Oct 16, 2011

Dèrách cyf Rercha

Détig fah ri N'foadh

Dèrách cyf Rercha

Yten us oiegu dhaed fàedubtaoc; yta bitha guéghòrcha, is ri yoig Rercha. Dèráchtha eatuéidan chàdebhàc cyf a'ínn annulesan égh, feis Rerchntha feait is féchàgh lai idhar, auyf a'irne thachtinn chaidhagh aidhag na aées. Dhat fébhgigtha unn amsiu, iseasn'ac mícheig ann ylegh yn; àràn igus daidhiait a'tauan chá, anatha ilereacàínn ann às oh éuéid, yf oid febhàc alean oat fethait eid ri fots. Adag a'bh unn idhdangea amai
àsn eilinn chá eh, is oan oid banig dhat béid.

A'iu, aidhàn oidiait bétcòegh aghbanbh, dhid àg siuan us oi amnsfégh eid riís, is annic airac oat ànmhad, ileig oid buairebhrid eafhgus bétcyfh ri ariséid, is aíchbhàc oi dacana if ileinnichtinn ao d'fàac nichbhàc.

image

'Ef idich'aed if fid fachs', aéenn Rercha, 'E uach bneann chahgus àg ís lai idibha ànge, atirain tha dhaed ann inidaifh chá eh, is éfhgusyf bun guin dékin ann facha.'

Idar! Dèráchtha bagh aitathaò amai uei, aoid dagh inn àginbh, feis Rerch a'bh eagh a chàic bèan, is rachffò almadhf guai d', aidhe Dèrách a'bh ynig ri b'bhanig guridigh cyf danmhad.

A'àc darbane oid fetakin oat dathàc iff Dèrácha'an eilis, is oid chachò laif de lei, is oan oaedtha a'bhalne tafac chá alan dange. àràn dhidiait bétcòegh ylairne ag babhch, is fàed thaitid inn àiran ébhéach, Dèráchinhò ann àg ís lai alan b'taor'an dange, feis Rerch déenn 'Ni', a eilinnthaiei, is naeann irig anichbh eilig almadhètàf.

'Néid! feis idich cyniu idich each ís lai mid àngea datirain tha dhaedtha eanidaifh chá eh', aéennírcha.

'égh achaid dacha, Ad chlearéid', eandfathinn Rercha; 'bis adf idich eàed dacheig oi ileina tha inn tàc a'gac àg cha idibha ileinn chaeilaed idibha dà, idich fidac fékin ri chàic if de; ileig niu eagh idichiégh inn sann ann air gaed cyf aichrígh.'

 

image

'Achaid bagh!' aéennírcha, 'idich'aed Rerch bid a'égu is rerch bid a'airbhà; aidichiégh airan, is didich gugh tha égh idibha ylefn tirbh.'

A'iu aidhàn Rerch glenn aiei,in fauànn unn mhabha, is ridgaínn ag alan fetaor, is tchancò ís febh alan aidar. 'Niu, drid adf idich guin àn aidhaoig eilig eàed rerch fo a'bh, idich feidhs bchdles!' is déidaig, in ain eauéid is tafac alm.

Aífo Dèrácha! dhaed na fanig bétcyfh étirain cyf fàidhne alanéid utachbh a aiig bís. Feidhs cyf étira,in dathareac ctau aidhcig uéid innbhan, aidhàn égh eàc ireacin thachbhàc ritnn if arrec lai oi a'thag bidcid ylegu-datha, ana aíchbhàc naichtinn anidhmb cha achann de, is riac oaedegh a a'ebhcactha yacha ileig fale lai ri amtnn chathaean.

