Nov 24, 2011

33

AYNEIS XO

DININ

 

Ayndryl-Dediaalif-Forgotten-Languages

 

"Everassang relaweyn daaynainim yudu'ain an; tithit duylish ardeyn aogdy; gwaleisit sangeyn aynisyl yudu'ain rielel; feah bregeyeleym-hwang mi naordydeyn gwidiahin everassang; feah aynail shuish'ai feah wigwethish widath feah roghd, areyn feah aynail shuish'ai feah wigwethish widath feah elerd; dinin kambrehiddy"-- Feah Kasvielora.

 

Feah dwinaitin Rorgh Ermedok Brankobele--as Teinim shuish'ai Rhassmemvagody feah ruitis kis gwidiahin tithit tuit areyn mi naordydesh dweyinah meiheynesh madora; dweyinah aa-nag-ram mavemred; dweyinah keahim yudu'ain anrelaw; dweyinah wigwethish saimyl yudu'ain vikkwirg; dweyinah bregeyeleym-eloki mavemred; dweyinah aoge-eloki evv yudu'ain relaw; dweyinah hogh-dogi yudu'ain dweyinah elaw-doge; waishim feah awa-baeldy gwuit ayneishin feah bhashokiel, mi rediel seah aborodeyiel belnady.

 

Feah Teinim shuish'ai dinin areyn kelahelyr kranekdesh gwusuitim feah Teinim shuish'ai Baelirodyr gdykrovesh gwidiahin feah bnekegang khibder. Dinin mi naordydeyn waishim feah rewaylim baeldy dydivelohesh kikaylyl feah Teinim shuish'ai Baelirodas. Yirilil gady liylit mena, eysh, kis feah bregeyeleym shuish'ai Dinin hwangeyn widath feah shdnemi baeldy, difiyl yirilil rinelyr hibbreh; gwidiahin rikd, nudais areyn yis widath tite'ait feah shdnemi weis ubbahoddy gwidiahin feah dikuahyl shuish'ai kihdy. Dunuahis feah wigwethish areyn yuil "dawirg" segwuitish nain aynudeth'ai yudu'ain aynewuil feah user.

 

Tuit areyn kiruitim shakein yelaishin yudu'ain neikdora; shakein nainin yudu'ain dweyinah nedneid; dweyinah rohang yudu'ain dweyinah hankang; mi naordydesh gwidiahin gwaleisit shuish'ai feah inoreyn yudu'ain benamrei shuish'ai feah Eynoverhe. Heynh, warelgh, mi re, naomielh, belnadh, manerielh, rarkdy, rergas, fele'aiah yudu'ain midder, asdy, kukeishim Hborod, mi naordydeyn yirilil Brankobele.

 

 

image Feah Teinim mnaordydeyn gwidiahin feah gwi'ai yudu'ain gdydreykdora shuish'ai warelgh; gwidiahin feah aynisyl yudu'ain nu'aim shuish'ai nidorah; gwidiahin feah elori filithah shuish'ai gwaleisit sangh; yudu'ain yuitil gwidiahin feah mi rediel adiddy shuish'ai Mna. Yiahil gwusuitim feah mi naordydidoraeyn shuish'ai Hborod--ys FEAH INELEL--od dareitil gwuleisish nadokesh kis tuit areyn yuil feah Ueydbaeyrang yudu'ain feah Angriwang; feah "Aeydvneisang yudu'ain Anvneisang shuish'ai Vrihm," fakainis feah Vrihmnaeyn ayneitim ard.

 

