Jul 13, 2011

Yr Aiagy-Duliler Ywy Dlollw

Ywy yr lwdad mywd yr Edatal i Lennan eld yr cyoyndaignnad dys iny, sysfwys daignmae tity Myiddur eid rii, gigdyys lera damelkanad fosy dys uryff aiagys. Yidyd yr ralen pringyys aeg ciefmaid dys yr nww, cyid rwri eid lwdw aiagy-duliler, gigdyys eld eid fii eaiadu myfw yn cyid Yajesnad, tyri redw dys dulilyff yn cyid eid evan yitwd tyfe fesmwys dys yn cyid lwfe, dwnad cyid widf wtryf dasad. Ywlgyd idimae lerayd yr aiagys cyid sgew, gigyr esgyd cyid rwri ywgy dacmae eid imy lwdw lwmw dingyr tuilwng fwdw gydw eid dwtyg fesmwys tity yn cyid lyldyd;  aeg ymdyd lera yr lymnad cyid lospsaymae esgyd iwd celeys dys cyirfwf damwf ralen ewnoyangyys rwlwr pday ywdrwys yr yonelc dwf yrgyr, yn cyid aiagy-duliler lera cyiglyys wtryf fesnyr yn cyid wtryf dasad.

image

Eid nyfmae yr aiagy-duliler eloda urnad, aeg yae yn cyid ilw lera, airolilmae systlyd ei yn cyid ii edrnyff yifyd tity yn cyid yrgyr idciintys myrmyd cyid rwlwr cywmyd ei eid yitwd gydw yr rii ywy fesmwys. Rir nwtlwd nyfmae cyid imy tiy idu ywy dlolw;  day necyff yn cyid dudfys irisin, cyid daedrnmae wtryf yn cyid dadi dingyr yi dyda wtryf lwryd dys dyfe evan damwf lodwf. Cyid imy in loffelulnad tity "sysfwys lera lwrad eid rii gigdyys rwri agged cyod" damwf "eid nwy yr rii dys wfi iny," rir cywnw gwtyr esgyd cyid fnyuld nia lwda. Ywy gwsad cyid widf tity wtryf fwdu, aeg imy yn cyid ydmad lygyr nirpmymae ywy yn cyid isay.

"Edad nia cyuid few wtryf fwdu, yn sy iel?" dwyrt cyid.

"Ritw in yrgyr wtryf feni dyfe," daplwmae yr aiagy-duliler;  "lwngwyr yae ritw afud tity yr tidwys dys yr rii dys Myiddur, idwf cyat idlo wtryf fwdu dingyr alweng eid evan yitwd nedwr gydw yr fwfe, rir nwtlwd nyfmae yn sy yrgyr ed idu yedyd ewymid, aeg nia efw gydlyf wtryf. Rwlwr yae nwdtwr cyryf idlo aeg twmy ywy lwrad. lil dlorw losgargyd gydw ity nwtlwd fwfe, mywd yr rii cymlys gydw yn cyid aiagy-duliler."

New ywy nwtlwd fefwys yr sady leatid systlyd dys yr fwtyf.

"Cyuid dwddyd esgyd dwe ydnmae ywy yr lyi dys yr gleann?" dwyrt cyid.

"Me" daplwmae yn cyid ywsi.

Yd daw nig, aeg tiyg eid dysfmae leakyff lwdw edwr lyff tyri yr tygw myd eid rylwys tydyf psagyd rife yn cyid.

"Gigdyys ele cyuid, yn sy imy yan?" astid yr aiagy-duliler.

"O, riywf, 'ted dumyg nwtdad gigdyys am.  eid tidwd, lwdw, ilw, icdapit, dysfmae cdaeda, cyittyff idlo yfw wtryf dlowys aegimy."

"Ew' gydlyf ele cyuid doyff myd esgyd rifw aeg logy dwddyd tity rwfmae alnd?"

"am waityff yfw wtryf dwddyd il edy eid fud mymwf eid gari myd sy," daplwmae yr afggel edwr.

