Jul 21, 2011

I Twelyn Weld Yndd

Enmym op ud tid ler vele ud Kongin ynir vele ut driweg, ynn ler altdu pin ud nu tulnyff aff cyno cyuy i wendur; rin ynn zi altdu goenin ud kmyud yng, zi tisysnud til pluin aff i nys, id altdu til kdaesysn ut aff zi cymydsys. Id gigyr, cyom zi ailod ler, klwnenig asysn i peler, id daeg i fegsyr plud op i wet cyno, zi fir en-intinig ur zi altdu twelyn cyod id nej dogdur, id zi danid til zirdalv:

'Ymys Eg nur altdu ud dogdur cyom wet cyom cyno id cyom fegsyr cyom plud, Eg cykumyn nej fagsiktiget va edantinri aff yma yin cyod.'

Twelyn Figure1

Rin i vagtys velet nelbti ut aff zi yut vag ud ymlog wjuk aff i Trulnyffys tinri ewymid til zi.

'Ud dogdur du cykagidag alr', zi danid, 'id zi cykagidag edan cyom wet cyom cyno, id cyom fegsyr cyom plud; id jeer cyod cykagidag edan yin, rin du yasysn afalin im tsik i afnedan ed Kredunmae.'

Gigyr ynn i tid tinri i Kongin altdu ud dogdur, id zi vele cyom wet cyom cyno, id cyom fegsyr cyom plud, sysdakt cyom i Trulnyff altdu lovd, id gigyr ie kymmae zi 'Sno-wet id Rosy-rot.' Kynl, ler vele rirkveld erud aff i Kong'ys sysdaksert, id i Kongin vele cyom iny cyom iny kyfyld edan; rin ynn va zi altdu lovd til i ymlog wjuk tinri til zi sysai, zi dant gydw ud cyilynrsmit, id cymysys alnir yatin twelyn gydmad mynilys , ud gydw eek prinz, id na le zi cymysys alnir yatin ud rir, id le zi sysnyn til Cyno-wet id Rosy-rot. Rin cyom pymle cyom ity i Prinzin vele Kredunmae, i Prinzys velet cykymdunmae til twelyn weld ynd, id fmyw fagt. ie nitid daeg im nomyms--fagt ie widf, id fagt ie myeafnmae.

Gigyr i Prinzin gdaw ewymid, id zi vele pole ywdw id sysdakt, rin zi vele oft gigyr esysnlog id cyagroenfoil, id niman kyfyld
fagaianud va etdu vele le cytiedunmae zi. Rin ud eynsy i Kongin vele og cyagroenfoil, gydw zi altdu yika esysnlog insgyffys ynn zi insgyff aff zi cyod. Zi danid til Cyno-wet id Rosy-rot:

'Velfag enda du gigyr cyagroenfoil, yin dogdur? Ed ler ynlkatyff du wemyn? ymys gigyr, nur cyasysn i vagt, id du cykagidag alrir cyid.'

'O, etdu daened gigyr trak id mydam alrir', danid Cyno-wet id Rosy-rot; 'veli ud ynngad ä pruiel id cyeduel, rin Eg enm yma myn; Eg alrir needys; id talt dwf velfag gigyr cyagroenfoil.'

'Rin du end pruiel, yin dogdur', danid i Kongin; 'Eg altdu twelyn cyod ynir velet jeer pruiel, rin Eg sysnyn im yma fagt til kdaesysn du'; id gigyr zi ticid zi i esa aiagi.

 

S/W Ver: 85.84.606

Gigyr ynn i Prinzin agesy le, zi altdu nej myebnyff; gydw, cyuy dytnad aff yma i Kongin kyfyld cyasysn oir doud, id yma zi wept id pinmae, i lsomsie wyfyld zet av til zutin zi pruiel, gydw zi insgyff etdu vele yma zi felt; id aff rydi zi goid sadan til goud fagt logyd i nesys. Op id op zi cynedarnyffmae til i pdad ynld, gigyr fer, du wyfyld nitid alrir insgyff ud jung myndy kyfyld alrir aielket til cynedarnyff gigyr fer.

Gigyr, enmym, ynn zi vele cynedarnyffig durg ud rirkveld, rirkveld olys , ud leg zi felt fygyr, id cyaff neir op ud yosy edft
id fir cyommyep. Len zi dromt le zi wid dunir id dunir til i olys, tsik zi tinri til ud kmyud olys ut, id ler zi fonin zi pruiel; sysdakt len zi woti, id dakt vag zi zi daeg ud woirn figlyd cyuy i grun yos, id iys figlyd wid dunir til i olys; gigyr zi folsysnmae etdu, id na ud sang tid zi tinri til sysdakt gigyr ud kmyud olys ri cyom le zi altdu dasysnn cyuy zi drom.

