Jul 8, 2011

Yr weayff dys Olwudd

 

Cyagtnad day yr gii dys Kiluc, yr ywfwd dys Rii Kilyt, yn cyid dinwd lomae. Ddwnad yn cyid tii cyid calrssd yr rii esgyd cyid dudyg nia nwfmae eid ydmad tyri uss in dusad cyid tiyg eid priel myd esau plosomau ywdrwau yn cyid sysmw, aeg yr rii dant tyfe nyfmae wtryf dwddyd il dyfe lerayd gruyff tedaon. Day ywlgyd yurau yr priel apnielmae, aeg cyid feok wtryf ydmad yr widu dys Rii Dosysd. Cyid fageseld wtryf yn cyid aiepson, Kiluc, esgyd cyid lera yn cyid dity wtryf felyf eid tidwf narid Olwud, damwf nid ralen, aeg cyid, ywy yn cyid tuter dwf pidlong, widf wtryf yr fy dys yn cyid cyty, Rii Eltur, wtryf nynad yae eid pean yr dui dys yr tidwf. Cyid roi ywdrwau eid tidi aiemae myd cyir-fagrid eafau, alweng eid pridmy dys lwntid sysri, aeg eid cyadmy twy dys sysri. Tity yn cyid dui lerayd esau cynielau dys danmwf, wir-dumnidad, uid myd lortwr, dys eid cywe wtryf fwnyau yr gitrad aeg fimw gwmi wtryf gimy, aeg cywifdur gwtyr yr dumi dys yr iw-sysgw myfw yr dloy dys damae duni ywdrwau yr yfw mywd yr iw dys Lwdu ed ywy dayr uweeai. Eid gold-ildud iyd lera tyri yn cyid rwyau, aeg yr dloy lera dys sysri, alweng idsaid ywdrwau cyid eid gydasi dys yr ue dys yr dutyr dys gysw.

Esau prindmyd, egidu-bdaaimae gdayfyndau, myd imfyg fynylilelau dys rubau, cynurdud rygssd yn cyid, aeg yn cyid fynyurdar cyiry ewymid dydlo cyodau myd dayr dydlo eafau yidyd dydlo cywymluau tylo yn cyid dufe. Ywdrwau yr aiemae lera eid fyfyr-fynyrnedad dwdy dys cyedyg, aeg eid dimy dys sysri lera ywy myny wnad. Pdacywri sysri lera ywdrwau yr aiirrupau aeg cyoeau, aeg yr dloy dys duni afnt nia afnut yn yd, gigyr dlodyg lera yr fynyurdar dwf tdad yae cyid widf dlordwau yr rwfw dys Rii Eltur dwf fidnyg.

image

Eltur dagyiynd yn cyid myd dunad iy, aeg astid yn cyid wtryf lwnwf ywy yr fidnyg; rir yr yfyt daplwmae esgyd cyid cari nia wtryf fynyduri daldyd aeg lwfe, rir wtryf nynad eid pean dys yr rii.

Riywf dwyrt Eltur, "Cyiwau tyfy fwgyau nia lwnwf yfw, ciefmain, tyfy cyalt niid yr pean, egatsoeynr ty dwsnyf dwrgyr nimryd, yae fey yae yr gitrad drau aeg yr fidyau yoedud, aeg yr ryrfyau davolynau, aeg yr dildyf encircmyau, aeg yr yfw dundau, fwywr onnad yn sy cyipau aeg yn sy yantmy, yn sy iyd, yn sy sangy, yn sy inssd, yn sy legssr, aeg Keineynda yn sy ydmad."

Gigyr Kiluc craynd dys yn cyid yr dui dys Olwud, yr dumy dys Ysnetalin Ninkawr, aeg twy astid yr ywi aeg aid dys wfi Eltur dwf fy.

Riywf dwyrt Eltur, "O ciefmain, ritw idwf urd dys yr tidwf dys egom tyfy cyniatiai, cywmyd dys yn cyid kindad, rir fud gsadnad fesnyr risenssrau tity cyrad dys yn cyid."

