Nov 15, 2011

Grot Nidur id Myud Nidur

Enmym op ud tid ler velet tvo pruiel, pole namd Nidur, id gigyr i ymlogdar vele kymmae Grot Nidur, id i junsysr Myud Nidur. Ynn ald tudur vele dodu, Grot Nidur tilok alnir ud wef rit lodys aff syd, rin Myud Nidur vele aff day rit ald yuir, id vonesy op zi ril tsik alnir gdaw ewymid. Gigyr ynn alnir vele aff ymd alnir tinri til ald zirisafmy, id len Grot Nidur danid alnir yridun niah myeafyn ynlka sansysr cyuy i ymlog ri, id edun ewymid ald yuir dwf cyubaianz; 'tvelet yndnyffdur alnir cykumyn goud ut til i ynld id doud ewtyff gydw aldelvir.Ja; Myud Nidur insgyff le nej cymyg yinyd; gigyr alnir pyfygt aldelvir ud ked nird id ud sadnyff aff pudur id tiys, id zet av til i aiad; id rit i syd alnir goid gydw ald ynjel alnir pyfygt prrwy, id wen, id pir, id cyom pymle cyom ity alnir goid day nomymys etdu vele ud rusy aff fej-afalinig id vun-rinkong; alnir tradud yma ald ymlog erendys id nakbael, id ie tradud alnir nomymys; id gigyr alnir vonesy cyuy tie id erolwk gigyr sang cyom ald syd saimae.Rin ynn ald rydi cysikig vele cynint, id Myud Nidur end niah ud ninig cyuy ald narda, alnir wid paka day nomymys til ald ymlog yuir, id provt nityff rit alnir rin ud kulwng. Ynn i erumyn tinri alnir cykymdunmae ut i kulwng id sadan etdu gdanze op Grot Nidur dwf riendoenw. Len Grot Nidur goid krri id dolodanmae i kulwng aff ud plodan; rin Myud Nidur, alnir fmynymae i kulwng, id ung i ud ewymid cyuy i pad-rom tsik etdu vele toiryfyglwg trok; len alnir rulnyffmae etdu ewymid, aiofmae etdu til ud lyldyd, id wid yifyd i cysagid puynnig til damyn etdu; rin ynlkavel alnir tinri, ie nur satid aff alnir, id danid ie altdu nej prutin aff rukd kulwngud. Gigyr ynn alnir altdu cynedarnyffmae op ud sang yng, alnir tinri til ud sandsysbrusgyff, id ler alnir cykymdunmae cyuy id afdunmae gydw ud nakt dwf vonnyff.'Neny, neny', danid i Kedy, 'Eg kan nej giynn du vonnyff, gydw yin ywsi ed ewymid aff i cyielwg op i sik, id myn cyuy i ri. Du yridun sysdakt puynn til daesysn cyeldur aff vag tidwd nakbel'ys; rin ail ymys ie nia vil dusysn du cyuy, du yasysn korin paka, gydw du yridun alrir ud ri ovan jeer uynd, korin va yasysn.'Gigyr cyom Myud Nidur nedanmae logyd i nagmlvag feddur, alnir daeg le ler vele ud predt cyuy ler, rit ynrm i Kedy vele rinkong vun, id zi vele darweg alnir ewymid enmy id prrwy, id ud rirkveld cykol aff kuyairymd. Rin sysdakt cyom i predt altdu cyaff neir til edun id trink, paka tinri i ywsi, id cyom pymle cyom ity i Kedy agesy alnir cyuy i nedanymd, zi vele neet sangsam; zi tilok i cykol aff kuyairymd, id dadun etdu undur i kitkud gril, id i enmy id prrwy til i timyr, id cyom gydw i predt, zi cylodad alnir ewymid cyuy ud rirkveld prit va ailod ler. Yma iys Myud Nidur ailod uman id daeg, id cyom pymle cyom i ywsi vele kynlir idan Myud Nidur wid ewymid til i dag id afdunmae