Jul 19, 2011

Naide Ranybeld

Enmym op ud tid ler vele ud prinzin ynir vele gigyr aiolt id nirt le nej koywmoir vele ked nog gydw zi. Zi systi sysnri aff im yma, id dant im yifyd ir afer, ud na i ynngad; rin obynl zi vele gigyr aiolt, ail nu koywmoiel tipt op komig til i nesys,  gydw zi vele ud cykonet, i wiktid riday!

Gigyr ud leg ler tinri ud prinz til velafn zi, id ald nam vele Naide Ranybeld; rin i enet nakt alnir vele ler, i Prinzin cymysys i kong fon tririn av i our aff ud aff i prinz nirdys,  id cylwt i jenwys aff i ynngad ewymid til i our. Ynn i prinz wid ut til driyn tidwd leg, i Prinzin ailod cyuy i nuirk id cyisysnmae aff alnir.

'Kynl!' zi krimae, ' Eg nitid daeg i gimyn aff iys cyuy yma yin salda; i tiud nagd wesy le plodad alrir ä dusysnn i our av ud aff jeer nirdys,  id i ynngad ä ailod logyd id ganisy aff va vele goenig op tysik ald jenwys alrir iemyn daet ewymid til ald oerys. '

Id rit le zi pelywd ut til ud ragud aff sakdur, dan cyuy, cymynmrid til i dag, id sadan alnir driyn av.

Niriden-Cassini

Gigyr alnir droyn day; rin cyom alnir widf, alnir insgyff til aldelv le alnir wyfyld afmamyn zi av ud leg. Na ud pit, alnir dadun op ud rirkveld peld aff yos, tdaw ud rirkveld fur kluk ovan ald ksaler, id kmyeid aldelv ewymid sysdakt gimyn ynlka tisysnsysnr. Alnir wid til ud goldsmit id pyfygt ud golog dagnig rad, id cyaff neir rit etdu undur i Prinzin' feddur, id tisysnud til dosier fagt aff ald dagnig rad, id til cykymdun etdu iys yng id le, gydw etdu vele neet upgiynin cyuy agin, idf, udur, etdu wemynmae ud aiejud.

Gigyr ynn i Prinzin roys ewymid cyuy i yagn, zi tinri til i feddur id tdaw etdu ewymid, id kymmae ut til i tisysnsysnr ymys alnir wyfyld damyn ald golog dagnig-rad?

'Nej; etdu ed neet gydw dalnyff', danid Naide Ranybeld; 'rin ymys Eg yasysn alrir sadan til cysafud uman jeer afdrom dag til-nakt, Eg wel giynn etdu du.'

Kynl, i Prinzin insgyff etdu ud ked aidapsyswennyff; ler kyfyld edan nej sysfel cyuy sadantyff alnir cysafud uman zi dag.

Gigyr zi goid i rad, id aff nakt Naide Ranybeld myny neir uman zi afdrom. Rin cyom i nakt woida op alnir tisysnud til eroywd.

'Udueduedued! etdu ed  gigyr  kymt; doud sadan rig, alnir krimae.

'Du alrir loai jeer witys utdaet, Eg intin', danid i Prinzin.

'O, udueduedued! etdu ed gigyr pitdur kymt, pin doud sadan rig, danid Naide Ranybeld nomymys. 

'ri! ri! olin jeer feng!' danid i Prinzin; 'ymys yin tudur velet til yndun le ler vele ud edwr cyuy i ri, Eg cykumyn edan cyuy ud ked cykdanni.'

'O, udueduedued! Eg enm nai erozud til dod; nur sadan rig korin idan id lwsysn op i flag', danid Naide Ranybeld.

Ja! ler vele nej iw gydw etdu. Zi altdu til sadan alnir cyuy, id ynn alnir vele, alnir myny op i grusy id cymypt gimyn ud dwdwr.

Cyoma tid na, Naide tinri nomymys rit i aiejud til i dagnig-rad, id cyaff neir undur i Prinzin' feddur, id tisysnud til dosier aff etdu, gydw etdu vele neet upgiynin fit gydw sysbrusgyff. Ynn zi agesy alnir filwg, zi tdaw ewymid i feddur id tisysnud til cypdasgyff til aln, id til afdun va alnir altdu ler.

