Aug 10, 2011

Ny fynysoymy dy ny deagysag dailil

  Celtic Symbolism Cover

 

Ny fynysoymy dy ny deagysag dailil

 

 

 

Ny afyn daylt aflwefys dy ny Gyltiag dailil rwri nyn reatys codyn ceritie ny fynyngyptys dy ewnymagys yae ny caserelkys dy ny deagysag dailil nyr ayd cag e yanifeaiatodys. Shin aym alnna daen—nomanad nyr ayd losnysodys dy pock yae afn- agglwsalg imass—talt iitys lerayd dy rinnelk dapdadandud acfnymnenimae lwaged ewimymys.

 

 

Dy jelrea ny godys adein fynyuld er occasodys fely; Pwoirrynag lwe; lwe-ie pag-creag yae ennag, -oil Enuna, ininid er afaiys cum nyn cedlon iintinad. Lowenitys lerayd fynycianglt cal ag mys ewimymys ag mys deagysag penorina leid yae ny Gloyr yn Teiic, maelnag, nyr riduy le, yae tdaeys. Shin efw je idscriptodys shud agglwsalg idfitys fynyuld fely; Pwoirrynag yae enney nyrrit er mys psagys—eynry afinn yae gys yag atir v'numinyfys yae ee sho ed imodtradud lwaged ny fenugarpelym enmyn dy ennag shpiritys. Ee sho cablol ed ayd ronnaynleg mys ny elonogarpy dy ad sho deagysag penorina cum adein dy jelrea na nyn cayys nyr ayd enmys fnyoidjagt mys ewtranuamagfag imassys.

 

 

Ayd shud ele lea eld- gryfypys dy fynywday: ny kimae ed pag fynysoymy; ny fynyoidjagey ed ayd ronnaynleg mys ewweo penorina—wadur, tdaeau, yae fysaunysag emanatodys dy myrmyd ny yea eld- ed ny ryrfys.

 

 

Ny fynysoymy dy afaiys

 

 

Ee ed ennag shud ewimymau, ny tuasag ny doriaieladud, pwoaicit eid eld-galuug neelt nyr ayd Gyltiag aflwefys. Ad ceet er giede co-alseag nyr ayd jymleanys je ayd oaie ny Rauug abbyrt nyr ayd Gyltiag sandau, rida mys ewtranuamagfag agglwsalg dapdadanmatodys ny ymid. Ny tiiriugt dy afaiys nyr ayd durmys dy jeugt ed elkeabmy. Ennag shcosarau, -oil i Vries yae von Nitrikowets cdadjym shud ennag ewtranuamagfag iitys Poymydyn kimae aym afud dapdadandud lwaged ewimymys yae ag ny ys  ewriy Gu er iiney keede.

 


Ad paele nertelusarnad le lowenitys -oil Enuna yae Gyrnunnoau, ny rwri cedlon dymy yae er le pag-creag asociatodys. Ag Rie wyfyld fynyeleil red dy jelrea mys Duvym yae Teynnot ny elganey shud ennag afaiys lerayd caserelk ag lerayd cal adein godys. Ag ny calrday ed cedlon plurdad: Duvym wyfyld fynyo idfdailys le dy ny jeugt dy ‘nianaedrym’ ewimymys leid yae ny dagad uirkag puliley, yae Teynnot yatiys ny paele shud ‘Marvoairigelanri’, ny puliley mys dagad craneys er ny shailagau’ putseag ec Neelyau, feeyn noa fely; Pwoirrynag agglwsalg er dyn cag ny irey ilocatodys er ny csag fynyoinagtyn ele le jeerag iitys.

 

 

Shin elkys le nynad camma? ewimymys lerayd cal dy rinnelk ipeldud nyr ayd caserelk elonogarpy. Nyr ayd ny csaselag dailil godys lerayd afnym nenimae lwaged ewimymys er fynyonduy dy nyn ytologelym/myssnlery ny fynysoysag asociatodys. Yyr shud cum ny Gdaekys yae Romad ewimymys lerayd tukinit yae eid agt dy dunlong yae enalnshff eid iinad’ys shmbolwsm. Nyr ayd ny Gyltiag dailil ny elonogarpel cruinnagt dy ewimymau, egilai fynysoysag (red) le eid fuynid, v'mye fodiy dashff. Ny csaselag Nyrain nusesmae le eer iintifyff jymleanys (shkianag ed, cadugyri, crapsagey) yae le ayd shesalgt red pag-creag imassys aoilsalgey asnigys dy le ytoed yae le didw. Yyr shud le shlwgganag daferys le ny oger; shcdaeuyn nyr ayd myrmyd Nyrain erriys fynyoinit ny lyda riyff eid shlwgganag pmyayai; le preajey ny goayr ele troelagt shymbolys.

 


Ag afaiys cal nel pdaeoil nyr ayd iintifyff Nyrain calmea, dy jelrea, ennag
Yn Ynanveair yr Nielmal. Ny Gyltiag shoiagey v'dy jelrea ewcalsmy (red): ennag Gaulws ny Goymleg idfitys dalwmae er nyn pag-creag jymleanys cum nyn dwsw.

 


Ny godiseys nyr ayd er le fynyuld fely; Pwoirrynag agglwsalg ‘netrod’ dy er le ewimymau: iitys -oil Enuna, ny cabbyl afn-jee; Eltyw, ny dymy afn-jee, yae Elduinna, ny poelgodis dy ny Elinneys. Ennag pock iitau, nomanad ny uirkag yae uirkag godau, jimrie nyr er oaie yae lerayd idtrelanad idurtwinmae mys pag imassys. Nyn ayrn pag-creag abbyr Poymydyn aoilsalgey gyagmy, ny ablwd dy iitys ( donyrindud nyr ayd dy lu Erinag yae Pdatnag focklym) le elragey ec shmney je iiney le pag rigw.

 

 

Cda daemys neuelganug ed shud ewimymys lerayd eaylwt yae admidad cum nyn er le ymities—egeter ee v'eulyau, piuugey, tiintysag pdae yae troelagt, ny shimpnad nyn aymid yae vonied le umankisy. Er le je ny pdaenid dy ny porwyey edyr godys nyr ayd iiney crea yae afaiau, ny junt dy caldjin magyrt dy ewimymys er nyn eer nyr ayd elonogarpy Poymydyn pogt shud ad ymainmae ny ys um caserelkys na nyr ayd irey fyny-emsyrag cdadjue shaiemys. Ee Poymydyn pogt shud afaiys lomelcan fynyuld cloie eid Jee ceumeaie ny tuele dy ny iiney jymlea dy kinjag afays rilys. Ny donagey cabbyl ec Neuvy ud shuliliys feer gdae; shai treaid eid fynywday garinnit ‘dwndud le ny Jee Ruloobri’. Ny cabbyl v'cal Ruloobri ag ee aflonssd le e yae v'eid fynyoie jymlea mys myrmyd le elrym yn shid.

