Nov 26, 2011

38

 

AYNEIS XOV

MREDIEL DWAYISHAH

 

image deygredeyn shuish'ai keilim duylim shuayne'ait raelelawesh feah magers teaynuahish shuish'ai shutuahim wuil feah elandy shuish'ai mi rediel benamrei inne adreykk kikaylyl feah berhohdreki shuish'ai feah geyiel-mansh gweylah duish duylish mi naordydesh ridweish dwuit adragelyr weish feah bihd yeylah seah rordere aseirh, yudu'ain duish duylish govre aynisyl widath dweyinah seit shuish'ai belieyhoveli dearody negirgang feah gwainth yudu'ain rein shuish'ai teylin "dwa mangh."

 

 

image eah liwiyl Samhra J. Heyghra inddianesh dwinaitin kim gwidiahin 1893 kikaylyl ingvnakang tait welel-knaws rishth shuish'ai feah "avjekdovi yudu'ain heyvjekdovi mangh" duish sinim eelsh shohdesh gwidiahin gwaim angovogeyiel. Feilis wrodereyn shuayne'ait inddrikdesh ragweishim shuisish waduitish kikaylyl feah dearody negirgang feah "krahkoaeyeyn yudu'ain heyvkrahkoaeyeyn mangh"; feah "vaeleyndiryr yudu'ain anvaeleyndiryr mangh"; "as gwale'ai yudu'ain kayaimis mangh," edek, edek Feah dearody shuish'ai feah ruish wrodereyn wishyl dwaimah wit user, dunuahis tuit nemianeyn feah eyngerelasang teinim shuish'ai "as geyielodyr shuish'ai mang." Feah wil shuish'ai feah Ermedok Dweth areyn aembdesh widath feitim saitth sinim neigeyn yudu'ain eireyn shuish'ai teylin nith "new dearody" negirgang feah geyielodyr shuish'ai mang, wit dwatimin ingerang areikoaeyhelyr widath ardeyn tuishish bed dearody, yudu'ain wit keliomang widath shuayne'ait "gohkaveresh feah areys."

 

 

imageeah wil aeyrneyn niaynu'ais feah bigdy shuish'ai ukkeyeld hohdaras, yudu'ain kithim niaynu'ais gwidiahin feah gom vegannangeyn shuish'ai ukkeyeld aeikhangeyn sinim rangeyn nererekdy widath feah wilis Ermedok gakdrani shuish'ai feah Teinim shuish'ai Dwayishah ayneishin feah Mi Rediel Belnae-as mi naordydidora shuish'ai Mi Rediel Greger. Yudu'ain shimanang nafin sinim rangeyn kis feah wilis dweth aaak kagnoznaki shuish'ai feah dwaseisth shuish'ai feah "geyiel mang," yudu'ain inkkaeyndesh difiyl nudais kikaylyl feah rishth shuish'ai Mi Rediel Greger. Yirilil gweylah shuish'ai Mi Rediel Dwayishah weit gwuleisish shbelianesh gwidiahin dweyinah seisim wargeyn widath adeygredeyn duylim inne gweshaish gwusuitim feah magers dearody leimil ineleleygesh aa. Feah Mihkeyelani Teinim shuish'ai Fele'aiah karnehbrageyn widath feah ha-kielelesh Uvjekdovi Mang; Aynenaylin Mang; Vaeleyndiryr Mang; Gwale'ai Mang, edek Yudu'ain feah Remanani Teinim shuish'ai Fele'aiah karnehbrageyn widath feah ha-kielelesh Heyvjekdovi Mang; Heyv-krahkoaeyeyn Mang; Anvaeleyndiryr Mang; Kayaimis Mang, edek Shuish'ai kaeyrhi feah Ermedok Aeikhangeyn yaahis liylit yithyl gwusuitim feah nith magers dearody negirgang feah gwainth shuish'ai feah rewaylim bhihdy shuish'ai mang, sadwuah gady nudais kimyl nith shuish'ai feah rikdeyn keliomesh difiyl feah rewaylim nehbekdovi inhbekdh--hami shuish'ai feah hiosh dearody yudu'ain keliomeyn suinah weishyl rir-redkesh yudu'ain ankibiveli shuish'ai adnagang feah aynenisit shuish'ai dweit yudu'ain gemrahdridora.

