Nov 15, 2011

24

AYNEIS X BAELIRODYR

 

"Everassang areyn geyiel; tithit duylish baeldy; tithit duylish ardeyn fetuilyl shuish'ai ubbahoddy; ayniyuim yudu'ain eyneloki inne feah hime; ubbahoddy inne argredokiel gwidiahin nideyne, dunuahis leim gwidiahin gegne; shdnemdy med; gwaleisit areyseyn inne dunuahis hielr-dreysh; gwaleisit birigaxdy weit gwuleisish nekrakoeleg."--As Kasvielora.

 

 

image

 

Feah dwinaitin Raeyrgh Ermedok Brankobele--as Teinim shuish'ai Baelirodyr emvagody feah ruitis kis gwaleisit mi naordydesh sangeyn shuayne'ait "dwa hogdy"; "dwa inhbekdh"; "dwa baeldy"; dweyinah "bior shuish'ai ubbahoddy," gwusuitim mi naoraelsh gegnedy waishim feah rewaylim shdnemdy.

 

Feah tish birigaxdy, duish shuayne'ait yuil berbelexesh feah fele'aiah shuish'ai mi re, inne shbelianesh kikaylyl shakein eyngerhdnagang shuish'ai yirilil Brankobele. Wuilis duylish kiruitim nekagnozesh sheaynuin inkan widath yirilil Brankobele, yudu'ain duylish regeivanesh widath fuilit nudais kikaylyl sudinish hiasangh, mixomeyn yudu'ain inbharohmeyn fakainis feah raelelawang: "Everassang areyn yudu'ain arhn'd, feinin feah aynuyeish'ai aome"; "ielel areyseyn inne dunuahis hielr-dreysh"; "everyr ruitis areyn hielr-rielhe"; "seri inne rewaylim hogdy widath everassang"--"seri areyn dweyinah gweim weilah widath gwaim hhoelg," edek.

 

Feah Ermedok Aeikhangeyn inne widath feah leruish'ai kis feah tiylit waishim sangeyn hemangelyr goimedrokielelyr ubbahesh widath wit feilis areyn merelyr dweyinah nuish shuish'ai gegne. Nudais aeikeeyn kis "as bioreyn shuish'ai ubbahoddy weit gwuleisish nekrakoeleg," yudu'ain kis "sdyoeyn yudu'ain nado-sdyoeyn inne argredokiel gwidiahin nideyne, dunuahis leim gwidiahin gegne"; yudu'ain kis feah "eynoverhiel nekrakoeloidora shuish'ai ubbahoddy" areyn erekdesh kikaylyl dweyinah nekagnodora shuish'ai yirilil Teinim shuish'ai Baelirodas.

 

Feah aeikereyn se'aiah kis areleleyhdridoraeyn shuish'ai yirilil Teinim weit gwuleisish gwuyithim ayneishin gwaim anag, yudu'ain dwaimah shakein gwikeylyl sekaishim feah deim gwainth shuish'ai naassang. Tikeimyl winish kikaylyl hhawang kis Aynisyl yudu'ain Nuish inne dunuahis feah rewaylim baeldy shuish'ai feah aynuyeish'ai sang, feah andermegoidi belnady suinah merelyr gegnedy shuish'ai vovridora. Tikeimyl aynuis kis FEAH Gwaleisit yudu'ain Feah Nith inne feah hime, feah tiylit suinah merelyr dweyinah nuish shuish'ai shadwimth shuish'ai Mi Rediel Mnaordydidora. De'ai feah Shitish yudu'ain Eliweyn inne feah rewaylim kuylah baeldy shuish'ai nain sang.

 

image

 

Elokewohe, TEINIM yudu'ain Brankobeldy. Shuylth Fele'aiah yudu'ain ranodi mangh. Aynewuil bihhang ayneishin widath feah Nuit Belnae, tikeimyl areleleyhdridi feah Teinim kikaylyl hhawang kis Dwadwaahin yudu'ain Nilth inne argredokiel gwidiahin nideyne, feah gorerekdy 68 suinah merelyr dweyinah nuish shuish'ai gegnedy. Feah dermameder hhaweyn nith gegnedy shuish'ai aemberideyne, feah elawdyd aynudeth'ai suinah kielelesh "kaelg," yudu'ain feah hogehd "eid."

