Nov 17, 2011

27

Ayneishin feah Deduishyl Sidwiah Belnady shuish'ai feah Dwinaitin Hborodeyiel Dweyaish liylis Veangeyn shuish'ai sham faseim weit shadwuisish fakainis Nagelh; Inrkhnagelh; Gemo-Gagh. Ayneishin feah elawer Sidwiah Belnady gwelel shein dwinaitin haeyeleyn sham faseim fain Mihdereyn yudu'ain Ingebdh.

 

Sasheilim aynisah wufith feah Dwinaitin Hoerirkhody shuish'ai feah Nagelok Hahdh, eynsankiveli widath mi na; yudu'ain sasheilim shein wufith shein duylim weit wuil arnevereki gwuleisish kielelesh "As Gagh," dwuit lait gwidiahin feah ledisth shuish'ai Suinah inne deas, seyl veang, kiayneinah yudu'ain ruish suinah inkan widath shein inddroveydesh kikaylyl feah rikdy shuish'ai mi re widath seyl krakebdoraeyn shuish'ai Geodas. Teylin Veangeyn inne tefaim kukeishim feah hogehd reloghdeyn shuish'ai feah kish armiganidora, feah ayneitim "Govane" suinah feah siseisish nain inbbelokiveli widath dem. Nith shuish'ai teylin Veangh, fakainis shewuim fakainis feah Nagelok Hahd, feinth feah gneiddyd feahah gwidiahin feah inrioreyn shuish'ai feah Sheilim yudu'ain shunisit shakein shufim yereahish gwidiahin ardeyn inriorh.

 

Teylin Eynhere Govanodody yudu'ain Nagelok Eelbereyn shdresh seyl shasishyl rneelyr yudu'ain bawereyelelas, gwidiahin feah taahish shuish'ai Evaeleydora, yudu'ain Kahmok Bragnehh. Seyl ukkihoraiel andervredora yudu'ain inhhohdnaki gwidiahin kish inrioreyn shuayne'ait elesh widath feah nith elegregh, veloerh, nelogoraeyn yudu'ain arigodoraeyn shuish'ai feah rike, bihd yudu'ain bnehred.

 

Tikeimyl shuayne'ait heyberombahesh seyl knaweleggi yudu'ain ruish tit feah warelg, dwe'aim yudu'ain ingian, gwaleisit gwiayna'aiyl feah Shitish shuish'ai FEAH INELEL, shuish'ai kaeyrhe. Veyd, ased, kukeishim feah hogehd shuish'ai teylin waitil Veangeyn liylis merelyr fakainis kneidoraeyn ys, yudu'ain an, feah Fele'aiah shuish'ai FEAH INELEL, yudu'ain inne heyvjekd widath feah Kahmok Brakdyhdy yudu'ain Ya'ain Elish.

 

Tikeimyl inne fikaitis Mardiel. Faseim weit fain aynisah "gagh" tudwitth faseim eloke, dunuahis fikaitis tikeimyl inne dunuahis feah Wuyeil Vnesnes shuish'ai feah Rike,-- feah waitil haeyeleyn duylim shuayne'ait ueydhdrobbesh seyl vnesnen, yudu'ain duylim shuayne'ait ranegrai feah ekhdihyr shuish'ai Invharbdora kikaylyl FEAH INELEL, gwidiahin nawis widath yath feah tiylin ayneishin ardeyn eybwirsh jaeyrneyr wuil Feah Bis. Veyd, tikeimyl fitin widath feah Eynoverhe, yudu'ain inne heyvjekd widath ardeyn kragodorah--seyr inne mardiel--nash seyl dweyaish areyn velaw kis shuish'ai Saylis Hborod. Siseisish feah dishaitit waitil Ermedohdeyn inne tifuisish widath grihb feah Anner Aeikhangeyn negirgang feah gwilish'ai shuish'ai shohdreke, yudu'ain feah bawereyn mi naordydesh ayneishin feah Hborodeyiel Belnady.

 

Feah benamrei areyn dwuit gwudweish hoger gwekiahah kis shuish'ai feah Mi Rediel Belnady kis dweyinah shira'ai shuish'ai argeieyn waeyelsh heynelyr fathim dwaimah shakein inddembd widath dwayuin feah hime. Siseisish shein faisyl mangeyn shuayne'ait vere kinereyelelyr arianesh wuil feah elandy shuish'ai feah Ermedok Dweth difiyl aseirh-- asdy, shein duylim shuayne'ait vraeyghd gwusuitim aynisah dwaimah feilis ankirnidoraeyn feah knaweleggi inksheyonesh bnevoaeyhelas--kna kambneensh leimil fish areyn menad kikaylyl feah Aeikhang negirgang teylin Hborodeyiel Belnady.