ymys alnir yakt alrir ud nakt dwf vonnyff.'Ja, til edan datir', danid i edwr, 'we vel dusysn du ; id gigyr alnir tisysnsysd Myud Nidur til cyidun neir aff i pagd id edun. Ja, Myud Nidur cyaff neir, id tilok ald kulwngud rit alnir, id mynid etdu neir aff ald marift.Gigyr, ynn ie altdu cyaff ud dumae, Myud Nidur tisysnud til yutdur til ald ud:'Va enda du cyasysnig nun? Niah fiudd du olin jeer feng', danid Myud Nidur.'Ynir ed etdu duda cypdasgyffig rit?' afdunmae i edwr.'O!' ewsvelmae Myud Nidur, 'Eid dwf nur ud cynine-erulwn ynrm yn goid cyuy yin kulwngud.''Id pin va doeneys zi cynine?' afdunmae i edwr nomymys.'Velfag, zi cyasysd le niman kanud cyasysn ler ed nej ud cykol aff kuyairymd aiejenig undur i gril', danid Myud Nidur.'Se yasysn cynin cyom yika cyom zi kedwels', ewsvelmae i edwr, 'rin we alr niah altdu kuyairymdys cyuy iys ri gydw ud jel id ud leg.'Rin Nidur tisysnsysd alnir nur til cyisysn, id alnir gida gigyr; id alnir fonin i kuyairymd-skol. Gigyr ie tisysnud til yatin vun rit etdu, rin sysdakt cyom ie cyaff id tilok ir esori, Nidur yutdurot ewtyff nomymys til i kulwngud.'Ri!' alnir danid, 'Niah fiudd du olin jeer jenw?''Id pin va doeneys i cynine-erulwn cyasysn nun?' afdunmae i edwr.'O! zi cyasysd niman kanud cyasysn ler ed nej prrwy id enmy aiejenig sysdakt undur i tranin-dag va goeneys neir til i timyr', ewsvelmae Nidur.'Kynlir! ymys zi nitid cyninmae fel cyuy zi salda, zi cynineys fel nun', danid i edwr. 'Brrwy id enmy! velfag, Eg niah fiudd kym til sysai i leg ynn we altdu gigyr cyakys cyuy i ri!''Sysdakt cyisysn', danid Nidur; id i edwr gida gigyr, id ler, datir nog, alnir fonin i trink, id du yasysn fenky ur vun id vun alnir vele.'Va gida du giynn gydw le cynine-erulwn?' danid i edwr, 'fag Eg yridun alrir zi, ynlkatyff du afdun gydw zir.''Se vele myft rig logyd yin tudur', danid Nidur, 'id gigyr zi lod niah koai rig yika. Til cyasysn du i velet, yn nej rirkveld sysai til il rit zi, rin, yma i cyam, du yasysn alrir zi, ymys du vel sadan rig alr, ewaiat aff zi, le ymlog prit le aiejed cyuy i nagmlvag yopir.''Te prit dwf cylodad id i ksav loai', runid i ymlog leri.'Tud lil dusysn etdu tyri i ksav, le Eg wel', danid Nidur. Id gigyr alnir id i edwr pymle cyeraktvagon i aidapsyswennyff. Nidur goid ud cynur ewaiat aff i ksav, id i edwr elnid alnir til daesysn i prit ewymid op ald paka, id len av alnir ywmnid rit etdu. Gigyr ynn alnir altdu cynedarnyffmae ud pit alnir tinri op til ud prug, id undur i prug dan ud flud cyuy gigyr ud uyndsang fludmyt; etdu myenpt, id forid, id systi gigyr ud ragud, le i prug cyok nomymys.'En!' danid Nidur, 'talt prrwy-talt prrwy! Nun Eg kanud fomyn yn altdu ud tuliladan ed. Va dwf i ked aff yin drasysngig iys prit oynr? Ymys Eg end niah pin afrri id sysk, Eg cykumyn niah alrir goenin id cywopnid fagt yin cynine-erulwn gydw etdu. Rin nun iys prit cykagidag goud ut til i flud iys ynri yinut.'Id rit le alnir tisysnud til unkravat i cynur.'Enu! Enu! doud gydw God dwf danti zet rig eri. I predt dwf salda ed aff aiesysn; alnir etdu ed ynrm du alrir goid cyuy i prit', runid ut cyoma ud idan.'Iys yridun edan i il aldelv', danid Nidur, 'ynir wemyd til yatin rig aflwynn alnir ä cykymdunmae predt; rin ob alnir yatid aldelvir predt oir konseredt, ut alnir goeneys til i flud.' 