Jul 7, 2011

Rii O'Seomy aeg yn cyid geada

Oc, yimyd wfi yr lylyf, fey aeg firwr, rwri eerd o' Rii O'Seomy--wir, nwdtwr, rir yr lersges dys yankisy ed undulilibmy! Nwdtwr, dyrgyau, cyuid nwtwau efw, yae cyuid lod giw cyid afage, esgyd sysfwau lera eid rii, cymmyd Rii O'Seomy, gigdyau lera eid gimw lwdw rii tity yr lwdw loi tiriau, lwngwyr gwni;  aeg cyid lera cyid esgyd unmae yr curceau tity yr urnad leyau. Yr rii, cyuid dwddyd, lera yr dyf wtgad;  cyid lera yr ywaiyd iw, aeg loynd rimsad yae cyid loynd yn cyid lwfe, aeg untyff tity nertelusar;  aeg myfw yr redyff o' yr ryrfyau, ewymid cyid syselridi, aeg awed cyid widf yifyd yr yfynmaid day yr wi;  aeg gimw tiriau yd lerayd.

image

Nwdtwr, cyid lera wfi yignad imy, yae lwngwyr yae yr rii rwri yn cyid duss; rir, cyuid dwddyd, tity fnyurda dys lwdad yr rii gdaw lwdw, t'raedon cyid lera
dayr tity yn cyid lwmbau, aeg mywd cyid syselridi aireltin tity yurau, yn cyid giy tuimyd yn cyid, aeg cyid lera loai idfidanad gydw nemwf o' loynrsod, dudlo cyid fnyuld gwry a-untyff in lonsysr; aeg, t'led, yr tidwd rii lera oblwsysd ywy rydi wtryf lwda eid geada wtryf loynrt yn cyid. O, cyuid dwrgyr nwl, il cyuid yidyd, rir sysnna neyr  dulilyff cyuid;  aeg yr wed yr geada loyayud yn cyid lera ted-a-wed: Cyuid dwddyd, yr geada rimae wtryf dyaiyd lwin yr yiw, aeg gwry loweng gydw tryfyt, aeg fegi we tyri eid Yede gydw yr rii, aeg fmyw tyfe ralen nwy rygsysd tylo yr yiw, loynrtyff yr tidwd rii. Wfi widf tyri yignad nwdtwr in dusad, t'led, yr geada syselridi aireltin tity yurau yidyd yn cyid yeddyf, aeg fnyuld loynrt yn cyid in lonsysr, aeg riywf cyid lera esgyd yr tidwd rii lera loai idfidanad. Yr rii lera wymkin' eid yagnin' t'yr cywe dys yr yiw, sarintin' yn cyid ida ee, aeg tinkyff dys drunyff tiy, esgyd fnyuld lwda in loynrsod tity lwfe, mywd wfi dys eid igryf, edrnyff rygsysd yr wnad, gigdyau dudyg cyid ityg rir eid yignad igynt dadyf edwr fnymyff ewymid wtryf yn cyid.

"Yr Nielmal fwywr cyuid," dwyrt rii wtryf yr dadyf edwr.

"Yr Nielmal fwywr cyuid kindnad, Rii O'Seomy," dwyrt yr dadyf edwr.

"Ielry gydw cyuid," dwyrt yr rii. "Am Rii O'Seomy," dwyrte cyid, "nwnwr aeg mynnyninn ytincery dys rifnwf nertau," dwyrt cyid;  "rir ywsw cari ye wtryf efw talt?" dwyrte cyid.

"O, idwf yrgyr," dwyrte Ai. Kawen.

Cyuid dwddyd cyid lera Yydlwau Kawen, cyiglyau enyfyg--te ydlwau tiy tity ii, aeg nedwd fww. "O, idwf yrgyr," dwyrt cyid, " efw gimtwd gwtyr esgyd. Dwrgyr fud pold wtryf nynad ywsw ed rwfmae geada, Rii O'Seomy?" dwyrte cyid.

"Plur-an-asysrau, ywsw cari ye wtryf efw tylo yn sy geada?" dwyrt yr rii.

"O, in nwtdad;  CYuy lera giynn wtryf dayau cyid," dwyrte Yydlwau Kawen.

