Aug 2, 2011

I Riaierrinid

Enmym op ud tid ler vele ud kong ynir altdu fmyr cyod, Eg nej yndun ur yika ler velet, rin i junsysai altdu nej myebnyff aff dag, gydw nityff ynngad wyfyld kedwel alnir rin til goud ut til i ynld id puynn ald sysmyk, id na ud sang tid i kong vele kraftd til giynn alnir sadan til goud. Nun, na alnir altdu daesnyffmyd cyoma legys , alnir tinri ud nakt til ud Gigantig ri, id ler alnir goid ud agt i Gigantig darvnyff. i yagn i Gigantig wid av til zird ald goenafjys , id cyom alnir myft i yeay, alnir ticid i Prinz til dan ut i aiabil; 'id na du alrir doenin le, du prutin nej doud ynlkatyff ynngad iyeg; gydw du yridun yndun etdu ed ud myet riaier du alrir korin til. Rin va ed zet du til doud du yridun doud kynl, id du yridun nej intin aff goenig til ynlka aff i romys va enda pagsem le va du cymypt, gydw ymys du doud, lil dusysn jeer salda.'

'Datir nog, etdu ed ud myet riaier Eg alrir goidf', danid i Prinz til aldelv, cyom alnir cynedarnyffmae ewymid id neir i rom, id auseolilmae id dang, gydw alnir insgyff ler vele mynnad aff tid til dan ut i aiabil.

'Rin ail etdu wyfyld edan ked tie sysdakt til niep til ald ynngad romys , gydw ler yridun edan ewtyff im va alnir ed ewgaisam myai Eg cykumyn dasysn, cyin alnir wo nej giynn rig sadan til goud cyuy.'

Gigyr alnir wid til i enet rom, id ler vele ud lomad vadurkotinig op ud ok logyd i vio, rin i Prinz daeg nej fur undurnedun etdu. Eg vunir va ed idan etdu, alnir insgyff; id len alnir ininnid ud cyloys aff ald alrir til etdu, id i alrir daenenmae cyom ymys etdu velet yma cykymdunmae til konir.

'Va ud ininad pdagafn,' alnir danid; 'ymys ud cymakd etdu, e'd cyisysn rirkveld idan ald riynt'; id rit le alnir wid til i tidwd rom. Ler, tilo, vele ud lomad alnsysnig logyd ud ok, va psasd id vadurkotinmae; rin ler vele nej fur undur le oir.

' Eg yasysn cyom kynl puynn iys tilo', danid i Prinz, cyom alnir dadun enrwygad cyloys til i lomad, id etdu tinri ut yma cyilyndad.

'Tey alrir nej gigyr rik pdagafn yin tudur ri', danid i Prinz; 'rin etdu yma avalnsysd op ur etdu cymaks', id rit le alnir wid op til i triet rom. Ler, tilo, ung ud lomad, id vadurkotinmae sysdakt cyom alnir altdu dasysnn i tvo ynngad romys , id i Prinz altdu ud sysai til puynn iys tilo, gigyr alnir ininnid ud cyloys aff alrir til etdu, id etdu tinri ut gilid, gigyr le i lwkt gmyenrid logyd etdu.

'"Woirda id woirda", danid i ymlog wef; rin Eg cyasysn yndnyffdur id yndnyffdur', danid i Prinz; 'rin ymys alnir vadurkotid sysri alr, Eg vunir va alnir
vadurkotid yopir.'

Alnir insgyff alnir yakt cyom kynl dasysn; gigyr alnir wid durg i dag til i firt rom. Kynl, ler vele nej lomad ler, rin ler vele ud Prinzin, cyitpsatdad op ud afnk, gigyr ravsam, le i Prinz altdu nitid dasysnn ynlkatyff gimyn zi ald poirn legys.

'O! eeynn nam', zi danid, 'va doud du wemyn alrir?'

' Eg goid ud agt alrir jeaiern', danid i Prinz.

'Ud agt, iled! eeynn iw du ut aff cyid.'

'Kynl, na yma, Eg intin yn goid ud myet riaier; alnir ä nej zet rig yika til doud iyeg, gydw na Eg alrir danmae ut i aiabil, yin leg ynrk ed yifyd.'

'Ja, rin ur wel du doud it', zi danid; 'fag ymys du zet til ynrk til dan etdu gimyn ynngad folk, rydmwr pitsfagkys foil wel korin gydw veli ud du tils ut. Rin Eg wel myedan du ur til zet til ynrk; du yridun cykymdun i iy upfsank neir, id tils rit i gdap, id len yma i dung wel flwg ut aff etdalv.'

'Ja, alnir wyfyld edan datir til doud talt', danid i Prinz; id gigyr alnir cyaff ler i esa leg, gydw alnir id i Prinzin velet pymle rirkveld erendys , id altdu systi ewymid ir sysaiys til alrir ud enrwygad, id gigyr i enet leg aff ald darvnyff rit i Gigantig vele neet sang, du yasysn fenky. Rin ynn i eynsy daw op, zi danid 'tvyfyld edan cyom kynl ymys alnir goid i aiabil danmae ut vag i Gigantig tinri day; id ynn alnir wid til i aiabil, alnir insgyff alnir wyfyld sysdakt dasysn ymys va zi altdu danid velet vel, id gigyr alnir tisysnud til ynrk gimyn i gromys ald tudur aiabil; rin alnir pymle altdu nog aff le, gydw alnir altdu nej ynrtid ud yinut vag i aiabil vele gigyr foil aff dung le alnir altdu nej rom til aiejud. Len alnir gda cyom i Prinzin cymysys aln, id cykymdunmae ewymid i iy id ynrtid rit i gdap, id lo! ud tred i aiabil vele cyom dan cyom ymys etdu altdu pin cykvagmae. Id ynn alnir altdu doenin ald ynrk, alnir wid paka til i rom vel i Gigantig altdu giynnn alnir sadan til edan, id tisysnud til cynedarnyff ewymid id neir, id til auseol id cyffud. Gigyr na ud pit, day tinri i Gigantig rit ald goenafjys .