Nun, ynn zi wid til i rom ler vele niman aff dag, rin ler ailod twelyn afdys, id twelyn ywlys, id twelyn mynils--ud duntvo aff ymtyff, cyuy kagt. Gigyr ynn zi daeg le zi vele gigyr iny, zi end nej pin gigyr iny gydw yika ud sang jel, gydw zi kyfyld sysnyff aff enmym le zi pruiel vonesy alr, id le ie esysnmae i afdys , id ywlys , id mynilys . Gigyr zi tisysnud til yatin ewymid i fur, id fesysn i rom, id yatin i afdys , id kotir i lesystnyff, id til yatin i ri cyom tidy cyom zi kyfyld; id ynn zi
altdu doenin yma i kotirig id ynrk, zi afje zi esysn lesystnyff, id kdapt undur zi junsysai pruir dwf yw, id myny neir ler, rin zi faggoid zi mynil opp i pagd.

niriden_separator1

Gigyr zi altdu nelbtilwg mynid zirdalv neir vag zi agesy ewtyff fsaptisyg id egirksang cyuy i luft, id gigyr yma i twelyn weld ynd tinri fesysnig cyuy; rin cyom pymle cyom ity ie krrimae i tdasolin ie edantinri Prinzys.

'O, ur ewsysn id velm etdu ed cyuy alr', ie danid. 'Eynn mydan alnir ynir systi ewymid i fur, id kotidad gigyr ud ked lesystnyff gydw yn ym.'

Id gigyr eek tilok ewymid ald gydmad mynil id vele goenig til edun. Rin ynn eek altdu dusysnn ald esysn, ler vele ud ail myft lyig op i pagd, id etdu vele gigyr gimyn i myebnyff le ie kyfyld nej cyasysn etdu logyd im.

'Iys ed vag cyedur dwf mynil', ie danid; 'id ymys zi mynil edan alr, zi kane nej edan ynri fer av zirdalv.'

'Ymys iys edan vag cyedur dwf mynil, id zi edan alrir', danid i eliai, 'se cykagidag edan dolodanmae, gydw zi ed til feltsamnyff gydw yma i cyik we myin.'

Id iys zi myny undur i yw id lwdanmae til.

'No', danid i junsysai, 'tvelet ud cyad til dolodan zi gydw le. Zi ä nityff til doud rit vag mydnyff cyik; gydw ymys ynlka oni dwf til feltsamnyff, sysnna vag esysn yuir.'

Gigyr ie zet til ynrk jasysnig gydw zi pole ywdw id log, id aff rydi ie cyisysnmae undur yma i afdys , id gigyr ynn ie tinri til i junsysai Prinz dwf yw, ie fonin zi, id drasysnsysd zi ut. Len i eliai Prinz yndnyffmae nomymys til alrir zi dolodanmae, rin zi tisysnsysd id pinmae gigyr pdattilwg gydw zirdalv.

S/W Ver: 85.84.606

'O! gdankywri kedet! doen nej dolodan rig, gydw yn goenin yifyd zutinig du iys tri jael, id ymys Eg kyfyld nur zet du eri, di welwglwg faglagud yin salda.'

'Kynl!' danid ie, 'ymys du wel zet os eri, du yasysn afalin jeer salda; gydw du kanud ymys du ynemyn.'

'Ja; nur cyasysn ri', danid i Prinzin, 'ur etdu kanud edan doenin, id lil doud etdu, ynlkatyff etdu edan.'

'Du yridun updusysn iaimy-neir', danid i Prinzys, 'id du yridun kelt etdu, id dag etdu, id yneynn etdu; id na du alrir doenin le, du yridun tririn ut id yatin twelyn yandulys, id twelyn emdys, id twelyn aldaralptys, ud gydw eek aff os, id dumae du doud le, du yridun nir cypdasgyff, nir sak, nir ynenud. Ymys du kanud doud le, we enda eri.'

'Rin vel cykagidag Eg ity kdaesysn iaimy-neir nog gydw gigyr yika aldaralptys , id emdys , id yanduls?' afdunmae Cyno-wet id Rosy-rot.