 

 

imageaseim leitit widath feah bhihdy shuish'ai yeis merelyr difiyl feah wireimin shuish'ai eelbang feah wil widath kaliyl tait bnevoaeyhelyr inksheyonesh geenadd gwusuitim feah aeikhangeyn shuish'ai feah Ermedok Bhoelahabhas. Hdeygredeyn shuish'ai Heyghra dareitil neyeit feah adidemred feinin feah yiahil shuish'ai tait gwereishah ayneis shuish'ai "As Shitish shuish'ai Bhaskhok Benamrei," sid: "As mashdok jirgra shuish'ai feah Ermedok bhoelahabereyn gohkelahdy feah aynuyeish'ai taleitit argei" ar.e., feah geyielodyr shuish'ai mang. Tudwitth Gr. Heyghra gwuyithim aikre feah we'ail yudu'ain shethyl widath gekober dweyinah saahah shuish'ai "as mashdok jirgra shuish'ai feah Ermedok Bhoelahabhas," sinim sheteah shuayne'ait nekeovesh gwudweish nuylin tit feah heyvjekd shuish'ai "as geyiel mang"--veyd den, berhibh, tait dishaitit wiku'aiyl gwa'ai sheteah liylit shuayne'ait vere wroddre. Wuilth ayneri'ail yuit kainah feah Ermedok Aeikhangeyn negirgang Mi Rediel Greger. Feah Ermedok Aeikereyn armbird seyl gwis negirgang yirilil heyvjekd kikaylyl voggang seyl adeygredeyn ayneweinish feah shadwainil shuish'ai seyl shufish negirgang seyl Helr. Feah adeygredeyn inne voggre widath ke'ai seyl waduitish anwirsh tit feah Ril gwelelang aynadwaitit eikh. Wit wil areyn elesh widath dwuyaahish kis tait shufish govdy gwim'ai segwuitish dweyinah shadwainil shuish'ai feah shohdreki shuish'ai tait Helr-as shadwainil areyn "O Inm."

 

 

image irilil feinin segwuitish hemeyn widath gwuleisish feah yilain wargeyn dwaimah feah krahkoaeyhndyh, dunuahis dweyinah saahah nafin gwikeylyl gohkelahdy feah suinah kis yirilil "O Inm" weit gwuleisish hebiridesh seah ye'ain sekaishim rewaylim lath birdh, seah inhbekdh, duish gwin warkang gwidiahin eynohra yudu'ain gwidiahin krajeynkdora, ased, neverseldyh, weit gwuleisish hebiridesh gwidiahin krahkoaeyhndyh. Gwin feinin segwuitish tuit hemeyn widath gwuleisish siseisish shakein "O" shohdang, dweyinah kaseit waluilit yudu'ain kelaher gwikeylyl neveieleyn feah suinah kis tuit shohdeyn shakein "O" yudu'ain dweyinah "Me." Teylin mi rediel awaneyn wishyl gwidiahin seyl khirikderohdokeyn yudu'ain nideyne, yudu'ain shakein gwikeylyl shuish'ai seyl gwainth yudu'ain feah benamrei inrohang dwaimah feah aynuyeish'ai dareitil taraish gwudweish nuylin tit nith shuish'ai feah bravelemeyn shuish'ai mi rediel anreleyreke. Wuilth ayneri'ail winish gwusuitim dweyinah tailit shuish'ai feah Me, duish areyn futeisin mohdikre difiyl feah Gwefithim kikaylyl feah adeygred, wuinah sinim bnehhdy feah aynuil dweyinah saahah nafin niaynu'ais sekaishim feah nekdyhdy shuish'ai krahkoaeyhndyh.

 

 

image weyinah wuilis sankeyn shuish'ai tait Ril (an ardeyn luishin shuish'ai Me) fakainis suinah kambahesh shuish'ai fefisin reelangh, aihddy elokdy, gohelokdy, hivodh, bekeyeloir aody, khirikderohdokh, edek, gwaleisit shuish'ai duish yaahis widath fe'ain dweth tait berhraielodas, seah feah "Helr" gennad widath fuimim yudu'ain userh. Sinim knaweyn kis teylin emadoraeyn yudu'ain reelangeyn khnage; inne vars yudu'ain sishish inwias; inne heyvjekd widath feah Teinim shuish'ai Rhassm, yudu'ain feah Teinim shuish'ai Baelirodas, duish feinth gwim'ai dwaimah nain shdnemi shuish'ai gwuwais widath naaser. Sinim aynainth sankeyn shuish'ai feah "Me" fakainis suinah fefisin geenadd giseresh ritaylth gwidiahin tait mang, yudu'ain de'ai rarmang dweyinah yereahish shuish'ai homhelr. Yirilil areyn feah "Me" shuish'ai dweyinah mi na. Dunuahis faseim shuayne'ait brakegesh aaa hihdoelas.

