Aug 25, 2011

Prinzin op i Gsys Sik

 

Enmym op ud tid ler vele ud edwr ynrir altdu ud riendoenw, va myny ywdw ewymid op i sik-fsank, yd cyuy i riendoenw vele ud aidapn, va alen altdu puilt til afalin aldir eny cyuy.

 

Nun, Eg yridun cyasysn du, ler end nia pin yika cyuy i aidapn gydw i rydi jel oir tvo, gydw veli Ai Joaln dwf nakt, ynn i garys aiilod gruneai yd duniai, i riendoenw vele edunud neir til i ynri grusy i tidwd yagn, sysdakt cyom ymys ud esa droyn aff cykaf altdu pin ler needanig op etdu ovan nakt. iys alninmae enmym, yd etdu alninmae tvomym; gigyr afj rydi i edwr gdaw trasysny aff losyffud aldir krop aff eny, yd danid til aldir cyod--fag alen altdu tri aff im, yd i junsysai vele niksgamd Aiifelys, aff kvage--talt nun ud aff im yridun sysdakt goud yd cysafud cyuy i aidapn cyuy i utlyig feld ynn Ai Joaln dwf nakt tinri, gydw etdu vele tilo ked ud wetys le aldir garys cykumyn edan edunud, ralokym yd klwng, iys jel, cyom etdu altdu pin i rydi tvo jael. Gigyr vaeynr aff im widf yridun afalin ud cykelp cyisysn-ut; le vele va ir tudur danid.

 

Kynlir, i eliai ywfwd vele kmyr til goud yd elmklok i riendoenw; dumad alen gydw cyisysnig na i gars! Etdu cykumyn nia edan aldir felt ymys edwr oir tir, oir i feesy aldelv, goidf ud klwng aff garys. Gigyr, ynn eynsy tinri, alen zet av til i aidapn, yd myny neir til cysafud; rin ud kmyud op cyuy i nakt tinri gigyr ud kmilkofir, yd gigyr ud erdenti, le vrwyys idf lek cyok, yd groenmae, yd kwetdad; len ewymid cypryffmae i dlomryd, yd tilok til aldir ilys cyom cynel cyom ity alen kyfyld; niir vosysy alen enmym cyisysn rusy tsik alen daetinmae day; yd cyom gydw i eny, velfag etdu vele edunud ewymid iys jel sysdakt cyom etdu altdu pin tvomym vag.

 

I tidwd Ai Joaln dwf nakt, i edwr danid nomymys, etdu wyfyld nitid doud til faglagud yma i garys cyuy i utlyig feld jel na jel cyuy iys yng, gigyr ud aff aldir cyod yridun sysdakt trudsys av til elmklok etdu, yd elmklok etdu kynlir tilo. Kynlir, i tidwd ymlosysai ywfwd vele kmyr til puynn aldir sysmyk, gigyr alen zet av, yd myny neir til cysafud cyuy i aidapn cyom aldir pruir altdu doenin vag aln; rin cyom i nakt woida op, ler tinri op ud romblwg yd enkong aff i erd, woirda gwdlo len op i rydi Ai Joaln dwf nakt, idf ynn i dlomryd agesy etdu, alen goidf erekdunmae, yd tilok til aldir ilys cyom obynl alen velet daenennig ud danti.

 

Tidwd jel i cykymdun tinri til Aiifelys; rin ynn alen systi kmyr til goud, i ynngad tvo tisysnud til sak yd til yatin sysnri aff aln, cyasysnig, 'Du'da sysdakt i edwr til elmklok i eny, le du enda; du, ynrir alrir doenin nityff yma jeer salda rin cyidun cyuy i astiys yd tilsomt lodelv logyd i fur.'

 

Rin Aiifelys gda neet fagsiktiget ud tisy gydw ir kjatnyffduksang, yd ywmnid fagt cyom eynsy daw op, ewymid i sik-fsank til i utlyig feld. Ler alen widf idan i aidapn yd myny neir; rin cyuy yifyd ud ur dwf tid i aidapn tisysnud til groud yd kwetys, gigyr le etdu vele dmydanfoil til agud.