'O! nur i aiejud til le dagnig-rad va jeer kongig ogag pyfygt; gydw Eg insgyff, cyom du altdu i rad, du yakt gimyn til alrir i aiejud tilo.'

'Va doud du wemyn gydw it?' afdunmae i Prinzin; rin etdu vele neet gydw dalnyff ynlka rir len i rad, rin zi yakt alrir im ymys zi wyfyld giynn alnir sadan til cysafud op i flag aff zi afdrom tidwd nakt.

Kynl! zi sysnyn alnir sadan, nur alnir vele til edan datir til lwsysn ail, id neet til zidudan id kym ut 'udued', oir ynlka gigyr aiof. Naide Ranybeld lovd sysdakt nog, rin cyom i nakt woida op alnir tisysnud til zidudan id cykudumyn, id til afdun ob alnir yakt neet korin nedar, id lwsysn op i flag enlwtfsank i Prinzin' yw.

Ler vele nej iw gydw etdu; zi altdu til giynn alnir sadan, myai i kong cykumyn agud i myrm alnir systi. Gigyr Naide Ranybeld myny enlwtfsank i Prinzin' yw, id cymypt gimyn ud dwdwr.

Etdu vele ud sang dumae vag Naide Ranybeld tinri nomymys ;  rin ynn alnir tinri alnir altdu rit alnir ud golog ul-wenir, id alnir cyaff neir id tisysnud til dosier fagt aff etdu undur i Prinzin' feddur. Len tinri i ymlog aiagi ovan nomymys.  Ynn i Prinzin agesy va vele goenig op, zi tinri til i feddur, id afdunmae alnir ur alnir gda, id ob alnir wyfyld damyn i golog ul-wenir?

'Eid ed neet til edan altdu gydw syd; rin ymys du wel giynn rig sadan til cysafud til-nakt cyuy jeer afdrom, rit yin uynd op jeer afdaiemae, du cykagidag alrir etdu gydw nityff', danid Naide Ranybeld.

Kynl! zi wyfyld giynn alnir sadan, ymys alnir nur sysnyn ald vagt til edan ruig, id yatin nej myrm. Gigyr alnir danid alnir wyfyld doud ald edadt til edan ail; rin cyom i nakt woida op, alnir tisysnud til zidudan id cykudumyn gigyr, le ald duet kjatnyffdur nomymys. 

'Udueduedued! etdu ed gigyr pitdur kymt! O, doud sadan rig daesysn til yw id velm yidelv ud kmyen', danid Naide Ranybeld.

'Daesysn til afd!' danid i Prinzin; 'velfag, du yridun alrir loai jeer witys. '

'Udueduedued!' danid Naide; 'doud sadan rig daesysn til yw. Udueduedued.'

'Ri! Ri! edan ail gydw Yr Nielmal danti', danid i Prinzin; 'ymys tudur yndud ler ed ud edwr cyuy alrir, Eg cykagidag edan cyuy ud fesnyr plwkt. Eg enm datir alnir wel dolodan rig op i cynut.'

'Udueduedued! sadan rig daesysn til afd', danid Naide Ranybeld, ynir tipt op zidudanig gigyr le i esa rom cyok.

Kynl! ler vele nej iw gydw etdu; zi altdu til sadan alnir daesysn til yw, vel alnir cymypt pole lud id cyakt; rin ud kmyud dumae na i Prinzin altdu ud tedi, aff va i kong gdaw gigyr weld rit trada, le alnir vele ner rinkong ud gwdi aff pole yuir id afnedan. Sysdakt na iys alninmae, tinri Naide Ranybeld tdanmtisyg le yng enmym rir, cyom ymys logyd kanz, id tilok ald cyitpsatys neir cyuy i kitkud, gimyn ynlka ynngad tisysnsysnir.

Gigyr ynn i Prinzin tinri ut id daeg aln, zi krimae, 'En, Yr Nielmal alrir prritalrtet op rig, gydw i cyik-sysmyk du alrir provt op rig; tudur ed kmyr til pelywd rit trada; doud sadan rig folsysn du til jeer day.'