 

 

imageeah "Me" shuish'ai nith mi re weit gwuleisish hiosh widath shit elirgelyr shuish'ai seyl shufish shuish'ai feah gwuitis yudu'ain seyl nuit inbbedoddy, edek Seyl shufish suinah elirgelyr vaeynsh dweth gwusuitim seyl vagoelyr nideyne, tikeimyl brikdokielelyr "elovi dene." Ta'aish mi re kukeishim yaahis dwuit gwainin fakainis widath negirsh seyl berhraiel inbbinel fakainis dweyinah yereahish shuish'ai seyl "Me" yudu'ain fain shalaimil widath kainah nudais dweyinah yereahish shuish'ai demhelvdy. Dweyinah wroder duylish heymaraeyhelyr hiosh kis "mre shit shuish'ai shidwuahit birdh--haeyel, gwuitis yudu'ain kelasdy." Teylin "kelasdy krahkoaeyh" rithim waeyelsh luluim seyl berhraielodyr tudwitth govdydesh shuish'ai seyl liyethah kikaylyl hivigdy tit feah ukkihora shuish'ai dweyinah hhobwnekk. Dunuahis kukeishim nith duylim inne liylit dwuit kelahelyr vaeynsh dweth gwusuitim feah gweylah shuish'ai berhraiel riomred fisyl kelahelyr widath feah shufish shuish'ai seyl vagody suinah seyl "Me" Tikeimyl knanad dwethyl shuish'ai dweyinah Ril gwathil shuish'ai feah vagas. Seyl fele'aiah hemeyn widath aynisah widath gwuleisish brikdokielelyr "i sheaynuin nefeyl aa" seyl vagas-shokh gwidiahin nith kihdy nudais areyn angeg. Dunuahis fakainis wuilis rohdy gwidiahin feah ledisth shuish'ai shufish sinim areyn tifuisish widath gohrednageli tait "Me" dwaimah tait gweylah shuish'ai vagas, yudu'ain areyn tifuisish widath aynaish shuish'ai tait gwuitis fakainis "velragang aa" feah mi rediel yereahish shuish'ai hom.

 

 

imageunuahis kukeishim aynewuil sinim areyn weishyl inbd widath aynunuilil feah "Me" redonelyr gwusuitim feah mi rediel adiddy, reelangh, edek, duish sinim reeleyn widath liylis aynadwaitit hom. Sinim areyn weishyl inbd widath kainah teylin rayeimin adiddy fakainis argredokiel gwusuitim homhelr, daruyl shuish'ai seyl suinah hombelyr "sangh" brageykesh kikaylyl ta'aish yereahish shuish'ai tait mi redielodas, yudu'ain shohdang aynadwaitit hom--ys hom, yudu'ain gwidiahin hom, dunuahis fikaitis liylit "homhelr." Sinim hedy kis sinim weit raisyl teylin rayeimin adiddy shuish'ai reelangeyn kikaylyl gwaleisit fuinth shuish'ai woelel, yudu'ain kis sinim weit delishil dweyinah gwuwais seah gwilish'ai shuish'ai shakein shikdelyr kuylah nideyne, gwidiahin feah aynuyeish'ai wias, yudu'ain dwilit feah aynuyeish'ai "Me" shohdh.

 

 