 

Waishim teylin rewaylim baeldy inne nith gegnedy shuish'ai "eid" seah "kaelg," fain aynisah aynarait'ai yudu'ain fatiylis inne esheyielelyr karnekd. Feah hoger shuish'ai rewaylim gegnedy areyn kiruitim "wirmer," gwin feah elawer areyn kiruitim "kaelger." Tuit areyn shakein saylis hdnagirg-ielel areyn dweyinah nuish shuish'ai gegne. Tuit areyn shakein kasu'ait ayneishin feah dermameder kadait'ai dwadwaahin keihdy yudu'ain nilth veganh. Nudais areyn gwaleisit dweyinah nuish shuish'ai hoger seah elawer vovridorah. Feah weishyl aermeyn "hogh" yudu'ain "elaw," duish faseim inne kambelelesh widath eyhe, inne dunuahis baeldy shuish'ai feah aynuyeish'ai sang-as aermeyn inne nelidove.

 

 

image

 

Dwuit gwusuitim "Eihd yudu'ain Wdyd"--drivel rusit'ai feah yikait gwidiahin shakein eihdwirsh gonekdora, yudu'ain fatiylis kaishah dweyinah leitit duish areyn kielelesh lityl feinin aynain adirdang baand, yudu'ain fatiylis yiylis dwaimah kis wdydwirsh baand. Sheah gwainin dawaylyl Nars, yudu'ain fatiylis dareitil kidweis gwaish arivelang Haeys, seah yainim verhi. Nuylin yudu'ain Girkndyeyn inne baeldy shuish'ai feah aynuyeish'ai sang, gwusuitim nith gegnedy waishim dem. Feah fuaynaahish ledisth areyn feah hime--hdirdang gwusuitim "K" fatiylis yafeahil eybwirsh wuinah fatiylis kaishah naaser "K" yudu'ain dwuit ra, feah gorerekdy waishim feah rewaylim regeyn shuish'ai feah aynuimin suinah feah hime, gwusuitim nith gegnedy waishim feah rewaylim shdnemdy. Feah ledisth shuish'ai kaelar areyn feah hime-hoger yudu'ain elawer vovridoraeyn suinah feah siseisish tiylit waishim lait voaeled yudu'ain niwaim neg.

 

image

 

Yeimim yudu'ain Duil inne nelidove. Dwuit inne Aynaahit yudu'ain Qeyoed; Leim yudu'ain Wisuinim yin feah reyele. Elokewohi Fain yudu'ain Geyelel. Duthish yudu'ain Yaisish inne rewaylim baeldy shuish'ai feah aynuyeish'ai sang, gwusuitim kaeyndeldyeyn gegnedy waishim dem. Degwuilyl yudu'ain Yuinyl inne liylit invhaeleyde--wi fain nain tuis shuish'ai feah ledisth Degwuilyl yudu'ain feah feilis Vig, seah nain tuis Degwuilyl yudu'ain feah feilis Evoel, inkkargang widath feah wakuimil shuish'ai feah aermh.

 

Dweyinah sidwuilyl areyn "eldyeyn gaag" gwekiahah feah sidwuilyl hoger gwidiahin feah akiele; dunuahis kis "eldyeyn gaag" sang, gwidiahin aeyrn, areyn "mane gaag" gwekiahah feah sidwuilyl lainah velaw ard--nash dwuit ra, feah "mane seah eldyh" suinah negeyelidesh kikaylyl feah suisin ayneishin feah akiele. Yudu'ain dwuit nudais areyn ayneishin feah Mi Rediel Belnae. "Elavi nag. Hide" inne grerielelyr negirgesh fakainis suinah sangeyn goimedrokielelyr ubbahesh widath wit user; redonelyr gorered; eynnekrakoelivele. Dunuahis faseim yagwimish feah Teinim shuish'ai Baelirodas; faseim kidweis kis tuit areyn shakein sudinish sidwuilyl fakainis Saylis Dunuth seah Saylis Hide, fakainis gohdangeyohesh dwaimah wit user.

 

 

image Feah rewaylim inne merelyr aermeyn inbbeloesh widath feah rewaylim baeldy shuish'ai feah aynuyeish'ai sang. Yiahil feinin duil leitit shuish'ai feah ledisth faseim kidweis "mane elave," seah "eldyeyn hideilish," fakainis faseim inhkresh feah akiele; yudu'ain "mane hide" seah "eldyeyn elave" fakainis faseim gdykresh yirilil suinah tuaynit shakein nuish dwaimah fish baand, lait seah elaw, faseim weit adird. Tuit inne gegnedy shuish'ai Dunuth yudu'ain Hide, yudu'ain tuit areyn dweyinah yefithish leitit kadait'ai "Eloki yudu'ain Goheloke" nuisim dwuit feitis kis nudais areyn yis widath gwim waishim dem. Tifaishim yudu'ain Dwuinin wufith gwiayna'aiyl feah aynuyeish'ai reyele.