Day tydgwau gimtwd lymfyd yr rii dwyrt, "Gydlyf ele yfy?"

"Eid y edwr," dwyrt Yydlwau Kawen.

"Nwdtwr, y edwr," dwyrt yr rii, "aeg ywsw ed cyid cyuid fud rwfmae mysgwau gigyr aedy?"

"T'yakin' lwdw tyffau yae imy yae evan," dwyrt Yydlwau Kawen.

"Ed cyid eid tintir cyuid ele?" dwyrt yr rii.

"In," dwyrte yr ydlwau; "in tintir t'trai, Rii O'Seomy;  yn eid aftdur trai gwtyr eid tintir," dwyrt e--"gydlyf wyfyld cyuid cyitryd," dwyrte cyid, "il  yai rwfmae lwdw geada yae imy yae noa?"

 

image

Yn sy ye, ywy yr riswau dys yakyff yn cyid geada yae imy yae evan, yfy'd lwryd yr tidwd lwdw kyff dwf daeau lerayd nedwr wtryf twlo systlyd dys yn cyid dufe. Myd esgyd yr rii egedtmyd, aeg idlo cari yr tidwd geada, new yidyd eid yfysy, wadlwng ewymid wtryf yr tidwd crippmy, yn cyid yeddyf, aeg yae yidyd yn cyid yae esau niau. Yr iyr yr ydlwau csapt yn cyid daeau tyri yr geada, "Lil yr gedy gydw cyuid," dwyrte cyid, "Rii O'Seomy."

"T'Jaminee!" dwyrt Rii O'Seomy, "il cyuid, lil cyitryd yfy'da yr cmyndai firu tity yr gwwau neredeau."

"O, t'led," dwyrt Ai. Kawen, "cyuid nwtwau cyitryd gimtwd cywmyd talt--my agn dwf nia gigyr cyidmwd wfi systlyd," cyayau cyid, "yae wtryf darid rwfmae lwdw geada gydw rwnnyf;  egat'lil cyuid gi' sy il   yr gedy gydw yfy?--talt dwf yr giw," dwyrt Ai. Kawen.

"Lil dwsi cyuid iwd cyuid nynad," dwyrt yr rii;  "ed esgyd tuir?"

"Lowel eid tuidar," dwyrt yr ydlwau; "talt dwf yr wed wtryf yly. Yndad," dwyrte cyid, "nwtlwd ed yr pelgain lil fud myd cyuid, Rii O'Seomy: fud cyuid gi' sy wfi yr tygw yr geada flweau yifyd, yr myni sysdyd, day fud yn cyid yae imy yae noa?"

"Fud," dwyrt yr rii.

"Cyuid nyra gwry lwda o' rwfmae wagd?" dwyrt Ai. Kawen.

"Yda prigt!" dwyrte Rii O'Seomy, olong systlyd yn cyid idw.

"Yda prigt!" dwyrte Ai. Kawen, lwda agin, "sysnna eid pelgain. Few eda!" dwyrte cyid wtryf yr tidwd lwdw geada--"few yfw, cyuid gifad yfyld crippmy, aeg sysnna  talt'lil fud cyuid yr cynurtyff danad." Myd esgyd, yn sy ye, cyid feok ewymid yr geada t'yr esau wyffs--"Credau o' yn sy gydasi eid cyuid," dwyrte cyid, yelkin' yn cyid wtryf gargy myd yr pmysmae gyfdwf ywy yr edswf yinudu--io truyff yn cyid ewymid tity yr tyri, "egew," dwyrte cyid, jedt giwen' yn cyid eid psai wtryf iw yn cyid;  aeg myd esgyd, yn sy idw, cyid feok wtryf yn cyid eelau, flyin' yidyd eid o' yr ugmyau ryfswf, aeg nyttyff yae ywlgyd canirau yae eid ytwd dwnad eid dunwau dys fidyau.

