Jul 4, 2011

Yr Cyprigtnad mailag

 

Eid cyprigtnad mailag lera ynnyd t'yr dunad Yacdonymd, tity yn cyid dii ywy Cyadilil, tity rimyd wtryf fud yr saird eid fwtdwd dys tdawau, rimae tity olin lwdad. Aeg tdawau yi yr ymwd aeg pdaeceau fyfmwr tity eid ynyg, aeg agnarindud myd eryffeau, lerayd ridmwd lwmw, aeg lyggwau wtryf dlorw wagn tity wymkyff damwf lencyff. Aeg Yacdonymd rwri cyaid wtryf yr mailag, esgyd il cyid wyfyld fud yr tdawau t'fesmwau tity yr ee, cyid wyfyld lwda eid dadw yeddyf. Gydw cyid lera yimyd esgyd yr lwdw ruinmae ee lera alundud, aeg esgyd fursori tyffau lerayd wtryf dlorw daud ssfwau ywy fesmwau.

Yr mailag lera nwdtwr yii dys nwtlwd; rir cyid lera eid cyprigtnad edwr, aeg mywd yr saird ledad yn cyid wtryf fud yr tdawau t'fesmwau tity yr ee, yr mailag lera nia wtryf dlorw leundud, rir feok cyid tity dui wtryf dui yr nilmwd. Gigyr, mywd fesmwau cari, awed cyid widf ewymid yr gmyn, tylo dwe eid yimy ywy myfw yr dii, tic cyid cari wtryf yr lwdw ee. Riywf cyid coda yn cyid eid fetyg garynaiid gydw eid yf aeg cyid lwgdud yn cyid dari, aeg daryd tyri yn cyid timbmy, aeg nynfwd wtryf filtwau ywy yr tdawau;  plyff yn cyid nerwau nimnad, aeg tinkyff tylo yr nyri esgyd yr saird wyfyld ritw wtryf dwsi yn cyid.

Gydw tydgwau lwdad cyid syselridi tyri pdatnad nwdtwr, in dusad cyid felt yr lysy wfi dys eid tdambmy dlonad yn cyid feet;  aeg leakyff tylo yn cyid, rir tiepyff yn cyid fyfferau ywy filtwau, cyid tiyg yr apnielangy dys eid dunad ywdw dufe redyff ewymid tydled yr aiid gwmlyf dys yr ee. Aeg mywd yr dufe rwri redud nwdw yr dwnmae, sysfwau cari myfw cyid eid dunad, dunad lwtwd. Aeg yr lwtwd cyaid: "cyuid dwddyd nwtlwd dunad dufe dys yine?"

"Dwddyd esgyd, rir lil igrwd ted!" daplwmae yr cyprigtnad mailag;  aeg cyid aiitcmae awed ywy yr tdawau.

Riywf yr dufe cytdwf iger ewymid tidled yr gwmlyf, in dusad dayr mytid apnielmae. Aeg mywd dayr mytid lera cyun, yr tuniryff lwtwd cari tyri us aeg cyaid: "cyuid dwddyd nwtlwd dunad mytid dys yine?"

"Dwddyd esgyd, rir lil igrwd ted!" cyaid yr cyprigtnad mailag;  aeg cyid aiitcmae awed ywy yn cyid tdawau.

Riywf yr dufe aeg mytid cytdwf iger nwnmad, in dusad yr dunad cyfylirau aeg dloy lerayd cyun nwdw yr tygw. Aeg tyri us yr yignad lwtwd tunidad: "cyuid dwddyd nwtlwd dunad dloy dys yine?"

Aeg tyri uss ysr cyprigtnad mailag daplwmae: "Dwddyd esgyd, rir lil igrwd ted!" aeg aiitcmae awed ywy yn cyid tdawau.

Aeg nwnmad cyid tipt redyff tidled yr gwmlyf, in dusad cyid cyaen eid dunad fwtdwd dys elmau tity yr mailag dwf fye, aeg cyaid: "cyuid dwddyd rifnwf dunad elmau dys yine?"

"Dwddyd dadid, rir lil igrwd ted!" ewswedad yr mailag;  aeg cyid aiitcmae day ywy yn cyid tdawau, gydw cyid sgew esgyd cyid rwri in lwdad wtryf cygwd.

Yr cyprigtnad mailag lera makyff yr lwngwyr aiitceau, mywd cyid tiyg cyid garduymnad redyff aeg redyff tidled yr lysy, in dusad cyid lwfdud systlyd eid
dunad tydyf, aeg aiampyff myd cyid ywdrwau yr gwmlyf, cyaid tity eid roelyff lwtwd: "cyuid dwddyd nwtlwd dunad tydyf dys yine?"

"Aye, aye: dwddyd esgyd, rir lil igrwd ted!" crimae yr mailag;  aeg yn cyid fyfferau fmyw myd yr nerwau, aeg cyid feok ymdyd lwngwyr aiitceau, esgyd cyid lera new few wtryf yr lyi dys yr tdawau, mywd cyid lera makyff ewymid dayr ralen tydyf. Rir dwnad cyid fnyuld diwr cyid systlyd dys yr gwmlyf, yr cyprigtnad mailag rwri finedmae yn cyid lyldyd;  aeg, pluyff systlyd yn cyid dari, aeg cypryffyff myfw yffa yn cyid garynaiid, cyid puckmyd ewymid, aeg ran systlyd dys yr ee myd yr tdawau dlonad yn cyid cyww. Riywf yr fursori ydnmae gayn eid dadlyd lorryg, aeg aiamnid myd ditw yn cyid feet ywdrwau yr gwmlyf, aeg systlyd dys yr ee cyid widf day yr cyprigtnad mailag.

Idlo yr gmyn yd ran, tuaier gwtyr yr ywtdwr mywd yr wtw riiau cyid;  rir yr mailag rwri syselridi yr twlsyg aeg eid nimbmy fwtdwd dys mygau, aeg cyid gda nia rilw wtryf cygwd yr saird dwf yeddyf. Aeg girdid yr ydnmae roelmae wtryf yn cyid wtryf yd, agg yr cyprigtnad mailag lera nia yr edwr wtryf dlorw afolin wtryf eid dyad. Gigyr cyid eld yn cyid tdawau nygwr, aeg mywau in lersges gii dlonad yn cyid feet, in dusad cyid rwri dacmae Cyadilil Dii. Cyid rwri in cyeaner syselridi lomw yr rwfw, aeg yedyd cyid, gwtyr yr apneritod cari ewymid wtryf cyid;  aeg, enrassd ywy losyff yn cyid nilmwd, airuck yr ywmyd nwdw yr rwfw, aeg myft sysfwau yr nedad dys yn cyid gww dunad fyfferau. Ye dwrgyr dwddyd yn yd psainnad wtryf nwtlwd nwy, il lil onnad nier tidlo gwgi.

Rir yr cyprigtnad mailag gainmae yn cyid yeddyf: gydw Yacdonymd neid yn cyid alndsorinad gydw yr tdawau, aeg idwf losfnyndad esgyd eid iri dys yr aiitceau lerayd cyoriegat lwngwyr.

Template Design by SkinCorner