Nov 15, 2011

Priky Pridnyff

Enmym op ud tid ler vele ud widoenwer, ynir altdu ud ywfwd id ud dogdur logyd ald enet eeratnyff. Pole velet ked kindan, id myebd eek ynngad lwflwg. Cyoma tid na i edwr rinrrimae ud widoenw, ynir altdu ud dogdur logyd zi enet ywsi, id zi vele pole eylwg id cymyg, gimyn zi yuir. Gigyr logyd i leg i nu wef tinri til i ri ler vele nej ermae gydw zi aiepkindan cyuy ynlka uk; id aff rydi i dlomryd insgyff e'd edadt goud ut til i ynld, id puynn til eernud ald esysn prod. Id ynn alnir altdu vrwyedanmae ud dumae alnir tinri til ud kong dwf nesys, id goid ud agt undur i koenkman, id cynel id welwg alnir vele, id i nirdys alnir cyisysnmae na velet gigyr cymyek id dan le ir yandulys cyoni nomymys.Rin i rydnad ynir pmyeafnmae aff day vele tradud woirda len cymyglwg; pole zi aiepmuir id aiepsedur velet ymtid aff zi, id ynlkavel zi widf, id ynlkatyff zi gda, ie cykymdud id cynenrmyd gigyr, i cymyg lwsomsie end niah ud ur dwf ermae. Yma i cyner ynryk zi vele kraftd til doud, id erug id sat zi goid nityff rin cymyg vagtys, id kmyud neernyff udur.Gigyr ud leg ie altdu dant zi til i pdannyff til komidan vadur: id va doud du intin? ewymid pelaiennid ud eylwg, eylwg uynd ut aff i padan, id danid:'Vastin rig, du lwsomsie.''Ja, rit yma yin alrit lil vastin du', danid i lwsomsie. Gigyr zi tisysnud til vastin id cykrub i eylwg uynd; rin velet til cyasysn, zi insgyff etdu naig ynryk.Kynlir, cyom pymle cyom zi altdu doenin vastinig etdu, ewymid pelaiennid enrwygad uynd ut aff i padan, id iys vele uglwsysnir ail.'Bagai rig, du lwsomsie', danid i uynd.'Ja, rit yma yin alrit lil pagai du.'Id rit le zi tilok cyuy dui i yatdud cylos, id du yasysn fenky zi end niah ynri ewsysn ynryk rit im. Rin ynn zi altdu goid ovan le, ymys ud triet uynd lod niah pelywd ewymid ut aff i padan, id iys vele fer rir eylwg id eklwg len pole i ynnedys dadun cyarin.'Ked rig, du lwsomsie!''Ja, lil ked du', danid i lwsomsie, id zi gida etdu tilo, obynl zi insgyff etdu i woirai ynryk zi altdu ity altdu til doud cyuy zi salda.Len i uyndys tisysnud til kjatnyffdur cyarin, id eek afdunmae va ie cykumyn doud gydw i lwsomsie ynir vele gigyr nedy id sysntmy.'Talt zi edan i pdatkravatai lwsomsie cyuy i ynld, id cyom sysdakt cyom i cykidam leg', danid i enet uynd.'Talt sysri cykagidag tuliladan logyd zi alr, veli tid zi pagaieys sid', danid i tvoet uynd.'Talt sysri cykagidag tulnyff logyd zi yut veli tid zi cypdatid', danid i triet uynd.Gigyr ynn i lwsomsie tinri day cyisysnig gigyr ravsam, id afemig cyom i cykidam leg etdalvir, zi aiepmuir id zi aiepsedur goid rir id rir krri, id ie goid woirda ail ynn zi tisysnud til cypdasgyff, id ie daeg ur golog keiesom fir logyd zi yut. Cyom gydw i aiepmuir, zi goid gigyr sysk rit trada, zi jagnyffd i lwsomsie til i cynednad. Le vele i daet agt gydw yma zi sysri aiof, rin cyom gydw komig til i ri, zi wyfyld niah agud aff etdu.Kynlir, etdu wsom niah sang vag i aiepmuir yndnyffmae zi esysn dogdur til goud til i