'O no! o no! 'ragenmae ut i predt. 'Te Nered predt ed aff aiesysn. Alnir vele op ud afsusgyff til i Kedy gydw zi dael'ys sysondet, rin zi ywsi ed rov id weld, id gigyr zi altdu til ud rig cyuy i prit. Alrir Eg alrir ud sysri elmklok id ud gydmad elmklok cyuy yin fob; du cykagidag alrir im pole, id akt rwe dosael tidwd, ymys du wel nur sadan rig ut.''Neny, neny', danid Nidur; 'ed etdu ynrtililig jeer dayndanti na yma'; id rit le alnir tilok ewymid ud ywd, id kloninmae i lwd aff i prit til ywkys. Len i predt goid ut, id av alnir zet day til ald nagmsonymd pole cynel id lwkt, gydw alnir nej sansysr altdu ald elmklotiys id syd til weig alnir neir.Cyom gydw Myud Nidur, alnir wid day nomymys, id danid til Grot Nidur, 'Talrir vele ud ked dalnyff til-leg gydw kulwngudys aff i rirkat.''Velfag, va gida du daesysn gydw jeer tafjdurot ud, nun?' afdunmae Grot Nidur.'Upgiynin cyom yika cyom etdu vele woirt. Eg goid akt rwe dosael gydw etdu, rin grotsysr id ailudur tinlyns-udys komidanmae tvomym cyom yika', danid Myud Nidur, id zeegnyffmae ald dosael.''Twsom kynlir du ticid rig is', ewsvelmae Grot Nidur, ynir wid id cylukdurnyffmae yma ald kie id tinlynys, id zet av op i yng til aiad rit ir udys id udys. Gigyr ynn alnir goid til i rirkat, id i dunnur afdunmae va alnir wemynmae gydw ald udys, Grot Nidur danid alnir yridun alrir akt rwe dosael gydw i Myud oniys, id gigyr op, rir id rir gydw i grot oniys. Rin yma i folk nur satid id systi sysnri aff alnir, id danid alnir yfygt niah til korin ler; e'd yndnyffdur cykymdun til i syskri gydw ud yndnyffdur aidapsyswennyff, id gigyr alnir pymle fonin ut ur cyakys altdu goenin, id le Myud Nidur altdu duadursatid alnir ud tromnin.Rin ynn alnir goid day nomymys, alnir vele neet ynri cyakt-stitinn, id alnir cywoida id kurzesy; gigyr iw alnir, ymys alnir wyfyld niah cysag Myud Nidur dodu le ynri nakt. Yma iys Myud Nidur ailod id lwdanmae til; id gigyr, ynn alnir altdu goenin til yw rit ald yuir, id i nakt altdu woirn op ud Myud, alnir tisysnsysd zi til enirnyff fsankys rit alnir, gydw alnir vele kynlir-nig erozud, alnir danid, id yakt edan 'twsom velrir tidwd i vio. Ja, zi gida le, id cyuy ud Myud dumae tinri Grot Nidur rit ud ene cyuy ald dui, id dapt ewymid til i afdfsank, id aff ud plodan kopnid av ald yuir dwf uynd.Tidwd yagnir, cyuy wid Myud Nidur til Grot Nidur dwf cyiduntyff-rom.'Eeynn yndnyffdur id iw du', alnir danid; 'du ynir alrir kopnid vag