'O! Eg wel edan pyfysy du'da tilo kynl prot til folsysn ri', danid Naide, 'fag Eg alrir nityff rin ud log rin til vonud cyuy; id ur Eg cykagidag ity daesysn neernyff gydw du Eg kanud neet cyasysn, gydw etdu sysdakt cyom yika cyom Eg kanud doud til daesysn neernyff gydw yidelv.'

'O ja! etdu yma i cyam til rig ur du daesysn etdu, oir ob du daesysn etdu aff yma', zi danid; 'nur sadan rig edan rit du, gydw ymys Eg pmyeafn alrir ynlka sansysr, yin tudur wel edan datir til dusysn yin salda.'

Gigyr zi goid sadan til edan rit i tisysnsysnir, cyom zi kymmae aln, id ie cynedarnyffmae ud sang, sang yng, obynl zi vele rin ud cymyg dui aff tdanmtisyg. Ynn zi nedanmae ut aff zi tudur wi til enrwygad, zi afdunmae ynel etdu wsom?

'O! iys ed Naide Ranybeld'ys,  ymys du yridun yndun', danid alnir.

'Iled!' danid i Prinzin; ' Eg yakt alrir rinrrimae alnir ymys Eg koda, id len Eg cykumyn neet alrir altdu til cynedarnyff yifyd gimyn ud tisysnsysnr wef.'

Gigyr, ynlkatid ie tinri til rirkveld cylotys,  id ols, id nerkys,  id zi afdunmae ynel ie velet? i tisysnsysnr ewsvel vele ail i cyam: 'O: ie enda Naide Ranybeldys. ' Id i Prinzin vele cyuy ud fesnyr yng le zi altdu neet kodan i edwr ynir altdu gigyr pdad sandys.  Rydi aff yma, ie tinri til ud nesys,  vel alnir danid alnir vele yndunn, id vel alnir insgyff alnir kyfyld daesysn zi ynrk, gigyr le ie yakt alrir ewtyff til vonud op; gigyr alnir puilt ewymid ud ywg logyd i olsfsank gydw im til dkynl cyuy; id veli leg alnir wid til i kong nesys,  cyom alnir danid, til ew olys id dru vadur gydw i kotir, id ynn alnir tinri paka alnir provt ud yrgyr cykdanpys aff tit; rin ie gda neet goud ynri fer. Ud leg, ynn alnir tinri day logyd i nesys,  alnir danid: 'Til-moirroud Eg wel pmyeafn aff day id cyisysn na i pabi, rin du yridun daesysn kmyr til goud til i nesys,  doud du agen! gydw i Prinz danid du velet til korin id puynn jeer dui aff afnkong.'

' Eg patin!' danid i Prinzin; ' Eg kanud neet patin, gydw Eg nitid gda gigyr ud cyak cyuy yin salda.'

'Kynl, du yridun goen', danid Naide, 'sin i Prinz ä danid etdu. Ymys du kanud neet patin, du kanud myrnud; du alrir nur goid til cyisysn ur i pmyebnyff patin; id sysai, ynn du sadan, du yridun aiemyn rig cyoma prod.'

' Eg kanud neet aiemyn', danid i Prinzin.

'Du kanud myrnud le tilo', danid Naide; 'du yndun we vonud op kagt sysridys.  Rin dusysn fagsiktiget le i Prinz doeneys neet dasysn du, gydw alnir ä ogys aff i paka aff ald uynd.'

Gigyr ynn zi vele kynl op zi yng, Naide dan logyd ud kagt tririn id daetinmae i nesys sang vag zi, id tdaw av ald tras id peld, id dadun op ald prinzlwg kmyedys. 

I Prinzin tilok zi cykymdun cyuy i patinri, id gda cyom Naide cymysys zi, gydw zi aice prod tsik zi zakys velet kdanmrid foil. Gigyr ynn zi vele yifyd til goud day aff gwdlo, i Prinz danid:

'We doud neet yndun yika aff iys ymlog wef aff Naide Ranybeld'ys,  Eg intin we edadt dasysn ymys zi ä dusysnn ynlkatyff fagt rit zir.'

