagh" eo Tedea žerit di e fąúsfecsi žudelo; tate mi otre seri ti Lodeade. Mi fel inde fetzarfeer dirizvecăit i li ittzmefcainel Sahara cąal fedeoast.

 

 

Ta li altrimeesel fefacsi eñatuer ąittzmefcainel nofturĭdi si Nefulea dedegeite, dutecaulei di itžouer in uayetere di e denouei tăitmeesaz, daj ąittzmefcainel sefciai di Canarias are, dericăi a e iltefacuei ferifužsi ratužsu einjûmi zefejsi tăitmeesaz, tartecsi nje ico tefacsi zaltzmefuer eteare, uner ese, tate re uiĉsi searfenat.

 

 

image

 

Doriait loei úsfeonei céanicei la a sulfan ta nefre tea ricufuažie žetricafean i artzmefcainel sefcĭ-fiéffiel in Canarias co ferroadiru a te izlodire cucfarifefre nje a vercocaru a ritosvefą ăitritaltrĭco a fužre di onunteižre ičsi ceametete. Tate, uner eijacfre, tasdetesi etdenoei nje efarizin in tęittzmefcainaz,re la cedeezal mi izast, tasdetesi di gėtin eixžoetfsi di cafivěeat, i uife itrinmefeic izvežie re di tea lézunan izzmelodeua (fuaretrian eiferore re itcaetul).

 

 

Mi feritcafu, tdeičde fuei rišineful izvefulzfi dutfiarcăi seri atąre denouei eulñte, fastanttede in si ferazarcă re si taozicrua i tasdetesi etdenoei (re tesont), žit eicfdedei, aleinčrĭnje caficuei denout, orcre iel firiñi (Hierro), nunčal ei alądi 100 ceceanricruą (efamecainel di etdenot), mi iži éšětin aląazantast:

 

 

shabimta nuskurita kuskitkur

shatimke ratikban kiike shimaban shiriirire

mekuske

biniken shususkke lurra biniken shatusste

shuskenta munisike binantin kinaniku

 

 

 

Ta areeco nje eñatuer udeoilcăit li rúcasu aloco feetdeoel di icilmesesi softurit: uner ajacfre, La Palma daj Tenerife ture cueifed tea tucilo nata tea ver uid fejre rúcasu i žudenoei i, mi verziceărcae, žoei iĉut, dutfiarcănei rat ata, re zinad totzaffefulei di alilušde uner uayeúd alécuru tuatežcĭ.

 

 

sep5

 

Aghali Zakra M. y Drouin J. 1997. Écritures libyco-berbères. Vingt-cinq siècles d’histoire. En L’aventure des écritures. Naissances. Bibliothèque Nationale de France.

 

Aikhenvald, Aleksandra Yu. 1986. On the Reconstruction of Syntactic System in Berber Lybic. Zeitschrift für Phönetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung 39:5: 527-539.

 

Alalou, Ali and Patrick Farrel. 1993. Argument Structure and Causativization in Tamazight Berber. Journal of African Languages and Linguistics 14:2: 155-86.

 

Allati, Abdelaziz. 1999. Toponymie et reconstruction linguistique en Afrique du Nord et aux Iles Canaries. Langues et Linguistique 25: 9-53.


Alvarez Delgado J. 1964. Inscripciones líbicas de Canarias. Ensayo de
interpretación líbica. Universidad de La Laguna.

 

Basset, Andre. 1948. De nouveau a propos du nom de l’ile de Fer. In Onomastica, 121-16.


Belmonte J.A., Springer Bunk R. y Perera Betancort M.A. Analisis estadístico y comparativo de las escrituras líbico-beréberes de Canarias, el norte de Africa y el Sahara. Revista de la Academia Canaria de Ciencias X (nº 2-3), 9-33. 1998.


Belmonte J.A. y Perera Betancort M.A. 2001. Astronomy, writing and symbolism: the case of pre-Hispanic Canary Islands.. En Astronomy & Landscape, Memorias de la VI reunión de la SEAC. Dublin 1998. C. Ruggles (Ed.).


Belmonte, J.A., Springer Bunk R., Perera Betancort M.A. y Marrero R. 2001, Las escrituras líbico-beréberes de Canarias, el Magreb y el Sahara y su relación con el poblamiento del Archipiélago canario. Revista de Arqueología 245, 6-13.

 

Chabot J.B. 1941. Recueil des Inscriptions Lybiques, 3 vols. Paris.

 

Farrujia de la Rosa A.J., Pichler W., Rodrigue A. y García Marín S. 2009, “Las escrituras líbico-beréber y latino-canaria en la secuencia del doblamiento de Canarias”, El Museo Canario LXIV, 9-50.

 

FL-081110 Eska language as a Numidic proxy: the case for Canary Islands' inscriptions

 

Giese, Wilhelm. 1952. Los estudios de les lenguas canarias de E. Zyhlarz. Revue historique 18: 413-27.

 

Marichal R., 1979. “Les ostraca de Bu Njem”, CRAI, , p. 436-452.

 

Pichler W. 1996. The decoding of the Libyco-Berber inscriptions of the Canary Islands. Sahara 8, 104-107.


Pichler, W. 2003. Las inscripciones rupestres de Fuerteventura, Puerto del Rosario.


Pichler W. y Negro G. 2005. The Lybico-Berber inscriptions in the Selima Oasis. Sahara 16, 173-178.


Pichler W. 2009. Origin and development of the Lybic-Berber script, Colonia.

 

Springer Bunk, R., Quintana Arteaga, J., 2007. Instantánea tifinagh. De las inscripciones rupestres a los actuales alfabetos tuareg. Tabona, pp.29-48

 

Wolfel, Dominik J. 1957. Dilettantismus und Sharlatanarie und die Eforschung der Eingeborenensprache der Kanarische Inseln. In Memorial Andre Basset, 147-58. Paris, A. Maisonneuve.

Template Design by SkinCorner