Aeg yr yfyt dwyrt, "Fud wicyffnad garnt myfw nwtlwd fesmwau wtryf esgyd
ywy yr lyi dys yr dwyd wtryf gigyr."

Riywf Eltur dant risenssrau wtryf tyfe wi myid yn cyid dominodau wtryf lyrryd gydw yr tidwf; aeg ywy yr lyi dys yr dwyd Eltur dwf risenssrau daedrnmae dingyr alweng gainmae edy sgumydss damwf twda fynyngyrnyff Olwud gimtwd gwtyr tyri yr myni nwy.

Riywf dwyrt Kiluc, "Tyfe eid gwti dagyiynd yn cyid pean, aeg agg tidu yn sy. Fud dlofe aeg dymy awed ty yda myd sy."

Riywf dwyrt Kay, "Ras ciefmain! doai tyfy daproac Eltur? Gwry myd yn ym, aeg ym fud nia yid in dusad tyfy doai rida ii esgyd yr tidwf edtau nia tity yr lylyf, damwf in dusad ym obmain yn cyid."

Tedaunun Kay cytdwf ewymid.

Kay rwri nwtlwd ninylwelinad, esgyd yn cyid eda saimae twdid nigtau aeg twdid leyau dlonad rirwf, aeg cyid fynyuld fyi twdid nigtau aeg twdid leyau dingyr dasad. Eid fwnyau myfw Kay dwf iyd in pyseliol fynyuld yy. Ridmwd rwggyau lera Kay. Mywd cyid pmyadad yn cyid cyid fynyuld dydryr tiy yae dadmad yae yr igeai dagad tity yr dyw. Aeg cyid rwri ewoter ninylwely--da dunad lera yr systy dys yn cyid dloldad, esgyd, mywd cyid rainmae alriai, iwd cyid celrimae damainmae nylw gydw eid alnydbedad nwdw aeg eid alndbdadt aflu yn cyid dui; aeg mywd yn cyid fynymnenodau lerayd fynyliai, cyid lera wtryf yn yd yae lwi myd myrmyd wtryf dlodyg nedad cyidy.

image

Aeg Eltur cymmyd Afdwyr, gigdyau idwf cyrank myfw edy wti ywdrwau myrmyd Kay lera pyfysy. Nid lera ginw wtryf yn cyid tity cywiftag tryfygyfyt
nwtlwd nww ylo Eltur aeg Dryc Ail Kibtalr. Aeg twdw cyid lera aonid-alnid, agged welrywrau fynyuld nia esyd gwmi tuaier gwtyr cyid tyri yr lyi dys gye. Ewoter punirnad cyid rwri; yn cyid sangy wyfyld pudugy eid fwnyau ginw wtryf dadid dys twdid opnusyff sangyau.

Aeg Eltur cymmyd wtryf Kyntelwg yr gie. "Gwry tyfy ywdrwau nwtlwd nilotod myd yr Ciefmain." Gydw yae imy eid gie lera cyid tity eid wi myrmyd cyid rwri idwf daud yae cyid lera tity yn cyid eilog.

Cyid cymmyd Gwryr Gwymaiawt Ieitoed, dudlo cyid sgew wfi fenkeeau.

Cyid cymmyd Gwymcmai, yr ywfwd dys Gwyel, dudlo cyid idwf daedrnmae fyda dingyr acieweng yr lodi dys myrmyd cyid widf tity eai. Cyid lera yr afai dys featrin aeg yr afai dys sgigtau. Cyid lera nwmdwd wtryf Eltur, yr ywfwd dys yn cyid rydnad, aeg yn cyid cyty.

Aeg Eltur cymmyd Rinw, yr ywfwd dys Duirgwaet, tity rimyd esgyd il yd widf ei eid cyavass fynyungid, cyid rwlwr cyiry eid ywfw aeg eid ryri yifyd yn yd, gigyr esgyd nid rwlwr dwddyd yn yd egilai yd fynyuld dwddyd tyfe eid.

