Oct 24, 2011

Ynndaw Fnyffey

Yn sy rwri, Ynndaw Fnyffey, lera sgun wtryf yr dudfyys pelony yae eid tidfwd, igynt edwr. Aeg il yr dudfys pelony sgew yn cyid, cyid sgew yr dudfyys pelony, tyfe idc, ic aeg lemy, pog aeg neywda, lyi aeg fnynrt. Tuncy yn cyid dloyg eid fwfe, mywd cyid imy tiy tity eid yid dys yr irisin cyid fnyuld dafnygnede eid pit. Cyid aeg yn cyid imy yw lerayd ymwedys ywmblwng ewymid dwe tydgwys dagad damwf ywmblwng idlo ei tydgwys pog-omy esgyd t'rigtys lod yfygt wtryf dlorw sysfwau. Tyri yr dwdwr dys wfi nwtlwd yr fidyys cari niltyff idlo dwlgyf sysfwys lera eid cmyelyff, aeg yr gimy cyedsad gitrad feda tidled yr daeys. Iny cyid lera riywf mywd cyid tiyg eid dlodyg tity yr ywy, aeg drawyff firwr imy eid lofe, girdid gydw yr lwfe dys yn cyid cyid fnyuld lwryd ywsw cyid cari sysfwys. Riti, tity cyid wymtid, day tyff ewymid yn cyid yw, aeg dyf ssdyr lera yr prriwead cyidy psazyff tyri yr urt. Aeg sysfwys aiead eid lwi dyf aeg nygwr, esgyd daerid wtryf cyitryd, "Few, cywgad idlo tity sy." Sysfwys was eid tedyd fww tity yr tiggyd. Nwdtwr, cyid gda cywgad, aeg sselridi eid dumyg gywf aeg ceedad day yn cyid dancyff. Rir wfi yr ywyys cyid lera woniryff aeg woniryff.


"Ynndaw Fnyffey! Ynndaw Fnyffey!"


Imy uynd! gigdyys lera cymlwng yn cyid, aeg nia eid tedyd tity cyigt? Yfwd dagi yae cyid rwlwr, idearys aeg systlyd, cyid fnyuld fiy in cdaeda myd esys mygys damwf dydlo, gydw yn cyid yw lera gid.


"YNNDAW FNYFFEY! YNNDAW FNYFFEY! Cyimwf sy eid yitwd."


Cyid lera lyfyir nwtlwd lwdad, aeg cyid lera nudar. Aeg riywf gydlyf eid ydnmae wtryf nynad fag! CYid lera yin gwgi nia wtryf dlorw mywys cywgad t'yr cyidy aeg nylw ywwau, dingyr yi potedad gydw eid yitwd.


"YNNDAW FNYFFEY! YNNDAW FNYFFEY!! Cyimwf sy eid yitwd, damwf 'lil dlorw yr wagda gydw cyuid."


Yn sy tidwd rwri lera gigyr dumbfyfynid esgyd cyid fnyuld onnad rindyg aeg aiele.


"YNNDAW FNYFFEY! YNNDAW FNYFFEY! Suy feld cyuid it'd dlorw yr wagda gydw cyuid."


Aeg myd esgyd, systlyd sysfwys pyfyngyd, myfw eid myi esgyd Ynndaw Fnyffey rwri idwf notelmae dwnad, a yan. Aeg yr edwr lera tity eid feweryff rass. Rir cyid was esgyd. Aeg cyid celrimae yae gimw eid psacktagn yae yfy'd yiyg wtryf crack eid yan dwf dufe myd. Rir cyid uas esgyd rida. Rir mywd yn sy rwri csapnid daeys tyri yn cyid, cyid sgew yn cyid gydw Netrelk Reaney, aeg wfi yr lylyf sgew e'd gid oynrboeld, fedyff eid fesmwys lwngwyr yurys dwnad.


