Aug 31, 2011

Lingua Obscura

Lingua Obscura Cover

 

Lingua Obscura

 

 

Yr agigid dys ywdw wnad fud nwywys lwnwf gydw ity obsnyda. T'daw yr firwd dys fi sankeasysys gwti afud yr cyubjeg dys ridmwd twled nwnyf yifyd yr neai esys gynedrys, ylo gydw lingua obscura.

 

 

Sysfwys ele tylo 5000 sankeasysys cynutin tity yr lylyf dwrlyd (eid wdwr dys yn yd tity Ri), rir cycosarys dww yn yd ignad ei dasatiynnad iri tumilweys - pubanad sae gwtyr twennad. Sankeasysys ele lwntid wtryf myny ralen t'cyaldad wagdys damwf cyfyndys damwf digw fynydtrugodys. Yr irnwd ed esgyd yr rimafrys dys myny twnfyd dww ritw isgynid myfw eid wnad, eid cyi ytw. Tity ywlgyd cadys esgyd danmae wnad ed judsysd t'yr nirtys wtryf ritw afud cynutin tity cyurpredyffnad dagynt tiriys - yae dumyg yae eid iri dulwr yurys gwni. Rir rwnnyf dys yr nwdw yae dlorw applwmae wtryf lingua obscura.

 

 

Yr ysys wispdad dww dys sankeasysys dwrlyd ed yr Ido-Euroniol, cynutin t'dwe yr wagld dwf dwmlyd. Nedwd sguys ywsw ywlgyd cyniatirys nwnyf edy dys yr difmad lingua obscura gigyr fey intifimae.

 


Ido-Euroniol, rangyff myfw inlo aeg Nirsiol wtryf Nygys aeg Idi, ed aflweynd wtryf isgysy myfw yr wnad dys eid triaf dys nomadys roamyff yr
psaid dys diri Timy aeg tynwr Asia (tity yoirn durmys gyntryff tyri yr Nedmyf) yae dagyntnad yae tylo 3000 PCh. Aeg esgyd ed lwtinad yr twri ywy myrmyd ym dwrgyr fiy yr ridmwd odet dys lingua obscura.

 

 

Myfw tylo 2000 PCh. cyeryd cyniakyff Ido-Euroniol sankeasysys digy wtryf yrnyd tidled Timy, eynnedymnad dacyff yr Ysantel dysi aeg yr yrtyr cyageys dys yr Rilodurranun. Yd twy ninetradu fey ei Asia - ocnypyff yr Myda psaduys aeg lygyr dys Idloa. Ewoter twnfyd dww, dys cyignifelangy tity yr urnad lwda dys nyddwd Asia aeg nwnmad dys dunad imnurmangy dwrlyd, ed yr Damitel tuminad dys sankeasysys. Rifnwf twy ele aflweynd wtryf iriyn myfw yr wnad dys new eid tribym dww, nusinad nomadys tity dagsad Elabia.

 

 

T'tylo 3000 PCh. Damitel sankeasysys ele cynutin yifyd eid fi trag dys efw durrisery myfw dagsad Elabia wtryf yr ywf dys Cyria. Difmad Damitel niopmys mymwf eid puminid yid tity yr urnad tifw dys yr mynnys,  myfw yr Pabyloniad aeg Asyriad wtryf yr ebdawys aeg Poeneliad. Aeg eid Damitel wnad, Elamael, affnyriys gydw eid ywys yr Llwnkea eranca dys yr Twtwr Wi.

 

 

 

sep5

 

1- Abbi, A. & Gopalakrishnan, D. (1991), Semantics of Explicator Compound Verbs in South Asian Languages, in "Language Science (LangS)", Oxford, England, 13 (2), 161-80.

2- Aikhenvald, A.Y. & R.M.W. (1988), Dependencies between grammatical systems, in “Language”, 74 (1), 56-80.

3- Aksu-Ko‡, A.A. & D. Slobin (1984), The acquisition of Turkish, Ch. 9 of Slobin D. (ed.) (1985), The crosslinguistic study of language acquisition, Hillsdale, New York, Erlbaum, 839-78.

4- Alalou, A. & P. Farrell (1993), Argument Structure and Causativization in Tamazight Berber, in “Journal of African Languages and Linguistics", 14( 2), 155-186.

5- Alderete, J. (2001), Root-Controlled Accent in Cupen~o, to appear in “Natural Language and Linguistic Theory”, 19.

6- Alexandre, P. (1962), Sur la voyelle suffixielle du Bulu, in “Journal of African Languages", 1, 243-252.

7- Alexiadou, A. (1998), An ergative pattern in the syntax of nominative-accusative languages, Paper presented at the 29th meeting of the North Eastern Linguistics Society, University of Delaware.

8- Allan, K. (1977), Classifiers, in “Language”, 53 (2), 285-311.

9- Allen, J. H. D. Jr. (1941), Portuguese Word-Formation with Suffixes, “Language Monographs”, 17, 2.

10- Allen, K. (1977), Classifiers, in “Language”, 53, 285-311.

11- Alpher, Barry J. (1982), Dalabon dual-subject prefixes, kinship categories and generation skewing, in J. Heath et al. (eds.), Languages of Kinship in Aboriginal Australia, Sydney,Oceania Linguistic Monographs,19-30.

12- Alsina, A. & S. Mchombo (1988/1989), Lexical Mapping in the Chichewa Applicative Construction, (to appear in “Natural Language and Linguistic Theory"), Ms. Stanford Uviversity/University of California-Berkeley.

13- Alungum, J., Robert J. Conrad and Lukas, J. (1978), Some Muhiang Grammatical Notes, in “Workpapers in Papua New Guinea Languages”, 25, Miscellaneous Papers on Dobu and Arapesh, Ukarumpa, Papua New Guinea, SIL.

14- Ambrazas, S. (1993), On the Development of Diminutives in the Baltic Languages, in “Linguistica Baltica", 2, 47-67.

15- Anceaux, J.C. (1965), The Nimboran language, in “Phonology and Morphology", The Hague, Nijhoff.

16- Andersen, H. (1969), A study in diachronic morphophonemics: The Ukrainian prefixes, in “Language", 45, 807-830.

17- Andersen, H. (1973), Abductive and deductive change, in “Language", 49, 765-793.

18- Andersen, H. (1989), Understanding Linguistic Innovations, in L.E. Breivik & E.H. Jahr (eds.), Language Change - Contributions to the Study of Its Causes, Berlin, Mouton de Gruyter, 5-27.

19- Anderson, J. (1968), On the status of lexical formatives, in “Foundation of Language", 4, 308-318.

20- Anderson, J. (1980), Towards dependency morphology: The structure of the Basque verb, Studies in dependency phonology, J. Anderson & C. Ewen (eds.), in “Ludwigsburg Studies in Language and Linguistics", 4, 227-271.

21- Anderson, S. & E. Keenan (1985), Deixis, in Shopen T. (ed.) (1985), Language typology and syntactic description, Cambridge, Cambridge University Press, 259-308.

22- Anderson, S. R. (1984), On representations in morphology: Case, agreement and inversion in Georgian, in “Natural Language and Linguistic Theory” 2, 157-218.

23- Anderson, S. R. (1986), Disjunctive ordering in inflectional morphology, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 4, 1-32.

24- Anderson, S.R. & S. Chung (1977), On grammatical relations and clause structure in verb-initial languages, in Cole P. & J. Sadock (eds.), in “Syntax and semantics", vol. 8, New York, Academic Press.

25- Anderson, S.R. (1971), On the role of deep structure on semantic interpretation, in “Foundation of Language" 7, 387-396.

26- Anderson, S.R. (1976), On the notion of subject in ergative languages, in Charles Li (ed.), in Subject and Topic, New York, Academic Press, 2-23.

27- Anderson, S.R. (1977), On mechanisms by which languages become ergative, in Charles Li (ed.), in “Mechanisms of Syntatic Change", Austin, University of Texas Press, 317-363.

28- Anderson, S.R. (1984), A metrical reinterpretation of some traditional claims about quantity and stress, in Aronoff M. & R. Oehrle (eds.), Language, sound, structure, Cambridge (Mass.), MIT Press.

29- Anderson, S.R. (1984), Kwakwala syntax and the government binding theory, in Cook Eu.D. & D.B. Gerdts (eds.), The syntax of native american languages, New York, Academic Press, 21-75.

30- Anderson, S.R. (1984), On representations in Morphology: Case, agreement and inversion in Georgian, in “Natural Language and Linguistic Theory", 2, 157-218.

31- Anderson, S.R. (1985), Inflectional morphology, in Shopen, T. (ed.), Language typology and syntactic description, 150-201, Cambridge, Cambridge University Press.

32- Anderson, S.R. (1985), Kwakwala morphology, Paper read at Conference on Canadian Native Languages in Theoretical Perspective, SUNY, Buffalo.

33- Anderson, S.R. (1985), Typological distinction in word formation, in Shopen T. (ed.), Language typology and syntactic description, Cambridge, Cambridge University Press, 3-56.

34- Anderson, S.R. (1986)*, Disjunctive ordering in inflectional morphology, in “Natural Language and Linguistic Theory", 4, 1-32.

35- Anderson, S.R. (1993), Wackernagel's Revenge: Clitics, Morphology and the Syntax of Verb-Second Position, in “Language”, 69, 68-98.

36- Andrews, A. (1990), Unification and morphological blocking, in “Natural Language and Linguistic Theory", 8, 507-557.

37- Andrews, A. D. & Manning, C D. (1999), Complex Predicates and Information Spreading in LFG, Stanford, Center for the Study of Language and Information.

38- Androutsopoulou, A. (2001), Adjectival determiners in albanian and greek, in Rivero, M.-L. and Ralli, A., editors, Comparative Syntax of the Balkan Languages, Oxford, Oxford University Press.

39- Annamalai, E. & Steever, S. B. (1998), Modern Tamil, in Steever, S. B. (ed.), The Dravidian languages, London, Routledge, 121-53.

40- Anshen, F. & Aronoff, M. (1999), Using dictionaries to study the mental lexicon, in “Brain and Language” 68, 16-26.

41- Ansre, G. (1963), Reduplication in Ewe, in “Journal of African Languages", 2, 128-132.

42- Archangeli, D. (1983), The root CV-template as a property of the affix: Evidence from Yawelmani, in “Natural Language and Linguistic Theory", 1, 347-384.

43- Arnott, D.W. (1964), Downstep in the Tiv verbal system, in “African Language Studies", 5, 34-51.

44- Aronoff, M. & Oehrle, R. (1984), Language sound structure: Studies in phonology presented to M. Halle by his Teacher and Students, Cambridge (Mass.), MIT Press.

45- Aronoff, M. (1980)*, Contextuals, in “Language", 56, 744-58.

46- Aronoff, M. (1983), Review of Beard (1981), in “Language", 59, 439.

47- Aronoff, M. (1987)*, Review of J.Bybee, Morphology, in “Language", 63, 115-128.

48- Aronoff, M. (1990)*, Gender, inflection, and phonological form in two languages of Papua New Guinea: Arapesh and Yimas, Department of Linguistics the University at Stony Brook, 1-36.

49- Aronoff, M. (1992), Review of G. Corbett, Gender, in “Language", 68, 605-610.

50- Aronoff, M. (1994), Review of R.J. Scholes, Literacy and analysis, in “Language", 70, 619.

51- Aronoff, M. I.Meir, C. Padden & W.Sandler, Morphological Universals and the Sign Language Type, paper presented at the IV Mediterranean Morphology Meeting, Catania.

52- Aronoff, M., & Fuhrhop, N. (2001), Restricting suffix combinations in English. Closing suffixes and the monosuffix constraint, Ms. SUNY/Universität Konstanz [to appear in “Natural Language and Linguistic Theory”.

53- Aronoff, M., Meir, I. & Sandler, W. (1999), Universal and Particular Aspects of Sign Language Morphology, paper presented at the 15th annual meeting of the Israeli Association for Theoretical Linguistics, Haifa, Israel.

54- Asher, R.E. & Simpson, J.M.Y. (eds.) (1994), The encyclopedia of language and linguistics, Oxford, Pergamon.

55- Baayen, H. (1994), Productivity in production, in “Language and Cognitive Processes", 9, 447-469.

56- Baayen, H., Dijkstra, T. & Schreuder, R. (1997), Singulars and plurals in Dutch: evidence for a parallel dual-route model, in “Journal of Memory and Language” 37, 94-117.

57- Baayen, R.H. (1994), Productivity in language production, in “Language and Cognitive Processes” 9, 447-69.

58- Baayen, R.H., Schreuder, R. & Sproat, R. (2000), Morphology in the mental lexicon: a computational model for visual word recognition, in F. van Eynde and D. Gibbon (eds.), Lexicon Development for Speech and Language Processing. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 267-91.

59- Baayen, R.H., Schreuder, R., Bertram, R. & Tweedie, F. (1999), The semantic functions of the Dutch suffix -heid, evidence from lexicography, lexical statistics, and psycholinguistics, in M. Nenonen & J. Jarvikivi (eds.), Languages, Minds and Brains. Joensu, University of Joensu.

60- Babby, L. (1973), The deep structure of adjectives and participles in Russian, in “Language", 49, 349-360.

61- Babby, L. (1980), The syntax of surface case marking, in “Cornell Working Papers in Linguistics", Ithaca, Dept. of modern languages and linguistics, Cornell University, 1, 1-32.

62- Babby, L. (1987), Case, prequantifiers, and discontinuous agreement in Russian, in “Natural Language and Linguistic Theory", 5, 91-138.

63- Bach, E. (1967), Have and be in english syntax, in “Language", 43, 462-485.

64- Bach, E. (1983), On the relationship between word-grammar and phrase-grammar, in "Natural Language and Linguistic Theory", 1, 65-89.

65- Badecker, W. & A. Caramazza (1987), The analysis of morphological errors in a case of acquired dyslexia, in “Brain and Language", 32, 278-305.

66- Badecker, W. & A. Caramazza (1988), Neurolinguistic studies of morphological processing: Toward a theory-based assessment of language deficit, in E. Perecman (ed.), Integrating theory and practice in clinical neurology, Hillsdale (N.J), Lawrence Erlbaum.

67- Bahnick, K.R. (1973), The determination of stages in the historical development of the Germanic languages by morphological criteria, in “Janua Linguarum", Series Practica, 139.

68- Baker, C.L. & J.J. McCarthy (1981), The logical problems of language acquisition, Cambridge (Mass.), MIT Press.

69- Baker, M. (1988), Theta Theory and the Syntax of Applicatives in Chichewa, in “Natural Language and Linguistic Theory", 6, 353-389.

70- Baker, M. (1996), The polysynthesis parameter, New York & Oxford, Oxford University Press. Reviewed by J-P. Koenig & K. Michelson, in “Language” 74 (1), 1998, 129-136.

71- Bammesberger, A. (1992), The Place of English in Germanic and Indo-European, in Hogg, R. M. (ed.), The Cambridge history of the English language, vol. I, The beginnings to 1066, Cambridge, Cambridge U Press, 26-66.

72- Banti, G. (1991), Invariable verbal paradigms in some Omo-Tana languages, in Mukarovsky, H. G. (ed.), Proceedings of theFifth International Hamito-Semitic Congress, Institute fuer Afrikanistik und Aegyptologie der Universitaet Wien, vol. 2, 29-47.

73- Banti, G. (1991), Review article of J. Saeeds, Somali reference grammar, (Wheaton, Dunwoody Press), in “Journal of African Languages and Linguistics", 12, 83-86.

74- Bar-Hillel, Y. (1953), A quasi-arithmetical notation of syntactic description, in “Language", 29, 47-58.

75- Barkema, H. (1994), Determining the syntactic flexibility of idioms, "Creating and using english language corpora", Amsterdam, U. Fries, G. Tottie & P. Schneider (eds.), Rodopi.

76- Barker, C. (1998), Episodic –ee in English: A thematic role constraint on new word formation, in “Language” 74 (4), 695-727.

77- Barnes, M.P. (1982), Problems of morphological simplification and grammatical agreement in the Scadinavian languages, in “Skandinavistik", 12 (2), 112-127.

78- Barret, M.D. (1978), Lexical development and overextension in child language, in “Journal of Child Language", 5, 205-219.

79- Barri, N. (1977), Giving up word formation in structural linguistics, in “Foundation of Language", 11, 13-38.

80- Barton, Jr. G. Edward, Berwick R. & Ristad E. (1987), Computational complexity and natural language, Cambridge (Mass.), MIT Press.

81- Bashir, E. (1993), Causal Chains and Compound Verbs, in Verma-Manindra-K. (ed.), Complex Predicates in South Asian Languages, New Delhi, Manohar, 1-30.

82- Bathes, E. & J. Rankin (1979), Morphological development in italian: Connotation and denotation, in “Journal of Child Language", 6 (1), 29-52.

83- Battistella, E. (1990), Markedness: The Evaluative Superstructure of Language, Albany, State University of New York Press.

84- Bauer, L. (1986), Review of T. Lightner (1983), in “Studies in Language”, 10, 223-231.

85- Bauer, L. (1997), Evaluative morphology: in search of universals, in “Studies in Language”, 21.3, 533-575.

86- Bauer, L. (1998), When Is a Sequence of Two Nouns a Compound in English?, in "English-Language and Linguistics ", 2 (1), 65-86.

87- Bauer, L. (2001), Compounding, in Haspelmath, M. et al. (eds.), Language typology and language universals, Vol. I., Berlin, Walter de Gruyter, 695-707.

88- Bauerle, R., C. Schwarze & A. von Stechow (1983), Meaning, use, and interpretation of language, Berlin, Walter de Gruyter.

89- Beard, R. (1976)*, A semantically based model of a generative lexical word formation rule for Russian adjectives, in “Language", 52, 108-120.

90- Beard, R. (1976), Derivational intensification in IE languages, in “Chicago Linguistic Society", 12, 49-58.

91- Beard, R. (1991), Decompositional composition: the semantics of scope ambiguities and 'bracketing paradoxes', in “Natural language and Linguistic Theory”, 9, 195-229.

92- Beard, R. (1993), Simultaneous dual derivation in word formation, in “Language", 69, 716-741.

93- Beauvillain, C. (1994), Morphological structure in visual word recognition: evidence from prefixed and suffixed words, in “Language and Cognitive Processes”, 9(3), 317-339.

94- Beauvillain, C. (1996), The integration of morphological and whole-word form information during eye fixations on prefixed and suffixed words, in “Journal of Memory and Language”, 35 (6), 801-820.

95- Beesley, K. (1989), Computer analysis of aymara morphology: A two-level, finite-state approach, in Proceedings of the fifteenth annual deseret language and linguistics symposium, Brigham Young University.

96- Beljaeva, T. M. (1967), The So-Called Compound Verbs in the English Language, in Ivanova, I. P, "Voprosy struktury anglijskogo jazyka v sinxronii i diaxronii", Leningrad, 16-26.

97- Belletti, A. & Rizzi, L. (1988)*, Psych-verbs and 0-Theory, in “Natural Language and Linguistic Theory", 6, 291-352.

98- Belletti, A. & Shlonsky, U. (1995)*, The order of verbal complements: a comparative study, in “Natural Language & Linguistic Theory”, 13, Kluwer Academic publishers, 489-526.

99- Bender, M.L. & H. Fulass (1978), Amharic verb morphology. East Lansing (MI), African Studies Center, Monogrph 7, Language and linguistics, Michigan State University.

100- Bender, M.L., J.D. Biwen, R.L. Cooper & C.A. Ferguson (1976), Language in Ethiopia, London, Oxford University Press.

101- Benveniste, E. (1958), De la subjectivite' dans le language, in “ Journal de Psychologie" July-Sept, 257-65, in Benveniste 1966, 258-66.

102- Bergman, B. & Wallin, L. (1998), The Discourse Function of Noun Classifiers in Swedish Sign Language, paper presented at the Sixth International Conference on Theoretical Issues in Sign Language Research, Washington D.C., Gallaudet University.

103- Berman, R.A. (1981), Language development and language knowledge: Evidence from the acquisition of Hebrew morphophonology, in “Journal of Child Language", 8, 609-626.

104- Berman, R.A. (1981), Regularity vs. anomaly: The acquisition of Hebrew inflectional morphology, in “Journal of Child Language", 8, 265-282.

105- Berman, R.A. (1982), Verb-pattern alternation: The interface of morphology, syntax, and semantics in Hebrew child language, in “Journal of Child Language", 9, 169-191.

106- Berndt, R.S. & A. Caramazza (1980), A redefinition of Broca's Aphasia: Implications for a neuropsychological model of language, in “Applied Psycholinguistics", 1, 225-278.

107- Bernini, G. & Ramat, P. (1996), Negative sentences in the languages of Europe: A typological approach. (Empirical approaches to language typology, 16), Berlin & New York, Mouton de Gruyter, “Language” 74 (3),1998.

108- Bernstein, J.(1997), Demonstratives and Reinforcers in Romance and Germanic Languages, in “Lingua”, 102, 87-113

109- Bertram, R., Baayen, R.H. & Schreuder, R. (2000), Effects of family size for complex words, “Journal of Memory and Language” 42, 390.

110- Besten, H. (1986), Double negation and the genesis of Afrikaans, in Muysken P. & N. Smith (eds.), "Substrata versus Universals in Creole Languages", Amsterdam, Benjamins, 185-230.

111- Beyer, S. B. (1992), The Classical Tibetan language, Albany, NY, SUNY Press.

112- Beynen, G. K. (1984), A Semantic Analysis of Compound Nouns in Modern Russian, in "Proceedings of the Kentucky Foreign Language Conference: Slavic Section", Lexington, KY, 2 (1), 9-14.