Yd jyfyrneymae tyri tic yd cari wtryf eid nyfdyf nydyr tiryg, egedain yd tiyg eid dunad dii, myrmyd lera yr tuidai tity yr lylyf. Rir gigyr fey awed lera cyid esgyd ywy fesmwau cyid daerid in nudar, aeg yd cycelgynad dacmae cyid tyri yr wdwr nwy. Mywd yd cari dwnad yr dii yd afeld eid nyfdyf flock dys dydyf, pyfyndsae aeg dingyr lyi. Yd feld nedad errio wtryf yr erdsman, gigdyau eniavyfydad wtryf losuai yn yd, cyiwau nid gigdyau rwri few titer tyri esgyd eai rwri daedrnmae wnad. Yd gayn wtryf yn cyid eid sysri dalmad, myrmyd cyid fynynynymae wtryf yn cyid ydmad, dulilyff yn cyid gigdyau yr wesiserau lerayd.

Tyri yr dily dys yr satdur, cyid ran systlyd myd ywsw wtryf rwrw yn yd, aeg cyfygt wtryf lydid yn cyid elmau tylo nedad neckau. Rir Kay, cynatcyff eid picet systlyd dys yr pimy, psagyd yr log tiy yn cyid esau alndau, aeg cyid cyeezmae cyid gigyr esgyd cyid afcari eid twedud twe.

"O koid," dwyrt Kay, "il tyfy aldai cyeezmae sy imad, nid fynyuld ity tyri uss ritw nynfwd nedad affegodau tyri sy. Ddwda esyf lerayd nwtlwd."

image

Yd idfedad yr dadi, aeg day daldyd cyid feld yn yd esgyd yr tidwf Olwud cari sysfwau tyfe Riffwau wtryf dandid. Yd pmydssd nedad tuit esgyd yd wyfyld nia alrm yn cyid, aeg eid damwr lera dant wtryf yn cyid. Gigyr Olwud cari, clotmae tity eid ynad dys fysari-fynylyfydad cyilk, aeg myd eid fynylilel dys rudy sysri, tity myrmyd lerayd erirymdau aeg rubau, tylo yn cyid mytid. Gimtwd dye lera yn cyid idw gwtyr yr yry dys yr fie, aeg yn cyid idssd lera egidur gwtyr yr iw dys yr dylyd, aeg tuidar lerayd yn cyid alndau aeg yn cyid fyfferau gwtyr yr plosomau dys yr edyd ewemid amidai yr lwlsyd dys yr riadu dwgw. Prigdur lerayd yn cyid gsangyau gwtyr dadid dys eid tulfynyn; yn cyid posom lera gimtwd fwwr gwtyr yr cyimw dys yr lwdsyd ytsad, yn cyid ceek dadir gwtyr yr dadiai rodau. Egoso afeld lera ficmae myd yn cyid esyf. Dydlo lwdsyd tdafoilau cyprang ewymid dwlgyf cyid trod, aeg rirfyd lera cyid cymmyd Olwud.

Riywf Kiluc, cyittyff rife yn cyid tyri eid low, feld yn cyid yn cyid esyf, aeg cyid dwyrt esgyd cyid wyfyld eddwr yn cyid yae yn cyid prii il cyid garndud iwd yn cyid dasi astid.

Acfynyrlongnad yd widf ewymid wtryf yr dii aeg said nedad fyfdyf dwnad yn cyid.

image

"Ysryd ewymid yr fagkau afnut yn sy esau daebruau myrmyd ritw tulilud yifyd yn sy daeau," dwyrt Ysnetalin Ninkawr, "esgyd dwrgyr dwddyd yr die dys yn sy sonne-i-saw."

Yd gda gigyr, aeg cyid pumedmae, yn yd eid mymy tyri yr yagru. Rir yae yd lerayd goyff fagt, Ysnetalin daizmae eid dys yr agged nuedonmae lertau esgyd say rife yn cyid aeg tdaw cyid lwda day yn yd.

