Nov 15, 2011

I widoenw dwf ywfwd

Enmym op ud tid ler vele ud cymyg, cymyg widoenw, ynir altdu ud nur ywfwd. Zi drasysnsysd op rit i jong tsik alnir altdu pin kopfaimae, id len zi danid zi kyfyld niah needan alnir ynlka sansysr, alnir yridun sysdakt goud ut id eernud ald esysn prod. Gigyr i dlomryd vrwyedanmae ut til i ynld, id ynn alnir altdu cynedarnyffmae ud leg oir gigyr, ud esysnlog edwr rit alnir.'Wtrafenzir fagt?' afdunmae i edwr.'O, goenig ut til i ynlyd til puynn id daesysn ud agt', danid i dlomryd.'Wel du korin id darynn ri?' danid i edwr.'O  ja!; sysdakt cyom pymle du cyom ynlka ud ynneda', danid i dlomryd.'Kynlir, du vel alrir ud ked agt rit ri', danid i edwr; 'fag du vel nur alrir til afalin rig syskap, id doud nityff aff yma ynngad tidwd.'Gigyr i dlomryd aldunnid rit alnir, id vonesy op i fet aff i wi, pole cyuy tit id trink, id altdu kmyud oir nityff til doud; rin alnir nitid daeg ud lwweg dael cyuy le yan dwf ri.Gigyr ud leg i edwr danid:'Nun, goenig av gydw akt legys, id le tid du vel alrir til utgiynn alrir yma myn; rin du yridun neet goud til ynlka ud aff iys yiw romys alrir. Ymys du doud, lil dusysn jeer salda ynn Eg korin paka.''Nia', danid i dlomryd, ed edan datir neet til doud le. Rin ynn i edwr altdu pin goenin tri oir yiw legys, i dlomryd kyfyld niah pjer etdu ynlka sansysr, rin wid til i enet rom, id ynn alnir goid idan alnir cyisysnmae rusy, rin alnir daeg nityff rin ud cytilf ovan i dag vel ud prambmy-brik rod myny.Kynlir, iled! insgyff i dlomryd; ud cykon cyak til fagbudnyff yin dasysnig iys.Gigyr ynn i akt legys velet ut, i edwr tinri dag, id i enet cyak alnir danid vele:'Du alrir niah pin til ynlka aff iys romys, aff kvage.''Nia, nej; le Eg alr niah', danid i dlomryd.'Eg vil pymle dasysn talt', danid i edwr, id wid aff enmym til i rom vel i dlomryd altdu pin.'Neny, rin du alrir pin cyuy alrir', danid alnir; 'id nun du cykagidag faglagud jeer salda.'Len i dlomryd tisysnsysd id pinmae gigyr cyner le alnir goid av rit ald salda, rin i edwr sysnyn alnir ud ked traskig. Id ynn etdu vele ovan, ie velet cyom ked erendys cyom ity.Cyoma tid na i edwr zet av nomymys, id danid alnir cykumyn edan fagt firduud legys; rin vag alnir wid alnir fagsmysys i dlomryd til goud til ynlka aff i romys alnir altdu neet pin cyuy vag; cyom gydw le alnir altdu pin cyuy, alnir yakt goud til le, id kedkom. kynlir, etdu vele i cyam aiagi enynir nomymys, udur le i dlomryd ailod ut akt legys vag alnir wid cyuy. Cyuy iys rom, tilo, alnir daeg nityff rin ud cytilf ovan i dag, id ud grot ywd, id ud pitdar aff vadur op etdu. kynlir, na yma, talrir dwf neet yika til edan ewgaisam aff yin dasysnig alr, insgyff i dlomryd.Rin ynn i edwr tinri paka, alnir afdunmae ymys alnir altdu pin til ynlka aff i romys. Nej, i dlomryd end niah doenin ynlkatyff aff i nedy.'Kynlir, kynlir; lil pymle dasysn esgyd,' danid i edwr; id ynn alnir daeg le i dlomryd altdu pin cyuy im na yma, alnir danid, 'En! nun lil cynir du nej sansysr; nun du yridun faglagud jeer salda.'Rin i dlomryd tisysnsysd id pinmae gydw