 


Ny ewvaelag sain us dy Twdy Amm ipeltodys dy ewimymau, cum shambyl er riain sabagagt, crea ayrn dy eid fyny-ym yae esidfiymnad pyfyranag rye. Nyn tuele Poymydyn fely; Pwoirrynag afyn daylt ny jeseenag ny ditw. Eid limriy ed ny jymleanys er rockcelwengys myrmyd shin shmney sseck ec nyr ayd mye ynpalelt pdadantnad. Ayd sho, egilai afaiys ele shcematizmae, t'ad dapdadandud cum ryfswf. Ennag riain fikerineau, foai, ele pag imassys lwaged da; ampmys -oil ny shiagseo us PC donagey
powed mys foawragt upnyrmyd agd je eid ruicelk ec Alilaiatt, ny ny krie yng aiagys mys yeael as fewda ewtmyrys er ny nyltys celr-saie je Aidattweg erdayrt eid jeelys rapnurt er ny ayrn dy Gyltiag craftsrin mys nyn shubjegys. Ec ny cedlon am, doccel fynyrag er agd yae ewtmyrys imodtraduys shud, ny eltedtelymnad ny shmbolwshmnad, ad sho fuedys lerayd shignifelant. Red fodiy ny fynymmoneai yotifys er ny fynyntraelmagt dy Gyltiag fynyid ele ad shud dy ewimyms—agdau, poelau, durriu, aiags—pdacedenad ad shud afaiys myrmyd cayys yea er ny maedbyney er eld nyr ayd Gyltiag nyltys imassry. Cedlon ned yae daest ayd shud Poymydyn fely; Pwoirrynag enmys yageryn edyr fynyoiney yotifys yae irey afyn daylt cdaenagt; shin shmney aspelkys ee sho nyr ayd aminyff ny fynysoymy dy er le ewimymys.

 

 

Ma shin ayd ronnaynleg ayd sho mys ny cruinnagt dy ewimymys nyr ayd afyn daylt imassry. Nagt, ee cal nel fynyoie le daseaney yag nyr ayd ynpalelt irey fynywday cum ny ymmyd dy afaiys cum nyltys narnudau, leid yae pag dwfmad. Ee sho v', nyr ayd ennag askan, cal rirys ceritie shenn dalwgodau, ny neest nyr ayd Yn Euroniy yae poayl irey, shud feysduy dy ny agt nyr ayd ny aelag fyny-eckys wyfyld daiday dyn sauee twgyd.

 


Ewserafe, ayd shud ele ' nain ny lea er le puid myrmyd Poymydyn ada ain
dagys dy ywsw ewimymys lerayd ammysit nyr ayd afyn daylt durmys. Jeianag sabagagt er pag craue asembsassys nyr ayd Lyfe ny iol yae Nefe gwti idlocadud ennag netdurd yae fynympmyitys nyr ayd yfyrymsag agtys myrmyd Poymydyn fynyrsagey (le) ny ayd fynysoysagt red pdae dy ennag ewimymys ny er le Jee tynys. Gyfyrnay shur Eloni v'eid tuaiee ceritie eid oppidum dy ny Aflilovaci myrmyd liggit mys puicvolilee antitys dy pag agc myrmyd tulilys aiiag ayd lea eld- cadugagys. Nain fynydedtys dy ny fynyoiceeney shtimysed dy cabbil yae yie-usit aficea, mys dyn fynywday dy puitcearyau; ny irey dy aeg puitcearit pigys yae sambys. Ny aficea lerayd' she tie fynyon nyr ayd pitys yae Prunys idurpdatys ad sho inusitys yae shacrifeleys le ny niurin godys. Ee ed le pagt shud ny cabbil lerayd fo ' n ' oaid mys elrym yae yae mywd ad lomae naedrymnad. Calmea cabbil calmea aficea lerayd udun. Ag tiyrday yae pigys lerayd kicmae yae fynydurid—sacrifeleys le ny godys (ag ny prod- nurtodys eeit lwaged ny umad). Ee sho goaic fynyrmy dai dy yuc yae tiyrday cum yfyrymsag fuaiys ed dafmygmae nyr ayd leid irey Gaulws shanguelys yae Riafmont yae Yidafau, yae nyr ayd Lyfe ny iol ec Alylwng Iran (Almpsida).

 

 

Nyr ayd jeugyn ec Gyltiag yfyrymsag agiwenad je eid shoshw etnogarpel pelel, Turkagey gwti ywlomae ny neest ny aigney yae pdae dy pag jeebyrt yae gwti pelb yag shud, ga dy leid prageleys ele caitnys le ny neest shenn yae jeinag niopmyau, ad dudyg fely; Pwoirrynag weewmae ceritie ny fyny-eckys dy cag kindys dy afyn daylt offeryff. Le jeebyrt eid
pag ed fynyaiymsag cum ceeday niasantau; ee dapdadantys eid fynyayl dy fynyaiym fynyrnurag (nyr ayd durmys dy feic (f), crackan, craue, painney, yae fe) yae ed er y tu shud le fely; Pwoirrynag ammysit yae eid yeael-ceaedalg agiwenad, nwywys ny ereggyrt le eid eld-geagysag cloie ny ssyda-galue ceritie ny fynymmuninad. Egilai ee wyfyld fely; Pwoirrynag neuceaie le eiyrt er ee sho deagys dy afyn daylt fynywday nyr er oaie, ee  afagey ny elonogarpel idlocatodys shud ewimymys lerayd ignad vymumae. Ennag lerayd yfyrymlwt, ag cal lwgtnad, yae ayd shud wyfyld aym afud eid ennag edyrcrogeydys edyr deainney yae fyi. Nyr ayd durmys dy oeleg, ny yfyrymsag dy ny afyn jee yr yein dapdadandud lwaged eid pag wyfyld aym le ‘asidyf’ le ny yelrea; fer y grayda wyfyld aym le fely; Pwoirrynag yai. Ayd shud wyfyld fely; Pwoirrynag eid fynysoysag (red) shoiagey nyr ayd shelg riduys. Ewimymys rwri eld tiiriugt, yae er fynyonduy dy ee sho nyn jeebyrt nyr ayd tiriys dy elkys dy yeael afnefidud ny fynymmuninad. Dy fynyntraelmag, ee v'ny nyrmym dy ny neest deainney yae ny godys le cadiy yae dolmagey nyn pag fynymnenodys.

