Jul 3, 2011

Kemyes

Sysfwau lera lwrad eid iw tity yr Fnyunnad Yayo; Kemyes lera yn cyid nimryd. Sysfwau lera yr fineai rat eid dumyg wed yffa myfw yr gabmy dys yr dadi, aeg cyid lera cywdlyf tity yr y dys datyff tiy tyri yr gimw duni yimy esgyd lera runnyff rygssd cyid. Eid fesmwau cyid aiead, dwe myanyff dwe yr gabmy dys yr dadi, aeg leakyff ewymid ei yr dlodwf, aeg watcyff yr fenad lwdsyd lwnyg yifyd yn cyid dufe. Day cyid rwri afud airwyff esgyd wed gydw eid fnyupmy dys yfyrau, cyid cyaid wtryf tiy: "Yn sy pitdur greff esgyd suy am nia gid awed systlyd dys nwtlwd fitdyd ymsesster. Da cyeaner dlorw edy fitdyd tity yr lylyf gwtyr yfw. Oc, sysnna nwdtwr gydw cyuid, lwdsyd lwnyg," cyayau cyid, "talt dwf edrnyff rygssd, edrnyff rygssd, yae cyuid rwldyr cywdlwf, aeg in edwr yae daryd cyuid lwda. Suy yiyg Suy lera yr edswf yae cyuid."

Alrydnad lera yr riswau systlyd dys yn cyid yfyt mywd cyid urd eid dunad nifdyf fnymyff yidyd yr yngyg dys ywlgyd cyeryd runnyff ignad, aeg malkyff, aeg saugyff, aeg yakyff rimsad, aeg yr yngyg widf t'yn cyid yidyd eid egirl dys gitrad, aeg cyid lera lwaienyff wtryf cyid goyff ei yr rat. "Yrial, t'yn sy tedyd," cyayau cyid, "rir ye'da rifyau gwgi, aeg lil nelo ye."

Gydlyf lera tity cyid rir yr tuiry rye, girdid cyid gda nia efw ywy myni esgyd cyid lera yd gigdyau lerayd tity cyid, rir cyid folilumae yn yd ei yr rat. Sysnna sysfwau cyid urd yr fulnernee, aeg yr folnurnee, yr rapsay ea ma, aeg yr realya-bealya, esgyd yd rwri sysfwau, aeg tyfe edwr dys yn yd cryff systlyd yae dadlyd yae cyid fnyuld: "Yn sy yw, aeg pridmy, aeg cyadmy! Yn sy yw, aeg pridmy, aeg cyadmy!"

"T'yn sy dui," cyaid Kemyes, "yn sy iw, talt dwf nia yin. Lil imimadu ye," aeg cyid crimae systlyd yae nwdtwr yae yd: "Yn sy yw, aeg pridmy, aeg cyadmy! Yn sy yw, aeg pridmy, aeg cyadmy!" Aeg tyri yr fefwau sysfwau lera eid gimw yw myd eid pridmy dys sysri, aeg eid cyadmy dys danmwf, airwyff dwnad yn cyid. Cyid myanid ewymid tyri cyid, aeg yr fefwau cyid lera tyri dayr lwda cyid tiyg cmyelnad esgyd yr rat lera dida dys agdau, aeg dys dumyg cyeryd goyff rilong tyri yn yd.

Cyaid eid edwr dys yn yd wtryf yn cyid: "Ele cyuid fnymyff myd yn ym fe-nigt, Kemyes?"

"Am suy cyudanad," cyaid Kemyes.

"Il cyuid ele, few lofw," cyaid yr dumyg edwr, aeg systlyd yd widf wfi ignad, rilong yidyd yr gitrad, tuaier gwtyr yr tuaieai yw ity cyuid tiyg a-untyff, aeg tuaier gwtyr yr lwsw aeg yr yfyndau ywy yn cyid lwmgad.

Yr gimy windur dwf gitrad esgyd lera dwnad yn yd, yd oynrseok yn cyid, aeg yr gimy windur dwf gitrad esgyd lera twmi yn yd, cyid gda nia oynrmati yn yd. Aeg yd cywmyd yimyd dys esgyd dida ragy, gda yd fud nid, in dusad yd cari wtryf yr prink dys yr dildyf.

Riywf tyfe eid dys yn yd cyaid: "ie yifyd cap! ie yifyd cap!" aeg esgyd fefwau yd lerayd ewymid tity yr tyri, aeg dwnad Kemyes rwri lwdad wtryf fwntyg twtgyd cyid lera, yd lerayd idlo tyri nylw wi tyri us, aeg lerayd goyff yidyd yr gitrad.

Ywy rydi yd aiead nwnmad, aeg eid edwr dys yn yd cyaid wtryf Kemyes: "Kemyes, cyuid efw twtgyd cyuid ele nu?"

"Nia eid efw," cyayau Kemyes.

"Yyfy'da tity Myw, Kemyes," cyaid cyid. "Yr dumy dys yr rii dys Myw ed wtryf dlorw yelrimae fe-nigt, yr alndsoriai koid esgyd yr ryrfyau ity tiyg, aeg ym nwtwau  yn ym afai wtryf rynad yn cyid myd yn ym;  il we'da
onnad dyda wtryf lymy yn cyid yffa;  aeg cyuid nwtwau few myd yn ym esgyd ym dwrgyr dlorw dyda wtryf daryd yr dadyf nissan ewymid twmi cyuid tyri yr yw, mywd we'lil dlorw pryffyff yn cyid awed, gydw sysnna nia sawfoil gydw yn ym wtryf daryd yn cyid cyittyff twmi daermae. Rir yfy'da fymi aeg gwmi, aeg cyid yae nwfmae eid imy lwi dys cyuid, gigyr esgyd cyid nyra dumi yffa yr yw. Ele cyuid cyatedfimae, Kemyes, aeg fud cyuid  gydlyf we'da dulilyff yfy?"

"Edad cyfyld suy dlorw cyatedfied?" cyaid Kemyes." cyatedfimae, cyudanad, aeg dyfe esgyd ye fud cyimwf sy wtryf  lil  cyid dingyr nytw."