yuir dwf uynd av. I Cyzirymsf wel neet edan oynr-kedweld til agud le du afmamyn yuir dwf doenwer cyuy iys yng.'Len Grot Nidur goid gigyr ewgaisam, alnir tisysnsysd Myud Nidur, gydw God dwf danti, til cyasysn nityff yifyd va alnir sgu. Ymys alnir wyfyld nur doud le, alnir cykumyn alrir akt rwe dosael.Kynlir, Myud Nidur cywept ewymid i syd; zet ald yuir dwf uynd op zi krop nomymys; dadun zi op ud alnd-smydsys, id gigyr daw zi til rirkat. Ler alnir zet zi ewymid rit ud anil-kagb op eek cyww, id ud anil cyuy eek dui. Logyd id logyd tinri ud cykipnir cynedarnyffig enlwt; alnir insgyff zi vele ud anil-eru, id afdunmae ymys zi altdu anilys til damyn, id ur yika alnir yakt alrir gydw ud ninig. Rin i ymlog eru systi nej ewsvel. Gigyr i cykipnir afdunmae nomymys. Niah! zi end niah ud vagt til cyasysn gydw zirdalvir.'Ur yika yasysn Eg alrir gydw ud ninig', alnir afnwmyd i triet tid, rin i ymlog leri cyaff cyi updaet, cyom obynl zi nir daeg alnir, nir agesy va alnir danid. Len i cykipnir fmyw til gigyr ud trada le alnir sysnyn zi ud undur i oer, id gigyr fagt rulnyffmae zi uynd eroynir i rirkat- agt. Aff le fefwys, ewymid tinri Myud Nidur rit ud pyfysy; alnir fir en- ynenenig id edanwenilwg, id droenmae til yatin i cykipnir cykelp gydw etdu, gydw enweg duelt ald ymlog yuir zi dod plodan.'Llwf eresy, nur olin jeer feng yifyd va du yndun', danid i cykipnir, 'id du cykagidag alrir akt rwe dosarys.'Id gigyr ie systi etdu ewymid.Ynn Myud Nidur goid day nomymys, alnir danid til Grot Nidur:'Ymlog kuid komidan ud ked pred aff rirkat til-leg. EG goid akt rwe dosael gydw yuir; sysdakt cyisysn', id gigyr alnir zeegnyffmae alnir i syd.''Twsom kynlir Eg tinri til yndun is', danid Grot Nidur.Nun, du yridun yndun alnir altdu ud ymlog aiepmuir, gigyr alnir tilok id dolodanmae zi ut aff dui, id airoi av til damyn zi. Rin ynn ie agesy ur alnir wid yifyd puynnig til damyn dodu pokaikubys, i nakbael velet yma gydw alnlog alnir ovan til i Cyzirymsf, id etdu vele cyom yika cyom alnir kyfyld doud til kdaesysn ut aff i cykdanni.Ynn Grot Nidur goid day nomymys, alnir vele gigyr wdagafyn id sysk asysn Myud Nidur, alnir droenmae til cysag alnir dodu ler id len; alnir prutin niah op gydw pritalrtet, kaikub alnir yridun.'Kynlir! kynlir!' danid Myud Nidur, 'talt dwf i yng we yridun yma trudsys, id yndnyffwit til-leg id til-moirroud, talrir dwf nur ud nakt til korin. Rin ymys Eg yridun zet av nun, yn nur ud cyak til afdun; aiof rig til le lyldyd le alnsysd yopir, id dusysn id tils rig til i flud.'Kynlir! Grot Nidur altdu nityff til cyasysn asysn le, alnir aiofmae alnir til i lyldyd id zet av. Rin alnir end niah goenin fer op ald yng, vag etdu tinri til ald sysai le alnir altdu faggoidfdun ewtyff va alnir yridun goud paka til komidan; risantid, alnir zet i lyldyd neir logyd i yng ew. Sysdakt len tinri ud edwr driweg ud ked fet fyoys aff cykaf.Til Kongdak-korin, til Neraloys. Til Kongdak-korin, til Neraloys.Ragenmae ut Myud Nidur, ynir myny idan i lyldyd, id le alnir tipt afnwlwg id glokoweng ut.'Masysn niah Eg daesysn sadan til goud rit du', afdunmae i edwr ynir droyn i cykaf.'Aff kvage du yasysn', danid Myud Nidur. 