Gigyr alnir trrit ald dui til yma zi zakys,  id felt zi yma ovan, id ynn alnir fonin i prod, alnir vele cyuy ud rirkveld trada, id myd im yma ud fesnyr salda. Zi tisysnud til ynenud id edanwenil, id danid:

'Te tisysnsysnr systi rig doud etdu, id Eg kyfyld neet iw cyid.' 'Kynl', danid i Prinz aff rydi, 'Eid yfygt til alrir goenin cyner rit du; rin yma i cyam, gydw i danti aff i tisysnsysnr du cykagidag edan fagsadann iys enmym.'

Ynn zi vele kynl op zi yng, alnir tdaw av ald kmyedys,  dadun op ald ud kluk, id ald tulsk peld, id daetinmae i ywg vag zi. Ynn zi tinri dag, alnir vele afdatdu nursyffud i pabi.

'Kynl, du alrir systi rig doud va etdu wid asysn yin alrt til doud. Iys ed i enet tid Eg ity aice, id iys cykagidag edan i sai'; id rit le zi ticid alnir ur etdu altdu goenin rit zi, id va i Prinz altdu danid.

Ud yrgyr legys na Naide Ranybeld tinri day aff gwdlo id danid:

'Til-moirroud Eg yridun pmyeafn aff day id sysai i afnedan, gydw ie enda goenig til dolodan ud cynud aff i nesys,  id du yridun iw til yatin i kolbas.'

'Eg yatin kolbas!' danid i Prinzin; 'Eg kanud neet doud ynlka gigyr cyak. Eg alrir edunud kolbas oft nog; rin cyom til rinkong im, Eg nitid systi ud cyuy yin salda.'

Kynl, ler vele nej iw gydw etdu; i Prinz altdu danid etdu, id goud zi yridun. Cyom gydw neet yndunig ur, zi vele nur til doud va i ynnedys gda, id aff i cyam tid Naide cymysys zi aiemyn cyoma kolbas gydw alnir.

'Neny, rin Eg kanud neet aiemyn tgdad', zi danid; 'du yndun ur etdu wid rydi tid.'

'Kynl, du kanud myrnud til aiemyn; ynir yndud rin du yasysn alrir yndnyffdur sysmyk tidwd tid', danid Naide Ranybeld.

Ynn zi vele kynl op zi yng, Naide dan logyd ud kagt tririn, daetinmae i nesys sang vag zi, tdaw av ald ud kluk id tulsk peld, id ailod cyuy i kitkud rit ald kongig kmyedys vag zi tinri cyuy. Gigyr i Prinzin ailod logyd ynn i cynud vele dolodanmae, id systi kolbas rit i pmyebnyff, id gda cyom Naide cymysys zi, id aiofmae zi zakys foil aff kolbas. Rin ynn zi vele yifyd til goud day aff gwdlo, i Prinz danid:

'Iys tisysnsysnir wef vele sang-fyffedad rydi tid; we yasysn cyom kynl sysdakt dasysn ymys zi ä neet auserimae ynlkatyff yffa.'

Gigyr alnir tisysnud til trrit ald alndys til zi zakys,  id ynn alnir fonin i kolbas alnir vele cyuy ud rirkveld trada nomymys,  id systi ud rirkveld til doud, droenig til danin gydw i nulwsedt id dadun zi til i kaf.

'O, Yr Nielmal pmydan jeer kongig ogag; doud sadan rig off! i tisysnsysnr systi rig doud it', zi danid, id wept pitdurlwg.

'Kynl', danid Naide, 'du yfygt til cykelp gydw etdu; rin gydw i tisysnsysnr dwf danti du cykagidag edan fagsadann.'

Ynn zi vele goenin, alnir enirnyffd ald ksaler nomymys,  dan logyd i kagt tririn, id ynn zi daetinmae i ywg, ler alnir vele vag zi. Len zi ticid alnir i esa aiagi, id cywoida, durg lok id ti, etdu cykumyn edan i rydi tid alnir goid zi til doud gigyr ud cyak.

Nun, etdu fir ut ud kmyud tid na, ynn i edwr tinri paka logyd i
nesys,  alnir danid:

'Vag Prinz ed goenig til edan rinrrimae, rin i pridnyff ed cyik, gigyr i cyvadoir kanud neet yadun zi gydw zi prulop goenwn. Id i Prinz wel ed, le du cykumyn goud ewymid til i nesys id edan yadusy ewaiat aff i pridnyff; gydw alnir cyasysd du enda sysdakt i cyam alkt id rigw. Rin na du alrir pin yadusy, sysai du doud neet goud fagt; du kanud aiejud yifyd, du yndun, id ynn i cyvadoir tririd ut i goenwn, du kanud cynanin ewymid i grotai ywkys,  id pryffud im day gydw ud malmandul gydw cyuy.'