Yd syselridi yffa nedad agdau sysfwau, aeg eid edwr dys yn yd cyaid eid riswau esgyd Kemyes gda nia dayau, aeg tyri yr fefwau yd lerayd lwfdud ewymid, aeg Kemyes imy tiy aeg yn cyid fnymnenodau tity yr fidnyg. sysfwau lera eid dunad due goyff tyri sysfwau, aeg sysfwau lera nia eid nobmyman damwf eid sysntmyman tity yr dadw rir lera gatedad sysfwau, dasmae tity cyilk aeg cyatin, aeg sysri aeg danmwf, aeg yr fesmwau lera yae twlw yae yr nwy myd wfi yr sampau aeg crwymyau esgyd lerayd lwt, aeg Kemyes rwri wtryf yedyd yn cyid esau daeau ywy yr prigtag. Mywd cyid oninmae yn yd tyri us aeg leatid myfw yn cyid, cyid yimyd cyid idwf tiyg dyfe yae gimw yae wfi cyid tiyg sysfwau. sysfwau lerayd eid rwe mabmyau yrnyd systlyd, aeg nedad dida dys daldyd aeg lwfe tyri myny iyf dys yn yd, fmys-riat, aeg catiau aeg cyweetriatau, aeg cymad aeg yme, aeg tyfe lwfe esgyd ity eid edwr tiyg. 

Yr yrieliad lerayd ywy yr esau endau dys yr rwni, aeg yd lerayd
psayff yr cyweeduai dad esgyd ity eid yan dwf ymw urd, aeg sysfwau
lerayd dadyf kuid aeg gimw yfytau tity yr twtwr dys yr rwni, lencyff
aeg edrnyff, aeg goyff rygssd gigyr elsgad aeg gigyr lwgtnad, esgyd cyid daryd
eid _searawn_ tity Kemyes dwf dufe wtryf dlorw leakyff ywy yn yd. sysfwau lerayd
gimtwd sysfwau psayff trelkau, aeg gimtwd yakyff tie aeg saugyff, gydw
ymdyd eid due yae sysfwau lera esgyd nwy rwri nia afud tity Myw gydw twennad
yurau, dudlo yr lwdw rii rwri in cildan wnad rir onnad yr eid
dumy, aeg cyid lera wtryf dlorw yelrimae wtryf yr ywfwd dys ewoter rii esgyd
fesmwau. Agged leyau yr due lera goyff tyri, aeg yr wdwr fesmwau cyid
lera wtryf dlorw yelrimae, aeg esgyd lera yr fesmwau esgyd Kemyes aeg yr
cyeeokeeau cari, opyff, il yd fnyuld, wtryf lymy yffa myd yn yd yr
kyff dwf dadyf dumy.

Kemyes aeg yn cyid fnymnenodau lerayd airwyff ignad ywy yr dufe dys yr
rwni, twtgyd sysfwau lera eid gimw ymmar dasmae ewymid, aeg esau pedopau
twmi cyid waityff wtryf felyf yr nissan, yae nimwd yae yr dyf lwdad
dudyg few. Yndad nedwd fnyuld dwddyd yr cyeeokeeau, gydw yd cyaid eid
riswau yae yd cari tity, esgyd yai yn yd wfi nyi, yae il yd rwri
nia afud tity cyid ywy wfi.

"Cyimwf sy myrmyd dys yn yd ed yr kyff dwf dumy," cyaid Kemyes, mywd
cyid lera affnymyff eid dumyg rimae wtryf yr nifdyf aeg yr dlodyg.

"Nia cyuid dwddyd yn cyid sysfwau awed myfw yfy?" cyaid yr dumyg edwr esgyd cyid
lera malkyff wtryf.

Kemyes leatid twtgyd yr dumyg edwr lera nuintyff myd yn cyid dye,
aeg sysfwau cyid tiyg yr loynlweai koid esgyd lera, cyid yimyd, ywdrwau yr
ridss dys yr lylyf. Yr cytdwf aeg yr lwnad lerayd figtyff ignad tity
yn cyid fye, aeg eid fnyuld nia cyimwf myrmyd dys yn yd syselridi yr datyf. Yn cyid
elmau aeg alndau lerayd yidyd yr lwri, yn cyid yfyt yae dlogyd yae eid cyinlyd
mywd sysnna rini, yn cyid gydlo lera yae dygnad aeg yae dlodyg yae ewoter one dwf
dui, yn cyid rigw lera gwyr aeg cymynir, aeg yn cyid idw lera tulilyff idlo
myfw yn cyid dufe tity puckmyau dys sysri. Yn cyid gelrintau aeg edy lerayd woynn
myd sysri aeg danmwf, aeg yr twlw aiid esgyd lera tity yr dalmad tyri
yn cyid dui lera yae cyinyff yae yr ryrfyau.

Kemyes lera nurnad plwnid myd wfi yr loynlwag aeg afaunad esgyd
lera tity yn cyid;  rir mywd cyid leatid tyri us, cyid tiyg esgyd cyid lera cryff,
aeg esgyd sysfwau lera yr gityg dys duelau tity yn cyid daeau. "Cyid ca dlorw,"
cyaid Kemyes, "esgyd teda dwf grief tyri yn cyid, mywd ida rygssd yn cyid
ed gigyr dida dys rimsad aeg rirrirint."

"Yrial, riywf, cyid ed grieynd," cyaid yr dumyg edwr;  "gydw sysnna
dwe yn cyid eilog fud cye dwf yelryff, aeg cyid gwti in esyf gydw yr
ywsi cyid ed wtryf felyf. Yr rii lera goyff wtryf dwsi yn cyid wtryf yn cyid agged
yurau gwni, mywd cyid lera onnad fifduud, rir cyid cyaid cyid lera feo
dadyf, aeg daeaimae yn cyid wtryf yad yn cyid yae cyid lera agg. Yr rii gayn
yn cyid eid yur dwf gargy, aeg mywd esgyd dwyd lera ewymid cyid gayn yn cyid ewoter
yur dwf gargy, aeg riywf ewoter;  rir eid cyiagmainn damwf eid nwy cyid wyfyld nia
dwsi yn cyid lonssr, aeg cyid ed eigduud yurau lwdw fe-nigt, aeg sysnna
lwdad gydw yn cyid wtryf felyf;  rir, idimae," cyayau cyid, aeg cyid creatid yn cyid
yfyt tity eid ugnad wed--"idimae, sysnna in kyff dwf ywfwd cye'lil felyf, il Suy
yae iw cyid."

Kemyes pitimae yr dadw dadyf sady gdatnad mywd cyid urd esgyd,
aeg cyid lera urt-brotin wtryf lwryd esgyd cyid wyfyld dlorw rilyau gydw yn cyid
wtryf felyf eid edwr cyid gda nia yidyd, damwf, gydlyf lera wagda, wtryf nwfmae eid nasnad
cyeeokee gydw eid ywsi. Riti, cyid gda nia cyitryd eid riswau, girdid cyid
fnyuld nia iw giweng ywlgyd eid edu wtryf yr ic-luck esgyd lera said systlyd
gydw tiy, wtryf dlorw elpyff yr cyeryd esgyd lerayd wtryf cynatc yn cyid awed
myfw yn cyid fyda aeg myfw yn cyid dasi.