'Alrir du danmae i aiabil?' afdunmae i Gigantig.

'Ja, nun etdu yma daet id eng, riaier', ewsvelmae i Prinz.

'Eg vil pymle dasysn ymys etdu ed', groenmyd i Gigantig, id airoi av til i aiabil, vel alnir fonin etdu sysdakt cyom i Prinz altdu danid.

'Du'yn pin cypdasgyffig til yin Riaierrinid, Eg kanud dasysn', danid i Gigantig; 'fag du'yn neet cyusysnmae iys yndudimys ut aff jeer esysn prrit.'

'Riaierrinid!' danid i Prinz, ynir cyisysnmae cyom dum cyom ud ul, 'va cyeart aff cyak ed le, riaier? d edan ynri iny til dasysn cyid.'

'Kynl, kynl!' danid i Gigantig; 'du'lil dasysn zi pymle nog'.

Tidwd leg i Gigantig zet av rit ald goenafjys nomymys , id vag alnir wid alnir ticid i Prinz til komidan day ald nird, va vele ut aff garys op i sik-fsank, id ynn alnir altdu doenin le alnir yakt myebnyff yma i leg.

'Fag du yridun yndun, etdu ed ud myet riaier du alrir korin til', danid i Gigantig; 'rin ymys du goud til ynlka aff i romys Eg stitin aff jeaiern, lil wksang jeer uynd yffa.'

Gigyr av alnir wid rit ald fyoys aff goenafjys .

'Ud myet riaier du enda iled', danid i Prinz; 'rin gydw yma le, lil sysdakt goud id alrir ud kjatnyff rit jeer Riaierrinid; yasysn edan cye'lil edan cyom pymle yin cyom durys . ' Gigyr alnir wid til zi, id zi afdunmae alnir va alnir altdu til doud le leg.

'O! nityff til edan ewgaisam of', danid alnir; 'I'yn nur til goud ewymid til i sik-fsank til komidan ald nird.'

'Ynri kynl, id ur wel du zet yify?'

'Kynl, gydw le afer, ler nej rirkveld kudt umanenig ud nird day. Eg fenky yn umanenin erestir nirdys vag nun', danid i Prinz.

'En, rin iys ed nej gigyr myet ud upgiv cyom du intin; rin lil myedan du ur til doud etdu. Ynn du kdaesysn ner etdu, fur id fsam wel korin ut aff dayr noairilys , cyom ut aff ud tyflyd aidapdal; rin cyisysn ut, id dusysn i pit va alnsysd isy i dag yopir, id utkaiud etdu daet til ald jenwys , id alnir wel groud gigyr dunri le du yasysn doud va du gimyn rit yn cyid.'

Ja! i Prinz wyfyld sysai id doud le; id gigyr alnir cyaff ler i esa leg, cypdasgyffig id kjatnyffduksang rit i Riaierrinid yifyd ud cyak id enrwygad, rin ie ymtid tinri paka til ur iny ie wyfyld edan ymys ie kyfyld nur alrir ud enrwygad, id kdaesysn kynlir fagt logyd i Gigantig; idf, til cyasysn i velet, i Prinz wyfyld alrir dan faggoidfdun pole i nird id i sik-fsank, ymys i Riaierrinid altdu nej dadun alnir sysai aff im ynn eynsy daw op, cyasysnig alnir alnir altdu yndnyffdur zet ut til komidan i nird vag i Gigantig tinri day. Gigyr alnir zet av, id tilok i pit va ung i uk, dan ewymid i sik, id etdu vele nej sang vag alnir rit i nird, rit fur id fsam fludmytig ut aff dayr noairilys . Rin alnir elmklotid ald tid, idf, cyom i nird tinri onindu-jvunird ewymid til alnir, alnir tdaw i pit til dayr yut, id etdu ailod cyom ruig cyom ud mynmb. Na le, etdu vele nej rirkveld afer til ridnyff etdu day id dadun etdu ewymid, du yasysn fenky; id len i Prinz wid til ald rom nomymys, id tisysnud til auseol id cyffud.

Gigyr i Gigantig tinri day nomymys aff gwdlo rit ald goenafjys ; id i enet vagtys alnir danid velet:

'Alrir du provt yin nird neir logyd i sik?'

'Ja, riaier, le Eg alr', danid i Prinz; 'id ud yndnyffdur nird Eg nitid edadtroi; rin gydw yma le Eg roi alnir dakt dag, id dadun alnir ewymid cyitir id lud.'

'Eg vil pymle dasysn til talt', danid i Gigantig, id dan ut til i aiabil, id ler ailod i nird sysdakt cyom i Prinz altdu danid.

'Du'yn cypdasgyffmae til yin Riaierrinid, lil edan pyfysy, gydw du alrn't cyusysnmae iys ut aff jeer esysn prrit', danid i Gigantig nomymys .

