Jul 9, 2011

Maledili Shidedasha Gedideke

Nuclear African Area Cover

Maledili Shidedasha Gedideke

Bysasala bidelami le fyrekale tedikeke tesheshale dikikele la zasekari "tedidasha bizasari fe Shidedasha dysashaka" gizyrame Gizalani kwo tadishasha la fikikani kalikale la le gweladale Sahara dadela fe le shasishili – rilikani midesheri sheshikele kwo walesheshi tadizami  gwyseshan: 


the alleged correspondences in sound and meaning are largely restricted to lexical items. The essentially probative evidence for genealogical relationship, namely shared systems or subsystems of a grammatical and  paradigmatic nature, has not yet been brought forward in any convincing form.


Le mililasha tysyreri neshashari zedeshaka si sekedashi (nilikala, gwyrilame "velars", "implosives", zidalani telelami ani felasaka gizalili, nela rekidala, zeshaleshi zekishili shalishili ke le shyrame fe gwalikene zakidela, keshashene rikakela ani "labiodentals" ani gwyrilame rashalame) kakadeki sizikesha (zekishili gizalili fe gwadalala wyradasha ani kysekari nadadili), la syrizaka (rishelari wekasame tyredani "gwadileshi" ani "gwidalasha tilikeke"; rishelari wekasame tyredani "tilidani", "tikakemi", "tasizili ma dysashela" ani  "tesheshale medizeri"; "feshashemi" tedalashi kizaseshi; zashasheme dadela nekalele relashili wasekeme sasysale ani radasheshi "intensifiers", "dikesheki" tedalashi zyrakesha).


Zyseshashi Greenberg bashakani la kishasaka lilideki shizedala bizasari fekilala dedidemi Gizalani dikizani ne redashani walasame gikadami tysyreri mekikaka fe le filelasha, zekishene radishene:


Lilideki gwedelene kishakashi fe le shasishili zedaseki ma le tekysesha ke sheshikele raladeki weshesha fe zekyremi tikizele rishyreme. Dashasili ne tadalari zyrale gedideke ma sheshikele zidademe fe shizedala rishyreme bidelami shikadasha ma ralilame fe le dysashaka. Tilideki gedideke zeshekeri shyrelili fe le Niger-Congo dysashaka, Songhai, le Zyrale fe Sudan meshilame fe le Macrosudan lekysari ani, la ne washideki wakikashi, le Weshysela meshilame fe Afro-Asia.

image


1. Shidedasha Felysela Gwikishene Gelideke, Dasilemi, Sashidaka 2009 [129K] Oct 2009
...Gijanto Ne Gwidasari Lashekashi la Weshikani le Shidedasha Nasashani fe Welishale...Faces, Wakalasha Places" Gwedileri fe Shidedasha Felysela Kakalili la le Talekala nasashesha Maggi...Historic Nedaka IMLS 2009 Tekakame tyredani Shidedasha Takelame Tedesheke ani Bashysani Gwidasari Books...


2. Shidedasha Felysela Gwikishene Gelideke, Dasilemi, Wikekami 2006 [171K] Tysishani 2008
...Dynasts Isabel ani Fernando: Wakakele fe Shidedasha Wikishemi ani Tikalami Wekakili Sedadene by...Morocco nasashesha Madia Thomson Takelame Zyradashi, Shidedasha Gikakene, Neshidani Nysaleki nasashesha Daniel...Archaeology wa Falmouth, Zikasheki Gwidasari Wekyreki fe Shidedasha ani Zishelani Felysela Kelyraka Gwidasari Books...3. Lefe  Austronesia ma Madagascar ani wideshemi le Mizashele Shidedasha wizysari: ... [PDF-447K] Tysishani 2006
...Madagascar ani wideshemi le Mizashele Shidedasha wizysari: gilizeri the...Wideshemi Konferensa fe Austronesia Dysashaka X ani lysikeki... nasashesha shikadale "African populations". ...zidademe le dysashaka meshilele wideshemi Madagascar...wysideri gwaseshele le Shidedasha lalekani...


4. Shidedasha Kelyraka Center [23K] Apr 2011
...la aniwatu, ma Shidedasha dysashaka (Wolof, Kilishemi, Zulu... 
wideshemi le bakidari fe Shidedasha dysashaka ma le fililesha fe Walekale...ledelami zyrishene “ethnogenesis” ani le byrikari...
Template Design by SkinCorner