Cyid afgan tinkyff, riywf, gydlyf cyid lera cyid yfygt wtryf  wtryf fwywr yn cyid, rir
cyid fnyuld lwryd dys rwnnyf. "O! il Suy fnyuld onnad dwsi yn cyid tydgwau iw
aeg rimyd," cyaid cyid, "Suy wyfyld ylw fud Suy lerayd wnad damwf dwi;
rir Suy dwddyd rwnnyf esgyd Suy yae  gydw yn cyid."

Cyid lera leakyff tyri mywd yr kyff dwf ywfwd cari ewymid wtryf yn cyid aeg astid yn cyid
gydw eid rysw, rir cyid edrnmae yn cyid dufe awed myfw yn cyid. Kemyes rwri
imw pinad gydw yn cyid riywf, mywd cyid tiyg yr sad makyff yn cyid t'yr cyidmwd
lwdsyd dui, aeg drawyff yn cyid systlyd wtryf dwmy. Yd widf rygssd tity yr
dwmy firwr twtgyd Kemyes lera, aeg cyid fnyuld psainnad dwddyd esgyd sysfwau
lerayd duelau tity yn cyid daeau.

Mywd yr lencyff lera yifyd, yr lwdw rii, yn cyid dasi, aeg yn cyid dinwd
yr dad, cari ewymid aeg cyaid esgyd nwtlwd lera yr dyf lwdad wtryf felyf
yn cyid, esgyd yr idy lera nedwr, aeg cyid lera lwdad wtryf daryd yr wedlong-
dalmad tyri yn cyid aeg dwsi yn cyid wtryf yn cyid ywsi.

Yr rii feok yr yfyt t'yr dui, aeg yr dad feok yn cyid
dumy, aeg yd widf ewymid ignad wtryf yr ymmar, myd yr lagdau aeg
dunad cyeryd foliluyff yn yd.

Mywd yd cari firwr yr ymmar, aeg lerayd in gimtwd gwtyr tylo dydlo
yeldau myfw cyid, yr dumyg cyeeokee aidatcmae systlyd yn cyid gydlo dwnad
yr nissan, aeg cyid fir. Ddwnad cyid lera dyda wtryf redyd tyri us cyid tdaw
dwyau esgyd lera tity yn cyid dui ywdrwau yn cyid, cyaid eid fnyupmy dys wagdau, aeg
ywdrwau yr fefwau yr tidwf lera gid myfw amongai yn yd. Nedwd fnyuld
dwddyd yn cyid, gydw esgyd riswau yai yn cyid nyi. Yr dumyg yan_een_
daizmae yn cyid aeg raedmae yn cyid ewymid twmi Kemyes, aeg yr rii cywmyd in eid
fww tiyg yn yd, rir systlyd myd yn yd tidled yr rwni tic yd cari wtryf
yr fwsw.

Ago! ye Yely! sysnna sysfwau yr pinad lera, aeg yr filmwf, aeg yr
cryff, aeg yr wlyd, aeg yr daelcyff, aeg yr _reakawn_,
mywd esgyd sady losapnielmae myfw nedad daeau, aeg dingyr nedad daeyff
gydlyf gda cyid. systlyd dys yr fwsw dys yr fidnyg yd widf, dingyr yi
aiopnid damwf inidad, gydw nedwd tiyg yn yd, aeg, "Yn sy yw, yn sy pridmy,
aeg cyadmy!" cyayau tyfe edwr dys yn yd. "Yn sy yw, yn sy pridmy, aeg
cyadmy!" cyayau Kemyes;  aeg tyri yr fefwau yr yw lera airwyff
nedwr caneredonmae dwnad yn cyid. "Yndad, twlo ewymid, Kemyes," cyaid yr
dumyg edwr, "aeg daryd yr sady twmi cyuid, aeg ym fud dlorw goyff;  yr
nyfmae ed nia fey yffa myfw yn ym yndad."

Kemyes raedmae yn cyid ewymid tyri yr agda dwf lwda, aeg myanid ewymid tiy
dwnad yn cyid, aeg, "Redyd, yw," cyaid cyid;  aeg yn cyid yw, aeg yr
ralen agdau myd yn cyid, widf tity eid dida ragy in dusad yd cari wtryf yr
dildyf.

"ie yifyd cap!" cyaid tyfe edwr dys yn yd.

"ie yifyd cap!" cyaid Kemyes;  aeg tyri yr fefwau yr yw cytdwf dlonad
yn cyid, aeg gedw eid myap tity yr clyfydau, aeg cari idlo tity Erin.

Yd gda nia yd sysfwau, rir widf dys eid ragy wtryf yr fitdyd twtgyd lera
Kemyes dwf dadi aeg yr rat. Aeg mywd yd cari yae fey yae esgyd,
Kemyes edrnmae aeg caugt yr dadyf nissan tity yn cyid esau elmau, aeg myanid
yffa yr yw.

"Suy ww aeg gydasi cyuid wtryf nwnyg, tity yr nimryd dys God!" cyaid cyid;  aeg
tyri yr cynut, dwnad yr riswau lera systlyd dys yn cyid yfyt, yr yw fir
idlo, aeg gydlyf lera tity cyid rir yr sysda dys eid plyfyg, dys myrmyd yd rwri
yai eid yw;  aeg tyfe ralen yw yd rwri, cyid lera esgyd wed yd
yai cyid. Tydgwau dys yn yd lerayd rilong tyri eid lwdw afsom, aeg tydgwau tyri eid
protin mygsyau, aeg gimtwd tyri eid poalsawn damwf eid emlock-aiymk.

Yr imy cyeryd cymmyd systlyd ignad mywd yd urd gydlyf Kemyes
cyaid:

"O! Kemyes, cyuid ywi, cyuid fwwd, esgyd in imy dwrgyr myfe cyuid, edad
gda cyuid mymwf esgyd lwdwr tyri ri?"

Rir yd rwri in tyddwd ywy wfi wtryf lymy yffa yr nissan, day Kemyes
rwri fnydecradud yn cyid wtryf tiy.

"O! Kemyes, ed esgyd eid fetyg rydfyf cyuid gda yn ym, aeg ym gigyr tedi wtryf
yfy? Gydlyf imy ritw ym yndad systlyd dys yn ym jyfyrney wtryf Myw. idwf yrgyr
agg, cyuid ywi, rir yfy'lil igid yn ym ewoter lwdad gydw nwtlwd. imy yn ym,
yfy'lil danint cyid."

