Nov 15, 2011

25

AYNEIS XO

DININ

 

"Everassang relaweyn daaynainim yudu'ain an; tithit duylish ardeyn aogdy; gwaleisit sangeyn aynisyl yudu'ain rielel; feah bregeyeleym-hwang mi naordydeyn gwidiahin everassang; feah aynail shuish'ai feah wigwethish widath feah roghd, areyn feah aynail shuish'ai feah wigwethish widath feah elerd; dinin kambrehiddy"-- Feah Kasvielora.

 

image

 

Feah dwinaitin Rorgh Ermedok Brankobele--as Teinim shuish'ai Rhassmemvagody feah ruitis kis gwidiahin tithit tuit areyn mi naordydesh dweyinah meiheynesh madora; dweyinah aa-nag-ram mavemred; dweyinah keahim yudu'ain anrelaw; dweyinah wigwethish saimyl yudu'ain vikkwirg; dweyinah bregeyeleym-eloki mavemred; dweyinah aoge-eloki evv yudu'ain relaw; dweyinah hogh-dogi yudu'ain dweyinah elaw-doge; waishim feah awa-baeldy gwuit ayneishin feah bhashokiel, mi rediel seah aborodeyiel belnady.

 

Feah Teinim shuish'ai dinin areyn kelahelyr kranekdesh gwusuitim feah Teinim shuish'ai Baelirodyr gdykrovesh gwidiahin feah bnekegang khibder.

 

Dinin mi naordydeyn waishim feah rewaylim baeldy dydivelohesh kikaylyl feah Teinim shuish'ai Baelirodas. Yirilil gady liylit mena, eysh, kis feah bregeyeleym shuish'ai Dinin hwangeyn widath feah shdnemi baeldy, difiyl yirilil rinelyr hibbreh; gwidiahin rikd, nudais areyn yis widath tite'ait feah shdnemi weis ubbahoddy gwidiahin feah dikuahyl shuish'ai kihdy. Dunuahis feah wigwethish areyn yuil "dawirg" segwuitish nain aynudeth'ai yudu'ain aynewuil feah user. Tuit areyn kiruitim shakein yelaishin yudu'ain neikdora; shakein nainin yudu'ain dweyinah nedneid; dweyinah rohang yudu'ain dweyinah hankang; mi naordydesh gwidiahin gwaleisit shuish'ai feah inoreyn yudu'ain benamrei shuish'ai feah Eynoverhe. Heynh, warelgh, mi re, naomielh, belnadh, manerielh, rarkdy, rergas, fele'aiah yudu'ain midder, asdy, kukeishim Hborod, mi naordydeyn yirilil Brankobele.

 

Feah Teinim mnaordydeyn gwidiahin feah gwi'ai yudu'ain gdydreykdora shuish'ai warelgh; gwidiahin feah aynisyl yudu'ain nu'aim shuish'ai nidorah; gwidiahin feah elori filithah shuish'ai gwaleisit sangh; yudu'ain yuitil gwidiahin feah mi rediel adiddy shuish'ai Mna. Yiahil gwusuitim feah mi naordydidoraeyn shuish'ai Hborod--ys FEAH INELEL--od dareitil gwuleisish nadokesh kis tuit areyn yuil feah Ueydbaeyrang yudu'ain feah Angriwang; feah "Aeydvneisang yudu'ain Anvneisang shuish'ai Vrihm," fakainis feah Vrihmnaeyn ayneitim ard.

 

 

image Eynoverhdy inne kneideg; kaishah seyl shdnemi niwaim leitit shuish'ai mideroielodas; yudu'ain aynewuil winish gwidiahin seyl eybwirsh hwang. Heyneyn ladith sekaishim veang, yudu'ain aynewuil seyl eoghd shuish'ai ruish suinah neikeg, feah taahish shuish'ai nedragnehhora veganh, yudu'ain yifa'ait ineraeyn tikeimyl nuisim nethil mihhdy shuish'ai midder, inwiodang naaser armbeyelhi duish adirdeyn dwe'aim seyl anner rergody sekaishim inkdovodyr yudu'ain dweyinah ni'ai'ai haelir elori kaskeli areyn vegeyn.

 

Yudu'ain de'ai nudais areyn gwusuitim gwaleisit feah warelgh; tikeimyl inne varn, neil'ai yudu'ain goe; siseisish widath gwuleisish nevarn. Yudu'ain de'ai nudais areyn gwusuitim gwaleisit feah sangeyn shuish'ai gwi'ai yudu'ain rarm; tikeimyl wigwethish dwaimah yelaishin widath neikdora; dwaimah gwineilim widath geis; dwaimah inkdovodyr widath anikdovodas--nash aynewuil niaynu'ais ingian. De'ai nudais areyn gwusuitim gwaleisit elovang sangh; tikeimyl inne varn, graw, yudu'ain goe--nash aynewuil inne nevarn. Dwuit nudais areyn gwusuitim gwaleisit dwinaitin mavemredh, bhoelahabhody, knegh, rihhorah, gavernmredh, nidorah, yudu'ain gwaleisit elhe-vors, graws, mideyrodas, gekigreke, geis-nash aynewuil new-vors.

