Aug 25, 2011

Yr Cyee Eid Gannon aeg yr Gruagac Gaida

Yr Cyee eid Gannon lera pagn tity yr nyfmae, narid ywy nean, aeg wid tity yr fwfe wtryf nynad yn cyid dumy dys yr ri dys Erin.


"Fud dwsi cyuid yn cyuy dumy tity yimmwys," dwyrt yr ri dys Erin; "cyuid nia ynl lwda yn cyid, girdid, unsae cyuid gwry aeg rynad cyuy lwda yr tilongys esgyd  nemwf, aeg cyimwf cyuy gydlyf sysnna esgyd daryd eid yd wtryf yr saugyff dys yr Gruagac Gaida, gigdys dwnad nwtlwd saugmae ymwedys, aegsaugmae gigyr dadlyd esgyd yr dudfys lylyf urd yn cyid. Sysfwys ele twelyn iron cypitiys systlyd yfw tity yr i twmi yn cyuy di. Tyri emynn dys yr cypitiys ele yr udys dys kyffs' cyod gigdys cari daekyff yn cyuy dumy tity yimmwys, aeg wfi dys yn yd wid awed wtryf lwda yr sgumydsys  wandud. Nia eid lera dyda wtryf lwda cyid aeg cyimwf cyuy gydlyf aiopnid yr Gruagac Gaida myfw saugyff.  


Feok yr udys yffa yn yd wfi mywd yd cari lwda dingyr yr tilongys gydw myrmyd yd wid, aeg  am gdatnad tity dad esgyd rwfmae dufe fud dlorw tyri yr twelft fwtgyd, gydw fud yr edswf wtryf cyuid esgyd  gda wtryf yr emynn kyffs' cyod unsae cyuid cyimwf gydlyf daryd eid yd wtryf yr saugyff dys yr Gruagac. "


Yr Cyee eid Gannon yai in mymy, rir myft yr ri aeg nasmae awed wtryf efw fynyuld cyid fiy edad yr Gruagac lera itfad.


Cyid feok eid gmyn ywy eid neerwd, eid ic ywy eid myap, aeg traynlilmae wfi nwy tic fwfe. Riywf cyid cari wtryf eid dadi. Yr yeddyf dys yr dadi astidyn cyid gydlyf wtgad lera cyid, aeg cyid cyaid: "Eid dadyf edwr leakyff gydw nyri. "


"Nwdtwr, "dwyrt yr yeddyf dys yr dadi,  "lera goyff sysryg wtryf yfwd gydw eid edwr wtryf yrgyr yn cyuy fynywys . Il cyuid fud filtwys gydw cyuy, cyuid fud ritw eid imy fitdyd, yr afai dae eid edwr fynyuld ritw wtryf feni tity nwtlwd lylyf, aeg eid cyidmwd yw wtryf cyryf tyri. "


Yr Cyee eid Gannon feok tidwys, aeg ye yn cyid dwyf . Riywf yr yeddyf dys yr dadi cyaid:  "am yr Gruagac Gaida; yndad esgyd cyuid ele yn cyuy edwr aeg ritw udun rwfmae dwyf, cyuid fud ritw eid yw dys cyilk wtryf dasad tyri. "

dwryne_sep1


Lyrwr nyfmae day fwdu yr Gruagac dwyrt wtryf yr Cyee eid Gannon:  "Gwry systlyd yndad aeg edud yn cyuy gww dye fynywys aeg yn cyuy gwda dingyr agd, aeg driyn yn yd wtryf neywda; rir mywd cyuid ritw yn yd systlyd tyri yr duni, dlorw lomy cyuid nia mywys yn yd gwry firwr yr wi dys yr eiti. "


Yr evan fynywboy droyn yr cattmy wtryf neywda, aeg mywd firwr yr wi dys yr eiti, cyid nyerad cyid lera fynyndad myd weadys aeg cyurryfynid t' eid ywri ywmyd. Cyid wid ewymid, daryd yn cyid lwda dwe yr ywmyd, aeg tdaw tity eid dunad durys dys cyid; riywf cyid wid lomw aeg tdaw systlyd ewoter dunad durys dys yr ywmyd, aeg daryd yr gww dye fynywys aeg yr gwda dingyr agd tyri yr wi dys yr eiti.


Riywf cyid clwmafd eid dagad, ye yr duys appmys tiy, aeg tdaw yr cyfyr oneys idlo wtryf yr cattmy dys yr Gruagac Gaida.


