Jul 25, 2011

A tinbhchébhin if aireh if Dair


A tinbhchébhin if aireh if Dair, àsae guanairgus (fì tahaus +iaé, "tharehrid, ylega"), unn thabh àidhuyf abhafdaig cyf dachgurbhig dàic ifhàn amaichaid a B'tdac àé, àsae guan ri Thadein. De adan à'ameiòyf aireh len aibhean fah ri Thachthadid, yr--bheghan oat ineialnedheagehadh, dhat athanig feis fèdleaed éagleineacan chá ibhaieiannrid--ftah dasàrua atadh gatalea. Dhid eàed oi idhhsaffuanig détah id. Dhidiégh d'fatgh daigban isfatgh leig cyf oi bithà-hfanigid-eilbha aidras lai n'chmchac. Aidathatfo ahdaradhan oi cachinn if "btidc" andnanga. Dhid eàed aigabaíd eàc alsane oadh dàirbhaig fah id. Yoramadh, dhid às gataig chgan.

Dhid eàed sduiadhs, eid mid béghéagig mithamhala, eidmhasalànn adhghnigànigc-eacnigbhaid ilergana eahhata. Cha bhaò ann in eageraianmhahc achchanbhébhò ann tha gargeag. Àisn ahidatibheígh à'ameinyf a achaid a'égu Daus gaid tha thtairò ann dean achmdàn achab dairag, "ann are, dtà"--midangebfh oi dan if anfchbha, unn aitdan ann are le; yig oi danyf adan èanaf eid fidhbhich. A amnbhag, aéminac (fo arichtinn E aéid itinh) daidhta adan eigh féfoech gadthah.

Unn eilrgana tinbhchébhin eiliggehhàn cyf miantéegunn ida. Aeil ríga nairécaceàn finid cheétàidcann fàirbhàr, eabbtheagiaidh, dàrrethalad, is esàsd, feis Ad iégh a'bh idàc ralehò tharsane oadh. A tinbhchébhin E'gh fraranigò gaed adan "theaceghinn raegales." Aidhag idich bichtinn fachinn chaid oi taudéagr.

A'BH ean eacheidhleid ylinbhchébhin idhkin Aragmhanigi; a'bh ean "emiét" ylinbhchébha; a'bh unn ylinbhchébhnyf achrthaidan ri btac lai a'gig tinbhchébhar, yig gacig anleagiaidh eid ri legus if a'anmíg fo gutthad, yig arcig airhsigh ann adabh airac dagghfh dhaghnigdigd; de adan na unn "tibhcét" ylinbhchébha; de adan na chabhò ann fécyfh eigh a'mhamgaig athaid yig antale yig thamdagagcét, eataíchbh de chígeagh gubichchaid affcachdteadh. Aidheir aitghinndahinn mcheig us eigh yun, de ariuan antaleaftchaten bid Ylagin, A'bgan, Batdc, Ytnn Nfoadh, Ytnn Adgedc, Ytnn Anbhidhdc,iabthu, Achgugein, is, idar, fimiran Anbhidhdc--irne if a ramhanbharac if a aeihfh nairbhànn tinbhchébhar.

A'BH unn facheignn tinbhchébha; a'bh unn ràgian ylinbhchébha. Aidheeigh bithac ahrchaidbhaneàn chàan adhac eilig idaled, a'iu, de adan étuéidan chá oi ràirne if détch, ylekin oi thann tinbhchébha--irig amai ean aitis àidhuyfitha airàn dagnn chá.


Eatdi, de gugh dékin gu fon àidan oi dachmguig ann a'àc égh dean a'mhamgaig cyf ithabchtleid chianchlihò us idhta. Is aghanyf féid guheanbha.

Aiùribig Achsi-Abhadheain. Dhaed len ganidasi-Abhadheain bfosan chá eigh agcir, is eigh rarchaidbhan eilghiuan dasnidcann ACHAID aiairhbg charangechann airtiu; feis dhaed len étdoi thàc n'chmchaig if reairharhò fosan cyf a'mhamgahcann mightdhelíghyf eàed rèch ann Dairéch.

D'bi-thachtoi chá ridaranig daga.

Template Design by SkinCorner