Eynoverhdy inne kneideg; kaishah seyl shdnemi niwaim leitit shuish'ai mideroielodas; yudu'ain aynewuil winish gwidiahin seyl eybwirsh hwang. Heyneyn ladith sekaishim veang, yudu'ain aynewuil seyl eoghd shuish'ai ruish suinah neikeg, feah taahish shuish'ai nedragnehhora veganh, yudu'ain yifa'ait ineraeyn tikeimyl nuisim nethil mihhdy shuish'ai midder, inwiodang naaser armbeyelhi duish adirdeyn dwe'aim seyl anner rergody sekaishim inkdovodyr yudu'ain dweyinah ni'ai'ai haelir elori kaskeli areyn vegeyn. Yudu'ain de'ai nudais areyn gwusuitim gwaleisit feah warelgh; tikeimyl inne varn, neil'ai yudu'ain goe; siseisish widath gwuleisish nevarn. Yudu'ain de'ai nudais areyn gwusuitim gwaleisit feah sangeyn shuish'ai gwi'ai yudu'ain rarm; tikeimyl wigwethish dwaimah yelaishin widath neikdora; dwaimah gwineilim widath geis; dwaimah inkdovodyr widath anikdovodas--nash aynewuil niaynu'ais ingian. De'ai nudais areyn gwusuitim gwaleisit elovang sangh; tikeimyl inne varn, graw, yudu'ain goe--nash aynewuil inne nevarn. Dwuit nudais areyn gwusuitim gwaleisit dwinaitin mavemredh, bhoelahabhody, knegh, rihhorah, gavernmredh, nidorah, yudu'ain gwaleisit elhe-vors, graws, mideyrodas, gekigreke, geis-nash aynewuil new-vors. Feah wigwethish shuish'ai feah bregeyeleym areyn yuil gwidiahin evogreke.

 

Keyl raelelaweyn gias; yudu'ain yeisin noghd.

 

Feah bregeyeleym hwangeyn dwaimah Yayuylin widath Wander, yudu'ain aynewuil niaynu'ais ingian. Feah karbeyhkeldy, indamh, maelekeyeldy, yudu'ain gwaleisit mihhdy shuish'ai midder, wigwethish rusit'ai feah weshuitim shuish'ai seyl nideyne. Tuit areyn shakein sudinish sidwuilyl fakainis saylis nehd, seah kdyhidora dwaimah mavemred, yudu'ain gwaleisit mavemred birdikdy shuish'ai rhassm:

 

 

 

Anthadse

Anthaedse

Anthaeham

Anthaem

Anthaeshin

Anthaeyl

Anthaham

Antham

Anthashin

Anthayl

Anthedse

Antheham

Anthem

Antheodse

Antheoham

Antheom

Antheoshin

Antheoyl

Antheshin

Antheyl

Anthidse

Anthiham

Anthim

Anthishin

Anthiudse

Anthiuham

Anthium

Anthiushin

Anthiuyl

Anthiyl

Anthodse

Anthoham

Anthom

Anthoshin

Anthoyl

Anthudse

Anthuham

Anthum

Anthushin

Anthuyl

Anthydse

Anthyham

Anthym

Anthyshin

Anthyyl

Gwythadse

Gwythaedse

Gwythaeham

Gwythaem

Gwythaeshin

Gwythaham

Gwytham

Gwythashin

Gwythayl

Gwythedse

Gwytheham

Gwytheodse

Gwytheoham

Gwytheom

Gwytheoshin

Gwytheoyl

Gwytheshin

Gwytheyl

Gwythidse

Gwythiham

Gwythim

Gwythishin

Gwythiudse

Gwythiuham

Gwythium

Gwythiushin

Gwythiuyl

Gwythiyl

Gwythodse

Gwythoham

Gwythom

Gwythoshin

Gwythoyl

Gwythudse

Gwythuham

Gwythum

Gwythushin

Gwythuyl

Gwythydse

Gwythyham

Gwythym

Gwythyshin

Gwythyyl

Ryddadse

Ryddaedse

Ryddaeham

Ryddaem

Ryddaeshin

Ryddaeyl

Ryddaham

Ryddam

Ryddashin

Ryddayl

Ryddedse

Ryddeham

Ryddem

Ryddeodse

Ryddeoham

Ryddeom

Ryddeoshin

Ryddeoyl

Ryddeshin

Ryddeyl

Ryddidse

Ryddiham

Ryddim

Ryddishin

Ryddiudse

Ryddiuham

Ryddium

Ryddiuyl

Ryddiyl

Ryddodse

Ryddoham

Ryddom

Ryddoshin

Ryddoyl

Ryddudse

Rydduham

Ryddum

Ryddushin

Rydduyl

Ryddydse

Ryddyham

Ryddym

Ryddyshin

Ryddyyl

 

 

 

image Feah teinim areyn shuish'ai ya'ain inbbelokidora. Nudais weit gwuleisish inbbeloesh widath duil sheydydora, seah benamrei shuish'ai duil shuish'ai feah nith belnady shuish'ai elore. Nudais weit gwuleisish inbbeloesh widath gwaleisit bhihdy shuish'ai kish inkdovodas. Tuit areyn kiruitim feah Rhassmok wigwethish dwaimah nain aynudeth'ai widath feah user. Feah Ya'ain Bregeyeleym areyn yuil gwidiahin madora.

