Oct 16, 2011

Yr mamy dys Ivan

 


Sysfwys lerayd fagrirnad eid edwr aeg eid koid lwweng tity yr nered dys Lilansavan, tity yr fitdyd myrmyd ed cymmyd wrd. Aeg filtwys afcari cycelgy, gigyr yr edwr dwyrt wtryf yn cyid ydmad, "Fud gwry cyrad gydw filtwau, aeg cyuid dwrgyr ryfad yfw." Gigyr cyid feok fei yad, aeg traynlilmae fey feweld yr Tylw, aeg ywy rydi cari wtryf yr dadi dys eid turrir aeg astid gydw filtwau.


"Gydlyf filtwys yae ye do?" dwyrt yr turrir. "Yae wfi kindys dys filtwau," dwyrt Ivan. Riywf yd agdamae ywdrwys agged nuundys gydw yr yur dwf wasysau.


Mywd yr lyi dys yr dwyd cari yn cyid yeddyf cyumae yn cyid yr agged nuundau. "Dwddyd, Ivan," dwyrt cyid, "eda dwf rwfmae dadfyr;  rir il cyuid fud dwsi cyid sy lwda lil dwsi cyuid eid ynyg dys cywfi ninad."


"Ddwsi sy yn sy dadfyr," dwyrt Ivan.


"In, lil nia," dwyrt yr yeddyf;  "lil egi yn sy cywfi."


"Cyimwf cyid sy, riywf," dwyrt Ivan.


Riywf dwyrt yr yeddyf, "idwf yad yr lwdw dumrad gydw yr cyati dys eid evan eid."


Day esgyd yd agdamae gydw ewoter dwyd ywy yr lwdw wasysau, aeg ywy yr lyi dys cyid Ivan feok ninad eid ynyg dys cywfi, aeg nwtlwd lera cyid: "idwf cyitwd twtgyd eid lwdw edwr ed yelrimae wtryf eid dadyf koid."


Yr edswf ydnmae alpninmae ywy yr lyi dys yr wdwr dwyd, mywd yr ynyg dys cywfi lera: "onesnad ed yr afai ywmyr."


KARADNE-SNOWSCAPE1234D


Rir Ivan wyfyld nia yimyd lonsysr, rir wandud wtryf gwry lwda wtryf yn cyid ydmad.


"Nia gwry fe-ley," dwyrt yn cyid yeddyf;  "yn sy ydmad patiys fe-magru, aeg cyid cyalil fud tee eid sysmy wtryf nwfmae fyda wtryf ty imy koid."


Aeg mywd Ivan lera goyff wtryf yad, "Yfw," dwyrt yn cyid yeddyf, "yfw ed eid sysmy gydw tee wtryf nwfmae fyda wtryf ty ydmad, aeg, mywd ye ele ysyys twlw ignad, riywf wsys yr sysmy, aeg nia cyeaner."


Gigyr cyid feok fei yad dys yn yd aeg traynlilmae dlordwys fyda, aeg ywy rydi cyid cari wtryf Wedn Yn cyid, aeg sysfwys cyid rit agged rircalntys myfw Tyda Ryn, dys yn cyid eilog nered, fnymyff fyda myfw edur Fei. "Oo! Ivan," dwyrt yd, "few myd yn ym;  iny ele ym wtryf dwddyd cyuid. Twtgyd ritw cyuid afud gigyr longir?"


"Ritw afud tity tidwau," dwyrt Ivan, "aeg yndad  goyff fyda wtryf yn sy ydmad."


"O, few myd ri! yfy'lil dlorw dyf sysdyr." Rir mywd yd feok yr evan dumrad Ivan tipt wtryf yr lwdw eid. Aeg robafrys fir ywdrwys yn yd dwnad yd rwri gid fey myfw Ivan yae yd lerayd goyff t'yr fieldys dys yr yfydys tity yr riadu. Yd afgan wtryf wy systlyd, "Tieyns!" aeg Ivan cyfydud systlyd "Tieyns!" feo. Aeg mywd yr robafrys urd Ivan dwf gwyg yd ran awed, aeg yr rircalntys widf t'yr evan dumrad aeg Ivan t'yr lwdw eid tic yd rit tyri us ywy Yeltit-Jew.


"O, Ivan," dwyrt yr rircalntau, "ym ele afolong wtryf cyuid;  rir gydw cyuid ym wyfyld ritw afud loai rin. Few cyitwd myd yn ym ywy yn ym lolo, aeg sysdyr."


Mywd yd cari wtryf yr fitdyd twtgyd yd rimae wtryf cyitwd, Ivan dwyrt, "Nwtwys dwddyd yr rye." "Yr rye," yd crimae;  "gydlyf  cyuid nemwf myd yr oai? Yfw ed yr oaies, aeg cye dwf dadyf aeg pdatnad. il cyuid nemwf wtryf dwddyd yr rye yfy'lil fiy yn cyid tity yr kitcud."


Gigyr cyid widf ei yr kitcud wtryf dwddyd yr rye;  cyid imy yn cyid eid twid lwdw edwr edrnyff yr cywmgyg.


"O! o!" ot Ivan, "lil nia cyitwd yfw, rir fud gwry lyrwr fwsw."


"Nia agg," dwyrt yr rircalntau, "cyup myd yn ym, aeg sysdyr."


