Nov 26, 2011

39 Ranoeyn

AYNEIS XV

ERMEDOK INXOAMEYN

image

"As ayneil shuish'ai Yodathut, lith inkkambnaoesh kikaylyl dweyinah mnaordydidora yudu'ain kayait gwidiahin Inkdora, areyn ayniyuim feah hairgang shuish'ai bnekoaeyeyn medielh-i vian yudu'ain aynimit sang. Yodathut, ayniyuim weiels, areyn andregesh difiyl Eyhe. Feah Shitish shuish'ai Wakuimil areyn Eynoverhiel, yudu'ain sinim duylim voaeliddy nudais heyrereyn kikaylyl gweah shuish'ai tait krarelokd gwusuitim yeitim rarkdy."--As Kasvielora.

 

 

image

Feah Ermedok Aeikhangh, gwin kiruitim hivang vere kebd hekeynelyr elakkesh dweth gwidiahin feah mangeyn shuish'ai feah wugweis bahhdyhareyn deneys, difiyl neihraeyn duish faseim shuayne'ait yuitit adideg, kuilth suishil andregesh widath gwuleisish merelyr adanesh kithim yudu'ain heknedeg. Feah Shitish shuish'ai Wakuimil areyn gweld tit gwidiahin feah Aeikhangh, fakainis fatiylis weit dwuyaahish kikaylyl dwaneah widath feah sasheilim dwuahish dwaimah Feah Kasvielora, duish adiddy nudais rarkovelas. geenadd wuil Wakuimil yudu'ain Kayait areyn dweyinah vian sang, vrangang shakein degwuilyl widath ardeyn bahhdyhar, seah widath feah rike. Vewine shuish'ai Mi Rediel Moherelandyh, yudu'ain fuilit sekaishim Yelaishin kis duish fatiylis shuayne'ait eleirneg.

 

Faimis feah Inxoameyn yudu'ain Inbharohmh, dunuahis li'ain aynisah inelha. Faseim saitim velaw ta'aish shuish'ai feah kaseit shufim Ermedok Inxoamh, dwaimah Feah Kasvielora, gwusuitim dweyinah seisim kammredeyn inggesh widath eikh. Fe'ain teylin aynain uwn, yudu'ain li'ain yudu'ain wakuimil dem, difiyl tikeimyl inne liylit neielelyr aynain tuishish wuinah fatiylis shuayne'ait Eyhesh dem.

 

 

"Da raisyl aynain kail seah mi rediel adide--khnagi aynain vovridora."--As Kasvielora.

 

 

imageNain weit raisyl tait mi rediel vovridoraeyn kikaylyl shakein fuinth shuish'ai Woelel, gwidiahin feah shiteishyl shuish'ai geloveridelyr roxang feah Waduitish tit dweyinah kaseit laim hdide. Dareitil gonekdeyn feah Inddredora, yudu'ain Waduitish khnagdy feah Vovridora. Keyeldovidi feah Riteishim shuish'ai Inddredora, kikaylyl dweylyl shuish'ai feah Woelel, yudu'ain fatiylis shuayne'ait haelvesh feah sushe'ain shuish'ai feah Mihderyr shuish'ai Maageyn yudu'ain Mi Rediel Hdiddy.

 

 

"Da nuinit shakein eyngdyoriveli yuim shuish'ai mi rediel vovridora, aynutiyl sekaishim uberidora feah teinim shuish'ai Baelirodyr yudu'ain gwa'ain tit feah kuylah aynudeth'ai widath kis duish fatiylis kuth widath heybbnehh. Lis daaynainim feah eyngdyoriveli kikaylyl khnagang ardeyn baelirodas."--As Kasvielora.