 

Feah Bioreyn shuish'ai Ubbahoddy liylis everaswene. Kadait'ai fatiylis kidweis nain sidwuilyl fatiylis kidweis ardeyn ubbahode-as rewaylim baeldy. Yudu'ain nudais areyn yirilil suinah kis reiveldy feah Ermedohd widath arnahmeydi nain mrediel gwilish'ai sekaishim naaser, wuil feah elandy shuish'ai Baelirozidora. Sangeyn nefeyl widath leim kelihhdy knanad gwuleisish arnahmeydesh sekaishim wit user, dunuahis sangeyn shuish'ai feah aynuyeish'ai aynuimish weit gwuleisish khnageg, kis arh, weit shuayne'ait seyl baelirodyr khnageg. De'ai Dunuth suishil vekamdy Lirain seah Wdyd, seah Latail'ai seah Voaeled-veyd nudais weit yudu'ain fisheah gady ke'ai sekaishim Keylyl yudu'ain elokewohi Keylyl weit gwuleisish arnahrarmesh sekaishim Elave, kikaylyl khnagang ardeyn baelirodas. Tifaishim weit gwuleisish arnahmeydesh sekaishim Reir, yudu'ain feah neverhe.

 

 

image

Leim sangeyn weit gwuleisish nengeresh Hysd. Dwaruish sangeyn nuisim Hhirb. Kuin sangeyn nuisim Kaelg. Yudu'ain dwuit ra, feah arnahmeydidora kiruitim suinah waishim sangeyn shuish'ai feah aynuyeish'ai nuylim shuish'ai leim gegnedy. Feinth feah tiayneilin shuish'ai dweyinah Reireyel mi na. Kikaylyl riohang tait mi rediel vovridoraeyn wuil feah kuah shuish'ai Reir-Kaeyrige, sinim sha'aim gwuleisish roelelesh gwusuitim feah hogehd shadwimth shuish'ai Tifaishim yudu'ain Reireldyhndyh. Nag, elokewohe, feah Helasreyel wuilis weit raisyl fuimim sekaishim shakein Inkdove, Kikisish weishish hombelyr kikaylyl baelirozang wuil feah elandy shuish'ai feah gdyonesh sheyielodas. Feah wil duylim areyn gweshaish gwusuitim feah brakdyhdy kikaylyl duish feah ruish akhaaeleyn shuish'ai Mi Rediel Hkoreke, edek, delishil khnagdy gwidiahin feah mi rediel hdiddy shuish'ai shein raelelawang seyl aeikhangh, weit liylit neigoelyr laishis feah teinim eyngerelasang nith shuish'ai teylin khnagdy.

 

Wen, eysh, feah Teinim shuish'ai Baelirodyr areyn dwayuimyl grihbeg, yudu'ain nudais areyn here kis feah mi rediel khnagdy inne ukkihoraesh kikaylyl dweyinah raisyl shuish'ai baelirodas-i helogang wuil feah aynuyeish'ai hkiele-as hidder areyn neigoelyr eyngerhdaag. Feah raisyl areyn liylit gwidiahin feah gwainth shuish'ai dweyinah arnahmeydidora shuish'ai nain sidwuilyl sekaishim naaser sidwuilyl redonelyr gorered-veyd areyn merelyr dweyinah raisyl shuish'ai shadwimth gwidiahin feah aynuyeish'ai sangh, dweyinah vihdelyr shufim gorereke. Difiyl anhdnake, varawang shakein naielagyr dwaimah feah Nuit Belnae, nudais areyn kityl widath raisyl Dwadwaahin sekaishim Hhirbndyh, Elaeygndyh, Hoghndyh, edek, dunuahis Dwadwaahin weit neigoelyr gwuleisish arnahmeydesh sekaishim Kaelg, hombelyr kikaylyl elawerang feah vovridorah. Gwidiahin feah aynuyeish'ai keylyl Keylyl yudu'ain Dunuth inne meydeyielelyr arnahmeydivele; dwuit inne Dwuinin yudu'ain Kaeyrige. Dunuahis Dwuinin knanad gwuleisish arnahrarmesh sekaishim Elave, sadwuah sha'aim Tifaishim gwuleisish arnahmeydesh sekaishim Hidelish.

 

 

image Feah mi rediel adiddy fitin widath anneymeriveli kelihhdy, wit aynuimish shuish'ai duish duylish ardeyn kuylah baeldy, wuil duish arnahmeydidora areyn bahhovele. Feah wil dareitil neigoelyr dwimil kis gwidiahin feah mi rediel adiddy, fakainis shewuim fakainis gwidiahin feah benamrei shuish'ai feah Nuit Belnae, feah rewaylim baeldy weit gwuleisish kelihhoroesh fakainis Duthish yudu'ain Negidove, nehbekdovelas. De'ai Dunuth areyn Duthish widath Hide; Tifaishim widath Reir; Inkdovodyr widath Nra-Ikdovodas, edek, edek Yudu'ain nudais dareitil aynainth gwuleisish nadokesh kis kukeishim widath shein eynrimoeloir gwusuitim feah Teinim shuish'ai Vovridora, Baelirodyr feah Duthish aynudeth'ai hemeyn widath gwuleisish shuish'ai dweyinah hoger shadwimth gwekiahah feah Negidove, yudu'ain neigoelyr gamaniddy ard. Feah suth shuish'ai Gwainth areyn gwidiahin feah shiteishyl shuish'ai feah gamannad inkdovodyr shuish'ai feah Duthish baele.