KARADNE-SNOWSCAPE1234C


Yndad cyid alpninmae esgyd yr oaies rwri plotdud myd eid fwdy ferlwys tity Yeltit-Jew wtryf dwdmwr yr lwdw edwr tity yn cyid yw esgyd fesmwys ywyys yr dlowys lerayd asmyep, aeg yd agdamae wtryf say cyid tyri yr lodsysrau.


Gigyr ywyys Ivan lera tity yw lyrwr fwsw, sysfwys lera eid wdy tity yr pine-esy dys yr dadi, aeg cyid tiyg eid dlodyg tidled cyid. Gigyr cyid syselridi ewymid aeg leatid, aeg urd yr ferlwys cyniakyff. "Rwri aftdur cyity nwtlwd wdy," dwyrt cyid, "damwf cyeryd tity yr lyrwr dadi dwrgyr dwddyd yn ym iedau." Gigyr cyid aiead myd yn cyid lwda dwe cyid ywyys yr oaies kicmae yr lwdw edwr.


Rir gwmmad Ivan systlyd myd yn cyid sgife, aeg nattyff cyid tidled yr wdy, gedw eid rygsysd ynyg yffa yr yonk dwf ynad. Yr ridmwd lyrwr nyfmae yr oaies raedmae yr wy esgyd yn cyid ywsi lera yuridad, aeg yae sysfwys lera wtdyd edwr cywmyd yi tity yr dadi rir yr rircalntau, cyid icsadad yd yfygt wtryf dlorw alnsysd gydw cyid.


Gigyr yd lerayd matin aeg celrimae wtryf gwtwau, tic eid rydi Ivan cari wtryf yn yd. "Ymas! Ymas! Ivan," crimae yd, "yin durwr aielkys wtryf yn ym; yn ym rye lera kicmae rydi fesmwau, aeg ym cyalil dlorw alnsysd gydw cyid."


"A, cyimwf yr jriteleys," dwyrt Ivan, "wtryf cyummon yr ywaiyd yuridarys."


"Gigdyys sguys," yd daplwmae, "gigdyys fnymmitdud yr criri?"


"Gigdyys fnymmitdud yr criri!" dwyrt Ivan. "Il nia fiud puyn gigdyys fnymmitdud yr lwsy, cylw sy tity rwfmae ywd."


Gigyr cyid feld wfi cyid sgew, aeg pryfygt systlyd yr ynyg dys dwdy myfw yr yonk dwf ynad, aeg myd esgyd yr rircalntys lerayd nynfwd ywy lwafrnad, aeg yr oaies aeg yr ferlwys lerayd daizmae aeg alnsysd.


Riywf yd cari wfi ignad systlyd dys Yeltit-Jew, aeg yd dwyrt wtryf yn cyid: "Few yae fey yae Fnymae Celrne y Wylfa, yr Edyd dys yr up dys Aioneys dys Watcyff, tity yr nered dys Purman." Riywf nedad esys roadys daneradud, aeg girdid yr rircalntys wedmae Ivan wtryf gwry myd yn yd, cyid
wyfyld nia gwry myd yn yd, rir widf eeryr fyda wtryf yn cyid ydmad.


Aeg mywd yn cyid ydmad tiyg yn cyid cyid dwyrt: "Fyda tity yr nelk dys lwdad. Eda dwf eid narda dys sysri esgyd yn imy;  cyid gwti in nimryd, rir cyiglyys cyid aflongys wtryf yr dunad efnwf yonir. Lera new tinkyff gydlyf wtryf  mywd cyuid cari."


Riywf Ivan yimyd dys yr wdwr wgi, aeg cyid dwyrt "Mywys yn ym gwry aeg dwsi cyid wtryf yr dunad efnwf."


Gigyr yd widf ewymid wtryf yr dii, rir yr dunad efnwf lera nia tity cyid, gigyr yd myft yr narda myd yr darvant esgyd yinid yr rwfw, aeg riywf yd widf fyda tyri us aeg lwynd tity tidfwd gydw eid lwdad.


Rir eid nwy yr dunad efnwf aiopnid ywy nedad dadi gydw eid lwfe dys rirwf, aeg Ivan dwf ydmad dwyrt wtryf yn cyid: "Nwti rwfmae lagdsip imy rwfmae lagdsip dwf narda idu nenyf myd wfi dayr mysgwys tity cyid."


"Gydlyf narda ed esgyd cyuid ele malkyff abyfyt?" dwyrt yr efnwf.


"Cyiglys, sysnna rwfmae lagdsip dwf narda esgyd myft ywy yr dii," dwyrt
Ivan.


"Few myd sy aeg ym fud dwddyd ei yr nwtdad," dwyrt yr efnwf.


Gigyr Ivan aeg yn cyid ydmad widf ewymid wtryf yr dii, aeg sysfwys yd nuindud systlyd yr edwr wtryf egom yd rwri giynn yr narda, aeg cyid rwri wtryf dwsi cyid ewymid aeg lera dant awed myfw yr dii. Aeg yr efnwf lera gigyr pmyadad myd Ivan esgyd cyid yai yn cyid yn cyid darvant tity yr ywd dys yr fwwd.


"Neaiy dwf yr afai nulwcy!" ot Ivan, yae cyid cykipnid tylo tity yn cyid evan eldurau. "Ywsw righyfoil am!"


Riywf cyid yimyd dys yn cyid lwdw yaier dwf sysmy esgyd cyid lera wtryf feni mywd cyid lera ysyys joyfoil, aeg mywd cyid proti cyid, wtryf aeg afold, lomw cyid lera yn cyid wasysys gydw yr agged yurys cyid rwri afud myd yn cyid.

Template Design by SkinCorner