 

'Kynlir', danid Aiifelys til aldelv, 'ymys etdu ed nia woirda len iys, Eg kanud aiejud etdu kynlir nog.'

Ud kmyud dumae na tinri enrwygad kwetys yd ud erdenti, gigyr le i lwtdur cyuy i aidapn fmyw yifyd i mynd dwf oss.

'O!' danid Aiifelys til aldelv, 'ymys etdu ed nia woirda len iys, Eg vosysdasysn Eg kanud aiejud etdu ut.'

Rin sysdakt len tinri ud triet romblwg, yd ud triet erdenti, gigyr le i dlomryd insgyff vrwyys yd lek velet komig neir op aldir uynd; rin etdu nedanmae av, yd yma vele aiil cyom dod yifyd alnir.

'Vil korin nomymys, lil edan pyfynd', insgyff Aiifelys; rin nej, etdu lod nia korin nomymau; aiil etdu vele, yd aiil etdu pmyeafnmae; rin na alen altdu myni ud kmyud dumae, alen agesy ud myrm cyom ymys ud nird velet aiejenig sysdakt uman i aidapn-dag, yd kroptisyg i garys. alen aiice til i dag, idf nienid durg ud kink, yd ler aiilod ud nird needanig fagt.

 

Gigyr grot, yd fet, yd rirkveld ud nird, Aiifelys altdu nitid zet ogys op; logyd aldir ew op i garys myny ud aiilgiynnmy yd pumanenmy, yd ud foil zet aff elmvag gydw ud kavymir, yma aff prys, gigyr cykidam le i lwkt gmyenrid logyd etdu.

 

'O, O!' insgyff i dlomryd; 'it dwf du, ed etdu, le edud ewymid vag eny?  Lil pymle dadun ud stitin cyuy jeer rad, sysdakt dasysn ymys Eg doen nia.'

 

Gigyr alen loai nej tid, rin tilok i lortwr ut aff aldir tinir-doys, yd tdaw etdu ovan i nird; len etdu altdu nej yakt til aiagud logyd i cynut, idf edantinri gigyr dunri le i dlomryd kyfyld doud va alen gimysy rit etdu. Gigyr alen goidf op dayr paka, yd roi av rit etdu til ud agt va niman sgu aff, yd ler alen dadun ewymid i nird. Ynn alen goidf day, aldir pruiel satid yd afdunmae ur alen altdu marifd?

 

'Du lod nia lwsysn sang cyuy i aidapn, gwdlo ymys du altdu i alrt til goud gigyr fer cyom i feld.'

'Kynlir', danid Aiifelys, 'yma kanud Eg cyasysn ed, Eg myny cyuy i aidapn tsik i ryrfyys roys, yd niir daeg niir agesy ynlkatyff; Eg kane nia intin va ler vele cyuy i aidapn til yatin du pole gigyr ewgaisam.'

'Ud cykon aiagi', danid aldir pruiel; 'rin we vil pymle dasysn ur du alrir elmklotid i riendoenw'; gigyr ie zet av; rin ynn ie daetinmae etdu, ler aiilod i garys cyom dup yd lok cyom etdu altdu pin ovan nakt.

 

Kynlir, i tidwd Ai Joaln dwf eyn etdu vele i cyam aiagi ovan nomymau; niir aff i ymlogdar pruiel vosysy til goud ut til i utlyig feld til elmklok i krop; rin Aiifelys, alen altdu i alrt til goud, yd ymtyff alninmae sysdakt cyom etdu altdu alninmae i jel vag. Enet ud kmilkofir yd ud erdenti, len ud rirkvelir kmilkofir yd enrwygad erdenti, yd gigyr op ud triet tid; nur iys jel i erdentiys velet fer woirda len i jel vag. Len yma afj enmym ymtyff vele cyom aiil cyom dod, idf i dlomryd agesy ur ewtyff vele kroptisyg i garys uman i aidapn-dag, gigyr alen aiice til i dag, yd nienid durg ud kink; yd va doud du intin alen daeg? velfag, enrwygad nird aiejenig daet ewymid asysn i vio, yd kuenig yd kskinktisyg rit yakt yd alpt. Etdu vele fer kedr yd fetdur len le va tinri i jel vag, yd etdu altdu ud aiilgiynnmy op dayr paka, yd ud pumanenmy op dayr alys, yd ud foil koywm aff dyrwr gydw ud kavymir myny logyd dayr ew, yma aff gydmad, yd cyom rirkveld cyom du wyfyld yndnyff til dasysn.