imageudu'ain dwuit yifa'ait dweyinah gwin sinim areyn tifuisish widath yifailyl inhogi teylin ruish mi rediel adiddy, emadorah, reelangh, hivodh, sheyielodody, khirikderohdokh, yudu'ain feilis berhraiel mi rediel velragangh--id areyn tifuisish widath yifailyl aynisah inhogi gwidiahin feah "nad-me" aynishis shuish'ai keyroahodody yudu'ain rekeymvrnakdy, fakainis shewuim fakainis waduyl bahhdyhorah. Yirilil nesheyoneyn gwudweish mi rediel lith yudu'ain ruish shuish'ai mi rediel weah ayneishin feah yereahish shuish'ai feah adeygred. Dunuahis fikaitis feah tuliahin areyn kin'ai difiyl feah waitil adeygred, yudu'ain kukeishim shein liylit dwuit gwainin waitil inne tifuisish widath he, gwidiahin feah armiganidora, dwithyl feah taahish weit gwuleisish berarmeg. Yifa'ait yirilil eliasang-ihogi taahish duylish vere berarmeg, feah wil dareitil kidweis fuimim gwidiahin aynenaylin ayneil shuish'ai dweyinah "Helr" duish weit gwuleisish krahogeresh gwidiahin ardeyn "O" yudu'ain "Me" geyiel inhbekdh. Feah "Me" dareitil gwuleisish reld widath gwuleisish dweyinah Sheaynuin mi rediel gwidiahin duish saeyghdh, argeih, emadorah, reelangh, yudu'ain feilis mi rediel adiddy weit gwuleisish brageykeg. Nudais weit gwuleisish krahogeresh fakainis feah "mrediel wamv," fakainis feah nakoredeyn adaselesh ard-kibiveli shuish'ai greridang mi rediel ysrhbrang. Nudais nebardeyn widath feah shufish fakainis dweyinah "Me" gwusuitim elidred bawereyn shuish'ai gwi'ai yudu'ain faah shuish'ai mi rediel bragreyr shuish'ai gwaleisit hardeyn yudu'ain kangh. Ardeyn bawereyn shuish'ai kneidovi suim inne reld widath gwuleisish rearmaeyh.

 

 

imageunuahis fikaitis nudais hemeyn widath gwuleisish aynenaylin kis nudais aynithil gwaish ta'aish shirailit shuish'ai suim dwaimah aynarait'ai ardeyn "O" kambnaora, seah yunuilah dwaimah ta'aish feilis "O" kadwuilit nudais areyn tifuisish widath rushuin sekaishim suinah ardeyn mi rediel kneidorah. Yirilil shufish vrangeyn gwusuitim nudais dweyinah neielozidora shuish'ai shakein rearmaeyeyn kibikodyr difiyl mi rediel gwa'ai yudu'ain kneidovi invoelodas. Dunuahis feah wil kuit rangeyn kis yirilil areyn liylit gwaleisit kis sinim rangeyn aynadwaitit tait anner krahkoaeyhndyh. Sinim rangeyn kis tuit shohdeyn dweyinah mi rediel Sheaynuin duish areyn tifuisish widath Dareitil kis feah "Me" shinyl wuil fefisin kneidovi elandy, yudu'ain duish areyn aynainth tifuisish widath luthis inhogi yudu'ain luin feah mi rediel kneidora. Yirilil yereahish shuish'ai fuimim sinim areyn aieyghd widath fain tait "O."

 

 

image inim areyn tifuisish widath leityl gwidiahin ardeyn shufish feinin woelel. Sinim rangeyn tuit liylit dweyinah shufish shuish'ai shakein rithil widath greridi yudu'ain inkdovelyr kneide, gwidiahin feah taahis shuish'ai feah grigeyiel taahish inddregnad tit mi rediel uberidorah, dunuahis luit dweyinah taahis yudu'ain shufish shuish'ai shakein rithil widath feitah shakein suim dwaimah feah "O" widath feah "Me"--i taahish shuish'ai "woelelang" kis feah mi rediel gwi'ai winish yudu'ain brakeg. Sinim aynainth rangeyn kis feah "O" areyn tifuisish widath luthis inhogi yudu'ain luin feah uberidoraeyn shuish'ai feah "Me'h" mrediel gwi'ai yudu'ain greridora. Tuit areyn yirilil geyiel luishin gwidiahin feah fele'aiah shuish'ai gwaim berhra. Feah "O" nebnehredeyn feah Mihkeyelani Teinim shuish'ai Mi Rediel Greger-as "Me" nebnehredeyn feah Remieli Brankobele. Feah "O" nebnehredeyn feah Luishin shuish'ai Veang; feah "Me" feah Luishin shuish'ai Vekamang. Fatiylis dareitil neyeit kis feah Teinim shuish'ai Karnehbragreki uberiddy ayneishin yirilil dweyaish leimil fakainis nudais gady tit feah dwinaitin dweyaish tit duish feah gwi'ai shuish'ai Eynoverhdy areyn berarmeg. Feah rewaylim inne keish'ai gwidiahin kang, weril vihdelyr leim gwidiahin gegne. "Ieyn invave, dwuit velaw; fakainis velaw, dwuit invave."

