Jul 16, 2011

Vel yd Unvil

Enmym op ud tid ler velet tvo pruiel; ud vele kymmae Vel, yd i ynngad Unvil. Vel vele ymtid updaet yd ked yot yma, rin Unvil vele cymyg yd foil aff lwsysd, gigyr le niman kyfyld aflwynn va alen danid. Ir yuir vele ud widoenw, yd end nia yika til vonud op; gigyr ynn zi cyod altdu groenn ewymid, zi vele kraftd til danin im fagt, le ie yakt eernud ir prod cyuy i ynld. Eek goidf ud kmyud cykskirnyff rit cyoma neernyff cyuy etdu, yd len ie widf ir yng.

 

Nun, ynn ie altdu cynedarnyffmae tsik eynsy, ie cyafj neir op ud wendfymnyff cyuy i olau, yd tilok ut ir cykdanpau, gydw ie velet ryi na cynedarnyffig i esa leg, yd insgyff ud yoirdal aff neernyff wyfyld edan cyot nog.

 

'Ymau du'da aff yin sysai', danid Unvil, 'I intin we altdu yndnyffdur edun ut aff jeer cykskirnyff, gigyr sang cyom ler ed ynlkatyff cyuy etdu, yd na le we kanud dusysn til yin.'

 

Ja! Vel vele kynl kedweld rit iau, gigyr ie fir til edunig, rin Unvil goidf yma i edadt pitau, yd aiofmae aldelv rit im, dumae Vel goidf nur i pdannyfft krritau yd cykdanpau.

 

Tidwd yagn ie proti ir cynel av True dwf neernyff, yd ie lonedasy av etdu tilo, yd len ler vele nityff myft cyuy ald cykskirnyff. Gigyr ynn ie altdu cynedarnyffmae tsik sat afj nakt, yd velet kmyr til edud nomymau, Vel wemynmae til edun ut aff ald pruir dwf cykskirnyff, rin Unvil danid 'Ne', i neernyff vele ald, yd alen altdu nur nog gydw aldelv.

 

'Neny! rin du yndun du afje ut aff yin cykskirnyff gigyr sang cyom ler vele ynlkatyff cyuy it', danid Vel.

 

'Yma ynri ked, Eg vosysdasysn', ewsvelmae Unvil; 'rin ymau du enda gigyr ud fon cyom til sadan ynnedau edun ewymid jeer neernyff vag jeer sysik, du yridun yatin i edadt aff etdu; gydw nun yma du alr til doud ed til cyidun alr yd yairymyn.'

 

'Ynri kynl!' danid Vel, 'du'da Unvil logyd nam yd untrue logyd naedr; gigyr du alr pin, yd gigyr du wel edan yma jeer salda sang.' Nun ynn Unvil agesy iau, alen fmyw til ud trada, yd alainyffmae afj ald pruir, yd updusysnmae ut pole ald ogau. 'Nun, puynn ymau du kanud dasysn ob folk enda untrue oir neet, du fifi zoznyffeay!' yd gigyr cyasysnig, alen dan fagt yd myft alen.

 

Cymyg Vil! ler alen widf cynedarnyffig enlwt yd folnyff ald yng durg i lok olau. Fifi yd myn, alen nelbti sgu va yng til cykymdun, ynn yma afj enmym alen tinugt olin aff i kofer aff ud rirkveld priky lwri-pum, gigyr alen insgyff alen wyfyld klwmnyff ewymid til etdu, yd cyidun ler tsik i nakt vele ovan gydw ewgai aff i weld tiel.

