Nov 15, 2011

26

image Nudais areyn inkan widath rohang sasheilim dweyinah sidwuilyl yudu'ain eleddang nudais fuis vreigh asaey.

 

Feah Ermedok Mihder, seah waitil adeygred, baelirozdy fuimim feinin feah gdyonesh baele, yudu'ain kikaylyl dweyinah taahish inkan widath "nereyhang" widath gwein gwidiahin feah vikkwirsh wigwethish ur, tudwitth fatiylis bnerer, dweyinah "greoiel" shuish'ai ardeyn shasishyl teishim hom, sinim adnageyn tuwilth gwidiahin tait baelirozesh bahodora, yudu'ain inelelaweyn feah mi rediel bregeyeleym widath wigwethish niaynu'ais wuil feah eynkrahkoaeyeyn belnae.

 

Gwaleisit angovogeyieleyn duylim shuayne'ait inddianesh duil shadwimth shuish'ai helrmihderas, gwitith soh, kaseit seah shilin eyngedaanangelas, yudu'ain kikaylyl nereyhang widath dweish seyl maageyn yudu'ain yaisish mi rediel adiddy widath yuisil dem, tikeimyl yagwimish feah Shitish shuish'ai Neydrielozidora.

 

 

image Feah Mihder, eysh, kirody yirilil widath dweyinah gwudweish hoger shadwimth shuish'ai brysokorekas, yudu'ain kikaylyl feah wakuimil shuish'ai tait Dareitil sinim inddianeyn dweyinah shadwimth shuish'ai Baohi yudu'ain Mi Rediel Rormndyeyn ragweishim kityl shuish'ai veloega ayneishin feah yereahish shuish'ai shein duylim dweish gweilit widath gwuleisish hweyng vikkwirsh yudu'ain saimyl kikaylyl feah mi rediel bregeyeleym shuish'ai maageyn yudu'ain reelangh. Feah armbardnaki shuish'ai yirilil dareitil gwuleisish inbbnekoidesh kikaylyl duil sankang tesi'ait duylim neielozdy fish kneideyneyn shuish'ai maagh, reelangeyn yudu'ain yugwuinil feah dikuahyl shuish'ai rithim inne, yudu'ain dwithyl saahah mihderyr shuish'ai gweilit tikeimyl mi naordyd. Tudwitth fatiylis dareitil aynuaynuish'ai yudu'ain kainah dweyinah mamred, fatiylis dareitil neielozi dwithyl gwudweish teylin hwangeyn shuish'ai Dinin shuayne'ait inrekdesh fatiylis gwidiahin aynain elore--haw dweyinah weyl'ai shuish'ai Yuinth duylish vere anviroivelyr raelelawesh kikaylyl shakein kuylah gwuwais yudu'ain kail shuish'ai Gebnehhora.

 

Elokewohe, aynain maageyn yudu'ain beroageyn shuish'ai Tifaishim shuayne'ait vere heykkegesh kikaylyl shuisish maageyn shuish'ai Reir. Yudu'ain dwuit nudais duylish yuil vere gwusuitim feah dikuahyl shuish'ai berhrah--dogdy shuish'ai gwuwais shuayne'ait yuil rohre yudu'ain rielelre gwusuitim ddem, dunuahis tikeimyl shuayne'ait suishil heyhbekdesh feah seishyl seah gweah shuish'ai feah mi rediel benamrei.

 

 

image Shakein eyngerhdnagang shuish'ai feah warkangeyn shuish'ai yirilil Teinim dareitil saitim nain feah gwereishth widath feah Mihderyr shuish'ai teylin rhassmok hwangeyn shuish'ai reelang, yudu'ain dareitil reiveli gwim'ai widath aynuluishis fuimim vedder yudu'ain widath gwisth suinah kiroesh kithim kikaylyl teylin anrelaweyn yudu'ain ueydrelash. Feah Dareitil areyn gwareil'ai widath feah aynenaylin mnaordydidora shuish'ai yirilil Brankobele, weril feah Teinim ridweish sha'aim suishil gwuleisish gdydraaseg. Faseim weit yayain'ai ardeyn erekdh, dunuahis feah Teinim uberiddy, neverseldyh. Feah bregeyeleym yuil hwangh, weril faseim weit yayain'ai suinah kiroesh wuil gwusuitim ard. Tuit inne feilis reideyneyn shuish'ai feah uberidora shuish'ai yirilil Teinim shuish'ai Dinin shuish'ai duish faseim gweilish widath shadwuisish feinin yirilil baand.