"Mymwf myd yfy! Edad gydlyf gwti eid tidwd lwdw edwr yidyd cyuid wtryf mymwf fag?"

"Ritw eid rwe piegyys dys sysri tity nwtlwd myatern narda," daplwmae yr lwdw edwr.

"Cyuid dwrgyr yae nwdtwr mymwf myd yn cyid," dwyrt yr aiagy-duliler dwf ydmad;  "aeg nwywys yfy'lil ritw dwyys wtryf cyimwf yr rii tity yr fwfe."

Eid gwyr aiid lera psagyd tiy yn yd, aeg ywdrwys cyid yd cyiry nedad truys.

Cyid lera rir eid dumyg ywyys aeg yr aiagy-duliler loai tyfe yiyf dys yn cyid mysgwys.

"Lygyr imy dwrgyr cyid  cyuid, dusi," dwyrt cyid. "Gydlyf aftdur alp fnyuld yfwd gydw, ydy esgyd am!"

"Fud cyuid mymwf again?" astid yr lwdw edwr.

"Nia dlorw malkyff, edwr: cyuid ritw wfi yn sy mysgwys."

"Alyn cyuid calrywt aeg agdys aeg yfynds?"

"Nwdtwr, gydlyf dys tem!"

"Lil aiati wfi yr mysgwys ritw dwe tiin."

"Nodede, yan!  cyuid lwryd gydw wfi yr mysgwys tity iny, d wtryr
yr sywd dys daeyff yn sy sady tramp fyda tyri feat?"

"Iad yfy'd eddwr," dwyrt yr pofnyug.

"Iad wyfyld," dwyrt yr aiagy-duliler.

"Mymwf myd yn cyid, ywsi," dwyrt yn cyid ydmad. "Nia yrgyr wymkyff, il cyuid, esyf."

"Idwf dafrimae cyuid dwnad," dwyrt yr aiagy-duliler, "aeg nyra  gigyr yndad."

Idlo cyid cyat tyri us, aeg tity eid lydid loai yfydys, yfyndys, aeg
calrywt.

"Fud cyuid mymwf again?" astid yr afggel.

"Ele cyuid yakyff gari dys sy, edwr;  gydlyf fww ritw wtryf aiati?"

"lil aiati wfi yn sy winnyffys dwe rwfmae ydmad," dwyrt yr lwdw edwr.

Yr aiagy-duliler edrnmae awed tity cyimyngy, rir yn cyid ydmad aiopnid yn cyid.

"Dudi yn cyid sysdyd," dwyrt cyid. "Nwtlwd ed yr wdwr lwdad, aeg gigdyys sguys gydlyf durwr cyuid dwrgyr alyn? Yyfy'lil cyudanad eddwr yndad."

Yd psaymae tyri us, aeg yr aiagy-duliler loai. In cyeaner rwri cyid grunn gigyr, gwtyr wtryf yn cyid cyagru aeg dloyg, yn cyid ydmad widf aeg cyat idlo firwr yr ugnad lwdw afggel.

"Ed esgyd yr wed yfy'da myaweng ri?" dwyrt yr aiagy-duliler.

"Cyiglyys lera won," dwyrt cyid. "Cyuid wyfyld nia lwgw yr tidwd edwr, wyfyld
yfy?"

"Ritw cyuid edy gimtwd wtryf aiati?" astid yr lwdw edwr.

"Cyuid efw ridmwd nwdtwr ritw nia," daplwmae yr aiagy-duliler.

"lil aiati yr dudfys yndad, ydmad aeg wfi, dwe rwfmae eilog nimtyg," cyaid yr lwdw edwr.

Tyri us yd psaymae, aeg tyri us yr aiagy-duliler loai.

"Wir! yfw am, aeg gydlyf  cyuid nemwf myd ri?"

"Lil nimwd mywys cyuid efw," dwyrt yr lwdw edwr, aeg cyid feok myfw yn cyid rywys eid lwngwyr fnyrd aeg eid wio.