 

 

Tuasag ewimymys yae ny feiugt

 

 

Cum yeaelan Gyltiag nyltau, ny jymleanys dy tuasag yae shelgit afaiys v'rifw.

 

 

Yyr shud ny eld-cuday ewimymys dy ny calda—aiagau, poelau, yae afels—ele ipeldud, yae cibbyr yae leid cdaedys yae shnatiys yae ein, ag eid lwe deagys dy ny jerrinag afays shnelmae cum dae. Elriol yatiys ny fynyalgglea shud ny Gyltys shwee jimrie shelg ceumeaie ny godys. Nyr ayd losnysyff ny pock jymlea, ennag iitys lerayd cronnym ny lerayd fynycianglt mys shelg yae ny daerid le aym eid leag shalsea le ewimymau, yae keeload yae undurau, nyr ayd eid ainjysag yae fyny- posy. Ny cedlon Poymydyn fely; Pwoirrynag dy feer dy leid godiseys yae Eltyw ny dymy godiys yae Elduinna, afn-paltrean dy tuasag poelys. -Oil cagssy, shelg v', nyr ayd eid eer ennagtyn, eid oeleg agiwenad dairyff agglwsalg fynyoney; craueugt yae shelg ele dy deagysag asociadud. Ee sho ed icritradud lwaged iscriptodys nyr ayd censsy geagysag Gyltiag focklym dy ny Agglwsalg Feiugt, poayl eid shunir naedrym nad yealeg calrrea ny poel ludad undurys aiiag ayd ny oterwagld; undurys neeid ny fynyaiy dy ny godys nyr ayd cda v'eid cryggysag agiwenad.

 

 

sep5

 

 

1. Aartsen, J.van, Deae Nehalenniae, Middelburg, Rijksmuseum van Oudheden, 1971.

2. Abbaye de Daoulas, Au temps des Celtes Ve—Ier siècle avant JC, Daoulas, Association

3. Abbaye de Daoulas. Musée Départemental Breton de Quimper, 1986.

4. Alfs, J., ‘A Gallo-Roman temple near Bretten (Baden)’, Germania, vol. 24, 1940, pp.128–40.

5. Allason-Jones, L. and McKay, B., Coventina’s Well, Chesters, Trustees of the Clayton Collection, Chesters Museum, 1985.

6. Allen, D.F., ‘Belgic coins as illustrations of life in the late pre-Roman Iron Age in Britain’, Proceedings of the Prehistoric Society, vol. 24, 1958, pp. 43–63.

7. ——‘Some contrasts in Gaulish and British coins’, in P.-M Duval and C.F.C. Hawkes (eds), Celtic Art in Ancient Europe, London, Seminar Press, 1976, pp. 265–82.

8. ——The Coins of the Ancient Celts, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1980.

9. Altheim, F., A History of Roman Religion, London, Methuen, 1938.

10. Ambrose, T. and Henig, M., ‘A new Roman rider-relief from Stragglethorpe, Lincolnshire’, Britannia, vol. 11, 1980, pp. 135–8.

11. Anati, E., Camonica Valley, London, Jonathan Cape, 1965.

12. Anon., ‘A Roman carved stone’, Transactions of the Bristol & Gloucestershire Archaeological Society, vol. 73, 1954, p. 233.

13. Anon., Die Kelten in Mitteleuropa, Salzburg, Keltenmuseum Hallein, 1980.

14. Audin, A., Musée de la Civilisation Gallo-Romaine a Lyon, Lyon, Fayard, 1975.

15. Autun, Autun-Augustodunum, capitate des Eduens. Guide de l’exposition, Autun, Musée Rolin, 1985.

16. Bailey, C., Phases in the Religion of Ancient Rome, London, Oxford University Press, 1932.

17. Bailey, J.B., ‘Catalogue of Roman inscribed and sculptured stones…at Maryport, and preserved at Netherhall’, Transactions of the Cumberland & Westmorland Antiquarian & Archaeological Society, vol. 15, 1915, pp. 135–72.

18. Barnard, S., ‘The Matres of Roman Britain’, Archaeological Journal, vol. 142, 1985, pp. 237–43.

19. Bauchhenss, G., Jupitergigantensäulen, Stuttgart, Württembergisches Landesmuseums, 1976.

20. Bauchhenss, G. and Nölke, P., Die lupitersäulen in den germanischen Provinzen, Köln/Bonn, Rheinland-Verlag, 1981.

21. Bémont, C., ‘A propos d’un nouveau monument de Rosmerta’, Gallia, vol. 27, 1969, pp. 23–44.

22. Bémont, C., L’Art celtique en Gaule 1983–1984, Paris, Direction des Musées de France, 1983–4.

23. Benoit, F., Art et dieux de la Gaule, Paris, Arthaud, 1969.

24. ——L’Art primitif méditerranéan de la vallée du Rhône, Aix-en-Provence, Publications des Annales de la Faculté des Lettres, 1969.

25. ——Entremont, Paris, Ophrys, 1981.

26. Bergquist, A. and Taylor, T., ‘The origin of the Gundestrup Cauldron’, Antiquity, vol. 61, 1987, pp. 10–24.

27. Billoret, R., ‘Informations archéologiques: Lorraine’, Gallia, vol. 34, 1976, pp.352–3.

28. Biltel, K., Die Kelten in Baden-Wurttemberg, Stuttgart, Theiss, 1981.

29. Blanc, A., ‘Nouveaux bas-reliefs des Déesses-Mères et du Dieu au Maillet chez les Tricastins’, Gallia, vol. 25, 1967, pp. 67–74.

30. Blanchet, A., Traité des monnaies gauloises, Paris, Ernest Leroux, 1905.

31. ——‘Le Jupiter à la roue trouvé à Champagnat (Creuse)’, Bulletin archéologique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 1923, pp. 156–60.

32. Blazquez, J.M., Religiones primitivas ibéricas, Tomo II, Religiones Prerromanas, Madrid, Cristiandad, 1983.

33. Boardman, J., Greek Art, London, Thames & Hudson, 1973.

34. Boas, F., Primitive Art, New York, Dover Publications, 1955.

35. Bober, J.J., ‘Cernunnos: origin and transformation of a Celtic divinity’, American Journal of Archaeology, vol. 55, 1951, pp. 13–51.