113- Bhatia, T.Kr. (1978), A syntactic and semantic description of negation in South Asian languages, Diss., University of Illinois at Urbana-Champaigne.

114- Bhattacharya, T. (1999), Specificity in the Bangla DP, in Rajendra Singh (ed.), Yearbook on South Asian Languages and Linguistics, vol 2, ed., SAGE Publications, New Delhi/ London 71-99

115- Bickel, B. & Nichols, J., (forthcoming), Inflectional morphology, in Shopen, T. (eds.), Language typology and syntactic description, 2nd eds., Cambridge, Cambridge University Press.

116- Bickford, J.A. (1996), Tods for analyzing the world’s languages: morphology and syntax (Based on work by J. Daly, L. Lyman & M. Rhodes), Dallas, Summer Institute of Linguistics, “Language”, 76 (3),2000.

117- Bickford, J.A. (1998), Tools for analysing the world’s languages. Morphology and syntax (Summer Institute of Linguistics), Dallas, Summer Institute of Linguistic, “Lingua”, 110 (11),2000.

118- Bierwish, M. (1967), Some semantic universals of German adjectives, in “Foundations of Language", 3, 1-36.

119- Blake, F.R. (1925), A grammar of the Tagalog language, American Oriented Society, New Haven.

120- Bloch, B. (1947), English verb inflection, in “Language", 23, 399-418, Reprinted in Joos (ed.), 386-399.

121- Bloom, L., K. Lifter & J. Hafitz (1980), Semantics of verbs and the development of verb inflection in child language, in “Language", 56, 386-412.

122- Bloomfield, L. (1933), Language, New York, Holt, trad. it. Il linguaggio, Milano, Il Saggiatore, 1974.

123- Blumstein, S. (1988), Neurolinguistics: An overview of language-brain relations in aphasia, in Newmeyer F. (ed.), Linguistics, The Cambridge Survey, Cambridge, University Press, vol. 3, 210-36.

124- Blutner, R. (1999), Some Aspects of Optimality in Natural Language Interpretation, Ms., Humboldt University Berlin.

125- Boas, F. (1911), Chinook, handbook of North American languages, Part 1, Bureau of American ethnology bulletin 40, 559-678, Washington D.C., Government printing office.

126- Boas, F. (1911), Tsimshian, handbook of North American languages, Part 1, Bureau of American ethnology bulletin 40, 283-422, Washington D.C., Government printing office.

127- Boase-Beier, J. (1984), Word formation and poetic language: Non-lexicalized nominal compounds in the Poetry of Kevin Crossley-Holland, Paper Series A 129, University of Trier, Laut.

128- Bolinger, D. (1965), The atomization of meaning, in “Language", 41, 555-73.

129- Bonet, E. (1991), Morphology After Syntax: Pronominal clitics in Romance languages, Unpublished Ph.D. Dissertation, MT, Cambridge (Mass.).

130- Bonet, E. (1995), Feature structure of Romance clitics, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 13, 607.

131- Booij G. (1998), Prosodic output constraints in morphology, in Wolfgang Kehrein & Richard Wiese (eds.) Phonology and Morphology of the Germanic Languages, Tübingen, Niemeyer, 143-163

132- Booij G. (2001), Language variation and phonological theory: inflected adjectives in Dutch and related languages, in J. Berns & J. van Marle (eds.), Amsterdam: Present-day dialectology, Problems and Findings, Amsterdam / Philadelphia, Benjamins, 1-19.

133- Booij, G. & van Marle, J. (eds.) (1996), Yearbook of morphology 1995, Dordrecht, Kluwer, “Language” 74 (4),1998.

134- Booij, G. (1984), Principles and parameters in prosodic phonology, in B. Butterworth, B. Comrie & O. Dahl (eds.), Explanation for Language Universals, The Hague, Mouton, 249-80.

135- Booij, G. (1998), Phonological Output Constraints in Morphology, in Kehrein, W. and Wiese, R. (eds), Phonology and Morphology of the Germanic languages, Tübingen: Niemeyer, 141-163.

136- Borsley, R.D. & M.L. Rivero (1994), Clitic Auxiliaries and Incorporation in Polish, in “Natural Language and Linguistic Theory", 12: 3, 373-422.

137- Botne, R. (1993), Noun Incorporation into Verbs: The Curious Case of 'Ground' in Bantu, in “Journal of African Languages and Linguistics", 14 (2), 187-199.

138- Boulanger, J. C. (1990), La creation lexicale et la modernité, in “Le Language et l'Homme", 25(4), 233-240.

139- Bowerman, M. (1974), Learning the structure of causative verbs: A study in the relationship of cognitive, semantic, and syntactic development, "Papers and Reports on Child Language Development" Stanford, Department of Linguistics, Stanford University, 8, 142-178.

140- Bowers, F. (1969), The deep structure of abstract nouns, in “Foundations of Language", 5, 520-533.

141- Bowers, J. (1984), On the autonomy of inflectional morphology, in W. Harbert (ed.), Cornell Working Papers in Linguistics, Ithaca, Department of Modern Languages and Literatures, Cornell University, 6.

142- Bowers, J. Adjectives and Adverbs in English, Foundations of Language 13, 529-562.

143- Brennan, M. (1990), Word Formation in British Sign Language, Stockholm, University of Stockholm.

144- Bresnan, J. & Mchombo S. (1987), Topic, pronoun and agreement in Chichewa, in “Language”, 63, 741-782.

145- Bresnan, J. & Mchombo, S. A. (1995), The Lexical Integrity Principle: Evidence from Bantu, in “Natural Language and Linguistic Theory” 13, 181-254.

146- Bresnan, J. and Mchombo, S. A. (1987), Topic, Pronoun, and Agreement in Chichewa, in “Language”, 63, 741-82.

147- Bresnan, J.W. & Mchombo, S.A. (1995)*, The lexical integrity principle; evidence from Bantu, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 13, 181-254.

148- Bright, W. (1957), The karok language, in “University of California Publications in Linguistics", 13.

149- Broadwell, G.A. (1987), Substractive morphology in Southwest Muskogean, Paper Presented at the 40th Annual Kentucky Foreign Language Conference.

150- Brooks, B. (1991), Pluractional Verbs in African Languages, in “Afrikanistische Arbeitspapiere”, 28, 157-68. (Cologne)

151- Broselow, E. (1977), Language change and theories of the lexicon, in “Chicago Linguistic Society", 13, 58-68.

152- Broselow, E. (1983), Salish Double Reduplication: Subjacency in Moprphology, in “Natural Language and Linguistic Theory", 1, 437-84.

153- Broselow, E. (1983), Subjacency in morphology: Salish double reduplication, in “Natural Language and Linguistic Theory", 1, 317-346.

154- Brown, P. & Levinson, S. C. (1978), Universals in language use: politeness phenomena, in E. Goody (ed.), Questions and politeness: strategies in social interaction, 56-311, Cambridge, Cambridge University Press.

155- Brown, R. & C. Hanlon (1970), Derivational complexity and order of acquisition in child speech, in Cognition and the development of language, J. Hayes (ed.), New York, Wiley.

156- Browne, W. (1974), On the problem of enclitic placement in Serbo-Croatian, in R. Brecht & C. Chvany (eds.), Slavic Transformational Syntax, Ann Arbor (MI), Department of Slavic Languages and Literatures, 36-52.

157- Bugenhagen, R. D. (1995), A grammar of Mangap-Mbula: An Austronesian language of Papua New Guinea, (Pacific linguistics, C-101.), Canberra,Australian National University.

158- Burani, C. & Caramazza, A. (1987)*, Representation and processing of derived words, in “Language and Cognitive Processes", 2, 217-227.

159- Burani, C., Dovetto F., Spuntarelli, A. & Thornton, A.M. (1998), Morphological Access and Naming: The Semantic Interpretability of New Root-Suffix Combinations, Brain and Language 68, 333-339. Senza attribuzioni.

160- Burani, C., Dovetto, F.M., Spuntarelli, A. & Thornton, A.M. (1999), Morpho-lexical access and naming: The semantic interpretability of new root-suffix combinations, in “Brain and Language”, 68, 333-339.

161- Burani, C., Dovetto, F.M., Spuntarelli, A. & Thornton, A.M. (1999), Morpho-lexical access and naming: The semantic interpretability of new root-suffix combinations, in “Brain and Language”, 68, 333-339.

162- Burani, C., Marcolini, S., & Stella, G. (2002), How early does morpho-lexical reading develop in readers of a shallow orthography? in “Brain and Language”, 81, 568-586.

163- Burani, C., Salmaso, D. & Caramazza, A. (1984), Morphological structure and lexical access, in “Visible Language", 4, 348-358.

164- Burrow, T. (1955), The Sanskrit language, London, Faber & Faber.

165- Burzio, L. (1994), Metrical Consistency, in E. Ristad, ed. Proceedings of the DIMACS Workshop on Human Language, American Mathematical Society, Providence RI.

166- Butt, M. (1995), The Structure of Complex Predicates in Urdu, Stanford University: Center for the Study of Language and Information

167- Butt, M., Niño, M. E. & Segond, F. (1996), Multilingual processing of auxiliaries within LFG, in D. Gibbon (ed.), in “Natural Language Processing and Speech Technology”, Berlin Mouton de Gruyter, 111-122.

168- Butterworth, B. (1983), Lexical representation, in B. Butterworth (ed.), Language Production: Volume 2, Development, Writings and other language precesses, 257-294, London, Academic Press.

169- Butterworth, B. (1983), Lexical Representation, in B. Butterworth (ed.), Language Production 2, New York, Academic Press, 257-294.

170- Butterworth, B., B. Comrie & O. Dahl (eds.) (1984), Explanations for language universals, New York, Mouton.

171- Bybee, J. & Moder, C.L. (1983), Morphological classes as natural categories, in “Language", 9, 251-270.

172- Bybee, J. & Slobin, D.I. (1982), Rules and schemas in the development and use of the English past tense, in “Language", 58,285-289.

173- Bybee, J. L, Perkins, R. and W. Pagliuca. (1994), The Evolution Grammar: Tense, Aspect and Modality in the Languages of the World, Chicago, The University of Chicago Press.

174- Bybee, J. L. (1995), Regular morphology and the lexicon, in “Language and Cognitive Processes”, 10 (5), 425-55.

175- Bybee, J. L. (2001), Phonology and language use, Cambridge, Cambridge University Press.

176- Bybee, J.L. & Moder, C.L. (1983), Morphological Classes as Natural Categories, in “Language” 59, 251-270.

177- Bybee, J.L. & Slobin, D.I. (1982), Rules and Schemas in the Development and Use of the English Past Tense, in “Language” 58, 265-289.

178- Byrd, R. (1983), Word formation in natural language processing systems, in IJCAI-83 (International Joint Conference on Artificial Intelligence).

179- Calabrese, A. (1999), Some remarks on the Latin case system and its development in Romance, in Trevino, E. & Lema, J. (eds.), Theoretical Analysis of Romance Languages, Current Issues in Linguistic Theory 157, Amsterdam, John Benjamins, 71-142.

180- Cameron-Faulkner, T. & Carstairs-McCarthy, A. (2000), Stem alternants as morphologica signata: Evidence from blur avoidance in Polish nouns, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 18-4, 813-35.

181- Campbell, L. (1985), The Pipil language of El Salvador, Berlin, Mouton de Gruyter.

182- Capell, A. (1972), The affix-transferring languages of Australia, in “Linguistics", 87, 5-36.

183- Caramazza, A. (1988), Some aspects of language processing revealed though the analysis of acquired aphasia, An. Rev. Neeurosci, 11, 395-421.

184- Carlson, B.F. (1991), Coumpounding and lexical affixation in Spokane, Papers for the 26th International Conference on Salish and Neighbouring Languages, Vancouver, University of British Columbia.

185- Carlton, T.R. (1971), The declension of nouns in Ukrainian, Edmonton, Department of Slavic Languages, University of Alberta.

186- Carmack, S. (1997)*. Blocking in Georgian verb morphology, in “Language” 73 (2), 314-338.

187- Carrier-Duncan, J. (1984), Some problems with prosodic accounts of reduplication, in M. Aronoff & R. Oehrle (eds.), Language, sound, structure..., Cambridge (Mass.), MIT Press, 260-86.

188- Carstairs McCarthy, A. & Cameron-Faulkner, T. (2000), Stem alternants as morphological signata: evidence from blur avoidance in Polish nouns, in “Natural Language and Linguistic Theory“, 18, 813-35.

189- Carstairs McCarthy, A. (1986), Review of S.J. Keyser & W. O'Neil: Rule Generalization and Optionality in Language Change (Dordrecht: Foris, 1985). Australian Journal of Linguistics 6, 265-8.

190- Carstairs McCarthy, A. (1994)*, Morphological universals, in Asher, R.E. and Simpson, J.M.Y. (eds.), The Encyclopedia of Language and Linguistics, Oxford, Pergamon, 5.2553-7.

191- Carstairs McCarthy, A. (1994)*, Typology, morphological, in Asher, R.E. & Simpson, J.M.Y. (eds.), The Encyclopedia of Language and Linguistics. Oxford, Pergamon, v.9:4817-20.

192- Carstairs McCarthy, A. (1994), Inflection classes, Gender, and the principle of contrast, in “Language", 70, 737-788.

193- Carstairs McCarthy, A. (1994), Suppletion, in Asher, R.E. & Simpson, J.M.Y. (eds.), The Encyclopedia of Language and Linguistics, Oxford, Pergamon, v.8, 4410-11.

194- Carstairs McCarthy, A. (1994), Syncretism, in Asher, R.E. & Simpson, J.M.Y. (eds.), The Encyclopedia of Language and Linguistics. Oxford, Pergamon, v.8:4453-4.

195- Carstairs McCarthy, A. (1995), Review of A. Halpern: On the Placement and Morphology of Clitics (Stanford: CSLI, 1995), in “The Language Quarterly”, 33, 254-8.

196- Carstairs McCarthy, A. (1998), Review of Piotr Ruszkiewicz: Morphology in Generative Grammar (Gdansk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, 1997), in “Language”, 74, 885.

197- Carstairs McCarthy, A. (2000)*, The distinction between sentences and noun phrase: an impediment to language evolution?, in Knight, C., N. Studdert-Kennedy & J. R. Hurford (eds.), The evolutionary emergency of language: Social function and the origins of linguistic form, Cambridge, Cambridge University Press, 248-63.

198- Carstairs McCarthy, A. (2000), Morphology, biuniqueness and language evolution, in Schaner-Wolles, C., Rennison, J. R. and Neubarth, F. (eds.), Naturally! Linguistic Studies in Honour of Wolfgang Ulrich Dressler Presented on the Occasion of his 60th Birthday. Turin: Rosenberg & Sellier, 65-72.

199- Carstairs-McCarthy, A. (1994), Inflection Classes, Gender, and the Principle of Contrast, “Language” 70, 737-88.

200- Carter, H. (1964), Some problems of double prefix distribution in Northern Rhodesian Tonga, in “Journal of African Languages", 3, 241-251.

201- Carter, H. (1970), Consonant reinforcement and Kongo morphology, in “African Language Studies", 11, 113-146.

202- Chafe, W. (1970), Meaning and the structure of language, Chicago, Chicago University Press.

203- Chafe, W. (1977), The evolution of third person verb agreement in the Iroquoian language, in C.N. Li (ed.), Mechanisms of syntactic change, Austin, University of Texas Press, 493-524.

204- Chapin, P. (1972), Review of Botha (1968), in “Foundation of Language", 8, 298-303.

205- Chialant, D. & A. Caramazza (1995)*, Where is morphology and how is it processed? The case of written word recognition, in Feldman, L. B. (ed.), Morphological Aspects of Language Processing, Hillsdale (NJ), Erlbaum.

206- Chierchia, G. (1982), Nominalizations and Montague Grammar: A semantics without types for natural language, in “Linguistics and Philosophy", 5, 303-354.

207- Chinebuah, I.K. (1963), The category of number in Nzema, in “Journal of African Languages", 2, 244-259.

208- Chomsky, N. (1967), Some general properties of phonological rules, in “Language", 43, 102-128.

209- Chomsky, N. (1986), Knowledge of language, London, Praeger.

210- Christie, J.J. (1970), Locative, possessive, and existential in Swahili, in “Foundation of Language", 6, 166-177.

211- Chung, S. & A. Timberlake (1985), Tense, aspect and mood, in T. Shopen (ed.), Language typology and syntactic description, Cambridge, Cambridge University Press, 202-258.

212- Cinque, G. (1990)*, Ergative adjectives and the lexicalist hypothesis, in “Natural Language and Linguistic Theory", 8, 1-39.

213- Cinque, G. (1990), Ergative Adjectives and the Lexical Hypothesis, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 8, 1-40.

214- Clahsen, H. (1986), Verb inflections in German child language: Acquisition of agreement markings and the functions they encode, in “Linguistics", 24, 79-122.

215- Clahsen, H. (1999), Lexical Entries and Rules of Language: a Multidisciplinary Study of German Inflection, in “Behavioral and Brain Sciences”, 22.

216- Clahsen, H., Marcus, G., Bartke, S. & R. Wiese (1995), Compaunding and inflection in German child language, in “Yearbook of Morphology", 8, 115-142.

217- Clahsen, H., Marcus, G., Bartke, S. & Wiese, R. (1996), Compounding and Inflection in German Child Language, in “Yearbook of Morphology”, 115-142.

218- Clark, D.J. (1974), The classification of verbal suffixes in Ekpeye, in “The Journal of West African Languages", 9, 87-112.

219- Clark, E. & Berman, R. (1984), Structure and use in the acquisition of word formation, in “Language", 60, 542-90.

220- Clark, E. & Berman, R. (1987), Types of linguistic knowledge: Interpreting and producing compound nouns, in “Journal of Child Language", 14, 547-567.

221- Clark, E. & Clark, H.H. (1979), When nouns surface as verbs, in “Language", 55, 767-811.

222- Clark, E. & Cohen, S.R. (1984), Productivity and memory for newly formed words, in “Journal of Child Language", 11, 611-625.

223- Clark, E. (1981), Lexical innovation: How children learn to create new words, in W. Deutsch (ed.), The child's construction of Language, London, Academic Press, 299-328.

224- Clark, E. (1982), The young word-maker: A case study of innovation in the child's lexicon, in Language acquisition: the state of the art, E. Wanner & L.R. Gleitman (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, 390-425.

225- Clark, E. (1983)*, The principle of contrast: A constraint on language acquisition, in B. McWhinney (ed.), Mechanism of language acquisition, Proceedings of the 20th Annual Carnegie Synposium on Cognition 1985, Hillsdale (NJ), Lawrence Erlabum Associates, 1-33.

226- Clark, E. (1985), The acquisition of Romance, with special reference to French, Slobin D.I. (ed.), " The crosslinguistic study of language acquisition", Hillsdale (NJ), Erlbaum, 687-782.

227- Clark, E. (1987), The Principle of Contrast: a Constraint on Language Acquisition, in B. MacWhinney (ed.), Mechanisms of Language Acquisition, Hilsdale (NJ), Erlbaum.

228- Clark, L. (1983), Sayula Popoluca verb derivation, Language Data, Ameridian series, 8, Dallas, in “Summer Institute of Linguistics".

229- Clark, R. (1973), Transitivity and case in Eastern Oceaning languages, in “Oceanic Linguistics", 12, 559-605.

230- Clayton, M. (1981)*, Word boundaries and sandhi rules in natural generative phonology, in “Language", 57, 571-590.

231- Coates, R. (1999), Word structure, (Language workbooks.), London, Routledge.

232- Cole, P., Beauvillain, C. & Segui, J. (1989), On the representation and processing of prefixed and suffixed derived words: a differential frequency effect, Journal of Memory and Language, 1989, 28,1-13.

233- Colen, A. (1981), Ablativity as a linguistic salient in English word-formation: An illustration of semantic analysis of natural language, in “Communication and Cognition", 14, 153-164.

234- Collinge, N.E. (1979), Review of F. Plank, Studies in Language, 5, 141-159.

235- Colombo, L., & Burani, C. (2002). The influence of age of acquisition, root frequency and context availability in processing nouns and verbs. Brain and Language, 81, 398-411.

236- Comrie B. (2000), From potential to realization: an episode in the origin of language, in “Linguistics”, 38(5), 989-1004.

237- Comrie, B. & Thompson, S.E. (1985), Lexical nominalizations, in T. Shopen (ed.), Language typology and syntactic description, Cambridge, University Press, 349-396.

238- Comrie, B. (1975), Polite plurals and predicate agreement, in “Language” 51, 406-18.

239- Comrie, B. (1976), The syntax of action nominals: A cross-language study, in “Lingua", 40, 177-202.

240- Comrie, B. (1978), Ergativity, in Leheman, W.P. (ed.), Syntactic typology: Studies in the phenomenology of language, Ch. 7, 329-394, Austin, University of Texas Press.

241- Comrie, B. (1980), The order of case and possessive suffixes in Uralic languages: An approach to the comparative-historical problem, in “Lingua Posnaniensis", 23, 81-86.

242- Comrie, B. (1981), Language universals and linguistic typology, Chicago, Chicago University Press.

243- Comrie, B. (1981), Language universals and linguistic typology, syntax and morphology, Chicago, University of Chicago Press.

244- Comrie, B. (1981), Negation and other verb categories in Uralic languages, in Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum, pars VI, Turku: Suomen Kielen Seura, 350-355.

245- Comrie, B. (1981), The languages of the Soviet Union, Cambridge, Cambridge University Press.