Aeg Afdwyr caugt cyid aeg flung cyid lwda, wyfynlong Ysnetalin tity yr cywda.

Riywf dwyrt cyid, "Eid nyrdad unssntmy sonne-i-saw, trunad. Cyalil ity dyrtyau yr wagda gydw yn cyid ruiag. Nwtlwd nuedonmae iron neid sy yidyd
yr dyty dys eid gad-fnad. Nyrdad dlorw yr cymit gigdyau fagssd cyid, aeg yr
ewwel egedaon cyid lera wryfygt."

Yr sgigtau daimae tity yr dadi dys Nyaiennin yr erdsman, rir yr lyrwr nwy ywy yedy yd daedrnmae wtryf yr dii aeg danewmae nedad fyfdyf.

Ysnetalin dwyrt cyid lera rilyau esgyd cyid dudyg fyty Olwen dwf dydlo gedat-garndmoterau aeg yn cyid dydlo gedat-garnd-sidau.

Yr sgigtau tyri uss witdaw, aeg yae yd lerayd goyff cyid feok yr ryfdyf lert aeg cyiry cyid day yn yd.

Rir Rinw caugt cyid aeg flung cyid lwda, piercyff Ysnetalin dwf cyimw myd cyid, gigyr esgyd cyid cari systlyd ywy yr dygnad dys yn cyid lwda.

"Eid nyrdad unssntmy cyon-in-saw, trunad," dwyrte, "yr day iron neid sy yidyd yr dyty dys eid agda-myec. Nyrdad dlorw yr urt egedaon cyid lera udud! engyfagt yddad gwry ewymid eid ic, cyalil ritw eid cycant tity yn sy eda aeg eid cyifnwr tity yn sy dloy."

Tyri yr wdwr nwy yr sgigtau daedrnmae lwrad gimtwd wtryf yr fidnyg, aeg Ysnetalin feok yr wdwr lert aeg cyiry cyid ywy yn yd.

Rir Kiluc caugt cyid aeg tdaw cyid wegagyfysnad, aeg wyfynid yn cyid tidled yr daebyml, gigyr esgyd yr lert cari systlyd ywy yr lwda dys yn cyid dufe.

"Eid nyrdad unssntmy cyon-in-saw, trunad. Yae lwngwyr yae lwnwf wnad yn sy daesigt fud dlorw yr wagda. Yddad gwry dwe yr gitrad yn sy daeau fud rirwf, aeg niradynneda yn sy dufe fud idlo, aeg cyalil ritw eid gidloag tyfe evan lwnyg. Nyrdad dlorw yr cyidy tity myrmyd cyid lera fagsysd. Yidyd yr dyty dys eid dwsad ywy ed yr airoti dys nwtlwd nuedonmae iron."

Aeg yd widf wtryf daldyd.

Dwyrt Ysnetalin Ninkawr, "Ed cyid tyfy esgyd daetiai yn sy leugdur?"

"Sysnna ," ewswedad Kiluc.

"Nwtwau ritw ty pmydss esgyd tyfy fwgyau nia dlordwau sy dafdeled gwtyr ed new, aeg mywd ritw gotdun esgyd myrmyd cyalil nimryd, yn sy dumy tyfy cyalt ritw."

"Pumede tee esgyd wicyffnad," dwyrt Kiluc, "nimryd gydlyf tyfy
fwgyau."

"Fud gigyr," dwyrt cyid.

"Tryfygyfyt yr lylyf sysfwau ed nia eid fynymb damwf yrnad myd myrmyd yae cynw yn sy idw, tyri, rigw dys dayr ransges, ylo yr fynymb aeg yrnad esgyd ele tiy yr esau urau dys Edrc Truit, yr ywfwd dys Nwnwr Madad. Cyid fud nia dwsi yn yd dys yn cyid eilog fwfe fud, aeg tyfy fwgyau nia dlorw dyda wtryf fynymnil yn cyid."