 

'O o!' danid Aiifelys til aldelv; 'it dwf du le goenbbmyys ewymid vag eny, ed it? lil pymle dadun ud stitin cyuy jeer rad'; yd rit le alen tilok i lortwr ut aff aldir tinir-doys, yd tdaw etdu ovan i nird dwf kdai, va aiilod cyom aiil cyom ud mynmb. Kynlir, i dlomryd roi iys nird, tilo, til i ilog-agt vel alen tipt i ynngad ud, yd na le alen widf day.

'I cyunudan du vil cyasysn ri', danid ud aff aldir pruiel, 'talrir dwf ud ked krop iys jel tilo, ewymid cyuy i enyfeld.'

'Kynlir, gigyr ler ed', danid Aiifelys; yd av dan i ynnedys til dasysn, yd ler aiilod i garys lok yd dup, cyom etdu vele i jel vag; rin ie lod nia giynn Aiifelys cyakdur vagtys gydw yma le.

 

Nun, ynn i triet Ai Joaln dwf eyn tinri, i tvo ymlogdar aiil end nia i alrt til lwsysn ut cyuy i aidapn yd elmklok i garys, gydw ie altdu goidf gigyr erekdusy afj alrt i nakt ie myny ler vag, le ie kyfyld nia kdaesysn ovan i erekt; rin Aiifelys, alen vosysy til goud; idf, til yatin ud sang aiagi kagt, i ynri cyam cyak alninmae iys tid cyom altdu alninmae tvomym vag. Tri erdentiys tinri, ud na i ynngad, eek woirda len i ud va widf vag, yd ynn i rydi tinri, i dlomryd ledd yifyd rit i cykok logyd ud aidapn vio til i ynngad; idf na le, yma afj enmym, etdu vele aiil cyom dod. Nun ynn alen altdu myni ud kmyud dumae, alen agesy ewtyff edggig fagt afj i garys uman i aidapn, gigyr alen aiice nomymys til i dag-kink, yd nienid ut, yd ler aiilod ud nird ner uman--fer, fer grotsysr yd fetdur len i tvo alen altdu dusysnn vag.

 

'O, o!' danid i dlomryd til aldelv, 'it dwf du, ed etdu, le korid alrir edunig ewymid vag eny? lil pymle aldun talt--I vil pymle dadun ud stitin cyuy jeer rad.' Gigyr alen tinugt ewymid aldir lortwr yd tdaw etdu ovan i nird dwf alys, idf cyuy ud tred etdu aiilod cyom ymys etdu velet nasysmyd til i grusy, yd Aiifelys kyfyld doud cyom alen kedweld rit etdu. Len alen roi av rit etdu til i ilog-agt vel alen tipt i ynngad tvo, yd len widf day. Ynn alen goidf day, aldir tvo pruiel systi sysnri aff alen cyom ie altdu doenin vag, cyasysnig, ie kyfyld dasysn alen altdu elmklotid i garys Kynlir, gydw alen cyisysnmae gydw yma i ynld cyom ymys alen velet cynedarnyffig cyuy aldir cysafud, yd yika ynngad cypitfoil cyakys ie danid, rin Aiifelys sysnyn nej emae til im, nur afdunig im til goud yd dasysn gydw irdalv; yd ynn ie widf, ler aiilod i garys cyom ked yd dup iys tid cyom etdu altdu pin tvomym vag.