246- Comrie, B. (1984), Form and function in explaining language universals, in B. Butterworth, B. Comrie & O. Dahl (eds.), Explanation for Language Universals, New York, Mouton, 87-103.

247- Comrie, B. (1985), Causative verb formation and other verb-deriving morphology, in T. Shopen (ed.), Language typology and syntactic description, Cambridge, University Press, 309-348.

248- Comrie, B. (ed.) (1987), The World’s Major Languages, London and New York, Routledge.

249- Conrad, R. J. (1987), Kinds of Information in Bukiyip Oral Narrative Discourse, in “Language and Linguistics in Melanesia”, 16, 23-40.

250- Cook, E-D. & Wilhelm, A. (1998), Noun incorporation from Athapaskan, in B. Comrie & M. Noonan (eds.), Studies in Language, 22, 1 (International Journal sponsored by the foundation “Foundations of Language”), Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, “Lingua” 108 (4),1999.

251- Corbett G.G. & Comrie, B. (1993), Introduction, in Bernard Comrie and Greville G. Corbett (ed.), The Slavonic Languages, London, Routledge, 1–19.

252- Corbett G.G. & Morgan, G. (1988), Colour terms in Russian: reflections of typological constraints in a single language, in “Journal of Linguistics”, 24 (1), 31-64.

253- Corbett G.G. (1977), Russian Language, in Glanville Price and David A. Wells (eds), The Year’s Work in Modern Language Studies, 38, 1976, London, Modern Humanities Research Association, 862-870.

254- Corbett G.G. (1978), Apposition involving dva, tri, cetyre in Russian - a solution to Worth’s riddle. Quinquereme - New Studies in Modern Languages, 1 (2), 258-264.

255- Corbett G.G. (1978), Russian language, in Glanville Price and David A. Wells (eds), The Year’s Work in Modern Language Studies, 39, 1977, London, Modern Humanities Research Association, 878-887.

256- Corbett G.G. (1979), Russian language, in Price, G. & Wells, DA. (eds), The Year’s Work in Modern Language Studies, 40, 1978, London, Modern Humanities Research Association, 962-975.

257- Corbett G.G. (1980), Animacy in Russian and other Slavonic languages: where syntax and semantics fail to match, in Chvany, C.V. and Brecht, R.V. (eds), Morphosyntax in Slavic, Columbus, Ohio, Slavica, 43-61.

258- Corbett G.G. (1980), Neutral agreement, Quinquereme - New Studies in Modern Languages, 3 (2), 164 170.

259- Corbett G.G. (1980), Russian language, in Glanville Price and David A. Wells (eds), The Year’s Work in Modern Language Studies, 41, 1979, London, Modern Humanities Research Association, 1015-1026.

260- Corbett G.G. (1982), Resolution rules for predicate agreement in the Slavonic languages, in “Slavonic and East European Review”, 60(3), 347-378.

261- Corbett G.G. (1984), Lingafonnyj kabinet i obucenie russkomu jazyku kak inostrannomu (The language laboratory and the teaching of Russian as a foreign language, in Russian), in “Russian Language Journal”, 38(129-130), 3-14.

262- Corbett G.G. (1985), CALL for advanced learners, in E. Brown (ed.), CALL report, 4, London, Centre for Information on Language Teaching and Research, 21-23.

263- Corbett G.G. (1985), Oduševlennost´ v russkom i drugix slavjanskix jazykax: primer rasxoždenija meždu sintaksisom i semantikoj. (Russian translation of ‘Animacy in Russian and other Slavonic languages’ 1980.), in T. V. Bulgina and A. E. Kibrik (eds), Novoe v zarubežnoj lingvistike, Vypusk 15, Sovremennaja zarubežnaja rusistika, Moscow, Progress, 388-406.

264- Corbett G.G. (1987), *The morphology/syntax interface: evidence from possessive adjectives in Slavonic, in “Language”, 63 (2), 299-345.

265- Corbett G.G. (1987), Serbo-Croat, in Comrie, B. (ed.), The World’s Major Languages, London, Croom Helm, and New York, Oxford University Press, 391-409. [Republished with minor revisions in Comrie, B. (ed.) The Major Languages of Eastern Europe, 1990, London, Routledge, 125-143.]

266- Corbett G.G. (1988), Agreement: a partial specification, based on Slavonic data, in Michael Barlow and Charles A. Ferguson (ed.), Agreement in Natural Language: Approaches, Theories, Descriptions, Stanford, Center for the Study of Language and Information, Stanford University, 23-53.

267- Corbett G.G. (1989), Linguistics: The Scientific Study of Language, inaugural lecture, University of Surrey, 8 March 1989 (pamphlet, 36.).

268- Corbett G.G. (1990), Agreement: An Overview. European Science Foundation Programme in Language Typology, Theme 7, Noun Phrase Structure, Working Paper, 5.

269- Corbett G.G. (1990), Gender and Gender Systems. European Science Foundation Programme in Language Typology, Theme 7, Noun Phrase Structure, Working Paper, 3.

270- Corbett G.G. (1991), The head of the noun phrase: evidence from Russian numeral expressions, European Science Foundation Programme in Language Typology, Theme 7, Noun Phrase Structure, Working Paper, 9, Revised version appeared in Corbett, Fraser and McGlashan (ed.) (1993).

271- Corbett G.G. (1991), Tipološki prilaz jeziku i problematika kongruencije u srpskohrvatskom jeziku Naucni Sastanak Slavista u Vukove Dane, Referati i saopštenja 20/2, 143 155, Beograd, Meªunarodni slavisticki centar (‘The typological approach to language and its relevance to problems of agreement in Serbo-Croat, published in Serbo-Croat’).

272- Corbett G.G. (1992), A typology of number systems. European Science Foundation Programme in Language Typology, Theme 7, Noun Phrase Structure, Working Paper 15. [37., March 1992.]

273- Corbett G.G. (1993), Systems of grammatical number in Slavonic, in David Gil (ed.), Studies in Number and Quantification, European Science Foundation Programme in Language Typology, Theme 7, Noun Phrase Structure, Working Paper VII/19, 1-17.

274- Corbett G.G. and B. Comrie (eds.) (1993), The Slavonic Languages, London, Routledge, xiii + 1078 . [Issued in paperback, June 2002.]

275- Corbett G.G. Khurshid Ahmad and Rogers, M. (1985), Using computers with advanced language learners: an example, in “The Language Teacher”, (Tokyo), 9(3), 4-7.

276- Corbett G.G., Khurshid Ahmad and Edwards, J.M. (1978), Developments in computer-assisted learning for Russian, in “Russian Language Journal”, 32(113), 37-42.

277- Corbett G.G., Khurshid Ahmad, Rogers, M. and Sussex, R. (1985), Computers, Language Learning and Language Teaching, Cambridge, Cambridge University Press, viii + 158.

278- Corbin, D. (à paraître), Préfixeset suffixes: du sens aux catégories, in Journal of FrenchLanguage Studies.

279- Corina, D. & W. Sandler (1993), On the Nature of Phonological Structure in Sign Language, in “Phonology", 10 (2), 165-207.

280- Cowgill, W. (1963), A search for universals in Indo-European diachronic morphology, in Universals of language, J.H. Greenberg (ed.), Cambridge (Mass.), MIT Press, 114-141.

281- Craig, C. (ed.) (1986), Noun classes and categorization, "Typological Studies in Language", 7, Amsterdam, Benjamins.

282- Cresswell, M.J. (1973), Logics and language, London, Methuen.

283- Crisma, P. (1996), On the Configurational Nature of Adjectival Modification, in K. Zagona (ed.), Grammatical Theory and Romance Languages (Selected Papers from the 25th LSRL), 59-71.

284- Cristofaro, S. (2000), Linguistic areas, typology and historical linguistics: An overview with particular respect to Mediterranean languages, in S. Cristofaro e I. Putzu (a c. di) (2000), 65-81.

285- Croft, K. (1964), English noun compounds. An introductory study for students of English as a second language, Washington D.C., Georgetown University, Institute of Languages and Linguistics.

286- Crowhurst, M.J. (1994), Foot Extrametricality and Template Mapping in Cupeno, in “Natural Language and Linguistic Theory", 12 (2), 177-201.

287- Crowhurst, M.J. (1998), Um infixation and prefixation in Toba Batak, “Language” 74 (3), 590-604.

288- Culicover, P. (1984), Review article [on] The Logical Problem of Language Acquisition, Baker, L. & J. McCarthy (eds.), in “Language" 60, 115-122.

289- Cutler, A. (1983), Lexical complexity and sentence processing, in The process of language understanding, G.B. Flores d'Arcais & R.J. Jarvella (eds.), New York, J. Wiley & Sons, 43-79.

290- Cutler, A. (1997), The Comparative Perspective on Spoken-language Processing, in “Speech Communication”, 21, 3-15.

291- Daelemans, W., De Smedt, K. & Gazdar, G. (1992), Inheritance in Natural Language Processing, “Computational Linguistics”, 18, 205-218.

292- Dahl, O. (1974), Review of F. Kiefer (1970), in “Foundation of Language", 12, 307.

293- Dahl, T. (1989), Compound Adjectives in English General and Special Language, in Breivik, L. E. et al.(ed.), Essays on English Language in Honour of Bertil Sundby, Oslo, Novus, 85-94.

294- Dahlstedt, K.H. (1975), The Nordic languages and modern linguistics 2. Proceedings of the Second International Conference of Nordic and General Linguistics (Umea, June 14-19, 1973), Stockholm, Almqvist & Wiksell.

295- Dakin, K. (1992), Perspectives on Uto-Aztecan Compounds, IV, 421-24, in Crochetiere, A. et al. (eds.), "Les Langues menacees/Endangered Languages: Proceedings of the XVth International Congress of Linguists ", Quebec.

296- Dalton-Puffer, C. (1996), The French influence on Middle English morphology. A corpus-based study of derivation, Berlin & New York, Mouton de Gruyter. Reviewed by I. Plag, “Language” 74 (2), 1998, 392-395.

297- Dardano, M. (1986)*, The Influence of English on Italian, inViereck, W. & W.-D. Bald (eds.) (1986), English in Contact with other languages. Studies in Honour of Broder Carstensen on the occasion of his 60th birthday, Budapest, Académiai, Kiadó, 231-251.

298- Darlymple M., L. Kaplan, K. Karttunen, K. Kolskenniemi, S. Shaio, & M. Wescoat (1987), Tools for morphological analysis, Technical report CSLI-87-108, Center for thr Study of Language and Information, Stanford University.

299- Davis, A.R. & Koenig, J-P. (2000), Linking as constraints on word classes in a hierarchical lexicon, in “Language”, 76 (1), 56-91.

300- De Haan, F. (1997), The interaction of modality and negation: A typological study (Outstanding dissertation in linguistics), New York, Garland Publishing, “Language” 75 (1), 1999.

301- De Jong, N.H., Feldman, L., Schreuder, R., Pastizzo M. & Baayen, H. (2001), The processing and representation of Dutch and English compounds: Peripheral morphological, and central orthographic effects, in “Brain and Language” (to appear).

302- De Jong, N.H., Schreuder, R. & Baayen, R.H. (2000), The morphological family size effect and morphology, in “Language and Cognitive Processes”, 15, 329-65.

303- Dell, F. & E.O. Selkirk (1978), On a morphologically governed vowel alternation in French, in S.J. Keyser (ed.), Recent Transformational Studies in European Languages, Cambridge (Mass.), The MIT Press, 1-52.

304- Delmonte, R. (1990)*, Semantic parsing with LFG and conceptual representations, Department of linguistics and language teaching theory, Universit… di Venezia, Computers and the humanities, 24, 461-488.

305- Delsing, L.-O. (1993a), On attributive adjectives in Scandinavian and other languages, in “Studia Linguistica”, 47 (2), 105-125

306- Delsing, L.O. (1993b), The Internal Structure of Noun Phrases in the Scandinavian Languages. A Comparative Study. Phd dissertation, University of Lund.

307- Dench, A. C. (1995), Martuthunira: a language of the Pilbara region of Western Australia, in “Pacific Linguistics”, C-125, Canberra, Australian

308- Derving, B. & W.J. Baker (1977), The psychological basis for morphological rules, in Macnamara (ed.), Language learning and thought, New York, Academic Press.

309- Derving, B. & W.J. Baker (1979), Recent research on the acquisition of English morphology, in Language acquisition, P. Fletcher & M. Garman (eds.), Cambridge, Cambridge University Press, 209-224.

310- Di Sciullo, A.M. (1981)*, On strict subcategorization, Proceedings from the 10th Symposium on Romance Languages, Washington D.C., Georgetown University Press.

311- Di Sciullo, A.M. (to appear), Prefixes and suffiixes, Linguistic Symposium on Romance Languages XXIV, UCLA.

312- Dimmendaal, G.J. (1983), The Turkana language, Dordrecht, Foris.

313- Dixon, R. (1977), Where Have All the Adjectives Gone? in “Studies in Language”, 1, 19-80

314- Dixon, R.B. (1911), Maidu, handbook of North American languages, Part 1, "Bureau of American Ethnology Bulletin", Washington D.C., Government Printing Office, 40, 679-734.

315- Dixon, R.M.W. (1972), The Dyirbal Language of North Queensland, Cambridge, Cambridge University Press.

316- Dixon, R.M.W. (1973), The semantics of giving, in M.Gross, M.Halle & M.P.Shutzenberger (eds.), The Formal Analysis of Natural Languages, The Hague, Mouton.

317- Dixon, R.M.W. (1976), Grammatical categories in Australian languages, Canberra, Australian Institute of Aboriginal Studies.

318- Dixon, R.M.W. (1977), Where have all the adjectives gone? An essay in universal semantics, "Studies in Language", 1, 19-80.

319- Dixon, R.M.W. (1979), Ergativity, in "Language", 55, 59-138.

320- Dixon, R.M.W. (1980), The languages of Australia, Cambridge, Cambridge University Press.

321- Dolby, J.L. & H.L. Resnikoff (1964), On the structure of written English words, "Language", 40, 167-197.

322- Donohue, M. (1999), Skou: A most agreeable language, Read at Annual Meeting of the Australian Linguistic Society, Perth, 30 September.

323- Downing, L. J. (to appear), Verbal Reduplication in Three Bantu Languages, in Harryvan dee Hulst, Rene Kager and Wim Zonneveld (eds.), “The Prosody-Morphology Interface”,

324- Downing, P. (1977), On the Creation and Use of English Compound Nouns, in “Language”, 53, 810-842.

325- Downing, P. (1977), On the creation and use of English compound nouns, in "Language", 53, 810-42

326- Dowty, D. (1991), Thematic proto-roles and argument selection, "Language", 67 (3), 547-619.

327- Dressler, W. U. & Merlini Barbaresi, L. (1991), Interradical Interfixes: Contact and Contrast, in V. Ivir & D. Kalogjera (eds.), Languages in Contact and Contrast, Berlin Mouton de Gruyter, 133-145.

328- Dressler, W. U. & Merlini Barbaresi, L. (1994), Morphopragmatics: Diminutives and Intensifiers in Italian, German, and Other Languages, Berlin, New York, Mouton de Gruyter.

329- Dressler, W. U. (1998), What is the Core of Morphology, in J. Niemi et al. (eds.), Language Contact, Variation, and Change, University of Joensuu, 15-32.

330- Dressler, W.U. & Denes, G. (1988), Word Formation in Italian-Speaking Wernicke's and Broca's Aphasics, in W.U. Dressler & J. Stark (eds.), Linguistic Analyses of Aphasic Language, New York, Springer, 69-88.

331- Dressler, W.U. & Karpf, A. (1995)*, The theoretical relevance of pre- and protomorphology in language acquisition, in “Yearbook of Morphology 1994", 7, 99-122.

332- Dressler, W.U. & Merlini Barbaresi, L. (1991)*, Interradical interfixes: Contact and contrast, in V. Ivir & D. Kalogjera (eds.), Languages in Contact and Contrast. Linguistics Studies and Monographs 5, Berlin, Mouton de Gruyter,133-145.

333- Dressler, W.U. & Merlini Barbaresi, L. (1994), Morphopragmatics: Diminutives and intensifiers in Italian, German, and other languages. (Trends in Linguistics, Studies and monographs, 76), Berlin & New York, Mouton de Gruyter.( Reviewed by M. Ueda, “Language” 73 (1), 1997, 157-160).

334- Dressler, W.U. & Pl‚h, C. (1988), On Text Disturbances in Aphasia, in “Linguistic Analyses of Aphasic Language”, (W.U. Dressler & J. Stark, eds. New York, Springer 1988), 151-178

335- Dressler, W.U. (1981), Language shift and language death-a protean challenge for the linguist, in “Folia Linguistica", 15, 5-28.

336- Dressler, W.U. (1986)*, Inflectional suppletion in natural morphology, B. Elson (ed.), Language in Global Perspective, in “Summer Institute of Linguistics", 97-111.

337- Dressler, W.U. (1987)*, Morphological Islands: Constraint or preference?, in R. Steele & T. Treagold (eds.), Language topics, Essays in honour of Michael Halliday, 71-79.

338- Dressler, W.U. (1988), Phrasal Morphophonemics in Breton-Speaking Wernicke's Aphasia, in Linguistic Analyses of Aphasic Language (W.U. Dressler & J. Stark, eds. New York, Springer 1988), 62-68

339- Dressler, W.U. (1990), Morphopragmatics, in “Bulletin of the Language Institute of Gakushuin University”, 13, 3-19.

340- Dressler, W.U. (1990), System-congruity and the participles of Modern German and Modern English: A study in natural morphology., in B. Comrie & M. Noonan (eds.), “Studies in Language”, 22 (1), Amsterdam, Benjamins, Rev. by R. Bloomer in “Lingua” 108 (4),1999.

341- Dressler, W.U. (1991),Sociolinguistic and patholinguistic attrition of Breton phonology, morphology and morphonology, in Herbert W. Seliger & Robert M. Vago eds. First Language Attrition. Cambridge University Press 1991. 99-112

342- Dressler, W.U. (1992), Disorders of Language: morphological implications, in Linee di tendenza dell'italiano contemporaneo. Atti SLI 25. Roma: Bulzoni 1013-1014

343- Dressler, W.U. (1993), Wealth and poverty of functional analyses, with special consideration for functional deficiencies, in H. Basboll, C.E. Lindberg & J. Mey (eds.), Form and function in language in an interdisciplinary perspective, Odense, Odense University Press, in print.

344- Dressler, W.U. (1995)*, Interactions between Iconicity and Other Semiotic Parameters in Language, in R. Simone (ed.), Iconicity in Language, Benjamins, Amsterdam, 21-37.

345- Dressler, W.U. (1997)*, Universals, typology, and modularity in Natural Morphology, in R. Hickey & S. Puppel (eds.), Language History and Language Modelling, Fs. J. Fisiak, Trends in Linguistics, Studies and Monographs 101, Berlin, Mouton de Gruyter. 1399-1421.

346- Dressler, W.U. (1997), Introduction, special issue "Pre- and Protomorphology in Language Acquisition", in "Papers and Studies in Contrastive Linguistics", 33 (1997) 9-14.

347- Dressler, W.U. (1998), What is the core of morphology? in Niemi, J., T. Odlin & J. Heikkinen (eds.) Language Contact, Variation, and Change. University of Joensuu (Finland), Studies in Languages 32,15-32.

348- Dressler, W.U. (2003), Morphological typology and first language acquisition: some mutual challenges, paper presented at the IV Mediterranean Morphology Meeting, Catania.

349- Dryer M.S. (1989), Large linguistic areas and language sampling, in “Studies in Language”, 13.2, 257-2992.

350- Dryer, M.S. (1992)*, The Greenbergian word order correlations, “Language” 68, 81-138.

351- Duanmu, S. (19979, Recursive Constraint Evaluation in Optimality Theory: Evidence from Cyclic Compounds in Shanghai, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 15, 465-508.

352- Dubinsky, S. and Simango, S. Ron. (1996), Passive and stative in Chichewa: Evidence for modular distinctions in grammar, in “Language”, 72 (4),

353- Dunn, J. A. (1979), A reference grammar for the Coast Tsimshian language, in “Canadian Ethnology Service Paper”, 55,Ottawa, National Museum of

354- Dunstan, E. (1963), Conjugation in Ngwe, in “Journal of African Languages", 2, 235-243.

355- Dutton, T. (1993), Specifiers as Focus and Other Markers in Koiari: Their Forms, Distribution and Functions, in “Language and Linguistics in Melanesia", 24 (2), 129-158.

356- Eling, P. (1986), Recognition of derivations in Broca's aphasics, in “Brain and Language", 28, 346-356.

357- Emennanjo, E.N. (1982), The interfix: An aspect of universal morphology, in “The Journal of West African Languages", 12, 77-88.

358- Emonds, J. (1991)*, Subcategorization and syntax-based Theta-Role Assignment, in “Natural Language and Linguistic Theory", 9, 369-429.

359- Emonds, J. (1991)*, The autonomy of the (syntactic) lexicon and syntax: Insertion conditions for derivational and inflectional morphemes in Interdiscipl. approaches to language. Essays in Honor 4 S-Y Kuroda, L. Georgopoulos & R. Ishihara (eds.), Klenner Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London 1991, 119-148.

360- Engberg-Pedesen, E. (1993), Space in Danish Sign Language, Hamburg, Signum.

361- Erdal, M. (1998), Old Turkic, in L. Johanson and É. Á. Csató (eds.) (1998), The Turkic Languages, London and New York, Routledge.