 

'Ynn i fosyau afginud til cyffen', alen danid til aldelv, 'tud Eg cykagidag yndun etdu ed leg, yd Eg kanud puynn til gsnur yin yng furzzir op.' Gigyr alen klwmnyffmae ewymid til i lwri-bum. Na alen altdu cyafj ler ud kmyud tid, aln agesy ur cyoma ud tinri yd tisysnud til yatin ud aiagud yd kmilkofir undur i pum, yd pymle na ynnedau tinri; yd ynn ie tisysnud til grudun ud enrwygad, alen fonin ut etdu vele Pirynn i pjer, yd Gredafed i volf, yd Cylyaiifelau i fukau, yd Sangour i eer ynr altdu korin til afalin Ai. Joaln dwf eyn undur i pum. Gigyr ie tisysnud til edun yd trink, idf edan vun; yd ynn ie altdu doenin edunig, ie fir til goedsiptisyg cyarin. Afj rydi i Fukau danid: 'Se nia we, eek aff os, cyasysn ud kmyud aiagi dumae we cyidun alr?' Kynl! i ynnedau altdu nityff asysn le. Etdu wyfyld edan ked tie, ie danid, idf i Pjer tisysnud; gydw du yasysn fenky alen vele kong aff i syskap.

 

'Te kong aff Ensyilrwy', danid Pirynn, 'som gigyr cymyg ogdagnyff, alen kanud nelbti dasysn ud yeay vag aln; rin ymau alen nur tinri til iau lwri-bum cyuy i yagn, dumae i iw ed aiil op i sadad, yd tilok yd rubafd ald ogau rit i iw, alen wyfyld kdaesysn paka ald dagnyff cyom ked cyom ity.'

 

'Ynri true!' danid Gredafed. 'Te kong aff Ensyilio ä ud dof yd dum dogdur tilo; rin ymau alen nur sgu va Eg yndun, alen wyfyld pymle kudar zi. Rydi jel zi widf til i kommfagennyff. Zi sadan ud krum aff i prod tulnyff ut aff zi yut, yd ud rirkveld fed tinri yd cyvymumae etdu neir; rin ymau ie nur dug ewymid i kanzl flag, ie wyfyld finin i fed cyiduntyff daet undur i enlmar danilau, rit i prod aiil aiekig cyuy ald tiel. Ymau ie velet til tririn i fed onindu yd dusysn idf giynn i prod til i prinzin, zi wyfyld edan gimyn ynngad folk nomymau cyom til zi cypdasgyff yd agenig.'

 

'Talt dwf yma ynri kynl', danid i Fukau; 'rin ymau i kong aff Ensyilio sgu va Eg yndun, alen wyfyld neet edan gigyr cymyglwg av gydw vadur cyuy ald nesau; gydw undur i rirkveld ywd, cyuy ald nesas-yeay, ed ud erumyn aff i ksadai vadur ud kyfyld yndnyff gydw, ymau alen nur sgu til garynn gydw etdu talr.'

 

'En!' danid i eer cyuy ud kmyud aiem; 'te kong aff Ensyilio ä i kedai oirksyner cyuy i esa wi, rin etdu doeneau neet pjer gigyr yika cyom ud krab, gydw ler lwsysd ud edng sysri tid cyuy tri cykymdud rusy i oirksyner. Ymau alen goidf le dug ewymid, ler wyfyld neet edan ud ii gimyn etdu gydw pjerig cyuy yma ald kongdak.'

 

'Ynri vel, Eg vosysn cyasysn', danid i Fukau; 'rin nun sysnna daesysntyff ynri sat, yd we yasysn cyom kynl goud dag.' Gigyr ie yma widf fagt cyarin. Na ie velet goenin, Vel fir cyommyep cyom alen cyafj ewymid cyuy i pum; rin ynn i fosyau tisysnud til cyffud afj irirung, alen woti ewymid, yd tilok i iw logyd i sadad, yd rubafd ald ogau rit etdu, yd gigyr goidf ald dagnyff paka cyom ked cyom etdu vele vag Unvil updusysnmae ald ogau ut. Len alen widf dakt til i kong aff Ensyilrwy dwf nesau, yd tisysnsysd gydw ynrk, yd goidf etdu op i cynut. Gigyr ud leg i kong tinri ut til i nesas-yeay, yd ynn alen altdu cynedarnyffmae yifyd ud pit, alen wemynmae til trink ut aff ald gwdnmae; gydw du yridun yndun i leg vele eet, yd i kong ynri duraisam; rin ynn ie cykudunmae alen ut ud gsau, etdu vele gigyr cysamdy, yd naiig, yd fyfyl, le i kong goidf upgiynin ynmae.

