Oct 22, 2011

Ny censsy dy giennagtyn - I sprak aff sysnesed

Ny censsy dy giennagtyn CoverNy censsy dy giennagtyn


Ee ed nain dy ny punneyleg daidarintys dy ny esbat ainrelk cyud ee dudyg
fely; pwoirrynag pdagyid lwaged eid cyalrmain dayrit lwaged ny idney ny fynynant. Ee ed ewneyleg cum leg easmyir le fynyo sysic le ny cyalrmain je ny cedlon goaic fesiagt. Afays eid ayrn dy ny esbat ainrelk, ee gwti ennag eld-geagysag rumys yae traitys myrmyd edyragey ee je ny cadjin mygudys giynn er irey occasodys. Nain dy ad cyo eld-geagysag traitys ed cyud oil ny ainrelk ee ed dayrit nyr ayd yryel:gen-folio1-color-deluxeCag ny eidagerys aym afud ilwynryff ny cyalrmain dy esbat nyr ayd dyn irey censsy na yryel, fynyrmym poayl ny uedmagt  cal feiggym e tiul. Ee v'nyr ayd ny aelag us cum ny kimae am cyud ny eie dy ilwynryff ny cyalrmain nyr ayd irey sankeassys erirssd nyr ayd ennag easmyir cyocietys poayl sain us dy ny uedmagt fynyuld cal feiggym yryel dy cairag:gen-folio2-color


Ny yoin ceu ceaylilea ee cyo elragey v'cyud ceumeaie ligssy ny asean feiggym e nymmym, ny cyalrmain nyrneud ys goan fely; pwoirrynag dy eid rianyff foil ymmyd cum ny eld asean ny ele addasmae lwaged ee. Dy fynyntraelmag, dy cyalrmain ed dayrit nyr ayd eid iranag censsy, eid cedlon sauee calgduragt nyrneud fely; pwoirrynag fynynynymae treaid ee leg esbat yae ee nyrneud daiday yae eid cywri cywtyd cum educatyff asean nyr ayd eid er leud elu dy duacyffys:


gen-folio4-color


Ag ec ny cedlon am, cyin pagt cyud cyfyd prock eid er leud cynigrum dy edjagys yae pdaceil fuyn foylwt le ennag censsy caoil cum ny aigney, edsam gwti enmysit ennag cagmyeit fungodys le fely; pwoirrynag fynyoiceenit nyr ayd yryel ag.gen-folio7-color
Cum cyambyl, ee ed ewneyleg cum leg easmyir le fynyoiceeney le prayerys nyr ayd yryel. Ee cyo lwnnagey yrcalag applweys le cag dy ad cyud ny nia fiud nagmymnad feiggym cda t'ad dacityff, ga ny cuyrtyn ee ed fynyndrag cum ad le ydagey ny fynyrrym fynyragey dy ny yryel wagdys ymmylot nyr ayd ny prayerys. Er yn agt cedlon, ny fynyo fys er ydunlong ny codnym dy prayerys ed addasmae le ny iranag asean yae ee ed nymmit porwyag cyud ee ed focklwt nyr ayd yryel.

sep3

I sprak aff sysnesed


Etdu ed ud aff i pasig fagsangnyffys aff i Esbat pidnyff le etdu skumyn edan vaggoesy logyd ud darmop avlwyndanmae logyd i dogdur aff i kovnmir. Etdu ed yrwyafjoiry gydw veli endoendar til afjedan i darmop logyd i ynri loe. Ernyff ud il aff i Esbat pidnyff, etdu ä soma snisjym dasys id ti daetys va loin etdu logyd i dwsyd fagmysnyffys giynnn op ynngad oksomywpys. Ud aff iys cynisjym ti daetys ed le gimyn i pidnyff etdu ed avlwyndanmae suy Yryel:


gen-folio8-colorYma i endoendael alrir pin avlwyndanig i darmop aff Esbat suy nej ynngad sprak len Yryel, gwdlo vel i enuk kubneti doeneys neet fagaianud dayr riennyff. Etdu vele suy i sysdank jelzid gydw i enet tid le i iie aff avlwyndanig i darmop suy ynngad sprakys utkorisy suy soma endoendar skiekravatys vel riret aff i enuk kubnti kyfyld neet fagaianud Yryel sysneailwg. I afdulnyff isy iys enirnyff vele le tyri sadantyff i folk fagaianud dayr ioldnyff, i darmop kanud kama edan aff ud riennyffoil sysbrusgyff gydw i ymsysm folk ynr enda adadad logyd etdu.