aldelvir nomymys, id gigyr iys tid tilo alnir goid av rit aidapys; obynl alnir goid cyom yika cyom ald ud kyfyld pryffud. Rin ynn alnir goid lud id kynlir nomymys, alnir myd sysdakt cyom myet ud salda cyom ity, id alnir id i edwr velet sysdakt cyom ked erendys.Gigyr ud dumae na i edwr vele til dusysn enrwygad jvagney, id nun alnir danid alnir cykumyn edan fagt tri vokys, id alnir fagsmysys i dlomryd enew til goud til i triet rom, gydw ymys alnir wid cyuy ler alnir yakt sysdakt yatin ewymid ald sysai aff enmym til faglagud ald salda. Len na firduud legys i dlomryd kyfyld niah pjer etdu, rin dapt til i rom, rin alnir daeg nityff aff yma cyuy ler rin ud tranin dag op i flag; id ynn alnir myfdunmae etdu ewymid id cyisysnmae neir, ler ailod ud rirkveld konir tinuldrop va psasd id vadurkotinmae fagt neir ler; rin alnir daeg nej fur undur etdu.'Kynlir, Eg cykumyn sysdakt gimyn til yndun ymys sysnna eet,' insgyff i dlomryd, id ywk ald dye neir til i pdagafn, id ynn alnir drasysnmae etdu ut nomymys, lo! etdu vele gilid yma ovan. Gigyr i dlomryd cykdannid id cykrubafd etdu, rin i gilog wyfyld niah goud av, gigyr alnir pyfysy ud ywk aff trys rusy etdu; id ynn i edwr tinri paka, id afdunmae va vele i afer rit ald dye, i dlomryd danid e'd giynnn etdu gigyr ud cymyg tririn. Rin i edwr tilda av i trys, id len alnir pymle daeg va vele i afer rit i dye. Enet alnir wemynmae til dolodan i dlomryd utdaet, rin ynn alnir wept, id tisysnsysd, alnir nur sysnyn alnir gigyr ud traskig le alnir altdu til afalin ald yw tri legys. Na le i edwr tilok neir ud lomad logyd i vio, id rubafd alnir ovan rit cyoma aiof ut aff etdu, id gigyr i dlomryd vele lud id eresk cyom ity.Gigyr na ud dumae i edwr aieldud av nomymys, id iys tid alnir vele til edan fagt ud yonat. Rin vag alnir widf, alnir danid til i dlomryd, ymys alnir wid til i firt rom alnir yakt giynn ewymid yma op aff danweg ald salda.Kynlir, i dlomryd ailod ut gydw tvo oir tri vokys, rin len alnir kyfyld niah olinut ynlka sansysr; alnir yridun id wyfyld goud til le rom, id gigyr cyuy alnir aice. Ler ailod ud rirkveld cyvelt nird kravatd ewymid cyuy ud cyog logyd aldelvir, rit ud trug aff rot-eet koenlys aff ald uynd, id ud trriys aff eny aff ald cyvad. Len i dlomryd insgyff iys yma fel, gigyr alnir enirnyffd im yifyd, id dadun i eny aff ald uynd. Len danid i Nird:'Sinir du enda gigyr ked aff alrt cyom til sadan rig alrir cyoma neernyff, lil zet du eri, le Eg wel. Gydw ymys i Trulnyff korid paka id finid du alr, e vel dolodan du utdaet. Rin nun du yridun goud ewymid til i rom va lwsysd sysdakt ovan iys, id dusysn ud yandul aff dyrwr ut aff le le alnsysn ler; id sysai, ynlkatyff du doud, niah dusysn ynlka aff i cykidam oniys, rin i riai rinad aff yma du dasysn, talt dwf i ud til dusysn; id cyay id ailgiynnmy du yridun ynemyn gydw lodelvir sysdakt cyuy i cyam yng.'Gigyr i dlomryd gida yma le; rin etdu vele ud edng sadnyff gydw alnir til pryffud im yma neir aff enmym.Ynn alnir tinri paka, i Nird ticid alnir til drasysn av ald ksaler id daesysn til i tinuldrop va ailod id vadurkotinmae cyuy i ynngad rom, id pain aldelvir ler. 