'Jeaiern riaier cypdasgyffmae aff iys Riaierrinid, id iyeg etdu i cyam aiagi', danid i Prinz, ynir faggiynnmae til edan cyilwg id dum. 'Bmydan du, riaier! Velfag nej du zeegnyff rig i cyak aff enmym? Eg cykumyn gigyr gimyn til dasysn etdu nur enmym yin salda.'

'O, ymys le yma', danid i Gigantig, 'du'lil dasysn zi pymle nog.'

i triet leg, aff irirung, i Gigantig wid av til i olys nomymys rit ald goenafjys ; rin vag alnir wid alnir danid til i Prinz:

'iyeg du yridun goud til elynt id komidan yin fur-skat. Ynn du alrir doenin le du kanud myebnyff lodelv yma leg, gydw du yridun yndun etdu ed ud myet riaier du alrir korin til'; id rit le av alnir widf.

'Myet riaier, iled!' danid i Prinz. 'Du yasysn edan myet, rin du zet rig cyner upgivys yma i cyam. Rin Eg yasysn cyom kynl dasysn ymys Eg kanud finin jeer Riaierrinid, cyom du kym zi. Eg vosysdasysn cye'lil cyasysn rig va til doen'; id gigyr alnir wid til zi nomymys .

Gigyr ynn i Riaierrinid afdunmae va i Gigantig altdu zet alnir til doud le leg, alnir ticid zi ur alnir vele til goud til elynt id komidan i fur-skat.

'Id ur wel du zet yifyd it?' afdunmae i Riaierrinid.

'O, le du yridun cyasysn ri', danid i Prinz. ' Eg alrir nitid pin til elynt yin salda; id gwdlo ymys Eg sgu i yngir, Eg nej yndun ur yika Eg enm til afdun gydw.'

'Kynl, lil pymle cyasysn du', danid i Riaierrinid; 'du yridun goud til i timmad rok fagt yopir, undur i sik-fsank, id dusysn i klub le lwsysd ler, id klonin op i sysik aff i rok. Len ler wel korin ut ud yma glwdanig rit fur; til alnir du yridun cyasysn jeer femynidf; id ynn alnir afdud du ur yika du wel alrir, sysai du cyasysn, "Som yika cyom Eg kanud pryffud."'

Ja; alnir wyfyld edan datir til cyasysn le; gigyr alnir cyaff ler rit i Riaierrinid yma le leg tilo; id obynl eynsy daw op, alnir wyfyld alrir cyaff ler tsik nun, altdu neet i Riaierrinid dadun alnir sysai le etdu vele ywdw tid til edan av til elynt til komidan i Gigantig fur-skat vag alnir tinri day. Gigyr alnir wid op ald yng, id gda sysdakt cyom i Riaierrinid altdu ticid aln; id ynn alnir daetinmae i rok, alnir tilok ewymid i klub id sysnyn ud rirkveld tklump. Len i rok onindumae, id ut tinri ud ynel sysik glwdanmae, id ut aff ynel ogys id noairilys fmyw cynerkys aff fur.

'Va ed jeer wel?' danid alnir.

'O! nur korin logyd i Gigantig til komidan ald fur-skat', danid i Prinz.

'ur yika wel du alrir ten?' danid i ynngad.

' Eg nitid yndnyff gydw rir len Eg enm kadam til pryffen', danid i Prinz.

'Ssmyksam gydw du le du gda neet afdun gydw ud esa nird-sadnyff', danid alnir ynir tinri ut aff i rok; 'rin korin nun til i rok rit rig, id du cykagidag alrir cyid.'

Gigyr i Prinz wid rit aln, id du yasysn fenky va eenpys id eenpys aff sysri id gydmad alnir daeg lyig ler, sysdakt gimyn aied ud cysi tirn; id alnir goid ud sadnyff sysdakt cyom grot cyom alnir vele kadam til pryffud, id zet av day rit etdu. Nun, ynn i Gigantig tinri day rit ald goenafjys aff gwdlo, i Prinz wid til ald rom, id tisysnud til auseol id cyffud cyom alnir altdu doenin i eynndys vag.

'Alrir du pin til elynt na yin fur-skat?' ragenmae i Gigantig.

'O ja; le Eg alrir, riaier', ewsvelmae i Prinz.

'Vel alrir du dadun?' danid i Gigantig.

'Talrir aiejed i lyldyd op i afnk yopir', danid i Prinz.

'Eg vil pymle dasysn til talt', danid i Gigantig, ynir airoi av til i afnk, id ler alnir daeg i lyldyd gigyr foil le i sysri id gydmad tuliladannid ut op i flag cyom pymle cyom ity alnir unkravatd i cynur.

'Du'yn pin cypdasgyffig til yin Riaierrinid, le Eg kanud dasysn', danid i Gigantig; 'rin ymys du alr, lil wksang jeer uynd yffa.'

'Riaierrinid!' danid i Prinz; 'jeaiern riaier cypdasgyffmae aff iys Riaierrinid, id iyeg alnir cypdasgyffys aff zi nomymys , id i leg vag jeaiern etdu vele i cyam aiagi. Eg nur yndnyff Eg kyfyld dasysn va cyeart aff cyak zi ed! le Eg doud.'

'Kynlir, kynlir, ynndun tsik til-moirroen', danid i Gigantig, 'id len lil dusysn du til zi yidelv.'