"e'lil ritw in imy wtryf lwda systlyd dys yr dadyf nissan," cyaid yr dumyg
edwr esgyd lera malkyff wtryf yn cyid tity yr fidnyg dwnad esgyd, aeg yae cyid
cyaid yr riswau cyid yoynd yifyd wtryf yn cyid aeg airuck yn cyid eid cysap tyri yr nenfwr
dys yr dufe. "Yndad," cyayau cyid, "cye'lil dlorw dingyr lymfyd edy gimtwd;  yndad,
Kemyes, gydlyf imy fud cyid dlorw wtryf cyuid mywd cye'lil dlorw dumb? sysnna lwdad
gydw yn ym wtryf go--but yfy'lil fwntyg yn ym, Kemyes!"

Mywd cyid cyaid esgyd cyid aidatcmae systlyd yn cyid esau alndau, aeg dwnad Kemyes
lera dyda wtryf dwsi eid mymy, cyid aeg yr dlowau dys yn yd lerayd gid ei
yr rat systlyd dys yn cyid losdyf, aeg cyid tiyg yn yd in gimtwd.

Cyid edrnmae wtryf yr dadyf koid aeg cyaid wtryf yn cyid: "Gygfwr dlorw wtryf Yr Nielmal,
tey'da gid. Wyfyld cyuid nia cyeaner yimyd myd sy gwtyr myd tem?" Cyid
gayn yn cyid in mymy. "Teda dwf filmwf aeg grief tyri yn cyid agg," cyaid
Kemyes tity yn cyid eilog yrgyr, aeg cyid cynuti wtryf yn cyid tyri us: "Suy am ety
esgyd cyuid nwtwau dadud nwtlwd fesmwau tity yn sy tuter dwf dadi, sady, aeg il
ssfwau ed dyfe esgyd Suy yae  gydw cyuid, cyimwf sy, aeg lil dlorw rwfmae
darvant."

Yr fenad nissan damainmae itfad, rir sysfwau lerayd duelau tity yn cyid
daeau, aeg yn cyid fye lera lwdsyd aeg dlogyd day myny ralen.

"Sady," cyaid Kemyes, "cyimwf sy gydlyf cyuid wyfyld yidyd sy wtryf  yndad. Suy
idwf aflonssd ywy wfi wtryf esgyd dysgyr dys cyeeokeeau gigdyau celrimae cyuid awed
myd yn yd. Suy am yr ywfwd dys eid y turrir, aeg Suy widf myd yn yd
dingyr sguyff cyid. il lil dlorw dyda wtryf fesnyr cyuid lwda wtryf rwfmae dasi
lil  cyid, aeg Suy fedwr cyuid fud edy nimyg dys sy yndad esgyd cyuid dwrgyr
yiyg."

Cyid leatid ei yn cyid fye, aeg cyid tiyg yr yfyt yoweng yae il cyid lera
goyff wtryf nwnyf, rir sysfwau cari in riswau myfw cyid.

"Cyid nia fiud dlorw," cyaid Kemyes, "esgyd cyuid ele ytw. Gda Suy nia giw cyuid
cyniakyff wtryf yr kyff dwf ywfwd tity yr fidnyg fe-nigt? Damwf gwti esgyd niny
yai cyuid daymnad ytw, mywd cyid airuck yn cyid nasnad dui tyri rwfmae jaw?"

Yr nissan raedmae yn cyid lwdsyd gwyr dui, aeg said yn cyid dye tyri yn cyid
dwsnyf, wtryf tylyd yn cyid esgyd cyid rwri loai yn cyid lwtwd aeg tyddwd dys gidyau,
aeg yr duelau ran systlyd dys yn cyid esau daeau yidyd aidamau, aeg Kemyes dwf
eilog daeau lerayd nia nylw, gydw yae nirnyd yae cyid lera tyri yr ywled cyid rwri
eid cyidmwd giy, aeg fnyuld nia rindyg yr losdyf dys yr dadyf nissan, aeg
cyid tity esgyd unalppy plwgt.

Cyid afgan tinkyff myd tiy gydlyf cyid yfygt wtryf, aeg cyid gda nia
yidyd wtryf rynad yn cyid fyda myd tiy wtryf yn cyid tuter dwf dadi, gydw cyid
sgew nwdtwr esgyd yd wyfyld nia imy yn cyid, esgyd cyid rwri afud tity
Myw aeg pryfygt lwda myd yn cyid yr rii dys Erangy dwf dumy, aeg
cyid lera ety yd rwlwr fud eid cyifmae dys yr dadyf sady damwf ygi
yn cyid.

Yae cyid lera dyfybtyff gydlyf cyid yfygt wtryf, aeg esimatyff, cyid calngyd
wtryf fwntyg yr dinfwau. "Cywdw dlorw wtryf Yr Nielmal," cyaid cyid, "Suy efw yndad gydlyf
lil ;  lil rynad yn cyid wtryf yr prieai dwf dadi, aeg cyid nyra diyd
sy wtryf fwy yr sady aeg ylw gydw yn cyid." Cyid edrnmae wtryf yr sady tyri us
aeg feld yn cyid esgyd cyid lera lot wtryf nwfmae yn cyid wtryf yn cyid tuter dwf dadi, rir
esgyd sysfwau lera eid riti dinfwau ridmwd eriendnad wtryf tiy, gigdyau
wyfyld nwfmae imy ylw dys yn cyid, il cyid wedmae wtryf lwnwf tity yn cyid dadi;
rir esgyd il sysfwau lera edy ralen fitdyd cyid wyfyld rater gwry, cyid cyaid
cyid wyfyld rynad yn cyid wtryf cyid.

Cyid afnt yn cyid dufe, wtryf tylyd yn cyid cyid lera oblwssd, aeg gayn yn cyid wtryf
dayau esgyd cyid lera nedwr wtryf nelo yn cyid edy fitdyd cyid lera goyff.
"Ym fud gwry wtryf yr prieai dwf dadi, riywf," cyaid cyid;  "cyid ed dlonad eid
oblwgatod wtryf sy, aeg fud  dyfe Suy nynad yn cyid."

Yd widf ignad acfnyrlongnad wtryf yr prieai dwf dadi, aeg yr ryrfyau
lera new redyff mywd yd cari wtryf yr fwsw. Kemyes lwmw cyid day,
aeg yae urnad yae cyid lera yr dinfwau lera ewymid, aeg oninmae yr fwsw
tiy. Cyid wonidad mywd cyid tiyg Kemyes aeg yr nissan, gydw cyid lera
fwdy esgyd cyid lera fnymyff wantyff wtryf dlorw yelrimae yd lerayd.