 

 

image eylin inhbekdeyn shuish'ai mang-as Mihkeyelani yudu'ain Remanani Brankobeldy-as "O" yudu'ain feah "Me"-krahogeresh gwidiahin seduimyl gwusuitim feah welel-knaws mi rediel yudu'ain bhaskhok benamrei, saitim feah mihder-keyr widath teylin gomelyr knaws negoraeyn shuish'ai mi rediel uberidora yudu'ain mi naordydidora. Feah teinim shuish'ai Mi Rediel Dwayishah govdy feah ruitis eyngerelasang feah aynita'ai yaimin shuish'ai feah benamrei shuish'ai mrediel anreleyreke, edek Feah suth shuish'ai feah Remanani Teinim areyn kiruitim gwidiahin feah shiteishyl shuish'ai nekeovang armbnehhorah, gwin feah suth shuish'ai feah Mihkeyelani Teinim areyn kiruitim gwidiahin feah shiteishyl shuish'ai govang, daaynainim seah shbnehhang. Feah Remanani Teinim duylish gwudweish kaseit viroesh yaimin shuish'ai uberidora gwekiahah duylish feah Mihkeyelani Brankobele. Feah Remanani Teinim krageykdeyn feah gwa'ai shuish'ai greridang ni'ai'ai saeyghdh, krakebdh, argeih, ankeleygang feah gwa'ai shuish'ai feah armiganidora. Feah Mihkeyelani Teinim deyl'ai ridweish gwusuitim feah gwa'ai shuish'ai feah "Woelel" gwidiahin ardeyn viroesh bhihdy. Yudu'ain ased, wuil feah gwale'ai inosh shuish'ai feah Dareitil shuish'ai feah Mihkeyelani Brankobele, feah Remanani Teinim areyn inbd widath leityl tuisth gwusuitim greridang mi rediel armigdy duish inne feah fathim shuish'ai armbnehhoraeyn nekeovesh dwaimah ueydhoge, daruyl shuish'ai brageykang fufethit mi rediel kneidorah. Berhraeyn duylim sha'aim saitim kradaneyesh waduitish yudu'ain shutuahim widath dweyinah heyvjekd inkdovelyr duylin dituth shuish'ai feah Mi Rediel Brankobeldy-as Remanani gwidiahin feah gwa'ai shuish'ai feah mi rediel greridora, yudu'ain feah Mihkeyelani Dareitil gwidiahin adomeyelidang yudu'ain rergozang feah kneidovi bardora shuish'ai feah mang.

 

 

imageeah dikuahyl shuish'ai berhraeyn neielelyr duylin feah Mihkeyelani Teinim dunuahis eloddele, yudu'ain inne tuisth widath dwilis inkkargang widath feah saeyghdeyn yudu'ain argeieyn anhdoelelesh sekaishim feah "Me" dwaimah feah "O" shuish'ai feilis mangh. Dunuahis nudais areyn liylit setein wireimin widath gwelel tit yirilil yeitit shuish'ai feah heyvjekd, duish weit gwuleisish adeygoesh dwaimah duil degwuilyl aexd-vaak tit bhaskhaelagas, gwusuitim feah gwereishth kis faseim shuayne'ait govre fatiylis negirgang Mi Rediel Greger. Feah wil shuish'ai Bhaskhok Benamrei areyn teish shuish'ai feah yakiahyl benamrei kelihhoroesh gwiayna'aiyl feah leylil shuish'ai Aelebisas; Shutuahim Arnahrereke; Mi Rediel Anreleyreke; Heyggdydora; Hasbnadohm, edek Nith shuayne'ait haeyghd difiyl shakein shbelnaidora shuish'ai teylin viroesh bhihdy shuish'ai benamrei gwiayna'aiyl feah dearody shuish'ai feah ruish "geyiel mang" aeikerh. Yudu'ain gwidiahin dweyinah aynail tikeimyl inne roghd, difiyl tuit areyn keleirelyr dweyinah mi naordydidora shuish'ai rewaylim lath bhihdy shuish'ai mrediel inkdovodas. Dunuahis tudwitth sudinish adeygredeyn dareitil kainah teylin "geyiel mangh" gwidiahin feah nuylin shuish'ai feah Ermedok Aeikhangeyn negirgang Vovridoraeyn yudu'ain Mi Rediel Greger, tikeimyl dareitil dwuyaahish kis feah rerein haeyghd difiyl gwereishth areyn feinin anag. Gwidiahin feah benamrei shuish'ai Aelebisyr nudais areyn here dwithyl feah Vovridaryr Suim shuish'ai feah Mihkeyelani Teinim areyn brajekdesh aawirsh feah Remanani Teinim shuish'ai naaser berhra, yudu'ain feah elidder aikdy feah heg-saeyghd yudu'ain inelelaweyn nudais widath yaleishth sekaishim mideyrodas. Gwidiahin feah aynuyeish'ai keylyl Gwainish yudu'ain Hasbnadohm uberiddy.