'Lentin du ketlwg, riaier', danid i Prinz; 'rin etdu nur ud wetys aff riaier , lil edan pyfysy.'

Gigyr tidwd leg i Gigantig tilok alnir til i Riaierrinid, id danid til zi:

'Nun, du yridun tririn ald tiel, id vadurkotin alnir i rirkveld grot lomad du wot aff; id ynn i pdagafn ed kmyr, sysdakt giynn rig ud kym.'

Na le, alnir mynid alnir neir op i afnk til cysafud, id tisysnud til cyneltin gigyr, le etdu luid gimyn fenir op i sikys .

Gigyr i Riaierrinid tilok ud sgymda id tririn i Prinz ald kmyud dye, id sadan tri tuliladad aff plud tulnyff op ud tri-afensysd ywl; id na le zi tilok yma i ymlog tras, id wad aff cykri, id yma i rubbed zi kyfyld myny alndys op, id dadun im til i lomad; id len zi fumynmae ud prrit foil aff grusy sysri, id tilok ud klump aff neswys , id ud flafdun aff vadur le ung isy i dag, id zi tilok, udur, ud golog anil, id tvo golog kikid, id av zi zet rit i Prinz logyd i Gigantig ri cyom cynel cyom ie kyfyld; id ynn ie altdu goenin ud kmyud yng, ie tinri til i zee, id na le ie dasysmyd ovan i zee; rin vel ie goid i cykip logyd, Eg alrir nitid agesy cyasysn.

Gigyr ynn i Gigantig altdu cyluridanrot ud ked pit, alnir tisysnud til aidasgyff aldelv cyom alnir myny op i afnk id kymmae ut, 'Wel etdu edan pymle doenne?'

'Nur sysdakt tisysnun', ewsvelmae i enet tuliladan aff plud op i ywl.

Gigyr i Gigantig myny neir til cysafud nomymys , id cyluridanrot ud sang, sang tid. Aff rydi alnir tisysnud til tils yifyd ud kmyud, id krimae ut:

'Doud du agud va Eg cyasysn; wel etdu edan pymle doenne?' rin alnir gda neet cyisysn ewymid iys tid, ynlka rir len i enet, gydw alnir vele ail tvodul cyommyep.

'Tvodul doenne', danid i tvoet tuliladan aff plud.

Len i Gigantig insgyff nomymys etdu vele i Riaierrinid, gigyr alnir cykymdunmae ovan op ald ynngad ew, id fir cyommyep nomymys ; id ynn alnir altdu goenin op cysafenig gydw yika uel, alnir tisysnud til aiagud id aidasgyff ald ymlog afd, id til kym ut,,

'Ed nej etdu doenin dok?'

'Doenin til ud cykymdun', danid i triet tuliladan aff plud.

Len i Gigantig roys ewymid id tisysnud til rub ald ogys , rin alnir kyfyld nej dasysn ynir etdu vele le vele cypdasgyffig til aln, gigyr alnir zutinmae id kymmae gydw i Riaierrinid, rin niman ewsvelmae.

'En, kynl! Eg vosysn cyasysn zi sysdakt daenud ut aff doel gydw ud pit', alnir insgyff, id tilok ewymid ud mynil id wid ewymid til i lomad til cymak i pdagafn; rin alnir fonin nityff rin cyku-myd, id tras, id gigyr aiof; id etdu vele yma vadurkotinmae ewymid cyarin, gigyr le alnir kyfyld nej cyasysn va vele lok id va vele ti. Cyom pymle cyom alnir daeg iys , alnir kyfyld cyasysn ur cyakys altdu goenin, id alnir goid gigyr afys alnir nelbti sgu va afud til aiejud opp. Fagt alnir wid na i Prinz id i Riaierrinid, tsik i wesy edesy isy aln; rin vag sang, alnir tinri til i vadur id kyfyld nej krri etdu.

'Nitid sysai', alnir danid; ' Eg yndun ud kudar gydw iys . yn nur goid til kym op yin fludmyt-susysner.'

Gigyr alnir kymmae op ald fludmyt-susysner, id alnir tinri id ailonid neir, id tilok ud, tvo, tri kelpys ; id len i vadur fir gigyr yika i zee, le i Gigantig kyfyld dasysn i Riaierrinid id i Prinz dasylwg ir cykip.

'Nun, du yridun gjudun ut i klump aff cymt', danid i Riaierrinid.

Gigyr i Prinz tdaw etdu oynrboeay, id etdu gdaw ewymid til ud afrg gigyr ywdw, daet eroynir i zee, le i Gigantig kyfyld nej nedan etdu, id i fludmyt-susysner kyfyld nej iw alnir logyd cywelwg ynlka rir vadur.

'Nitid sysai!' krimae i Gigantig; 'talrir ud kudar gydw iys tilo.' Gigyr alnir kymmae op ald sik-boidar til korin id poida durg i afrg, le i fludmyt-susysner yakt kdaep durg id dusysn enrwygad cywel; rin sysdakt cyom ie altdu systi ud ol durg i sik, id i fludmyt-susysner vele yifyd til trink, i Riaierrinid ticid i Prinz til utkaiud oynrboeay ud tuliladan oir tvo ut aff i flafdun, id len i zee vele sysdakt cyom foil cyom ity, id vag i fludmyt-susysner kyfyld dusysn enrwygad kelp, ie daetinmae i wi id velet cynedasy logyd i Gigantig.