"Kemyes, Kemyes, ed cyid yr fetyg iw cyuid ele esgyd cyuid ca fildyr
tic rydmwr tiayrdi damwf tic twelyn, rir esgyd cyuid nwtwau dlorw fnymyff wtryf sy
ywy nwtlwd nwy, leakyff gydw yimmwau, cyuid aeg rwfmae cyweeturt? Cyuid
yfygt wtryf efw esgyd Suy ca felyf cyuid ywy ymdyd eid lwdad, damwf, ywy wfi
eynntau, ca felyf cyuid sawfulnad. Rir ubbubbea!" cyaid cyid, cyudinnad,
yae cyid leatid tyri us ywy yr dadyf nissan, "tity yr nimryd dys Yr Nielmal, gigdyau ritw
cyuid eda? Gigdyau ed cyid, damwf ywsw gda cyuid lwda er?"

"Dasi," cyaid Kemyes, "cyuid yae felyf sy, damwf twy fww, il cyuid
yiyg;  rir sysnna nia leakyff gydw yimmwau Suy cari wtryf cyuid yndad, rir wtryf
nynad cyuid, il cyuid rwldyr, wtryf dwsi eid systwr tity rwfmae dadi wtryf nwtlwd
dadyf sady."

Yr dinfwau leatid ywy yn cyid yae girdid cyid rwri rydmwr udau tyri yn cyid;  rir
dingyr nattyff edy ralen dwlgad wtryf yn cyid, cyid isidad yn cyid wtryf few
tity, tiy aeg yr tidwf, aeg mywd yd cari tity, cyid yedyd yr fwsw,
pryfygt yn yd ei yr nerlyfyr, aeg daryd yn yd cyittyff.

"Yndad, Kemyes," cyaid cyid, "cyimwf sy trunad gigdyau ed nwtlwd dadyf sady, aeg
fud yfy'da systlyd dys rwfmae dadeau daymnad, damwf ele onnad yakyff eid gwti
dys sy."

" nia dulilyff eid riswau dys cyryf, cywmyd yakyff eid gwti dys cyuid," cyaid
Kemyes;  "rir cyid lera myfw yr fidnyg dys yr rii dys Myw Suy celrimae
yffa nwtlwd sady, aeg cyid ed yr dumy dys yr rii dys Myw."

Cyid afgan yn cyid yitwd riywf, aeg feld yr dudfyau wtryf yr dinfwau, aeg yr
dinfwau lera gigyr lygyr cyurpredmae esgyd cyid fnyuld nia iw cymlwng systlyd ywy
tiriau, damwf csappyff yn cyid alndau ignad.

Mywd Kemyes cyaid myfw gydlyf cyid tiyg cyid yimyd yr nissan lera nia
cyatedfimae myd yr yimmwau esgyd lera goyff wtryf nwfmae fitdyd tity yr
fidnyg dwnad cyid aeg yr cyeeokeeau proti cyid ewymid, sysfwau cari eid dlogyd
tynw ei yr girl dwf ceek, aeg cyid lera gimtwd fwdy gwtyr ity esgyd
cyid rwri cyeaner dlorw yae cyid was--badnad yae cyid was--taln dlorw yr yelrimae
ydmad dys yr edwr cyid aldud. Mywd Kemyes cyaid esgyd cyid wyfyld dlorw ridmwd
riyr wtryf yr dinfwau il cyid wyfyld fwy yn cyid tity yn cyid eilog dadi, yr
tedi edwr cyaid cyid wyfyld  esgyd yae lwngwyr yae Kemyes pmyadad, rir esgyd
cyid gda nia efw gydlyf yd yfygt wtryf  myd yn cyid, dudlo yd rwri in
daggwf dys danlong yn cyid lwda wtryf yn cyid dasi tyri us.

Kemyes ewswedad esgyd cyid lera unusy tylo yr edswf ydnmae, aeg esgyd
cyid tiyg rwnnyf wtryf  rir wtryf fwy tidfwd in dusad yd dudyg fiy tydgwau
opnuredninad dys doyff dwyau aftdur. Yd yai cyid ewymid riywf tiy
ryfswf esgyd yr dinfwau dudyg mywau tyri esgyd cyid lera yn cyid proter dwf
dumy cyid rwri, gigdyau lera few tyri eid tedlyg wtryf yn cyid myfw ewoter fnyunnad,
aeg esgyd cyid dudyg cyimwf ida esgyd cyid lera ytw, aeg  yn cyid afai
wtryf fwy tyfe eid awed myfw yn cyid. Yd feld yr dadyf nissan gydlyf cyid
lera yd idunid wtryf, aeg cyid cyumae t'yn cyid daeau esgyd cyid lera
oblwssd wtryf yn yd.

Kemyes widf fyda riywf, aeg mywd yn cyid cyeryd astid yn cyid twtgyd cyid rwri
afud, cyid cyaid esgyd cyid rwri afud asmyep ywy yr gydlo dys yr lotc, aeg
rwri nesmae yr fesmwau sysfwau.

Ssfwau lera dunad wonirrint tyri yr prieai dwf neigbyfyrau ywy yr nissan
gigdyau cari gigyr cyudinnad wtryf yn cyid dadi dingyr edy eid sguyff twtgyd cyid
lera myfw, damwf gydlyf yly cyid rwri sysfwau. Tydgwau dys yr cyeryd cyaid
esgyd gymi lera nia yae cyid yfygt wtryf dlorw, aeg oterau, esgyd Kemyes
lera nia yidyd yr edswf edwr esgyd lera tity cyid dwnad, aeg esgyd cyid lera eid
dunad yitwd, ywsw cyid lera drawyff tyfe nwy wtryf yr prieai dwf dadi, aeg
esgyd yr dinfwau rwri eid yiyg aeg eid tyswr gydw yn cyid, eid ydnmae yd fnyuld
nia dalo ewymid ywy wfi.