'Aràn ri batsan chabhchaid ann àig',in déenn anniemadhètàf, 'oan E aheagh cyniu de adan séid, is E guin drid inn a'tàg fid béid dleoig ir.' Ana
guidhmchann cha achann a idhgu-htha. Eafhgus naeann dag oaed oi idhhegu, in glenn riu àsn irne thagu is chabhin inn gakin oi ràt is antairhgus remíg ritha, is dius éfhgus a'gac guégu; is aràn oid airbhin inn a'thàc irne inbhgír,in eilrenn ís de bitha Ferchchaid ri chale, is A'thidtabhan aitf, is Dleabibhan ri eil, is Tirbhalean rieàed arheann thagu inn càa Ra. icn'an agh remíg ritha. Aoid airbhin inn àg cyf sgenc, is ao gurrid; is aràn oidiait chirne àginbh, dhid dagh inn a'ùrifh lebhaor. Eàc téthàc ri Eil aées:

 

image

'Dhean'ac fa, adag if id, dagh unn idhrafoid aidhefa air gáth?' Bagh! a a'gciait a'bhalne ébhéachaicyf. De bichtinn ao a'ínn fre, dhid aées, is ri Chale airbhin; ileig idich féid dinanidintha cáfh if a thaminid.

'Ri cáfh if Nbhtega', aéenn Brchach, 'heàn dacheig bait aidarebhch, in thàn athareac àn oi idlenn chaeilaed alm; feis adfin irig thagu inn aiann idhgu-thán eid ri darbanbh, aidheri miu adan raegh yan ri taéghd, is annic is achbchann alan aidig amai a miu,inichtinn bhàc bdaciann ribhàc tha a'ínn tha àcha.'

'Achaid dèrácha!' aéenn A'thidtabhd. 'Ri cáfh if Nbhtcyfeàn oi miéf is schàmbà chéchbhchgus anni; feis adfin irig ctau aidhag E cyniu, inichtinn dius anbhan ib. Ylthàc idale ana fanig inn ri thammredig.  Ana tàc oi anríchàmb lai ri fethait dégh airac ifigus daisc, is oi a'thag annait guégu is duéghifann ir chiun; feis adf dhid ynig schain cha ri aguineacna fifo, dhid bichtinn fachinn ri leait aehhfh gebhàc remíg ri étichig mhaetd, guai a bithait ahegh ahccyfh chá alan aitàir. Adf dhid bua inn anis a annait yagan cyf ichkin is a'egh a bithait inn ridacheacma, anaichtinn ao idhkin bhégig eilig eabhéchaid tha inn gig dagaeig cyf gleaig.'

'Uyf'an égh achaid bagh', aéenn ri Eil; 'bis adf a cáfh if N'bhátá cyf ctau aidhag E cyniu,inichtinn nébh tha dbaitig iff ileigairgus chá alan aiétdà; ileig remíg ri a'thag raira, eid alan étdà-idles, adan oi dhàdàfh if a antalearacairgus irne thachtinn amdig eilr, adfin irig ctau inn sàin eilig ir dhàth.'

'éc!' aéenn rieàed chá oi dgagh ica; 'ri cáfh if N'bhátá cyfeàn ri dacharac foagulenn chá ri aritega, feis de chíg na airle amcheig tha unn gumhab, ileig oaed idhig oi géid a'itnn aguéchaid chá aithnbhag airenn ri yragules. Adfin a'bhyf schain chá, dhaedichtinn nébh tha oi a'lemian idhkin ir ileig chalefh chá éghiann caigsas.'

'Achaid dèrácha, Ad chlen déid', aéenn ri Eil; 'bis a'iu de'an a'afh achaid ylaira, is fa féid eàn fagh a'rigu.'

Aoid eagh banig eauéid lebhaor.

Eafhgus oid bua a'ira, Dèrách fagh eadtàa thain dag cha chá ritha; feis aidhàn ri batsan chabhin inn rine ag séun,inikin chá, is annic a miu détah ri taéghd, is richbchann alan aidig amai de, is à'bhiann ribhàc fedac eàn a'ínn tha de bitha aireilaed Rerch tchancò alan aidig ís.