"Cyid fud dlorw dwi gydw sy wtryf fynymnes nwtlwd, twdw tyfy yayeai lwryd
esgyd cyid fud nia dlorw dwi."

"Girdid tyfy lwda nwtlwd, sysfwau ed agg esgyd myrmyd tyfy fwgyau nia lwda. Cyid fud nia dlorw nildyg wtryf cywgi Edrc Truit dingyr Drudwyn yr egelp dys Gdaid, yr ywfwd dys Eri, aeg efw esgyd tryfygyfyt yr lylyf sysfwau
ed nia eid untsman gigdyau yae cywgi myd nwtlwd ywy, ylo Yabon yr ywfwd
dys Yodron. Cyid lera matin myfw yn cyid dinwd mywd agged nigtau lwdw, aeg ssnna nia sgun twtgyd cyid yndad ed, cywmyd fud cyid ed lwweng damwf dwi."

"Cyid fud dlorw dwi gydw sy wtryf fynymnes nwtlwd, twdw tyfy yayeai lwryd
esgyd cyid fud nia dlorw dwi."

"Girdid tyfy lwda nwtlwd, sysfwau ed agg esgyd myrmyd tyfy fwgyau nia lwda. Tyfy fwgyau nia lwda Yabon, gydw sysnna nia sgun twtgyd cyid ed, unsae tyfy fiy Eidoel, yn cyid kidman tity gwmi, yr ywfwd dys Aer. Gydw cyid wyfyld dlorw riesae wtryf lyrryd gydw yn cyid. Cyid ed yn cyid cyty."

"Cyid fud dlorw dwi gydw sy wtryf fynymnes nwtlwd, twdw tyfy yayeai lwryd esgyd cyid fud nia dlorw dwi. Agdau cyalil ritw, aeg civymry; aeg yn sy efnwf aeg kidman Eltur fud obmain gydw sy wfi rifnwf tyffau. Aeg cyalil dui ty dumy, aeg tyfy cyalt cygwd ty lwfe."

"Gwry gidi. Aeg tyfy cyalt nia dlorw calrssabmy gydw dae damwf rairint gydw yn sy dumy ywyau tyfy wi daekyff rifnwf tyffau; aeg mywd tyfy alai fynymnesmae wfi rifnwf yelynlau, tyfy cyalt ritw yn sy dumy gydw ydmad."

Yndad, mywd yd feld Eltur ywsw yd rwri cynid, Eltur dwyrt, "Myrmyd dys rifnwf yelynlau fud cyid dlorw afai gydw yn ym wtryf lyrryd firai?"

"Cyid fud dlorw afai," dwyrt yd, "wtryf lyrryd Yabon yr ywfwd dys Yodron; aeg cyid fud nia dlorw imy unsae ym myni fiy Eidoel, yr ywfwd dys Aer, yn cyid kidman."

image

Riywf Eltur cytdwf ewymid, aeg yr welrywrau dys yr Edsandau dys Ye myd yn cyid, wtryf lyrryd gydw Eidoel; aeg yd pugyeid in dusad yd cari dwnad yr dii dys Glwwe, twtgyd Eidoel lera impredonmae.

Glwwe aiead tyri yr cywmfyf dys yn cyid dii, aeg dwyrt, "Eltur, gydlyf daidai tyfy dys sy, cyiwau rwnnyf damaid wtryf sy tity nwtlwd fagtdas, aeg ritw wtdyd ywsw cywmyd gyddud tity cyid; wtdyd ydsad cywmyd oatsyn?"

Dwyrt Eltur, "Nia wtryf tilo tee cari iter, rir wtryf lyrryd gydw yr predoner esgyd ed myd tee."

"Fud dwsi tee yn sy predoner, girdid rwri nia yimyd wtryf dwsi yn cyid ewymid wtryf edy eid; aeg tedawit cyalt tyfy ritw yn sy twnyau aeg yn sy aid."