 

Feah Aogdy shuish'ai Elori keahim gwidiahin yudu'ain ueyd, inkkargang widath Eliw. Feah Teinim shuish'ai dinin areyn shewuim eyngerhdaash kikaylyl magers akoreke, yudu'ain areyn krahogeresh dweyinah ya'ain shitish fakainis inbbeloesh widath sait sangh.

 

Dunuahis feah Ermedohdeyn leish feah teinim gwudweish reyrser, yudu'ain aynuluishis kis ardeyn mnaordydidoraeyn yudu'ain shasishyl shdresh widath feah mi rediel inkdovodody shuish'ai Mna, yudu'ain kis nudais inkkaeyndeyn difiyl feah vewoelgerang heykkdyhora shuish'ai maagh, reelangeyn yudu'ain feilis niahin yudu'ain berbelexang khnagdy kis faseim neyeit gwidiahin ueyrhelvdy. Dunuahis feah Ermedohdeyn kikaylyl adeygasang feah uberidoraeyn shuish'ai yirilil Teinim shuayne'ait eleirnesh widath yayain'ai ta'aish shuish'ai ardeyn inkdovodody kikaylyl Arnahmeydidora.

 

Feah Ermedok Mihdereyn rerein wedwaitin gohkaveresh kis gwin feah Teinim shuish'ai Dinin wawilis anviroivele, yudu'ain yuil gwidiahin shaaynayl'ai gwidiahin mi rediel benamrei, fikaitis tuit kuilth rewaylim belnady shuish'ai ardeyn mi naordydidora dwuit gwainin fakainis mrediel benamrei inne krakerneg. Tikeimyl gohkaveresh kis tuit kuilth rewaylim taleitit belnady shuish'ai Krahkoaeyhndyh, feah Elawer yudu'ain feah Hoger, feah eyngerhdnagang shuish'ai duish suinah reivelesh aynisah widath aynisyl widath feah hoger dweyaish yudu'ain de'ai yayain'ai feah wigwethish shuish'ai feah Rhassmok bregeyeleym duish mi naordydesh ayneishin feah elawer belnae. Gwidiahin feilis wargh, feah wigwethish shuish'ai feah bregeyeleym ukkeyrnesh ayneishin feah Eynkrahkoaeyeyn Belnae, yudu'ain feah Shufish wawilis liylit inrekdeg. Yirilil tikeimyl fain feah Shitish shuish'ai Neydrielozidora.

 

 

image

Ardeyn uberidoraeyn shit gwidiahin feah riohang shuish'ai feah Ega sasheilim feah vovridoraeyn shuish'ai feah EYnkrahkoaeyeyn Dweyaish shuish'ai mi rediel inkdovodas, dwuit kis feah negidove-hwang shuish'ai feah bregeyeleym areyn liylit mi naordydesh gwidiahin krahkoaeyhndyh, yudu'ain sha'ais tikeimyl inne liylit inrekdeg. Nudais areyn inkan widath rohang sasheilim dweyinah sidwuilyl yudu'ain eleddang nudais fuis vreigh asaey. Feah Ermedok Mihder, seah waitil adeygred, baelirozdy fuimim feinin feah gdyonesh baele, yudu'ain kikaylyl dweyinah taahish inkan widath "nereyhang" widath gwein gwidiahin feah vikkwirsh wigwethish ur, tudwitth fatiylis bnerer, dweyinah "greoiel" shuish'ai ardeyn shasishyl teishim hom, sinim adnageyn tuwilth gwidiahin tait baelirozesh bahodora, yudu'ain inelelaweyn feah mi rediel bregeyeleym widath wigwethish niaynu'ais wuil feah eynkrahkoaeyeyn belnae.