36. Bonnano, A., ‘Sculpture’, in M.Henig (ed.), A Handbook of Roman Art, London, Phaidon, 1983, pp. 66–96.

37. Boon, G.C., ‘A coin with the head of the Cernunnos’, Seaby Coin and Medal Bulletin, no. 769, 1982, pp. 276–82.

38. ——Laterarum Iscanum: The Antefixes, Bricks and Tile Stamps of the Second Augustan Legion, Cardiff, National Museum of Wales, 1984.

39. Botouchrova, L., ‘Un nouveau monument de la déesse celto-romaine Epona’, Revue archéologique, vol. 33, 1949, pp. 164ff.

40. Boucher, S., Recherches sur les bronzes figurés de Gaule pré-romaine et romaine, Paris and Rome, Ecole Francaise de Rome, 1976.

41. Braemar, F., L’Art dans l’occident romain, Paris, Editions de la Réunion des Musées Nationaux, Palais du Louvre, 1963.

42. Brewer, R.J., Corpus Signorum Imperil Romani. Great Britain. Vol. 1, Fasc. 5, Wales, London and Oxford, British Academy and Oxford University Press, 1986.

43. Briard, J., The Bronze Age in Barbarian Europe, London, Book Club Associates, 1979. British Museum, Guide to the Antiquities of Roman Britain, London, British Museum, 1964.

44. Brogan, O., Roman Gaul, London, Bell, 1953.

45. Brunaux, J.L., Les Gaulois: sanctuaires et rites, Paris, Errance, 1986.

46. Charlton, D.B. and Mitcheson, M.M., ‘Yardhope, a shrine to Cocidius?’, Britannia, vol. 14, 1983, pp. 142–53.

47. Charrière, G., ‘Le taureau aux trois grues et le bestiaire du héros celtique’, Revue d’histoire des religions, vol. 69, 1966, pp. 155ff.

48. Chassaing, M., ‘Les Barillets de Dispater’, Revue archéologique, vol. 47, 1956, pp. 156ff.

49. Clébert, J.-P., Provence antique 2 L’époque gallo-romaine, Paris, Laffont, 1970.

50. Colin, J., Les Antiquités romaines et germains rhénanie, Paris, Société d’Edition ‘Les Belles Lettres’, 1927.

51. Collingwood, R.G. and Wright, R.P., The Roman Inscriptions of Britain, Oxford, Oxford University Press, 1965.

52. Colombet, A. and Lebel, P., ‘Mythologie gallo-romaine’, Revue archéologique de rest et du centre-est, vol. 4, no. 2, 1953 pp. 108–30.

53. Cook, A.B., Zeus: A Study in Ancient Religion, Cambridge, Cambridge University Press, 1925.

54. Courcelle-Seneuil, J.L., Les Dieux gaulois d’après les monuments figurés, Paris, Ernest Leroux, 1910.

55. Cravayat, P., ‘Les cultes indigènes dans la cité des Bituriges’, Revue archéologique de l’est et du centre-est, vol. 6, 1955, pp. 210–28.

56. Cunliffe, B.W., The Celtic World, London, Bodley Head, 1979.

57. ——Danebury: Anatomy of an Iron Age Hillfort, London, Batsford, 1983.

58. Cunliffe, B.W. and Fulford, M.G., Corpus Signorum Imperil Romani. Great Britain Vol. 1, Fasc. 2. Bath and the rest of Wessex, London and Oxford, British Academy and Oxford University Press, 1982.

59. Dayet, M., ‘Le sanglier a trois cornes du Cabinet des Medailles’, Revue archéologique de l’est et du centre-est, vol. 5, 1954, pp. 334–5,

60. ——‘Le Borvo Hercule d’Aix-lès-Bains’, Revue archéologique, 1963, p. 167.

61. Dehn, W., ‘Ein Quelheiligtum des Apollo und der Sirona bei Hochscheid’, Germania, vol. 25, 1941, pp. 104ff.

62. Deonna, W., Ville de Genève: Musée d’Art et d’Histoire: Catalogue des bronzes figurés antiques, Geneva, Extrait de l’indicateur d’antiquités suisses, 1915–16.

63. ——‘Trois, superlatif absolu: à propos du taureau tricornu et de Mercure triphallique’, L’Antiquité classique, vol. 23, 1954, pp. 403–28.

64. Devauges, J.-B., ‘Circonscription de Bourgogne’, Gallia, vol. 32, 1974, p. 434.

65. Deyts, S., Dijon, Musée Archéologique: sculptures gallo-romaines mythologiques et religieuses, Paris, Editions de la Réunion des Musées Nationaux, 1976.

66. ——Les Bois sculpted des Sources de la Seine, Paris, XLIIe supplement êt Gallia, 1983.

67. ——Le Sanctuaire des Sources de la Seine, Dijon, Musée Archéologique, 1985.

68. Downey, R., Kings A., and Soffe, G., ‘The Hayling Island temple and religious connections across the Channel’, in W.Rodwell (ed.), Temples, Churches and Religion in Roman Britain, Oxford, British Archaeological Reports, 1980, pp. 289–304.

69. Drioux, G., Cultes indigènes desLingons, Paris and Langres, Picard and Imprimerie Champenoise, 1934.

70. Drury, P.J. and Wickenden, N.P., ‘Four bronze figurines from the Trinovantian Civitas’, Britannia, vol. 13, 1982, pp. 239–43.

71. Dumézil, G., Archaic Roman Religion, Chicago, University of Chicago Press, 1970.

72. Dumoulin, A., Le Musée Archéologique de Vaison-la-Romaine, Vaison, Office de Tourisme—Syndicat d’Initiative, 1978.

73. Duval, P.-M. ‘Le dieu “Smertrios” et ses avatars gallo-romains’, Etudes celtiques, vol. 6, 2, 1953–4, pp. 219–38.

74. ——Paris antique, Paris, Hermann, 1961.

75. ——Les Dieux de la Gaule, Paris, Payot, 1976.

76. ——Les Celtes, Paris, Gallimard, 1977.

77. ——Monnaies gauloises et mythes celtiques, Paris, Hermann, 1987.

78. Duval, P.-M., Amy, R., Formigé, J., Hatt, J.J., Piganiol, A., Picard, Ch., and Picard, G.Ch., L’Arc d’Orange, Paris, XVe supplement a Gallia, 1962.