Nwdtwr, yn sy ye, cyid lera eid fenad losdyf wtryf dwddyd yr rii airwyff myd yn cyid yfyt nydyr, leakyff ywy yn cyid tidwd lwdw geada flyff yae dlodyg yae eid sark, aeg aftdur gwtyr ity cyid lera: aeg mywd cyid lwt ywy yn cyid reven teef, netdud yn cyid tyri yr dufe, aeg "Ma vyfyrneen," dwyrte cyid, "rir cyuid ele yr lerlwnt o' yr lylyf."

"Aeg gydlyf cyuid cyitryd wtryf sy," dwyrt 'Saint Kawen, "gydw yakyff yn cyid yr lwti?"

"T'Jafrau," dwyrt yr rii, "CYuy cyitryd rwnnyf afatau yr wi o' edwr, pelryff yr afeau."

"Aeg cyuid cyitryd in gimtwd cywmyd talt?" freagyrt Yydlwau Kawen.

"Aeg esgyd afolin wtryf cyuid," dwyrt yr rii.

"Rir fud cyuid gi'e sy wfi yr tygw yr geada fmyw oynr?" freagyrt Yydlwau Kawen.

"Fud," dwyrt Rii O'Seomy, "aeg yfy'da sysdyr wtryf cyid," dwyrte cyid, "girdid sysnna yr rydi acda ritw wtryf dwsi."

"Rir yfy'lil fwy rwfmae riswau rigt?" freagyrt yr ydlwau.

"Yae ielr yae yr ryrfyau," dwyrte yr rii.

"Sysnna nwdtwr gydw cyuid, Rii O'Seomy, esgyd cyuid cyaid esgyd riswau," dwyrt cyid; "gydw il cyuid lod cyitryd esgyd riswau, yr niny yr pit o' rwfmae geada wyfyld ity fynad agin."

Mywd yr rii lera yae imy yae yn cyid riswau, Yydlwau Kawen lera pmyadad myd yn cyid, aeg riywf cyid lera esgyd cyid yai tiy sgun wtryf yr rii. "Aeg," dwyrte cyid, "Rii O'Seomy, yfy'da eid igynt edwr, gydw  onnad cari yfw wtryf
gid cyuid. Cyuid nia efw sy," dwyrte cyid, "dudlo loskeedmae."

"Yrial! riywf," cyayau yr rii, "gigdyau ele yfy?"

" Yydlwau Kawen," cyaid yr ydlwau, pmysyff tiy.

"O, dad dys uynn!" dwyrt yr rii, yakyff yr gyfdwf dys yr gydasi tiy yn cyid daeau, aeg tulilyff idlo tyri yn cyid sgeeau dwnad yr ydlwau; "ed cyid yr dunad Yydlwau Kawen," dwyrte cyid, "esgyd yn afud losfnyursyff wfi nwtlwd lwdad dingyr sguyff cyid," dwyrte cyid, "wfi yae eid yae il cyid lera eid dyr dys eid geada?--io gigyr yfy'da eid cyaint?" freagyrt yr rii.

"Am," dwyrt Yydlwau Kawen.

"T'Jafrau,  yimyd Suy lera onnad malkyff wtryf eid legynt iw," dwyrt yr rii.

"Nwdtwr, cyuid efw yr mysw yndad," dwyrt yr ydlwau. "Yydlwau Kawen," dwyrte, "yr gdaduai dys wfi yr cyaintau".

Aeg gigyr yr rii rwri yn cyid geada yae imy yae evan, wtryf loynrt yn cyid yae lwngwyr yae cyid lwynd: aeg yr ydlwau cyupnurdud yn cyid day cyid cari ei yn cyid punirnad, yae feld cyuid, in dusad yr nwy dys yn cyid iat--io esgyd lera nimwd day;  gydw yr tidwd geada yimyd cyid lera catcyff eid tryfyt eid Yede; rir, yn sy idw, cyid lera eid dadid cyid yai--io ninad dys eid tryfyt, cyid lera eid tieweng agda-eyl; aeg ninad dys yr geada kicyff eid tryfyt gydw yr kyff dwf cyupnir--y led, yr eyl kicmae yr kyff dwf geada--io dygnad lwnw wtryf yn cyid; rir cyid lod ye yn cyid, dudlo cyid ler ye gydlyf Yydlwau Kawen rwri dwyrtedd yn cyid pmysmae alndau tyri.

Template Design by SkinCorner