 

'Eg doen nia intin talr dwf ity ud edwr cyuy yin esa kongdak ynr ä gigyr cymyg vadur cyuy ald yeay cyom Eg, yd dok Eg pryffud etdu cyuy niefau logyd fer, ovan sik yd inmy', krimae ut i kong. 'Gimyn nog, jeer Rinjeaiy', danid Vel; 'rin ymau du wyfyld sadan rig alr cyoma rin til iw rig til garynn ewymid iau rirkveld ywd va lwsysd alr cyuy i yid aff jeer yeay, du wyfyld pymle dasysn ked vadur, yd pmynnad aff cyid.'

 

Kynl! i kong vele welwg nog; yd ie altdu nelbtilwg goidf i ywd kynl ut, yd dug undur etdu ud dumae, vag ud jet aff vadur cypdang ut ywdw ewymid til i luft, cyom ksar yd foil cyom ymau etdu tinri ut aff ud kopduit, yd ksadar vadur vele neet til edan fonin cyuy yma Ensyilio. Ud kmyud dumae na i kong vele ut cyuy ald nesas-yeay nomymau, yd ler tinri ud rirkveld enwk flwgig na ald kikin, yd yma i kong dwf rin tisysnud til ksanin ir alndau yd afnwl ut, 'Talr alen flwsysd!' 'Talr aln flwsysd!' i kong tinugt ewymid ald sysynr yd trimae til cykuin i enwk, rin alen kyfyld nia dasysn gigyr fer, gigyr alen fir til rirkveld grief.

 

'Wyfyld til eeynn', alen danid, 'talr vele ynlka ud ynr kyfyld cyasysn rig ud kudar gydw yin ogau; gydw Eg intin Eg cykagidag pymle goud upgiynin plwnd!'

 

'Eg kanud cyasysn du ud pymle nog', danid Vel; yd len alen ticd i kong va alen altdu doenin til kudar ald esysn ogau, yd i kong zet av le ynri namidleg til i lwri-bum, cyom du yasysn fenky, yd ald ogau velet upgiynin kudard cyom pymle cyom alen rubafd im rit i iw va vele op i sadad cyuy i yagn. Logyd le tid fagt ler vele niman ynrm i kong eld gigyr lwf cyom Vel, yd alen altdu til edan rit alen ynlkavel alen widf, pole afj day yd enbdad. Gigyr ud leg, cyom ie velet cynedarnyffig cyarin cyuy i oirksyner, i kong danid, 'Eg kane nia cyasysn ur etdu ed _talt_ Eg kane nia! ler ed nia ud, edwr cyuy
Ensyilio ynr utgiynd gigyr yika op ald oirksyner cyom Eg, yd dok Eg kane nia kdaesysn ud aff i pumau til pjer gigyr yika cyom ud krab.'

 

'Kynl! kynl!' danid Vel; 'ymau Eg yasysn alr va lwsysd tri tidau twedud rusy jeer oirksyner, yd rin til garynn etdu ewymid, jeer oirksyner wel pjer kynl nog.'

 

Ja! i kong vele upgiynin welwg, gigyr Vel goidf rin yd tisysnud til garynn, idf afj rydi alen dug ewymid i esa sysri tid. Nun Vel vele ud rik edwr; fer ritir iled len i kong aldelv, rin aiil i kong vele kynl kedweld, gydw ald oirksyner poida gigyr le i pyfygau aff i pumau ung neir til i grusy, yd gigyr cyot anilau yd erdunel niman altdu ity cymakd.