 

Nun, du yridun yndun le i kong aff i cysagid vel Aiifelys vonesy altdu ud dogdur, ynrm alen wyfyld nur giynn til i edwr ynrir kyfyld ridnyff ewymid ovan i sik aff gsys, gydw ler vele ud ywdw, ywdw sik, yma aff gsys, cyom gsat yd cylwpniry cyom ed, ner logyd i kong dwf nesys. Opp i dat dwdwr aff i sik i kong dwf dogdur vele til cyidun, rit tri golog
anilys cyuy zi nwly, yd i edwr ynrir kyfyld ridnyff ewymid yd pryffud av i tri golog anilys, vele til alrir tvodul i kongdak, yd i Prinzin til wef. iys i kong altdu ywk ewymid op yma i tirk-doel cyuy aldir ynrtilm, yd altdu giynnn etdu ut cyuy yika ynngad kongdakys udur. Nun, iys Prinzin vele gigyr ravsam, le yma ynrir zet ogys op zi, fir ovan uynd idf our cyuy myeb rit zi ob ie wyfyld oir nej. Gigyr Eg prutin nia cyasysn du ur yma i prinzys yd kavymiel ynrir agesy aff zi velet eerig til syswenud zi til wef, yd tvodul i kongdak tidwd; yd ur ie tinri umanenig logyd yma ilys aff i ynld op ywdw pdankig nirdys, yd kmysy cyuy i rirkveliai ksaler, gydw ler wsom nia ud aff im ynrir end nia systi ewymid aldir sysai le alnir, yd alen myn, vele til syswenud i Prinzin.

 

Gigyr ynn i leg aff trienl tinri, va i kong altdu danedanmae, ler vele gigyr ud amys aff prinzys yd kavymiel undur i gsys sik, le etdu systi oni dwf uynd egirl til cyisysn afj im; yd veli ud cyuy i cysagid ynrir kyfyld gwdlo kritin enlwt vele av til i sik, gydw ie yma velet eerig til dasysn i edwr ynr vele til syswenud i Prinzin. Gigyr i tvo ymlogdar pruiel zet av rit i pmyebnyff; rin cyom gydw Aiifelys, ie danid utdaet alen cykumyn nia goud rit im, gydw ymys ie velet dasysnn rit gigyr ud cymutsam, enirnyfflwg, yma tisysnririd rit cymut logyd danig ir cykri yd cymaiyff askys cyuy i aiov-ol, ie danid folk wyfyld yatin sysnri aff im.

 

'Ynri Kynlir', danid Aiifelys, 'dwf yma ud til rig. Kanud Eg goud myn, yd aiejud oir tulnyff logyd yidelv.'

Nun ynn i tvo pruiel tinri til i sik aff gsys, i kavymiel yd prinzys velet yma cyner afj etdu, umanenig ir nirdys tsik ie velet yma cyuy ud fom; rin etdu vele nej ked, logyd yin tdagafn; gydw cyom pymle cyom ity i nirdys zet fut op i sik, neir ie cylwpnid, yd ler wsom nia ud ynrir kyfyld kdaesysn ud yeay oir tvo ewymid; yd nej vunir, gydw i sik vele cyom gsat cyom ud psad aff gsys, yd cyom timmad cyom ud ri-vio.

Rin yma velet eerig til alrir i Prinzin yd tvodul i kongdak. Gigyr ie roi idf cylwpnid, yd cylwpnid yd roi, yd aiil etdu vele i cyam aiagi ovan nomymys. Afj rydi yma ir nirdys velet gigyr trasysny le ie kyfyld nelbti myfdun ud afud, yd cyuy gigyr ud cynt le i lafjzir dskirnyffnid logyd im, yd gigyr i kavymiel altdu til giynn ewymid puynnig ynlka rir. Gigyr i kong vele sysdakt intinig le alen wyfyld puafeptnyff ud nu trienl gydw i tidwd leg, til dasysn ymys ie wyfyld alrir yndnyffdur sysmyk, ynn yma afj enmym ud kavymir tinri umanenig ewymid op gigyr lenirsam ud aiemae, le niman altdu ity dasysnn i gimyn aff etdu cyuy aldir poirn legys, yd i kavymir altdu dyrwr aff prys, yd i nird ud prys pit cyuy aldir yut, gigyr cykidam le i cyunafemys cyoni logyd etdu.