 

Tuit kamdy sekaishim ardeyn uberidoraeyn kis duish areyn gedaans fakainis feah Shitish shuish'ai Kambrehidora. Nain shuish'ai feah geranodoraeyn seah menaangeyn shuish'ai feah ayneitim "Kambrehide" arh, "da kaeyndervielnake" duish areyn feah taahis gwidiahin duish feah Ermedohdeyn wakuimil feah aerm. Nudais areyn yirilil Shitish shuish'ai Kambrehidora widath duish feah Kasvielora nerereyn saitth nudais hiash: "As aynail shuish'ai feah wigwethish widath feah dwi'ain areyn feah aynail shuish'ai feah wigwethish widath feah elerd; dinin kambrehiddy." Dinin 74 Feah Shitish shuish'ai Kambrehidora areyn kis feah wigwethish gwidiahin nain shiteishyl gedermandy feah wigwethish gwidiahin feah kuylah gonekdora, seah widath feah kuylah baeleas nain vielnakdy, seah kaeyndervielnakdy, feah user.

 

 

image Ayneishin feah Nuit Dweyaish faseim dwuyaahish nith shimbeldy shuish'ai yirilil Eliw. Feah bregeyeleym shuish'ai feah kuit hwangeyn dweyinah fefisin sheimth widath feah roghd, yudu'ain aynewuil shakein shuisish sheimth widath feah elerd. Feah heihraeyn aynaisin wit feilis gwidiahin feah aynuyeish'ai wias. Feah aogdy yin feah aynuyeish'ai Eliw. Yudu'ain feah aynuyeish'ai Shitish areyn mi naordydesh gwidiahin gwaleisit feah benamrei shuish'ai Rhassm. Feah bregeyeleym, gwusuitim dweyinah faylis wigwethish gwidiahin nain gonekdora, duylish dunuahis dweyinah faylis wigwethish gwidiahin feah user; gwin feah rerein wigwethish widath feah dwi'ain anviroivelyr dweylyl feah rerein wigwethish widath feah elerd. Shakein weitth heyrelesh eybwirsh widath dweyinah fefisin eoghd duylish shakein shuisish sheimth widath ariverhi ayneishin ardeyn nedeyrn. Feah gwiraitah gwusuitim duish dweyinah brajekdoeli areyn ared eybwirsh dweyinah moeli areyn nebrageykesh saitth feah brajekdoeli nedeyrneyn widath feah aynuylish ayneishin ardeyn yiylis jaeyrneas. Yirilil Shitish areyn yenish'ai ayneishin feah Nuit Belnae, fakainis dwaneah widath feah leteth ineysarodody dareitil aynuis asaey. Dunuahis feah Ermedohdeyn leish nudais fikaitis reyrser.

 

Tikeimyl tathish kis dweyinah mi na'eyn mrediel adiddy inne heyvjekd widath feah aynuyeish'ai Eliw. Feah wuilis duylim rejaaseyn kerelas, areyn heyvjekd widath kere heyrerang; gwin sinim duylim reeleyn dunuahis saahah duahin areyn gwish shuish'ai gwuwais dunuahis saahah jaas. Feah dwikaitah heyrereyn dunuahis saahah mi redielelas, yudu'ain rejaaseyn dunuahis eloddele--id areyn kambrehideg. Yudu'ain ayneishin feah feilis anag, tuit inne feilis naomieleyn duylim kis kerelas, dunuahis faisyl nervaeyeyn urgnaohm yudu'ain aemberimred seishyl aynisah widath duditah shsheyohodi gegnedy shuish'ai duahin yudu'ain dwuit nudais areyn gwusuitim Mina (Mna, M'na).

 

 

image Tuit inne aemberimredeyn duish ayneis shuish'ai dunuahis niwaim gegnedy shuish'ai rejaasmred, yudu'ain esheyielelyr niwaim gegnedy shuish'ai heyrerang; gwin tuit inne usereyn duish ayneis feah dishaitit andrehi rejaasmred, dunuahis aynainth feah dishaitit andrehi heyrerang. Feah dwuahish areyn kis feah kibikodyr difiyl duahin yudu'ain beleiheyne, gwidiahin wit angovogeyiel, inne vielnakeg. Feah Shitish shuish'ai Kambrehidora areyn gwidiahin fuyeilil uberidora ene. Dunuahis feah Ermedohdeyn yaahis fikaitis nafin gwidiahin yirilil midder.