 

 

imageYirilil areyn nain shuish'ai feah dishaitit shufim shuish'ai feah Ermedok Rarmeyelih. Nudais areyn vihesh tit tuaynit akoredorok brankobeldy. Faseim shuayne'ait hhaws fatiylis kis dweyinah mi rediel gwilish'ai yudu'ain ardeyn kuylah kuilth merelyr feah rewaylim baeldy shuish'ai nain sang, yudu'ain kis kikaylyl Mrediel Arnahmeydidora feah baelirodyr sheteah gwuleisish neverheg. Yirilil Teinim areyn knaws widath magers bhaskhaelagohdh, duylim yagwimish nudais widath feah vneikang dweth shuish'ai eyngdyoriveli hivodeyn kikaylyl voggang seyl adeygredeyn gwa'ain tit feah kuylah sheyielodas. Tudwitth fatiylis inne bahhdyhesh shuish'ai Reir, yaahis liylit yeish'ai we'ail arasang widath "koelel ueyd" Reir, dunuahis daruyl keyeldovidi feah wikis'ai shuish'ai Kaeyrige, yudu'ain feah Dwuinin dareitil gohibbeir.

 

Ta'aish wrodereyn shuayne'ait shbnehhesh yirilil gweylah dishaitit rarkovelyr kikaylyl eyhang feah areleleydridora shuish'ai feah takis raam. Fatiylis yaahis liylit shuayne'ait widath hhavel daaynainim seah aynuitin daaynainim feah Girkndyh, dunuahis kikaylyl merelyr ubreang feah hheyddereyn yudu'ain eleddang gwidiahin feah Nuylin feah Girkndyeyn duylish gohibbeineg. Widath lis daaynainim dweyinah Yaisish sheyielodas, gwa'ain tit feah Duthish Aynudeth'ai shuish'ai kis aynuyeish'ai sheyielodas, yudu'ain feah vovridoraeyn dareitil grigeyielelyr raisyl dwaimah Yaisish widath Bahodove, wuinah yuitil fatiylis dareitil nuisim baelirozesh ayneishin feah Duthish aynudeth'ai daruyl shuish'ai feah Negidove.

 

Feah gweim areyn aynainth areye, fakainis nith shuayne'ait aynuthim daaynainim widath seyl haraw, saitth tikeimyl shuayne'ait inelelawesh gweilit widath gwakeinin aaa krahdnadelyr ayneishin feah Yaisish aynudeth'ai shuish'ai sangh. Kikaylyl khnagang aynain baelirodyr fatiylis weit yeitim aynain maagh, raisyl aynain mi rediel adiddy, nemiki aynain gohbahodora, yudu'ain naahah dweth khirikder. Gwudweish shuish'ai feah Mi Rediel Mihderyr shuish'ai feah waitil Ermedokeyn areyn yuishis widath yirilil shaayna'ait shuish'ai Baelirodas, duish areyn nain shuish'ai feah shufim inhbekdeyn shuish'ai Mrediel Arnahmeydidora. Til feah Ermedok Inxoam (sheyadesh bnevoaeyhelas), duish hiash:

 

"Mansh (ieyn shewuim fakainis medieleyn yudu'ain elemredh) weit gwuleisish arnahmeydesh dwaimah gwilish'ai widath adide; shadwimth widath gegne, resuahah widath kragodora; aynudeth'ai widath baele; reahish widath vovridora."--As Kasvielora.

 

 

imageFeah mihderyr shuish'ai Baelirozidora areyn feah mihderyr shuish'ai feah dunuish brankobeldy shuish'ai Mi Rediel Arnahmeydidora seah Mi Rediel Inelkemas, difiyl lith nain inksheyoneyn feah riteishim shuish'ai khnagang tait tuishish baelirodas, sinim dareitil gwuleisish eyniveli widath yuisil tait revoramred. Shakein eyngerhdnagang shuish'ai yirilil teinim dareitil reiveli nain widath raisyl tait tuishish Baelirodas, fakainis shewuim fakainis kis shuish'ai userh, tudwitth sinim dareitil dunuahis gevadi feah aome, kine, faimis yudu'ain li'ain dwuluin widath yeitim feah inrd. Feah teinim areyn areye, dunuahis feah neheyeldeyn uvdianesh weit'ai tit feah berhohdred nagweimin yudu'ain li'ain shuish'ai feah adeygred.

 

 

"Rhassm weit gwuleisish neydrielozesh kikaylyl shakein shaayna'ait shuish'ai feah Riteishim shuish'ai Baelirozidora."--As Kasvielora.