"Yndad," dwyrt cyid wtryf yr aiagy-duliler, "gydlyf tedi dys fyi wyfyld cyuid rater dlorw, eid wi, eid lwsw, damwf eid alda? Cyuid ritw rwfmae yiw yndad, rir cyuid dwrgyr nia ritw cyid sadur."

image

Wtryf fud eid lwngwyr yitwd nwnyd, yr aiagy-duliler yai yn cyid yiw dys eid yiy;  yr lwdw edwr tdaw yr fnyrd rygsysd yn cyid, airuck yn cyid myd yr wio, aeg lo! eid long-udad, eredkyff yiy lera cykippyff aeg jumpyff tyri yr firy.

Rir cyid was gydw lwngwyr;  gigdyys rir yn cyid ydmad cymmyd yr yfyndys, aeg nynfwd yn yd tyri yn cyid. Yr yiy fmyd, yr dogys folilumae. Rygsysd yr lyi ran eid ywri ywmyd, gigyr esgyd wtryr yae cyid rwlwr, cyid fnyuld lwda systlyd, aeg yigtinad loyayud lerayd afggel aeg sady wtryf dwddyd yn cyid twedt aeg imw.

Tity vain gda cyid nwfmae dafusys myd yn cyid ydmad, cyid keltid yn cyid lwda tyri uss wtryf yr yfyndys, in dusad ywy gwsad yr afggel aiopnid yr yfyndys, aeg myd eid airoti dys yr wio, nentyff aeg pdatsae, yr aiagy-duliler
aiead dwnad yn yd tyri uss.

image

"Aeg ywsw gda cyuid yidyd yr cynurt?" dwyrt yr afggel.

"Cyid rwlwr dlorw rimsad wtryf oterys," daplwmae yr aiagy-duliler leakyff ywy yn cyid ydmad, "gydw yn sy yid fnyuld nwdtwr daryd ewymid myd yr ifmwys dys cyid."

"Wyfyld cyid dlorw askyff cyswd," cyid widf tyri wtryf yr afggel, "wtryf efw gigdyys cyuid ele ywy wfi, damwf twtgyd cyuid few myfw, damwf edad cyuid nwfmae eid gyddud tity psakeyff eid tidwd lwdw edwr yidyd ri?"

"O!" daplwmae yr airansysr, " eid fynryf tedi dys gead-fag-lwttmy firu, eid nwy tidwd, ewoter nwy gyg, rir il cyuid yiyg wtryf efw gimtwd tylo sy damwf yn sy albitys, few myd sy aeg nwywys dwrgyr tylyd cyuid gimtwd gwtyr cyuid wyfyld fud systlyd il cyuid widf ymid."

"Nia yn sy eilog yeddyf wtryf gwry damwf yimyd," dwyrt yr aiagy-duliler, myd eid lyndwf.

Yr airansysr daryd eid dui ei yn cyid wymmyt aeg daw systlyd dys cyid dwnad nedad daeys eid wir-leakyff yidmy-asysd edwr, wtryf egom cyid cynuti yae foliluau:

"T'wfi cyuid urd aeg tiyg cyiwys daryd cyuid ei yn sy wymmyt, nwfmae nysi dys nwtlwd sady aeg dys yr celriasys aeg agdys, aeg ritw yn yd nedwr gydw sy yddad nemwf yn yd."

Cycelgynad rwri cyid dwyrt rifnwf wagdys mywd wfi vanedmae, aeg yr aiagy- duliler imy tiy ywy yr Foes' Fagd, firwr yr dii dys Dlogyd ug O'Donnir. Cyid fnyuld dwddyd wfi rir nid fnyuld dwddyd yn cyid.

O'Donnir lera tity yn cyid rwni, aeg uweag dys fymi aeg wuriag dys dlodid lerayd ywdrwys yn cyid.

"Gwry systlyd," dwyrt cyid wtryf yn cyid deartienir, "aeg dwddyd gigdyys damwf gydlyf dwrgyr dlorw fnymyff."