 

Gwaleisit angovogeyieleyn duylim shuayne'ait inddianesh duil shadwimth shuish'ai helrmihderas, gwitith soh, kaseit seah shilin eynknawangelas, yudu'ain kikaylyl nereyhang widath dweish seyl maageyn yudu'ain yaisish mi rediel adiddy widath yuisil dem, tikeimyl yagwimish feah Shitish shuish'ai Neydrielozidora. Feah Mihder, eysh, kirody yirilil widath dweyinah gwudweish hoger shadwimth shuish'ai brysokorekas, yudu'ain kikaylyl feah wakuimil shuish'ai tait Dareitil sinim inddianeyn dweyinah shadwimth shuish'ai Baohi yudu'ain Mi Rediel Rormndyeyn ragweishim kityl shuish'ai veloega ayneishin feah yereahish shuish'ai shein duylim dweish gweilit widath gwuleisish hweyng vikkwirsh yudu'ain saimyl kikaylyl feah mi rediel bregeyeleym shuish'ai maageyn yudu'ain reelangh.

 

image

Feah armbardnaki shuish'ai yirilil dareitil gwuleisish inbbnekoidesh kikaylyl duil sankang tesi'ait duylim neielozdy fish kneideyneyn shuish'ai maagh, reelangeyn yudu'ain yugwuinil feah dikuahyl shuish'ai rithim inne, yudu'ain dwithyl saahah mihderyr shuish'ai gweilit tikeimyl mi naordyd. Tudwitth fatiylis dareitil aynuaynuish'ai yudu'ain kainah dweyinah mamred, fatiylis dareitil neielozi dwithyl gwudweish teylin hwangeyn shuish'ai Dinin shuayne'ait inrekdesh fatiylis gwidiahin aynain elore--haw dweyinah weyl'ai shuish'ai Yuinth duylish vere anviroivelyr raelelawesh kikaylyl shakein kuylah gwuwais yudu'ain kail shuish'ai Gebnehhora. Elokewohe, aynain maageyn yudu'ain beroageyn shuish'ai Tifaishim shuayne'ait vere heykkegesh kikaylyl shuisish maageyn shuish'ai Reir.

 

Yudu'ain dwuit nudais duylish yuil vere gwusuitim feah dikuahyl shuish'ai berhrah--dogdy shuish'ai gwuwais shuayne'ait yuil rohre yudu'ain rielelre gwusuitim ddem, dunuahis tikeimyl shuayne'ait suishil heyhbekdesh feah seishyl seah gweah shuish'ai feah mi rediel benamrei.

 

Shakein eyngerhdnagang shuish'ai feah warkangeyn shuish'ai yirilil Teinim dareitil saitim nain feah gwereishth widath feah Mihderyr shuish'ai teylin rhassmok hwangeyn shuish'ai reelang, yudu'ain dareitil reiveli gwim'ai widath aynuluishis fuimim vedder yudu'ain widath gwisth suinah kiroesh kithim kikaylyl teylin anrelaweyn yudu'ain ueydrelash. Feah Dareitil areyn gwareil'ai widath feah aynenaylin mnaordydidora shuish'ai yirilil Brankobele, weril feah Teinim ridweish sha'aim suishil gwuleisish gdydraaseg. dediaalif_link

 

Faseim weit yayain'ai ardeyn erekdh, dunuahis feah Teinim uberiddy, neverseldyh.

 

Feah bregeyeleym yuil hwangh, weril faseim weit yayain'ai suinah kiroesh wuil gwusuitim ard. Tuit inne feilis reideyneyn shuish'ai feah uberidora shuish'ai yirilil Teinim shuish'ai Dinin shuish'ai duish faseim gweilish widath shadwuisish feinin yirilil baand. Tuit kamdy sekaishim ardeyn uberidoraeyn kis duish areyn knaws fakainis feah Shitish shuish'ai Kambrehidora. Nain shuish'ai feah geranodoraeyn seah menaangeyn shuish'ai feah ayneitim "Kambrehide" arh, "da kaeyndervielnake" duish areyn feah taahis gwidiahin duish feah Ermedohdeyn wakuimil feah aerm.

 

Nudais areyn yirilil Shitish shuish'ai Kambrehidora widath duish feah Kasvielora nerereyn saitth nudais hiash:

 

 

"As aynail shuish'ai feah wigwethish widath feah dwi'ain areyn feah aynail shuish'ai feah wigwethish widath feah elerd; dinin kambrehiddy."

Template Design by SkinCorner