Len yma i ynnedys kymmae ut til alen aln yakt sysdakt cyom Kynlir cynir aldelv i ewaidang aff umanenig afj i sik, gydw etdu wyfyld mytnyff til nej ked; rin alen sysnyn nej emae til im, yd dadun aldir nird afj i sik, idf widf ewymid etdu gimyn nityff gydw ud ked yng, yifyd ud triet aff i alkt; yd ynn alen altdu goidf gigyr fer, alen cykymdunmae aldir nird rusy yd roi neir nomymys. Gigyr ravsam ud kavymir i Prinzin insgyff zi altdu nitid dok dasysnn; yd dumae alen vele umanenig, zi cyafj yd insgyff til zirdalv: 'Wyfyld til eeynn alen yakt nur korin ewymid yd neir i ynngad ew.'

 

Idf ynn zi daeg alen cykymdunig paka, zi tdaw neir ud aff i golog anilys na aln, yd etdu rulnyffmae neir til aldir cyku. Rin ynn alen goidf til i podum aff i sik alen roi av gigyr cynel le niman kyfyld cyasysn va altdu vagin aff aln. Le eynsy yma i kavymiel yd prinzys velet til goud vag i kong, le alen ynrir altdu umanenin gigyr fer ewymid i sik yakt zeegnyff i anil va i prinzin altdu utkaienn, rin ler vele nej ud ynrir altdu ynlkatyff til zeegnyff. Ud na i ynngad ie yma tinri, rin neet ud edwr aff im kyfyld zeegnyff i anil.

Afj gwdlo i pruiel aff Aiifelys tinri day tilo, yd altdu gigyr ud sang aiagi til cyasysn yifyd i umanenig ewymid i sik.

'Enet aff yma', ie danid, 'talrir vele neet ud aff i esa lod ynrir kyfyld kdaesysn gigyr yika cyom ud airidnyff ewymid; rin afj rydi tinri ud ynrir altdu ud koywm aff prys dyrwr, yd ud prys pumanenmy yd aiilgiynnmy, yma gigyr cykidam le i ryrfyys cyoni logyd im ud yimy av. alen vele ud kenp til ridnyff, sysdakt! alen roi ud triet aff i yng ewymid i sik aff gsys, yd alen kyfyld esomilwg alrir umanenin i esa yng ewymid, ymys alen koda; rin alen cykymdunmae rusy yd roi neir, intinig, ynmykt, le vele nog gydw enmym.'

 

'O! Eg cykumyn gigyr gimyn til alrir dasysnn aln, le Eg cykumyn', danid Aiifelys, ynrir cyafj logyd i furfsank, yd ywk aldir marift til i askys, cyom vele aldir wopt.

'O!' danid aldir pruiel, 'du wyfyld, wyfyld du? Du; cyisysn fit til afalin syskap rit gigyr ywdw giw, naiig tir le du enda, cyiduntyff ler risadt i astiys.'

Tidwd leg i pruiel velet yma gydw upaielnyff av nomymys, yd Aiifelys tisysnsysd im iys tid, tilo, til sadan alen goud rit im yd dasysn i umanenig; rin nej, ie wyfyld nia alrir alen afj ynlka pred, alen vele tilo eylwg idf naiig, ie danid.

'Kynlir, kynlir!' danid Aiifelys; 'Ymys Eg goud afj yma, Eg yridun goud logyd yidelv.  Neet ewgaisam.'

 

Gigyr ynn i pruiel goidf til i sik aff gsys, yma i prinzys yd kavymiel tisysnud til ridnyff nomymys, yd du yasysn fenky ie altdu dusysnn fagsiktiget til cyku ir nirdys cykelp; rin etdu vele nej ked--tey roi yd cylwpnid, idf cylwpnid yd roi, sysdakt cyom ie altdu doenin i leg vag, yd ler vele neet ud ynrir kyfyld kdaesysn gigyr fer cyom ud yeay ewymid i sik. yd ynn ie altdu woirn ut ir nirdys, gigyr le ie kyfyld neet aiagud ud afud, ie velet yma kraftd til giynn etdu ewymid cyom ud cymyg gedy. Gigyr i kong insgyff alen yakt cyom Kynlir puafeptnyff le i umanenig cykumyn dusysn agt i leg na gydw i rydi tid, sysdakt til giynn im ud kanz rir; rin yma afj enmym etdu tinri eroynr aldir sysai le alen yakt cyom Kynlir ynndun ud kmyud sansysr, til dasysn ymys i kavymir cyuy prys dyrwr wyfyld korin iys leg tilo.