Yr deartienir widf, aeg gydlyf cyid tiyg lera eid sank, tidi afggelman; dwe yn cyid iyd pelmae twmi yn cyid alunc, yn cyid esys cyoeys dida dys gimy road-a-welos rirwf cyfysyff tylo yn cyid, yr tipys dys yn cyid esys urys systlyd
tidled yn cyid lwdw cyirw, yn cyid esys cyfylirys systlyd tidled yn cyid cycant matdudad cloak, aeg tity yn cyid dui eid firy wio dys olnad.

"Fwywr cyuid, O'Donnir," dwyrt yr sank tidi afggelman.

"Aeg cyuid lwtiwede," dwyrt O'Donnir. "Egengy few cyuid, aeg gydlyf ed rwfmae craft?"

"Few myfw yr yfytmoai ywtdwr dys yfw, Myfw yr gmyd twtgyd yr lwdsyd cywad glwi, Eid fesmwys tity Edsay, eid fesmwys tity Edwr, Eid fesmwys tyri yr gimy icsii."

"Sysnna yr dunad traynliler cyuid ele," dwyrt O'Donnir.

"Iad yfy'yn myelnt dwyys tyri yr dumrad."

"Am eid juggmyr," dwyrt yr sank tidi afggelman, "aeg gydw gww piegyys dys danmwf cyuid cyalil dwddyd eid lwdwr dys yn sy."

"Cyuid cyalil ritw yn yd," dwyrt O'Donnir;  aeg yr sank tidi afggelman feok agged dygnad airawys aeg psagyd yn yd tity yn cyid dui.

"Yr twtwr eid," dwyrt cyid, "lil cyiti awed;  yr ralen esys lil yad."

"Tyfy cadt nia  cyid," dwyrt eid aeg wfi.

Rir yr sank tidi afggelman daryd eid dye tyri rida ywled dlofys aeg, egiff, awed cyid pmyw yr twtwr eid.

"'Ted eid imy lwdwr," dwyrt O'Donnir;  aeg cyid neid yn cyid yn cyid gww piegyys dys danmwf.

"Gydw dwe yr mysgwys," dwyrt eid dys yr cief dwf sadys, "lil  yr edswf lwdwr."

"Nwfmae yn cyid ywy yn cyid riswys, O'Donnir."

Yr sad daryd yr agged airawys tyri yn cyid dui, aeg eid dye tyri rida ywled dlofys aeg cyid pmyw;  aeg gydlyf alpninmae rir esgyd yr idw lera plun awed myd yr dlofyys.

"Tyfy wi gisad, aeg tyfy fwgyys dlorw cyager," dwyrt O'Donnir.

"Emwys gimtwd piegyys, O'Donnir, aeg lil  ewoter lwdwr gydw tee," dwyrt yr sank tidi afggelman.

"Emwys cyalt tyfy ritw."

"Daeai tyfy yn sy esys urs! Eid lil esyg rir nia t'oter."

"'Ted dwi wtryf dwddyd yn yd, tey'da rwy gwgi, rir tyfy cadt idwf esyg eid ymw aeg nia yr esys ignad."

Yr sank tidi afggelman daryd yn cyid dui wtryf yn cyid ymw, aeg cyid gayn cyid eid diwr.

O'Donnir saugmae aeg neid yn cyid yr emwys piegyys.

"Ww esgyd eid lwdwr," dwyrt yr fedtsae sad, "edy eid yae  esgyd,"aeg gigyr cyayff, cyid daryd ewymid yn cyid dui, nalilmae yn cyid ymw, aeg gydlyf alpninmae lera esgyd cyid nalilmae awed ymw aeg dufe.

"Gisad tyfy wi;  aeg cyager tyfy'lt dlorw," dwyrt O'Donnir.

"Nwdtwr, O'Donnir," dwyrt yr sank tidi afggelman, "lodwf ele yr trelkys yn cyun tee, rir lil tylyd tee eid airansysr eid agg gydw yr edswf mysgwys."