362- Erdmann, P. (1972), Suffixal j in Germanic, in “Language", 48, 407-415.

363- Eulenberg, J. B. (1971), Conjunction Reduction and Reduplication in African Languages, in Kim, C.-W. and Stahlke, H. (eds), “Papers in African Linguistics”, Edmonton: Linguistic Research, 71-80. (Current Inquiry into Language and Linguistics 1)

364- Evans, N. (1995), A-quantifiers and scope in Mayali, in E. Bach et al. (eds.), Quantification in Natural Language, Dordrecht, Kluwer, 207-70.

365- Evans, R. & Gazdar, G. (1995), DATR: a Language for Lexical Knowledge Representation, in Cognitive Science Research Papers”, University of Sussex.

366- Evans, R. & Gazdar, G. (1996), DATR: a Language for Lexical Knowledge Representation, in “Computational Linguistics”, 22, 167-216.

367- Everett, D. (1986), Pirahi'i, in Derbyshire, D. C. and Pullum, G. K. (eds), “Prototypical inflection: implications far typology 21 Handbook of Amazonian Languages: I”, Berlin: Mouton de Gruyter, 200-325.

368- Everett, D.L. & Kern, B. (1997), Wari. The Pacaas Novos Language of Western Brazil (Descriptive Grammar), London, Routledge, “Lingua” 107 (3/4),1999.

369- Eyer, J.A. & L.B. Leonard (1994), Learning Past Tense Morphology with Specific Language Impairment: A Case Study, in “Child Language Teaching and Therapy", 10 ( 2), 127-138.

370- Fabb, N. (1988), English Suffixation is Constrained Only by Selectional Restrictions, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 6, 527-39.

371- Fainberg, L.V. (1983), The relevance of word formation rules of languages in contact: The case of English and Spanish, in Gegenwartige Tendenzen der Kontaktlinguistik, P.H. Nelde (ed.), Bonn, 327-339.

372- Farkas, D. and Sadock, J. (1989), Preverb Climbing in Hungarian, in “Language”, 65, 318-338.

373- Farmer, A. K., K. Hale & Tsujimura, N. (1986), A note on weak crossover in Japanese, in “Natural Language and Linguistic Theory", 4 (1), 33-42.

374- Feldman, L. (ed.)(1995), Morphological aspects of language processing, Hillsdale, LEA.

375- Feldman, L.B. (1994), Beyond Orthography and Phonology: Differences between Inflections and Derivations, in “Journal of Memory and Language", 33: 4, 442-470.

376- Feldman, L.B. (ed.)(1995), Morphological aspects of language processing, Hillsdale (New Jersey), Lawrence Erlbaum.

377- Feldman, L.B. Ed. (1995), Morphological aspects of language processing, Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum, in “Language”, 73 (1),1997.

378- Felix, S.W. (1973), Cognition and language Growth, Dordrecht, Foris.

379- Fillmore, C.J. & Kay, P. (1999), Grammatical Constructions and Linguistic Generalizations: the What's X Doing Y? Construction, in “Language”, 75,1-33.

380- Fillmore, C.J., Kay, P. & O'Connor, M.C. (1988), Regularity and idiomaticity in grammatical constructions: the case of let alone, in “Language”, 64, 501-38.

381- Finer, D. & T. Roeper (1983)*, From cognition to tematic rholes: The projection principles and language acquisition, R. May & W. Demoupoulos (eds.), Proceedings of the Ontario Conference on Learnability, Dordrecht, Reidel, to appear.

382- Finin,T, W.(1986), Constraining the interpretation of nominal compounding in a limited context, in Ralph Grishman and Richard Kittredge (eds.), Analyzing language in restricted domains: Sublanguage description and processing, Hillsdale, 163-173.

383- Fischer, G. (1993), The Language of the Czech Minority in Vienna, in Eckert, E. (ed.), Varieties of Czech: Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi, 254-261.

384- Fischer, S.D. (1973), Two processes of reduplication in the American Sign Language, in “Foundation of Language", 9, 469-480.

385- Fleischman, S. (1982), The future in thought and language: diachronic evidence from Romance, Cambridge, Cambridge University Press, Cambridge Language in "Linguistics", 36.

386- Fodor, J.A. (1975), The language of thought, Cambridge (Mass.), MIT Press.

387- Foley, J. (1965), Prothesis in the Latin verb Sum, in “Language", 41, 59-64.

388- Foley, J. (1967)*, Spanish plural formation, in “Language", 43, 486-493.

389- Foley, W. A. (1986), The Papuan Languages of New Guinea, Cambridge, Cambridge University Press

390- Foley, W. A. (1991), The Yimas language of New Guinea, Stanford, CA, V Stanford University Press.

391- Foley, W. A. (1998), Symmetrical voice systems and precategoriality in Philippine languages, Paper presented at the 3rd Lexical-Functional Grammar Conference, Brisbane.

392- Foley, W.A. (1993), The Conceptual Basis of Grammatical Relations, in Foley, W. A. (ed.), The role of theory in language description, Berlin, Mouton de Gruyter, 1993, 131-174.

393- Ford A., Singh R. & Martohardjono G. (1997), Pace Panini: Towards a word-based theory of morphology (American University Studies. Series XIII, Linguistics 34), New York, Peter Lang, “Language” 75 (4), 1999.Ford, A. & Singh R. (1985), On the Directionality of Word Formation Rules, in G. Alvarez et al. (eds.), ESCOL 84, Colombus, Ohio State University, 205-213.

394- Forster, K.I. (1976), Accessing the mental lexicon, in New approaches to language mechanisms, R.J. Wales & E. Walker (eds.), Amsterdam, North-Holland.

395- Fortescue Michael, Jacobson, S. and Kaplan, L. (1995), Comparative Eskimo Dictionary, Fairbanks, Alaska Native Language Center.

396- Fourie, D.J. (1993), Mbalanhu Absolute and Demonstrative "Pronouns", in “Languages of the World / Langues du Monde / Lenguas del Mundo / Sprachen der Welt", 2(7), 14-22.

397- Frachtenberg, J. (1922), Coos, handbook of North American languages, Part 2, in “Bureau of American Ethnology Bulletin", 40, 297-430, Washington D.C., Government Printing Office.

398- Frantz, C. & H. McKaughan (1964), Gadsup independent verb suffixes, in verb studies in five New Guinea languages, Norman (OK), in “Summer Institute of Linguistics", 10, 84-99.

399- Fraser, B. (1970), Idioms within a transformational grammar, in “Foundations of Language", 6, 22-42.

400- Freidin, R. (1975), The analysis of passives, in “Language", 51, 384-405.

401- Fromkin, V., R.Rodman, P.Collins & D. Blair (1984), An introduction to language, Sydney, Australian edition, Holt Rinehart.

402- Fu, J., Roeper, T. & Borer, H. (2001), The VP within Process Nominals: Evidence from Adverbs and the VP Anaphor Do-So, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 19, 549-82.

403- Gaeta, L. (2003), Word Formation and Typology: Which Language Universals?, paper presented at the IV Mediterranean Morphology Meeting, Catania.

404- Garret, M. (1980), Levels of processing sentence production, in B. Butterworth (ed.), Language production, Speech and Talk, London, Academic Press, vol. 1, 177,220.

405- Gazdar, G. (1985), Finite state morphology: A Review of Koskenniemi 1983, Stanford (CA), Center for thr Study of Language and Information, Stanford University, Report CSLI 85-32.

406- Gergely, Gy. & Cs. Pleh (1994), Lexical processing in an agglutinative language and the organization of the lexicon, in “Folia Linguistica", 28, 175-204.

407- Gershman, A.V., 1982, A framework for conceptual analyzers, in Wendy G Lehnert and Martin H. Ringle (eds.), Strategies for natural language processing, Hillsadale, NJ Lawrence Erlbaum, 177-197.

408- Gerson, S. (1981), Adjectival Compounds in -looking: A Diachronic Survey, in "Studia Neophilologica: A Journal of Germanic and Romance Languages and Literature", Oslo, Norway, 53 (1), 51-61.

409- Gibson, J. & Raposo, E. (1986), Clause union, the stratal uniqueness law and the Chomeur relation, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 4, 295-331.

410- Gill, D. Can there be a Language without Words? , paper presented at the IV Mediterranean Morphology Meeting, Catania

411- Giorgi, A. & Pianesi, F. (1997), Tense and Aspect: From semantics to morphosyntax, New York, Oxford University Press. Reviewed by C. Tenny, “Language” 76 (1), 2000.

412- Givon, T. (1970), Notes on the semantic structure of English adjectives, in “Language", 46, 816-837.

413- Givon, T. (1975), Negation in Language: pragmatics, function, ontology, in “Working Papers on language Universals, 18, 59-116.

414- Gleitman, L. & H. Gleitman (1970), Phrase and paraphrase: Some innovative uses of language, New York, Norton.

415- Goodenough, C., E. Zurif & S. Weintraub (1977), Aphasics attention to grammatical morphemes, in “Language and Speech", 20, 11-19.

416- Gordon, B. & A. Caramazza (1982), Lexical decision for open- and closedclass words: Failure to replicate differential frequency sensitivity, in “Brain and Language", 15, 143-160.

417- Grandi, N. (2002b), Development and Spread of Augmentative Suffixes in the Mediterranean Area, in Ramat, P. & T. Stolz (eds.), Mediterranean Languages, Dr. Brockmeyer University Press, Bochum, 171-190.

418- Green, M.M. (1964), Suffixes in Igbo, in “African Language Studies", 5, 92-114.

419- Greenbaum, R.,S., Leech, G., and Svartvik, J. (1985), A comprehensive grammar of the English language, Longman, London.

420- Greenberg, J. (1966), Language universals, The Hague, Mouton.

421- Greenberg, J. (1974), Language typology: A historical and analytic overview, The Hague, Mouton.

422- Greenberg, J. (ed.) (1978), How does a language acquire gender markers?, Universals of human language, 2 vol., Stanford, Stanford University Press, 47-125.

423- Greenberg, J. (ed.) (1978), Universals of human language, 4 vol., Stanford, Stanford University Press.

424- Greenberg, J. H. (1954), A quantitative approach to the morphological typology of languages, in R. Spencer (ed.), “Method and perspective in anthropology”, Minneapolis, University of Minnesota Press. [Reprinted in Denning, K. and Kemmer, S. (eds) (1990), “On Language: Selected Writings of Joseph H. Greenberg”, Stanford, Stanford University Press, 3-25.]

425- Grimes, Charles. (1991), The Buru Language of Eastern Indonesia, PhD dissertation, Australian National University.

426- Grimshaw, J. & Mester, R.A. (1983)*, Complex verb formation in Eskimo, in “Natural Language and Linguistic Theory", 3, 1-19.

427- Grossmann, M. (1994)*, Opposizioni direzionali e prefissazione. Analisi morfologica e semantica dei verbi egressivi prefissati con des- e es- in catalano, Padova, Unipress, Monografie dei Quaderni Patavini di Linguistica 14, II+147 , e in “Language” 74 (2),1998.

428- Guilefoyle, E. et al. (1992), Spec of IP and Spec of VP: Two subjects in Malayo-Polynesian languages, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 10, 375-414.

429- Gunthrie, M. (1962), The status of radical extension in Bantu languages, in “Journal of African Languages", 1, 202-220.

430- Guthrie, M. (1956), Observations on nominal classes in Bantu languages, in “Bulletin of the School of Oriental and African Studies" 18, 545-555, reprinted in M. Guthrie, "Collected Papers on Bantu Linguistics", 1970, 79-89, Gregg, Farnborough.

431- Hagiwara H., Sugioka Y., Ito T., Kawamura M. & Shiota J. (1999), Neurolinguistic evidence for rule-based nominal suffixation, “Language” 75 (4), 739-763.

432- Hahn, E.A. (1966), Verbal nouns and adjectives in some ancient languages, in “Language", 42, 378-398.

433- Haiman, J. (1977), Reinterpretation, in “Language", 53, 312-328.

434- Haiman, J. (1983), Iconic and economic motivation, in “Language", 59, 781-819.

435- Haiman, J. (ed.) (1985), Iconocity in Syntax, Typological studies in Language, 6, Amsterdam-Philadelphia, Benjamins.

436- Hale, K. (1983), Warlpiri and the grammar of non-configurational languages, in “Natural Language and Linguistic Theory", 1, 5-47.

437- Hale, K. (1988)*, The human value of local languages, MIT, 1-18, ms.

438- Hale, K. (1992)*, Basic word order in two 'free word order' languages, in Payne, D. L. (ed.), Pragmatics of word order flexibility, Series, Typological Studies in Language, Amsterdam, Benjamins.

439- Hall, C.J. (1988), Integrating diachronic and processing principles in explaining the suffixing preference, in J. Hawkins (ed.), Explaining Language Universals, London, Blackwell, 321-349.

440- Hall, N.E., Yamashita, T.S. & D.M. Aram (1993), Relationship between language and fluency in children with developmental language disorders, in “Journal of Speech and Hearing Research", 36 (3), 568-579.

441- Halpern, A. (1995), On the placement and morphology of clitics, Stanford, CSLI Publications. Reviewed by J.A. Nevis, “Language” 73 (1), 1997, 169-172, and by P. Monachesi, “Lingua” 110 (7),2000.

442- Hamilton, R. (1994), Review of Hall, C.J., Morphology and Mind: A Unified Approach to Explanation in Linguistics, in “Language", 70 (1), 178-181.

443- Hammond, M. (1986), The obligatory branching parameter in metrical Theory, in “Natural Language and Linguistic Theory", 4, 185-228.

444- Han, E. (1994), Prosodic Constituent Formation in Japanese Compounds, in Akatsuka-Noriko (ed.), Japanese/Korean Linguistics, IV. Stanford, CA, Center for Study of Language & Information, Stanford University, 461-74.

445- Harasowska, M. (1999), Morphophonemic variability, productivity, and change: the case of Rusyn (Trends in Linguistics: Studies and monographs 110), Berlin & New York, Mouton de Gruyter, “Language” 76 (3),2000.

446- Hardman (de-Bautista), M.J. (1978), Linguistic postulates and Apalied anthropological linguistics, in Honsa V. & J. Hardman-de-Bautista (eds.), "Papers on Linguistics and Child Language", Mouton, The Hague, 117-136.

447- Hardman (de-Bautista), M.J. (1986), Data-Source Marking in the Jaqi Languages, in Chafe & Nichols, 113-36.

448- Harris, A.C. (2000), Where in the word is the Udi clitic?, in “Language”, 76(3), 593-616.

449- Harris, J. (1996), The syntax and morphology of Class Marker suppression in Spanish, in Karen Zagona (ed.), Grammatical Theory and Romance Languages, John Benjamins, Amsterdam, 99-122.

450- Harris, J. (1997b), There is no imperative paradigm in Spanish, in Fernando Marti'nez-Gil and Alfonfo Morales-Front (eds.), Issues in the Phonology and Morphology of the Major Iberian Languages, Georgetown University Press, Washington, 537-557.

451- Harris, J.W. (1974), Morphologization of phonological rules: An example from Chicano Spanish, in "Linguistic Studies in Romance languages", R. Campbell, M.G. Goldin & M. Wang (eds.) Washington, DC, Georgetown University Press, 8-27.

452- Harris, M. and Vincent N. (eds.) (1988), The Romance languages, London, Croom Helm.

453- Harris, Z.S. (1942), Morpheme alternants in linguistic analysis, in “Language", 18, 169-80, Reprinted in M. Joos (ed.), Readings in linguistics, (4th ed.) 1966, Chicago, University of Chicago Press, 109-115.

454- Harris, Z.S. (1946), From morpheme to utterance, in “Language", 22, 161-83, Reprinted in Joos (1957), 142-53.

455- Harrison, S. P. (1973), Reduplication in Micronesian languages, in “Oceanic Linguistics", 12, 407-54.

456- Haspelmath, M. (1990), The grammaticization of passive morphology, in “Studies in Language”, 14 (1), 25-71.

457- Haspelmath, M. (1994), Passive Participles Across languages, in B. Fox & P. Hopper (eds.), Voice: Form and Function, Amsterdam, Benjamins, 151-177.

458- Haspelmath, M. (1999), Explaining article-possessor complementarity: Economic motivation in noun phrase syntax, “Language” 75 (2), 227-243.

459- Hasselrot, B. (1961), Nouveau supplement de diminutifs Français, in "Language and society", Essays presented to M. Jensen on his seventieth birthday, Copenhagen, 51-53.

460- Haugen, E. (1982), Scandinavian Language Structures, University of Minnesota Press, Minneapolis.

461- Hawskins, J. & A. Cutler (1988), Psycholinguistic factors in morphological asymmetry, in J. Hawkins (ed.), "Explaining Language Universals", London, Basil Blackwell, 280-317.

462- Hayes, B. (1986), Inalterability in CV phonology, in “Language", 62, 321-352.

463- Hayword, D. (1985), The arbore language: A first investigation; Including a vocabulary, in "Cushitic Language Studies", 2, Hamburg, Helmut Buske.

464- Heath, J. (1998), Hermit Crabs: Formal renewal of morphology by phonologically mediated affix substitution, in “Language”, 74 (4), 728-759.

465- Heath, J. (1998), Pragmatic skewing in l<->2 pronominal combinations in native American languages, in “International journal of American Linguistics”, 64 (2), 83-104.

466- Henderson, L. (1985), Toward a psychology of morphemes, in Progress in the psychology of language, Andrew W. Ellis (ed.) London, Lawrence Erlbaum Associates, 15-72.

467- Henderson, L. (1985), Towards a psychology of morphemes, in A. Ellis (ed.), Progress in the Psychology of Language, London, LEA.

468- Henderson, L., J. Wallis & D. Knight (1984), Morphemic structure and lexical access, in Attention and performance: Control of language processes, H. Bouma & D.G. Bouwhuis (eds.) Hillsdale, NJ, Lawrence Erilbaum Associates.

469- Hercus, L.A. (1969), The Languages of Victoria, in “Australian Aboriginal Studies", 17, in “Linguistic Series" , 6, Canberra, Australian Institute of Aboriginal Studies.

470- Hetzron, R. (1978), On the Relative Order of Adjectives, in H. Seiler (ed.), Language Universals. Tuebingen, Gunter Narr Verlag, 165-184.

471- Hockett, C.F. (1947), Problems of morphemic analysis, in “Language", 23, 321-343, Reprinted in Joos (ed.), 386-99.

472- Hodge, C. (1947), An outline of hausa grammar, in “Language", 23.

473- Hoeksema J. & R. Janda (1985), Implications of process morphology for categorial grammar, Paper presented at the Conference on Categorial Grammar and Natural Language Structures, Tucson, AZ, May 31-June 2.

474- Hogg, R.M. (1992), Phonology and Morphology, in Hogg, R. M. (ed.), The Cambridge history of the English language, vol. I: The beginnings to 1066, Cambridge, Cambridge University Press, 67-167.

475- Hohepa, P.W. (1969), The accusative-to-ergative drift in polynesian languages, in “Journal of the Polynesian Society", 78, 297-329.

476- Hoij H. & Y.Kitagawa (1990)*, The linguistic notion ‘Head’ in Japanese Language instruction, “Journal of Japanese Langue Instruction”, 53-85.

477- Holton, D. et al. (1997), Greek: A Comprehensive Grammar of the Modern Language, London, Routledge.

478- Holton, D., P. Mackeridge and I. Philippaki-Warburton (1997), Greek: a comprehensive grammar of the modern language, London and New York, Routledge.

479- Ho-Min Sohn (1999), The Korean Language, Cambridge, Cambridge University Press.

480- Hook, P. (1974), The compound verb in Hindi, "Michigan Series in South and South-east Languages and Linguistics", 1, Ann Arbor, University of Michigan.

481- Hook, P. E. (1991), The Compound Verb in Munda: An Areal and Typological Overview, in "Language Science", Oxford, England, 13 (2), 181-95.

482- Hook, P. E. (1999), Where do compound verbs come from? (and where are they going?), in "Working Paper of International Symposium of South Asian Languages”, Tokyo University of Foreign Studies.

483- Hopkins, N. A. (1973), Compound Place Names in Chuj and Other Mayan Languages, in Edmonson-Munro-S., Meaning in Mayan Languages, The Hague, Mouton, 165-81.

484- Hopper, P.J. & Thompson, S.A. (1980), Transitivity in grammar and discourse, in “Language", 56, 251-95.

485- Hopper, P.J. & Thompson, S.A. (1984), The discourse basis for lexical categories in universal grammar, in “Language", 60, 703-752.

486- Hopper, P.J. (1979), Some observations on the typology of focus and aspect in narrative language, in “Studies in Language", 3, 37-64.

487- Hopper, P.J. (1982), Tense-aspect: Between semantics and pragmatics, in “Typological Studies in Language", 1, Amsterdam, John Benjamins.

488- Horrocks, G. (1997), Greek: a History of the Language and its Speakers, London, Longman.

489- Howard, I. (1975), Can the 'Elsewhere Condition' get anywhere?, in “Language", 51, 109-127.

490- Howe, S. (1996), The personal pronouns in the Germanic Languages: A study of personal pronoun morphology and change in the Germanic languages from the first records to the present day. (Studia linguistica germanica, 43), Berlin & New York, Walter de Gruyter. Rev. by J.T. Katz, “Language” 74 (1), 189-192.

491- Hudson, G. (1980), Automatic alternations in non-transformational Phonology, in “Language", 56, 94-125.

492- Hudson, R. (1973), An item-and-paradigm approach to Beja syntax and morphology, in “Foundation of Language", 9, 504-548.