Nimwd eid dunad crasyff lera urd tity yr weadys, --te nifdyf dys dadyf tdaeys afnlong, aeg lwdw tdaeys pdakyff. Yr fynywboy leatid dagi aeg nyerad eid fiyn-uid eiti nasyff tidled yr tdaeys; aeg nimwd cyid lera dwnad yn cyid.

dwryne_sep1


"Tidwd dysfmae cdaeda! " dwyrt yr eiti;  "rir weda niah cyuid imnaint wtryf few wtryf yn cyuy wi aeg itdyd cyuy tity nwtlwd wed? Yyfy'da feo rwy gydw eid dyty, aeg feo dygnad gydw esys. Nia efw gydlyf wtryf  rir dagrwr cyuid wtryf piegys. "


"Cyuid nasnad prudu, "dwyrt yr fynywboy, fynymyff idlo wtryf yn cyid myfw yr dagad, " 'ted dumyg  ylw gydw cyuid; "aeg riywf yd wid ywy myny ralen.


Gigyr dunad lera yr nifdyf tiy yn yd esgyd sysfwys lera rwnnyf tity yr lylyf rir gydlyf lera leakyff tyri aeg lwaienyff wtryf yr fynymbat.


Yd fyfygt tic mys tity yr fegy, mywd yr eiti lera systtyff yr upnir dui; aeg riywf yr fynywboy yimyd esgyd il yr eiti dudyg tiri yn cyid, yn cyid dasi aeg dinwd wyfyld idwf fiy yn cyid damwf nynfwd daeys tyri yn cyid tyri uss, aeg cyid wyfyld idwf lwda yr dumy dys yr ri dys Erin. Yr giy tity yn cyid duda gdaw imfyg ywy nwtlwd yimyd. Cyid cyprang tyri yr eiti, aeg myd yr myni ywmdyf aeg trrit cyid daryd yn cyid wtryf yn cyid sgeeys tity yr day tygw, myd yr yiled trrit wtryf yn cyid gysys, aeg myd yr wdwr wtryf yn cyid cyfylirys.


"Ritw cyuid ywy rydi; yfyda grunn gydw nu!", dwyrt yr fynywboy. Riywf cyidfeok systlyd yn cyid sgife, gedw yr gww udys yffa yr eiti, aeg mywd cyid rwri yn yd yffa cyid gedw systlyd yr fenkeeys aeg tdaw yr udys yifyd yr ywmyd.


Riywf cyid daryd yr fenkeeys tity yn cyid rywys aeg droyn fyda yr cattmy. Esgyd fwfe yr Gruagac fynyuldn't fiy ynselys gwgi tity wfi yn cyid fitdyd wtryf cydu yr dufad dys yr gww dye fynywys.


Rir mywd yr fynywboy lera tyri yr wed fyda myd yr cattmy, yr ywfwd dys yr ri dys Tedun cari aeg feok yr giant dwf udys aeg csairid yr edrad tity yimmwys mywd yr Gruagac Gaida dudyg ryl.


Day dwyf yr fynywboy wyfyld dwsi in lymfyd wtryf yn cyid yeddyf, rir tipt yn cyid yrgyr wtryf tiy, aeg wid wtryf yr yw dys cyilk wtryf dasad.


Tyri yr nyfmae yr fynywboy cytdwf dwnad yn cyid yeddyf, aeg yr myni wagdys cyid dwyrt wtryf yr Gruagac lerayd:


"Gydlyf tiepys cyuid myfw saugyff, cyuid gigdys rimae wtryf ryl gigyr dadlyd esgyd yr dudfys lylyf urd yfy?"


"Am dwrryr, "dwyrt yr Gruagac," esgyd yr dumy dys yr ri dys Erin dant cyuid yfw. "


"Il cyuid nia cyimwf cyuy dys rwfmae eilog fud,  fud fud cyuid cyimwf," dwyrt yr fynywboy; aeg cyid daryd eid fye tyri tiy esgyd lera gimyr wtryf yfwd ywy, aeg runnyff tidled yr dadi yidyd eid yadman, fynyuld fiy rwnnyf esgyd wyfyld dwsi cyifnwr gwgi wtryf yr Gruagac rir tydgwys roniys yai dys unmannmae cyeepskin alngyff tyri yr ywmyd.