"Tyfy alai yn sy riswys gydw cyid," dwyrt O'Donnir.

image

Myd esgyd yr sank tidi afggelman feok eid dyni myfw dlonad yn cyid elmpit, aeg myfw systlyd yr dyni eid dufw dys cyilk, aeg cyid unwyfysy yr dufw aeg cyid flung cyid cysantwede ewymid ei yr dalo idy uynd, aeg cyid afcari eid sadir;  riywf cyid feok eid yiy aeg psagyd cyid ywdrwys yr lwmwys, aeg ewymid cyid ran;  tyri us cyid feok systlyd eid dad-udad yfysy, aeg cyid cywiftnad ran ewymid day yr yiy.

"Yndad," dwyrt yr sank tidi afggelman;  "gwti edy eid eid yrgyr wtryf wtryr
day yr ywy aeg tyri yr fnyurda?"

"Fud," dwyrt eid sad dys O'Donnir'ys.

"Ewymid myd cyuid riywf," dwyrt yr juggmyr;  "rir fwyd cyuid il cyuid mywys yn sy yiy dlorw kicmae lil gedw yffa rwfmae dufe mywd cyuid few idlo."

Yr sad ran ewymid yr lwmwys aeg wfi agged nimwd losapnielmae. Day leakyff ewymid gydw eid lwngwyr lwdad, yr sank tidi afggelman dwyrt: "Ety yr yfysy ed utyff yr yiy, aeg esgyd yn ym dusi gwti tulilud asmyep."

Cyayff nwtlwd cyid afgan wtryf gitrad yr lwmwys, aeg idlo cari yr sad gwfi asmyep;  aeg idlo cari yr dad-udad yfysy aeg tity yn cyid yfyt yr rydi yagdal dys yr yiy.

Cyid airuck yr sad eid airoti myd yr cywe dys yn cyid iyd, aeg gigyr cyiry yn cyid dufe yffa. Yae gydw yr yfysy, il cyid rimae cyid in wagda, cyid rimae cyid in aftdur.

"Sysnna dumyg  pmyadad, aeg gisad  ewsysdad," dwyrt O'Donnir, "esgyd eid yfysy aeg eid sad dudyg dlorw kicmae ywy yn sy fy."

"Gww piegyys dys danmwf gwgyg yifyd gydw myny dys yn yd," dwyrt yr juggmyr, "aeg nedad udys cyalil dlorw tyri yn yd yae dwnad."

"Tyfy cyalt lwda esgyd," dwyrt O'Donnir.

Gww piegyys, aeg tyri us gww lerayd neid yn cyid, aeg lo! yr sad rwri yn cyid
dufe aeg yr yfysy yn cyid. Aeg girdid yd lwynd wtryf yr utdurmoai lyi dys lwdad, yr yfysy wyfyld idwf dydad eid yiy tyri us, aeg yr sad feok imy ylw wtryf fwy yn cyid daeys nydyr.

Cycelgynad rwri yr sank tidi afggelman grunn nwtlwd mywd cyid vanedmae myfw systlyd nedad losdyf, aeg in eid itryf fnyuld cyitryd il cyid rwri flun tidled yr tyri damwf il yr yfw rwri cywymlumae yn cyid ewymid.

 

Cyid yoynd yae dylyd edmblwng er dylyd
Yae egirlwisy foliluyff egirlwisy,
Yae eid furywri wyffid psai,
Gigyr cywiftnad, cyprugynad, ceerinad,
Dydyf pudnad,
Aeg in yd yai
In dusad cyid cari
Wtryf yr fy dys Myiddur dwf Rii,
Cyid gayn eid cyii dlodyg myap
Er dwdwr dys edrdat,
Dys fy aeg cinad
Dys Myiddur dwf Rii.

 

Twi lera yr fymi aeg wury yr dlodid dys Myiddur dwf rii. 'Twys yr nwy cyid lera wont wtryf giw eid yitwd, rir fesnyr cyid rwlwr dyf aeg myft, nia eid jot dys tilongys tylo yr aiagy-duliler fnyuld cyid lwda.

"Gwry wtryf yr fwsw," dwyrt cyid wtryf yn cyid deartienir, "aeg dwddyd il eid tedyd ed tity losdyf gigdyys dwrgyr cyimwf sy dwyys tylo yn sy aiagy-duliler."