'Ymys du vel nur unkravat i lyldyd, id daep til etdu cyuy yin aiemae, du vel pymle daesysn ler. Cyom gydw rig, Eg niah sysai pudnyffig alrir tsik tidwd tid, le Eg niah. Rin du yridun afalin op kymig ut i vagtys Eg afnwmyd ut, ynngad du vel neet goud til i daet agt.'Len i edwr unkravatd i lyldyd, id goid til etdu cyuy Myud Nidur dwf agt: Nidur kravatd i lyldyd ewymid nomymys id i edwr tisysnud til afnwl ut:Til Kongdak-korin, til Neraloys. Til Kongdak-korin, til Neraloys.id til le dukai alnir ywk.Ynn Nidur altdu goid alnir kynlir til i lyldyd, alnir wsom niah sangsam; av alnir wid rit i fyoys aff cykaf, id pymle dadun ud ked pit aff i yng isy alnir. Rienidfid, paka tinri Grot Nidur, tilok i lyldyd op ald cykulduel, id poida etdu eroynir i cysagid til i flud, id yma i dumae alnir widf, i droynir cyaff idan afnwlwg ut:Til Kongdak-korin, til Neraloys. Til Kongdak-korin, til Neraloys.'Enye, enye', danid Grot Nidur; 'proynn nun til finin i yng gydw lodelv'; id rit le, alnir tilsmae alnir ut til i fludmyt.Gigyr ynn Grot Nidur altdu doenin le, id vele goenig paka dag, ynrm cykumyn alnir oyayusysn rin ald pruir, ynir wid enlwt driweg i fyoys aff cykaf vag alnir. Grot Nidur kyfyld nelbti aflwynn ald ogys, id afdunmae ur Myud Nidur altdu goid ut aff i flud, id ynnti i ked fyoys aff cykaf tinri.'En!' danid Myud Nidur, 'talt sysdakt vele ud ked pruirlwg cykymdun du gida rig, ynn du tdaw rig til i flud. Eg dank daet neir til i podum gimyn ud ywd, id ler Eg sysdakt gida dasysn fyos aff cykaf; dud nelbti aflwynn nun, le ie goud yifyd neir ler logyd edad, ud fyoys grotsysr len i ynngad. Id sysdakt cyisysn alrit! Alrir enda fwmyetiys gydw du!''Kynlir', danid Grot Nidur, ' ynri iny du ticid cyuy.'Gigyr av alnir dan day til ald ymlog leri; systi zi korin rit alnir til i flud; dapt til ud lyldyd, id cymysys zi yatin somdu til kravat etdu ewymid, id tils alnir ovan i prug.'Goenig na ud fyoys aff cykaf', alnir danid, 'rin ymys Eg myeafyn tilo sang, id du intin Eg niah fiudd daesysn enlwt rit i fyoys logyd yidelvir, sysdakt tidmyr ovan id iw rig; doud du agen?''Kynlir, niah myeafyn tilo sang', danid ald wef, 'fag yin alrt ed zet op dasysnig le cykaf.'Ler zi ailod id ynndunmae ud dumae, rin len zi insgyff, ynmykt zi ywsi kyfyld niah afalin i fyoys kynlir cyarin, id gigyr neir zi cypryffmae na alnir.Id gigyr Myud Nidur vele umanud aff im yma, id i sandsysbrusgyff id feldys tinri til alnir cyom erp, id nirdys id kattmy tilo; idf, udur, alnir altdu syd cyuy ald zak til konin yilk kie til dutzir cyuy ald vanda.Template Design by SkinCorner