493- Hudson, R. (1975), Review of L. Lipka (1972), in “Foundation of Language", 13, 593-595.

494- Hudson, R. (2000), * I amn’t, in “Language”, 76 (2), 297-323.

495- Hukari, T. (1978), Halkomelem non-segmental morphology, Working Papers for the XIII International Conference on Salishan Languages, Victoria, University of Victoria, 157-207.

496- Hullen, W. (1974), The analysis of English nominal compounds within the framework of cognitive language teaching, ITL, in “Review of Applied Linguistics”, 25-26, 63-81.

497- Huot, H. (1986), Le traitment des categories dans la theorie transformationelle, in “Historie, epistemologie, language", 8, 157-177.

498- Hyams, N. (1992), Morphosyntactic development in Italian and its relevance to parameter-setting models: Comments on the paper by Pizzuto & Caselli, in “Journal of Child Language", 19, 695-709.

499- Hyman, L. (1970), How concrete is phonology?, in “Language", 48, 58-76.

500- Hyman, L. (1978), Word demarcation, in Joseph Greenberg (ed.), Universals of human language, vol. II, "Phonology", 443-470, Stanford (CA), Stanford University Press.

501- Hyman, L. (1984), Form and substance in language universals, in Butterworth, Comrie and Dahl, 1984, 67-85.

502- Ilola, E. & A. Mustajoki (1989), Report on Russian morphology as it appears in Zaliznyak's grammatical dictionary, "Slavica Helsingiensia", Helsinki, Department of Slavonic Languages, University of Helsinki, 7, in “Slavic Phonology”, Cambridge (Mass.), Slavica Publishers, 29-42.

503- Inhoff, H., Albrecht, W., Radach, R. and Heller, D. (2000), Assignment of Meaning. Complex Compounds in German: Interword Spaces Facilitate Segmentation, in "Journal of Memory and Language", San Diego, CA., 42 (1), 23-50.

504- Inkelas, S. (1993), Nimboran position class morphology, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 11, 559-624.

505- Ishi, Y. (1993), On Certain Differences in Comparative Deletion between English and Japanese, in Patricia M. (ed.), Japanese/Korean linguistics, volume 2, Clancy, Stanford, Center for the Study of Language and Information, 375-393.

506- Iverson, G.K. & Sanders, G.A. (1982), On the government of phonological rules by Laws, in “Studies in Language", 6, 51-74.

507- Jackendoff, R. (1975)*, Morphological and semantic regularities in the lexicon, in “Language", 51, 639-71.

508- Jackendoff, R. (1985), Multiple Subcategorization and the ?-Criterion: the Case of climb, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 3, 271-295.

509- Jackendoff, R. (1993), Patterns in the Mind. Language and Human Nature, Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf, Trad it. Linguaggio e natura umana, Bologna, Il Mulino, 1998.

510- Jackendoff, R. (1996), The Proper Treatment of Measuring Out, Telicity, and Perhaps Even Quantification in English, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 14, 305-354.

511- Jackendoff, R. (1997), The Architecture of the language faculty, MIT Press, Cambridge.

512- Jacobson, R. (1957), Shifters, verbal categories and the Russian verb, Selected Writings II, "Word and language", The hague, Mouton, 1971, 130-147.

513- Jacobson, R. (1966), Implications of language universals for linguistics, ch. 9 of Greenberg 1966, 263-78.

514- Jacobson, S. (1984), Yup 'ik Eskimo Dictionary, Alaska Native Language Center

515- Jaeggli, O. (1980)*, Spanish diminutives, in F.H. Nuessel (ed.), Contemporary studies in Romance languages, Indiana University Linguistic Club, Bloomington, Indiana, 142-158.

516- Jakobson, R. (1966), Quest for the Essence of Language, in “Diogène”, 51, 21-37. Reprinted 1971 in Roman Jakobson, Selected Writings, vol. 2, The Hague, Mouton, 345-359.

517- Janda, L.A. (1994), The Spread of Athematic 1SG -M in the Major West Slavic Languages, in “Slavic and East European Journal", 38: 1, 90-119.

518- Janda, R. (1981), A case of liberation from morphology into syntax: The fate of the English genitive marker (es),in Johns, B. & D. Strong (eds.), Syntactic Change, in “Natural Language Studies", Department of Linguistics, University of Michigan, 25, 59-114.

519- Jarema, G. (1998), The Breakdown of Morphology in Aphasia: a Cross-language Perspective, in B. Stemmer & H.A. Whitaker (eds.), Handbook of Neurolinguistics, New York, Academic Press, 221-234.

520- Jarema, G. et al. (1999), Processing Compounds: a Cross-linguistic Study, in “Brain and Language”, 68, 362-369.

521- Jarvella, R. & Meijers, G. (1983), Recognizing morphemes in spoken words: Some evidence for a stem-organized mental lexicon, in The process of language understanding, G.B. Flores d'Arcais & R.J. Jarvella (eds.), New York, John Wiley & Sons, 81-112.

522- Jelinek, E. (1984), Empty categories, case, and configurationality, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 2, 39-76.

523- Jenkins, C. (1984), Some aspects of word formation in a polysynthetic language, Proceedings of the "Berkeley Linguistic Society", 10, 104-115.

524- Jensen B. et al. (1978), Serial Verbs in the Creole Languages, “Amsterdam Creole Studies”, II, Universitetit van Amsterdam, 125-159.

525- Jespersen, O. (1905), Growth and structure of the English language, Oxford, Blackwell, 10th edition 1982, Chicago, University of Chicago Press.

526- Jespersen, O. (1917), Negation in English and other languages, [published in "selected Writings of Otto Jespersen, London/Tokio: Allen & Unwin/Senio].

527- Jespersen, O. (1993), Progress in language with special reference to English (James D. McCawley and E.F.K. Koerner’s edition), Amsterdam, Benjamins.

528- Jessen, M. (1999), German, in H. van der Hülst (ed.), Word Prosodic Systems in the Languages of Europe, Berlin, New York, Mouton de Gruyter.

529- Jin, X. (1991), Modularity and Chinese Compounds, in "Journal of the Chinese Language Teachers Association", Kalamazoo, 26 (1): 33-47.

530- Joseph, B. D. (2001c), Is there such a thing as ‘grammaticalization?, in “Language Sciences”, 23(2-3), 163-86.

531- Joseph, B.D. (1992), The Balkan Languages, in W. Bright (ed.) (1992), 1, 153-155.

532- Joseph, J.E. (1984), The elaboration of an emerging standard, in “Language Sciences", 6, 39-52.

533- Joshi, A.K. (1985), Parsing of sentences with intrasentential code switching, in Dowthy D.R. et al. (eds.), Natural language parsing: psychological, computational and theoretical perspectives, Cambridge University Press, 190-205.

534- Julien, M. (1996), Sintactic word formation in Northern Sámi (Tromsø Studies in Linguistics 16), Oslo, Novus Press, “Language” 76 (2), 2000.

535- Jung Song, J. (1996), Causatives and causation: A universal-typological perspective (Longman Linguistic Library), London & New York, Addison Wesley Longman Limited, “Language” 74 (3),1998.

536- Jurafsky, D. (1996), Universal tendencies in the semantics of the diminutive, “Language, 72, 3, 533-578.

537- Kabakciev, K. (1984), The article and the aorist/imperfect distinction in Bulgarian: an analysis based on cross-language aspect parallelism, in “Linguistics", 22, 77-83.

538- Kachru, Y. & Pandharipande, R. (1980), Toward a Typology of Compound Verbs in South Asian Languages, in "Studies in the Linguistic Sciences", Urbana, IL., 10 (1), 113-24.

539- Kahane, H. & Kahane-Toole, R. (1948-1949), The Augmentative Feminine in the Romance Languages, “Romance Philology”, 2, 135-175.

540- Kahr, J.C. (1976), The renewal of case morphology: sources and constraints, in “Working Papers on Language Universals", 20, 107-151.

541- Kaisse, E. (1992), Can (consonantal) spread?, in “Language”, 68 (2), 313-32.

542- Kakouriotis, A. (1990), Valency and the Structure of Compound Words in Modern Greek, in "International Review of Applied Linguistics in Language Teaching", Heidelberg, Germany, 28 (1), 67-74.

543- Kamp, J. (1975), Two Theories About Adjectives, in E. Keenan (ed.), Formal Semantics of Natural Language, London, Cambridge University Press, 123-155.

544- Kanerva, J. M. (1987)*, Morphological integrity and syntax: the evidence from Finnish possessive suffixes, in “Language", 63, 498-521.

545- Kanerva, J. M. (1987), Morphological integrity and syntax: The evidence from Finnish possessive suffixes, in “Language”, 63(3), 498-521.

546- Karttunen, L. (1971)*, Implicative verbs, in “Language", 47, 340-358.

547- Kastovsky, D. & Kryk-Kastovsky, B. (1977), Morphological and pragmatic factors in text cohesion, in Ramisch, Heinrich - Kenneth Wynne (eds.), Language in Time and Space. Studies in Honour of Wolfgang Viereck on the occasion of his 6oth birthday. (ZDL-Beiheft 97). Stuttgart, Steiner, 462-475.

548- Kastovsky, D. (1973), Causatives, in "Foundations of Language", 10, 255-315.

549- Kastovsky, D. (1976), Intensification and semantic analysis. Some notes on Bolinger's Degree words [Review article], in “Foundations of Language”, 14, 377-398.

550- Kastovsky, D. (1987), Boundaries in English and German morphology, in Lörscher, Wolfgang - Schulze, Rainer (eds.), Perspectives on language in performance. Studies in linguistics, literary criticism, language teaching and learning. To honour Werner Hüllen on the occasion of his sixtieth birthday. (Tübinger Beiträge zur Linguistik 317). Tübingen: Narr, 159-170.

551- Kastovsky, D. (1992), Semantics and vocabulary, in Hogg, Richard M. (ed.), The Cambridge history of the English language. Vol. 1. The beginnings to 1066, Cambridge, Cambridge University Press, 290-407.

552- Kastovsky, D. (1992), Typological reorientation as a result of level interaction: the case of English morphology, in Kellermann, Günter - Michael D. Morrissey (eds.), Diachrony within synchrony: Language history and cognition. (Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft 14). Frankfurt/M., Lang, , 411-428.

553- Kastovsky, D. (1994), Typological differences between English and German morphology and their causes, in Swan, Toril, Endre Mørk, Olaf Jansen Westvik (eds.), Language change and language structure: older Germanic languages in a comparative perspective, Berlin, Mouton de Gruyter, 135-157.

554- Kastovsky, D. (1996), The place of word-formation in grammar: A historical survey, in Kurt R. Jankowsky (ed.), Multiple perspectives on the historical dimensions of language, Münster, Nodus, 227-243.

555- Kastovsky, D. (1996), The representation of space in English derivational morphology, in Dirven, René - Martin Pütz (eds.), The construal of space in language and thought. (Cognitive Linguistic Research 8), Berlin, Mouton de Gruyter, 197-208.

556- Kastovsky, D. (1997), Morphological classification in English historical linguistics: The interplay of diachrony, synchrony and morphological theory, in Nevalainen, Terttu - Leena Kahlas-Tarkka (eds.), To explain the present. Studies in the changing English language in Honour of Matti Rissanen. (Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki 52). Helsinki: Société Néophilologique, 63-75.

557- Katamba, F. (ed.) (1995), Bantu phonology and morphology, Munich & Newcastle, Lincom Europa, in “Language”, 73 (4).

558- Katz J.J. & J.A. Fodor (1963), The structure of a semantic theory, in “Language", 39, 170-210, reprinted in Fodor, J.A. & J.J. Katz (eds.), The structure of language: readings in the philosophy of language, 479-518, Prentice Hall, Englewood Cliffs.

559- Kehayia, E. et al. (1999), The Role of Morphological Structure in the Processing of Compounds: the Interface between Linguistics and Psycholinguistics, in “Brain and Language”, 68, 370-377.

560- Kehrein, W. & Wiese, R. (1998), Phonology and morphology of the Germanic languages (Linguistische Arbeiten 386), Tübingen, Max Niemeyer Veriag, “Language” 76 (3),2000.

561- Kemenade, A. & Vincent, N. (eds.) (1997), Parameters of morphosyntactic change, Cambridge, Cambridge University Press. Reviewed by S. Frish, “Language”, 76 (1), 2000.

562- Kemmer, S. (2002), Lexical blends, in Cuyckens, H., Berg, T., Dirven, R. and Panther, K.-U (eds.), Motivation in Language, Amsterdam, Benjamins.

563- Key, H. (1965), Some semantic functions of reduplication in various languages, in “Anthropological Linguistics", 7 (3), 88-101.

564- Kiefer, F. (1973)*, Discussion on morphology, Morphology, K.H. Dahlstedt (ed.), The Nordic Languages and Modern Linguistics, Almquist & Wiksell, Stoccolma.

565- Kiefer, F. (1973)*, Linguistic change, language acquisition and morphology, K.H. Dahlstedt (ed.), The Nordic Languages and Modern Linguistics, Almquist & Wiksell, Stoccolma.

566- Kiefer, F. (1973), Morphology in generative grammar, in M. Gross, M. Halle, M.P. Schützenberger (eds): The Formal Analysis of Natural Language. Mouton, The Hague, 265—280.

567- Kiefer, F. (1975), Linguistic change, language acquisition and morphology, in K.H. Dahlstedt (ed.): The Nordic Languages and Modern Linguistics. Almqvist—Wiksell, Stockholm, 93—118.

568- Kilani-Schoch, M., de Marco, A., Christofidou, A., Vassilakou, M., Vollmann, R. & Dressler, W.U. (1997), On the demarcation of phases in early morphology acquisition in four languages. Papers and Studies in Contrastive Linguistics 33 (1997) 15-32.

569- Kiparsky, P. & J.F. Staal (1969), Syntactic and semantic relations in Panini, in “Foundations of Language", 5, 83-117.

570- Kiparsky, P. (1973)*, The inflectional accent in Indo-european, in “Language", 49, 794-849.

571- Kirchner, R. (2000), Geminate inalterability and lenition, “Language” 76 (3), 509-545.

572- Kiyomi, S. (1994), A Typological Study of Reduplication as a Morpho-Semantic Process: Evidence from Five Language Families (Bantu, Australian, Papuan, Austroasiatic and Malayo-Polynesian), Dissertation Abstracts International, A: The Humanities and Social Sciences, 54: 9, 3419-A-3420-A.

573- Klamer M. (1977), Incorporation in Eastern Indonesian Languages, paper presented at the First Mediterranean Morphology Meeting, Mitilini (Greece).

574- Klamer, M. (2001), Phrasal emotion predicates in three languages of Eastern Indonesia, in “Yearbook of Morphology”.

575- Klausenburger, J. (1980), Review of J.A. Foley (1979), in “Language", 56, 662-666.

576- Klavans, J. (1985), The indipendence of syntax and phonology in cliticization, in “Language", 61, 95-120.

577- Klima, E.S. (1964), negation in English, in Fodor J.R. & J.J. Katz (eds.), "The structure of language: Reading in the philosophy of language", Englewood Cliffs: Prentice Hall, 246-323.

578- Klinken, C. van (1999), A Grammar of the Fehan dialect of Tetun, an Austronesian Language of West Timor, Canberra, Research School of Pacific Studies, The Australian National University.

579- Knappert, J. (1965), Compound nouns in Bantu languages, in “Journal of African Languages", 4, 211-225.

580- Koch, H. (1990), Do Australian languages really have morpheses? Issues in Kaytej morphology, in P. Austin, R.M.W. Dixon, T. Dutton & I. White (eds.), Language and history: essays in honour of Luise A. Hercus, in “Pacific Linguistics", Camberra, Australian National University, 116, 193-208.

581- Koch, H. (in press), Reconstruction in morphology", in M. Durie & M. Ross (eds.), The comparative method reviewed: Regularity and irregularity in language change, New York, Oxford University Press, 9.

582- Koopman, H. (1984), The syntax of verbs: from verb movement in the Kru language to universal grammar, Dordrecht, Foris.

583- Kopke K.M. (1998), The Acquisition of Plural Marking in English and German Revisited: Schemata versus Rules, in “Journal of Child Language”, 25, 293-319.

584- Koster, J. (1978), Why sbject sntences dn't eist, in Keyser S.J. (ed.), Recent Transformational Studies in European Languages, 53-65, Cambridge (Mass.), MIT Press.

585- Koutsoudas, A., G. Sanders & Noll (1974), The aplication of ponological rules, in “Language", 50, 1-28.

586- Kraft, C. (1964), The morpheme NA in relation to a broader classification of Hausa verbals, in “Journal of African Languages", 3, 231-240.

587- Kramsky, J. (1976), A typological study of morphological homonymy in languages, in his Papers in general linguistics, in “Janua Linguarum", Series Minor, 209, The Hague, Mouton, 156-180.

588- Kropp, M.E. (1964), The morphology of the Adangme verb complex, in “Journal of African Languages", 3, 80-95.

589- Kropp, M.E. (1966), The morphology of the Ga aspect system, in “Journal of African Languages", 5, 121-127.

590- Krott, A., Schreuder, R. & Baayen, R.H. (in press), Analogical hierarchy: exemplar-based modeling of linkers in Dutch noun-noun compounds, in R. Skousen (ed.), Analogical Modeling: An Exemplar-Based Approach to Language, Amsterdam, Benjamins.

591- Krug, M. (1998), String Frequency: A Cognitive Motivating Factor in Coalescence, Language Processing and Linguistic Change, in “Journal of English Linguistics”, 26/4, 286-320.

592- Kuczaj, S.A. (1979), Evidence for a language learning strategy: on the relative ease of acquisition of prefixes and suffixes, in “Child Development", 50, 1-13.

593- Kwee, T-L. (1991)*, Du traitment automatique du language au traitment automatique de la linguistique, Department of computational linguistics, Universite' d'Amsterdam, 1-14, ms.

594- Kyto, M. (1993), Third-Person Present Singular Verb Inflection in Early British and American English, in “Language Variation and Change", 5 (2), 113-139.

595- Lakoff, G. (1972), Linguistics and natural logic, in Davidson, D. & G. Harman (eds.), Semantics of Natural Language, Dordrecht, Reidel.

596- Laman, K.E. (1912), Grammar of the Kongo Language (Kikongo), New York, The Christian Alliance Publ. Co.

597- Landar, H. (1961), Reduplication and morphology, in “Language", 37, 239-246.

598- Langacker, R. (1970), Review of C. Rohrer (1967), in “Foundation of Language", 6, 569-571.

599- Langacker, R. (1987)*, Nouns and verbs, in “Language", 63, 53-95.

600- Langendoen, D.T. (1971), Review of H. Marchand (1969), in “Language", 47, 708-710.

601- Language, Pretoria, J. L. van Schaik.

602- Lapointe S.G., Brentari D.K. & Farrell P.M. Eds. (1998), Morphology and its relation to phonology and syntax, Stanford, CSLI Publications. Reviewed by M. Maxwell, “Language”, 76 (1), 2000.

603- Lapointe, S. (1985), A theory of verb form use in the speech of agrammatic aphasics, in “Brain and Language", 24, 100-155.

604- Lapointe, S. (1985), Book Review: Alec P. Marantz, On the Nature of Grammatical Relations, in “Natural Language and Linguistic Theory", 3, 341-370.

605- Lardiere, Donna (2000), Mapping features to forms in second language acquisition, in John Archibald (ed.), Second Language Acquisition and Linguistic Theory, Blackwell, Oxford, 102-29.

606- Laskowski, R. (1986), The development of the category of gender in the Slavic languages, in D. Kastovsky & A. Szwedek (eds.), 459-472.

607- Lasnik, H. (1988), Subjects and the O-criterion, in “Natural Language and Linguistic Theory", 6, 1-17.

608- Lass, R. (1980), On Explaining Language Change, Cambridge, Cambridge University Press.

609- Lass, R. (1992), Phonology and Morphology, in Blake, N. (ed.), The Cambridge history of the English language, vol. II: 1066-1476, Cambridge, England: Cambridge U Press, 1992, 23-155.

610- Lass, Roger (1990), How to Do Things with Junk: Exaptation in Language Evolution, in “Linguistics”, 26, 79-102.

611- Laudanna, A. & C.Burani, C. (1995), Distributional properties of derivational affixes: Implications for processing, in L.B. Feldman (ed.), Morphological Aspects of Language Processing. Hillsdale, N.J., Lawrence Erlbaum Associates, 345-64.

612- Laudanna, A.& C.Burani (1985), Distributional properties of derivational affixes, in L.B. Feldman (ed.) Morphological Aspects of Language Processing, Hillsdale, Lawrence Erlbaum, 345-64.

613- Laudanna, A., Badecker, W. & Caramazza, A. (1988), Priming homographic stems, submitted to "Journal of Memory and Language".

614- Laudanna, A., C.Burani, & A. Cermele (1994), Prefixes as processing units, Language and cognitive processes, 9, 295-316.

615- Laudanna, A., C.Burani, & A.Cermele (1994). Prefixes as processing units, in D. Sandra & M. Taft (eds.), Morphological structure, lexical representation and lexical access, a special issue of Language and Cognitive Processes, Hove, Erlbaum Associates.

616- Laughren, M. (1992)*, Secondary predication as a diagnostic of underlying structure in Pama-Nyungan languages, in Roca (ed.) (1992), 199-246.

617- Laycock, D. (1973), Sepik Languages: Checklist and Preliminary Classification, Pacific Linguistics Monographs, Series B, no.25, Canberra, The Australian National University.