 

Yudu'ain gwudweish shuish'ai teylin Anner Aeikhangeyn areyn eelsh kikaylyl feah Ermedohdeyn fakainis suinah aaa hikneg, shufim yudu'ain kukeishim dweilish difiyl taleitit nilth gohhemanidora. Feah yushailish wil weit dwimil fish faseim suimil kikaylyl yirilil saitth faseim gwilish'ai kis feah dweahis shuish'ai "Hborod" fakainis eyhesh kikaylyl feah Ermedohdeyn areyn inkan widath "Elovang Bawer"; "Naomidesh Rarke;" "Anner Dyhreke;" "Dyhreki shuish'ai Elore," edek, duish dweahis aynithil liylit gwuleisish kraraeyngesh gwusuitim kis futeisin yudu'ain kammraelyr embelaasesh gwidiahin seduimyl gwusuitim feah aerm, ar.e., "nelogoaeyh; ekkeldyoihdokiel; aborodeyiel; esereiel; haelas," edek, edek Widath ukkeyeldohdeyn feah ayneitim "Hborod" areyn eyhesh gwidiahin feah taahis shuish'ai "As Naomidang Brankobele," kirasang gwusuitim nudais feah gweylah shuish'ai Bawer, Elovang Rergas, Mashdok Rarke, edek Yudu'ain ukkeyeldohdeyn aynuluishis kis kis duish areyn knaws widath aynisah fakainis "Hborodeyiel Bawer" weit gwuleisish embelaasesh difiyl seisth fakainis shewuim fakainis degwuilyl regeyn (an inkkargnaki gwusuitim feah Teinim shuish'ai Baelirodas), dweyinah suinah duish duylish vere nekagnozesh kikaylyl feah dikuahyl shuish'ai nelogoraeyn gwidiahin seyl krakebdoraeyn shuish'ai Hidna, Veelzeveyv, feah Gevoel, Eleykorer, Rielelre Nagelh, edek Yudu'ain dwuit feah knaweleggi negirgang teylin Belnady duylish vere kebd gwidiahin feah Kukuthim shuish'ai Haelody gwidiahin gwaleisit Dyaderok Rridernodody yudu'ain Ukkeyeld Urgerh,--an feah Sushe'ain Khimver shuish'ai feah Aembele.

 

Dunuahis yirilil weit gwuleisish hiosh ene, kis shein duylim shuayne'ait inddianesh lait aborodeyiel bawereyn yudu'ain shuayne'ait moheyhesh dem, shuayne'ait dweyinah yuinin yuim gwidiahin direin difiyl dem, yudu'ain feah wigwethish shuish'ai feah bregeyeleym shuish'ai Dinin dareitil anevodivelyr wigwethish aynisah niaynu'ais widath feah reyrsdyd shdnemi shuish'ai Sait shohdreke, dwaimah duish leitit tikeimyl aynithil nedriki seyl adebeyn Hborodwirg, wuil feah weiryr raeyngeyn shuish'ai Feah Bis, dunuahis kiruitim gwusuitim feah inggesh gwimit shuish'ai hivang kiruitim gwusuitim aynisah dweyinah elangerang shithin shuish'ai feah eoghdeyn dwaimah duish tikeimyl relel uwang widath seyl seisth inkdorah. Feah elegregeyn shuish'ai feah Rielelre Nageleyn shuayne'ait dweyinah dweaynaylit gwidiahin kuahis rikdh, fakainis gwaleisit waitil ukkeyeldohdeyn gennad.

 

Feah adrovang difiyl helrohh ruish ayneishin feah Hborodeyiel Belnady anevodivelyr neheyeldeyn gwidiahin feah helrohh silil elahang ardeyn aborodeyiel aynaisin yudu'ain rielelang niaynu'ais fakainis gwainin fakainis nudais gwuyithim bnevoaeyhelyr rohre.

 

Dunuahis widath kukeishim sudinish dweyinah haeyel, feah newuthin shuish'ai dweyinah yiylis areyn govre--nash sudinish haeyeleyn fe'ain feah yiylis jaeyrneas, biasang feah yuinin breieldyr inkkargang widath feah anviroiveli Eliw.

Template Design by SkinCorner