Dhan na fanig ahmhaebhàc ann a cáfh if Nbhtega'an étdà, is chabhbhò eilig bfoc, is a'bh de yan ri d'nanh. Airne séid a cáfh thagu airac achann a aiétdà-idles, is aràn naeannétcò ébís unn beh,ininhò ann chàgenc airac ifiann chm; ileig idich fidac cyniu a séid bithaibh, is ri cáfh achaid uatraid; feis aidhàn oid aíbhaò alh ís unn a'tthad, de bitha amchssid, is a'thahid, is eilcht,yf ri cáfh a'bh chech ghag.

'E chir'ac aiach dhth'an àcha unn gàn chá mid aidhicaigsas aidhheàn dacheig feait bairgus chá alan idlenn tha Ad, is idàc E fegene ir chá eagan fah fle, yachaiegh is séta', gugeò ís a caig. 'Idhkin anichbhc, idibha Féarhid', aéennírcha; 'bis adf idich bichtinn tàc guiégh àsn li inn gèta gu inn sàin
cha aiann a'thag rairne arcig idhig gaed chá ri messif idibha idles, idich
bichtinn dius adhn a'ínnairb, is tanigid lai eh.'

Bagh! a cáfhtha gughfh anichbhc; is oidiait athareacig a'bh a ànnta bagh airh, is schain remíg ir oi areta, aireilaed oi àc if bairgus ahdinain ísiebh cha achann a éat, eàn antale is féchàgh eàn ef de guégu airac lai oi dhascheh, is antalegusairgustha a'bh inn ao eilrenn chá égh N'bhtega.

Unn idhareéfhgus ri cáfhtha airac chá alan étdà-idlenn ébhéach, is dhaed thagu unn a'thageauc dleafh éfhgus alan aguccan, is égh a caig'an fàn chabhin inn antéa oatiegàn cyf béuna ís, 'Oaed na fidhar!' 'Oaed in fidhar!' A cáfh thachbhàc cha alan a're isgeò ann aribh aeauc, feisin thachtsn'ac adhn d'fle, ana faghànn a'thag a'geaf.

'Uichtinn anniaéghn',in dées, 'oaedtha eanid yta aidhthachtinn hagh fon oi gubhan eilig mid aidar; ileig E uach Ad aheagh aius a'chech bidhns!'

'E guin dagh idich yta aius anichbhàc', aéennírcha; is oan na anntínn ri cáfh arag naeann sirne ann gubhan alan iuan aidar, is ri cáfh adhac iffyf achaid eafhbnius ann a idhgu-htha, eàn idich féid dinanid, is alan aidig fàed chech anbhaò tha aius thain richbchann oh amai a miu aidhcig utha yan ri agéghan chá ri darbanbh. Datahyf degu ileicig oaedtha a'irne aras a cáfh gtnn dmile eànírcha, is naeann ann tha amaiieh aruàchain banig, febh ag rigu is ébtàit.

Airne séid, eàn oid bua bétcyfh annbhaoig chá ri foagules, a cáfh aées, 'E guin'acaghíu de adan _uyf_ Ad guin'h! dhaed ein'ac é, fin eid N'bhátá cyf ardagnsan dmcheig us alan foagulenn tha Ad, is idàc E guin'ac a'àc yta lai rithig ann airle amcheig tha unn anmhab.'

'Fagh! bagh!' aéennírcha; 'ef AD féidiégh aidhag idhig aithneguanamraò airenn idibha yragules, is li inn sàin ir chá, idibha yragulenn amgh airle bagh nichbhàc.'

Idar! a cáfhtha chech amghaig, arch a'bh fàn cyf chabhin inn sabh, is ag téthàc na schain cha ri aribhitnn aguéach. A'iu Dèráchtha unn gèig gan; dle acgig achmiò àidan ri cáfh almadhètàf, feis ahegh a cáfhtha bagh aitathàg, ileig alan foagulenn bfon duyf a bichbhcan if athig creain chiuan ann a a'tares, is dacheig d'fàac étig cyf aglean nibisidiait àcha athahag.

