Nov 15, 2011

Aifelys id aldd pruiel

Enmym op ud tid ler vele ud edwr ynir altdu tri cyod, Nidur, Ninul, id Joalnir. Joalnir vele Aifelys, aff kvage, ynl alnir vele i junsysai. Eg niah fiudd cyasysn i edwr altdu ynlkatyff rir len iys tri cyod, gydw alnir end niah ud ninig til rub asysn enrwygad; id gigyr alnir ticid ald cyod ovan id ovan nomymys ie yridun goud ut til i ynld id puynn til eernud ir prod, gydw ler aff day ler vele nityff til edan cyisysnmae gydw rin yairymweg til dod.Nun, ud pit av i yan dwf kotsafmy vele i kong dwf nesys, id du yridun yndun, sysdakt asysn i kong dwf fedduel ud rirkveld uk altdu cyprang ewymid, va vele gigyr ailut id grot le etdu tilok fagt yma i lwkt logyd i kong dwf nesys. I Kong altdu danid alnir wyfyld giynn yika, yika dosael til i edwr ynir kyfyld fir i uk, rin niman vele edwr nog gydw le, gydw cyom pymle cyom ity ud yrtwf aff i uk dwf kofer fmyw av, tvo gdaw cyuy dayr aiemae. Ud kynlir, tilo, i Kong altdu dug, va vele til olin vadur gydw i esa jel; gydw yma ald nakbael altdu kynlirys, rin alnir end niah ynlka, id le alnir insgyff ud cyad. Gigyr i Kong danid alnir wyfyld giynn ynlka ud ynir kyfyld garynn alnir gigyr ud kynlir cyom wyfyld olin vadur gydw ud esa jel rusy, pole syd id ynjel; rin niman kyfyld doud etdu, gydw i Kong dwf nesys myny ywdw, ywdw ewymid op ud sik, id ie end niah dug ud yrgyr ikeys vag ie tinri opp i lwweg rok.Rin cyom i Kong altdu zet ald alrt op enweg iys tvo cyakys doenin, alnir altdu etdu giynnn ut fer id pdad, cyuy yma i tirtiys aff ald kongdak, le alnir ynir kyfyld fir i grot uk cyuy i kong'ys sysdaksert-yeay, id daesysn alnir ud kynlir le wyfyld olin vadur i esa jel rusy, cykumyn alrir i Prinzin id tvodul i kongdak. kynlir! du yasysn esomilwg yndun ler vele yika ud edwr ynir tinri til puynn ald sysmyk; rin gydw yma ir altinig id eweng, id yma ir garynngig id ilweg, etdu vele nej ked. I uk goid grotsysr id ailudur aff veli airoti, id i rok lod niah daesysn cyakdur oir. Gigyr ud leg le tri pruiel insgyff tey'd zet av id puynn tilo, id ir tudur end niah ud vagt asysn etdu; gydw gwdlo ymys ie lod niah daesysn i Prinzin id tvodul i kongdak, etdu yakt alnin ie yakt daesysn ud agt ewvel rit ud ked riaier; id le vele yma alnir wemynmae. Gigyr ynn i pruiel danid ie insgyff aff goenig til i nesys, ir tudur danid 'ja' aff enmym. Gigyr Nidur, Ninul, id Jenk wid av logyd ir day.Kynlir! ie end niah goenin fer vag ie tinri til ud wer olys, id ewymid enlwt ud ew aff etdu roys ud timmad sik-fsank, id cyom ie widf, ie agesy ewtyff eweng id altinig fagt ewymid op-te sik risan i pumys.'I vunir nun va etdu ed le ed eweng fagt ewymid yopir?' danid Jenk.'Duda ymtid gigyr kmynir rit jeer vunirigs', danid Nidur id Ninul pole aff enmym. 'Va vunir ed etdu, pin, le ud olairirindur cykumyn aiejud id altin ewymid op ud sik-fsank?''Ail, daedd gimyn til dasysn va etdu ed, na yma', danid Jenk; id ewymid alnir widf.'O, ymys duda gigyr ud tedi, 'twel doud du ked til goud id dusysn ud mysjon', afnwmyd ut ald pruiel na alnir.Rin Jenk lod niah fagsiktiget gydw va ie danid; alnir klwmnyffmae i timmad sik- ew yot vel i myrm tinri, id ynn alnir daetinmae i agt, va doud du intin alnir daeg? velfag, ud ene le ailod ler altinig id eweng, yma aff etdalvir, aff i kofer aff ud wer.'Ked leg!' danid Jenk. 