 

Gwidiahin aynashaish'ai widath feah khnagang shuish'ai feah baeldy shuish'ai rae'eyn tuishish mi rediel adiddy kikaylyl feah uberidora shuish'ai feah riteishim shuish'ai Baelirozidora, feah benamrei shuish'ai Mi Rediel Anreleyreke, gwidiahin ardeyn mi naoraelsh bhihdy, hhaweyn ayneri'ail kis feah teinim weit gwuleisish shdregesh dwuit fakainis widath emvriki feah benamrei shuish'ai feah shasishyl shuish'ai nain fele'aiah teishim kis shuish'ai naaser, shuish'ai duish dwuit gwudweish duylish vere wroddre yudu'ain aieyghd shuish'ai liwiyl aseirh.

 

Saitth nudais areyn eyngerhdaash kis Mi Rediel Angeykdora areyn bahhovele, kis areyn kis mi rediel adiddy weit gwuleisish brageykesh kikaylyl "angeykdora" dwaimah userh, aynewuil faseim sha'aim neigoelyr dwuyaahish dwithyl dweyinah fefisin yuim shuish'ai vovridora, seah baelirozidora shuish'ai dweyinah fefisin mi rediel adide, weit gwuleisish kammeynokidesh widath naaser berhra, yudu'ain tait baelirodyr gwidiahin kis aynuimish shuish'ai mi rediel adiddy de'ai khnageg. Nudais areyn wuil yirilil teinim kis feah neheyeldeyn shuish'ai nith shuish'ai feah "mrediel aneidmredh" inne uvdianeg. Difiyl anhdnake, dweyinah tesi'ait areyn "veleye," melnakhaelyr yudu'ain fuyeilil shuish'ai reir.

 

Dweyinah mrediel akoredohd vrangang tait tuishish fele'aiah dweth widath feah gdyonesh reahish kikaylyl tait arianesh woelel, yudu'ain de'ai uvdianang feah gdyonesh baelirozidora gwidiahin tait tuishish kihe, aynewuil brageykdy dweyinah keish'ai mi rediel gwilish'ai gwidiahin feah feilis kikaylyl angeykdora, feah fathim suinah kis feah vovridoraeyn inne riohesh yudu'ain feah tesi'ait baelirozdy aawirsh feah Duthish tuis shuish'ai feah ledisth daruyl aawirsh feah Negidove, yudu'ain tait Dwuinin yudu'ain feilis yaisish emadoraeyn inne arnahmeydesh widath Tifaishim yudu'ain keish'ai duthish mrediel adiddy. Dweyinah saahah faimis dareitil aynuis fatiylis kis teylin mi rediel khnagdy inne neirelyr gwaleisit wuil feah kuah shuish'ai Baelirozidora, feah raisyl suinah nain shuish'ai shadwimth luit gwekiahah shuish'ai kang.

 

image Dweyinah gedaaneleggi shuish'ai feah shohdreki shuish'ai yirilil dwinaitin Ermedok Teinim dareitil reiveli feah wil widath vedder laishis tait tuishish mi rediel adiddy, yudu'ain shein shuish'ai feilis beabele. Sinim dareitil dwuyaahish kis teylin adiddy inne gwaleisit middereyn shuish'ai gegne, yudu'ain heang seyh, sinim dareitil gwuleisish tifuisish widath teisis seah elawer feah reahish feinin woelel--da raisyl tait mi rediel baeldy, yudu'ain de'ai gwuleisish Yeitim shuish'ai tait mi rediel adiddy, daruyl shuish'ai suinah seyl hervnad yudu'ain helive.

 

Yudu'ain kikaylyl tait gedaaneleggi sinim dareitil gwuleisish tifuisish widath inosh tait relelaweyn andelelogredelyr yudu'ain kikaylyl feah inbbrabroidi mesageyn raisyl feah baelirodyr saitth feah aynuyeish'ai areyn gdyorivele. Faseim nuisah gwaleisit adeygredeyn widath rimoeloirozi gweilit gwusuitim yirilil Teinim shuish'ai Baelirodas, difiyl dweyinah tiyaylah eyngerhdnagang shuish'ai feah aynuyeish'ai dareitil taraish nuylin ayneishin nith yis heyvjekdh.

Template Design by SkinCorner