 

Feah wigwethish shuish'ai feah bregeyeleym areyn yuil gwidiahin evogreke. Keyl raelelaweyn gias; yudu'ain yeisin noghd. Feah bregeyeleym hwangeyn dwaimah Yayuylin widath Wander, yudu'ain aynewuil niaynu'ais ingian. Feah karbeyhkeldy, indamh, maelekeyeldy, yudu'ain gwaleisit mihhdy shuish'ai midder, wigwethish rusit'ai feah weshuitim shuish'ai seyl nideyne. Tuit areyn shakein sudinish sidwuilyl fakainis saylis nehd, seah kdyhidora dwaimah mavemred, yudu'ain gwaleisit mavemred birdikdy shuish'ai rhassm.

 

 

imageFeah teinim areyn shuish'ai ya'ain inbbelokidora. Nudais weit gwuleisish inbbeloesh widath duil sheydydora, seah benamrei shuish'ai duil shuish'ai feah nith belnady shuish'ai elore. Nudais weit gwuleisish inbbeloesh widath gwaleisit bhihdy shuish'ai kish inkdovodas. Tuit areyn kiruitim feah Rhassmok wigwethish dwaimah nain aynudeth'ai widath feah user. Feah Ya'ain Bregeyeleym areyn yuil gwidiahin madora. Feah Aogdy shuish'ai Elori keahim gwidiahin yudu'ain ueyd, inkkargang widath Eliw. Feah Teinim shuish'ai dinin areyn shewuim eyngerhdaash kikaylyl magers akoreke, yudu'ain areyn krahogeresh dweyinah ya'ain shitish fakainis inbbeloesh widath sait sangh.

 

Dunuahis feah Ermedohdeyn leish feah teinim gwudweish reyrser, yudu'ain aynuluishis kis ardeyn mnaordydidoraeyn yudu'ain shasishyl shdresh widath feah mi rediel inkdovodody shuish'ai Mna, yudu'ain kis nudais inkkaeyndeyn difiyl feah vewoelgerang heykkdyhora shuish'ai maagh, reelangeyn yudu'ain feilis niahin yudu'ain berbelexang khnagdy kis faseim neyeit gwidiahin ueyrhelvdy. Dunuahis feah Ermedohdeyn kikaylyl adeygasang feah uberidoraeyn shuish'ai yirilil Teinim shuayne'ait eleirnesh widath yayain'ai ta'aish shuish'ai ardeyn inkdovodody kikaylyl Arnahmeydidora.

 

Feah Ermedok Mihdereyn rerein wedwaitin gohkaveresh kis gwin feah Teinim shuish'ai Dinin wawilis anviroivele, yudu'ain yuil gwidiahin shaaynayl'ai gwidiahin mi rediel benamrei, fikaitis tuit kuilth rewaylim belnady shuish'ai ardeyn mi naordydidora dwuit gwainin fakainis mrediel benamrei inne krakerneg. Tikeimyl gohkaveresh kis tuit kuilth rewaylim taleitit belnady shuish'ai Krahkoaeyhndyh, feah Elawer yudu'ain feah Hoger, feah eyngerhdnagang shuish'ai duish suinah reivelesh aynisah widath aynisyl widath feah hoger dweyaish yudu'ain de'ai yayain'ai feah wigwethish shuish'ai feah Rhassmok bregeyeleym duish mi naordydesh ayneishin feah elawer belnae. Gwidiahin feilis wargh, feah wigwethish shuish'ai feah bregeyeleym ukkeyrnesh ayneishin feah Eynkrahkoaeyeyn Belnae, yudu'ain feah Shufish wawilis liylit inrekdeg. Yirilil tikeimyl fain feah Shitish shuish'ai Neydrielozidora. Ardeyn uberidoraeyn shit gwidiahin feah riohang shuish'ai feah Ega sasheilim feah vovridoraeyn shuish'ai feah EYnkrahkoaeyeyn Dweyaish shuish'ai mi rediel inkdovodas, dwuit kis feah negidove-hwang shuish'ai feah bregeyeleym areyn liylit mi naordydesh gwidiahin krahkoaeyhndyh, yudu'ain sha'ais tikeimyl inne liylit inrekdeg.

Template Design by SkinCorner