'Ymys Eg doen', insgyff i dlomryd, 'I cykagidag cyisysn ud enwfoil erekt'; rin gydw yma le, alnir gida cyom alnir vele ticd. Gigyr ynn alnir altdu dusysnn ald yin, alnir edantinri gigyr cykon id cymyek, id cyom fegsyr id wet cyom dufad id plud, id yika aieltir len alnir altdu pin vag.'Doud du fomyn ynlka enirnyff?' afdunmae i Nird.'Ja', danid i dlomryd.'Proynn til myfdun rig, ten', danid i Nird.O ja! alnir kyfyld doud le, id cyom gydw i cyay, alnir pradkimyd etdu gimyn ud feir.'Nun ailgiynnmy ri', danid i Nird, 'id dadun op i yandul aff dyrwr, id len dusysn i prambmy-brik rod, id i ywd, id i pitdar aff vadur, id i lomad aff oitrint, id len we vel edan av cyom cynel cyom we kanud.'Gigyr ynn i dlomryd altdu goid op i nird, av ie wid aff gigyr ud cynelet, alnir kyfyld niah aff yma cyasysn ur ie widf. Rin ynn alnir altdu umanenin idfemae, i Nird danid,'I intin Eg agud ud myrm; cyisysn rund! kanud du dasysn ynlkatyff?''Ja; ler enda ity gigyr yika komig na os, yidma ud cytirn', danid i dlomryd.'Enye, enye, talt dwf i Trulnyff komig', danid i Nird; 'nun e dwf na os rit ald netin.'Gigyr ie roi op ud dumae, tilys le ynir folsysnmae velet ner isy im.'Nun utkaiud jeer prambmy-brik rod isy du, ovan jeer cykuldur', danid i Nird; 'rin sysai du utkaiud etdu ud ked yng av yin paka.'Gigyr i dlomryd gida le, id yma aff enmym ud ner, lok prambmy-olys gdaw ewymid isy im. Gigyr i dlomryd roi op ud sang, sang tid, dumae i Trulnyff id ald daw altdu til goud day til komidan ewtyff til ew ir yng durg i olys. Rin aff rydi, i Nird danid nomymys.'Sisysn isy du! kanud du dasysn ynlkatyff nun?''Ja, ity gigyr yika', danid i dlomryd, 'som yika cyom wyfyld fumyn ud grot tirk.''Enye, enye, talt dwf i Trulnyff id ald daw', danid i Nird; 'nun e dwf goid rir til paka alnir; rin nun utkaiud neir i ywd, id sysai du utkaiud etdu fer isy cyuy.'Id cyom pymle cyom i dlomryd gida va i Nird danid, ewymid roys ud rirkveld cyvelt sik aff rok isy alnir. Gigyr i Trulnyff altdu til edan av day til komidan ewtyff til yin ald yng durg i rok; id dumae i Trulnyff gida le, i dlomryd roi ud ked pit weir op. Rin ail i Nird tisysnsysd alnir til cyisysn isy alnir, id len alnir daeg ud treap gimyn ud esa elrie isy alnir, id ie glwdanmae cyuy i cyunafemys.'Enye, enye', danid i Nird, 'talt dwf i Trulnyff, id nun e dwf goid ald esa nysys rit alnir, gigyr utkaiud i pitdar aff vadur isy du, rin sysai du niah cypimyn ynlka aff etdu opp cyuy.'Gigyr i dlomryd gida le; rin cyuy dytnad aff yma i cymeltys alnir tilok, alnir ail cypilt ud tuliladan op i nird dwf ew. Gigyr etdu edantinri ud rirkveld dup cyko; id ynl aff le ud tuliladan, i nird fonin aldelvir fer ut cyuy etdu, rin ail alnir cywenm cyitir til wi. Rin ynn i Trulnyffys tinri til i cyko, ie myny neir til trink etdu trok; id gigyr ie cywemyd id cywemyd tsik ie pelywd.'Nun Ymmyda umanud aff tgdad', danid i Nird.Gigyr ynn ie altdu goenin ud sang, sang dumae, ie tinri til ud grun pafjk cyuy ud olys.'Nun, aidap av yma jeer elms', danid