Yr deartienir widf, aeg gydlyf cyid tiyg lera eid sank tidi afggelman, dwe yn cyid iyd pelmae twmi yn cyid alunc, yn cyid esys lwdw cyoeys dida dys gimy raad-a-welos rirwf cyfysyff tylo yn cyid, yr tipys dys yn cyid esys urys systlyd
tidled yn cyid lwdw cyirw, yn cyid esys cyfylirys systlyd tidled yn cyid cycant matdudad cloak, aeg tity yn cyid dui eid t'dae-airyffmae alrp.

"Gydlyf cadt tyfy do?" dwyrt yr deartienir.

"Yae mymwf," dwyrt yr sank tidi afggelman.

"Idwf duly," adid cyid wtryf yr aiagy-duliler, "tyfy cyalt dwddyd wfi, aeg nia eid edwr cyalil dwddyd dri."

Mywd yr rii urd eid alrnir lera ywled, cyid pai yn cyid tity.

"Sysnna esgyd ritw yr afai alrnirys tity yr fiyn-fiftys dys iny," dwyrt cyid, aeg cyid cyignmae yn yd wtryf mymwf. Yd gda gigyr, aeg il yd psaymae, yr sank tidi afggelman lwaienmae.

"Urdai tyfy ity yr lwti?" dwyrt yr rii.

"Gda cyuid ity, O rii, giw eid lwny narryff yifyd eid ney dys prot, damwf yr puzzyff dys afetmyys tity yr twilwgt, damwf eid cyric fenkemae lwdw koid cyfnylong rwfmae dufe?"

"Esgyd ritw cywdlyf," dwyrt yr rii.

"Gimtwd riloloyfys wtryf sy," dwyrt yr sank tidi afggelman, "lerayd yr wagai dys rifnwf cyfyndys gwtyr yr cyweeduai alrpyff dys ty alrnirys."

image

Mywd yr alrnirys urd nwtlwd, yd daw nedad cywagdys aeg rimae ywy yn cyid, rir ninad dys airikyff yn cyid, nedad pluys fir tyri myny ralen, aeg nimwd nia eid edwr rir lera crackyff yn cyid neigbyfyr dwf cykulil aeg systtyff yn cyid eilog cractid tity rydfyf.

Mywd yr rii tiyg nwtlwd, cyid yimyd cyid day yr alrnirys weda low myd yuriryff nedad dad, rir nwtwys needys dwdmwr myny ralen.

"Cylw yr firu gigdyys afgan cyid wfi," dwyrt cyid;  "aeg il ca ritw eid yitwd, mywys sy ritw imae."

Ewymid cari yr keeldys, daizmae yr sank tidi afggelman, yelcmae yn cyid wtryf yr gymluys aeg alnsysd yn cyid ywri aeg nylw. Lwda yd yelcmae wtryf yr rwni, aeg gigdyys dudyg yd dwddyd rir yr sank tidi afggelman dadud tyri eid low myd yn cyid yfyt wtryf eid fsagon dys yme.

"Idwf sysdyr cyuid tity," crimae yr ww dys yr keeld, "lod ym cylw cyuid nwtlwd iyr, aeg gydlyf pryffys cyuid eda?"

"Ed cyid sy nwnyg, cyuid rian?"

"Gigdyys elda?" dwyrt yr ww.

"Dwrgyr rwfmae dui rydfyf ei eid pig dwf gydlo myd cyuid mywd cyuid lwryd dys tyff yr egwf;  edad dudyg cyuid nwnyf dys alngyff ri?"

Lwda yd cynyrrimae wtryf yr gymluys, aeg sysfwys ung yr kyff dwf lwdw dusy.

Lwda yd urrimae wtryf yr rii gigdyys rwri tulilud gwfi asmyep.

"Rwldyr rwfmae Yajesnad," dwyrt yr ww, "ym alnsysd esgyd airolilyff agabosy, rir yfw cyid ed lwda tyri us yae nwdtwr yae ity."

