Jul 3, 2011

Fnynnsa aeg yr tuiry tidwf

Fnynnsa dys yr Fiery Idw lera ywfwd dys Fnynn dys yr Rwe Figtau. Eid nwy yae cyid aiead t'yr nenfwr dys yn cyid dasi tyri yr eigt dys Rina, cyid tiyg eid tidwf csad tity lodwf ytida fnymyff dlordwau yn cyid.

"Egengy fnyriai tyfy, yaiin?" cyaid Fnynnsa.

"Suy few myfw yr Psaid dys yr ity Llwweng," cyid cyaid, "sysfwau twtgyd sysfwau ed wtdyd tii cywmyd cyin. sysfwau ym fwy we ymwed, cywmyd nwlyg ym iw myfw edy tity yn ym ywsw. Aeg tity wfi yn ym gyddud ym ritw in airife. Aeg dudlo ym ritw yn ym oriau tity yr rygssd firy icau, rin ww yn ym yr ic Folk."

Yr rii aeg wfi myd yn cyid wonidad lygyr wtryf giw eid lwtwd mywd yd tiyg in eid. Gydw fwywr Fnynnsa ymid, nid tiyg yr Tuiry Tidwf.

"Wtryf egom wi tyfy malkyff, yn sy cyon?" cyaid Fnynn yr rii.

Riywf yr tidwf ewswedad, "Fnynnsa cyniakau wtryf eid dadyf, fei yaid, egom wtdyd tii cywmyd lwdw lwmw awaitau. Suy esyf Fnynnsa, aeg yndad Suy ww yn cyid awed wtryf yr Tiryg dys Gyddud, Yoy Rilil, twtgyd Poaleg ed rii gydw aye, cywmyd gwti sysfwau afud efi damwf cyagru tity esgyd wi cyiwau cyid gwti eld yr kyffsip. O, few myd sy, Fnynnsa dys yr Fiery Idw, rudy yae yr yedy myd ty mawny idssd. Eid tuiry dydw awaitau tee wtryf gargy ty fnyrinad fye aeg durtyd rigw. Few, aeg idwf cyalil ty fnyrilwag lotw, cywmyd ty yfyt, tic yr rydi awfoil nwy dys judgrint."

Yr rii tity duly ywy gydlyf yr tidwf cyaid, myrmyd cyid urd girdid cyid fnyuld nia dwddyd yn cyid, cymmyd ymyfyd wtryf yn cyid Druid, Fnyran t'nimryd.

"O, Fnyran dys yr ywlgyd cynililau," cyid cyaid, "aeg dys yr yrw nysyau, Suy ww ywdrwau ty aid. Eid lyldyd ed ywdrwau sy feo dunad gydw wfi yn sy lymnad aeg wit, gdadur gwtyr edy said ywdrwau sy cyiwau Suy daizmae yr kyffsip. Eid tidwf udeud gwti rit yn ym, aeg t'yn cyid tyddwd wyfyld nwfmae myfw sy yn sy ye, yn sy fnyrinad ywfwd. il tyfy iw nia, cyid fud dlorw matin myfw ty rii t'kuinne dwf wimyau aeg witcery."

Riywf Fnyran yr Druid aiead fagt aeg calndud yn cyid cynililau dlordwau yr cynut twtgyd yr yaiin dwf lwtwd rwri afud urd. Aeg nid urd yn cyid lwtwd tyri us, cywmyd fnyuld Fnynnsa dwddyd yn cyid lonssr. Onnad yae cyid vanedmae dwnad yr Druid dwf yignad dynwr, cyid tdaw eid dimy wtryf Fnynnsa.

Gydw eid dudfyau niwau myfw esgyd nwy Fnynnsa wyfyld nwfmae rwnnyf, rida wtryf feni damwf wtryf lwfe, fwywr onnad myfw esgyd dimy. Rir yae cyid ye cyid gdaw tyri us aeg ymwedau tipt dudfyau. Aeg wfi yr ywyau sysfwau gdaw myid yn cyid eid yignad yurnyff aeg longyff day yr tidwf cyid rwri daud.

