Jul 20, 2011

Aifelys, ynir systi i prinzin cyasysnir, 'talt dwf ud aiagi'

Enmym op ud tid ler vele ud kong ynir altdu ud dogdur, id zi vele gigyr ud dmydanfoil aiagi-sasysner le i gimyn aff zi vele neet til edan fonin fer oir ner.

Gigyr i kong sysnyn ut, le ymys ynlka ud kyfyld cyasysnir gigyr ud cynur aff lwsysd, cyom wyfyld daesysn zi til cyasysnir, 'Talt dwf ud aiagi', alnir cykumyn alrir zi til wef, id tvodul i kongdak udur. Kynl, yika tinri, cyom du yasysnir fenky, til puynn ir sysmyk, gydw veli ud wyfyld alrir pin ynri iny til alrir i Prinzin, til cyasysnir nityff aff i kongdak; rin ie yma tririn ud afdursam fiker, gydw i Prinzin vele gigyr giynnn til aiagi-cyasysnig, le yma ir lwsysd wid cyuy aff ud oer id ut aff i ynngad. Risan i myebnyff tinri tri pruiel til puynn ir sysmyk, id i tvo ymlogdar wid enet, rin ie marifd nej yndnyffdur len le ynir altdu goenin vag im. Rydi aff yma i triet, Aifelys,  zet av id fonin i Prinzin cyuy i sandsysbrusgyff-yeay.

'Ked magnir', alnir danid, 'id lentin du gydw nityff.'

'Ked magnir', danid zi, 'id i cyam til du.'

Len zi wid op:

'Du alrir nej gigyr ud ked sandsysbrusgyff-yeay cyom vag, lil edan pyfysy; gydw ynn tvo cyepzirdys aiejud, ud aff eek gwdi aff etdu, id plodan ir danm dwf agd, i ud kane nej agud i ynngad.'

'Alrir nej we obynl!' ewsvelmae Aifelys;  'vag ed fer grotsysr; gydw ynn ud ku afgined til goud rit kulwng aff ud gwdi aff etdu, zi doenes nej daesysn til i ynngad gwdi vag i tid til tuliladan zi kulwng ed korin.'

'Eg vosysn cyasysnir!' danid i Prinzin. 'Kynl, rin du alr nej gigyr ud grot o, na yma, cyom vag yopir; gydw ynn tvo rin cyidun ud op eek dloy, ie kane nej rasgyff eek ynngad rit ud twidfy-fut dasy.'

'Aiof!' danid Aifelys;  'ed le yma? velfag, we alrir ud o ynir ed gigyr grot, le ynn tvo rin cyidun, ud op eek dloy, id eek plodad ald rirkveld afrg-tromnit, ie kane nej agud ud enrwygad.'

'Eg vosysn cyasysnir!' danid i Prinzin; 'rin du alrir nej gigyr yika dufad cyom we, lil edan pyfysy; gydw we dufad vag kie til rirkveld eriel, id pryffud im i-doel, id myeg im til rirkveld napys,  id gigyr we yatin rirkveld, rirkveld tis.'

'O! du doud, doud du?' danid Aifelys .  'Kynl, we dufad vag til rirkveld napys,  id len we dadun im cyuy ausetys id driyn im i-doel, id len we cykymdun im ut til rirkveld pdaweng vafjys,  id gigyr we yatin tis cyom grot cyom ud rirkveld ri.

We altdu, tilo ud dun rinda til tmydan i tiys kynl cyarin ynn etdu vele rinkong; rin enmym zi edmbmyd neir til i tiys,  id we loai zi; id na we altdu edunud aff iys tiys cyiynn jael, we tinri opp ud rirkveld dun rinda, lwynn id kikong.

Kynl, enmym na le Eg vele goenig til driyn iys rinda til i grinin, id zi paka- afnir cynaninnid cyuy tvo; rin Eg wsom nej dadun ut, neet Eg, gydw Eg tilok ud cyprri danplwg, id dadun etdu til zi gydw ud paka-afn, id zi altdu nej ynngad paka-afnir yma i dumae we altdu zi. Rin i danplwg gdaw ewymid til gigyr ud ywdw pum, le Eg klwmnyffmae daet ewymid til eeynn logyd etdu, id ynn Eg goid ler, Eg daeg i Oskuld Yelia cyiduntyff id dagnig i fom aff i zee til cynens-bredtmy cynuel; rin sysdakt len i cyprri-wer proti kagt av, id Eg kyfyld nej kdaesysn neir nomymys;  gigyr i Oskuld Yelia sadan rig neir logyd ud aff i cynuel, id neir Eg cylwpnid dakt til ud fuks dwf ol, id ynir cykumyn cyidun ler rin yin yuir id jeer tudur kobblwg cykri; id sysdakt cyom Eg aiepnid cyuy, yin yuir sysnyn jeer tudur gigyr ud doys op i oer, le etdu systi ald egadtiel kurl.'

'Talt ed ud aiagi!' danid i Prinzin; 'min tudur nitid gda ynilka gigyr cyak cyuy yma aldir poirn leggir!'

Gigyr Aifelys goid i Prinzin til wef, id tvodul i kongdak udur.

Template Design by SkinCorner