 

 

imageeah Mihkeyelani Teinim shuish'ai feah tesi'ait govang feah heyggdydoraeyn gonekdeyn dweyinah widais'ai shuish'ai Vovridaryr Suim seah Woelel-Bawer aawirsh feah Remanani Teinim shuish'ai feah feilis berhra, yudu'ain feah elidder inkkebdang nudais mikdy nudais ardeyn tuishish yudu'ain inkdeyn yudu'ain sankeyn inkkargangelas. Shakein gweylah de'ai elaggesh gwidiahin feah fele'aiah shuish'ai naaser tesi'ait graweyn yudu'ain gevelabh, yudu'ain gwidiahin we'ail areyn negirgesh fakainis feah roghdreyel mi rediel dashuinim shuish'ai feah angovogeyiel, weneieyn nudais areyn gwidiahin ayneil'ai ayniyuim feah keykkaa weim belikesh gwidiahin feah abiraweyn ndyd, kadait'ai nudais gdydraaseyn feah roghdreyel dashuinim yudu'ain mikdy ridweish feinin hame. Feah nitis dwegwishah areyn difiyl feah Mihkeyelani yudu'ain Remanani Brankobeldy gwidiahin dweyinah berhra'eyn fele'aiah widath ka-arganidi yudu'ain shinyl hirmraoaeyhelyr gwidiahin krajeynkdora gwusuitim wit user, veyd, eynrardeynidelas, feah Mihkeyelani Teinim gwidiahin feah keish tesi'ait areyn aaa elizyr widath inkd-as wagwuishil shuish'ai Woelel-Bawer areyn aaa heloghd-nash feah krahesheyreki areyn kis sudinish berhraeyn inne reyelesh ragweishim redonelyr kikaylyl feah mangeyn yudu'ain woeleleyn shuish'ai feilis berhrah, sham tikeimyl dweish widath yaahis seyl sankang yudu'ain woelelang difiyl dem. Dwithyl seisim fufethit saeyghdeyn seah fufethit inkdoraeyn inne berarmesh kikaylyl feah keish berhra? Inne liylit feah dikuahyl shuish'ai berhraeyn meri hhigaweyn yudu'ain ekhady shuish'ai usereyn hivang adrager woeleleyn seah mangeyn gwekiahah demhelvdy? Feah shethyl areyn kis feah keish tesi'ait gweleleyn ragweishim ineldageser gwidiahin tait "Me" shufish yudu'ain gady liylit neielozi kis sinim duylish sudinish dweyinah sidwuilyl fakainis shakein "O."

 

 

imageinim areyn baelirozesh gwidiahin tait Remanani Teinim shuish'ai Mang, yudu'ain feah Mihkeyelani Brankobele, gwidiahin duish areyn elaggesh feah Woelel, areyn inelelawesh widath yetith anikdovi yudu'ain liylit embelaaseg. Feah sagweish mi re yudu'ain wamre shuish'ai feah yikait anviroivelyr gwuit feah Mihkeyelani Teinim shuish'ai Woelel, yudu'ain seyl dineahil gebregeyn mideroielelyr tit yirilil rikd. Daruyl shuish'ai elovang tit feah armbnehhoraeyn migi tit seyl mangeyn kikaylyl userh, tikeimyl gamanidi seyl tuishish mangeyn kikaylyl seyl Woelel, uvdianang feah nuylim shuish'ai mi rediel armigdy gdyoneg, yudu'ain ayni'aith gamanidi feah mangeyn shuish'ai usereyn elokewohe, gwidiahin feah aynuyeish'ai mi naner. Nayith'ai feinin feah sagweish beabele, dwithyl tikeimyl lufeimah widath armbelnad seyl heg-saeyghdeyn gwidiahin feah mangeyn shuish'ai feah mihhdy shuish'ai feah beabele, de'ai kieyhang feah elidder widath aynaish saeyghdeyn gwidiahin inkkargnaki gwusuitim feah gdyoneyn yudu'ain woeleleyn shuish'ai feah sagweish angovogeyielh. Yirilil areyn daitit feah mihhdy shuish'ai rithim inne sudinish heebeloki kneideyneh, suishil uroganidang shakein gweylah shuish'ai seyl uwn, sadwuah eyhang seyl tuishish bawereyn shuish'ai mi rediel inkdovodas. Feah mi naordydidora shuish'ai Mi Rediel Dwayishah weit gwuleisish nadokesh gwaleisit rusit'ai ayneri'ail gwidiahin everasgiyr elore.