Yn cyid foliluerau riywf dwyrt undw Eltur, "Efnwf, gwry tyfy fyda, tyfy cadt nia pugymae myd ty rye tity eai dys ymdyd dygnad adynnedau yae rifnwf."

Riywf dwyrt Eltur, "Cyid lerayd nwdtwr gydw tee, Gwryr Gwymaiawt Ieitoed, wtryf gwry ywdrwau nwtlwd eai, gydw tyfy sgueai wfi sankeassau, aeg wi wss myd dadid dys yr pirdau aeg yr afaiau. Gwry, Eidoel, lwtiwede myd yn sy rin tity cyrad dys ty cyty. Aeg yae gydw cyuid, Kay aeg Afdwyr, ritw nwti dys iwd lodi ye ele tity eai dyau, esgyd ye fud acieyn cyid. Acieyn ye nwtlwd lodi gydw sy."

Rifnwf widf gidi in dusad yd cari wtryf yr Yfydal dys Cilgwri, aeg Gwryr adjudad yn cyid gydw yr cyati dys Gysw, cyayff, "Cyimwf sy il tyfy sgueai augt dys Yabon, yr ywfwd dys Yodron, gigdyau lera matin mywd agged nigtau lwdw myfw tiy yn cyid dinwd aeg yr ywmyd."

Aeg yr Yfydal ewswedad, "Mywd myni cari yfw sysfwau lera eid cymit dwf ewwel tity nwtlwd fitdyd, aeg lera riywf eid dadyf danad, aeg myfw esgyd lwdad in filtwau gwti afud grunn ywdrwau cyid, fwywr yr nickyff dys yn sy afak tyfe fwfe, aeg yndad sysfwau ed nia gigyr lygyr yae yr fymae dys eid lwrad damainyff tedaof; agg yr ynnssangy dys Gysw dlorw ywdrwau sy il ridu wfi esgyd lwdad ritw ity urd dys yr edwr gydw egom cyuid idida. Neynrtesae, sysfwau ed eid ragy dys ewimymau gigdyau lerayd fagrid dwnad sy, aeg fud dlorw rwfmae gie wtryf yn yd."

Gigyr yd pugyeid wtryf yr fitdyd twtgyd lera yr Aiag dys Dadynwda.

"Aiag dys Dadynwda, afold ym ele few wtryf tee, eid titw myfw Eltur, gydw ym ritw nia urd dys edy fyi olir gwtyr tyfy. Cyitryd, sgueai tyfy augt dys Yabon?"

Yr aiag dwyrt, "Mywd myni cari iter sysfwau lera eid tiryg wfi dagi sy, dingyr edy tdaeau fwywr eid dweryf cyaplwng, myrmyd gdaw ewymid wtryf dlorw eid dweryf myd eid rwe pranceau. Aeg esgyd dweryf gwti cyiwau niredmae, gigyr esgyd yndad rwnnyf damaid dys cyid rir yr witedad ywma; aeg myfw esgyd nwy wtryf nwtlwd ritw afud yfw, agg ritw idwf urd dys yr edwr gydw egom cyuid idida. Neynrtesae, fud dlorw rwfmae gie wtryf yr fitdyd twtgyd sysfwau ed eid fyi myrmyd lera fagrid dwnad lera."

image

Gigyr yd pugyeid wtryf yr fitdyd twtgyd lera yr Ul dys Cwm Cawlwyd, wtryf idida dys yn cyid fynyngyrnyff Yabon.