i Nird, 'id nur dadun op jeer trasysd ksaler, id dusysn i ailgiynnmy av rig, id sadan rig myeys, id alnsysn yma yin ksaler id jeer elmys ewymid idan le rirkveld olilog lwri- pum yopir. Len yatin lodelvir ud wig aff wer-mos, id goud ewymid til i kong dwf nesys, va lwsysd ner alr, id afdun gydw ud agt. Ynlkatid du prutin rig, nur korin alrir id cykudumyn i pumanenmy, id lil korin til du.'Ja! i dlomryd gida yma ald Nird ticid alnir, id cyom pymle cyom ity alnir dadun op i wig aff yos alnir edantinri gigyr eylwg, id ninmy, id emyndsam til cyisysn afj, niman wyfyld alrir yndunn alnir nomymys. Len alnir wid ewymid til i kong dwf nesys id tisysnsysd enet gydw sadan til edan cyuy i kitkud, id pryffud cyuy olys id vadur gydw i kotir, rin len i kitken-rinid afdunmae aln:'Velfag doud du trasysn le eylwg wig? Av rit etdu. Eg nia vil alrir gigyr ud erekt cyuy alrir.''Nia, Eg niah fiudd doud talt', danid i dlomryd; 'fag neet upgiynin daet cyuy yin uynd.''Doud du intin len lil alrir du cyuy alrir yifyd i neernyff', krimae i kotir. 'Fagt rit du til i koenkman; duda edadt fit til goud id dan i aiabil.'Rin ynn i koenkman tisysnsysd alnir til dusysn ald wig av, alnir goid i cyam ewsvel, id alnir wyfyld niah alrir alnir oir. 'Du'd edadt goud neir til i geliner', danid alnir; 'duda edadt fit til goud yifyd id garynn cyuy i i.'Gigyr alnir goid sadan til edan rit i geliner, rin needys aff i ynngad darvagtys wyfyld cysafud rit alnir, id gigyr alnir altdu til cysafud logyd aldelvir undur i aiepys aff i cyorirri. Etdu ailod opp afemys, id altdu ud ywdw ailuftfym. Undur le alnir goid cyoma edrf gydw ald yw, id ler alnir myny cyom kynlir cyom alnir kyfyld.Gigyr, ynn alnir altdu pin cyoma tid aff i nesys, etdu alninmae ud yagn, sysdakt cyom i ryrfys roys, le i dlomryd altdu dusysnn av ald wig, id ailod id vastinmae aldelvir, id len alnir vele gigyr cykon, etdu vele ud erud til cyisysn aff alnir.Gigyr i Prinzin daeg logyd zi feddur i ravsam geliner dwf jong, id insgyff zi altdu nitid dasysnn ynlka ud gigyr cykon. Len zi afdunmae i geliner velfag alnir myny ut ler undur i aiepys.'O', danid i geliner, 'noni aff ald firog-darvagtys wel cysafud rit alnir; talt dwf velfag.''Sadan alnir korin ewymid til-nakt, id lwsysn aff i dag idan yin afdrom, id len tey vel neet ynsysdan til cysafud rit alnir ynlka rir', danid i Prinzin.Gigyr i geliner ticid le til i dlomryd.'Doud du intin lil doud ynlka gigyr cyak?' danid i dlomryd. 'Velfag tey'd cyasysn tidwd ler vele ewtyff risan rig id i Prinzin.''Ja', danid i geliner, 'du'yn ked fagnuft til ewgai ynlka gigyr cyak, du ynir enda gigyr cykon.''Kynlir, kynlir', danid i dlomryd, 'sin sysnna zi wel, Eg cyunudan Eg yridun goud.'Gigyr, ynn alnir vele til goud ewymid i aiepys cyuy i eynsy, alnir tdanmnid id aiamninmae gigyr op i yng, le ie altdu til tisysn alnir til tmydan cyaktlwg myai i Kong cykumyn korin til yndun etdu. Gigyr alnir tinri til i Prinzin' afdrom, myny neir, id tisysnud til cyneltin aff enmym. Len i Prinzin danid til zi rinid:'Goud sysntlwg, id sysdakt drasysn ald wig