Jul 18, 2011

Afelys ynir afje ud furaiek rit i Trulnyff

Enmym op ud tid ler vele ud sandsysbrusgyffer ynir altdu tri cyod; aldir ril velet kmyud, id alnir vele ymlog id cyvak, id ald cyod wyfyld dusysn til nityff. Ud ked grot olys afagenmae til i sandsysbrusgyff, id ud leg i tudur ticid ald cyod til goud id ew olys,  id puynn til afmamyn av cyoma aff ald ibtys. 

Kynl, na ud sang cypdasgyff alnir goid im til zet av, id i eliai vele til goud enet. Rin ynn alnir altdu goid kynl til i olys ,  id tisysnud til ew aff ud yosy ymlog wer, va cykumyn alnir dasysn komig ewymid til alnir rin ud rirkveld nydys Trulnyff.

'Ymys du ew cyuy iys olys aff yin', danid i Trulnyff, 'Eg vil dolodan du!'

 

Niriden dolodan me

Ynn i dlomryd agesy le, alnir tdaw i ene neir, id dan av day cyom cynel cyom alnir kyfyld myny afed til i grusy; gigyr alnir tinri cyuy upgiynin ut aff aim, id ticid im va altdu alninmae, rin ald tudur kymmae alnir 'eer-alrit'--ne Trulnyff wyfyld ity alrir erekdusy alnir logyd eweng ynn alnir vele jung, alnir danid.

Tidwd leg i tvoet cyon dwf cykymdun tinri, id alnir marifd sysdakt i cyam. Alnir altdu nelbti ewn tri airotiys aff i wer, vag i Trulnyff tinri til alnir tilo, id danid:

'Ymys du ew cyuy iys olys aff yin, lil dolodan du.'

I dlomryd vosysy neet gigyr yika cyom cyisysn aff alnir, rin t'daw neir i ene, tilok til aldir ilys,  id tinri cykamniksang day sysdakt gimyn ald pruir. Gigyr ynn alnir goid dag, ald tudur vele afys nomymys ,  id danid nej Trulnyff altdu ity erekdusy alnir ynn alnir vele jung.

I triet leg Afelys wemynmae til zet av.

'Du, iled!' danid i tvo ymlogdar pruiel; 'du vil doud etdu lenirsamlwg, nej tvofil! du, ynir alrir nelbti ity zet jeer fut ut aff i dag.'

Afelys danid nityff til iys, rin nur tisysnsysd im til giynn alnir ud ked dalagt aff neernyff. Ald yuir altdu nej tiys, gigyr zi zet i lomad op i fur til yatin alnir ud kmyud, id alnir dadun etdu til ud cykskirnyff id zet av. Gigyr ynn alnir altdu ewn ud pit, i Trulnyff tinri til alnir tilo, id danid:

'Ymys du ew cyuy iys olys aff yin, lil dolodan du.'

Rin i dlomryd vele neet sangsam; alnir drasysnmae ald tiys ut aff i cykskirnyff cyuy ud tred, id kyntstisy etdu tsik i egey cynardud ut.

Niriden's Grave

'Olin jeer feng!' alnir krimae til i Trulnyff, 'oir lil kyntstin du cyom Eg kyntstin i vadur ut aff iys wet ywd.'

'Neny, lwf erend!' danid i Trulnyff, 'nur cynir rig, id lil iw du til ew.'

Kynl, op le durmid i dlomryd vele welwg til cynir aln, id i Trulnyff eradun gigyr lenirsamlwg, le ie firmae id tririn ewymid yika, yika fetomys cyuy i leg.

Rin ynn gwdlo daw ner, i Trulnyff danid:

'Nun du'd yndnyffdur korin day rit rig, gydw yin ri ed nedar len durys . '

Gigyr i dlomryd vele welwg nog; id ynn ie daetinmae i Trulnyff dwf ri, i Trulnyff vele til yatin ewymid i fur, dumae i dlomryd wid til komidan vadur gydw ir alyndat, id ler ailod tvo irop eriel gigyr grot id edng, le alnir kyfyld nej gigyr yika cyom myfdun im logyd i grusy.

'Nuo!' danid i dlomryd, 'Eid ed nej woirt dumae til rasgyff iys kedir-afkys :  lil sysdakt goud id komidan i erumyn etdalv.'

'Neny, neny, lwf erend!' danid i Trulnyff; 'Eg kan nej afagin til faglagud yin erumyn; sysdakt du yatin ewymid i fur, id lil goud id komidan i vadur.'

Gigyr ynn alnir tinri paka rit i vadur, ie zet til id vadurkotinmae ewymid ud rirkveld lomad aff alyndat.

'Eid dwf yma i cyam til ri', danid i dlomryd; 'rin ymys du'da aff yin sysai, we vil edun ud furaiek!'

'Rit yma yin alrit', danid i Trulnyff, gydw alnir insgyff alnir kyfyld datirlwg olin ald esysn cyuy edunig. Gigyr ie cyaff neir; rin i dlomryd tilok ald cykskirnyff unafvritys til i Trulnyff, id ung etdu vag aln, id gigyr alnir mynimyd rir til i cykskirnyff len alnir afje aldelv; id ynn i cykskirnyff vele foil, alnir tilok ewymid ald sgymda id systi ud cylwt cyuy i cykskirnyff. i Trulnyff cyisysnmae op yma i dumae, rin danid nitid ud vagt. Gigyr ynn ie altdu edunud ud ked pit sansysr, i Trulnyff mynid neir ald mynil, cyasysnig, 'Neny! rin Eg kan nej edun ud yoirdal rir.'

'Rin du cykagidag edun', danid i dut; 'Eg er nur tvodul doenin; velfag doen nej du doud cyom Eg gda, id tririn ud ol cyuy jeer ninunk? Du'lil edan kadam til edun len cyom yika cyom du kedwel.'

'Rin doen nej etdu cymeldun ud gruly?' afdunmae i Trulnyff.

'O', danid i dut, 'nityff til cypdatin dys. '

Gigyr i Trulnyff gda cyom i dlomryd danid, id len du yridun yndun ynri kynl le alnir loai ald salda; rin i dlomryd tilok yma i gydmad id sysri le alnir fonin cyuy i sik-fysank, id wid day rit etdu, id du yasysn fenky etdu wid ud rirkveld yng til afmamyn av i ibt.

Template Design by SkinCorner