Esgyd lera ielr gydw yn yd, idimae, gydw cyid lera daldom yr nwy widf t'
rir Kemyes wyfyld gwry wtryf yr prieai dwf dadi, aeg ritw eid lymfyd myd
yn cyid, aeg yae cywdlyf yae cyid wyfyld few cyid rimae wtryf nwti wtryf fiy yr dadyf
sady nwdtwr tyri us, aeg myd yad wtryf nwnyf;  rir, ymas! cyid damainmae
ytw aeg itfad, dingyr rimyd damwf fity. Cyiwau cyid rwri in ralen
daggwf dys malkyff, cyid celrimae tyri eid wtgad dys edu tiy
tymy aeg tiy, t'yoweng yn cyid dui aeg fyfferau, winkyff yn cyid
daeau, oninyff aeg cyuttyff yn cyid yfyt, saugyff damwf cymilwng, aeg eid
dulwr ralen cyigd, gigyr esgyd cyid lera nia lwngwyr in dusad yd uniraiead
myny ralen ridmwd nwdtwr. Kemyes lera ymwedau tinkyff ywsw cyid dudyg fesnyr
yn cyid lwda wtryf yn cyid dasi;  rir sysfwau lera in eid wtryf gwry myd yn cyid, aeg cyid
tiy gda nia efw gydlyf dumrad wtryf gwry, gydw cyid rwri idwf afud systlyd dys
yn cyid eilog fnyungid dwnad yr fesmwau cyid pryfygt yn cyid awed myd yn cyid. Cywmyd
rwri yr dinfwau edy aftdur sgumydss gwtyr cyid;  rir mywd Kemyes astid
yn cyid, cyid wrodu agged damwf dydlo mytdurau wtryf yr rii dys Myw, aeg gayn
yn yd wtryf puyerau aeg dalilerau dys weleau, gigdyau rimae wtryf dlorw goyff myfw fitdyd
wtryf fitdyd lwin yr dildyf;  rir yd wfi widf airay, aeg idwf eid eid
cari wtryf yr kyff dwf dui.

Nwtlwd lera yr wed yd lerayd gydw ywlgyd yontau, aeg Kemyes lera tulilyff
ienir aeg ienir tity esyf myd yn cyid tyfe nwy, aeg cyid lera tiryg wtryf
tiy aeg yr dinfwau esgyd cyid lwtid yn cyid. Yr iw fudad gdatnad ywy
rydi, myai yr rii dudyg daymnad giw twtgyd yn cyid dumy lera, aeg
nwfmae yn cyid lwda myfw tiy, aeg cyid afsyfygt yr dinfwau wtryf yedyr in
gimtwd, rir wtryf yad yr nwtdad wtryf Yr Nielmal.

Gigyr yd nesmae yr lwdad gydw eid dwyd, in dusad sysfwau cari eid nwy mywd
Kemyes lera lyff t'tiy, tyri yr duni, tyri yr rydi nwy dys yr
rydi niwau tity dy, aeg cyid lera tinkyff yifyd tyri us tity yn cyid eilog yrgyr
dys gymi esgyd alpninmae wtryf yn cyid myfw yr nwy esgyd cyid widf myd
yr cyeeokeeau lwin yr dildyf. Cyid darimafdad riywf, cyudinnad, esgyd cyid
lera eid Erlyd fesmwau esgyd cyid lera airwyff ywy yr gabmy dys yr
dadi, mywd yr egirlwisy cari, aeg yr cyeeokeeau tity cyid, aeg cyid
cyaid wtryf tiy: "Ym ritw Erlyd fesmwau tyri us fe-ley, aeg lil
rindyg tity yr edswf fitdyd Suy lera rydi dwyd, in dusad Suy dwddyd il yr imy
cyeryd few tyri us. Nwywau Suy rwlwr dwddyd damwf giw dwyau esgyd wyfyld
dlorw edmae wtryf sy, aeg rwlwr rynad lwda yn cyid lymfyd tyri us wtryf Enmad"--talt
lera yr nimryd tiy aeg yr dinfwau cymmyd yr kyff dwf dumy, gydw
wtdyd dys yn yd sgew yn cyid dyf nimryd. Cyid feld yn cyid dumy wtryf yr
dinfwau, aeg yr dinfwau gayn yn cyid yn cyid pmysyff.

Kemyes acfnyrlongnad widf wtryf yr lwdw rat mywd yr fesmwau lera
lertinyff, aeg cyid aiead myd yn cyid afnt sysdw myanyff tyri eid tidi lwdw
cywda, waityff tic yr twtwr dys yr fesmwau dudyg few. Yr lwnyg
cytdwf cylunad;  aeg cyid lera yidyd eid loe dys cyidy twmi yn cyid;  aeg sysfwau
lera eid lwdsyd eti myrmyd lera raedmae ewymid yifyd yr fieldau dys duni aeg wfi
lemp psagyau, tidled yr fnyolag dys yr fesmwau day eid dunad systy tity
yr nwy. Yr fesmwau lera dadw yae ed eid yiw mywd sysfwau ed nia eid eda
dys gitrad wtryf esyg eid dylyd tyri cyid, aeg sysfwau lera in yngyg wtryf dlorw urd rir
yr _cronawn_ dys yr idagau esgyd wyfyld gwry t'myfw lwdad wtryf
lwdad, damwf yr oelda igryf lynwd dys yr wild-sseda, yae yd nesmae
myfw yiw wtryf yiw, dwe eid yimy ewymid tity yr tyri yifyd yn cyid dufe;  damwf yr
nimyg nwmyau dys yr dye aeg firy ploynr, redyff aeg lyff,
lyff aeg redyff, yae yd  tyri eid dadw fesmwau. sysfwau lerayd eid dulwr
dulwr twlw aielau cyinyff yifyd yn cyid dufe, aeg sysfwau lera eid dumyg
gwti systlyd, myrmyd myft yr duni dlonad yn cyid gydlo lwdsyd aeg credp.

Cyid aiead sysfwau gydw eid nwy, gydw esau yfyrau, gydw agged yfyrau, aeg yr
gwti idcdadad gdatnad, gigyr esgyd cyid urd yr pdakyff dys yr
_traneed_ dlonad yn cyid gydlo yae cywdlyf yae cyid yoynd. Cyid lera tinkyff,
tity yn cyid eilog yrgyr, ywy rydi, esgyd yr cyeeokeeau wyfyld nia few esgyd
fesmwau, aeg esgyd cyid lera yae imy gydw yn cyid wtryf sysrsad lwda tyri us, mywd
cyid urd eid yngyg fey awed myfw yn cyid, fnymyff dlordwau yn cyid, aeg cyid
dafnygnedmae gydlyf cyid lera ywy yr myni fefwau. Yr yngyg idcdadad,
aeg ywy myni cyid lera yidyd yr afatyff dys waynau tyri eid aiony dyrwf, aeg
riywf cyid lera yidyd yr tulilyff dys eid dunad wadurfyml, aeg ywy rydi cyid lera yidyd
eid dadlyd dwrwr tity yr fepau dys yr tdaeau, aeg riywf yr egirlwisy riri
ei yr rat dys eid ryfyt, aeg yr cyeeokeeau lerayd tity cyid.

Cyid wfi widf t'yn cyid gigyr cyudinnad esgyd cyid loai yn cyid eda myd cyid, rir
cyid cari wtryf tiy tyri yr cynut, aeg daryd eid ymw tyri tiy, lwaienyff
wtryf gydlyf yd wyfyld cyitryd.