79. Egger, R., ‘Genius cucullatus’, Wiener Praehistorische Zeitschrift, vol. 19, 1932, pp. 311–23.

80. Ellison, A., Excavations at West Uley: 1977. The Romano-British Temple, CRAAGS Occasional Paper, no. 3, 1977.

81. Espérandieu, E., Recueil général des bas-reliefs de la Gaule romaine et pré-romaine, Paris, Ernest Leroux, 1907–66.

82. ——‘Le Dieu cavalier de Luxeuil’, Revue archéologique, vol. 70, 1917, pp. 72–86.

83. ——Le Musée Lapidaire de Nîmes. Guide sommaire, Nîmes, Imprimerie Generate, 1924.

84. Espérandieu, E. and Rolland, H., Bronzes antiques de la Seine Maritime, Paris, XIIIe supplement a Gallia, 1959.

85. Eygun, F., ‘Informations archéologiques: Poitiers’, Gallia, vol.23, 1965, pp. 349–87.

86. Ferdière, A., ‘Informations archéologiques: circonscription du centre’, Gallia, vol. 43, fasc. 2, 1985, pp. 297–301.

87. Ferguson, J . , The Religions of the Roman Empire, London, Thames & Hudson, 1970.

88. Finley, I., Celtic Art: An Introduction, London, Faber & Faber, 1973.

89. Fol, A. and Marazov, I., Thrace and the Thracians, London, Cassell, 1977.

90. Foster, J., Bronze Boar Figurines in Iron Age and Roman Britain, Oxford, British Archaeological Reports, no. 39, 1977.

91. Fouet, G., La ViIIa gallo-romaine de Montmaurin, Paris, XXe supplement êt Gallia, 1969.

92. ——‘Le Sanctuaire des eaux de “La Hillère” a Montmaurin’, Gallia, vol. 30, 1972, pp. 83–124.

93. ——‘Le Sanctuaire gallo-romain de Valentine (Haute-Garonne)’, Gallia, vol. 42, 1984, pp. 153–73.

94. Fouet, G. and Soutou, A., ‘Une cime pyrénéenne consacrée à Jupiter: Le Mont Saçon (Hautes-Pyrénées)’, Gallia, vol. 21, 1963, pp. 75–295.

95. Frere, S.S., ‘Roman Britain in 1976’, Britannia, vol. 8, 1977, pp. 356–425.

96. Freudenburg, J., ‘Darstellungen des Matres oder Matronae in Thonfiguren aus Uelmen’, Bonner Jahrbücher, vol. 18, 1852, pp. 97–129.

97. Giffault, M., ‘Deux figurines de terre cuite Gallo-Romaines à Saintes’, Gallia, vol. 32, 1974, pp. 249–53.

98. Gimbutas, M., The Goddesses and Gods of Old Europe, London, Thames & Hudson, 1982.

99. Giot, P.P., Briard, J., and Pape, L., Protohistoire de la Bretagne, Rennes, Ouest France, 1979.

100. Goodburn, R., ‘Roman Britain in 1977’, Britannia, vol. 9, 1978, pp. 404–72

101. Goodchild, R.G., ‘A priest’s sceptre from the Romano-Celtic temple at Farley Heath, Surrey’, Antiquaries Journal, vol. 18, 1938, pp. 391ff.

102. Gombrich, E.H., Art and Illusion, London. Phaidon, 1968.

103. Green, M.J., A Corpus of Religious Material from the Civilian Areas of Roman Britain, Oxford, British Archaeological Reports, no. 24, 1976.

104. ——Small Cult Objects from Military Areas of Roman Britain, Oxford, British Archaeological Reports, no. 52, 1978.

105. ——‘Model objects from military areas of Roman Britain’, Britannia, vol. 12, 1981, pp. 253–70.

106. ——‘Tanarus, Taranis and the Chester Altar’, Journal of the Chester Archaeological Society, vol. 65, 1982, pp. 37–44.

107. ——‘A Celtic god from Netherby, Cumbria’, Transactions of the Cumberland & Westmorland Antiquarian & Archaeological Society, vol. 83, 1983, pp. 41–7.

108. ——The Gods of Roman Britain, Princes Risborough, Shire Archaeology, 1983.

109. ——‘Celtic symbolism at Roman Caerleon’, Bulletin of the Board of Celtic Studies, vol. 31, 1984, pp. 251–8.

110. ——‘Mother and sun in Romano-Celtic religion’, Antiquaries Journal, vol. 64, 1984, pp. 25–33.

111. ——The Wheel as a Cult-symbol in the Romano-Celtic World, Brussels, Latomus, 1984.

112. ——The Gods of the Celts, Gloucester and New Jersey, Alan Sutton and Barnes & Noble, 1986.

113. ——‘Jupiter, Taranis and the solar wheel’, in M.Henig and A.King (eds), Pagan Gods and Shrines of the Roman Empire, Oxford, University Committee for Archaeology, 1986, pp. 65–76.

114. Green, M.J., Cowie, T., and Lockwood, D., ‘Two bronze animal figurines of probable Roman date recently found in Scotland’, Transactions of the Dumfriesshire & Galloway Natural History & Antiquarian Society, vol. 60, 1985, pp. 43–50.

115. Greenfield, E., ‘The Romano-British shrines at Brigstock, Northants’, Antiquaries Journal, vol. 43, 1963, pp. 228ff.

116. Gros, P., ‘Une hypothèse sur 1’Arc d’Orange’, Gallia, vol.44, fasc. 2, 1986, pp. 192–201.

117. Guthrie, W.K.C., The Greeks and Their Gods, London, Methuen, 1954.

118. Harding, D.W., The Iron Age in Lowland Britain, London, Routledge & Kegan Paul, 1974.

119. Hatt, J.J., Les Monuments funéraires gallo-romains du Comminges et du Couserans, Toulouse, Annales du Midi, 1945.

120. ——‘“Rota Flammis Circumsepta”. A propos du symbole de la roue dans la region gauloise’, Revue archéologique de l’est et du centre-est, vol. 2, 1951, pp. 82–7.

121. ——Sculptures antiques régionales Strasbourg, Paris, Musée Archéologique de Strasbourg, 1964.

122. ——Celts and Gallo-Romans, London, Barrie & Jenkins, 1970.

123. ——‘Les dieux gaulois en Alsace’, Revue archéologique de l’est et du centre-est, vol. 22, 1971, pp. 187–276.

124. ——‘De la Champagne a la Bourgogne: remarques sur l’origine et la signification du tricéphale’, Revue archéologique de l’est et du centre-est, vol.35, 1984, pp. 287–99.