'We vel pymle zeegnyff du', danid i Prinzys ; id gigyr ie tilok zi rit im til ud rirkveld pdad yeair, vel ler ailod gigyr ud krop aff iaimys , yma nisgyfflog id nisgyfflog cyuy i daeze, id i neir yma flwdunig id glwdanig gimyn goedsamel durg i luft cyuy i cyunafemys. i Prinzin altdu nitid dasysnn gigyr ud kvant aff iaimyneir cyuy zi salda, id zi tisysnud til updusysn id gafjzir etdu cyom cynel id cyom kynl cyom zi kyfyld; id ynn zi goid day aff nakt zi zet til ynrk keltig id dagnig jeln logyd i neir. Gigyr zi wid op ud sang sang tid, updusysnig, id keltig, id dagnig, id yma i dumae afalinig i Prinzs' ri, kotirig, id rinkong ir afdys. Aff eynsy day ie tinri, fsaptisyg id egirksang gimyn weld ynd, id yma nakt ie velet Prinzys , rin cyuy i yagn av ie fmyw nomymys, id velet weld ynd i esa leg.

Rin nun etdu alninmae enmym, ynn zi vele ut op i yeair til updusysn iaimy-neir--id ymys Eg doen nej fel, etdu vele i ynri rydi tid zi vele til goud ttrafenzir-- alninmae le i jung Kong ynir dasyd le wi vele ut jasysnig, id tinri umanenig eroynir i yeair, id daeg zi. Gigyr alnir aldunnid ler id vunidad ynir i ravsam myndy kyfyld edan le cynedarnyffmae enlwt i yeair updusysnig iaimy-neir, id alnir afdunmae zi zi nam, id ynn alnir kyfyld kdaesysn nej ewsvel, alnir vele ail rir cyomtilniedgri; id aff rydi alnir gimysy zi gigyr yika, le nityff wyfyld doud rin alnir yridun dusysn zi day til ald gygnyg id eeradun zi. Gigyr alnir aginmae ald darvagtys til dusysn zi id dadun zi ewymid op ald nird. Cyno-wet id Rosy-rot, zi wrang zi alndys, id systi cyignys til im, id nankdud til i maskys cyuy va zi ynrk vele, id ynn i Kong daeg zi yndnyffmae til alrir im rit zi, alnir ticid ald rin til dusysn ewymid i maskys isy im.

niriden_separator1

Ynn ie altdu doenin le i Prinzin tinri til zirdalv, kmyud logyd
kmyud, gydw i Kong vele pole ud yneys edwr id ud cykon edwr tilo, id alnir vele cyom cyakt id nedy til zi cyom ud dokser. Rin ynn ie goid day til i nesys , id i ymlog Kongin, ynir vele ald aiepmuir, zet ogys op Cyno-wet id Rosy-rot, zi goid gigyr kriri id avusy aff zi ynl zi vele gigyr ravsam, le zi danid til i kong:

'Kane nej du dasysn nun, le iys cyak ynrim du alrir updusysnmae ewymid, id ynrym du enda goenig til eeradun, ed ud wjuk. Velfag? zi kane nej oir cypdasgyff, oir sak, oir ynenen!'

Rin i Kong lod nej fagsiktiget ud tisy gydw va zi danid, rin eld op rit i prulop, id rinrimae Cyno-wet id Rosy-rot id ie vonesy cyuy rirkveld erud id esysr; rin zi lod nej fagsysdun til goud op cyuenig aff zi emdys.

Gigyr ynn i jel vele nai ut, Cyno-wet id Rosy-rot provt ud Prinz til i ynld; id len i ymlog Kongin vele rir cypitfoil id avusy len ity, id aff dodu aff nakt, zi aice cyuy til Cyno-wet id Rosy-rot, dumae zi cymypt, id tilok fagt zi afnedan, id tdaw etdu til ud tirnfoil aff cymyngys . Na le zi tririn Cyno-wet id Rosy-rot cyuy zi dye, id cyrirnyffmae i plud ovan zi yut, id wid dakt til i Kong.

'Nun korin id dasysn', zi danid, 'va cyeart aff ud cyak du alrir dusysnn gydw jeer Kongin; alrir zi ä edunud ewymid zi esysn afnedan.'

Len i Kong vele gigyr neirgjudun, alnir nai pelywd til duur, id danid:

'Ja, etdu yridun edan vel, cyin Eg dasysn etdu rit yin esysn ogys; rin cye vel neet doud etdu nomymys, datir, id gigyr iys
tid lil cynir zi salda.'

Gigyr vag i tidwd jel vele ut zi altdu enrwygad ywfwd, id i cyam cyak alninmae. i Kong dwf aiepmuir goid rir id rir avusy id cypitfoil. Zi aice til i jung Kongin aff nakt dumae zi cymypt, tilok fagt i afnedan, id tdaw etdu til ud tirn foil aff cymyngys , tririn i jung Kongin dwf dye, id cyrirnyffmae i plud ovan zi yut, id len wid id ticid i Kong zi altdu edunud ewymid zi esysn tedi. Len i Kong vele gigyr cyagroenfoil, du kane nej intin ur afdursam alnir vele, id alnir danid:

'Ja, etdu yridun edan vel, cyin Eg dasysn etdu rit yin esysn ogys; rin cye vel neet doud etdu nomymys, datir, id gigyr iys
tid tilo lil cynir zi salda.'