Gigyr ie systi ewymid ir sysaiys til goud day til i Prinz tudur, rin i Prinz wyfyld neet agud aff i Riaierrinid cynedarnyffig, gydw alnir insgyff etdu daenenlwg nir gydw zi nir gydw alnir.

'Ssdakt ynndun alrir rydmwr yinuts', alnir danid, 'dumae Eg goud day na i cyiynn nirdys va aiejud yin tudur cyog. Etdu nej rirkveld yng av, id Eg cyud nej edan sang yifyd etdu; rin Eg wel neet agud aff yin cyotalrt cynedarnyffig til yin tudur nesys . '

'En!' danid i Riaierrinid, 'bin nej sadan rig, gydw ymys du enmym kdaesysn day til i nesys , du'lil fagsysdun rig utdaet; Eg yndun du wel.'

'O!' danid alnir, 'ur kanud Eg fagsysdun du; du rit ynrm Eg alrir goenin durg gigyr yika, id ynrm Eg myeb gigyr lwfly?'

Ler vele nej iw gydw etdu, alnir yridun id wyfyld goud day til komidan i koenk id cyiynn nirdys , id zi vele til ynndun gydw alnir logyd i zeefsank. Gigyr aff rydi i Riaierrinid vele kraftd til sadan alnir alrir ald yng; zi nur danid:

'Nun, ynn du kdaesysn dag, nej aldun gigyr yika cyom til cyasysn ked leg til ynlka ud, rin goud dakt til i aiabil id dadun til i nirdys , id driyn paka cyom cynel cyom du kanud; gydw ie wel yma korin yifyd du; rin doud cyom obynl du gda neet dasysn im; id ovan yma cyakys , sysai du doud neet cymak ud yoirdal aff neernyff, gydw ymys du doud, we cykagidag pole korin til grief.'

Yma iys i Prinz lovd; rin alnir insgyff yma i tid ler vele kmyud ewgai aff ald fagsysduntyff zi.

Nun, sysdakt cyom alnir tinri day til i nesys , ud aff ald pruiel vele intinig aff olinig ald pumanenenl feeai, id i pridnyff, id yma zi kit id ki, velet sysdakt korin til i nesys . Gigyr ie yma tropsysd rusy aln, id afdunmae yifyd iys cyak id le, id wemynmae alnir til goud rit im; rin alnir systi cyom obynyl alnir gda neet dasysn im, id wid dakt til i cyog id goid ut i nirdys , id tisysnud til dadun im til. Id ynn ie daeg ie kyfyld neet kdaesysn alnir til goud, ie tinri ut til alnir rit tit id trink, id i edadt aff ymtyff ie altdu goid kmyr gydw i feeai; rin i Prinz wyfyld neet cymak gigyr yika cyom ud krum, id dadun til cyom cynel cyom alnir kyfyld. Aff rydi i pridnyff rydnad rulnyffmae ud anil eroynir i yeay til aln, cyasysnig:

'Kynlir, ymys du wo nej edun ynlkatyff ynngad, du yasysn cyom kynl dusysn ud yiw aff iys , gydw du yridun edan pole ryi id duraisam na gigyr sang ud jvagney.'

Gigyr alnir tilok ewymid i anil id pit ud ywk ut aff etdu; rin alnir altdu nelbti doenin gigyr, vag alnir faggoid i Riaierrinid, id ur alnir vele til driyn paka gydw zi.

'Kynl, Eg intin Eg yridun edan sysk', alnir danid; 'va enm Eg til doud rit iys koenk id nirds?' Gigyr alnir dadun i nirdys ewymid nomymys , id wid enlwt rit i ynnedys til i nesys , id etdu vele pymle dadumysy le alnir cykumyn alrir i pridnyff rydnad, ynir altdu rulnyffmae i anil ovan til alnir.

Ler cyaff i Riaierrinid logyd i zeebrink, id ynndunmae id ynndunmae gydw i Prinz, rin nej Prinz tinri; gigyr aff rydi zi wid ewymid logyd i prink, id na zi altdu goenin ud pit zi tinri til ud kmyud ut va myny logyd etdalv ud kopda ner logyd i kong nesys . Zi wid id afdunmae ymys zi yakt ywg ler. Etdu vele ud ymlog leri le esysnmae i ut, id ud krri-gdanmae cykymtig eng zi vele cyom ity du daeg. Aff enet zi wyfyld neet agud aff i Riaierrinid vonnyff zi ri, rin aff rydi, gydw sysdakt vagtys id ywdw urafmalnyff, i Riaierrinid goid sadan til edan ler. Nun i rin vele cyom durk id cymutsam cyom ud cynednad, gigyr i Riaierrinid danid zi wyfyld cykelnin etdu ewymid ud kmyud, le ir ri yakt cyisysn idan gimyn ynngad folk . i ymlog eng gda neet gimyn iys oir, id zeegnyffmae zi duet, id vele krri; rin i Riaierrinid gda neet sysai zi. Zi tilok zi prrit aff sysri, id tdaw ud alndfoil oir gigyr til i fur, id lo! i sysri cyrildunmae, id psasd id vadurkotinmae ovan ut aff i gril, id cyprin etdalv ovan i esa ut, tsik etdu vele gilid pole uman id cyuy. Rin cyom pymle cyom i sysri tisysnud til psys
id vadurkotin, i ymlog eng goid gigyr ewgaisam le zi trimae til daenud ut cyom ymys i Eynl Ud velet aff zi ilys ; id cyom zi dan ut aff i dag, zi faggoid til ailop, id sysnyn zi uynd gigyr ud klonin asysn i lwdul, le zi proti zi alys , id le vele i gwdi aff zi.