off'; id zi wid ewymid til alnir.Rin sysdakt cyom zi vele goenig til egadk etdu av, alnir tinugt olin aff etdu rit pole alndys, id danid zi cykumyn nitid alrir etdu. Na le alnir myny neir nomymys, id tisysnud til cyneltin. Len i Prinzin sysnyn zi rinid ud syswenenk, id iys tid zi egadtid av i wig; id ler myny i dlomryd gigyr ravsam, id wet id fegsyr, sysdakt cyom i Prinzin altdu dasysnn alnir cyuy i yagn ryrfys.Na le i dlomryd cymypt veli nakt cyuy i Prinzin' afdrom.Rin etdu wsom niah sang vag i Kong tinri til agud ur i geliner dwf dlomryd cymypt veli nakt cyuy i Prinzin' afdrom; id alnir goid gigyr wdagafyn alnir nai tilok i mynd dwf salda. Alnir lod niah doud le, ekdur, rin tdaw alnir til i tunsy fer; id cyom gydw ald dogdur, alnir cyludun zi ewymid cyuy zi esysn rom, ynnti zi nitid goid sadan til aiagud leg oir nakt. Yma le zi tisysnsysd, id yma le zi pinmae, gydw i dlomryd id zirdalvir, vele nej ked. I Kong vele nur rir wdagafyn len ity.Cyoma tid na tinri ud krig id upragud cyuy i wi, id i kong altdu til dusysn ewymid elmys asysn enrwygad kong ynir yndnyffmae til dusysn i kongdak logyd alnir. Gigyr ynn i dlomryd agesy le, alnir tisysnsysd i sysnomyr til goud til i kong id afdun gydw ud yandul aff dyrwr id ud cyay, id gydw sadan til goud til i krig. Yma i myebnyff satid ynn i sysnomyr ticid ald femynidf, id tisysnsysd i kong til sadan alnir alrir ud ymlog woirn-ut koywm, le ie yakt alrir i tie aff dasysnig gigyr ud wdatk cyuy cysakt. Gigyr alnir goid le, id ud ymlog protin-neir altin udur, va wid opp tri afed id drasysnsysd i firt na etdu.Len ie wid ut til yudun i feesy; rin ie end niah goid fer logyd i nesys vag i dlomryd goid ywk cynel cyuy ud pog rit ald altin. Ler alnir cyaff id dug ald cynael cyuy, id krimae, 'Syse ewymid, syse up!' til ald altin. Id yma i myebnyff altdu ir tie ut aff iys, id satid, id systi sysnri aff i dlomryd cyom ie roi psomt alnir. Rin ie velet nelbtilwg goenin, vag alnir dan til i lwri-bum, tdaw op ald yandul aff dyrwr, id cyok i pumanenmy, id ler tinri i nird cyuy ud tred, id danid 'Doud nun jeer edadt, id lil doud yin.'Rin ynn i dlomryd tinri ewymid i cysakt altdu tisysnun, id i kong vele cyuy ud fesnyr tisyk; rin nej pymleer altdu i dlomryd alainyffmae til i lok aff etdu len i feesy vele naldan paka, id dadun til flwkt. I kong id ald rin vunidad id vunidad ynir etdu kyfyld edan ynir altdu korin til iw im, rin needys aff im goid gigyr ner alnir cyom til edan kadam til cypdasgyff til alnir, id cyom pymle cyom i cysakt vele ovan alnir vele goenin. Ynn ie wid paka, ler cyaff i dlomryd ail cyuy i pog, id dug ald cynael til ald tri-afensysd altin, id ie yma satid nomymys.'Niah! nur sysdakt cyisysn', ie danid; 'talrir i fon cyidud ail.'I tidwd leg ynn ie wid ut til cysakt, ie daeg i dlomryd cyiduntyff ler ail, gigyr ie satid nomymys, id systi sysnri aff alnir; rin cyom pymle cyom ity ie altdu umanenin logyd, i dlomryd dan nomymys til i lwri-bum, id yma alninmae cyom op i enet leg. Veli ud vunidad va esysnlog kampod etdu kyfyld edan le altdu elnid im, rin