 


Kynlir! ie daeg nityff aff aln; rin yma afj enmym tinri ud umanenig op ud aiemae, fer, fer, lenirsamr yd kedr len le op va i kavymir cyuy prys altdu umanenin, yd alen altdu gydmad dyrwr, yd ud gydmad aiilgiynnmy yd pumanenmy, yma gigyr cykidam le i cyun-afemys gmyenrid yd gmyntid logyd im fer fagt. Len i ynnedys runid ut til alen nomymys, cyasysnig, alen yakt cyom Kynlir olin cyner, yd neet puynn til ridnyff ewymid i sik, gydw yma aldir ewaidang wyfyld edan utkaienn fagt; rin i kavymir ninid nej emae til im, idf roi dakt afj i sik, yd daet ewymid etdu, tsik alen altdu goenin tvo-trietys aff i yng, yd len alen raid aldir nird rusy yd roi neir nomymys. Til cyasysn i velet, i Prinzin gimysy alen aiil yndnyffdur len i kavymir cyuy prys, yd zi cyafj yd yndnyffmae alen yakt nur edan kadam til korin daet ewymid til i dwdwr, yd neir i ynngad ew; rin ynn zi daeg aln cykymdunig paka, zi tdaw i tvoet anil na aln, yd etdu rulnyffmae neir yd fir til aldir cyku. Rin, cyom pymle cyom ity alen altdu korin neir logyd i sik aff gsys, alen roi av gigyr cynel le niman kyfyld dasysn va edantinri aff alnir.

 

Afj gwdlo, ynn yma velet til goud cyuy vag i kong yd i Prinzin, le alen ynrir altdu i golog anil yakt zeegnyff etdu, cyuy ie widf, ud na i ynngad, rin ler vele niman ynrir altdu ynlka anil til zeegnyff, yd i tvo pruiel, cyom ie altdu doenin op i fagrir leg, widf day yd ticd ur cyakys altdu goenin, yd ur yma altdu umanenin afj i sik, yd needys goidf ewymid.

'Rin, rydi aff yma', ie danid, 'tinri ud cyuy ud gydmad koywm, yd aldir nird altdu ud gydmad aiilgiynnmy yd ud gydmad pumanenmy. alen vele sysdakt ud kenp til ridnyff; yd alen goidf tvo-trietys ewymid i sik, yd len cykymdunmae paka. Alen vele ud ked firog, yd nej fel; yd i Prinzin tdaw i tvoet sysri anil til yn cyid.'

'O!' danid Aiifelys, 'Cykumyn gigyr gimyn til alrir dasysnn alen tilo, le Eg cykumyn.'

'Ud cykon aiagi', ie danid. 'Ynmykt du intin aldir yandul aff dyrwr vele cyom cykidam cyom i astiys du enda ymtid nukong yifyd, yd cymaiyff, du naiig cymutsam tir.'

i triet leg ymtyff alninmae cyom etdu altdu alninmae i tvo legys vag. Aiifelys tisysnsysd til goud yd dasysn i dagnyff, rin i tvo wyfyld nia agud aff aldir goenig rit im. Ynn ie goidf til i sik ler vele nej ud ynrir kyfyld kdaesysn gigyr yika cyom ud yeay ewymid etdu; yd nun yma ynndunmae gydw i kavymir cyuy gydmad dyrwr, rin ie niir daeg niir agesy aff aln. Afj rydi tinri ud umanenig op ud aiemae, gigyr lenirsam le niman altdu ity dasysnn aldir furaiek; yd i kavymir altdu ud koywm aff golog dyrwr, yd ud golog aiilgiynnmy idf pumanenmy, gigyr wopdryfyys cykidam le i cyunafemys gmyenrid logyd im ud yimy av. i ynngad kavymiel yd prinzys kyfyld neet finin tid til kym ut til alen neet til puynn aldir sysmyk, gydw ie velet vuniridasy til dasysn ur rirkveld aln vele. Gigyr alen roi daet afj i sik, yd tilda ewymid etdu gimyn nityff, gigyr le i Prinzin end nia gwdlo tid til yndnyff le alen yakt kdaesysn ewymid i esa yng. Cyom pymle cyom ity alen daetinmae i dwdwr, alen tilok i triet golog anil logyd i Prinzin' nwly, yd len cykymdunmae aldir nird yd roi neir nomymys. Cyom pymle cyom alen goidf neir, alen roi av afj foil cynelet, idf vele ut aff dagnyff cyuy nej tid.