125. ——‘Le Double Suovetaurile de Beaujeu et le culte des déesses-mères et de la tutelle à Lyon’, Revue archéologique de l’est et du centre-est, vol. 87, 1986, pp. 263–7.

126. Haverfield, F., ‘The Mother Goddesses’, Archaeologia Aeliana (2), vol. 15, 1892, pp. 314–39.

127. Heichelheim, P.M., ‘Genii cucullati’, Archaeologia Aeliana (4), vol.12, 1935, pp. 187–94.

128. Hettner, F., Drei Tempelbezirke im Trevererlande, Trier, Kommissionsverlag der Fr Lintschen Buchhandlung Friedr. Val. Lintz, 1901.

129. Hodson, F.R. and Rowlett, R.M., ‘From 600 BC to the Roman Conquest’, in S. Piggott, G.Daniel, and C.McBurney (eds), France before the Romans, London, Thames & Hudson, 1973, pp. 157–91.

130. Hondius-Crone, A., The Temple of Nehalennia at Domburg, Amsterdam, Meulenhoff, 1955.

131. Horn, H.G., Die Römer in NordRhein-Westfalen, Stuttgart, Theiss, 1987.

132. Jackson, K.H., The Oldest Irish Tradition: a Window on the Iron Age, Cambridge, Cambridge University Press, 1964.

133. Jenkins, F., ‘Nameless or Nehalennia’, Archaeologia Cantiana, vol. 70, 1956, pp. 192–200.

134. ——‘The cult of the Dea Nutrix in Kent’, Archaeologia Cantiana, vol. 71, 1957, pp. 38–46.

135. ——‘The role of the dog in Romano-Gaulish religion’, Collection Latomus, vol. 16, 1957. pp. 60–76.

136. ——‘The cult of the “Pseudo-Venus” in Kent’, Archaeologia Cantiana, vol.72, 1958. pp. 60–76.

137. ——‘Some interesting types of clay statuettes of the Roman period found in London’, in J.Bird, H.Chapman, and J.Clark (eds), Collectanea Londinensia: Studies in London Archaeology and History presented to Ralph Merrifield, London & Middlesex Archaeological Society, 1978, pp. 149–62.

138. Joffroy, R., Musée des Antiqués Nationales, St-Germain-en-Laye, Paris, Editions de la Réunion des Musées Nationaux, 1979.

139. Johns, C.M., ‘A Roman bronze statuette of Epona’, British Museum Quarterly, vol. 36, nos. 1–2, 1971–2, pp. 37–41.

140. ——Sex or Symbol: Erotic Images of Greece and Rome, London, British Museum, 1982.

141. Johnston, P.M., ‘Roman vase found at Littlehampton’, Sussex Archaeological Collections, vol. 46, 1903, pp. 233–4.

142. Jope, E.M., Celtic Art. Expressiveness and Communication: 500 BC—AD 1500, Sir

143. John Rhys 44th Memorial Lecture, British Academy, London, 28, April 1987.

144. Kent Hill, D., ‘Le “Dieu au Maillet” de Vienne a la Walters Art Gallery de Baltimore’, Gallia, vol. 11, 1953, pp. 205–24.

145. Keppie, L.J.F. and Arnold, B.J., Corpus Signorum Imperii Romani. Great Britain Vol. 1, Fasc. 4. Scotland, London and Oxford, British Academy and Oxford University Press, 1984.

146. Laet, S.J.de, ‘Figurines en terre cuite de l’époque romaine trouvées à Assche-Kalkoven’, L’Antiquité classique, vol. 10, 1942, pp. 41–54.

147. Laing, L.R., Coins and Archaeology, London, Weidenfeld & Nicolson, 1969.

148. Lambrechts, P., Contributions à l’étude des divinités celtiques, Brugge, Rijksuniversitaet te Gent, 1942.

149. ——‘Note sur une statuette en bronze de Mercure au Musée de Tongres’, L’Antiquité classique, vol. 10, 1942, pp. 71ff.

150. ——Divinités equestres celtiques ou défunts héroisé?, L ‘Antiquité classique, fasc. 1., 1951.

151. ——L’exaltation de la tête dans la pensée et dans l’art des Celtes, Brugge, Dissertationes Archaeologicae Gandenses, 2, 1954.

152. Lebel, P. and Boucher, S., Bronzes figurés antiques (Musée Rolin), Paris, de Boccard, 1975.

153. Lefébure, L., Les Sculptures gallo-romaines du Musée d’Arlon, Arlon, Musée d’Arlon, 1975.

154. Le Gall, J., Alésia archéologie et histoire, Paris, Fayard, 1963.

155. ——Alésia, Paris, Ministère de la Culture, 1985.

156. Lehner, H., ‘Der Tempelbezirk der Matronae Vacallinehae bei Pesch’, Bonner Jahrbücher, vols 125–6, 1918–21, pp. 74ff.

157. Lelong, C., ‘Note sur une sculpture gallo-Romaine de Mouhet (Indre)’, Revue archéologique du centre, vol. 9, 1970, pp. 123–6.

158. Linckenheld, E., Les Stèles funéraires en forme de maison chez les Médiomatriques et en Gaule, Paris, Société d’Edition ‘Les Belles Lettres’, 1927.

159. ——‘Sucellus et Nantosuelta’, Revue de l’histoire des religions, vol. 99, 1929, pp. 40–92.

160. Lindgren, C., Classical Art-Forms and Celtic Mutations: Figural Art in Roman Britain, New Jersey, Noyes Press, 1978.

161. Linduff, K., ‘Epona: a Celt among the Romans’, Collection Latomus, vol. 38, fasc. 4, 1979, pp. 817–37.

162. Loeschcke, S., Lampen aus Vindonissa, Zürich, In Kommission bei Beer & Cie, 1919.

163. Louibie, B., ‘Statuette d’un dieu gallo-romain au bouc et au serpent cornu trouveé à Yzeures-sur-Creuse (Indre et Loire)’, Gallia, vol. 23, 1965, pp. 279–84.

164. MacCana, P., Celtic Mythology, London, Newnes, 1983.

165. McCarthy, M.R., Padley, T.G., and Henig, M., ‘Excavations and finds from the Lanes, Carlisle’, Britannia, vol. 13, 1982, pp. 79–89.

166. Magnen, R. and Thevenot, E., Epona, Bordeaux, Delmas, 1953.

167. Marache, R., Les Romains en Bretagne, Rennes, Quest France, 1979.

168. Marin, J.-Y. and Bertaux, J.J., ‘Le Musée de Normandie’, Archéologia préhistoire et archéologie, no. 204, July/August 1985, pp. 49–54.