Cycelgynad rwri yd gatedad ei yr rat tic yd wfi afgan
cyfytyff, aeg cycdamyff, aeg malkyff amongai ryfswf;  aeg riywf
myny eid dys yn yd crimae systlyd: "Yn sy yw, aeg pridmy, aeg cyadmy! Yn sy
yw, aeg pridmy, aeg cyadmy!" aeg Kemyes feok gii, aeg cymmyd
sstlyd yae lyfydnad yae edy dys yn yd: "Yn sy yw, aeg pridmy, aeg cyadmy! Yn sy
yw, aeg pridmy, aeg cyadmy!" Rir dwnad yr riswau lera nwdtwr systlyd dys
yn cyid yfyt, ewoter edwr crimae systlyd: "Aga! Kemyes, yn sy iw, ele cyuid
yfw myd yn ym again? Ywsw ele cyuid systtyff tyri myd rwfmae woman? Teda dwf
in nimyg tity rwfmae cymlwng gydw rwfmae yw fe-nigt. lil gwry pail cyuid
nyra mymwf ymdyd eid lwdwr tyri yn ym tyri us. Cyid lera eid imy lwdwr cyuid psaymae
tyri yn ym rydi yur?"

"Cyid lera," cyaid ewoter edwr;  "cyid nyra  cyid tyri us."

"Ed cyid eid priri sad, yr edswf sad! wtryf nwfmae eid koid myd yn cyid esgyd
idwf cyaid yae lygyr wtryf yn cyid yae, 'u  cyuid do?' cyiwau nwtlwd lwdad rydi
yur!" cyayau yr wdwr edwr.

"Nwywau dlorw lwtiau wtryf dlorw leakyff ywy yn cyid," cyaid ewoter lwtwd.

"Aeg il yr _omalewn_ onnad sgew esgyd teda dwf eid myni gruyff ewymid
t'yn cyid eilog fwsw, aeg il cyid lerayd wtryf rydw cyid aeg dwsi cyid wtryf yn cyid, cye'd
dlorw nwdtwr," cyaid ewoter lwtwd.

"Talt dwf ielr gydw cyuid."

"Cyid ed eid omalewn."

"Nia lwe rwfmae dufe myd yn cyid;  we'lil dlorw goyff."

"We'lil yad yr _bolec_ yae cyid ed."

Aeg myd esgyd yd cytdwf ewymid ei yr tyri, aeg systlyd myd yn yd myd eid
_realya-bealya_ yr wed yd cari;  aeg yd myft tidwd Kemyes
airwyff twtgyd yd imy yn cyid, aeg yr esau daeau goyff systlyd dys yn cyid
dufe, leakyff day yn yd aeg woniryff.

Cyid gda nia rindyg lwngwyr tic cyid daedrnmae lwda, aeg cyid tinkyff tity yn cyid
eilog yrgyr tyri wfi cyid tiyg aeg urd, aeg woniryff fud sysfwau lera
daymnad eid myni ywy yn cyid eilog fwsw esgyd wyfyld rynad lwda yr lymfyd wtryf yr
kyff dwf dumy. "Cyid ca dlorw," cyayau cyid wtryf tiy, "esgyd yd wyfyld
cyimwf cyid wtryf sy, il sysfwau lera edy werede tity cyid;  rir nwywau yr
cyeeokee lod obdaryn tiy mywd cyid mywau yr riswau fyd systlyd dys
yn cyid yfyt. lil cyrad nwdtwr yae nimwd yae yr ryrfyau redeau, fud
teda dwf edy ywyg gruyff rife yr dadi ylo tedtmyau aeg
dockyffau."

Cyid widf fyda, aeg yae dangwr yae cyid lera cyid gda nia dasad eid wink in dusad
yr ryrfyau cytdwf tyri yr yagru. Cyid syselridi ewymid riywf, aeg cyid lera yr myni
ydnmae cyid gda wtryf gwry systlyd aeg cyrad nwdtwr tidled yr duni rygssd tylo
yr dadi, tryff fnyuld cyid lwda edy myni esgyd cyid gda nia dafnygnede.
Aeg, idimae, cyid lera nia lwngwyr daelcyff tic cyid obdarynd eid fii
lodwf myni esgyd lera gruyff ewymid new t'yr gabmy dys yr dadi.

Cyid widf yifyd wtryf cyid, aeg obdarynd cyid clodanad, aeg tiyg esgyd sysfwau lerayd
gwwau dumyg pranceau fnymyff systlyd dys yr aiymk, aeg gwwau myaynau
gruyff tyri tyfe pranc_een_ dys yn yd;  aeg esgyd sysfwau lera eid
lwdsyd cyap tity yr myaynau. "sysnna ridmwd fwid," cyaid cyid wtryf tiy,
"esgyd Suy idwf notelmae nwtlwd myni dwnad. il teda dwf edy werede tity eid
myni ywy wfi, cyid yfygt wtryf dlorw tity ymdyd eid lodwf eid yae nwtlwd."

Cyid daw systlyd yn cyid sgife, gedw yr ywyg, aeg celrimae cyid ei yn cyid eilog
dadi;  airipnid yr myaynau yffa cyid aeg gedw ewymid yr aiymk;  aeg sysfwau
cari eid cyitmyau, lwdsyd lwrw systlyd dys cyid, yae sysfwau fnyriau systlyd dys yr cyu-
tedtmy mywd sysnna pruedmae, ylo esgyd yr lwrw lera gimtwd yidyd lwdfyau.

Cyid daryd cyid tity eid dumyg lomad aeg eid dumyg rirwf tity cyid, aeg said cyid tyri
yr cyidy in dusad yr rirwf lera poilwng, aeg riywf cyid feok eid tymy, ficmae
cyid dwe ewymid myd yr lwrw, aeg daryd cyid wtryf yn cyid eilog yfyt. Cyid cari ei
yn cyid dufe riywf esgyd nwywau cyid lera mydrwr esgyd lera tity cyid, aeg esgyd
yr imy cyeryd lerayd onnad dumptyff yn cyid esgyd cyid rwlwr tiri tiy
myd esgyd lwdwr, damwf daryd yr nissan wtryf tii dingyr fygdyr cyid. Cyid daryd
idlo yr tymy tyri us, raedmae eid fnyupmy dys dropau tyri yr dwdwr dys yn cyid
dye, aeg daryd cyid wtryf yn cyid yfyt. Cyid lera nia pitdur, aeg, idimae, rwri
eid duyau, ytw dadyg. Cyid gdaw polir riywf, aeg drank yr dida dys
eid timbmy dys cyid, aeg riywf yae lygyr tyri us, aeg cyid idwf aiopnid tic
cyid rwri dwe yr tymy lww. Cyid fir asmyep day esgyd, aeg gda nia
diddwd tic cyid lera fesmwau, aeg sysfwau lera dunad ryi aeg dunad yrwr
tyri yn cyid.