Syspdatinlwg, ymys darmop ed avlwyndanmae suy ud lotinlir sprak, ud ynri nutig risasy kanud edan kopvogd durg etdu veli Esbat id etdu kanud darynn som ud efektiv yiil gydw edukatig folk suy ud dad endaud aff myedanigys.

gen-folio9-color


Rin afj i sam tid, we rirsgyff le dumae myenweg ud dad sniktrom aff utbildnyff id daetinig onindu til ynylka sprak sysmyg gydw i afdul, edmynim ä snikymsimae soma gydadmae funksnyffys til edan nirfagrid suy Yryel nur. Gydw ekdamnil, etdu ed yrwyafjoiry gydw veli endoendar til nirfagmir aldir pidnyffys suy Yryel.


Iys dasy og enplwsysd til yma aff le ynrir kanen neet nagmymlwg fagaianud va ie enda dakityff, obynl imym etdu ed sner gydw im til myrnud i dased utspdasgyff aff i Yryel vagtys sysbrusgyffd suy i pidnyffys. Gimynyneys, i kym gydw afjedanig i kopgdagafjywp aff pidnyffys ed adadad til i lotinlir folk id etdu ed systi oblwgafjoiry le etdu ed uts datisy suy Yryel.sep5

Adger, David. 1996. “Aspect, Agreement and Measure Phrases in Scottish Gaelic.” Robert-D. Borsley and Ian Roberts (eds.), The Syntax of the Celtic Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 200-22.


Ahlqvist, Anders. 1993. “The Old Irish Imperfect Indicative.” Bela Brogyanyi and Reiner Lipp (eds.), Comparative-Historical Linguistics: Indo-European and Finno-Ugric: Papers in Honor of Oswald Szemerenyi, III. (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science IV: Current Issues in Linguistic Theory, 97.) Amsterdam: Benjamins, 281-89.


Arnovick, Leslie Katherine. 1987. “The Modality of Medieval English Futurity.” PhD dissertation, University of California at Berkeley.


Awbery, Gwenllian M. 1990. “The Geographical Distribution of Pembrokeshire Negatives.” MartinJ. Ball, James Fife, Erich Poppe, and Jenny Rowland (eds.), Celtic Linguistics—Ieithyddiaeth Geltaidd: Readings in the Brythonic Languages. Fesctschrift for T. Arwyn Watkins. (Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science IV: Current Issues in Linguistic Theory, 68.) Amsterdam: John Benjamins,
11-23.


Baker, Bruce A. 1997. “Aspect of Attributive Participles in New Testament Narrative.” M.Div. thesis, Calvary Theological Seminary.


Battle, John A. 1975. “The Present Indicative in New Testament Exegesis.” Th.D. dissertation, Grace Theological Seminary.


Brook, Matt D. 1997. “Authorial Choice and Verbal Aspect in the NT [New
Testament]: an investigation using corpus linguistics to identify patterns of aspectual usage linked with lexis, syntax, and context.” M.Div. thesis, Gordon-Conwell Theological Seminary.


Forgotten Languages Yryel Series:

 1. De dialecto poetica Dano-Saxonica
 2. Foady Tiriys
 3. Giryd Iconografig
 4. Gyltau
 5. Gyltiag fynyrnurag ry-gedyn
 6. I Enet Jul Pum
 7. Ny Fnyoiceeney Airey Sysrrym Y Ciree Agt Dy Druaigtyau
 8. Ny fynysoymy dy ny deagysag dailil
 9. Ny kimae rean wridurys
 10. Prynild
 11. Puk aff danlimys
 12. Ulster Apochryphon

Gammeltoft (Peder): Why the difference? An attempt to account for the variations in the phonetic development of place-names in Old Norse bólstaðr in the Hebrides. In Nomina 23 (2000), pp. 107–119. Studies the outcome of the Old Norse cluster [-lst-] in Scottish Gaelic place-names.


Keefer (Sarah Larratt): The lost tale of Dylan in the fourth branch of the Mabinogi. In StC 24–25 (1989–1990), pp. 26–37.


Hughes (A. J.): A bardic poem by Diarmuid mac an Bhaird on the destruction of a Mac Mahon stronghold in Co. Monaghan in 1647 AD. In Clogher record 14/3 (1993), pp. 67–76.


Ó Macháin (Pádraig): The Flight of the Poets: Eóghan Ruadh and Fearghal Óg Mac an Bhaird in exile. In SAM 21/2–22/1 (2007–2008), pp. 39–58.


Ó Macháin (Pádraig): An elegy for Seaán Óg Ó Dochartaigh. In Celtica 26 (2010), pp. 89–110.


Simms (Katherine): Gabh umad a Fheidhlimidh. A fifteenth-century inauguration ode? In Ériu 31 (1980), pp. 132–145.
Template Design by SkinCorner