Rir mywd yr rydi nwy dys yr niwau dys waityff cari, Fnynnsa aiead t'yr nenfwr dys yr rii yn cyid dasi tyri yr Tiryg dys Elfnymin, aeg tyri uss cyid tiyg yr tidwf few dlordwau yn cyid, aeg tyri us cyid cynuti wtryf yn cyid.

"'Ted eid rwmw fitdyd, fagseat, esgyd Fnynnsa oldau edyr cyagt- lwynd yagmalau awaityff yr nwy dys tii. Rir yndad yr folk dys lwfe, yr eynr-lwweng oneau, lwe aeg idw tee few wtryf Yoy Rilil, yr Tiryg dys Gyddud, gydw yd ritw myelnt wtryf efw tee, daeyff tee tity ty fyda edyr ty ye oneau."

Mywd Fnynn yr rii urd yr yaiin dwf lwtwd cyid cymmyd wtryf yn cyid rin ymyfyd aeg cyaid:

"Cyummon cywift yn sy Druid Fnyran, gydw Suy dwddyd cyid gwti tyri us nwtlwd nwy yr tyddwd dys gidyau."

Riywf yr tidwf cyaid: "O, yignad Fnynn, figdur dys eid rwe figtau, yr Druid dwf tyddwd ed dumyg loynd;  cyid gwti dumyg yda tity yr yignad wi, niopmyd myd gigyr ywlgyd dys yr uprigt. Mywd yr If fud few, cyid fud  awed myd yr Druid dwf nysyau cynililau esgyd few myfw yr lwpau dys yr fii dwe imon."

Riywf Fnynn yr rii obdarynd esgyd cyiwau yr tidwf cari, Fnynnsa yn cyid ywfwd cynuti wtryf nid esgyd cyneti wtryf yn cyid. Gigyr Fnynn dys yr rwe figtau cyaid wtryf yn cyid, "Ed cyid wtryf ty yrgyr gydlyf yr koid cyayau, yn sy cyon?"

"'Ted day ywdrwau sy," riywf cyaid Fnynnsa;  "Suy esyf yn sy eilog folk nwdw wfi tyffau;  rir agg, rir agg eid longyff daizeau sy gydw yr tidwf."

Mywd yr tidwf urd nwtlwd, cyid ewswedad aeg cyaid "Yr itlwf ed nia gigyr imfyg yae yr waynau dys ty longyff. Few myd sy tity yn sy nyrrag, yr gmyamyff, airaigt-glwlong disw canoe. Nimwd ym yae tydyau Poaleg dwf daymm. Suy dwddyd yr twlw ryrfyau dusad, agg fey yae sysnna, ym yae tydyau cyid dwnad dwti. sysfwau ed, feo, ewoter wi tydyr dys ty jyfyrney, eid wi twlw wtryf wfi esgyd lyrryd cyid. Onnad wiynau aeg yaiid dwir sysfwau. il tyfy fwgyau, ym yae lyrryd cyid aeg ryfad sysfwau ymid ignad tity ywsw."

Mywd yr tidwf gyadad wtryf nwnyf, Fnynnsa dys yr Fiery Idw rrimae awed myfw yn yd aeg cyprang ei yr nyrrag, yr gmyamyff, airaigt- glwlong disw canoe. Aeg riywf yd wfi, rii aeg fy, tiyg cyid glwi awed yifyd yr twlw dildyf dlordwau yr rinssd ryrfyau. Awed aeg awed, tic tiri fnyuld dwddyd cyid in lonssr, aeg Fnynnsa aeg yr Tuiry Tidwf widf nedad wed tyri yr dildyf, aeg lerayd in gimtwd daud, cywmyd gda edy efw twtgyd yd cari.
Template Design by SkinCorner