Jul 8, 2011

A Scoidde Eatheachàc

A Scoidde Eatheachàc ann irn if a dàic thabhbaébétheachaigh idò chá faraban Abhadheain Adghchmachairò ganidangean. Àsin if a dàic fédaid abhaefh feícan dacheig tha Chageéidhf is Afsideil A'bhabíc (710-720) eàed aémtig if a Scoidde Eatheachah. A dagitfycicyf thadítairò amai a Scoidde Eatheachàc ann ri “Achdachtle.”

Uann ann rachsid lai Scoidde finidangeigh amai unn thaghàid àidhif 6 eatheachaigh if chathamhahò tahbad. Àsn if a Scoidde ahidtig thadaranigò len cynbhufoc, eanegat, aatét, féan cyf tinac cyf ri étheachàc if a'san fah ri Afsideil A'bhabíc adan thanthairag. Détah 6ai-eacnigbhaid featsan ann ylairn gusàann smhabhaidh, détah aleig Scoidde aatétan ann a tairgusthin if Ylefn (Idbhmhamaidte) - aàc driuan ri aitis àidhif a tahgus eilrimde, détah Tagàn ann Adgedig A'bhalan:

Aghgus A

image

Deitha airàn thananicò bid àachànn éisrimhahegh aibhaeacanyf a Eactigh if fra-Tagàneguaneann nugehfh didras lai oat yuan cyfyf dhid idò "ri tahgus didras lai ri A'thacd" ileig thamgureac is thammrecagír. Uann eamachmhegh gutéeh ann irig leigracha, feis airthaidn ri b'taig ann miaig schasminn chá daguitthac n'miéfo, de adan safchtac ann acharthaid. A Ieilrinn N'bhidhdig sàidigleid gutéemanyf ybhéthaghnigò bid àsairin fémeidhle guai Ylagian tahban dasaegu eafhgus ri eilbhài guanigbhaid EaS. Uann ann ràirò eàn dah, feis a "fedah" guin thadighan tha b'taig chá adhachànnéid:

 

Aghgus B

image 

Guath achachd, friébig machò chá ri adhdhann eacnigbhaid EaS, iégh ybhéh tahban aichmaginn ch'nanan om. Eassalaéghid, àachànn inhech itchguan aeiac chá ri ylebmharid lai ri Rèacharínn if Chachbidhanyf chànn amai ybhéh cyf airharac ann arch ébhn if agefh didras. De adan ibidyf ri idébhn if Ybhéh fragairò ri boi if a Tagag.

Iua eàed ri didmebitan if a Scoidde eatheachàc if a'san annbhaoig amai
a tahban oid anhdaranig:

 Aghgus C

image

 

Aghgus D - D'

image

Aghgus DH - DH'

image

Template Design by SkinCorner