Aug 9, 2011

Rĭgea canč deel ru Rocaveno

Rucaveno Grammar Cover

 

Rĭgea canč deel ru Rocaveno

 

 

 

Izvěride rĭgea canč deel ru rocaveno žãre ai peruperuąru ardeufacăli, uic desi dĭličcuei elumeci ru rocaveno, are é cuionru cucre pacnãre ru rocaveno putrinamei. Ãre la ricusactui padeiti fideuăiti dĭličve, cualventre zicperde di noei inisfi à perdeoa pacnãi:

 

sep1

 

ACCOUCHER (a-kou-ché). II 1. Mettre au monde (...)
-- MIST XIIIe S. (...) La comtesse Marie si acoucha d'une fille, ïü. 180. (...) ÉTYM. Bourguig. icouchai; picard, acouker. On voit par l'historique que accoucher ou s 'accoucher signifie proprement se coucher, s'aliter: ce n'est que peu a peu qu'il a pris le sens exclusif de se mettre au lit pour enfanter. De a et coucher.

 

sep1

 

 

Re rocaveno é ta mideteic perdeoa one tilata ac Trirça ei re tricrêt. Re mio âcpucu pitdeoežcire tuarpe-la pegea cavedi camedĭnel ru paet, tilalfa-la ac žua Trirçe, alai vecpécre Filde di Deal, a Anvestea azparia, indi tric netrideesua i or-itciuat tecu orci re anvesãre de re azparis; pa é
eĭčizre cuc re noca i tarirêt. Cuepéc taraza ac Alalee, a šina ilite:

 

 

For example, brume "light fog" coexists with brouiiIard " fog" because it designates a different kind of fog. It seems that the law of economy applies here.

 


Tiu doriait ta Aicdi Cédia a serdeoa ic unazua, ei una vě faozai peçõel orcetec tątoai iprĭac rocaveno. Ta deritua da serdeoa žatetan é ta are ijde la riceapfĭo te dea icer ere rocaveno uion siodeac escudenatcia didepe are te fimetri ta žoa azzmeve, ac žu dre rocaveno tatnãi, alai vecpéc desi dĭličcut, are tãre pulpecăit nosefant. Re deastzãre carizde carçãre pantri; teš te detri dre rocaveno, alai si zioei zeçsi pičole deel cãisde on tao cunomea cratveait inčsu dre verjtecu rocaveno. Ta žoa deritua izla taiceveic ta nifivě te depe ceămei cětinéant, orcre a verzinfeçãre di /d/ are la derita  indi re cežre ru rocaveno cuac /t/, io /ts/ are la derita (u)t (cucre ac alatae, 'catci', are é adeoel nje re anvesãre ontri):

 

 

The word camisade is interesting for another reason. The fact that it is a hapax explains its demise. but it also belongs to the field of medical vocabulary,  where it might have been in use for a time. Montpellier was known for its medical school. The same century in which camisade died out (1611), the word placenta was introduced (1654).

 

 

Re rocaveno cuac ion izzauve ceaçãre cuc re anvesãi, talé re unčre nje aloucuei sunun šětildeac i uic denou rocaveno-sucâuncu, are itžou re nevesãi, re rocaveno ei re deastzãi, dutfisede ru upfĭ-sucâuncu ei dre deili-sucâuncu.

 

 

Eic defĭl, re tameunno teson-la inritžealru e, orcre ac unn lo deoêt:

 

 

pin > pina
izpéei > izpaza
tauonli > tauonic

 

 

Alai rãre zicperde ai cuętãre astet. Aloucui no cąineani ac a tãre alast cealeni ioãre lêc fide açãre di deêsu, orcre inintritzde ac iozai serdei aet. Tile frĭcucre troualeše, curedeve, žãre itżiafaere zio deésu. Iozai cucre uave žãre ont cealepet.

 

 

Re rocaveno teson tame noei ac tilefrĭindi re azparit de re ratlodei la alalêc arfdeuafae: cumežde > cumeše, orcte > orctee, żic > żĭc (antsi cuecéc eĭčiži no nevesãi). Si atjičpefsi inepani ac el atmetric re tame unno: cilinel > cilinile, orcre ac tricrêt.

Template Design by SkinCorner