pdannyff til komidan vadur. Gigyr ynn zi tinri til i vadur dwf rio rit zi eriel, ewymid pelaiennid i enet uynd.'Vastin rig, du lwsomsie', etdu danid.'Te il vastin du', danid i aiepdogdur.Gigyr i tvoet uynd pelaiennid ewymid.'Bagai rig, du lwsomsie', etdu danid.'Te il pagai du', danid i aiepdogdur.Gigyr neir etdu wid til i podum, id i triet uynd pelaiennid ewymid.'Ked rig, du lwsomsie', danid i uynd.'Te il ked du, du cynen-ys-snut', danid i rimae.Len i uyndys kjatnyffdurot cyarin nomymys, id afdunmae va ie cykumyn doud til i rimae ynir vele gigyr cypitfoil id krri-gdanmae; id ie yma edesy zi cykumyn alrir ud nys yiw irys sang, id ud cynut tri irys sang, id ud man prik daet cyuy i yidai aff zi erunt, id veli tid zi stitin, astiys velet til tulnyff ut aff zi yut.Gigyr ynn zi goid day rit zi eriel, zi afnwmyd ut til zi yuir:'Onindu i dag.''Onindu etdu lodelvir, yin myeblwng kind', danid i yuir.'Eg kan nej daetin etdu ynyl aff yin nas', danid i dogdur.Gigyr, ynn i yuir tinri ut id daeg zi, du yasysn fenky va ud yng zi vele cyuy, id ur zi runid id groenmae; rin, gydw yma le, ler velet i nys id i cynut id i man prik, id ie goid nej kymyener gydw yma zi grieff.Nun i pruir, ynir altdu goid i agt cyuy i Kong dwf aiabil, altdu dusysnn ud kmyud cytitsnyff aff ald rydnad, va alnir auserimae fagt rit alnir, id veli yagn id veli eynsy alnir sgelt neir vag i pild id pinmae til Vag Yn cyid gydw ald rydnad, ynrm alnir myebd gigyr lwflwg. I ynngad gromys altdu agesy alnir pinig, gigyr ie nienid durg i ksav- ol aff ald rom, id ler ie daeg alnir op ald sged vag i pild. Gigyr ie wid yifyd cyasysnig ur i dlomryd veli yagn id veli eynsy sgelt neir id pinmae til ud cyuydoenl va alnir altdu, id aff rydi ie wid til i kong aldelvir id tisysnsysd alnir nur til niep durg i ksav-ol, id len Ald Rinjesnad wyfyld dasysn i dlomryd, id va cyakys alnir gda. Aff enet i Kong wyfyld niah aflwynn etdu, rin aff rydi ie cypdasgyffmae alnir ovan, id alnir dapt op datfutfyffer til i dag id nienid cyuy. Ja, ler vele i dlomryd op ald sged vag i pild, va ung op i vio, pinig rit klsomnid alndys.'Onindu i dag!' kymmae ut i Kong; rin i dlomryd lod niah agud alnir.Gigyr i Kong kymmae ut cyuy ud ludur aiem, rin i dlomryd vele gigyr dup cyuy ald pidnyffys alnir kyfyld niah agud alnir iys tid oir. 'ONINDU I DAG, Eg CYASYSN!' ragenmae ut i Kong; 'Eid dwf Eg, i Kong, ynir wemyn til korin cyuy.'Kynlir, ewymid cypryffmae i dlomryd id dan til i dag, id udlodad etdu, rin cyuy ald alywd alnir faggoid til ud i pild. Rin ynn i Kong tinri cyuy id daeg i pild, alnir ailod ler cyom ymys alnir velet fetdurot, id kyfyld niah aiagud logyd i cynut, gigyr ravsam alnir insgyff i pild.'Ag ravsam ud eru ler ed nej cyuy yma i pdad ynld', danid i Kong.Rin i dlomryd ticid alnir zi vele ald rydnad ynrm alnir altdu drun, id ymys zi wsom niah pdatkravatr len le, yidma zi wsom niah uglwsysnir.'Kynlir, ymys cye dwf gigyr ravsam', danid i Kong, 'Eg vil alrir zi gydw yin kongin'; id len alnir aginmae i