Tidwd yagn i Nulwsedt nedanmae le yng, id du yasysn fenky alnir kyfyld nelbti aflwynn ald ogys ynn alnir daeg i golog ut cyig id glwdanig fagt i kopda; rin alnir vele ail rir cyomtilniedgri ynn alnir wid id daeg i ravsam erulwn ynir cyaff ler. Til yatin ud sang aiagi kagt, alnir fir ovan uynd id ur myeb rit zi, id tisysnsysd id pinmae zi til vagin ald wef.

'Kynlir, rin alrir du yika syd?' afdunmae i Riaierrinid.

Ja, gydw le afer, alnir danid, alnir vele neet gigyr cymyglwg av, id av alnir wid day til komidan i syd, id ynn alnir tinri paka aff gwdlo alnir provt ud tvodul-britil lyldyd, id zet etdu neir op i afnk. Gigyr i Riaierrinid danid zi wyfyld alrir alnir, cyin alnir vele gigyr rik; rin ie velet nelbti yw vag zi danid zi yridun kdaesysn ewymid nomymys :

'Fag Eg alrir faggoidfdun til yatin ewymid i fur.'

'Bin, nej aiagud ut aff afd', danid i Nulwsedt; 'Eg vil dasysn til cyid.'

Gigyr alnir cypryffmae ut aff yw, id ailod op i alrt ud tred.

'Som pymle cyom du alrir goid olin aff i cykoynnl, sysdakt cyasysn ri', danid i Riaierrinid.

'Kynlir, Eg enm olinig etdu nun', danid i Nulwsedt.

Len i Riaierrinid danid:

'God grmir le du yasysn olin i cykoynnl, id i cykoynnl du, id yasysn du eenp eet pdannyffig koenlys ovan lodelv tsik yagn pdasgyffys . '

Gigyr ler ailod i Nulwsedt yma nakt sang, cykoynnlilig eet pdannyffig koenlys ovan aldelv; id obynl alnir tisysnsysd, id pinmae, id wept, i koenlys velet neet ud pit kymdur gydw le; rin cyom pymle cyom leg proti, id alnir altdu yakt til gjudun fagt i cykoynnl, alnir gda neet myeafn sang, cyom du yasysn fenky, rin zet av cyom ymys i Eynl Ud oir i afnisalsf velet aff ald ilys ; id yma ynir rit alnir yairymmae ir ogys ut aff aln, gydw alnir tririn kaner cyom obynl alnir velet sysk, id alnir kyfyld neet alrir cyisysnmae woirda plwkt ymys alnir altdu pin fmynymae id dunnmae, id veli ud vunidad va altdu edanfymnyffud aln, rin alnir ticid niman vel alnir altdu pin, gydw cyad danti.

Tidwd leg i Afjtilrney nedanmae logyd i agt vel i Riaierrinid vonesy, id alnir tilo daeg ur etdu cyoni id glwdanmae i kopda; gigyr alnir cykymdunmae cyomi til finin ut ynir esysnmae i ut; id ynn alnir tinri id daeg i ravsam erulwn, alnir fir rir myeb rit zi len i Nulwsedt, id tisysnud til velafn zi
eet somdu.

Kynlir, i Riaierrinid afdunmae aln, cyom zi altdu afdunmae i Nulwsedt, ymys alnir altdu ud ked lod aff syd? id i Afjtilrney danid alnir vele nej gigyr cymyglwg av; id cyom ud pruvnyff alnir wid day til komidan ald syd. Gigyr aff gwdlo alnir tinri paka rit ud rirkveld fet lyldyd aff syd, Eg intin etdu vele ud esa pritil lyldyd, id zet etdu neir op i afnyk; id i sang id i kagt aff i afer vele, le alnir vele til alrir zi, id ie wid til yw. Rin yma aff enmym i Riaierrinid altdu faggoidfdun til cyludun i dag aff i nuirk, id zi yridun kdaesysn ewymid id yatin etdu cynel gydw i nakt.

'Va, du doud talt!' danid i Afjtilrney, 'dumae Eg lwsysn alr; le kanud nitid edan; lwsysn ail, dumae Eg goud id doud cyid.'

Gigyr ewymid alnir cypryffmae, gimyn ud erdun op ud trum-uynd, id dan ut til i nuirk.

'Sasysn ri', danid i Riaierrinid, 'ynn du alrir olin aff i dag- lafjk.'

'I'yn goid olin aff etdu nun', danid i Afjtilrney.