618- Laycock, D. (1975), The Torricelli Phylum, in Wurm, S. A. (ed.), “New Guinea Area Languages and Language Study, Vol.1: Papuan Languages and the New Guinea Linguistic Scene”, Pacific Linguistics, Series C, 38. Canberra, The Australian National University, 767-780.

619- Le Normand, M.T., Vinter, S. & G. Konopczynski (1993), Early Language Development in Children with Consonant Apraxia of Speech: Two Case Studies, in “Scandinavian Journal of Logopedics and Phoniatrics", 18, 4, 181-186.

620- Leben, W. & O.W. Robinson (1977), Upside-down phonology, in “Language", 53, 1-20.

621- Lee, M. (1988), Language, Perception and the World, in Hawkins, J. (ed.) (1988), Explaining Language Universals, London, Basil Blackwell, 211-246.

622- Lee, P. (1994), Title in Korean, in “Ohak Yonku / Language Research", 30 (1), 7-24.

623- Leer, J. (1979), Proto-Athabaskan verb stem variation, Alaska native language center, 4, Fairbanks.

624- Lees, R.B. (1965), Turkish nominalizations and the problem of ellipsis, in “Foundation of Language", 1, 112-121.

625- Lees, R.B. (1973), Review of Ljung (1970), in “Language", 49, 704-714.

626- Lehman, W.P. (ed.) (1978), Syntactic typology: Studies in the phenomenology of language, Austin, University of Texas Press.

627- Lehmann, C. (1986), On the function of agreement, in Agreement in natural language, M. Barlow & C. Ferguson (eds.), Stanford, Center for the Study of Language and Information.

628- Leitner, G. (1974), Review of Ljung (1970), in “Foundation of Language", 12, 403-411.

629- Levin, L. (1985), Operations on lexical forms: unaccusative rules in Germanic languages, Ph.D. dissertation, MIT.

630- Levin, S. (1972), Non-paradigmatic forms: suppletion or preemption?, in “Foundation of Language", 8, 346-359.

631- Levy, Y. (1983), The acquisition of Hebrew plurals: the case of the missing gender category, in “Journal of Child Language", 10, 107-121.

632- Li, P. , Bates, E., Liu, H. & B. McWhinney (1992), Cues as Functional Constraints on Sentence Processing in Chinese, in Chen, H.C. & O.J.L. Tzeng (eds.), Language processing in Chinese, Amsterdam, Elsevier Science Publishers B. V., 207-234.

633- Li, Y. (1990)*, On V-V Compounds in Chinese, in “Natural Language and Linguistic Theory", 8, 177-207.

634- Libben, G. (1994), How is Morphological Decomposition Achieved? in “Language and Cognitive Processes”, 9, 369-391.

635- Libben, G. (1994), How is morphological decomposition achieved?, in “Language and Cognitive Processes", 9, 341-368.

636- Libben, G. (1998), Semantic Transparency in the Processing of Compounds: Consequences for Representation, Processing, and Impairment, in “Brain and Language”, 61, 30-44.

637- Libben, G., Derwing B.& de Almeida R. (1999), Ambiguous Novel Compounds and Models of Morphological Parsing, in “Brain and Language”, 68, 378-386.

638- Lieber, R. & Baayen, H. (1997), A Sematic Principle of Auxiliary Selection in Dutch, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 15, 789-845.

639- Lieber, R. (1984), Consonant gradation in Fula: an autosegmental approach, in M. Aronoff & R. Oehrle (eds.), Language, sound, structure, Cambridge (Mass.), MIT Press, 329-345.

640- Lightfoot, D. (1981), The history of noun phrase movement, in Baker C. & J. McCarthy (eds.), The logical problem of language acquisition, Cambridge (Mass.),z MIT Press, 86-119.

641- Lightfoot, D. (1982), The language lottery: toward a biology of grammars, Cambridge (Mass.), MIT Press.

642- Lightner, T. (1975)*, The role of derivational morphology in generative grammar, in “Language", 51, 617-638.

643- Link, G. (1983), The Logical Analysis of Plurals and Mass Terms: A Lattice-theoretical Approach, in Rainer B, Schwarze C. & von Stechow A., (eds.) Meaning, Use and Interpretation of Language, Berlin de Gruyter, 302-323.

644- Lipka, L. (1971), Grammatical categories, lexical items and wordformation, in “Foundation of Language", 7, 211-238.

645- Livant, W.P. (1962), Productive grammatical operations I: the noun compounding of 5-years-old, in “Language Learning", 12, 15-26.

646- Ljung, M. (1975), Review of H. Marchand (1974), ed. by D. Kastovsky), in “Foundation of Language", 13, 475-480.

647- Lloyd, P.M. (1966), A possible structural factor in the derivation of verb-complement compounds in the Romance languages, Uppsala, in “Studia Neophilologica", 38, 257-262.

648- Lockwood, D.G. (1993), Morphological Analysis and Description, Tokyo, etc.: International Language Sciences Publishers.

649- LTSN Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies

650- LTSN Subject Centre for Languages, Linguistics and Area Studies morphological causes, phonological effects, Cambridge, CUP, English Language and Linguistics, 6.2, 388-395.

651- Ludtke, H. (1980), The place of morphology in a universal cybernetic theory of language change, in J. Fisiak (ed.), Historical Morphology, The Hague, Mouton, 273-282.

652- Lujan, M. (1972), On the So-Called Neuter Article in Spanish, in J. Casagrande and B. Saciuk (eds.), Generative Studies in the Romance Languages, Rowley, MA, Newbury House,162-174.

653- Lujan, M. (1974), Prenominal Adjectives in Spanish Predicates, in J. Campbell, M. Goldin, and M. Wang (eds.), Linguistic Studies in the Romance Languages, Washington, D.C., Georgetown University Press, 178-188.

654- Lunt, H. (1952), A Grammar of the Macedonian Literary Language, Skopje, Drzavno knigoizdatelstvo.

655- Luraghi, S. (1986), On the distribution of instrumental and agentive markers for human and non-human agents of passive verbs in some Indo-European languages, in “Indogermanische Forschungen", 91, 48-66.

656- Mackridge, P. (1985), The Modern Greek language, Oxford, Oxford University Press.

657- Mackridge, P. (1987), The Modern Greek Language, Oxford, Clarendon Press

658- Macnamara, J. (1971)*, Parsimony and the lexicon, in “Language", 47, 359-374.

659- Mahota, W. (1993), The Genitive Plural Endings in the East Slavic Languages, in “Journal of Slavic Linguistics", 1 (2), 325-342.

660- Maiden, M. (1999), Romance Historical Morphology and Empty Affixes, in S. Embleton et al. (eds.), The Emergence of the Modern Language Sciences: Studies on the transition from historico-comparative to structural linguistics in honor of E.F. Konrad Koerner, Amsterdam-Philadelphia, Benjamins, 485-98.

661- Malkiel, Y. (1959-60), Fuentes indigenas y exoticas de los sustantivos deverbales en -e, in “Romance Language Review", 23, 80-111; 24, 201-253.

662- Malkiel, Y. (1978)*, Derivational categories, in J. Greenberg (ed.), in “Universals of Human Language", Stanford University Press, 125-149.

663- Malkiel, Y. (1988), Apocope: Straight; Through Contact of Languages; via Suffixal Polarization. The Spanish Derivational Morphemes in Word-final Segments -in, -ino, in “Hispanic Review”, 56, 409-34.

664- Mallinson, G. & B. Blake (1981), Language typology, Amsterdam, North Holland.

665- Manessy, G. (1965-66), Les substantifs … prefixe et suffixe dans les langues Voltaiques, in “Journal of African Languages", 4, 170-181 (part I) 5, 54-61 (part II).

666- Manzini, M.R. (1993)*, Categories in the Parameters Perspective: Null Subjects and V-TO-I, in Eric Reuland & Werner Abraham (eds.), Knowledge and Language, vol.1, From Orwell’s Problem to Plato’s Problem, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 141-155.

667- Marantz, A. (1992), How morphemes are realized phonologically, Paper presented at the DIMACS Workshop on Human Language, Princeton University, Ms., MIT.

668- Marchand, H. (1966), Review of Zimmer (1964), in “Language", 42, 134-142, also in D Kastovsky (ed.), 1974, 337-348.

669- Marchese, L. (1988), Noun Classes and Agreement Systems in Kru: A Historical Approach, in Barlow, M. and Ferguson, C.A. (eds.), “Agreement in Natural Language: Approaches, Theories, Descriptions”, Stanford: CSLI, 323-342.

670- Marchman, V.A. & E. Bates (1994), Continuity in Lexical and Morphological Development: A Test of the Critical Mass Hypothesis, in “Journal of Child Language", 21 (2), 339-366.

671- Marcus, M.(1980), A theory of syntactic recognition for natural language, Cambridge, MIT Press (Ma).

672- Marrero, V., Albalá, Ma. & Moreno, I. (2000), Use of Diminutives by Children and Adults in Spanish Spoken Language, Poster presented at the 9th International Morphology Meeting, Poster Session, Vienna.

673- Martinez-Gil, F. & Morales-Front, A. (eds.) (1997), Issues in the Phonology and Morphology of the major Iberian Languages (Georgetown Studies in Romance linguistics), Washington, D.C.: Georgetown University Press. Reviewed by F. Nuessel, “Lingua” 105 (1/2),1998, and by B.E. Bullock, “Language” 74 (3),1998, 640-642.

674- Matheu, J. (2003), The Nominal in the Progressive Revisited: Evidence from Language Typology’, paper presented at the IV Mediterranean Morphology Meeting, Catania.

675- Mathur, G. & Ch. Rathmann (2003), Cross-Linguistic Variation in Verb Agreement Across Signed Languages, paper presented at the IV Mediterranean Morphology Meeting, Catania.

676- Matteson, E. (1965), The Piro (Arawakan) language, University of California Publications in Linguistics.

677- Matthews, P.H. (1965), Some concepts in word-and-paradigm morphology, in “Foundation of Language", 1, 268-289.

678- Matthews, P.H. (1967), The main features of Modern Greek verb inflection, in “Foundation of Language", 3, 261-283.

679- Mattina, A. (1987), on the origin of Salish lexical affixes, paper presentated at the 26th Conference on American Indian Languages, Chicago, American Anthropological Association.

680- McCarthy, J. & A. Prince (1990), Foot and word in prosodic morphology: the Arabic broken plurals, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 8, 209-84.

681- McCarthy, J.J. (1982), Prosodic structure and expletive infixation, in “Language", 58, 574-590.

682- McCawley, J.D. (1971), Prelexical syntax, "Monograph Series on Language and Linguistics", Georgetown University, 24, 19-33.

683- McCloskey, J. & Hale, K. (1984), On the syntax of person-number inflection in Modern Irish, in “Natural Language and Linguistic Theory", 1, 487-533.

684- McConnell-Ginet, S. (1982), Adverbs and logical form: a linguistically realistic theory, in “Language", 58, 144-184.

685- Mcdonald, B. (1983), Levels of Analysis in Sign Language Research, in Kyle, J.G. and B. Woli (eds.), Language in Sign: An International Perspective on Sign Language, London and Canberra, Croorn Helm, 32-40.

686- McGinnis, M. (1999), Is there syntactic inversion in Ojibwa?, in Leora Bar-El, Rose-Marie Dechaine & Charlotte Reinholz (eds.), Proceedings of the Workshop on Structure and Constituency in Native American Languages, MIT Occasional Papers in Linguistcs 17, 101-118.

687- McKay, G.R. (1975), Rembarrnga, a language of Central Arnhem Land, Unpublished PhD thesis, ANU.

688- McMahon, A. (1994), Understanding Language Change, Cambridge, Cambridge University Press.

689- McMahon, A. M.S. (1994), Understanding language change, Cambridge, Cambridge University Press.

690- McWhinney, B.J. (1975), Rules, rote and analogy in morphological formations by Hungarian children, in “Journal of Child Language", 2, 76-77.

691- McWhinney, B.J. (1985), Hungarian language acquisition as an exemplification of a general model of grammatical development, Slobin D. (ed.), The crosslinguistic study of language acquisition, Herlbaum, Hillsdale, 2, 1069-1155.

692- Meeussen, A.E. (1963), Morphotonology of the Tonga verb, in “Journal of African Languages", 2, 72-92.

693- Meeussen, A.E. (1965), A preliminary tonal analysis of Ganda verb forms, in “Journal of African Languages", 4, 108-113.

694- Meì'cuk, I. A. (1991), Subtraction in natural language, in Weiss, D. & Grochowski, M. (eds.), Words are physicians for an ailing mina, Festschrift Andrzej Bogustawski, Munich, Sagner, 279-293.

695- Meijs, W.J. (1981), Morphology and second-language teaching, in New linguistic impulses in second language teaching, A. James & P. Westney (eds.), Tubingen, Gunter Narr, 121-146.

696- Meir, I. (1998), Thematic Structure and Verb Agreement in Israeli Sign Language,Unpublished Doctoral Dissertation, The Hebrew University of Jerusalem.

697- Meir, I. (2000), Verb classifiers as noun incorporation in Israeli sign language, in “Yearbook of Morphology”.

698- Meisel, J. (1990), Infl-ection: subjects and subject-verb agreement in early child language. Evidence for simultaneous acquisition of two first languages: German and French, ms.

699- Mel'cuk, I. (1991) 'Subtraction in natural language', in Grochowski, M., and D. Weiss (eds.), A Festschrift for Andrxej Buguslawski, Munich, 279-293.

700- Mel'cuk, I.A. (1977), The predicative construction in the Dyirbal language: towards the notions 'grammatical subject', 'transitivity', 'accusative case', 'ergative construction', and 'grammatical voice', Bloomington (IN), Indiana University Linguistics Club.

701- Mel'cuk, I.A. (1979), Syntactic, or lexical, zero in natural language, in "Berkeley Linguistic Society", 5, 244-260.

702- Mel'cuk, I.A. (1980)*, Animacy in Russian cardinal numerals and adjectives as an inflectional category, in “Language", 56, 797-811.

703- Mel'cuk, I.A. (1982), Towards a language of linguistics; a system of formal notions for theoretical morphology, Munich, Wilhelm Fink.

704- Mel'cuk, I.A. (1991), Substraction in natural language, in J, H. Greenberg (ed.), Universals of Human Language, vol. 3, Word Structure, Stanford, Stanford University Press, 297-334.

705- Menn, L. & B. McWhinney (1984), The repeated morph constraint: toward an explanation, in “Language", 60, 519-541.

706- Merriman, William E. and Laura L. Bowman (19899, The Mutual Exclusivity Bias in Children's Word Learning, in “Monographs of the Society for Research in Child Language Development”, serial no. 220, vol. 54, nos. 3-4.

707- Mester, R.(1994), The Quantitative Trochee in Latin, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 12,1-62.

708- Meyer, R. (1996), Komposita-Interpretation durch Abduktion, in Weigand, E.and F. Hundsnurscher (eds.), Lexical Structures and Language Use, Tübingen, Niemeyer, 226-235.

709- Miceli, G. & Caramazza, A. (1988), Dissociation of inflectional and derivational morphology, Reports of the Cognitive Neuro-Psychology Laboratory, The J. Hopkins University, in “Brain and Language", 35 (1), 24-65.

710- Miceli, G., M.C. Silveri, C. Burani & A. Caramazza (1989), Variation in the pattern of omissions and substitutions of grammatical morphemes in the spontaneous speech of so-called agrammatic patients, in “Brain and Language”, 36 (3), 447-492.

711- Miller, G.A. & Johnson-Laird, P.N. (1976), Language and Perception, Cambridge, Cambridge University Press.

712- Miller, J.E. (1970), Stative verbs in Russian, in “Foundations of Language", 6.

713- Miner, K.L. (1974), English inflectional endings and unordered rules, in “Foundation of Language", 12, 339-366.

714- Miner, K.L. (1983), Object stripping in some Oceanic languages, Papers of the 17th Annual Mid-American Linguistics Conference, Lawrence, Kansas, 129-140.

715- Mitchell, E. (1993), Agreement and Negation in the Baltic Finnish Languages, in Stvan, L.S. et al (eds.), Flsm III: Papers from the third annual meeting of the formal linguistics society of midamerica, Bloomington, Indiana University Linguistics Club, 235-252.

716- Mitchell, E. (1994), Morphological Evidence for Syntactic Structure: The Finno-Ugric Languages and English, Dissertation Abstracts International, A: The Humanities and Social Sciences, 54: 8, 3014-A.

717- Mithun, M. (1984)*, The evolution of noun incorporation, in “Language", 60, 847-93.

718- Mithun, M. (1986)*, On the nature of noun incorporation, in “Language", 62, 31-37.

719- Mithun, M. (1995), The Codification of Time on the Pacific Rim of North America, Symposium on Time and Language, National Museum of Ethnology, Osaka, Japan.

720- Mithun, M. (1998), The Codification of Time on the Pacific Rim of North America, in Nagano, Y. (ed.), “Time, Language, and Cognition”, Osaka, Japan: National Museum of Ethnology, 251-280.!

721- Mithun, M. (1999), The Languages of Native North America, Cambridge.

722- Miyoshi, N. (1999), Compounds and Complex Predicates: Japanese Evidence for a 'Global' Parameter, in Greenhill, A. et al. (eds), Proceedings of the 23rd Annual Boston University Conference on Language Development, 453-61.

723- Mohanan, T. (1995), Wordhood and lexicality: noun incorporation in Hindi, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 13, 75-134.

724- Mohlo, M. (1986), Grammaire analogique, grammaire du significant, in “Languages", 82, 41-51.

725- Monachesi, P. (1999), A lexical approach to Italian cliticization (CSLI Lecture Notes, 84), Stanford, CA: Centre for the Study f Language and Information. Distributed for CSLI Publications by Cambridge university Press. Reviewed by F. Nuessel, “Lingua” 110 (8),2000.

726- Mondini, S., Jarema, G., Luzzatti, C., Burani, C., & Semenza, C. (2002). Why is 'Red Cross' different from 'Yellow cross'? A neuropsychological study of noun-adjective agreement with Italian compounds, in “Brain and Language”, 81, 621-634.

727- Mondini, S., Jarema, G., Luzzatti, C., Burani, C., & Semenza, C. (2000). Processing of noun-adjective and adjective-noun compounds in Italian agrammatic patients, in “Brain and Language”, 74, 509-512.

728- Moortgat, M. (1987), Mixed composition and discontinuous dependencies, in R.Oehrle, E.Bach, D.Wheeler (eds.), Categorial Grammars and Natural Language Structures, Dordrecht, Reidel.

729- Moravcsik, E.A. & P. Suppes (eds.), Approaches to natural language, Dordrecht, Reidel, 221-242.

730- Moravcsik, E.A. (1978), Agreement, in J.H. Greenberg (ed.), Universals of Human Language, vol. IV, "Syntax", 331-374, Stanford, Stanford University Press.

731- Moravcsik, E.A. (1978), Reduplicative constructions, in J. Greenberg, C. A. Ferguson and E. A. Moravcsik (eds.) (1978), Universals of Human Language, III, Stanford, Stanford University Press, 297-334.

732- Moseley, C. & Asher, R.E. (eds.) (1994), ATLAS of the World’s Languages, London-New York, Routledge.

733- Motsch, W. (1967), Konnen attributive Adjektive durch Transformationen erklart werden?, in “Foundation of Language", 1, 23-48.

734- Muysken, P. & C.Lefebvre (1988), Mixed categories: nominalizations in Quechua, Studies in Natural Language & Linguistic Theory, Dordrecht, Kluwer

735- Myers, S. (1987), Vowel Shortening in English, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 5, 485-518.

736- Napoli, D.J. & Davis, S. (1992), Phonological Factors of Conjugation Class Shift in the Romance Languages, Twenty- Fifth Anniversary Volume, Indiana University Linguistics Club 1-12.

737- Napoli, D.J. & Fernald, T. (to appear), Exploitation of Morphological Possibilities in Signed Languages: Comparison of American Sign Language with English, Sign Language and Linguistics.

738- Nedjalkov, V. P. (eds.), (1988), Typology of resultative constructions, in “Typological Studies in Language”, 12, Amsterdam, Benjamins.

739- Nedjalkov, V.P. & G.G. Sil'nickij (1973), Typologie der Kausativen Konstruktionen, in “Foundation of Language", 6, 273-290.

740- Neef, M. (1994), Review of Lieber, R., Deconstructing Morphology: Word Formation in Syntactic Theory, in “Studies in Language", 18: 1, 219-229.

741- Neeleman, A. (1997), PP-complements, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 15, 43-87.

742- Neeleman, A. and Weerman, F. (1993), The Balance between Syntax and Morphology: Dutch Particles and Resultatives, in “Natural Language and Linguistic Theory 11”, 433-475.

743- Neeleman, W. (1993), The balance between syntax and morphology. Dutch particles and resultatives, in “Natural language and linguistic theory", 433-475.

744- Nekitel, O. (1986), A Sketch of Nominal Concord in Abuh (An Arapesh Language), in “Papers in New Guinea Linguistics”, 24, Pacific Linguistics, Series A, 70. Canberra, The Australian National University, 177-205.

745- Nevis, J.A. (1985), Language-external evidence for clitics as words: Lappish particle clitics, in “Chicago Linguistic Society", 21, 289-305.

746- Newfield, M. (1982), Options in language: the productive formation of English verb preterits, Leuvense Bijdragen, 71, 151-185.

747- Newman, P. (1990), Nominal and Verbal Plurality in Chadic, Dordrecht: Foris. (Publications in African Languages and Linguistics 12)!

748- Newman, P. (2000), The Hausa language: an encyclopedic reference grammar, New Haven, Yale University Press.