dlomryd til zet av day le yinut, id neet edan sang op i yng oir. Gigyr i dlomryd lovd til yatin cyom yika somdu cyom alnir kyfyld, id aieldud av logyd i Kong dwf nesys.Ynn i pruir tinri day til komidan ald rydnad, i aiep-muir id aiepsedur danid ie yridun goud tilo. Gigyr ie yma zet ut, id i ked lwsomsie altdu ud kofin cyuy va zi tipt zi sysri, id ud kmyud usy, ynel nam vele 'Kmyud Flo'; le tvo cyakys velet yma zi yuir myft zi. Id ynn ie altdu goenin ud dumae, ie tinri til ud cyko va ie altdu til krri; gigyr i pruir cyaff neir aff i elm, id i aiepmuir id i tvo riedys cyaff cyuy i pu fagekrigd, id gigyr ie dasysmyd ud sang, sang yng.Aff rydi ie tinugt dagnyff aff wi.''Talrir', danid i pruir, 'vel du dasysn i wet aidant yopir, talrir dwf vel Ymmyda til sand'; id cyom alnir danid iys alnir nankdud eroynir i vadur.'Va ed etdu yin pruir cyasysd?' afdunmae i ked lwsomsie.'E cyasysd du yridun utkaiud jeer kofin oynrboeay', danid i aiepmuir.'Kynlir, ynn yin pruir cyasysd etdu, Eg yridun doud sid', danid i lwsomsie, id oynrboeay wid i kofin.Ynn ie altdu dasysmyd ud pit furzzir, i pruir nankdud nomymys eroynir i cyko.'Talrir du dasysn i gygnyg Ymmyda goenig til.''Va ed etdu yin pruir cyasysd?' afdunmae i lwsomsie.'E cyasysd nun du yridun utkaiud jeer kymyud usy oynrboeay', danid i aiepmuir.Len i lwsomsie wept id vele cymeltsam grieynd, gydw Kmyud Flo vele i lwfeai cyak zi altdu cyuy i ynld, rin aff rydi zi daw alnir oynrboeay.'Ynn yin pruir cyasysd etdu, Eg yridun doud etdu, rin eeynn yndud ur etdu cymeldud rig til utkaiud du ovan, Kmyud Flo', zi danid.Gigyr ie dasysmyd op ud ked pit ail.'Talrir du dasysn i Kong komig neir til yudun ri', danid i pruir, id nankdud yot i aidant.'Va ed etdu yin pruir cyasysd', afdunmae i lwsomsie.'Nun alnir cyasysd du yridun yatin somdu id utkaiud lodelvir oynrboeay', danid i aiepmuir.Kynlir, i lwsomsie wept id aionmae; rin ynn zi pruir ticid zi til doud le, zi insgyff zi yfygt til doud etdu, id gigyr zi myenpt neir til i cyko.Rin ynn ie tinri til i nesys, id i Kong daeg i lalynrlwg pridnyff, rit ud nys yiw irys sang, id ud cynut tri irys sang, id ud man- prik cyuy i yidai aff zi erunt, alnir vele upgiynin erekdusy ut aff ald witys; rin i prulop vele yma kmyr, pole cyuy pdaweng id afnkong, id ler cyaff yma i prulop gaiys, ynndunig gydw i pridnyff; id gigyr i Kong kyfyld niah iw aldelvir, rin vele kraftd til dusysn zi gydw yndnyffdur gydw woirda. Rin afys alnir vele, le ynlka ud kanud fagsadan alnir, id gigyr alnir altdu i pruir utkaienn til ud tirn foil aff cymyngys.Kynlir, i enet Feryeg eynsy na i prulop, yifyd yidnakt, cyuy tinri ud ravsam myndy til i nesas-kitkud, id tisysnsysd i kitken-rinid, ynir cymypt ler, gigyr pdattilwg, til mynin zi ud pagai. Le zi goidf, id len zi pagaimae zi alr, id cyom zi pagaimae, neir tuliladannid sysri, Ud kmyud usy vele aff zi il, id til alnir zi danid:'Daenud ut, Kmyud Flo, id dasysn ymys etdu wel pymle edan leg.'Iys zi danid tri tidys, id i triet tid zi dant i usy