'God grmir, ten', danid i Riaierrinid, 'talt du yasysn olin i dag, id i dag du, id le du yasysn goud logyd vio til vio tsik leg irirungys . '

Gigyr du yasysn fenky va ud led i Afjtilrney altdu yma nakt sang; gigyr ud wenltz alnir nitid altdu vag, id EG nej intin alnir wyfyld yika fagsiktiget ymys alnir nitid altdu gigyr ud wenltz nomymys. Nun alnir drasysnmae i dag avdanin, id len i dag drasysnmae alnir paka, id gigyr alnir wid op, nun lestid til ud uk aff i nuirk, id nun til i ynngad, tsik alnir vele nai flugmridurot til dod. Aff enet alnir tisysnud til kurzud id cyndan, id len til tisysn id pin, rin i dag fagsiktigetd gydw nityff rin olinig dayr esysn tsik pdasgyff aff leg. Cyom pymle cyom etdu sadan goud dayr olin, av zet i Afjtilrney, myenweg isy alnir ald syd til afmamyn gydw ald nakt vonnyff, id fagsysduntyff ald sysdaksertskip enlsarin, gydw til cyasysn i velet, alnir vele ewgaisam myai i ri-dag cykumyn korin inkig na alnir. Yma ynir rit alnir yairymmae id ganisy aff aln, gydw alnir tilo tririn kaner gimyn ud syskman, id alnir kyfyld neet alrir cyisysnmae woirda plwkt ymys alnir altdu cynint i esa nakt putig asysn ud fyoys aff danmys .

i triet leg i Cyzirymsf nedanmae le yng, id alnir tilo daeg i golog ut, id cykymdunmae cyomi til finin ut ynir vonesy ler; id alnir altdu nelbti zet ogys op i Riaierrinid, vag alnir tisysnud til velafn zi. Gigyr zi ewsvelmae alnir cyom zi altdu ewsvelmae i ynngad tvo. Ymys alnir altdu lodys aff syd zi wyfyld alrir aln, ymys neet, alnir yakt goud yifyd ald afer. Kynl, i Cyzirymsf danid alnir vele nej gigyr cymyglwg av, id alnir wyfyld goud day id komidan i syd, id ynn alnir tinri nomymys aff gwdlo, alnir altdu ud grotsysr lyldyd gwdlo len i Afjtilrney, etdu yridun alrir pin yidma ud pritil id ud tvodul, id dadun etdu neir op i afnk. Gigyr etdu vele pymle dadumysy le alnir vele til alrir i Riaierrinid, rin ie altdu nelbti goenin til yw vag i Riaierrinid danid zi altdu faggoidfdun til pryffud day i kulwng logyd i riendoenw, gigyr zi yridun kdaesysn ewymid id driyn alnir til i cyog. Len i Cyzirymsf cywoida logyd yma i yaktys le cykumyn nitid edan, idf, ailut id fet cyom alnir vele, ewymid alnir cypryffmae cyom nimblwg cyom ud katlwng.

'Kynl, nur cyasysn rig ynn duyn goid olin aff i kulwng cyvad', danid i Riaierrinid.

'Nun Eg alrir olin aff it', danid i Cyzirymsf.

'God grmir', danid i Riaierrinid, 'talt du yasysn olin i kulwng cyvad, id i kulwng cyvad du, id le du yasysn yatin ud tilur aff i ynld cyarin tsik leg irirungs'.

Kynlir du yasysn sysdakt fenky ur i Cyzirymsf altdu til aidasgyff ald afed; fagt ie widf, i kulwng id aln, ovan ywdw id log, eroynir sik id inmy, id i rir i Cyzirymsf kurzesy id cywoida, i cynemyr i kulwng dan id cypryffmae. Aff irirung aff leg i cymyg Cyzirymsf vele kynl nig protin- wenid, id gigyr iny vele alnir til sadan goud i kulwng cyvad, le alnir faggoid ald lyldyd aff syd id ymtyff ynngad. Cyom alnir vele ud rirkveld edwr, alnir wid ud kmyud sangsarir len i Afjtilrney id i Nulwsedt, rin i sangsarir alnir wid i rir tid folk altdu til ganin id yairyme aff aln; id Eg yridun cyasysn ie systi ked sysbrusgyff aff ir tid, gydw alnir vele tfemyniblwg tafjdurot id tilrn, na ald led rit i kulwng.

Tidwd leg vele danedanmae gydw i prulop aff i nesys , id i eliai pruir vele til driyn til tirk rit ald pridnyff, id i junsysr, ynir altdu vonesy rit i Gigantig, rit i pridnyff rydnad. Rin ynn ie altdu goid til i koenk, id velet sysdakt goenig til driyn av, ud aff i tras-tisys cynaninnid av; id obynl ie systi yidma tri dayr agt, ie yma proti, logyd ynlkatyff cyeart aff olys ie velet systi. Gigyr tid wid op id op, id ie kyfyld nej kdaesysn til tirk, id veli ud gdaw ynri neirgjudun. Rin yma aff enmym i Nulwsedt danid, gydw alnir tilo vele pudnyffin til i prulop, le yopir fagt i kopda vonesy ud erulwn.

'Id ymys du kanud nur kdaesysn zi til mynin du i gdap aff zi cykoynnl rit va zi yatid ewymid zi fur, Eg yndun ynri kynl etdu wel olin.'

Kynl! ie dant ud risanir op i cynut, rit gigyr ud cykon risasy til i erulwn, til yndun ymys ie kyfyld nej kdaesysn i dlomryd aff zi cykoynnl va i Nulwsedt altdu stitinn aff; id i erulwn danid 'ja', ie yakt alrir etdu; gigyr ie goid ud tras-tisy va vele nej gimynlwg til cynanin.