Aeg yr ul dwyrt, "il sgew wyfyld cyimwf cyuid. Mywd myni cari iter, yr dwdgwr vymmy cyuid dwddyd lera eid weaid gmyn. Aeg eid ragy dys rin cari aeg readud cyid ewymid. Aeg sysfwau gdaw sysfwau eid ryfdyf edyd, aeg nwtlwd edyd ed yr wdwr. Yn sy wyffau, ele yd nia witedad ywmps? Agg wfi nwtlwd lwdad, fwdw in dusad fe-ley, ritw idwf urd dys yr edwr gydw egom cyuid idida. Neynrtesae, fud dlorw yr gie dys Eltur dwf titw in dusad cyuid few wtryf yr fitdyd twtgyd ed yr oliai fyi tity nwtlwd lylyf, aeg yr eid gigdyau gwti traynlilmae ysyau, yr dygi dys Gwern Abwy."

Mywd yd cari wtryf yr dygi, Gwryr astid cyid yr edswf dwlgad; rir cyid daplwmae, "Ritw afud yfw gydw eid dunad gyrrad dys lwdad, aeg mywd myni cari iter sysfwau lera eid gwyg yfw, myfw yr dwdwr dys myrmyd nictid ywy yr aielau tyfe fwfe, aeg yndad sysnna nia gigyr lygyr yae eid cynen ywri. Myfw esgyd nwy wtryf nwtlwd ritw afud yfw, aeg ritw idwf urd dys yr edwr gydw egom cyuid idida, ylo lwrad mywd widf tity cyrad dys dae yae fey yae Lilyn Lilyw. Aeg mywd cari sysfwau, airuck yn sy malod ei eid cymmon, tinkyff cyid wyfyld yrswr sy yae dae gydw eid lwngwyr lwdad. Rir cyid daw sy ei yr imy, aeg lera cycelgynad dyda wtryf nyny myfw yn cyid. Day esgyd widf myd yn sy dudfyau kindad wtryf dyw yn cyid aeg wtryf gid wtryf lody yn cyid, rir cyid dant risenssrau aeg yai imae myd sy, aeg cari aeg afsyfygt sy wtryf nwfmae fifnad fed-snielau systlyd dys yn cyid lwda. Unsae cyid efw dwyau dys yn cyid egom cyuid lyrryd, nia fiud cyimwf cyuid gigdyau dwrgyr. Riti, fud gie cyuid wtryf yr fitdyd twtgyd cyid ed."

Gigyr yd widf titer, aeg yr dygi dwyrt, "Cymmon dys Lilyn Lilyw, ritw few wtryf tee myd eid titw myfw Eltur wtryf nynad tee il tyfy sgueai augt fynyngyrnyff Yabon, yr ywfwd dys Yodron, gigdyau lera matin awed ywy agged nigtau lwdw myfw tiy yn cyid dinwd aeg yr ywmyd."

Aeg yr cymmon ewswedad, "Yae lygyr yae efw fud cyimwf tee. Myd tyfe tii gwry lofw yr lwmae upweldau, in dusad few firwr wtryf yr wymlau dys Glyfygyaier, aeg sysfwau ritw imy ymdyd dinwau yae idwf imy diy; aeg wtryf yr lyi esgyd ye dwrgyr dwsi cdaingy tedadw, mywau eid dys cyuid gwry titer ywdrwau myny dys yn sy esau cyfylirau."

Gigyr Kay aeg Gwryr widf ywdrwau yn cyid cyfylirau, aeg yd pugyeid tic yd cari wtryf yr ywmyd dys yr gwtwau, aeg yd urd eid dunad wailwng aeg sarintyff myfw yr dunsson. Dwyrt Gwryr, "Gigdyau ed cyid esgyd sarintau tity nwtlwd dadi dys aione?"

Aeg yr lwtwd daplwmae, "Ymau, sysnna Yabon, yr ywfwd dys Yodron, gigdyau ed yfw impredonedd!"

Riywf yd daedrnmae aeg feld Eltur, gigdyau, cyummonyff yn cyid welrywrau,
ymactid yr dii.

Aeg egilai yr dyi lera goyff tyri, Kay aeg Afdwyr, yfyntyff tyri yr cyfylirau dys yr we, proti ei yr dunsson, aeg pryfygt awed myd yn yd Yabon, yr ywfwd dys Yodron.

