Oct 10, 2011

I Kik id Ud - Ur udd wid ut til velafin

I KIK ID UDD

(Cyuy iys dunmy i noduel aff i kik id ud yridun edan imitafjmae.)

 

Ud: Du lov rig cykri jel na jel, jel na jel, id dok Eg kydaesysn nej cykri!

Kik: Du cykagidag alrir im, nitid ewgai! enny ninig!

Ud: Eg myny ej na ej, ej na ej, id dok Eg goud yifyd aidanifut!

Kik: Kynlir, dusysn jeer ejys, id edan av til i puyndt, id konin lodelv cykri, id niah goud ynlka sansysir aidanifut!

 

 

UR UDD WID UT TIL VELAFIN

 

Enmym op ud tid ler vele ud dilomryd ynir wid ut til velafin alnir ud wef.


Risadt ynngad agtys, alnir tinri til ud sandsysbrusgyff-ri, vel i riolin velet kmyud yndnyffdur len tisysnsysnel; rin ynn i velafner tinri cyuy, ie wemynmae til yatin ut le ie velet kynl til doud, cyom du yasysn sysnyff. Nun i ywsi altdu goid ud nu cyww til aldir yandul.

'Bin, dusysn ud cyitpsats', alnir danid til i velafner; 'rin talrir dwf ud cykokig aiov cyuy i ri'.

Gigyr alnir wid yifyd rubbig id witisyg yma i afntiys id pagdys rit aldir nu cyww, rin alnir tipt i ynngad yma i dumae isy aldir paka.

I wef zi altdu goid ud nu cyku,  id zi wid aiamninig id cylwlog rit etdu ewymid asysn i ywlys id ywlys,  cyasysnig, 'ur nia reveng ydit etdu ed alrir! Ymtyff ed ut aff dayr agt!'

Len ie kymmae ut til ir dogdur til korin neir id dadun cyakys til daetys; rin i dogdur, zi altdu goid ud nu tinp; gigyr zi dadun zi uynd cyuy aff i dag, id tipt nisgyfflog id nisgyfflog, enet til iys ew, id len til le.

'Kynlir! gydw yin il', zi danid, 'Eg kan nej edan ymvel aff enmym.'

Enye! Enye! Le vele ud kynlir-til-doud riolin i velafner altdu korin til.

Template Design by SkinCorner