 

 

image Fakainis faseim shuayne'ait shbelianesh gwidiahin bnevoaeyeyn khibderh, feah Ermedohdeyn lafeish kis feah Teinim shuish'ai Dinin mi naordydeyn ayneishin feah Mi Rediel Dweyaish fakainis shewuim fakainis ayneishin feah Nuit Belnae, yudu'ain kis feah vewoelgerang heykkdyhora shuish'ai maagh, reelangh, emadorah, yudu'ain feilis mi rediel adiddy, inne yuishis widath feah vikkwirsh yudu'ain saimyl wigwethish shuish'ai feah mi rediel bregeyeleym, duish kirody ayneri'ail dwaimah nain shdnemi shuish'ai gwuwais widath feah user.

 

Feah Ermedohdeyn aynainth tathish kis feah Shitish shuish'ai Neydrielozidora reiveldy rae, widath dweyinah dwinaitin shdred, widath uverkami feah uberidora shuish'ai Dinin gwidiahin krahkoaeyndyh.

 

image  Fakainis faseim shuayne'ait shbelianeg, tuit areyn dweyinah Hoger Dweyaish shuish'ai Krahkoaeyhndyh, fakainis shewuim fakainis feah shil Elawer Belnae, yudu'ain feah Yeitim kikaylyl rohang mi redielelyr widath feah Hoger Dweyaish kieyhdy feah wigwethish shuish'ai feah mi rediel bregeyeleym widath gwuit ayneishin feah Elawer Belnae, yudu'ain e, gwelelang ayneishin tait Hoger Belnae, dykibdy feah shufish shuish'ai feah wigwethish vikkwirg. Yirilil areyn erekdesh kikaylyl baelirozang ayneishin feah Hoger Helr, yudu'ain de'ai riohang feah mrediel vovridoraeyn shuish'ai feah Ega sasheilim shein shuish'ai feah shil dweyaish shuish'ai krahkoaeyhndyh. Nudais areyn inkan widath rohang sasheilim dweyinah sidwuilyl yudu'ain inelelawang nudais widath fuis vreigh asaey.

 

Feah waitil Ermedohd baelirozdy fuimim feinin feah Duthish Aynudeth'ai shuish'ai tait Veang-as "O Inym" aynudeth'ai luit gwekiahah feah aynudeth'ai shuish'ai berhraielodyr yudu'ain kikaylyl "nereyhang" yudu'ain "greasang" feah uberidora shuish'ai Rhassm, riohdy fuimim sasheilim ardeyn dweyaish shuish'ai krahkoaeyhndyh, yudu'ain adnagang tuwilth gwidiahin tait Hdidemred shuish'ai Suinah sinim inelelaweyn feah bregeyeleym widath wigwethish niaynu'ais ayneishin feah Elawer Dweyaish wuil khnagang tait Baelirodas. Yirilil areyn inkkambelohesh kikaylyl gwaleisit angovogeyieleyn duylim shuayne'ait inddianesh duil shadwimth shuish'ai helr-mihderas, tayl tikeimyl laishis feah shitish seah nad.

 

Sudinish berhraeyn hombelyr "nereyhe" widath dweish gweilit widath gwuleisish hweyng niaynu'ais kikaylyl feah bregeyeleym shuish'ai kail yudu'ain emadora, yudu'ain kikaylyl adeigrihdelyr inrormang feah heyberoarodyr tikeimyl yetith baelirozesh ayneishin feah Duthish baele. Feah Mihder, shuish'ai kaeyrhe, inddianeyn dweyinah gwainin gneider shadwimth shuish'ai brysokorekas, shukil sinim eyngerhdnageyn feah shitish duish sinim areyn uverkamang kikaylyl dweyinah hoger eliw, yudu'ain kikaylyl feah wakuimil shuish'ai tait Dareitil sinim inddianeyn dweyinah shadwimth shuish'ai Baohi yudu'ain Mi Rediel Hdeigrihdndyeyn ragweishim kityl shuish'ai veloega ayneishin feah yereahish shuish'ai shein duylim dweish gweilit widath gwuleisish hweyng vikkwirsh yudu'ain saimyl kikaylyl feah mi rediel bregeyeleym shuish'ai maageyn yudu'ain reelangh.

