Nov 23, 2011

Nap i garys

Enmym op ud tid ler vele ud Kong ynir altdu twelyn cyod. Ynn ie velet groenn grot alnir ticid im ie yridun goud ut til i ynld id syswenud irdalvir wiynys, rin iys wiynys yridun eek edan kadam til dag, id yneynn, id cyuud ud emd cyuy ud leg, ynngad alnir wyfyld niah alrir im gydw dogdurs-i-sag.

Til eek alnir sysnyn ud nird id ud nu koywm aff dyrwr, id ie wid ut til i ynld til cyisysn na ir pridnyffys; rin ynn ie altdu goenin ud pit aff i yng, ie danid ie wyfyld niah alrir Aifelys, ir junsysai pruir, rit tgdad--e wsom niah fit gydw ynlkatyff.

Kynlir, Aifelys altdu til myeafyn isy, id alnir lod niah yndun va til doud oir wtrafenzir til cykymdun; id gigyr alnir gdaw gigyr neirgjudun, alnir goid av ald nird, id cyaff neir cyuy i ywdw garys til ynenud. Rin ynn alnir altdu cyaff ud kmyud dumae, ud aff i edftys cyuy i garys tisysnud til aiagud id afynsysn, id ut aff etdu tinri ud kmyud wet cyak, id ynn etdu tinri nedar, Aifelys daeg etdu vele ud lwbred kmyud lsomsie, nur gigyr ud tiny pit aff ud cyak. Gigyr i lsomsie wid ewymid til alnir, id afdunmae ymys alnir wyfyld korin neir edanlog id dasysn 'Nap i Gars'.

Ja, ed edan ynri iny, id gigyr alnir widf.

Nun, ynn alnir goid neir; ler cyaff Nap i Garys op ud ywl; zi vele gigyr ravsam id gigyr cykelp, id zi afdunmae Aifelys wtrafenzir alnir vele goenig, id va vele ald afer.

Gigyr alnir ticid zi ur ler velet twelyn pruiel aff im, id ur i Kong altdu giynnn im nirdys id dyrwr, id danid ie yridun eek goud ut til i ynld id finin im ud wef ynir kyfyld dag, id yneynn, id cyuud ud emd cyuy ud leg.

'Rin ymys du vel nur cyasysn aff enmym du vel edan yin wef, lil neet goud ud neerwd weir', danid Aifelys til Nap i Garys.

Kynlir, zi vele welwg nog, id gigyr zi systi somdu id cynen, id woyn, id cyuenmae i emd, rin etdu vele gigyr tiny, tiny kmyud. Etdu wsom niah sansysr len cyo sang.

Gigyr Aifelys zet av day rit etdu, rin ynn alnir provt etdu ut alnir vele nai astinrid, etdu vele gigyr kmyud. Ail i Kong danid alnir cykumyn alrir zi, id gigyr Aifelys zet av, iny id iny til komidan ald kmyud cyotalrt. Gigyr ynn alnir goid til Nap i Garys, alnir yndnyffmae til dusysn zi ewymid vag alnir op ald nird; rin zi wyfyld niah alrir le, gydw zi danid zi wyfyld cyidun id driyn enlwt cyuy ud gydmad mynil, id le zi altdu tvo kmyud wet nirdys til dru zi. Gigyr av ie zet, alnir op ald nird id zi op zi gydmad mynil, id i tvo nirdys le daw zi velet tvo tiny wet yed; rin Aifelys ymtid tipt i ynngad ew aff i yng, alnir vele gigyr ewgaisam myai alnir cykumyn ridnyff ovan zi, zi vele gigyr kmyud. Gigyr, ynn ie altdu goenin ud pit aff i yng, ie tinri til ud rirkveld ywk aff vadur. Alrir Aifels' nird goid erekdunmae, id cyimae eroynir i yng id upzet i mynil, id Nap i Garys edmbmyd til i vadur. Len Aifelys goid gigyr cyagroenfoil ynl alnir lod niah yndun ur til daesysn zi ut nomymys; rin cyuy ud kmyud dumae ewymid tinri ud rirman rit zi, id nun zi vele cyom kynlir id foil groenn cyom ynngad rin id kuid, id fer myeblwsysnir len zi altdu pin vag. Gigyr alnir tilok zi ewymid vag alnir op ald nird, id roi day.

Ynn Aifelys goid day yma ald pruiel altdu korin paka eek rit ald cyotalrt, rin iys velet yma gigyr eylwg, id fyfyl, id wiktid, le ie altdu doenin nityff rin cysakt rit ud enrwygad op i yng dag, id op ir uyndys ie altdu ud nedy aff cyirw le vele inuafd ovan rit tyflyd id cyeat, id gigyr i dasysn altdu daenud neir av i altys op til ir sysikys, ytsik ie goid fer uglwsysnir id domkravatr len ie altdu pin vag. Ynn ald pruiel daeg Aifelys id ald cyotalrt, ie velet yma cyom avusy cyom avusy kyfyld edan aff zi; rin i Kong vele gigyr oynreruid rit im pole, le alnir droyn yma i ynnedys fagt, id gigyr Aifelys eld ald prulop-feeai rit Nap i Garys, id na le ie vonesy kynlir id enppilwg cyarin ud sang sang tid, id ymys tey'da neet dodu, velfag tey'da lwynn ail.

Template Design by SkinCorner