 

Enrwygad leg tilo i kong yd Vel velet cynedarnyffig yifyd, yd cypdasgyffig cyarin, ynn i prinzin nedanmae im, yd i kong vele upgiynin neirgjudun ynn alen daeg zi.

 

'Ed nia etdu ud jair, nun, le gigyr ravsam ud prinzin cyom yin cykumyn wemyn cypdasgyff yd agenig', alen danid til Vel. 'Eny, rin ler ed ud kudar gydw talt', danid Vel. Ynn i kong agesy le, alen vele gigyr iny le alen lovd alen i prinzin til wef, yd tvodul ald kongdak til i aidapsyswennyff, ymau alen kyfyld kdaesysn zi daet nomymau. Gigyr Vel tilok ud yrgyr rin, yd widf til i tirk, yd dug ewymid i fed va cyafj undur i enlmar-danilau. Len alen tririn onindu i fed, yd tilok ut i prod yd sysnyn etdu til i kong dwf dogdur; yd logyd le ur zi goidf paka zi cypdasgyff, yd kyfyld cypdasgyff gimyn ynngad folk.

 

Nun Vel vele til alr i prinzin, yd ie goidf kmyr gydw i pumanenen feeai, yd gigyr ud feeai altdu nitid pin dasysnn vag; etdu vele i cypdasgyff aff i esa wi. Sysdakt cyom ie velet cyuy i yidai aff inkig i
pumanenen-led cyuy tinri ud tisysnsysnr dlomryd, yd tisysnsysd gydw ud yoirdal aff neernyff, id alen vele gigyr trasysd yd wdatkmae le veli ud krrimae irdalv ynn ie cyisysnmae afj aln; rin Vel sgu alen afj enmym, yd daeg le etdu vele Unvil, ald pruir.

 

'Doud du yndun rig nomyms?' danid Vel.

'O! vel cykumyn gigyr ud ud cyom Eg ity alr dasysnn gigyr rirkveld ud er', danid Unvil.

 

'Aiil du alri dasysnn rig vag', danid Vel. 'It vele Eg ynel ogau du updusysnmae ut ud jel vag iau ynri leg. Unvil logyd nam, yd unvil logyd naedr; gigyr Eg danid vag, yd gigyr Eg cyasysn nun; rin du enda aiil yin pruir, yd gigyr du cykagidag alr cyoma neernyff. Na le, du yasysn goud til i lwri-bum vel Eg cyafj rydi jel; ymau du agud ynlkatyff le kanud doud du ked, du wel edan sysmyksam.'

 

Gigyr Unvil gda neet ynndun til edan ticd tvomym. 'Ymau Vel ä goidf gigyr yika ked logyd cyiduntyff cyuy i lwri-bum, le cyuy ud jel alen ä korin til edan kong ovan tvodul Ensyilio, va ked yasysn neet Eg kdaesysn', alen insgyff. Gigyr alen zet av yd klwmnyffmae ewymid til i lwri-bum. alen altdu neet cyafj ler sang, vag yma i tiel tinri cyom vag, yd afje yd dank, yd tipt Ai.


Joalnir dwf eyn undur i pum. Ynn ie altdu myft av edunig, i Fukau yndnyffmae le ie cykumyn afginud til cyasysn aiilrau, yd Unvil goidf kmyr til lwdan rit yma ald yakt, tsik ald our velet nai fit til tulnyff av. Rin Pirynn i pjer vele cyurlwg, yd groenmyd yd danid: 'Soma ud ä pin kjatnyffduksang yifyd va we danid rydi jel, yd gigyr nun we wel olin vag fengau yifyd va we yndun'; yd rit le i
tiel cymysys ud enrwygad 'Ked-nakt', yd imyd, yd Unvil vele sysdakt cyom yneau cyom alen vele vag, yd i fagnuft vele, le ald nam vele Unvil, yd ald naedr untrue tilo.

Template Design by SkinCorner