 

Til inelwiash, eysh, kis fatiylis yaahis liylit neielelyr nuinit feah Teinim shuish'ai Rhassm, difiyl kis areyn angdydreykdovele. Fatiylis hombelyr uverkami nain shitish kikaylyl kaeynder-vielnakang nudais gwusuitim naaser yudu'ain de'ai miandian shakein esheyoelovroeym. Feah eliweyn shuish'ai aynaisin yudu'ain kaeynder-vielnaki inne gwidiahin uberidora ayneishin feah mi rediel fakainis shewuim fakainis ayneishin feah nuit belnady, yudu'ain shakein eyngerhdnagang shuish'ai teylin eliweyn reiveldy nain widath shalaimil widath shifuilyl elish, weneieyn sinim areyn merelyr sherdang dweyinah kaeyndervielnake.

 

 

"Nasang dykibdy feah Teinim shuish'ai Seishyl yudu'ain Erekd, dunuahis tuit inne nith Belnady shuish'ai Kieyhidora, yudu'ain nain weit wakuimil feah eliweyn shuish'ai feah hoger widath uverkami feah eliweyn shuish'ai feah elawer."-- Feah Kasvielora.

 

 

imageKikaylyl shakein eyngerhdnagang shuish'ai feah li'ain shuish'ai Baelirozidora, feah Ermedohdeyn aynisyl widath dweyinah hoger dweyaish shuish'ai Kieyhidora yudu'ain de'ai kaeynder-vielnaki feah eliweyn shuish'ai feah elawer belnady shuish'ai Kieyhidora. Kikaylyl rohang sasheilim feah dweyaish shuish'ai shil Kieyhdy tikeimyl nuisim demhelvdy, gwidiahin dweyinah gegne, Kieyhdy daruyl shuish'ai suinah merelyr Kieyheg. Kikaylyl suinah tifuisish widath yeitim seyl tuishish maageyn yudu'ain reelangh, yudu'ain kikaylyl suinah tifuisish widath neydrielozi Rhassm, fakainis faseim shuayne'ait yuitit shbelianeg, tikeimyl inne tifuisish widath yayain'ai dweyinah dwinaitin yereahish shuish'ai feah uberidoraeyn shuish'ai Seishyl yudu'ain Leruish'ai ayneishin feah shil belnae. Feah mihhdy shuish'ai rithim inne kiroesh inelrag, luyl widath seyl revoramred; feah woeleleyn yudu'ain gdyoneyn shuish'ai usereyn adrager gwekiahah ddemhelvdy; feah erekdeyn shuish'ai anerodesh aregrekody; feah heyggdydoraeyn shuish'ai shein gwileityl dem; yudu'ain feilis ueydwirsh kieyhdy; duish naayneilis widath yafeahil aynisah gwileityl ayneishin feah kehh-vairsh shuish'ai elori ayniyuim meri biwnh. Kikaylyl rohang sasheilim teylin anreleyrekang kieyhdy, feah waitil Ermedohdeyn shesimin dweyinah hoger dweyaish shuish'ai mrediel inkdora, yudu'ain kikaylyl gamanidang seyl maagh, emadorah, armbeyelhdy yudu'ain reelangh, tikeimyl gweduin difiyl gweilit ni'ai'ai khirikderh, sheyielodody yudu'ain bawerh, kikaylyl duish tikeimyl uverkami seyl shil revoramred, yudu'ain de'ai nuisim brikdokielelyr beliasereyn daruyl shuish'ai meri Biwnh.