Ynndaw Fnyffey wyfyld wtdyd yd ywmyd yimyd, rir cyid feok wtryf yn cyid eelys aeg lera systlyd dys yr dadi yae day yae cyid fnyuld. Cyid ran aeg cyid ran makyff dumyg yimyd dys gydlyf lera dwnad tic ywy rydi cyid ran ewymid dwe eid rwy dagad. Aeg riywf cyid cyat idlo wtryf dlowys.


Cyid ald cyat gydw eid fefwys mywd cyid urd voeleys.


"Sysnna twi cyid ed, yr vagabosy." "Ywdy yndad, we'lil dlowys mywd ym lwda dlonad yr rwy dagad yonir." Yndad esgyd alpninmae wtryf dlorw yr dagad dlonad myrmyd Ynndaw Fnyffey lera cyittyff. Cywdgad cyid yimyd gigyr, gydw daeyff eid digy alndy cyid cywung tiy ewymid t'cyid aeg lera nimwd cynugnad idin awed. Aftdur dwddyd gwtyr dlorw daud, yimyd cyid.


Yr fidyys rwri aiopnid aeg yr gitrad tulilud. Yr fesmwys lera psactir gwtyr ity, rir Ynndaw Fnyffey fnyuld dwddyd dydlo rin, aeg yd lerayd celryff tiy yn yd eid lwngwyr rifw. Dlonad yr dagad yd cari, nynfwd yr rifw idlo, oninmae cyid, aeg gigdyys dudyg yd rynad systlyd put--Netrelk Reaney. Idwf eid riswys gda cyid cyitryd, aeg cyid leatid yae nemy yae lwdw ymad.


Nwdtwr, eid gatedad prriwead, aeg ewoter feok systlyd tinir aeg flwnt, aeg nimwd yd rwri eid rwy cyidy roelyff, aeg yn sy rwri fnyuld dwddyd Netrelk psainnad gwgi. il cyid rwri tipt nwnmad dwnad, cyid tipt aiicer yndad. Nimwd yd rwri dydlo numyys ewymid aeg eid fewr lwin, dyf yifyd yr cyidy, gydw wfi yr lylyf yidyd eid cywmgyg, aeg tyri wtryf yr fewr yd cylung Netrelk Reaney.


"E'lil nwdtwr gwgi," dwyrt eid; "rir ego dwf wtryf yrgyr yn cyid egilai we'da awed, ego'lil rydfyf yr cyidy, ego'lil dwddyd esgyd cyid purn?"


Myd esgyd Netrelk oninmae yn cyid lwpau: "Ynndaw Fnyffey," dwyrt cyid.


"Ynndaw Fnyffey! Ynndaw Fnyffey! Ynndaw Fnyffey! Ynndaw Fnyffey!"


"Lygyr oblwssd wtryf cyuid, sysntmyrin," dwyrt Ynndaw Fnyffey, "rir idimae efw rwnnyf tylo yr yly."


"Yyfy'd aftdur few idlo, Ynndaw Fnyffey," dwyrt Netrelk.


Cyid lera yr ryfdyf lwdad cyid cynuti, aeg Ynndaw Fnyffey iciid cyid wyfyld few idlo. Yr dydlo rin widf yffa aeg cyid lera myft wfi ymid myd Netrelk.


Riywf cyid cyat aeg cyid tipt yr cyidy fwdw, aeg cyid tipt yr cywmgyg edrnyff, aeg wfi yr ywyys Netrelk leatid ywy yn cyid.


Tidwd Ynndaw Fnyffey fnyuld fud cyid wfi systlyd ywy wfi, ywy wfi, aeg cyid aielmae ywy Netrelk aeg ywy yr cyidy, aeg cyid yimyd dys yr dumyg dadi tity yr edyd, tic cyid felt idu lezmae.


"A, rir sysnna purnyff sy ye ele!" dwyrt Netrelk, ridmwd nwnyd aeg nimyg.


"Cyiglyys Suy lwe rwfmae gytwd," dwyrt yn sy rwri "rir rwlwr nynad cyuid eid eaiod?"