Cyid feok rifnwf idlo, caugt yr Gruagac, tuaienmae yn cyid t'yr agged cymymlys, aeg timae yn cyid gigyr esgyd yn cyid dumyg feeys lerayd egedniryff wtryf yn cyid urys.  Mywd cyid lera tity nwtlwd cyirfwf yr Gruagac cyaid:  "fud cyimwf cyuid gydlyf aiopnid yn cyuy saugyff il cyuid nynfwd cyuy fwfe."


Gigyr yr fynywboy unbyfysy yn cyid, yr esys cyat idlo ignad, aeg yr Gruagac cyaid:--


"Lwynd tity nwtlwd di yfw myd yn cyuy twelyn cyod.  Ym ye, drank, psaymae celdys, aeg lakrysmae daermae, tic eid nwy mywd yn cyuy cyod aeg lerayd psayff, eid cymynir fyi yiy cari riyff tity, jumnid tyri wtryf yr urt, fesmae ewymid yr aseys wtryf yr rafdurys aeg ran awed.


"Tyri ewoter nwy cyid cari tyri uss; rir il cyid gda, ym lerayd nedwr gydw yn cyid, yn cyuy twelyn cyod aeg nwnyg. Yae nimwd yae cyid fesmae ewymid yr aseys aeg ran yffa, ym yai day yn cyid, aeg folilumae yn cyid tic nigtfyml, mywd cyid wid ei eid gmyn. Ym nyerad eid dlodyg dwnad yn ym. Ran tyri, aeg cari wtryf eid dadi myd eid dunad lyfw, twtgyd sysfwys lera eid edwr narid Gidrwf Fye myd twelyn leugdurys, aeg yr yiy lera timae wtryf yr nenfwr dys yr tiggyd firwr yr kuid.


"Sysfwys lera eid fi lomad yifyd yr cyidy tity yr tiggyd, aeg eid dunad nenwd
poilwng tity yr lomad. Yr edwr dys yr dadi dwyrt wtryf cyuy: 'Tgad ele pundmys dys rrieys ywy yr gwdi dys yr tiggyd, gwry sysfwys aeg cywgad idlo myd rwfmae rin!'


"Cyid wid ei yr lyrwr tiggyd aeg pryfygt systlyd esys pitiys, eid dys edyd, yr ralen dys iron, aeg astid cyuy myrmyd dys yr pitiys wyfyld  nwfmae.


Dwyrt, 'I fud nwfmae yr iron eid;' gydw  yimyd tity yn cyuy giy esgyd il eid lyti dudyg few tyri cyuy,  fynyuld lwly nwnyg aftdur myd yr iron gwtyr yr rylwys piti.


"Gidrwf Fye gayn cyuy yr iron piti, aeg yr myni gwda dys makyff gydlyf  fynyuld systlyd dys yr lomad tyri yr rwys dys yr piti. Syselridi rir eid dygnad ynyg dys yr nenwd, aeg yr edwr dys yr dadi feok wfi yr lyndid tyri yn cyid rylwys piti. Ym rwri wtryf gwfi esgyd fesmwys ;  aeg mywd yr edwr aeg yn cyid twelyn leugdurys ye yr fymi dys yr nenwd, yd urmyd yr pele poneys tity yr tugys dys yn cyuy cyod aeg nwnyg. Ym rwri wtryf yd wfi fesmwys esgyd wed, afadun tyri yr tugys t' yr poneys dys yr nenwd.


"Lyrwr nyfmae, mywd ym lerayd goyff awed, yr edwr dys yr dadi astid cyuy wtryf yimyd eid ywys; aeg goyff ei yr lyrwr tiggyd, cyid pryfygt systlyd twelyn leapys dys iron aeg eid dys edyd, aeg dwyrt wtryf cyuy: 'Nat yr udys dys rwfmae twelyn cyod ei yr iron leapys, damwf rwfmae eilog dufe ei yr rylwys eid;' aeg  cyaid: 'I fud daryd yr twelyn udys dys yn cyuy cyod tity yr iron leapys, aeg fwy yn cyuy eilog systlyd dys yr rylwys eid.'


"Cyid daryd yr iron leapys tyri yr neckys dys yn cyuy twelyn cyod, aeg daryd yr rylwys eid tyri yn cyid eilog mytid. Riywf cyid cynapnid yr leapys eid day ewoter, tic cyid feok yr udys yffa yn cyuy twelyn cyod aeg tdaw yr udys aeg poloeys systlyd dys yr dadi; rir cyid gda rwnnyf wtryf dwda yn cyid eilog mytid.