'Ag du aiejud alrir yma myn id ew, doud du?''Ja; alrir yn ailod id eradun id altinmae ud sang sang tid, ynndunig gydw du', danid i Ene.'Kynlir, alrir Eg enm aff sai', danid Jenk, cyom alnir tilok i ene, drasysnmae etdu av dayr enft, id aiofmae pole uynd id enft til ald vrwyet.Gigyr ynn alnir goid neir nomymys til ald pruiel, ie tisysnud til jeer id sak aff alnir.'Id nun, va komedk cyak vele etdu du daeg ewymid yopir op i sik- fsank?' ie danid.'O, etdu vele nur ud ene we agend', danid Jenk.Gigyr ynn ie altdu goenin ud pit furzzir, ie tinri undur ud timmad dadyd aff rok, id ewymid ler ie agesy ewtyff garynngig id cykoynnlilig.'I vunir nun,' danid Jenk, 'va etdu ed garynngig id cykoynnlilig ewymid yopir aff i dwdwr aff i rok.''En, duda ymtid gigyr kmynir rit jeer vunirigs', danid Nidur id Ninul nomymys, 'som ymys du'd nitid agesy ud nig altinig id nitinig aff ud olilog pum.''Kynlir, kynlir', danid Jenk, 'I intin etdu wyfyld edan ud ywk aff tie sysdakt til dasysn va etdu ynrtililig ed.'Id gigyr av alnir zet til klwmnyff i rok, dumae i ynnedys satid id systi sysnri aff alnir. Rin alnir lod niah fagsiktiget ud pit gydw le; ewymid alnir klomb, id ynn alnir goid ner i dwdwr, va doud du intin alnir daeg? Velfag, ud cybloti le ailod ler garynngig id ilweg.'Ked leg!' danid Jenk. 'So du aiejud alrir yma myn, id garynn id ilyn!''Ja, talt dwf va Eg doen', danid i Cybloti, 'id talt dwf va yn doenin iys yika ud sang leg, ynndunig gydw du.''Kynlir, alrir Eg enm', danid Jenk nomymys, cyom alnir tilok i cybloti id kloninmae etdu av dayr gdap, id dadun etdu til ald vrwyet, id len neir nomymys til ald pruiel.'Kynlir, va vele etdu, gigyr dalsam id esysnlog', danid Nidur id Ninul, 'talt du daeg ewymid ler aff i dwdwr aff i rok?''O,', danid Jenk, 'nityff rir len ud cybloti; le vele va we agesy.'Gigyr ie wid op nomymys ud ked pit, tsik ie tinri til ud fludmyt. Ie velet duraisam, yma tri, na ir sang cynedarnyff, id gigyr ie myny neir tidwd i fludmyt til alrir ud trink.'I vunir nun', danid Jenk, 'vel yma iys vadur korid logyd.''I vunir ymys duda daet cyuy jeer uynd', danid Nidur id Ninul, cyuy ud aim. 'Ymys duda neet sysk dlogyd, du vel goud sysk ynri pymle, rit jeer vunirigys. Vel i fludmyt korid logyd, iled! Alrir du nitid agesy ur vadur upkomnyffys logyd ud erumyn cyuy i erd?''Ja! rin ail yn ud rirkveld fenky til dasysn vel iys fludmyt korid van', danid Jenk.Gigyr ewymid enlwtfsank i fludmyt alnir widf, cyuy dytnad aff yma le ald pruiel afnwmyd na alnir. Nityff kyfyld aldun alnir. Op alnir widf. Gigyr, cyom alnir wid ewymid id ewymid, i fludmyt goid kmyener id kmyener, id aff rydi, ud kmyud yng furzzir op, va doud du intin alnir daeg? Velfag, ud rirkveld wenlnut, id ut aff le i vadur tromninmyd.'Ked-leg!' danid Jenk nomymys. 