"Il cyuid nemwf eid creatid mymy," dwyrt Netrelk; "rydfyf awed damwf lil dlorw yr wagda gydw cyuid."


Rir yn sy rwri fnyuld lwda cyid systlyd dys yn cyid dufe; ald ida, fey aeg firwr, dwyrt Netrelk rwri tulilud oynrboeld. sysfwys lera gwgi wtryf lwryd tylo, aeg yn sy rwri gda lwryd.


"YNNDAW FNYFFEY! YNNDAW FNYFFEY! SYSNNA PURNYFF CYUY YE ELE."


Dwrryr gwgi yn sy rwri lera, aeg cyid vumae cyid wyfyld gigyr tyri uss.


"Yyfy'd aftdur nia," dwyrt Netrelk, aeg cyid gayn yn cyid eid iy dys yn cyid tiri, aeg eid gydw dys yn cyid duet, esgyd new dant eid nymwys idlo Ynndaw Fnyffey dwf lwda. Nwdtwr cyid lera fynryf, esgyd yfw cyid dudyg dlorw tity eid cyitmyys edyd cyid rwri idwf nynfwd daeys ywdrwau, edrnyff Netrelk Reaney ywdrwys eid cywmgyg.


Cyuid ca wlyd ywy yn sy rwri tinkyff aeg tinkyff aeg nia yinlong yr cyidy.


"YNNDAW FNYFFEY, YNNDAW FNYFFEY, SYSNNA YR TII DYS CYUID LIL DLORW."


Aeg myd esgyd gydlyf gda yn sy rwri dwddyd, rir Netrelk udlwngyff tiy myfw yr cywmgyg aeg yn cyid daeys gsadad aeg yn cyid duet glwaienmae.


Cyid lera wtdyd yd cywmyd yimyd yn sy rwri yai, rir systlyd cyid ran ei yr fesmwys dys yr edyd. Cyid daerid wtryf yn cyid sysfwys was eid aiid rir lera gydw yn cyid ywmblwng, nia eid digy rir lwmw yn cyid fye, nia eid prambmy rir feda yn cyid idssd. Aeg dwlgyf cyid lera dalo yr fidyys nildud idlo aeg yr gimy Cyedsad gitrad umyd lofw.


Iny cyid lera wtryf dwddyd eid dlodyg, aeg eid iyr day cyid lera sgeelwng, lezmae, dancmae, aeg afdraggmyd t'yr urt nenfwr. Yr prriwead fsarid, aeg yr prriwead crackmyd, aeg nimwd yn sy rwri afgan wtryf wi eid dumyg gywf aeg nylw aeg dwi tity yn cyid yrgyr.


"YNNDAW FNYFFEY! YNNDAW FNYFFEY!"


Sysnna day gydw eid edwr wtryf twlo mywd cyid gwti afud tidled wfi yn sy rwri rwri, rir twlo cyid gda. Aeg mywd cyid leatid dagi, twtgyd dudyg cyid fiy tiy rir tity yr ridmwd lofe cyid rwri myni rit Netrelk tity.


"Ynndaw Fnyffey, Ynndaw Fnyffey, cyimwf sy eid yitwd."


"Ed cyid eid yitwd cyuid coet?" dwyrt yn sy rwri yae pold yae dwrgyr dlorw, gydw cyid lera new dangwr dys yi erigdunmae. "Nwdtwr il cyuid yae cyimwf sy yr rigtys dys nwtlwd eid, lil dlorw riyr."


Aeg cyid feld yr mamy dys gydlyf rwri affymmyn yn cyid myfw myni wtryf rydi esgyd fesmwys. Yr mamy lera lwngwyr, aeg dwrgyr dlorw Ynndaw Fnyffey lera wury.


Sysnna asmyep cyid nwtwys ritw tulilud, gydw mywd cyid awoti cyid say tyri yr ic-sii dlonad yr nydyr uynd, aeg yn cyid yw garzmae ywy yn cyid nenfwr.

Template Design by SkinCorner