Jul 6, 2011

Geontoi cyf ri féatid féemian

Geontoi if a Fachdridiéat bitha aus if Geoan if a Cresthinn Febhcigh. Yta chéid eàn na raínn bid a rimi lai alan fairgig us ri gebhcac if Idné, in aéu unn gaemian antait eid ramhanbhn airhathamfh annulesan alm.

"Araten thaguaic aích, féemin?" aéenn Dhanté.

"E achgu détah ri téachan if a àcha Yleaig," ana dées, "oaed arua dhaed ann taeoig miairg nfo achd. Dhaed fa càa rídhséid eatuéid, a'fo a'aò faiata fah inid eid ibha íd. Is chá égh airig tathabhan faiégh a'ahgefn. Is chathaidn faiégh airig riguan chá ri tarenn a'thàn alghd, fàn guégh id a Algh Iletc."

A cefh cyf égh guaiiehirmithinn mcheig anniale unn icn aràn oid aéu a'irn. Ileig dégh Geontoi étira, a'irn déu a Féatid Féemin.

"Ann aidhas eaic uich détcaig, fid air?" aéenn Dhàn ri caig.

 

image

 

Dhan ri gaemian indfaths, "Dhantoi dagécan ann unn idirebh, déat fées, aidhas a'seoig miairg nfo ytnn ébhn éuéeigh. Ad yligh Geonté, is niu Ad guéghieh eauéid inn ri téchd if Aitathabhà, Fíd Fagh, aidhua Feiaitéain ann cfh eilig eaida, a'foitha dhaed chàan thamtéachac fo afotau eidyf ylcyf riten na ithaiatnn ri caigdala. Yc, achgu guai fa, Geontoi if a Fachdridiéat, achssid eàn ri séuan amai uid déunid acychyd. Unn féatid gutauan éuéeigh on ann a'mhaeac uid achguig dan cyf taidann eilrh. Achgu, is tàcha aheagh uid achguidhtama daita, a'fo uid idísc, degh a tthàc éufchna séid lai chsbhlih."

A cyfh chá fale eàc arag ri gaemian dées, aidhcig na glenn aíchbh na achtinn nbh àn gr, guéghò étichinn anniann Srches,  Achmhàn bid a'égu.

"Ic, Achmhàn if a ganid àgghd," in dées, "cyf if a anrebane gabhc, Ad guégh chnanan aíd eaenn . Unn ichdc adan chnanan gu lebhthag eilig égh fid acegh is amh, a'thairgus àidan inid yléenn chnanan gu àcheac Ad asezò ri caigdal. Unn gaemian readhàneàn guac id, is bidigus nanfaigichtinn ichkin fah gu fid chale, fid achguig dus. Adf uichiata nbh,in amgh tha ichcàn fah aíd cfh bid basin'an amtig cyf amhagubid."

Dhan Thamhàn ri Srchenn raínn eilicig cyf aguinhò alan dagghan annulesan ri ananac arua a gaemin'an icneann chàan glenn. Is nirn glenn gigicn ébhéach, a'fo achtinn Dhantoi adhn gig tirbhgus. Ynig tha ana ineignn aireilaed ri Srches'an mebhcinn daggh, ana aithu ean eaann Geonté.

Ileig oi aridanig ftahyf chéid Geontoiichtinn ichkin nbhalnbh, seoig ann àg fo inn sgenc, aégh ynig fahyf ea. Feis eàn na airn ir a'thu eabhéchd cyf étuéidan caac ari. Is égh a areoaed a'thu guaichd alh unn mebhcinn idalebane cyf tirbhfh éfhgus ri gaemian naeann adhan.

image

Feis aidhàn ri tthàc séid lai ri danig if béehfh thagu, Geontoi raínn bid a rimi lai ri cfh alan fairgig us ri téchd if Earthamach, is ébhéchd in déu a gaemian thagu leulesan alm, is ébhéchd dna d'nankin anniem.

"'Hann oi a'tfoid aitdà, ilecibhc, yf Dhantoi ritsan édane dríc-yleghnn daicétan éuéehfh ri séid lai miairg. Feis a'iu a eilig lai idhfa, a àcha-idhfh irar, airain cyf benn on thagu inn Daid Fagh, a téchd lai tathabhà, ileig oidiégh aglenig inn cyniu dha, àsene on chá aíd iasn édane aíd chale ytad."

Aidhàn Dhàn ri cyfh glenn ri gaemin'an icn na thaghò anniann li eatichinn cyf dées:

"Dchmdàn damfac mid Chrchenn Thamhan, ileig E àn d'naeàn ébhéchd aiann séid a aífaig if àgàgu."

Dhan ri gaemian dées: "Ic, febhcinn Dhan, debhchgus if unn cresthinn febhcean, a Srches'an nanfaig ann idhhtighs; deitha ylehhrinibha eid ri febhcinn tega, aiadhetò amai aganid lai ri chadebhcac. Aidhàn ri Téu gugh achgu, de gugh chéuéid guai a Srches'an gabhc àgghanyf achgu détah a idhan if a fétadh fetdac chsir."

Dhan Dhàn ri cfh ibadhrghnnyf àcheac a gaemian thagu, Geontoi alan aus d'nankin ann a'irnyf aékin annieh . ADhàn if a cresthinn febhcigh aéenn anniem, "Ann ir ann uid fachinn arag riasin aéid, fid air?"

"'Hannearnn chnanan gu," dhan déenn Dhanté; "E yligh fid yuan eilig eabigh eagh uaigd; feis idah, feis idàc oi tirbhafh adhezig gu ileig ri gaemin."

 

image

Aidhàn ri gaemian glenn aiei, ana indfathinn cyf déenn "Ri ieacin adan na aratane tha aéghan if uid ylirbhfh . Achgu guai fen chá mid gubhamhabhc, a a'taémaig, ahmhaebhch-bhidhsane anridrànn thanin. Aius fa guin andag Feiaitébh'an théth. Ad àn ri begebhcac dre àchc, idàc fle eàn ir ei, b'n thàn andag ir chaeilaed yec. Dhaed ei, lei, eanbhgig t'cyf foaíd lai aíd ibhataid, unn tcyf ídíd inn éghyf adhac de. Ynig amghan cyf gaemig chfagh dhaed. Adf uich guth, bn thàn adhac de is idhgh dhaed étirn lebhaoig chá íd."

Aidhàn ri gaemian eacthaò ann àgéc, Geontoi if a Fachdridiéat aidginn eauéid détah oh cyf dhdinain achann a anbhamhabhc, a a'taémaig, ahmhaebhch- a'idhsane anridrànn thanin. Is oan oid eagh, cyfh cyf thabhah, aéu de a'idhmi eauéid yacha a begebhcac adhoi annulesan ri adhhhfh dre. Eauéid is eauéid, degh aidn thachtinn adhn ir n'tirbhb, is Dhantoi cyf ri Féatid Féemian fanig dhat béid yan ri adhé, is fàed n'dàed adhan, a'fo chenn inid cyniu aidhua dhid guégu.

Template Design by SkinCorner