749- Newmeyer, F.J. (1971), The source of derived nominals in English, in “Language", 47, 786-796.

750- Newmeyer, F.J. (1979), Review of J. Levi (1978), in “Language", 55, 396-407.

751- Newmeyer, F.J. (1992), Iconocity and generative grammar, in “Language", 68 (4), 756-796.

752- Nguyen, D.-H. (1997), Vietnamese, London Oriental and African Language Library, 9, Amsterdam, Benjamins.

753- Nichols, J. (1971), Diminutive consonant symbolism in Western North America, “Language”, 47, 826-848

754- Nichols, J. (1986), Head marking and dependent marking grammar, in “Language", 62, 56-119.

755- Nida, E.A. (1940), The identification of morphemes, in “Language", 24, 414-41, (reprinted in Joos M. (ed.) (1963), Readings in Linguistics, 255-271, ACLS, New York.).

756- Nida, E.A. (1948), The identification of morphemes, in “Language", 24, 414-41.

757- Nishigauchi, T. (1984), Control and the thematic domain, in “Language", 60, 215-260.

758- Norbury, J.K. (1967), Word formation in the noun and adjective, in “Studies in the Modern Russian language", 3, Cambridge, Cambridge University Press.

759- Nubling, D. (2000), The development of 'junk': irregularization strategies of HAVE and SAY in the Germanic languages, in Booij, G. & van Marle, J. (eds.), Yearbook of Morphology 1999, Dordrecht, Kluwer, 53-74.

760- Nuessel, F. H. (ed.), Contemporary studies in Romance languages, Bloomington (IN), Indiana University Linguistics Club.

761- Nunberg, G., Sag I.A. & T.Wasow (1994)*, Idioms, in “Language", 70, 491-538.

762- Nunez-Cedeno, R. A. (1989), Headship Assignment in Spanish Compounds; in Laeufer, C. et al. (eds.) Selected Papers from 19th Ling. Symposium on Romance Languages, Ohio State University.

763- Odden, D. (1986), On the role of the obligatory contour principle in phonological theory, in “Language", 62, 353-383.

764- Odden, D. (1994), Review of Paradis, C., Lexical Phonology and Morphology: The Nominal Classes in Fula, in “Language", 70 (2), 402-403.

765- Odden, D. (1996), The phonology and morphology of Kimatuumbi (The phonology of the world’s languages), Oxford, Clarendon Press. Reviewed by L.M. Hyman, “Language” 74 (1), 1998, 154-162.

766- Ohala, J. (1983), Cross-language use of Pitch: An ethological View, in “Phonetica", 40, 1-18.

767- Ohly, R. (1968), Syntactic Group and Compound Word in the Swahili Language: Attempt at Classification, Rocznik-Orientalistyczny 02-021, Warsaw, Poland, 31, 39-64.

768- Olsen, B.A. (1999), The noun in Biblical Armenian: Origin and word-formation, with special emphasis on the Indo-European heritage, Berlin & New York, Mouton de Gruyter. Reviewed by J. Grepp, “Language” 76 (2),2000.

769- Packard, J. Ed. (1998), New Approaches to Chinese Word Formation: Morphology, Phonology and the lexicon in Modern and Ancient Chinese, (Trends in Linguistics: Studies and monographs 105), Berlin, Mouton de Gruyter, “Language”, 75 (2), 1999.

770- Palmer, L.R. (1980), The Greek Language, London and Boston, Faber and Faber.

771- Parker, S. (1999), On the behaviour of the definite articles in Chamicuro, “Language” 75 (3), 552-562.

772- Paul, H. (1889), Priciples of the history of language, Translated by H.A. Strong, New York, Macmillan.

773- Payne, D. L. (1990), Morphological characteristics of Lowland South American Languages, in Payne, D. L. (eds.), Amazonian linguistics, Austin, TX, University of Texas Press, 213-41.

774- Payne, T. (1997), Describing morphosyntax: A guide for field linguists, Cambridge, Cambridge University Press, “Language” 75 (1), 1999.

775- Pearce, E. (1985), Language change and infinitival complements in Old French, Ph.D. dissertation, University of Illinois (Urbana).

776- Pennanen, E.V. (1978), On verbs derived from adjectives denoting colour in English and in some other languages, Papers from the Conference on General Linguistics, Seili, 24-25, 8, 1978, Turku, Publications of the Linguistic Association of Finland.

777- Peters, A.M. (1983), The units of language acquisition, Cambridge (England), Cambridge University Press.

778- Pfau, R., M. Steinbach & J. Gutenberg (2003),Pluralization in German Sign Language: Constraints and Strategies, paper presented at the IV Mediterranean Morphology Meeting, Catania.

779- Picone, M. D. (1989), Compound Word Formation in French: One Hundred Years Later. Papers from 19th Ling. Symposium on Romance Languages, Ohio State University, in Laeufer, C. & Morgan, T. A. (eds.) , "Theoretical Analyses in Romance Linguistics", Amsterdam, Benjamins.

780- Piera, C. (1985), On the representation of higher order complex word, in King L. & C. Malay (eds.), Selected Papers from the 13th Linguistic Symposium on Romance Languages, Amsterdam, Benjamins, 287-313.

781- Pierrehumbert, J. (1980), The Finnish possessive suffixes, in “Language", 56, 603-621.

782- Pinker, S. (1981), On the acquisition of grammatical morphemes, in “Journal of Child Language", 8, 477-484.

783- Pinker, S. (1984), Language learnability and language development, Cambridge (Mass.), Harvard University Press.

784- Pishwa, H. & Maroldt, K. (eds.) (1995), The development of morphological systematicity: A cross-linguistic perspective(Tübinger Beiträge zur Linguistik 399), Tübinger, Gunter Narr-Verlag. “Language” 74 (1),1998.

785- Pitt, D. & Katz, J.J. (2000)*, Compositional idioms, “Language” 76 (2), 409-432.

786- Pittman, R. & H. Kerr (1964), Papers on the languages of the Australian aborigines, in “Occasional Papers in Aboriginal Studies", 3, Canberra, Australian Institute of Aboriginal Studies.

787- Plank, F. (1994), Inflection and derivation, in Asher R. E. & J. M. Y. Simpson (eds.), The encyclopedia of language and linguistics, Oxford, Pergamon.1671-1678.

788- Plénat, M. (1997), Analyse morphophonologique d'un corpus d'adjectifs dérivés en -esque. Journal of French Language Studies 7, 163-179.

789- Pollard, C. & I.A. Sag (1987), Information-based syntax and semantics, vol. I: Fundamentals, Center for the study of language and information, Stanford, Stanford University.

790- Posner, R. (1984), Doble negatives, negative polarity and negative incorporation in Romance languages: a historical and comparative view, in “Transactions of the Philological Society", 1-26.

791- Postal, P.M. (1966), On so called 'Pronouns' in English, in “Georgetown Monograph Series on Language and Linguistics", 19, 177-206, reprinted in Reibel D. & S.A. Schane (eds.), Modern Studies in English, 210-224, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York.

792- Priestly, T. M. S. (1993), Slovene, in Comrie, B. and Corbett, G. (eds), “The Slavonic Languages”, London, Routledge, 388-451.

793- processing, in L.B. Feldman (ed.), Morphological Aspects of Language Processing: Cross-Linguistic

794- processing, in L.B. Feldman (ed.), Morphological Aspects of Language Processing: Cross-Linguistic ??

795- Pulleyblank, D. (1987), Vowel deletion in Yoruba, in “Journal of African Languages and Linguistics", in press.

796- Pullum, G.K. (1997), The morpholexical nature of English to-contraction, “Language” 73 (1), 79-102.

797- Pullum, Geoffrey K. (1988), Some Lists of Things About Books, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 6, 283-290.

798- Pun, K.-H. and Lum, B. (1989), Resolving ambiguities of complex noun phrasesin a Chinese sentence by case grammar, in ”Computer Processing of Chinese and Oriental Languages”, 4, 185-202.

799- Quirk, R. (1970), Aspect and variant inflexion in English verbs, in “Language", 46, 300-311.

800- Radford, A. (1989), The Syntax of Attributive Adjectives in English and the Problems of Inheritance in J.Payne (ed), Empirical Approaches to Language Typology.

801- Rainer, F. (1987), Review of C.T.G. de Lemos, Ser and estar in Brazilian Portuguese. With Parti-cular Reference to Child Language Acquisition. Tübingen: Narr 1987, in Romanische Forschungen 99 (1987), S. 431-433.

802- Ralli A.(1992), Stress in Greek Inflected Forms: A Computational Treatment, in “Language and Speech”, 35, 435-453, (with L. Touratzides).

803- Ralli, A. (1999), The Role of Morphological Structure in the Processing of Compounds: The Interface between Linguistics and Psycholinguistics, in “Brain and Language”, 68, 370-377 (with E. Kehaya, G. Jarema, K. Tsapkini, D. Perlak, D. Kadzielawa).

804- Ralli, A. (2000), Compounding in Machine Translation (in Greek), In M. Tzevelekou and M. Stavrou (eds.), Machine Translation and the Greek Language, Athens, Kastaniotes Publishers. 235-261.

805- Ralli, A. (to appear), Prefixation vs. Compounding: The Case of Greek Preverbs, in A.M. Di Sciullo (ed.), Asymmetry in Grammar: Morphology, Phonology and Language Acquisition, John Benjamins.

806- Ralli, A.(1992), Stress in Greek Inflected Forms: A Computational Treatment (with L. Touratzides). Language and Speech 35. 435-453.

807- Ralli, A.(2000), The Inflectional System of Modern Greek in a Transfer-based Machine Translation Approach (in Greek), in M. Tzevelekou and M. Stavrou (eds.) Machine Translation and the Greek Language, Athens, Kastaniotes Publishers, 205-234.

808- Ramat Giacalone, A. (1994), Iconocity in grammaticalization processes, Simone R. (ed.), "Iconocity in language", 119-139.

809- Ramat, P. (1994), Negation, in Asher R.E. (ed.), "The Encyclopedia of language and linguistics", Oxford, Pergamon Press, 5, 2769-2774.

810- Ramat, P. (1998), Typological comparison and linguistic areas: some introductory remarks, “Language Sciences”, 20.3, 227-240.

811- Ramat, P. and G. Bernini (1990), Area influence versus typological drift in Western Europe: tha case of negation, in J. Bechert, G. Bernini and C. Buridant (eds.) (1990), Toward a Typology of European Languages, Berlin and New York, Mouton de Gruyter.

812- Randall, J. (1982), Morphological structure and language acquisition, Ph.D. dissertation, Amherst, University of Massachusetts.

813- Ravid, D. & Shlesinger, Y. (1995), Factors in the Selection of Compound-Types in Spoken and Written Hebrew, in "Language-Science (LangS)", Oxford, England, Apr; 17 (2), 147-80.

814- Ravid, D. D. (1995), Language change in child and adult Hebrew, New York, Oxford University Press.

815- Reddy, M. (1977), The conduit methaphor: a case of frame conflict in our language about language, Paper read at Interdisciplinary Conference on Methaphor and Thought, University of Illinois at Urbana-Champaign, September, 29, 1977.

816- Reesink, G.P. (1993), "Inner Speech" in Papuan Languages, in “Language and Linguistics in Melanesia", 24 (2), 217-225.

817- Reid, N. J. (1990), Ngan'gityemerri: A Language of the Daly River Region, Northern Territory of Australia, Unpublished PhD thesis, Australian National University, Canberra.

818- Renouf, A.J. (1993), A word in time: first findings from investigation of dynamic text, Aarts J.,P. De Hann & N.Dostoijk (eds.), "English language corpora: design, analys and expletation", 279-288.

819- Renouf, A.J. (1993), Sticking to the text:a corpus linguists view language, in “Aslib Proceedings", 45, 131-136.

820- Reyle, U. & C. Rohrer (eds.) (1988), Natural language parsing and linguistic theories, Kluwer.

821- Ricca, D. (1998), Sentence Adverbs in the Languages of Europe, in J. van der Auwera (ed.), Adverbial constructions in the languages of Europe, Berlin,Mouton de Gruyter, 187-275.

822- Richardson, J.T. (1976), Lexical derivation and the form class of word associations, in “Language and Speech", 19, 313-317.

823- Ritter, E. (1987), NSO noun phrases in a SVO language, in “North East Linguistic Conference", 17.

824- Ritter, E. (1995), On the Syntactic Category of Pronouns and Agreement, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 13, 403-443.

825- Robins, R.H. (1959), The Yurok language, in “University of California Publications in Linguistics", 15.

826- Roeper, T. (1981), On the deductive model and the acquisition of productive morphology, in the logical problem of language acquisition, C. Baker & J. McCarthy (eds.), Cambridge (Mass.), MIT Press, 129-150.

827- Roeper, T. (1987), The acquisition of implicit arguments and the distinction between theory, Process, and Mechanism, in McWhinney, B. (ed.), Mechanisms of Language Acquisition, Erlbaum, Hillsdale, New Jersey.

828- Rosch, E. (1973), On the Internal structure of perceptual and semantic categories, in Moore T. (ed.), Cognitive Development and the Acquisition of Language, New York, Academic Press, 111-144.

829- Rose, J.H. (1973)*, Principled limitations on productivity in denominal verbs, in “Foundations of Language", 10, 509-526.

830- Rosen, S.T. (1989), Two types of noun incorporation: a lexical analysis, in “Language", 65, 294-317.

831- Rosenberg, M. (1975), Generative vs. Interpretive semantics, in “Foundation of Language", 12, 561-582.

832- Rosenhouse, J. (1988-89), Construct Strings in Modern Hebrew, in "Leshonenu Lesonenu: A Journal for the Study of the Hebrew Language and Cognate Subjects Ketav 'Et le Heqer ha Lashon (Leshonenu)", Jerusalem, 53(1-2): 93-106.

833- Ross, C. (1985), Compound Nouns in Mandarin, in "Journal of the Chinese Language Teachers Association”, Kalamazoo, MI., 20(3), 1-22.

834- Ross, J. (1972), Act, in Davidson D, & G. Harman (eds.), "Semantics of Natural Language", Dordrecht, Reidel, 70-126.

835- Rowley, A.R. (1996), Morphologische systeme der nordostbayerischen mundarten in ihrer sprachgeographischen verflechtung. (Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik Beiheft 93), Stuttgart, Franz Steiner, “Language” 75 (2), 1999.

836- Rubin, (2002), Romanian Nominal Structure, Proforms, and Genitive Case Checking, (2002), in Current Issues in Romance Languages, D. Cresti, T. Satterfield, and C. Tortora (Eds), John Benjamins, Amsterdam, 276-289.

837- Rumelhart, D. & McClelland, J. (1994), On Learning the Past Tenses of English Verbs, in Bloom, P. (ed.), Language acquisition: Core readings, Cambridge, The MIT Press, 423-471.

838- Ruszkiewicz, P. (1997), Morphology in generative grammar: From morpheme-based grammar to lexical morphology and beyond: A study of selected models of morphological description, Gdansk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdanskiego, “Language” 74 (4), 1998.

839- Sadock, J.M. (1980), Noun incorporation in Greenlandic: A case of syntactic word formation, in “Language", 57, 300-319.

840- Sadock, J.M. (1985)*, Autolexical syntax: a proposal for the treatment of noun incorporation and similar phenomena, in "Natural Language and Linguistic Theory", 3, 379-439.

841- Sadock, J.M. (1986)*, Some notes on noun incorporation, in “Language", 62, 19-31.

842- Sadock, J.M. (1987), Dutch as two formal languages, ms.

843- Safir, K. (1987), The syntactic projection of lexical thematic structure, in “Natural Language and Linguistic Theory", 5, 561-601.

844- Sag, I., Gazdar, G., Wasow, T. & S. Weisler (1985), Coordination and how to distinguish categories, in “ Natural Language and Linguistic Theory", 3,117-171.

845- Saito, M. (1983), Comments on the papers on generative syntax, in Otsu, Y. et al. (eds.), Generative Grammar and Language Acquisition, Tokyo, Editorial Commitee.

846- Samuelsdorff, P.O. (1982), The treatment of morphology in a functional grammar with special reference to Swahili, in “Foundation of Language", 16, 385-398.

847- Sanders, G. (1974), Precedent relations in language, in “Foundations of Language", 11, 361-400.

848- Sandler, W. (????), A negative suffix in American sign language, University of Haifa, ms.

849- Sandler, W. (1993), Hand in Hand: The Roles of the Nondominant Hand in Sign Language Phonology, in “Linguistic Review", 10: 4, 337-390.

850- Sandra, D. (1994), The morphology of the mental lexicon: internal word structure viewed from a psycholinguistic perspective, in “Language and Cognitive Processes", 9, 227-269.

851- Sapir, E. (1911), The problem of noun incorporation in American languages, in “American Anthropologist", 13, 250-82.

852- Sapir, E. (1915), Notes on Judeo-German phonology, in “The Jewish Quarterly Review", 6, 231-266, Reprinted in D.G. Mandelbaum (ed.), Selected Writings of E. Sapir in Language, Culture and Personality, Berkeley, University of California Press.

853- Sapir, E. (1921), Language, New York, Harcourt Brace.

854- Sapir, E. (1922), The Takelma language of Southwestern Oregon, in Handbook of American Indian Languages, Part 2, in “Bureau of American Ethnology Bulletin", Washington D.C., Government Printing Office, 40, 1-296.

855- Sapir, E. (1925), Sound pattern in language, in “Language", 1, 37-51.

856- Sapir, E. (1930), Southern paiute, a Shoshonean language. Texts of the Kaibab Paiutes and Uintah Utes, Southern Paiute Dictionary, "Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences", 65, 1,2 and 3.

857- Sasse, H.J. (1984), The pragmatics of noun incorporation in Eastern Cushitic languages, in F. Plank (ed.), 243-268.

858- Scalise, S. (1992), Lexicalist Morphology, Voce per la Encyclopedia of Language and Linguistics, Pergamon Press.

859- Scalise, S. (1995)*, Internal Structure and Argument Structure of Complex Words, Language of Science – International Conference, Bologna – Ottobre 1995, ms.

860- Schachter, P. (1977), Constraints on coordination, in “Language", 53, 86-103.

861- Scholes, R.J. & B.J. Willis (1984), Grammars and agrammatism, in “Language & Communication", 4, 1-25.

862- Schultink, H. (1987), Discontinuity and multiple branching in morphology, in Arhammar, N. (ed.), Aspects of Language II, Amsterdam, Rodopi, 481-491.

863- Schultz-Lorentzen, C.W. (1927), Dictionary of the West Greenland Eskimo language, Copenhagen, Reitzel.

864- Schultz-Lorentzen, C.W. (1945), A grammar of the West Greenland language, Copenhagen, Reitzel.

865- Schweiger, F. (2000), Compound Case Markers in Australian Languages, in "Oceanic-Linguistics", Honolulu, 39 (2), 256-84.

866- Seiler, H.J. (1967), Structure and reconstruction in some Uto-Aztecan Languages, in “International Journal of American Linguistics", 33,2.

867- Seiler, H.J. (1970), Cahuilla texts with an introduction, "Language Science Monograph", 6, Indiana University Publications.

868- Seuren, P.A.M. (1966), Review of B. Elson & V. Pickett (1960), in “Foundation of Language", 2, 213-217.

869- Seymour, R.K. (1968), A bibliography of word-formation in the Germanic languages, Durham (NC), Duke University Press.

870- Shapiro, M. (1980), Russian conjugation: Theory and hermeneutic, in “Language", 56, 67-93.

871- Shibatani, M. & T. Kageyama (1988)*, Word formation in a modular theory of grammar: Postsyntactic compounds in Japanese, in “Language", 64 (3), 451-484.

872- Shibatani, M. (1990), The languages of Japan, Cambridge, Cambridge, University Press.

873- Shopen, T. (ed.) (1985), Language typology and syntactic description, vol.3: Grammatical Categories and the Lexicon, Cambridge, Cambridge University Press.

874- Sihler, A.L. (1980), Review of J. Kurylowicz (1977), in “Language", 56, 870-877.

875- Silverstein, M. (1976), A hierarchy of features and ergativity, in R.M.W. Dixon (ed.), Grammatical Categories in Australian Languages, Australian Institute for Aboriginal Studies, Canberra, 112-171.

876- Silverstein, M. (1993), The expanse of grammar in the "Waste" of Frames, in Foley, W. A. (ed.), The role of theory in language description, Berlin, Mouton de Gruyter, 175-191.

877- Simoes, M.C. & C. Stoel-Gammon (1979), The acquisition of inflections in Portuguese: a study of the development of person markers on verbs, in “Journal of Child Language", 6, 53-67.

878- Simpson, J. & J. Bresnan (1983), Control and obviation in Warlpiri, in “Natural Language and Linguistic Theory", 1, 49-64.

879- Singh, R. & Desrochers, R. (eds.) (1996), Trubetzkoj’s orphan: Proceedings of the Montreal roundtable “Morphonology: contemporary responses” (Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science, series IV: Current issues in linguistic theory, 144), Amsterdam, Benjamins, in “Language” 75, 1999.

880- Singh, R. & Kant Agnihotri, R. (1997), Hindi morphology. A word-based description (MLBD Series in Linguistics IX), Delhi, Motilal Banarsidass Publishers, “Lingua” 105 (3/4), 1998, and in “Language” 75 (3), 1999. Reviewed by M.C. Shapiro, “Lingua” 108 (1), 1999.

881- Sloat, C. & Taylor, S. (1978) The structure of English words, Eugene (Oregon), Pacific Language Associates.