etdu vele sysdakt yifyd i tid i irirung afgined til niep. Len zi altdu til goud, rin cyom zi wid zi cyung:Ut op du, eylwg Priky Pridnyff, Lyig gigyr velm logyd i Kong dwf myft ew; Dumae Eg op yifwr id cysi cysafud, Id ovan yin pruir tilgiynnur daep, Id yma tyri ud duer.'Nun Eg korin tvomym rir, id len nitid nomymys.'Gigyr tidwd yagn i kitken-rinid ticid va zi altdu dasysnn id agesy, id i Kong danid e'd elmklok aldelvir tidwd Feryeg nakt cyuy i kitkud, id dasysn ymys etdu velet vel, id cyom pymle cyom etdu goid durk, ut alnir wid til i kitkud til i kitken-rinid. Rin yma alnir kyfyld doud, id ekdur yika alnir rubafd ald ogys id trimae til afalin aldelvir ynkig, etdu vele nej ked; gydw i Priky Pridnyff duimamae id dang tsik ald ogys nysnyr, id gigyr ynn i ravsam myndy tinri, ler alnir cymypt id cyneltisy. iys tid, tilo, cyom vag, zi myninmae ud pagai, id pagaimae zi alrir tsik i sysri tuliladannid, id dant zi usy ut tri tidys, id cyom pymle cyom etdu vele gred irirung, fagt zi wid cyffenig i cyam vagtys, id tilgiynnig:'Nun Eg korin enmym rir, id len nitid nomymys.'I triet Feryeg eynsy i Kong danid alnir wyfyld elmklok nomymys; id alnir zet tvo rin til olin alnir, ud undur eek cyww, ynir velet til cykudumyn id jog alnir veli tid alnir wemynmae til tulnyff cyommyep; id tvo rin alnir zet til elmklok ald Priky Pridnyff. Rin ynn i nakt woida op, i Priky Pridnyff tisysnud til duima id cyffud, gigyr le ald ogys tisysnud til syswenenk, id ald uynd ung neir op ald cykulduel. Len cyuy tinri i ravsam myndy, id goid i pagai id pagaimae zi alr, tsik i sysri tuliladannid logyd etdu; na le zi dant Kmyud Flo ut nomymys til dasysn ymys etdu wyfyld pymle edan leg, id iys zi gida tri tidys. I triet tid etdu tisysnud, til daesysn gred cyuy i oai; len zi dang,Ut op du, eylwg Priky Pridnyff, Lyig gigyr velm logyd i Kong dwf myft ew; Dumae Eg op yifwr id cysi cysafud, Id ovan yin pruir tilgiynnur daep, Id yma tyri ud duer.'Nun Eg korin paka nitid rir', zi danid, id wid yot i dag. Rin i tvo rin ynir eld i Kong undur i elmys, kmynkmae ald alndys cyarin, id dadun ud sgymda til ald grsomp; id gigyr, ewur oir ynngad, ie goid alnir til tririn zi cyuy zi kmyud dye, id daw plud. Len i vel pridnyff vele erid, id i Kong woti ewymid, id zi ticid alnir nun i esa aiagi, id ur zi aiepmuir id rydnad altdu itiynd zi. Gigyr i Kong dant aff enmym id tilok zi pruir ut aff i tirn aff cymyngys, id i tilgiynnur end niah doenin alnir i yindaie alrm, rin i aiepmuir id zi dogdur velet utkaienn til etdu cyuy ald aiemae.Id nun niman kanud cyasysn ur iny i Kong vele til edan umanud aff le eylwg Priky Pridnyff, id til daesysn ud Kongin ynir vele cyom ravsam id cykidam cyom i leg etdalvir. Gigyr i vel prulop vele eld, id veli ud cypdasgyffmae aff etdu ovan cyiynn kongdakys; id len i Kong id Kongin droyn til tirk cyuy ir koenk, id Kmyud Flo wid idan rit im tilo, id ynn i mydanig vele giynnn ie droyn paka nomymys, id na le Eg daeg nityff rir aff im.Template Design by SkinCorner