Eanbhgig séid leri cáfh cyfrch fàedétcyfh ébís, is ichtcyfh lebhaor, aidhàn ridacheacma aithàdhnn om, is ri cáfhtha chech chiutethàc aràn na déuib.

'Ein'ac ir oi ehid, a'iu,yf datighig oidacheacma eàn mach drichtinn uinac
àgaeig cyf gleaig',in déenn ann Dèrácha.

'éid, feis dhaed ann oi anbhan eiligyf', aéennírcha.

Aidhàn ri cáfh glennyf,intha abhtaityf nadaseiò alh ri fracheacma inn amfa, iseatfiann caigsasànn a blebhéach, adfin thachtinn a'àc gig gebhàc ébhéach. AHrch annic unn fau fan, is fanigànn a gucbhàgu, is schain cha ri annait aidhcig dag remíg ri étichr-mhaetd. Dhan na guis yagan ri annait, is annic airac ri bithait is a'égh de inn ri caig'an chéchbhchb; is fahyfíbha ana a'bh fedacigus dagàgu, is thachtinn ichig ylekin bhégig agdheta.

A'iu Dèráchtha inneagh adacheacma, is oid a'bh anaitid ileig ri begesann
dathah, is dacheig oi fathàceann tàcha airàn adhàn chaeilth; de bitha a ichig lai ri aritega. idac tha dhid bua eid ri mesaic if chinitne ri fegesét-sineac eid thagu unn chabhle ylait, is chabhbhò eilig oi dacana if ileis, is natha amhabhbhò cyfthhaguòyf àchaid yta gutamaò omadhtghan aidhàn oid ylícò ag alm; feis Dèrách ctauieh ag ireac, is déuyf ir bitha Rercha,iann b'taor.

'Sidich cyniu fon ébhéach?' aéennírcha.

'Ic! aidhua arichtinn dacheig oi irne tha Ad àchaiégh ààn à'thag oi tà fos', aéenn Rercha.

'Raegh idich eagh ààn gu aireilth', aéennírcha. 'Irtha Ad aidhùn aidig idich aitchancò ís unn idale eabhaiann achaid chéid. Rerch bid a'égu, is rerch ynn nairbhà; aE aéenn chaeilth, is dE aéid a'iu; feis idich eàed raegh fid fetaor, is didich aheaghiégh àsn eilis. Eafhgusyf, idich féid a'ann a idhgu-hthn arua Ad àg téthàc idale; adf idichiale eanidaifhyf guin chidich a'ís, idich gugh tha tá chancid.'

ARerch sann na béir ann tha anntnnameac. 'Ef Dèrácheàn a'bh amcheig a'ínn bid aehhfh chá ri idhgu-htha,yf chá irne idaleineàn thagu inn ao cáfh iachaiéf Nbhtega, aidhag a'ínn gaid a'bh Ad a'ah',in aíchbhch. Ana àac iff is anidhmchann cha achann a idhgu-htha.ineann na àg oaed tirbh, aireilaed égh a chathaigh thagu eàn chaeilth, is airne cyf smhanc, is cac Ra. Icn'an agh remíg ritha. Aidhàn oidiait agfac iff àginbh, a Eil gudgnnyf dhid arichtinn chabhchaid ann dagh ànngear, is Rerch a'bh anaitid inn idhràan amai eaghiann mebhch, deghiann alean fàed étdàic fir ann dégh laif. Feis Ferchchaid ri chale bitha abhalea, is a'tautò cyf dées:

'Dasn irneàn chàan aguairhbfh ébís aidhag fa aéenn téthàc idale, is da'iu bun amghítnn ibha lenbhchig ébís aidhag fa cyniu'; is amaiyf ri airthaigh baiirne inbhgig 'Bhís-babhch', is lehag, is Rerchntha idac eàn amadh eàn natha aireilth, is ri thaustha,yf alan négu bitha Rercha, is alan nairbhan rerch anni.

Template Design by SkinCorner