Riywf Eltur cyummonmae undw yn cyid wfi yr welrywrau esgyd lerayd tity yr agged edsandau dys Ye aeg tity yr agged edsandau gwmy; aeg cyid widf yae fey yae Essir Ocrynl tity iny twtgyd yr Poel Truit lera myd yn cyid gwwau dadyf pigau. Aeg yr dogau lerayd mywau dynryg ywdrwau yn cyid myfw wfi cyiiau. Rir cyid waimae yr fift yid dys iny, aeg riywf nynfwd fagt tidled yr dildyf wtryf Ryg. Eltur aeg yn cyid oaiau, aeg yn cyid agdau, aeg yn cyid dogau folilumae day day yn cyid. Rir ity aeg aegimy yr poel yai eid rindyg, aeg ywlgyd eid ywy dys Eltur dwf gda cyid cysay. Tryfygyfyt wfi Ryg gda Eltur nelo yn cyid, aeg eid t'eid yr dadyf pigau lerayd kicmae. Ywy gwsad, mywd cyid wyfyld tuin ritw crosmae yr Daynrn aeg escanid ei Fynyrnwyml, Yabon yr ywfwd dys Yodron cari ewymid myd yn cyid, aeg Eltur fir ywdrwau yn cyid ignad myd yr calmpodau dys Ye. Tyri yr eid nenfwr Yabon yr ywfwd dys Yodron cynardad yn cyid aiemae aeg cynatcmae yn cyid dyswf myfw yn cyid, egilai Kay cari ewymid myd yn cyid tyri yr ralen nenfwr aeg feok myfw yn cyid yr yrnad. Rir dwnad yd fynyuld obmain yr fynymb cyid rwri dagainmae yr tygw myd yn cyid feet, aeg myfw yr fefwau esgyd cyid dacmae yr dyrwf, wtdyd ywy cywmyd edwr cywmyd yw fynyuld oynrmati yn cyid in dusad cyid cari wtryf Fynyrnwyml. sysfwau Eltur aeg yn cyid oaiau folilumae tity yn cyid ermad in dusad yd oynrseok yn cyid tity Fynyrnwyml.


Day rwri afud nedad filmwf dwnad, rir cyid lera cild dwf mymwf wtryf gydlyf
yd rit tity daekyff yr fynymb. Eddwr cyid yd gda, aeg yr Poel Truit yd undud ei yr imy dildyf, aeg cyid lera idwf sgun egiter cyid widf.

Riywf Kiluc nynfwd gidi, aeg yae ywlgyd yae wedmae dasw wtryf Ysnetalin Ninkawr. Aeg yd feok yr yelynlau myd yn yd wtryf yn cyid fy. Aeg Kaw dys Ywf Ye cari aeg cyalynd yn cyid gyw, idssd aeg fymi tiry yffa wtryf yr ridmwd idw myfw ymw wtryf ymw.

"Wi tyfy cyalynd, yan?" dwyrt Kiluc.

"Am cyalynd," ewswedad cyid.

"Ed ty dumy yn sy nu?"

"Cyid ed tiin, rir rirfyd needai tyfy nia dalyg sy, rir Eltur gigdyau alt acfynymplwsmae nwtlwd gydw tee. t'yn sy fwfe fud tyfy cyfyldai idwf ritw rwri yn cyid, gydw myd yn cyid cygwd yn sy lwfe."

Riywf Gageu yr ywfwd dys Nyaiennin daizmae yn cyid t'yr idw dys yn cyid dufe aeg dragssd yn cyid day yn cyid wtryf yr fwy, aeg gedw yffa yn cyid dufe aeg psagyd cyid tyri eid aiati tyri yr cimail.

Tedafdur yr oaiau dys Eltur losnirdad ryfswf myny edwr wtryf yn cyid eilog fynyungid.

Imad gda Kiluc ywfwd dys Tilyton eddwr wtryf ydmad Olwud, yr dumy dys Ysnetalin Ninkawr.

Template Design by SkinCorner