882- Slobin, D. I. (ed.) (1985), The crosslinguistic study of language acquisition, vol. 1: The Data, vol. II: Theoretical Issues, Erlbaum, Hillsdale, New York.

883- Smith Lock, K.M. (1993), Morphological Analysis and the Acquisition of Morphology and Syntax in Specifically-Language-Impaired Children, "Haskins Laboratories Status Report on Speech Research", 114, 113-137.

884- Smith, A. (1761), Consideration concerning the first formation of languages and the different genius of original and compounded languages, vol. I, London, 440-479, also in J.C. Byrne (ed.), vol. IV, Oxford 1993, Glasgow edition, 201-226.

885- Smith, J.C. (1992), Circumstantial complements and direct objects in the Romance languages: configuration, Case, and thematic structure, in Roca (ed.) (1992), 293-316.

886- Smith, L. (1982)*, Labrador Inuttut (Eskimo) and the theory of morphology, in “Studies in Language", 6, 221-44.

887- Smith, N. (1980), The acquisition of some Dutch morphological rules. (with C.E. Snow and M. Hoefnagel_Höhle). The Journal of Child Language 7, 539-554.

888- Smith, N. (1987), Question words in creole languages. (with P.C. Muysken), in R. Appel (ed.), `You me Linguistics fun!': nieuwe inzichten in de Toegepaste Taalwetenschap, Amsterdam, VU Uitgeverij, 89-101.

889- Smith, N. (1990), Question words in pidgin and creole languages. (with P.C. Muysken). Linguistics 308 (= special number: Issues in creole linguistics (edited by P.A.M. Seuren & S.S. Mufwene)), 883-903

890- Smith, N. (1992), Reflexives in the creole languages: An interim report (with P.C. Muysken), in Dany Adone & Ingo Plag (eds), Creolization and language change. Linguistische Arbeiten 317, Tübingen, Niemeyer Verlag.

891- Smith, N. (1996), Focus-marking we in Saramaccan: grammaticalization.or substrate? In P. Baker (ed.), Changing meanings, changing features. Papers relating to grammaticalization in contact languages. London, University of Westminster Press, 113-128.

892- Smith, N. (1998), Complex personal pronouns in the secret languages of nomadic castes, in A. Bruyn & J. Arends (eds.), Mengelwerk voor Muysken: Voor Pieter C. Muysken bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam (= Publkaties van het Instituut voor Algemene Taalwetenschap 72), Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 44-49

893- Sobin, N. (1994), Why We Should Reconsider Teaching Grammar: A Response to the Romantic Position, in “Language Quarterly", 32: 1-2, winter-spring, 51-74.

894- Solomon, M.B. (1972), Stem endings and the acquisition of inflections, in “Language Learning", 22, 43-50.

895- Sparck J. K.(1983), So what about parsing compound nouns,in K. Sparck Jones and Y. Wilks (eds.), Automatic natural language parsing, Chichester, England, Ellis Horwood 164—168.

896- Spears, A.K. (1993), Foregrounding and backgrounding in Haitian Creole discourse, in Byrne, F. & D. Winford (eds.), Focus and grammatical relations in Creole languages, Amsterdam, Benjamins, 249-265.

897- Speas, M. (1990), Phrase structure in natural language, in “Natural Language and Linguistic Theory".

898- Spencer, A. (1988), Bracketing paradoxes and the English lexicon, in “Language", 64, 663-682.

899- Spencer, A. (1993), Review of Lieber (1992), in “Language", 69, 580-587.

900- Spencer, A. (1995), Incorporation in Chukchi, in “Language", 71, 439-489.

901- Spencer, A. (1998), The Redundancy of Lexical Categories, In “If you see what I Mean. Essays on Language, Presented to Keith Brown on the Occasion of his Retirement in 1998”, Essex Research Reports in Linguistics, Special Issue, 14-33.

902- Sproat, R. and C. Shih (1991), The Cross-Linguistics Distribution of Adjectival Ordering Reestrictions, in C. Georgopoulos and R. Ishihara (eds.), Interdisciplinary Approaches to Language, Essays in Honor of S-Y Kuroda, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, pp.565-593.

903- Stachowiak, F.J. (1978), Some universal aspects of naming as a language activity, in H. Seiler (ed.), Language Universals, Narr, Tübingen, 207-228.

904- Staczek, J.J. (1993), The English Language and the Gulf War: Corpus Linguistics, Variations, and Word-Formation, in “World Englishes", 12: 1, 15-24.

905- Stankiewicz, E. (1962), The singular/plural opposition in the Slavic languages, in “International Journal of Slavic Linguistics and Poetics", 5, 1-15.

906- Stankiewicz, E. (1968), The grammatical genders of the Slavic languages, in “International Journal of Slavic Linguistics and Poetics", 11, 27-41.

907- Stanley, R. (1967)*, Redundancy rules in phonology, in “Language", 43, 393-436.

908- Starosta, S. (1973), The face of case, in “Language Sciences", 25, 1-4.

909- Starosta, S. (1978), The one per Sent solution: valence, semantic case and grammatical relations, "Studies in Language", Campion Series, vol. I, W. Abraham (ed.), Amsterdam, John Benjamins.

910- Steele, S. (1995), Towards a theory of morphological information, in “Language", 71, 260-309.

911- Steever, S. (1993), Synthesis to analysis, New York, Oxford University Press. Reviewed by S.K. Shear, “Language” 73 (2), 1997, 388-391.

912- Steever, S. B. (1987), The Roots of the Plural Action Verb in the Dravidian Languages, in “Journal of the American Oriental Society”, 107, 581-604.

913- Stemberger, J.P. & B. McWhinney (1986)*, Form-oriented inflectional errors in language processing, in “Cognitive Psychology", 18, 329-354.

914- Stemberger, J.P. & Treiman, R. (1986), The internal structure of word-initial consonant clusters, in “Journal of Memory and "Language", 25, 163-180.

915- Stemberger, J.P. (1981)*, Morphological haplology, in “Language", 57, 791-817.

916- Stemberger, J.P. (1985), An interactive activation model of language production, in Ellis, A. (ed.), Progress in the Psychology of Language, vol. I, London, Erlbaum.

917- Stemberger, J.P. (1985), Bound morpheme loss errors in normal and agrammatic speech: One Mechanism or Two?, in “Brain and Language", 25, 246-256.

918- Stemberger, J.P. (1985), The lexicon in a model of language production, "Outstanding Dissertations in Linguistics", 3rd Series, New York, Garland.

919- Stephany, U. (1981), Verbal grammar in early Modern Greek child language, in "Child language": an international perspective, P. Dale & D. Ingram (eds.), Baltimore, University Park Press, 45-57.

920- Stephany, U. (1985), Aspekt, Tempus und Modalitat: zur Entwicklung der Verbalgrammatik in der neugriechischen Kindersprache, in “Language Universals" Series, 4, Tubingen, Gunter Narr.

921- Stewart, T.W. Jr. (2000), Apparent Congruence and Elusive Bootstraps: Evaluating Systemic Similarity in Language Contact, Poster presented at the 9th International Morphology Meeting, Poster Session, Vienna.

922- Strauss, S.L. (1980), Review of S. Ohlander (1976), in “Language", 56, 852-855.

923- Strodach, G. K. (1933), Latin diminutives in -ello/a- and -illo/a-, “Language Monographs”, XIV.

924- Stump, G.T. (1989)*, A note on Breton pluralization and the elsewhere condition," Natural Language and Linguistic Theory", 7, 261-73.

925- Stump, G.T. (1991), A paradigm-based theory of morphosemantic mismatches, in “Language" 67, 675-725.

926- Stump, G.T. (1993)*, On rules of referral, in “Language”, 69 (3), 449-79.

927- Stump, G.T. (1993), Review of Spencer A., Morphological theory, in “Language", 358-363.

928- Stump, G.T. (1994), Review of Bochner, H., Simplicity in Generative Morphology, in “Language", 70: 3, 581-585.

929- Sufier, M. (1988), The Role of Agreement in Clitic-doubled Constructions, in “Natural Language and Linguistic Theory”, 6, 391-434.

930- Sugeta, S. (s.d.)*, The syntagma "Noun + Noun" in Modern Italian, in “Bullettin of the Institute of Language Teaching", Waseda University, 5, 33-78.

931- Sugioka, Y. (1987)*, Complement inheritance in word formation -a preliminary study, in "Language, culture and communication", 2, 90-108.

932- Sugioka, Y. (1989)*, Some notes on generic expressions, in "Language, culture and communication", 5, 66-77.

933- Sugioka, Y. (1992)*, On the role of argument structure in nominalization, in "Language, culture and communication", 10, 53-80.

934- Sugita, H. (1973), Semitransitive verbs and object incorporation in Micronesian languages, in “Oceanic Linguistics", 12, 393-406.

935- Sutcliff, E. F. (1936), A Grammar of the Maltese Language, Valletta, Progress Press.

936- Sutton-Spence, R. & Woll, B. (1999), The linguistics of British sign language: an introduction, Cambridge, Cambridge University Press.

937- Swanton J.R. (1911), Haida in handbook of American Indian languages, Part1, in “Bureau of American Ethnology Bulletin", Washington D.C., Government Printing Office, 40, 205-282.

938- Szab•, Z. (1970), Some characteristic of agglutinative type in derivation, in Theoretical problems of typology and the northern Eurasian languages, L. Dezso & P. Hajd— (eds.), Budapest, Akademiai Kiado, 157-163.

939- Taha, A.K. (1960), The structure of two-word verbs in English, in “Language Learning", 10, 115-122.

940- Talmy, L. (1983), How language structures space, in H.Pick and L. Acredolo (eds.), Spatial Orientation: Theory, Research and Application, New York, Plenum Press.

941- Talmy, L. (1985), Lexicalization patterns: semantic structures in lexical forms, in T. Shopen (ed.), Language Typology and Syntactic Description, III: Grammatical Categories and the Lexicon, Cambridge, The University Press, 57-149.

942- Taylor, C.M. (1993), The Ug test: Morpheme production and language impairment, in “Scandinavian Journal of Logopedics and Phoniatrics", 18: 4, 121-130.

943- Terrell, T.D. (1980), Review of W. Cressey (1978), in “Language", 56, 882-886.

944- Thompson, S. (1973)*, Resultative verb compounds in Mandarin Chinese: a Case for Lexical Rules, in “Language", 49, 361-379.

945- Thompson, S. (1988), A discourse approach to the cross-linguistic category adjective, in Hawkins, “Explaning language universals", Oxford, Blackwell, 167-181.

946- Thornton, A.M. (1997) , [recensione a Wolfgang U. Dressler & Lavinia Merlini Barbaresi, Morphopragmatics. Diminutives and Intensifiers in Italian, German and Other Languages, Mouton de Gruyter, Berlin - New York, 1994], Studi italiani di linguistica teorica e applicata, XXVI,1, 199-201.

947- Tiersma, P. (1982), Local and general markedness, in “Language", 58, 832-849.

948- Timberlake, A. 1993. "Russian”, In Comrie, B. and Corbett, G (eds.), The Slavonic Languages. Routledge, London/New York, 827-86.

949- Tjoe-Liong K (1991)*, Du traitement automatique du language au traitement automatique de la linguistique, Department of Computational Linguistics Facult‚ des lettres, Universit‚ d' Amsterdam.

950- Townsend, Ch.E. & Janda, L.A. (1996), Common and comparative Slavic: Phonology and inflection with special attention to Russian, Polish, Czech, Serbo-Croatian, Bulgarian, Columbus, OH, Slavica. “Language” 74 (1),1998.

951- Travis, L. & E. Williams (1983), Externalization of arguments in the Malayo-Polynesian languages, in “The Linguistic Review", 1, 81-114.

952- Tsimpli, Ianthi Maria. (1995), Focusing in Modern Greek, in Kiss, K.É. (ed.), “Discourse Configurational Languages”, Oxford, OUP, 176-207.

953- Unger, J.M. (2000), Reconciling comparative and internal reconstruction: the case of Old Japanese / ti, ri, ni /, “Language” 76 (3), 655-681.

954- van Coetsem, F. (1983), The development of the Germanic reduplication class: Reanalysis and competition in morphological change, in Language change, I. Rauch & G.F. Carr (eds.), Bloomington (IN), Indiana University Press, 39-88.

955- van der Auwera, J. (1998), Areality in Language Typology (with special reference to Standard Average European), relazione presentata alla 6a Sommerschule der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft ‘Sprachtypologie’, Mainz, 09/09/1998.

956- van der Wouden, J. (1997), Negative Contexts: Collocation, polarity, and multiple negation (Routledge studies in Germanic linguistics), London & New York, Routledge. Reviewed by R. Aranovich, “Language” 75 (3), 1999.

957- van Driem, G. (1997), A new analysis of the Limbu verb, in D. Bradley (ed.), Tibeto-burman languages of the Himalayas,Vol. 14 of Papers in Southeast Asian Linguistics, Canberra: Pacific Linguist,157-173.

958- van Eijk, J. (1997), The Lillooet language: Phonology, morphology, sintax (First nations languages, 1), Vancouver, University of British Columbia Press, “Language” 74 (3),1998.

959- van Marle, J. & Smits, C. (in press), On the impact of language contact on inflectional systems: the reduction of verb inflection in American Dutch and American Frisian.

960- van Schooneveld, C.H. (1977), The place of gender in the semantic structure of the Russian language, in “Scando-Slavica", 23, 129-138.

961- van Schooneveld, C.H. (1983), Contribution to the systematic comparison of morphological and lexical semantic structures in the Slavic languages, in M.S. Flier (ed.), 321-347.

962- Vanttila, S. & Ackerman, F. (2000), Compounding and Inflection in Finnish Child Language: Learning the Impossible?, in Clark-Eve-V. (ed.), "The Proceedings of the Thirtieth Annual Child Language Research Forum", Stanford, CA, Center for the Study of Language and Information, for Stanford Linguistics Association, 139-47.

963- Varela, S. (1989), (con J. Gil), Creatividad léxica y habla marginal, in “Mediterranean Language Review”, (Wiesbaden) 45, 8395.

964- Varela, S. (1989), Spanish Endocentric Compounds and the Atom Condition', in C. Kirschner y J. DeCesaris (eds.), Studies in Romance Languages, Amsterdam, John Benjamins, 397411.

965- Vincent, N. (1988), Italian, in M. Harris & N. Vincent (eds.), "The Romance Languages", Londin/Sidney, Croom Helm, 279-313.

966- Vogel, I. & Napoli, D. J. (1995)*, The verbal component in Italian compounds, in Amastae, J., G. Goodall & M. Montalbetti (eds.), Contemporary research in Romance Linguistics, Papers from the 22nd Linguistics Symposium on Romance Languages, Amsterdam, Benjamins, 367-381.

967- Vogel, I. (1994), Phonological Interfaces in Italian, in Mazzola, M.(ed.), “Issues and Theory in Romance Linguistics: Selected Papers from the Linguistic Symposium on Romance Languages XXII”. Washington, D.C., Georgetown University Press, 109-126.

968- Volek, B. (1987), Emotive Signs in Language and Semantic Functioning of Derived Nouns in Russian, Amsterdam, Benjamins.

969- Voorhoeve, J. (1981), Multifunctionality as a derivational problem, in Generative studies on Creole languages, P. Muyskens (ed.), Dordrecht, Foris Publications, 25-34.

970- Voyles, J.B. (1967), German noun and adjective compounds, in “Language Learning", 17, 9-19.

971- Walker, D.C. (1980), Review of Klausenburger (1979), in “Language", 56, 879-882.

972- Walker, J. (1826), A Critical Pronouncing Dictionary, and Expositor of the English Language, London and Leipsic [Leipzig].

973- Wanner, D. (1972), The derivation of inflectional paradigms in Italian, in "Generative Studies in Romance Languages", J. Casagrande & B. Saciuk. (eds.), Rowley (MA), Newbury House.

974- Wasow, T. & T. Roeper (1972), On the subject of gerunds, in “Foundation of Language", 8, 44-61.

975- Welmers, W.E. (1973), African Language Structures, Berkeley: University of California Press.

976- Werner, O. (1987), The aim of morphological change is a good mixture - not a uniform language type, in A. Giacalone Ramat et al. (eds.), Papers from the 7th International Conference on Historical Linguistics,. Amsterdam: John Benjamins B.V., 591-616.

977- Westermann, D. (1930), A study of the Ewe language, London, Oxford University Press.

978- Wetzer, H. (1996), The typology of adjectival predicatio, Berlin, Mouton de Gruyter, “Language” 75 (3), 1999.

979- Whitney, W.D. (1867), Language and the study of language: Twelve Lectures on the Principles of Linguistic Science, Scribner, New York, Reprinted N.Y. AMS, 1971.

980- Whitney, W.D. (1875), The life and growth of language: An Outline of Linguistic Science, H.S. King, D. Appleton/London.

981- Whitney, W.D. (1885), The roots, verb-forms, and primary derivatives of the Sanskrit language, Breitkopf and Hartel, Leipzig.

982- Wierzbicka, A. (1982), Why can you have a drink when you can't * have an eat, in “Language", 58, 753-799.

983- Wierzbicka, A. (1985), Different cultures different languages, different speech acts, Journal of Pragmatics 9, 145-178.

984- Wierzbicka, A. (1986), What's in a noun ? (or: How do nouns differ in meaning from adjectifs?), in “Studies in language", 10/2, 352-389.

985- Wiese, R. (1996), The Phonology of German, Oxford, Clarendon. (The Phonology of the Languages of the World)

986- Williams, E. (1985), PRO in NP, in “Natural Language and Linguistic Theory", 3, 277-295.

987- Williams, E. (1987), Implicit arguments, the binding theory, and control, in “Natural Language and Linguistic Theory", 5, 151-180.

988- Winter, W. (1962), Nominal and pronominal dual in Tocharian, in “Language", 38, 11-134.

989- Winter, W. (1965), Transforms without kernels?, in “Language", 41, 484-489.

990- Woodbury, A. & J. Sadock (1986), Affixal verbs in syntax: a reply to Grimshaw and Mester, in “Natural Language and Linguistic Theory", 4, 229-244.

991- Wright, W. (19673), A Grammar of the Arabic Language, Cambridge, Cambridge University Press.

992- Wurzel, W.U. (1984), Flexionmorphologie und Natürlichkeit, "Studia Grammatica", 21, English translation (1989), "Studies in Natural Language and Linguistic Theory"

993- Wurzel, W.U. (1987), System-dependent morphological naturalness in inflection, in W.U. Dressler et al., Lietmotifs in natural morphology, in “Studies in Language Companion Series", Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins, 10, 59-96.

994- Yip, M. (1982) Reduplication and CV-skeleta in Chinese secret languages, in “Linguistic Inquiry", 13, 637-61

995- Yip, M. (1987), English vowel epenthesis, in “Natural Language and Linguistic Theory", 5, 463-484.

996- Yokoyama, M. (1951), Outline of Kechua structure I: Morphology, in “Language", 27, 38-67.

997- Young, R. & W. Morgan (1987), The Navajo Language. Albuquerque: University of New Mexico Press.

998- Zadeh, L. (1971), Fuzzy languages and their relations to human and machine intelligence, Electronic Research Laboratory, Berkeley, University of California at Berkeley.

999- Zaenen, A., J. Maling & H. Thrainsson (1985), Case and grammatical functions: the Icelandic passive, in “Natural Language and Linguistic Theory", 4, 441-483.

1000- Zec, D. (1994), Footed Tones and Tonal Feet: Rhythmic Constituency in a Pitch Accent Language, Manuscript, Cornell University.

1001- Zhang, B. & D. Peng (1992), Decomposed storage in the Chinese lexicon, in Chen, H.C. & O.J.L. Tzeng (eds.), Language processing in Chinese,Amsterdam, Elsevier Science Publishers B. V., 131-149.

1002- Zhou, X., Marslen-Wilson, W. (1995), Morphological Structure in the Chinese Mental Lexicon, in "Language and Cognitive Process", Letchworth, Herts, England, 10(6), 545-600.

1003- Zimmer, K. (1964), Affixal negation in English and other languages, Supplement to "Word", 20, 2, Monograph 5, New York, Linguistic Circle of New York.

1004- Zimmer, K. (1969), Psychological correlates of some Turkish morpheme structure conditions, in “Language", 46, 309-321.

1005- Zimmer, K. (1971), Some general observations about nominal compounds, in “Working Papers on Language Universals", Stanford University, 8, 3-20.

1006- Zribi-Hertz, A. (ed.) (1997), Les pronoms. Morphologie, syntaxe et typologie (Sciences du Language), Saint-Denis, Presses Universitaires de Vincennes, in “Lingua” 107 (3/4),1999.

1007- Zwanenburg, W. (1989), Morphological heads, 18th Linguistic Colloquium on Romance Languages, Columbus (OH), ms. 167-79.

1008- Zwicky, A. M. (1994), Morphological Metageneralizations: Morphology, Phonology, and Morphonology, Presented at the Foreign Language Conference, University of Kentucky.

1009- Zwicky, A.M. & Pullum, G. (1983), Cliticization vs inflection: English n't, in “Language", 59, 502-13.

1010- Zwicky, A.M. (1985), Clitics and particles, in “Language", 61, 283-305

1011- Zwicky, A.M. (1994), Morphological metageneralizations: Morphology, phonology, and morphonology, Paper presented at the Foreign Language Conference, University of Kentucky

1012- Zwitserlood, P. (1994), The Role of Semantic Transparency in the Processing and Representation of Dutch Compounds, in “Language and Cognitive Processes “, 9, 341-368.

Template Design by SkinCorner