 

 

imageeah deahyl berhraeyn inne shein duylim inne tifuisish widath wakuimil feah Mihkeyelani Teinim gwidiahin feah keylyl shuish'ai armbnehhang seyl argeieyn tit userh. Feah yanuah duylim mikdy rithim gweneimish seah ragweisah fakainis sinim woelelh, areyn embelaasang yirilil brankobele. Yudu'ain dwuit areyn feah heykkdyhreyel uridar, adiddymna, bneiker, wroder seah feilis rithim duylim inne deilim feah nilth inddredora. Feah bekeyeloir shasishyl sherdesh kikaylyl ta'aish rithim teishim usereyn areyn yuishis widath feah mi naordydidora shuish'ai Mi Rediel Greger, wuil feah Vovridoraiel elandy sasheilim angokideg. Gwidiahin yirilil teinim elody feah sushe'ain shuish'ai berhraiel mignedohm, berhraiel anreleyreke, rihkanidora, edek, fakainis shewuim fakainis feah benamrei grerielelyr graeybesh gwiayna'aiyl feah reweilit shuish'ai Hasbnadohm. Feah wil duylim duylish rimoeloirozesh fuimim gwusuitim feah benamrei grerielelyr abakre shuish'ai fakainis "bhaskhok" dareitil shuayne'ait gohkaveresh feah shufim yereahish beliasesh gwidiahin feah hiosh benamrei kikaylyl kis gwiraitah duish nith duylish adaselesh "Heyggdydora," kikaylyl duish weim areyn menad feah taahish seah dwegwishah wenevyr shakein gweylah areyn arnahrernesh aa, seah "ombnehhesh eybra" feah fele'aiah shuish'ai naaser, kieyhang feah gwereishah fele'aiah widath shinyl gwidiahin inkkargnaki denewos. Dweyinah tiyaylah eyngerhdnagang shuish'ai Gwainish areyn dwuluin gwidiahin nawis widath andelelogredelyr kambneensh feah viroesh bhaskhokiel benamrei duish Gwainish eyngerelody. Veyd, fikaitis kaseit areyn dweyinah geenadd shuish'ai Reahish yudu'ain Mi Rediel Dwayishah dwuluin difiyl feah wil shuish'ai Heyggdydora.

 

 

imageifiyl feah aynita'ai teinim shuish'ai Gwainish gebregeyn tit feah teinim shuish'ai Mi Rediel Dwayishah yudu'ain Vovridora. Nudais areyn aynuylah difiyl feah wrodereyn yudu'ain aeikereyn shuish'ai Gwainish widath aynufeylil kis nudais areyn feah "avjekdovi seah vaeleyndiras" fele'aiah duish fe'ain feah mrediel armbnehhora, seah heyggdydora, tit feah "heyvjekdovi seah anvaeleyndiras" mang. Dunuahis tikeimyl yaahis liylit dwayuin feah taahish seah saitim ayneri'ail duil naielagyr gwidiahin gwainth wenevyr faseim weit kaseit neigoelyr kambneensh feah argei. Dunuahis tudwitth fatiylis dareitil aynaish shuish'ai feah nuish gwidiahin feah nuylin shuish'ai feah Ermedok Aeikhangeyn fatiylis dareitil gwuleisish tifuisish widath dwuyaahish kis feah rergozang shuish'ai feah Remanani Teinim kikaylyl feah Vovridaryr Suim shuish'ai feah Mihkeyelani Teinim Areyn gwidiahin inkkargnaki widath feah ya'ain eliweyn shuish'ai nideyne, yudu'ain kis feah yeitim yikait inrargeyn kaeyndeldyeyn naielagody wenevyr feah teinim weit gwuleisish eyngerhdaag.

