Nov 23, 2011

Edmiki

EDMIKI

Enmym op ud tid ler vele ud eru ynir altdu ud nur ywfwd, id alnir vele nej osysr len jeer edm; id gigyr ie kymmae alnir Edmiki.

Nun, ynn alnir altdu korin til edan ymlog nog til yndun daet id fel, ald yuir ticid alnir til goud ut id velafyn alnir ud pridnyff, gydw nun zi danid etdu vele ywdw tid alnir insgyff yifyd daesysntyff ud wef. Ynn Edmiki agesy le, alnir vele ynri iny; gigyr ie goid ir driweg goer cyuy agin id zet av, id ald yuir dadun alnir til zi posom. Nun ie velet goenig til ud nesys vel ler vele ud enwfulwg grot Prinzin, rin ynn ie altdu goenin ud pit aff i yng, Edmiki vele loai id goenin. Ald yuir jasysnmae gydw alnir ymvel, id afnwmyd til alnir, id wept ynl alnir vele loai, id zi kyfyld niah finin alnir nomymys.

'Pip, Pip', danid Edmiki, 'alrir Eg enym'; id alnir altdu idin aldelvir cyuy i nird dwf yain.

Gigyr alnir tinri ut, id altdu til giynn ald vagt til ald yuir le alnir wyfyld niah doud gigyr ynlka rir. Rin ynn ie altdu driynn ud pit weir op, Edmiki vele loai nomymys. Ald yuir jasysnmae gydw alnir, id kymmae alnir, id wept; rin goenin alnir vele, id goenin alnir pmyeafnmae.

'Pip, Pip', danid Edmiki aff rydi; id len zi agesy ur alnir satid id titdurot, rin zi kyfyld niah finin alnir aff yma gydw i salda aff zi.

'Pip, Pip, velfag, alrir Eg enym nun!' danid Edmiki, id tinri ut aff i nird dwf oer.

Gigyr alnir altdu til giynn ald vagt le alnir wyfyld niah ud aldelvir nomymys; rin ie altdu nelbti driynn ud pit weir vag alnir vele goenin nomymys. Alnir kyfyld niah iw etdu. Cyom gydw ald yuir, zi jasysnmae, id wept, id kymmae alnir logyd nam; rin goenin alnir vele, id goenin alnir pmyeafnmae; id i rir zi jasysnmae, i yinda zi kyfyld finin alnir cyuy ynlka yng.

'Pip, Pip, alrir Eg enym ten', danid Edmiki.

Rin zi kyfyld niah yatin ut aff yma vel alnir vele, ald aiem luid gigyr trak, id yuffmyd.

Gigyr zi jasysnmae, id alnir tipt op cyasysnig, 'Pip, alrir Eg enm', id satid id kukmyd, rin zi kyfyld niah finin alnir; rin yma aff enmym i nird cynufenmae, id etdu cynufenmae Edmiki ut, gydw alnir altdu dapt ewymid ud aff ald noairilys.

Len ald yuir tilok alnir id dadun alnir til ud lyldyd; zi sgu nej ynngad yng, gydw zi daeg kynlir nog alnir kyfyld niah iw ilog aldelvir.

Gigyr, ynn ie tinri til i nesys, i furaiek vele pymle systi, gydw i Prinzin insgyff alnir ud cykon kmyud kenp, id etdu wsom niah sang vag i prulop tinri op tilo.

Nun, ynn ie velet goenig til cyidun neir til i prulop-feeai, Edmiki cyaff aff i pagd logyd i Prinzin dwf ew; rin alnir altdu woirda len nej cyitpsatys, gydw ynn alnir vele til edun alnir kyfyld niah daetin ewymid til i pagd; id gigyr ymys i Prinzin end niah elnid alnir ewymid op til etdu, alnir wyfyld niah alrir goid ud pit til edun.

Nun etdu wid ked id kynlir gigyr sang cyom alnir altdu til edun av ud dumyr, rin len ler tinri ud rirkveld cykol aff alyndat--talt alnir kyfyld niah daetin ewymid til; rin Edmiki pymle fonin ut ud yng til iw aldelv; alnir klwmnyffmae ewymid id cyaff op i dusyd aff i cykol. Rin len ler vele ud paff aff cyrildunig pudur daet cyuy i yid aff i cykol, id le alnir kyfyld niah daetin til inin ald alyndat til etdu, id gigyr alnir wid op id tilok ald cyitpsatys aff i rio aff i cyrildunig pudur; rin sysdakt len ynir cykumyn korin rin i Prinzin, rit ud rirkveld mynilfoil aff alyndat til inin etdu til i pudur; idf, enlsom! zi wid tilo ner til Edmiki, id datnid alnir ovan; id gigyr alnir fir ovan uynd id our, id vele droennmae cyuy i cyrildunmae pudur.

Template Design by SkinCorner