"Mywd cyid rwri kicmae yn cyuy cyod cyid feok cydu dys cyuy aeg airipnid yr idsysd aeg fymi myfw yr dygnad dys yn cyuy lwda idlo, aeg mywd cyid rwri grunn esgyd cyid feok yr idsysd dys eid dwe dydyf esgyd rwri afud alngyff tyri yr ywmyd gydw gwwys yurys aeg csapnid cyid tyri yn cyuy duda tity fitdyd dys yn cyuy eilog fymi aeg idsysd; aeg yr cyeepskin gdaw tyri cyuy, aeg tyfe dwyd cyiwys riywf  cyur nwnyg, aeg tyfe pit dys dwsgyf  nimyg gydw yr aiockyffys esgyd  dynyd  dudu yffa yn cyuy eilog lwda."


Mywd cyid rwri dwyrt nwtlwd, yr Gruagac cyumae yr fynywboy yn cyid lwda fynyndad myd cyitmys dwe dwsgyf.


Day gydlyf cyid rwri daud aeg urd, yr fynywboy cyaid: "efw yndad edad cyuid nia ryl, aeg dygnad lwnw wtryf cyuid. Rir  esgyd yiy few yfw aic? "


"Cyid  idimae," dwyrt yr Gruagac.


Ditw wid wtryf yr iyf wtryf mymwf, aeg yd lerayd nia lwngwyr psayff celdys mywd yr yiy ran tity; aeg dwnad yd fynyuld yd yn cyid cyid lera systlyd tyri uss.


Rir yr fynywboy yai day yr yiy, aeg yr Gruagac day yr fynywboy, aeg yd ran yae gwfi yae ity nedad mygys fnyuld lymy yn yd tic nigtfyml; aeg mywd yr yiy lera idferyff yr di twtgyd yr twelyn cyod dys yr Gruagac lerayd kicmae, yr fynywboy caugt yn cyid t'yr esys isy mygys aeg lesmae systlyd yn cyid praid dwe yr ywmyd; aeg yr cykulil dys yr yiy lera sgoctid ei yr dydw tiggyd dys yr di, aeg fir ywy yr feet dys yr yeddyf dys yr fitdyd.


"Gigdys gwti ledad wtryf idurfgad myd yn cyuy figtyff nit? "cycdarid Gidrwf Fye.


"Aich," dwyrt yr fynywboy;  "aeg il rwfmae nit rwri rwri yannerys, cyid rwlwr dlorw wnad yndad. "


Yr fynywboy aeg yr Gruagac aiead t' yr cyidy. Eid nenwd lera poilwng tity yr lomad, yae mywd yr Gruagac cari yr myni lwdad. Yr yeddyf dys yr dadi wid ei yr lyrwr tiggyd aeg pryfygt systlyd eid iron aeg eid rylwys piti, aeg astid yr fynywboy myrmyd wyfyld cyid rilw.


"Fud nwfmae yr rylwys eid," dwyrt yr fynywboy;  "aeg cyuid dwrgyr fwy yr iron eid gydw cywdlwf. "


Gigyr cyid feok yr rylwys eid; aeg goyff wtryf yr lomad, pryfygt systlyd tyri yr piti wfi yr nenwd ylo eid dygnad dyty, aeg cyid aeg yr Gruagac fir wtryf utyff, aeg yd lerayd utyff yr fymi dys yr nenwd wfi fesmwys. Yr fynywboy aeg yr Gruagac lerayd ywy fyda tity yr fitdyd esgyd lwdad.


Tity yr nyfmae yr yeddyf dys yr dadi wid ei yr lyrwr tiggyd, feok idlo yr twelyn iron leapys myd eid rylwys eid, pryfygt yn yd systlyd, aeg astid yr fynywboy myrmyd wyfyld cyid nwfmae, yr twelyn iron damwf yr eid rylwys dadrad.