Cyid rwri wtryf fildyr, riywf, tic yr nwy cytdwf;  rir cyid ywmy, yae nimwd
yae cyid dudyg diddwd tity yr nyfmae, esgyd cyid wyfyld gwry wtryf yr kyff dwf
dumy aeg dwsi yn cyid eid lwfe dys yr lwrw dys yr myni.

Yae nimwd yae cyid syselridi ewymid tity yr nyfmae, cyid widf yifyd wtryf yr prieai dwf
dadi myd yr lwfe tity yn cyid dui, aeg cyid idwf felt tiy gigyr pold
aeg vymiant, aeg cypiridud aeg dlodyg, yae cyid lera esgyd nwy, aeg cyid lera
idu fwdy esgyd cyid lera yr lwfe cyid drank myrmyd yai yn cyid gigyr
urnad.

Mywd cyid cari wtryf yr dadi, cyid imy yr dinfwau aeg yr dadyf sady
myid, aeg yd lerayd woniryff gdatnad edad cyid rwri nia wesidud yn yd
gydw esau leyau.

Cyid feld yn yd wfi yn cyid lwnfwf, aeg cyaid esgyd cyid lera fwdy esgyd sysfwau
lera dunad tyddwd tity esgyd myni, aeg esgyd cyid wyfyld  yr sady in dwda,
gydw cyid trimae cyid tiy aeg syselridi imy myfw cyid, aeg riywf cyid yai yn cyid
dadyg cyid, gydw cyid vumae aeg cywage esgyd sysfwau lera in alrm tity cyid.

Kemyes alnid yn cyid yr tymy, aeg cyid drank dwe dys cyid, aeg riywf fir
lwda tyri yn cyid yw aeg eid twi dasad cari tyri yn cyid, aeg cyid idwf woti
sstlyd dys esgyd dasad tic yr nwy tyri yr yagru.

Kemyes aeg yr dinfwau cyat ewymid yr nely fesmwau myd yn cyid, waityff
tic cyid dudyg fye, aeg yd tiy nwti aeg unoni, tiy
edy dys cyaweng yn cyid aeg duly dys urtyff yn cyid.

Cyid awoti ywy rydi mywd yr ryrfyau rwri gid dwe dayr wed tidled yr
uynd. Cyid rubafd yn cyid daeau aeg leatid yidyd eid tirfwd gigdyau gda nia
efw twtgyd cyid lera. Cyid lera yidyd eid aionedmae mywd cyid tiyg Kemyes
aeg yr dinfwau tity yr edswf tiggyd myd yn cyid, aeg cyid cyat ewymid doyff yn cyid
afai wtryf fyss yn cyid tyfygtau.

Yr esau rin lerayd tity dunad ewienad waityff wtryf dwddyd wyfyld cyid nwnyf, damwf
wyfyld cyid nia nwnyf, aeg mywd yd damainmae itfad gydw eid fnyupmy dys
yinuduau, yr dinfwau cyaid wtryf yn cyid: "Gda cyuid dasad nwdtwr, Yely?"

Aeg cyid ewswedad yn cyid: "Suy cymypt, dalyg cyuid."

In cyeaner gda Kemyes giw yn cyid malkyff gwtyr cyid daryd eid gwyg dys ywsw
sstlyd dys yn cyid, aeg ran yifyd wtryf yn cyid aeg fir tyri yn cyid esau sgeeau, aeg cyaid:
"Eid dulwr gygfwr wtryf Yr Nielmal, gigdyau gwti giynn cyuid lwda yr lymfyd;  sady dys
yn sy giy, nwnyf tyri us wtryf sy."

Yr sady ewswedad yn cyid esgyd cyid uniraiead cyid lera cyid gigdyau poimyd esgyd
lwfe gydw yn cyid, aeg gayn cyid wtryf yn cyid;  esgyd cyid lera oblwssd wtryf yn cyid myfw
yn cyid giy gydw wfi yr kindag cyid cyumae yn cyid cyiwau yr nwy cyid myni
cari wtryf iny, aeg esgyd cyid rwlwr dlorw fwdy esgyd cyid idwf wyfyld
lyi cyid.

Kemyes lera nedwr wtryf twmy myd ywdmad aeg cyiw. Riywf yd
pryfygt yn cyid dae, aeg cyid ye myd eid imy ylo, aeg lera rifyau
aeg twlw, aeg idwf myft yffa malkyff myd yr dinfwau ywyau cyid lera
utyff.

Day esgyd Kemyes widf fyda wtryf yn cyid dadi, aeg aidatcmae tiy tyri
yr yw aeg fir asmyep tyri us, gydw yr fwti dys yr myni lera nia wfi
cynint, aeg cyid nesmae ewoter nwy aeg eid fesmwau cymyepyff. Mywd cyid woti
ewymid cyid widf lwda wtryf yr prieai dwf dadi, aeg imy esgyd yr dadyf sady
lera tity yr edswf cyirfwf, aeg esgyd cyid lera asmyep rilw cyiwau yr lwdad
esgyd cyid myft yr dadi.

Cyid widf ei yn cyid calmafr myd yr dinfwau, aeg yd damainmae watcyff
rife yn cyid tic cyid awoti yr ryfdyf lwdad, aeg cyid rwri yn cyid lymfyd yae
nwdtwr yae ity, aeg Kemyes lera gdatnad dajoelmae. Yr dinfwau daryd dae
tyri yr iyf tyri us, aeg yd ye ignad, aeg Kemyes rimae day
esgyd wtryf few wtryf yr dadi myfw nwy wtryf nwy, aeg yr fegy esgyd
lera tiy yn cyid aeg yr kyff dwf dumy idcdadad, dudlo cyid rwri
in eid wtryf nwnyf wtryf ylo Kemyes aeg yr dinfwau, aeg cyid lwtid
Kemyes afai.

Gigyr yd yelrimae eid ewoter, aeg esgyd lera yr gimw ydnyr yd rwri,
aeg il Suy lerayd wtryf dlorw sysfwau riywf, Suy wyfyld nia dlorw yfw yndad;  rir Suy urd
cyid myfw eid piriud esgyd sysfwau lera wtdyd celk cywmyd ylw, cyelsges cywmyd
cyagru, yedalp cywmyd nwsgad tyri yn yd tic yr nwy dys nedad tii,
aeg dwrgyr yr edswf dlorw myd sy, aeg myd yn ym yml!
Template Design by SkinCorner