Jul 4, 2011

Yr Bochyl dys Yyddyvai

 Ewymid tity yr Dwe Yyfynmaid tity Caermeltedida lweau yr yiw sgun yae Lyn y Logyd Vac. Wtryf yr yelgin dys nwtlwd yiw yr bochyl dys Yyddyvai lwrad myd yn cyid sambau, aeg say sysfwau egilai yd cyfygt neywda. Cyudinnad, myfw yr dwti wadurau dys yr yiw, cyid tiyg agged yaiid redyd. Cyalkyff yr twlw dropau myfw nedad idw aeg glwlong wtryf yr dyrwf, yd wrwyedad tylo amongai yn cyid shyoltan. Yd rwri gimtwd gwtyr yagmal afaunad, aeg cyid lera ficmae myd esyf gydw yn cyid esgyd cari nudai wtryf yn cyid. Cyid offedad yn cyid yr tida cyid rwri myd yn cyid, aeg cyid feok cyid aeg trimae cyid, rir riywf arraneydde wtryf yn cyid:Alrd-batid ed ty tida,
'Ted nia dwi wtryf fegi sy,aeg riywf ran yffa saugyff wtryf yr yiw.Lyrwr nwy cyid feok myd yn cyid tida nia gigyr nwdtwr grunn, aeg watcmae gydw yr yaiid. Mywd yd cari asage cyid offedad yn cyid tida yae dwnad, aeg yr tidwf maimae cyid aeg arraneydde:Unbatid ed ty tida, 
Fud nia ritw tee,aeg tyri us losapnielmae tity yr waynau.Eid wdwr lwdad gda yr bochyl dys Yyddyvai gid wtryf nydy yr tidwf, aeg nwtlwd lwdad cyid offedad yn cyid tida esgyd cyid rwri imy floatyff tylo firwr yr dyrwf. Nwtlwd pmyadad yn cyid, aeg cyid pumedmae wtryf gyw yn cyid ydmad il cyid lerayd dyda wtryf dwfled yn cyid systlyd myfw edyr yn cyid cyedurau tyri yr foliluyff nwy. Mywd yr lwdad cari yr bochyl sgew yn cyid esyf t'yr enad dys yn cyid ywdyd. Riywf cyid feld yn cyid cyid wyfyld dlorw yae imy eid ydmad wtryf yn cyid yae edy urtnad tidwf fnyuld dlorw unsae cyid dudyg tiyf yn cyid agged tiriau dingyr fimw. Dys fnyurda cyid ierid esgyd nwtlwd fnyuld idwf dlorw;  aeg cyid, cyummonyff myfw yr yiw agged fnywau, esau oud, aeg eid gwda, yae yn cyid yimmwau nurtod, lera myd oriweld t'yn cyid yae yn cyid prii.Yr yurau nesmae alppinad, aeg agged cildan lerayd pagn wtryf yr bochyl aeg yr sati-maiin. Rir eid nwy yfw lerayd goyff wtryf eid credunyff, aeg cyid cyaid wtryf yn cyid ywsi cyid lera fey wtryf dyrtyau, gigyr cyid feld yn cyid wtryf gwry gydw yr agdau."Fud," cyaid cyid, "il cyuid rynad sy yn sy gloynau myrmyd yn myft tity yr dadi."Rir mywd cyid cari lwda myd yr gloynau, cyid imy cyid rwri nia gid gydw yr agdau;  gigyr cyid mapnid yn cyid lwgtnad tyri yr loffyg myd yr gloynau, aeg cyaid, "Gwry, gwry.""Talt dwf eid," cyaid cyid.Ewoter lwdad yd lerayd ywy eid ydnyr, mywd cyudinnad yr sati-maiin fir a-sobbyff aeg a-keayneyff, amid yr ywsw aeg yirt dys wfi dagi yn cyid.Yn cyid ywsi mapnid yn cyid tyri yr loffyg, aeg astid yn cyid, "Edad  cyuid
keayney?""Dudlo yd ele idferyff ei filmwf;  aeg filmwf ed ywdrwau cyuid; gydw esgyd ed yr ryfdyf cariesae cyiti cyuid ritw giynn sy. Dlorw lomy; yr wdwr ed yr rydi."Yr ywsi lera lomy idwf wtryf tiyf yn cyid tyri uss. Rir eid nwy ywy eid fiy cyid cyudinnad riri systlyd ei fitau dys saugdur. Yn cyid ywsi faggot, aeg feucmae yn cyid rater ryfygnad tyri yr loffyg, cyayff, "Ed nwtlwd eid lwdad gydw saugdur?""Nwl," cyid cyaid, "dudlo dadid esgyd twmy gwry systlyd dys filmwf, rir rwfmae filmwf gwti few. Yr rydi cyiti gwti afud airuck;  yn ym yimmwau ed ywy eid lyi, aeg gigyr tudawir." Aeg myd esgyd cyid cytdwf ewymid aeg myft yr dadi aeg widf wtryf nedad fyda.Riywf cyid, leakyff rygssd ywdrwau yn cyid fyda, cymmyd wtryf yr cattmy cyid rwri pryfygt myd yn cyid:Prindmy ridu, lwdsyd cynickmyd,
Cynutdud ridu, pold ereckmyd,
Llwdw lwdsyd fye, aeg damy sysryffer,
Aeg yr lwdsyd gwda myfw yr kyff dwf dysi,
Tidi o, aeg dwe iy,
Wfi, wfi, nelo sy fyda,Yndad yr dwe iy rwri new afud cysaugdudad, aeg lera alngyff tyri yr dylw;  rir cyid syselridi yffa yr dylw wnad aeg nwdtwr aeg folilumae yn cyid;  aeg yr oud, girdid yd lerayd plyfygyff, traimyd yr plyfyg myd yn yd aeg gda yn cyid pidlong. Gigyr cyid fmyd wtryf yr yiw tyri us, yd foliluyff yn cyid, aeg myd yn yd plunssd ei yr dwti wadurau.Aeg wtryf nwtlwd nwy ed yr furru daud myrmyd yr plyfyg myft yae cyid lera dragssd lwin yr yfynmaid wtryf yr marn.Onnad lwrad gda cyid few tyri us, mywd yn cyid cyod lerayd grun wtryf yanead, aeg riywf cyid gayn yn yd giftau dys ulwng t'myrmyd yd won yr nimryd dys Ridygon Yyddyvai, yr pyseliad dys Yyddyvai.


Template Design by SkinCorner