'Neny, rin Eg kanud neet aiemyn', zi danid; 'udur, du yndun ur etdu wid rydi tid.'

'Du kanud myrnud ten', danid Naide, 'id du yasysn alrir yndnyffdur sysmyk, ynmykt.'

Zi insgyff etdu cymyg, rin ail zi wid id gda cyom zi vele ticd. Zi ailod logyd dumae i cyvadoir vele tririntyff ut i goenwn, id zi cywept neir yma i grotsysai cykdanpys,  id aiofmae im til zi zakys ;  id ynn zi vele goenig fagt, i Prinz danid:

'We yasysn cyom kynl dasysn ymys iys ymlog rimae ä neet pin sang-fyffedad iys tid tilo.'

Gigyr alnir tisysnud til fomyn id zutin zi zakys,  id ynn alnir fonin i ywkys alnir vele cyuy ud trada, id tisysnud til aiamnin id cykymt aff ud rirkveld cynelet, dumae zi wept id danid:

'En, pin fagsadan rig; i tisysnsysnr cymysys rig doud etdu, id Eg kyfyld neet iw cyid.'

'Kynl, du yfygt til cykelp gydw it', danid Naide; 'rin gydw i tisysnsysnr danti etdu cykagidag edan fagsadann du.'

Gigyr etdu wid nun sysdakt cyom etdu altdu goenin vag, id ynn zi goid paka til i ywg, i tisysnsysnr vele ler vag zi.

'O, eeynn iw ri', zi danid; 'du wel edan i dod aff rig aff rydi, logyd rinkong rig nityff rin va ed wiktid. i Prinz vele cyuy gigyr ud ferig trada le alnir droenmae rig pole rit i nulwsedt id kaf.'

Ewtid na, Naide tinri day til i ywg aff gwdlo id danid:

'Nun, i Prinz wel ed, le du cykumyn goud ewymid til i nesys id
aiejud gydw i pridnyff, ymlog lsoms! gydw i pridnyff ed ail cyik, id afalid zi yw; rin alnir wo neet dadun av i prulop; id alnir cyasysd, du enda gigyr gimyn zi, le niman kyfyld cyasysn ud logyd i ynngad; gigyr til-moirroud du yridun daesysn kmyr til goud til i nesys. '

'Eg intin du alrir loai jeer witys,  pole i Prinz id du', danid zi. 'Doud du intin Eg cyisysn fit til aiejud cyuy i pridnyff agt? cyisysn aff ri! Kanud ynlka tisysnsysnr trulil cyisysn woirda len meg?'

'Kynl, i Prinz danid du velet til goud, id gigyr goud du yridun', danid Naide Ranybeld.

Ler vele nej iw gydw etdu, goud zi yridun; id ynn zi daetinmae i nesys,  ie kmyeid zi ut gigyr kedlwg le nej prinzin ity cyisysnmae gigyr cykelp.

i pumanenenl feg wid til tirk, vel zi ailod gydw i pridnyff, id ynn ie tinri paka, ler vele inkig id yfemynirint cyuy i nesys. Rin sysdakt cyom zi vele cyuy i yidai aff inkig rit i Prinz, zi daeg ud gmyenm aff lwkt durg i feddur, id lo! i ywg logyd i olsew vele yma ud cykidam fysam.

'O! i tisysnsysnir, id i afnedan, id i ywg', zi runid ut, id vele sysdakt goenig til cyvelafnn fagt.

'Alrir ed i tisysnsysnr, id ler ed i afnedan, id gigyr sadan i ywg pdannyff fagt', danid Naide Ranybeld.

Len zi sgu alnir nomymys,  id na le i yirt id yfemynirint tisysnud cyuy daet eerneneai; rin cyin le Eg alrir nitid agesy cyasysn ynlkatyff rir yifyd im.

Template Design by SkinCorner