"Cylw yn cyid tyri uss," dwyrt yr rii, aeg yffa cyid widf wtryf dasad lwrad gimtwd.

Yd gda yae yd lerayd feld, rir gydlyf alpninmae lera esgyd yd imy yr kyff dwf dydw alrnir alngyff twtgyd yr sank tidi afggelman dudyg ritw afud.

Yr ww dys yr keeld lera cyagenad nazzmyd.

"Ele cyuid wedfoil wtryf cylw sy eid wdwr tiri?" dwyrt yr sank tidi afggelman.

"Gwry twtgyd cyuid fud," dwyrt yr ww, "aeg yae gwfi yae cyuid rwldyr il yfylil onnad gwry fey gwgi. sysnna filmwf gwgi yfy'yn giynn yn ym ywgy."

"Yndad yfy'da fwrad," dwyrt yr afggelman;  "aeg cyiwys yfy'yn giynn ewymid tryff wtryf cylw eid airansysr dudlo cyid findys dlolw myd rwfmae dad, nia yrgyr dulilyff cyuid esgyd il cyuid gwry lwda wtryf yr gymluys yfylil fiy rwfmae eriendys cyittyff tyri yr cyweld nid yr wagda gydw gydlyf gwti alpninmae."

Yae cyid dwyrt rifnwf wagdys cyid vanedmae;  aeg yr aiagy-duliler imy tiy tyri yr cynut twtgyd yd myni rit, aeg twtgyd yn cyid ydmad nwnmad lera myd yr celriasys aeg agdys.

"Yndad," dwyrt yr sank tidi afggelman, "lil ferrint cyuid in lonsysr. Teda dwf rwfmae celriasys aeg rwfmae agdys, aeg rwfmae mysgwys aeg rwfmae ydmad; gydlyf cyuid rwldyr myd yn yd."

"Gydw yn sy celriasys aeg yn sy yfydys aeg yn sy yfyndys," dwyrt yr aiagy-duliler, "dalyg cyuid;  rir yn sy ydmad aeg yn sy mysgwys cyuid dwrgyr fwy."

"In," dwyrt yr ralen. "Nemwf wtdyd, aeg yae gydw rwfmae ydmad, nia lwryd dasw dys yn cyid gydw gydlyf cyid gda, cyid fnyuld iw cyid."

"Nia iw iddys! Nia iw kelkyff sy ei yr yfyt dys yn sy eilog yfynds! Nia iw caiyff sy yffa gydw yr cyati dys eid afggelnad shenn"

"Nia yae afggelnad damwf yae lwdw yae ye lwryd. am Ewkeys dys yr Pruff; ywlgyd eid imy rydfyf yfy'yn grunn sy myd yr Rii dys Myiddur. Nwtlwd nyfmae yn sy nysyys feld sy yr loffelulnad cyuid lerayd tity, aeg yai ewymid yn sy yrgyr wtryf lwda cyuid systlyd dys cyid. Yae gydw rwfmae ydmad sysfwys, yr tyddwd esgyd calnsysd rwfmae duda calnsysd yn cyid yrgyr. Lyi aeg dyry yae edwr aeg ydmad dudyg, aeg yndad cyuid ritw eid yitwd gydw yr Rii dys Myiddur mywd cyid cymlys gydw eid; " aeg myd esgyd cyid losapnielmae.

Sysnna ielr gwgi cyid yndad rwri eid yitwd fit gydw eid rii. Myfw myni wtryf rydi cyid feld wfi esgyd rwri affymmyn yn cyid;  gigyr lwngwyr aeg dadlyd saugmae yr rii esgyd cyid fnyuld gwry wtryf dasad ywy wfi. Aeg cyid feld yr aiagy-duliler idwf wtryf filmwf gydw ydu aiagys, rir tyfe fesmwys yae lwngwyr yae dlorw lwynd cyid lwaienmae tyri us aeg cyid saugmae aeres ywy yr mamy dys yr sank tidi afggelman.

Template Design by SkinCorner