'So du lwsysn alr, id tromninmy id daenud neir yma myn?''Ja, Eg doud,' danid i Wenlnut; 'id alrir alrir Eg tromninmyd id daenud iys yika ud sang leg, ynndunig gydw du.''Kynlir, alrir Eg enm', danid Jenk, cyom alnir tilok ewymid ud klump aff yos id aitirsysd ewymid i ol, le i vadur yakt niah daenud ut. Len alnir dadun i wenlnut til ald vrwyet, id dan neir til ald pruiel.'Kynlir nun', danid Nidur id Ninul, 'alrir du fonin ut vel i vadur korid van? Ud dalsam dagnyff etdu yridun alrir pin!''O, na yma, etdu vele nur ud ol etdu dan ut of', danid Jenk; id gigyr i ynnedys satid id systi sysnri aff alnir nomymys, rin Jenk lod niah sysai le ud pit.'Na yma, Eg altdu i tie aff dasysnig sid', danid alnir. Gigyr ynn ie altdu goenin ud pit furzzir, ie tinri til i kong dwf nesys; rin cyom veli ud cyuy i kongdak altdu agesy ur ie yakt syswenud i Prinzin id tvodul i ynrtilm, ymys ie kyfyld nur fir i grot uk id garynn i kong dwf kynlir, gigyr yika altdu korin til puynn ir sysmyk le i uk vele nun tvomym cyom ailut id grot cyom etdu altdu pin aff enet, gydw tvo cyplwtys gdaw gydw veli ud ie eradun ut rit ir eneys, cyom Eg vosysdasysn du yma pjer cyuy sysai. Gigyr i Kong altdu nun mynid etdu neir cyom ud airafnyff, le ymys ynlka ud trimae id kyfyld niah fir i uk, alnir cykumyn edan dadun op ud aidapdan eesasy, id pole ald our velet til edan klwpnid av. Rin i tvo pruiel lod niah sadan irdalvir edan erekdusy logyd le; ie velet upgiynin datir ie kyfyld fir i uk, id Nidur, cyom alnir vele eliai, vele til puynn ald dui enet; rin etdu wid rit alnir cyom rit yma i myebnyff ynir altdu ewn aff i uk; gydw veli yrtwf alnir tririn ut, tvo gdaw cyuy dayr agt. Gigyr i kong dwf rin daizmae alnir, id klwpnid av pole ald our, id dadun alnir ut op i eesasy.Nun Ninul, alnir vele til puynn ald sysmyk, rin alnir marifd sysdakt i cyam; ynn alnir altdu ewn tvo oir tri airotiys, ie tisysnud til dasysn i uk groud, id gigyr i kong dwf rin daizmae alnir tilo, id klwpnid ald our, id dadun alnir ut op i eesasy; id ald our ie klwpnid nerr, ynl ie danid alnir yfygt til alrir dusysnn ud mysjon logyd ald pruir.Gigyr nun Jenk vele til puynn.'Ymys du wel cyisysn gimyn ud fmytid cykaf, Ymmyda upgiynin kmyr til klwp jeer our aff enmym, id len du vel cynedan lodelvir cyoma ersysn', danid i Kong; gydw alnir vele afys rit alnir gydw ald pruirs' danti.'Kynlir, daedd gimyn sysdakt til puynn enet', danid Jenk, id gigyr alnir goid sadan. Len alnir tilok ald ene ut aff ald vrwyet id fitdud etdu til dayr enft.'Ew fagt!' danid alnir til ald ene; id fagt etdu eradun, rinkong i cyplwtys flwg nomymys, gigyr le etdu wsom niah sang vag neir tinri i uk.Ynn le vele doenin, Jenk drasysnmae ut ald cybloti, id fitdud etdu til dayr gdap.'Garynn fagt!' danid alnir til i cybloti; id gigyr i cybloti tisysnud til garynn id ilyn tsik i erd id rok fmyw ut cyuy cyplwtys, id gigyr alnir altdu i kynlir pymle dug ut, du yasysn intin.Id ynn alnir altdu goid etdu cyom grot id dup cyom alnir koda, Jenk tilok ut ald wenlnut id mynid etdu cyuy ud uk aff i kynlir, id drasysnmae i aitir aff yos ut.'Tromninmy id daenen', danid Jenk; id gigyr i lwrad tromninmyd id dan, tsik i vadur keedgri ut aff i ol cyuy ud fludmyt, id cyuy ud kagt tid i kynlir vele primfoil.Len Jenk altdu firmae i uk va cykugd i kong dwf nesys, id dug ud kynlir cyuy i nesas-yeay, id gigyr alnir goid i Prinzin id tvodul i kongdak, cyom i Kong altdu danid; rin etdu vele sysmyksam gydw Nidur id Ninul le ie altdu loai ir our, ynngad ie altdu agesy eek ur id leg, ur veli ud danid, ' Kynlir, na yma, Jenk wsom niah gigyr yika ut aff ald sysai ynn alnir tilok til vunirig.'Template Design by SkinCorner