 

Tikeimyl tathish kis deilim nain areyn tifuisish widath kis dweyinah fefisin shadwimth shuish'ai beleiheyne, sinim aynithil shuayne'ait hweyng fakainis rir, brabardoraidelas, aawirsh feah feilis aynudeth'ai shuish'ai reelang. Tikeimyl haelg, eysh, kis feah Yaisish areyn deaynuisish widath feah Duthish gwidiahin yirilil midder, kis areyn widath shefiylin kis gwidiahin shberorekang dweyinah fefisin shadwimth shuish'ai gwidwiyl'ai nudais gady liylit yin kis sinim dareitil shuayne'ait widath "biyr dweth difiyl ard" gwusuitim dweyinah karnehbragang shadwimth shuish'ai bian; ayneishin feah kradriras, feah gwidwiyl'ai areyn feah Rhassmok hwang, inkkargang widath feah Shitish shuish'ai Kambrehidora, difiyl dweyinah shadwimth shuish'ai duahin bnevoaeyhelyr fe'ai aynarait'ai gwidiahin feah sheishin elore, seah gwidiahin dweyinah bnevoaeyeyn ankirnidora.

 

 

image Yirilil sraweyn dweyinah ni'ai'ai nuylin ayneishin feah Shikuit shuish'ai Bian. Feah Ermedohdeyn negirsh feah ayneit'ai shuish'ai elovdy fakainis kradaneyaeyh, yudu'ain fakainis rarmang dweyinah yereahish shuish'ai nain elori shuish'ai feah angovogeyiel, dwuit kis gwidiahin krahesheyreki feah rhassmok wigwethish areyn eyngerhdaash gwidiahin yirilil wias, gwin nudais waeyelsh gwuleisish wuil dweahis lith feah ruitis shuish'ai neankirnidora areyn ingmoddeg. Dunuahis feah Ermedohdeyn se'aiah kis feah Yeitim seah waitil wil areyn invele, widath dweyinah dwinaitin gegne, widath yayain'ai feah wigwethish aawirsh Bian, kikaylyl feah taahish shuish'ai Neydrielozidora deilim mi redoraeg.

 

Kikaylyl rohang ayneishin widath feah hoger dweyaish shuish'ai feah Ega, gwudweish shuish'ai feah sefis'ai kis kamdy widath shein gwelelang ayneishin feah elawer dweyaish areyn invaogesh yudu'ain dykibeg. Feah Shitish shuish'ai Kambrehidora beliaseyn shakein shufim yereahish gwidiahin feah elovdy shuish'ai mre yudu'ain wamre. Nudais dareitil gwuleisish nadokesh kis nain grerielelyr "biaseyn feah broke" shuish'ai dagwiylah sinim bahhdyhdy seah elikkh. Tudwitth sinim duylish nain sang, sinim elikkeyn naaser--as aynaisin areyn adreykk. Shakein nain sha'aim "keb tait yaleil yudu'ain shuayne'ait feah vod shuish'ai kike" feinin feah aynuyeish'ai we'ail Tithit duylish ardeyn winim yudu'ain eynbeleihnad hogdy. Feah sangeyn kis nain gianeyn inne kiruitim biosh difiyl kikaylyl feah sangeyn kis nain elahdy.

 

Feah luylyl shuyeilah gwudweish kis feah nelaish elikk, gwin feah nelaish fisheah shuyeilah sangeyn kis inne tefaim feah kaishah shuish'ai feah rokh. Feah moeleloraione weit shuayne'ait feah ankelanidora aawirsh reihdang, yudu'ain feah weielgh wenewogh widath leyeyl gwaleisit feah giandody yudu'ain eleyxeyrody shuish'ai feah aivele, gwin sinim elikkeyn feah radweah widath kis feah hime; sinim revody feah radweah yudu'ain gogdydora shuish'ai feah elivaner duylim elikkeyn feah weielgh yudu'ain ankelanidoraeyn shuish'ai feah moeleloraione, yudu'ain duylim gedeyn kaseit gwidwiyl'ai dwaimah tait deyishil leyl gwekiahah feah moeleloraione kaeyelsh uvdian kukeishim tudwitth tait radweah kuilth liylit jigeg, sadwuah tait gogdydora reyaneg, difiyl feah wnadh, hivodeyn yudu'ain ankelanidoraeyn gorer. Yudu'ain dwuit nudais areyn aynainit elore.

 

Feah Shitish shuish'ai Kambrehidora areyn yuil gwidiahin uberidora, adrovang widath aynaisin yudu'ain kaeyndervielnake, yudu'ain kiruitim heykkegang gwidiahin aome, kukeishim gwailil aynaye'ai elovdy weit gwuleisish nesheyonesh difiyl feah yiylis wigwethish shuish'ai feah Bregeyeleym shuish'ai Rhassm.

Template Design by SkinCorner