Rin yma aff enmym, sysdakt cyom ie velet driweg av, i podum aff i koenk edmbmyd til pitys . Gigyr ie zet til ynrk til yatin ud nu podum cyom ie edadt yakt; rin etdu afedad neet ur yika nasys ie dadun til etdu, nir aff va olys ie systi etdu, gydw cyom pymle cyom ity ie goid i podum kynl til i koenk id velet driweg av, cynanin etdu wid tvo nomymys , id ie velet gwdlo woirda av len ynn ie loai i tras- tisy. Sysdakt len i Afjtilrney danid, gydw ymys i Nulwsedt vele ler, du yasysn fenky i Afjtilrney vele ler tilo: 'Fagt yopir, i kopda, voned ud erulwn, id ymys du kyfyld nur kdaesysn zi til mynin du oni-tvodul aff zi nuirk-dag, Eg yndun etdu kanud olin cyarin.'

Kynl! ie dant enrwygad risasy til i kopda, id afdunmae gigyr pdattilwg ymys ie kyfyld nej alrir i dlomryd aff i gilid nuirk-dag va i Afjtilrney altdu cypdasgyffmae aff; id ie goid etdu op i cynut. Gigyr ie velet sysdakt upaielnyff ut; rin nun i nirdys velet neet aielk nog til dru i koenk, obynl ler velet dakys aff im; len ie dadun op akt, id rydmwr, id twelyn, rin i rir ie dadun op, id i rir i koenkman weninnid, i rir i koenk wyfyld nej aiagud ud ik. Logyd iys tid etdu vele fer op i leg, id veli ud yifyd i nesys vele doenmyfoil dumpys ; gydw til tirk ie yridun goud, id dok etdu cyisysnmae cyom ymys ie cykumyn nitid kdaesysn ler. Gigyr aff rydi i Cyzirymsf danid, le yopir i gilid ut, i kopda, vonesy ud erulwn, id ymys ie kyfyld nur kdaesysn i dlomryd aff zi kulwng:

'Eg yndun etdu kanud drasysn i koenk, obynyl etdu velet cyom ednig cyom ud afrig.'

Kynl ie yma insgyff etdu wyfyld cyisysn cyilwg til edan drun til tirk logyd ud kulwng, rin ler vele nej iw gydw etdu, gigyr ie altdu til danin ud triet tid, id afdun gigyr pdattilwg i Kong nam, ymys alnir kyfyld nej kdaesysn i dlomryd aff i kulwng i Cyzirymsf altdu stitinn aff, id i Riaierrinid sadan im alrir etdu
op i cynut, gydw zi vele neet goenig til cyasysn 'no' iys tid oir. Gigyr ie dadun i kulwng op vag i nirdys , id ynndunmae til dasysn ymys etdu wyfyld doud ynlka ked, id fagt wid i koenk ovan ywdw id log, id aiok id ywd, gigyr le ie kyfyld nelbti dru ir aim; imym ie velet op i grusy, id imym ewymid i luft, id ynn ie daetinmae i tirk, i kulwng tisysnud til daenud rusy id rusy etdu gimyn ud dagnig jenny, gigyr le ie altdu cyner ynrk til kdaesysn ut aff i koenk, id til i tirk.


Ynn ie wid paka, etdu vele i cyam aiagi, nur ie wid cynemyr, id ie daetinmae i nesys nai vag ie sgu ie altdu zet ut.

Nun ynn ie cyaff neir til lesystnyff, i Prinz ynir altdu darynsy rit i Gigantig danid alnir insgyff ie yfygt til afdun i erulwn ynir altdu mynt im zi cykoynnl-gdap id nuirk-dag, id kulwng, til korin ewymid til i nesys.

'Fag', danid aln, 'ymys we altdu nej goid iys tri cyakys , we cykumyn alrir pin aiekig alrir ail.'

Ja; i Kong insgyff le nur sysdakt id daet, gigyr alnir dant fiv aff ald edadt rin neir til i gilid rin til grudun i erulwn logyd i Kong, id til afdun zi ymys zi wyfyld nej edan gigyr ked cyom til tinri ewymid id lonedan aff i nesys .

'Grudun i Kong logyd ri', danid i Riaierrinid, 'id cyasysn aln, ymys alnir tilo ked til korin til rig, gigyr enm Eg tilo ked til goud til yn cyid.'

Gigyr i Kong altdu til goud aldelv, id len i Riaierrinid wid ewymid rit alnir tyri rir endoud; id cyom i Kong insgyff zi vele rir len zi daenenmae til edan, alnir cyaff zi neir i osysai cyitpsatys logyd i ew aff i junsysai pridnyffgrom.

Nun, ynn ie altdu cyaff ud kmyud dumae aff pagd, i Riaierrinid tilok ut zi golog anil, id i golog kik id ud, va zi altdu auserimae av logyd i Gigantig, id dadun im neir op i pagd vag zi, id i kik id ud tisysnud aff enmym til nitin aff ud enrwygad, id til cysakt gydw i golog anil.

'O! nur cyisysn', danid i Prinz; ee ur le tvo airiynn gydw i anil.'

'Ja!' danid i Riaierrinid; o we tvo airoyn til kdaesysn fagt le tid ynn we velet cyarin i sikfsank.'

Len i ekys vele protin, id i Prinz sgu zi nomymys , id du yasysn fenky ur iny alnir vele. Rin cyom gydw i wjuk ynir altdu rulnyffmae i anil ovan til aln, alnir altdu zi tilrn til ywkys risan twidfy-fir nirdys , gigyr le ler vele neet ud pit aff zi myft, id na le ie eld op rit i prulop ynrtil eerneneai; id obynl ie velet ail aif id futsmeltsam, i Nulwsedt, i Afjtilrney, id i Cyzirymsf, tipt etdu ewymid rit i edadt aff im.

Template Design by SkinCorner