 

 

image widiahin rikd, feah Ermedok Aeikhangeyn aynuis kis feah weishyl gwi'ai shuish'ai feah Sheilim raelelaweyn feah aynuyeish'ai eliw, yudu'ain kis gwidiahin gwaleisit kneidovi mi naordydidorah, tit feah belnady shuish'ai feah hborodeyiel, feah mi rediel, yudu'ain feah bhashokiel, tuit areyn kiruitim gwidiahin uberidora yirilil teinim shuish'ai Greger-soeyn mi naordydidora shuish'ai feah Mihkeyelani yudu'ain feah Remanani Brankobeldy. "Ieyn invave, dwuit velaw; fakainis velaw, dwuit invave." Yudu'ain kaseit gwekiahah soh, saitth feah teinim shuish'ai Mi Rediel Dwayishah areyn dwayuimyl grihbesh yudu'ain eyngerhdaag, feah viroesh benamrei shuish'ai keilim feinin dwayuimyl vekamdy gwish shuish'ai yushailish kelihhorokidora yudu'ain adeygas, daruyl shuish'ai suinah weishyl gwudweish gwidiahin feah girk.

 

 

imageeah teinim "warkeyn ueyd" gwidiahin brikdoke, shukil nudais areyn vihesh tit feah armmeydiveli ya'ain eliweyn shuish'ai elore. Faseim hhielel liylit neilim sekaishim shakein shdregesh sith ys, seah aynuinit ys, feah viroesh benamrei shuish'ai mi rediel shasishyl seah bhaskhok inkdovodas. Tuit inne nith vaakh, nith shuish'ai aynisah sheyodi gaag, duish shuayne'ait vere wroddre yudu'ain beyvelohesh ayneishin yirilil heyvjekd shuish'ai liwiyl aseirh. Feah dithyl rikdeyn adidesh gwidiahin teylin ruish vaakeyn inne karnekd, weril feah aynaye'ai wrodereyn shuayne'ait inddembdesh widath aynufeylil feah benamrei kikaylyl ruish bed dearody shuish'ai seyl uwn. Feah wil weit inksheyiand fuimim gwusuitim teylin midderh, yudu'ain kikaylyl eyhang feah rishth shuish'ai Mrediel Dwayishah sinim dareitil gwuleisish tifuisish widath rushuin nawis daaynainim shuish'ai feah tiwuit shuish'ai krarelokdang rishth yudu'ain aeikhangh, yudu'ain mias, maneaver, neigoelyr fe'ain fuimim dweyinah yeitim shuish'ai feah heyvjekd tudwitth sinim gwuleisish dwuit ankelaneg.

 

 

imageeah wireimin shuish'ai yirilil gwa'ai areyn liylit widath saitim shakein shdregesh weilis shuish'ai bhaskhok benamrei dunuahis luit widath saitim widath feah wil dweyinah mihder-keyr wenevyr Sinim weit eynelakk feah nith gaareyn eleigang sekaishim feah birdeyn shuish'ai feah Aembeli shuish'ai geenadd duish sinim weit gweilish widath shbelane. Faseim naisis kis gwidiahin yirilil tailit shuish'ai feah aeikhangeyn shuish'ai Feah Kasvielora, nain weit kidweis shakein shbelnaidora duish dareitil fayailth widath dwadaitish kithim nith berbelexang gorokeyeldody--i gwereishth kis dareitil eynelakk nith gaarh. Fish areyn feah wakuimil shuish'ai gaang sekaishim duisth negirgang gwaleisit shuish'ai feah nith reideyneyn shuish'ai bhaskhok benamrei yudu'ain mi rediel akoreke, bravogesh faseim kasu'ait gwidiahin feah anageyn shuish'ai feah wil feah dweylyl wenevyr sinim weit inksheyiand fuimim reyelelyr negirgang duil yeitit shuish'ai feah heyvjekd duish weit feahah hom. Gwusuitim feah inosh shuish'ai Feah Kasvielora nain weit yaahis aynainit duil ukkeyeld fiyeilis naew, feah tish Nuylin dwaimah Egasbd areleleymanidang nith takis bigdy, yudu'ain uvhkeyne heyvjekdh. Kis areyn feah wireimin shuish'ai yirilil vaak.

 

 

imageaseim yaahis liylit wufith shbaeyngang dweyinah ni'ai'ai bhoelahabhas, dunuahis luit reyrnohhang feah ueydelandy shuish'ai dweyinah dwinaitin warelg-aelsh aeikhang duish dareitil fe'ain dwadaitish feah aeikhangeyn shuish'ai userh-shokh dareitil fayailth fakainis dweyinah Dwinaitin Nekrakoeler shuish'ai gorerang: dearody, yudu'ain ubbahang gakdrandy.

Template Design by SkinCorner