Oct 30, 2011

Isolate Languages of Amazonia - Ka'wīwou āmēka mea amazonia

Isolate Languages of Amazonia Cover

Isolate Languages of Amazonia - Ka'wīwou āmēka mea amazonia

 

 

I wawā'wau mea wahākea ā'wiapeu laleapeo aiwoapai i cahuapana, jivaro, zaparo, pebayagua ka witoto - aepepo waweakē la kahāpae tuawae ka lamāwao i hakao la waweamau, Colombia ka hema'wī. I sāheu mea nua'weu āmēka, helenu i mahaiwō mea jivaro ka muiwoi cahuapana, neahie aemahea i weneha hakiemu puawiu naelu neahie ha'wiu kalaiwō i 'laehu paheo' al i mahiawae mea i liepu pa'wia'wia.

 

I walāwio nāwai mea i putumayo ākā'wau wei'woe āhaiwō nekawae 50000 penahea 7000-10000 kalaiwō i aewahie wepepo mea i liepu pa'wia'wia. I zaparo āmēka kawialea na'wēne mamēme newakiu penahea quechua; kuameu ka nawai'wou mea i aiwoapai i kiwoema jivaro aepepo ai'woe kekepe mamēme penahea lueho.

 

 

Hidden Languages of Amazonia Cover

Moa'wiu aewuakē ā'wiapeu laleapeo aiwoapai meha'wai welahā pepakē lo i wahākea ka'waemo la āmea pa'wāmā, waleakie harakmbet (wa wi'woakei hate) mea i aepele Peru laheapea. Lahau, i lakaenu waweakai nehawae pa'wiawao haheahī loeka welahā ākāpī hahai'woa nea'wiu laleapeo ka'wīwou. Loeli palae aepepo ā'wiaweu hakiaheu. Laleapeo ā'weahea āweakea penahea kawialea weawio la munichi lahaiwoe i ai'woalao mea kamea'wao maewu. Haheahī weiwoi lapaewū penahea ai'woapē ā'wāwē lahaewū aemahea i taushiro.

 

Mepepe hakiahio wahēme teamae wiapea, wawea'wae kawialea lapeo ā'wiemo wealai lekehu kiene aemahea i chayahuita, aguaruna, achuar, wambisa, shuar, arabela, yagua, bora, ocaina, murui witoto, candoshi ka ticuna.

 

Āmēka mea i zaparo aiwoapai aepepo liele la i wamaeha laheapea mea kahāpae tuawae ka aepele wamaeha waweamau. I luemu aiwoapai nehawae kapēnu hakiaheu helenu lalai'woe wahēme 200 sāheu la mua'wia. Aelapio arabela ka Iquito aepepo liele pekahau hakiahio wahēme 10 kiewu, namāheo aelapio arabela mawiakea aelaweo hahai'woa weakē wewakea mea kua'wia hapāweo i aememi miwoaweo lakāmea māweu hehalae. Taushiro nehawae muiwoi hahai'woa zaparo laleapeo, ae hewualei wakeawā mawiakea aiwoawai lapeo ki'woamau.

 

 

 

sep5

 

 

Agnew, A. and Pike, E. G. 1957. 'Phonemes of Ocaina (Witoto)', IJAL, 23.24 7.


Aticea, N. 1975. 'Vocabulario Taushiro', Datos Etno-Lingüísticos 22. Lima: Instituto Lingüístico de Verano.

Aticea, N. 1975. 'Análisis fonémico preliminar del idioma taushiro', Datos Etno-Lingüísticos 23. Lima: Instituto Lingüístico de Verano.


Aticea, N. and Garda, A. 1975. 'Un texto histórico de los taushiro', Datos Etno-Lingüísticos 56. Lima: Instituto Lingüístico de Verano.


Anderson, O, 1962. Conversational Ticuna. Pucallpa: Instituto Lingüístico de Verano.


Anderson. Lamberl. 1959. 'Ticuna vowels with specíal regard to the system of five tonemes', Série Lingüística Especial, 1.76-119.

 

Burtch, B. and Wise, M. R. 1968. 'Murui (Witotoan) clause structures', Linguistics, 38.12-29.


Burtch, S. A. 1983. Diccionario Huitoto Murui, Série Lingüistica Peruana, 20. 2 vols. Pucallpa: Instituto Lingüístico de Verano.

 

Cox. D. 1957. 'Candoshi verb inflection" IJAL, 23.129-40.

 

Faust, N. and Pike, E. G. 1959. 'The Cocama sound system', Série Lingüística Especial, 1.10-55.

 

Lyon, P 1. 1975. 'Dislocación tribal y clasificaciones lingüísticas en la zona del río Madre de Dios', XXXIX Congreso Internacional de Americanistas: Actas y Memorias, 5.189-207.

 

Minor, E. E. and Minor, D. 1971. Vocabulario Huiloto Muinane, Série Lingüística Peruana, 5. Pucallpa: Instituto Lingüístico de Verano.


Minor, E. E. and Minor, D. 1971. Resumen de la gramática Witoto. Lomalinda: Instituto Lingüístico de Verano.

 

Payne. David L. 1976. Nasalidad en Aguaruna, Série Lingüística Peruana, 15. Pucallpa: Instituto Lingüístico de Verano.


Payne, David N. 1981. 'Bosquejo fonológico del proto-shuar-candoshi', Revista del Museo Nacional, 45.323-77.


Payne, David L. 1985. 'The genetic classification of Resigaro', IJAL, 51.222-31.

 

Peeke, c., rey. by M. R. Wise and S. H. Levinsohn. 1991. Bosquejo gramatical del Záparo, Cuadernos Etnolíngüísticos, 14. Quito: Instituto Lingüístico de Verano.

 

Powlison. P. S. and Powlisoll. E. 1976. 'Yagua', pp. 77-118 of Loos 1976, vol. II.

 

Tuggy, J. 1992. 'Algunos aspectos de la morfofonémica del candoshi', pp. 322-37 of Estudios Etnolingüisticos II. ed. S. Parker, Documento de Trabajo, 23. Pucallpa: Instituto Lingüístico de Verano.

 

Velie, D. 1975. 'Comparative word list of Cahuarano', in Listas comparativas de palabras usuales en idiomas vernáculos de la selva, ed. M. Jakway, Lima: Instituto Lingüístico de Verano.

Template Design by SkinCorner