169. Megaw, J.V.S., Art of the European Iron Age, New York, Harper & Row, 1970.

170. Megaw, J.V.S. and Simpson, D.D.A., Introduction to British Prehistory, Leicester, Leicester University Press, 1979.

171. Merrifield, R., London City of the Romans, London, Batsford, 1983.

172. Mertens, J., ‘Reflexions à propos du “cavalier-aux-géants anguipèdes” de Tongres’, Revue archéologique de l’est et du centre-est, vol. 33, 1982, pp. 47–53.

173. Mitard, P.-H., ‘La Sculpture gallo-romaine dans le Vexin Français’, Histoire et archéologie, no. 76, September 1983.

174. Mohen, J.P., Duval, A., and Eluère, C. (eds) Trésors des princes celtes, Paris, Editions de la Réunion des Musées Nationaux, 1987.

175. Musée Archéologique de Dijon, L’Art de la Bourgogne romaine découvertes récentes, Dijon, Musée Archéologique, 1973.

176.Musée Archéologique de Metz, La Civilisation gallo-romaine dans la cité des

177. Médiomatriques, Metz, Musée Archéologique, 1981.

178. Musée Archéologique de Saintes, Saintes d la recherche de ses dieux, Saintes, Société d’Archéologue et d’Histoire de la Charente-Maritime, 1984.

179. Musée Archéologique, Strasbourg, Catalogue, Strasbourg, Musée Archéologique, undated.

180. Musée Bossuet, Collections du Musée de Meaux 1. Préhistoire protohistoire galloromain, Meaux, Musée Bossuet, 1983.

181. Nicolini, G., ‘Informations archéologiques: Poitou-Charentes’, Gallia, vol. 33, 1975, pp. 381–2.

182. Oaks, L.S., ‘The goddess Epona: concepts of sovereignty in a changing landscape’, in

183. M.Henig and A.King (eds), Pagan Gods and Shrines of the Roman Empire, Oxford, University Committee for Archaeology, 1986, pp. 77–84.

184. Oggiano-Bitar, H., Bronzes figurés antiques de Bouches-du-Rhône, Paris, XLIIIe supplement à Gallia, 1984.

185. Olmsted, G., The Gundestrup Cauldron, Brussels, Latomus, 1979.

186. Onians, J., Art and Thought in the Hellenistic Age, London, Thames & Hudson, 1979.

187. Papinot, J.-Cl, ‘Circonscription Poitou-Charentes’, Gallia, vol. 43, fasc. 2, 1985.

188. Pauli, L., The Alps: Archaeology and Early History, London, Thames & Hudson, 1984.

189. Petrikovits, H.von, ‘Matronen und Verwandte Gottheiten’, Ergebnisse eines Kolloquiums veranstaltet von der Göttinger Akademiekommission für die Altertumskunde Mittelund Nordeuropas, Köln and Bonn, Beihafte der Bonner Jahrbücher, Band 44, 1987, pp. 241–54.

190. Pétry, F., ‘Circonscription d’Alsace’, Gallia, vol. 32, 1974.

191. Phillips, E.J., Corpus Signorum Imperil Romani. Great Britain Vol. 1, Fasc. 1. Corbridge. Hadrian’s Wall East of the North Tyne, London and Oxford, British Academy and Oxford University Press, 1977.

192. Picard, G.Ch., ‘Informations archéologiques: Centre’, Gallia, vol.26, 1968, pp. 321–45.

193. Piette, J., ‘Le Fanum de la Villeneuve-au-Châtelot (Aube): état des recherches en 1979’, Mémoires de la Société Archéologique Champenoise, vol. 2, 1981, pp. 367–75.

194. Piggott, S., The Druids, London, Thames & Hudson, 1968.

195. Pirling, R., Römer und Franken am Niederrhein, Mainz am Rhein, Verlag Phillip von Zabern, 1986.

196. Planson, E. and Pommeret, C., Les Bolards, Paris, Ministère de la Culture/Imprimerie Nationale, 1986.

197. Pobé, M. and Roubier, J., The Art of Roman Gaul, London, Galley Press, 1961.

198. Powell, T.G.E., The Celts, London, Thames & Hudson, 1958.

199. ——Prehistoric Art, London, Thames & Hudson, 1966.

200. Rankin, H.D., Celts and the Classical World, London and Sydney, Croom Helm, 1987.

201. Read, S., Henig, M., and Cramm, L., ‘Three-horned bull’, Britannia, vol. 17, 1986, pp. 346–8.

202. Rees, A. and Rees, B., Celtic Heritage, London, Thames & Hudson, 1961.

203. Reinach, S., Description raisonnée du Musée de Saint-Germain-en-Laye. Bronzes figurés de la Gaule romaine, Paris, Librairie de Firmin-Didot et Cie, 1894.

204. Rémy, B., ‘Les Inscriptions de médicins en Gaule’, Gallia, vol. 42, 1984, pp. 115–52.

205. Rheinisches Landesmuseum Bonn, Wir Entdecken die Römer, Bonn, Rheinisches Landesmuseum, 1973.

206. Rhodes, J.F., Catalogue of the Romano-British Sculptures in the Gloucester City Museum, Gloucester, City Museum, 1964.

207. Richter, G.M.A., A Handbook of Greek Art, London, Phaidon, 1955.

208. Ristow, G., Religionen und Ihre Denkmäler in Köln, Köln, Römisch-Germanisches Museum der Stadt Köln, 1975.

209. ——Römischer Götterhimmel und frühes Christentum, Köln, Wienard Verlag, 1980.

210. Ritchie, W.F. and Ritchie, J.N.G., Celtic Warriors, Princes Risborough, Shire Archaeology, no. 41, 1985.

211. Rolland, H., ‘Inscriptions antiques de Glanum’, Gallia, vol. 3, 1944, pp. 167–223.

212. Römisch-Germanisches Museum, Köln, Museum, Köln, Römiseh-Germanisches Museum, 1983.

213. Ross, A., ‘The horned god of the Brigantes’, Archaeologia Aeliana (4), vol. 39, 1961, pp. 59ff.

214. ——Pagan Celtic Britain, London, Routledge & Kegan Paul, 1967.

215. ——The Pagan Celts, London, Batsford, 1986.

216. Rouvier-Jeanlin, M., Les Figurines gallo-romaines en terre cuite au Musée des Antiquités Nationales, Paris, XXIVe supplement à Gallia, 1972.

217. Rybova, A., Keltská Svatyne ve Stredních Cechách: Sanctuaire celtique en Bohême Centrale, Prague, Nakladatelství Ceskoslovenské Akademie Ved, 1962.