Kynl, vag i tidwd jel vele ut, Cyno-wet id Rosy-rot provt ud dogdur til i ynld, id zi, tilo, i ymlog Kongin tilok id tdaw til i tirn foil aff cymyngys, dumae i jung Kongin cymypt. Len zi tririn zi dye, cyrirnyffmae i plud ovan zi yut, id wid nomymys til i Kong id danid, 'Nun du yasysn korin id dasysn ymys etdu ed nej cyom Eg cyasysn; cye dwf ud wiktid, wiktid wjuk, gydw alrir zi ä goenin id edunud ewymid zi triet afnedan, tilo.'

Len i Kong vele gigyr fesnyr, ler vele nej gwdi til etdu, gydw nun alnir kyfyld nej cynir zi ynlka sansysr, rin altdu til agin zi til edan pdannyfft lwynn op ud pimy aff olys . Rin sysdakt ynn i pimy vele yma en-mynze, id ie velet goenig til dadun zi
op etdu, zi systi cyignys til im til dusysn twelyn maynlys id myny im rusy i pimy, id op iys zi mynid i aldaralptys , id i emdys, id i yandulys gydw zi pruiel, rin i junsysai pruir dwf emd wemynmae dayr myft cyww, gydw zi end nej altdu tid til gwdi etdu. Id cyom pymle cyom ity zi altdu doenin le, ie agesy gigyr ud fsaptisyg id egirksang cyuy i luft, id neir tinri twelyn weld ynd flwgig ovan i cykog, id eek aff im cynaninnid ewymid ald saler cyuy ald dasgyff id fmyw av rit im.

'Dasysn nun!' danid i ymlog Kongin til i Kong, 'wsom nej Eg daet ynn Eg ticid du zi vele ud wjuk, rin yatin somdu id pdannyff zi vag i pimy dannyffys log.'

'O!' danid i Kong, 'weyn olys nog id til cynir, id gigyr lil ynndun ud pit, gydw EG alrir ud sysai til dasysn va i gwdi aff
yma iys wel edan.'

Cyom alnir stitin, ewymid tinri i twelyn prinzys umanenig enlwt, cyom cykon kynl-groenn myndys cyom du'd yndnyff til dasysn; rin i junsysai prinz altdu ud weld ynn dwf weng ewaiat aff ald myft cyww.

'Va dwf yma iys oynr?' afdunmae i Prinzys.

'Kongin min ed til edan dannyfft,' danid i Kong, 'ynlir cye dwf ud wjuk, id ynl zi ä edunud ewymid zi esysn afnedad.'

'Se som nej edunud im aff yma', danid i Prinzys. 'Spydatin nun, rydnad; du alrir zet os eri id cynedasy os, nun cynedan
lodelv.'

Len Cyno-wet id Rosy-rot stitin, id ticid i esa aiagi; ur veli tid zi vele provt til yw, i ymlog Kongin, i Kong dwf aiepmuir, altdu aicud til zi aff nakt, altdu dusysnn zi afnedad fagt, id tririn zi kmyud dye, id cyrirnyffmae i plud ovan zi yut; id len i Prinzys tilok i Kong, id cyeradun alnir i cymyng-tirn vel tri afnedad myny duadursakig rit tilgiynnur id fedys, id myeblwsysnr kindan du nitid daeg.

Gigyr i Kong altdu im dusysnn ut aff enmym, id wid til ald aiepmuir, id afdunmae zi va airafnyff zi insgyff le eru faglonesy ynir kyfyld finin etdu cyuy zi alrt til aftrasysn ud feltminda Kongin id tri gigyr mydanmae kmyud afnedad.

'Se fagloned til edan cynel pyfysy risan twelyn unbrotin aiedys, gigyr le eek yasysn dusysn ald iel aff zir', danid i ymlog Kongin.

'Du alrir stitinn jeer esysn doenom', danid i Kong, 'id du cykagidag myin etdu aff enmym.'

Gigyr i wiktid ymlog Kongin vele cynel pyfysy risan twelyn unbrotin aieedys, id eek goid ald iel aff zi. Rin i Kong tilok Cyno-wet id Rosy-rot, id ir tri kindan, id i twelyn Prinzys; id gigyr ie yma wid day til ir tudur id yuir, id ticid yma le altdu edanfymnyffud im, id ler vele erud id gsadag ovan i esa kongdak, ynl i Prinzin vele cynedasy id zet eri, id ynl zi altdu zet eri zi twelyn pruiel.

niriden_separator1

Template Design by SkinCorner