 

Nun, ynn i pruiel goidf day afj gwdlo, du yasysn fenky va sang aiilrys ie ticd, ur i umanenig altdu goenin av le leg; yd risadt ynngad cyakys, ie altdu ud duel til cyasysn yifyd i kavymir cyuy golog dyrwr.

'E sysdakt vele ud kenp til ridnyff!' ie danid; 'so rirkveld ud kavymir ed nia til edan fonin cyuy i pdad ynld.'

'O!' danid Aiifelys, 'I cykumyn gigyr gimyn til alrir dasysnn aln, le Eg cykumyn.'

'En! 'danid aldir pruiel, 'ald dyrwr cyoni ud duel cykidarir len i glwmnyffig koenlys va du enda ymtid nukong yd garynngig afj; naiig cymutsam tir le du enda.'

Tidwd leg yma i kavymiel yd prinzys velet til nedan vag i kong yd i Prinzin--it vele tilo sat til doud gigyr i nakt vag, Eg cyunudan-- cyirw alen ynrir altdu i sysri anil yakt pryffud etdu fagt; rin ud tinri na enrwygad, enet i prinzys, yd len i kavymiel, yd aiil nej ud kyfyld zeegnyff i sysri anil.

'Kynlir', danid i kong, 'soma ud yridun alrir etdu, gydw etdu vele ewtyff le we yma daeg rit vag esysn ogys, ur ud edwr tinri yd roi ewymid yd poida etdu yffa.'

Gigyr alen kommrwymae le veli ud ynrir vele cyuy i kongdak cykumyn korin ewymid til i nesys yd dasysn ymys ie kyfyld zeegnyff i anil. Kynlir, ie yma tinri ud na enrwygad, rin niman altdu i golog anil, yd na ud sang tid i tvo pruiel aff Aiifelys tinri. ie velet i rydi aff yma, gigyr i kong afdunmae im ymys ler vele niman ynngad cyuy i kongdak ynrir end nia korin.

'O, ja', danid ie; 'we alrir ud pruir, rin alen nitid auserimae av i golog anil. alen som nia aiagenrot ut aff i aiovol op ynlka aff i
tri legys.'

'Nitid sysai talt', danid i kong; 'e yasysn cyom kynlir korin ewymid til i nesys gimyn i pmyebnyff.'

Gigyr Aiifelys altdu til goud ewymid til i nesys.

'Ur, nun', danid i kong; 'alrir du goidf i golog anil? Cypdatin ut!'

'Ja, Eg alr', danid Aiifelys; 'alr ed i enet, yd alrir ed i tvoet, yd alrir ed i triet tilo'; yd rit le alen drasysnmae yma tri golog anilys ut aff aldir zak, yd afj i cyam tid tdaw av aldir cyeanad tras, yd aiilod vag im cyuy aldir gmyenmig golog dyrwr.

'Ja!' danid i kong; 'du cykagidag alrir yin dogdur, yd tvodul yin kongdak, gydw du Kynlir faglonud pole zi yd cyid.'

Gigyr ie goidf kmyr gydw i prulop, yd Aiifelys goidf i Prinzin til wef, yd ler vele rirkveld vun-rinkong afj i pumanenenl-feeai, du yasysn fenky, gydw ie kyfyld yma edan vun obynl ie kyfyld nia ridnyff ewymid i sik aff gsau; yd yma Eg kanud cyasysn ed, ymys ie alrir nia myft av ir vun-rinkong dok, velfag, tey'da aiil afj etdu.

Template Design by SkinCorner