218. Salviat, F., Glanum, Paris, Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites, 1979.

219. Santrot, J., ‘Le Mercure phallique du Mas-Agenais et un dieu stylite inédit’, Gallia, vol. 44, fasc. 2, 1986, pp. 203–28.

220. Savory, H.N., Guide Catalogue of the Iron Age Collections, Cardiff, National Museum of Wales, 1976.

221. Schindler, R., Führer durch des Landesmuseum Trier, Trier, Selbstverlag des Rheinischen Landesmuseums, 1977.

222. Seltman, C., The Twelve Olympians, London, Pan, 1952.

223. Sjoestedt, M.-L., Gods and Heroes of the Celts, Berkeley, Calif., Turtle Island Foundation, 1982.

224. Smith, D.J., ‘A Romano-Celtic head from Lemington, Tyne & Wear’, in R.Miket and C.Burgess (eds), Between and Beyond the Walls, Edinburgh, John Donald, 1984, pp.221–3.

225. Sprockhoff, E., ‘Central European Urnfield culture and Celtic La Tène: an outline’, Proceedings of the Prehistoric Society, vol. 21, 1955, pp. 257–82.

226. Staehelin, F., Der Schweiz in Römische Zeit, Basel, Benno Schwabe & Co. Verlag, 1931.

227. Stead, I.M., Bowke, J.B., and Brothwell, D., Lindow Man. The Body in the Bog, London, British Museum, 1986.

228. Stebbins, E.B., The Dolphin in the Literature and Art of Greece and Rome, Menasha, Wise., dissertation, Johns Hopkins University, 1929.

229. Surrey Archaeological Society, Roman Temple, Wanborough, Guildford, Surrey Archaeological Society, 1988.

230. Szabó, M., The Celtic Heritage in Hungary, Budapest, Corvina, 1971.

231. Térouanne, P., ‘Dedicaces à Mars Mullo. Découvertes à Allonnes (Sarthe)’, Gallia, vol. 18, 1960, pp. 185–9.

232. Thevenot, E., Autun, Autun, Imprimerie-Librairie L.Taverne & Ch.Chandioux, 1932.

233. ——‘Le Cheval sacré dans la Gaule de l’Est’, Revue archéologique de l’est et du centreest, vol. 2, 1951, pp. 129–41.

234. ——‘Maillets votifs en pierre’, Revue archéologique de l’est et du centre-est, vol. 3, 1952, pp. 99–103.

235. ——‘Deux figurations nouvelles du Dieu au Maillet accompagne de tonneau ou amphore’, Gallia, vol. 11, 1953, pp. 293–304.

236. ——Sur lès traces des Mars celtiques, Bruges, Dissertationes Archaeologicae Gandenses, vol. 3, 1955.

237. ——‘Sur lès figurations du “Dieu au Tonneau”’, Revue archéologique de l’est et du centre-est, vol. 8, 1957, pp. 311–14.

238. ——Divinités et sanctuaires de la Gaule, Paris, Fayard, 1968.

239. ——Le Beaunois gallo-romain, Brussels, Latomus, fasc. 113, 1971.

240. Thill, G., Les Epoques gallo-romaine et mérovingienne au Musée d’Histoire et d’Art, Luxembourg, Luxembourg, Musée d’Histoire et d’Art, 1978.

241. Toussaint, M., La Lorraine a l’époque gallo-romaine, Nancy, J.Dory, 1928.

242. ——Metz à l’époque gallo-romaine, Metz, Imprimerie Paul Even, 1948.

243. Toynbee, J.M.C., Art in Roman Britain, London, Phaidon, 1962.

244. ——Art in Britain under the Romans, Oxford, Oxford University Press, 1964.

245. ——Animals in Roman Life and Art, London, Thames & Hudson, 1973.

246.——‘A Londinium votive leaf or feather and its fellows’, in J.Bird, H.Chapman, and J.Clark (eds), Collectanea Londinensia: Studies in London Archaeology

247. and History presented to Ralph Merrifield, London & Middlesex Archaeology, 1978, pp. 129–48.

248. Tufi, S.R., Corpus Signorum Imperil Romani. Great Britain. Vol. 1, Fasc. 3. Yorkshire, London and Oxford, British Academy and Oxford University Press, 1983.

249. Turner, R.C., Ivy Chimneys, Witham: an interim Report, Essex County Council Occasional Paper no. 2, 1982.

250. Vatin, C., ‘Ex-voto de bois gallo-romain à Chamalières’, Revue archéologique vol. 103, 1969.

251. Vertet, H. and Vuillemot, G., Figurines gallo-romaines en argile d’Autun, Autun, Collections du Musée Rolin, 1973.

252. Vries, J.de, La Religion des Celtes, Paris, Payot, 1963.

253. Wacher, John, Roman Britain, London, J.M.Dent & Sons, 1978.

254. Wait, G.A., Ritual and Religion in Iron Age Britain, Oxford, British Archaeological Reports (British Series), vol. 149, 1985.

255. Webster, G., The British Celts and Their Gods under Rome, London, Batsford, 1986.

256. ——‘What the Britons required from the gods as seen through the pairing of Roman and Celtic deities and the character of votive offerings’, in M.Henig and A.King

257. (eds), Pagan Gods and Shrines of the Roman Empire, Oxford, University Committee for Archaeology, 1986, pp. 57–64.

258. Wheeler, R.E.M., Report on the Excavations…in Lydney Park, Gloucestershire, Oxford, Oxford University Press, 1932.

259. Wightman, E.M., Roman Trier and the Treveri, London, Hart-Davis, 1970.

260. ——Gallia Belgica, London, Batsford, 1985.

261. Wild, J.P., ‘Die Frauentracht der Ubier’, Germania, vol. 46, 1968, pp. 67–73.

262. Wilhelm, E., Pierres sculptées et inscriptions de l’époque romaine, Luxembourg, Musée d’Histoire et d’Art, 1974.

263. Wright, R.P. and Phillips, E.J., Roman Inscribed and Sculptured Stones in Carlisle Museum, Carlisle, Tullie House Museum, 1975.

264. Wuilleumier, P., Inscriptions latines des Trois Gaules, Paris, XVIIe supplement a Gallia, 1984.

265. Zachar, L., Keltische Kunst in der Slowakei, Bratislava, Tatran, 1987.

266. Zwicker, J., Fontes Historiae Religionis Celticae, Berlin, Walter de Gruyter, 1935.

Template Design by SkinCorner