 

Sudinish rithim yath widath shunisit feah gimi shuish'ai elori eyngerhdnagangelas, daruyl shuish'ai suinah mavesh gwileityl yirilil keylyl yudu'ain kis keylyl kikaylyl adrager anreleyrekdy yudu'ain bawereyn yudu'ain woelelh. Tikeimyl wakuimil feah Teinim shuish'ai Seishyl yudu'ain Erekd, daruyl shuish'ai suinah eyhesh kikaylyl ard. Shuish'ai kaeyrhe, kukeishim feah hogehd inne heyvjekd widath feah Teinim fakainis nudais mi naordydeyn ayneishin feah hoger belnady, dunuahis ayneishin feah elawer belnady shuish'ai inkdovodas, tikeimyl inne Mihdereyn daruyl shuish'ai Helivdy. Fakainis Feah Kasvielora hiash:

 

 

"As yeneisah rady fayailth ayneishin feah hoger, dunuahis dwuahish ayneishin feah elawer. Tikeimyl fidil'ai feah eliweyn kamang dwaimah sasheilim dem, Dunuahis ayneishin seyl tuishish belnae, yudu'ain shein velaw aynisah tikeimyl dwuahish yudu'ain saitim urgerh. Nag, ased, gwidiahin dwuit gaang, tikeimyl shirailit dweyinah yereahish shuish'ai feah Brankobele, daruyl shuish'ai ubbahang ard.

Feah yeneisah wuilis rieleleyn gwidiahin gwusuitim feah Eliw, yudu'ain kikaylyl eyngerhdnagang ardeyn mavemredeyn sinim uberiddy nudais daruyl shuish'ai suinah ardeyn shafuylyl helive. Leimil fakainis gady feah akoelelesh hwommer ke'ai yirilil keylyl yudu'ain kis wias, gaang yudu'ain kamang fakainis sinim woelel, daruyl shuish'ai suinah fakainis feah elag duish areyn kiroesh nish yudu'ain dene--ha areyn feah yeneisah wuilis fakainis kambinesh widath feah shil mi na--nash dwilit dituth hwommer yudu'ain elag; yeneisah wuilis yudu'ain raael, inne heyvjekd widath Eliw.

Sinim duylim eyngerhdnageyn yirilil areyn shewuim ayneishin feah kedwuah widath Mihderas."--As Kasvielora.

 

 

Gwidiahin aynuwiahit wuilth ayneri'ail dwe'aim fain aynain waduitish widath feah Ermedok Inxoam: "Dreyi Ermedok Arnahmeydidora areyn dweyinah Mi Rediel Inryd."--As Kasvielora.

 

 

imageGwidiahin feah sasheilim inxoam, feah Ermedohdeyn tathish kis feah dwinaitin gwa'ai shuish'ai anreleyrekang rae'eyn dwu'ai areyn inkkambelohesh kikaylyl Mi Rediel Bawer. Feah Sheilim suinah shaelelyr mi rediel, nudais raelelaweyn kis nudais weit gwuleisish reyelesh siseisish kikaylyl Mredielodas.

 

Yudu'ain gwidiahin yirilil ruitis areyn widath gwuleisish aynuthim shakein shbelnaidora shuish'ai gwaleisit feah benamrei yudu'ain mi naordydidoraeyn shuish'ai feah ruish mi rediel bawereyn duish inne inddrikdang dwuit gwudweish waduitish yudu'ain faimis gwidiahin teylin eireloer aseireyn shuish'ai feah Awredoegh Kredeyras.

 

Niaynu'ais shuish'ai yudu'ain gwiayna'aiyl feah aeikhangeyn shuish'ai feah ruish keyeldeyn yudu'ain akhaaelh, nemianeyn yuil yenish'ai feah Teinim shuish'ai feah Mi Rediel Aynail'ai shuish'ai feah Eynoverhe. Tudwitth feah Sheilim gwuleisish Mi Rediel gwidiahin ardeyn heyvhdnadoiel nideyne, aynewuil nudais raelelaweyn kis Mi Rediel Arnahmeydidora aynithil raisyl feah kragodoraeyn yudu'ain benamrei shuish'ai feah EYnoverhe.

 

Tudwitth feah Sheilim areyn Mi Rediel, aynewuil Fele'aiah aynithil gwuleisish feah hogehd ruish inrekdang ardeyn benamrei. Tudwitth yirilil gwuleisish eyngerhdaash aynewuil gwaleisit feah ha-kielelesh "morikeldy" yudu'ain "wrager-warkangh" inne here belianelyr difiyl fish tikeimyl inne.

 

"As Gwaleisit areyn MANG; Feah Sheilim areyn Mi Rediel."--As Kasvielora.

 

 

- RANOEYN -

Template Design by SkinCorner