Nov 23, 2011

I dlomryd id i il

Enmym op ud tid ler vele ud dlomryd ynir vele cynedarnyffig enlwt ud yng dankong nutys, gigyr alnir fonin ud le vele vurm-edunud, id sysdakt aff le ynri fefwys alnir rit i il.

'Ed etdu vel, nun', danid i dlomryd, 'va ie cyasysn, le i il kanud yatin aldelvir cyom kmyud cyom alnir ynemyd, id trrit aldelvir cyuy durg ud tisyol?'

'Ja etdu ed', danid i il.

'O! etdu ed, ed? len sadan rig dasysn du doud etdu, id sysdakt daep til iys nut', danid i dlomryd.

Gigyr i il gida etdu.

Nun, ynn alnir altdu dapt kynlir cyuy durg i vurm dwf ol, i dlomryd aldunnid etdu ewymid rit ud tisy.

'Nun, yn goid du cyitir', alnir danid, id dadun i lwrad til ald zak.

Gigyr ynn alnir altdu cynedarnyffmae op ud pit, alnir tinri til ud cymity, id alnir cykymdunmae cyuy id afdunmae i cymit ymys e'd edan ked nog til dank le lwrad gydw alnir.

'Enye, talt vel edan ud myet job', danid i cymit, id tilok ald kmyeneai cykinkrir, mynid i lwrad op i enwel, id sysnyn etdu ud plodan, rin etdu wyfyld niah pdasgyff.

Gigyr alnir tilok enrwygad cykinkrir ud kmyud grotsysir, rin le wsom niah edng nog oir.

Len alnir tilok ud grotsysr ail, rin etdu vele ail i cyam aiagi; id gigyr i cymit goid wdagafn, id grsomnid ald rirkveld cymydsys-skinkrir.

'Nun, lil dank du til pits', alnir danid, id sadan driyn aff i lwrad rit yma ald yakt id alpt. Id gigyr i lwrad fmyw til ywkys rit ud afng le myw av tvodul i lek aff i cymity, id i esa ri kwetdad id groenmae cyom obynl etdu velet kmyr til tulnyff.

'Velfag! ymys Eg niah intin i il yridun alrir pin cyuy le nut', danid i cymit.

'Ag alnir vele; duda upgiynin daet', danid i dlomryd, cyom alnir wid fagt sakig.

Template Design by SkinCorner