niman goid gigyr ner alnir cyom til cyasysn ud vagt til alnir; id niman sysnyffmae etdu kyfyld edan i dlomryd; talt dwf myet til fagaianud.Gigyr ynn ie wid day aff nakt, id daeg i dlomryd ail cyiduntyff ler op ald altin, ie pelywd ut sakig aff alnir nomymys, id ud aff im cykud ud tiys aff alnir id trafud alnir cyuy i afud. Gigyr alnir tisysnud til cyriek id til edanwenil; 'twsom nog til pdasgyff oni dwf alrt; id gigyr i kong tdaw ald zak-alndtiralpt til alnir til idw ald vusy.Ynn ie wid ut til cysakt i triet leg, i dlomryd ail cyaff ler.'Syse upp! syse upp!' alnir danid til ald altin.'Neny, neny', danid i kong dwf rin; 'ymys alnir nia vil aiek ler tsik e dwf yairymynd til dod.'Id len ie roi op, id satid aff alnir tsik ie velet fit til tulnyff logyd ir nirdys. Ynn ie velet goenin, alnir dan nomymys til i lwri, id tinri ewymid til i cysakt sysdakt cyuy i ynri nik aff tid. Iys leg alnir cymyw i feend dwf kong, id len i krig vele ovan aff enmym.Ynn i cysakt vele ovan, i kong tinugt dagnyff aff ald alndtiralpt, va i esysnlog krigrywir altdu pyfysy rusy ald afud, id gigyr etdu wsom niah cyner til finin alnir ut. Gigyr ie tilok alnir rit rirkveld erud risan im til i nesys, id i Prinzin, ynir daeg alnir logyd zi feddur, goid gigyr iny, niman kanud aflwynn etdu.'Alrir korid yin esysn vel myeb', zi danid.Len alnir tilok i lomad aff oitrint id rubafd aldelvir op i afud, id na le alnir rubafd yma i vunid, id gigyr ie yma goid kynlir nomymys cyuy ud fefwys.Gigyr alnir goid i Prinzin til wef; rin ynn alnir wid neir til i aiabil vel ald nird vele op i leg i prulop vele til edan, ler etdu ailod gigyr trak id edng, id ung dayr our neir, id wyfyld niah edun dayr koirn. Gigyr ynn i jung kong--fag alnir vele nun ud kong, id altdu goid tvodul i kongdak--stitin til alnir, id afdunmae va enimyd alnir, i Nird danid:'Nun Eg alrir elnid du op, id nun Eg nia vil vonud ynlka sansysr. Gigyr sysdakt dusysn i cyay, id tririn yin uynd yffa.''Nia, lil doud nityff aff i ket', danid i jung kong; 'rin du cykagidag alrir yma du wemyn, id pmyebnyff yma jeer salda.''Kynlir', danid i Nird, 'Ymys du niah doud cyom Eg cyasysn du, dasysn ymys Eg niah dusysn jeer salda ewur.'Gigyr i kong altdu til doud va alnir afdunmae; rin ynn alnir cywung i cyay id vele til tririn ald uynd av, alnir vele gigyr afdursam alnir cykymdunmae fagt ald sysik, gydw alnir wyfyld neet dasysn i airoti tulnyff. Rin cyom pymle cyom ity alnir altdu tririn av i uynd, ler ailod i myeblwsysdt Prinz op i cynut vel i nird altdu ailod.'Velfag, vel cyuy yma i ynlyd gida du korin van?' afdunmae i kong.'Eid vele Eg ynir vele ud nird', danid i Prinz; 'fag Eg vele kong aff le wi ynel kong du cymyw jeaiern. Alnir etdu vele ynir tdaw iys Trulnyff dwf rigw ovan rig, id cyold rig til i Trulnyff. Rin nun alnir ed cymyni Eg daesysn yin esysn nomymys, id du id Eg wel edan nakbel kongys, rin krig we wel nitid yatin op ud enrwygad.'Id ie lod niah oir; gydw ie velet erendys cyom sang cyom ie vonesy, id eek ninid i ynngad ynri yika afsusgyffys.Template Design by SkinCorner