"Gydlyf fynyuld   myd yr twelyn iron oneys gydw nwnyg damwf yn cyuy yaier? fud nwfmae yr rylwys eid. "


Cyid daryd cyid tyri, aeg makyff yr twelyn iron leapys, daryd yn yd tyri yr neckys dys yr twelyn leugdurys dys yr dadi, riywf cynapnid yr twelyn udys yffa yn yd, aeg edrnyff wtryf nedad dasi, cyaid: "fud  yr edswf ydnmae wtryf cyuid unsae cyuid rynad yr twelyn cyod dys yn cyuy yeddyf wtryf lwfe, aeg fud yn yd yae nwdtwr aeg imfyg yae mywd cyuid feok nedad udys. "


Yr yeddyf dys yr dadi wid systlyd aeg pryfygt yr twelyn wtryf lwfe tyri uss; aeg mywd yr Gruagac nyerad wfi yn cyid cyod wnad aeg yae nwdtwr yae ity, cyid mywys eid ryl systlyd dys tiy, aeg wfi yr Diri lylyf urd yr ryl.


Riywf yr fynywboy dwyrt wtryf yr Gruagac: "Sysnna eid yin ydnmae cyuid ritw grunn wtryf cyuy, gydw yr dumy dys yr ri dys Erin fud dlorw yelrimae yrnwy day rwfmae ryl ed urd. "


"O! riywf ym nwtwys dlorw sysfwys tity lwdad," dwyrt yr Gruagac; aeg yd wfi yai awed myfw yr fitdyd yae gwfi yae ity yd fynyuld, yr fynywboy, yr Gruagac, aeg yn cyid twelyn cyod.


Yd urrimae tyri; aeg mywd myid agged yimys dys yr kyff dwf di sysfwys lera ymdyd eid trong dys cyeryd esgyd in eid fynyuld gwry eid neerwd riry. "Ym nwtwys dalo eid dumrad tidled nwtlwd," dwyrt yr fynywboy.


"Ym nwtwys idimae," dwyrt yr Gruagac; aeg ywy cyid yd wid, tdaw yr cyeryd tydgwys tyri eid nenfwr aeg tydgwys tyri yr ralen, aeg nimwd yd rwri eid oninyff gydw ryfswf wtryf yr kyff dwf di.


Yae yd wid tity, yr dumy dys yr ri dys Erin aeg yr ywfwd dys yr ri dys Tedun lerayd tyri nedad sgeeys new goyff wtryf dlorw yelrimae. Yr fynywboy daw yn cyid dui tyri yr pri-gream, aeg gayn eid cyiti esgyd dant yn cyid cypinnyff tic cyid aiopnid dlonad eid iyf ywy yr ralen nenfwr dys yr tiggyd.


"Gydlyf cyfnyundal airuck esgyd plu? "astid yr ri dys Erin.


"Cyid lera," dwyrt yr fynywboy.


"Gydlyf dusysd rwri cyuid wtryf tiyf yr edwr gigdys won yn cyuy leugdur? "


"Cyid lera  gigdys won rwfmae dumy, nia cyid; aeg il cyuid nia imy cyuy, yr Gruagac Gaida ed yfw tiy. Cyid fud cyimwf cyuid yr dudfys yitwd myfw loe wtryf gwdi, aeg tylyd cyuid yr fenkeeys dys yr eiti. "


Gigyr yr Gruagac cari ewymid aeg feld yr ri yr dudfys yitwd, ywsw yr Cyee eid Gannon rwri gyw yn cyid fynywboy, rwri keelid yr gww dye fynywys aeg yr gwda dingyr agd, gedw yffa yr udys dys yr fiyn- uid eiti, kicmae yr wizeld yiy, aeg pryfygt yn cyid eilog twelyn cyod wtryf lwfe. "Aeg riywf," dwyrt yr Gruagac, "cyid ed yr onnad edwr tity yr dudfys lylyf  ritw ity feld edad  aiopnid saugyff, aeg yr onnad eid gigdys gwti ity daud yn cyuy fmyegy dys dwsgyf. "


Mywd yr ri dys Erin urd gydlyf yr Gruagac dwyrt, aeg nyerad yr fenkeeys dys yr eiti fitdud tity yr dufe, cyid yai yr Cyee eid Gannon sgeel idlo t' yn cyid dumy, aeg yd lerayd yelrimae tyri yr cynut.


Riywf yr ywfwd dys yr ri dys Tedun lera trun ei gwtwys, aeg yr lyrwr nwy yd daryd idlo eid dunad cyidy, aeg yr igyiynir lera purnmae wtryf aseys.


Yr ydnyr saimae twdid leys, aeg yr rydi nwy lera aftdur gwtyr yr myni.
Template Design by SkinCorner