Nov 27, 2011

I edwr id i Doenutinud Pum


Ler vele enmym ud edwr id ald wef, ynir velet ynri cymyg, id ie altdu ud rirkveld yika kindan. I edwr vele ynri mynzy, id wyfyld doud nityff til iw ald tumilw. I cymyg yuir gida yma zi kyfyld. Cyuy i olys ner logyd gdaw ud Doenutinud Pum, va vele foil aff erukt. Veli leg i edwr wid id afje cyoma aff i erukt, rin nitid tilok ynlka dag, gigyr alnir afje id alnir afje, tilys ler velet nur tvo Doenutidom myft op i Pum. Ud alnir afje, id myft i ynngad. Tidwd leg, ynn alnir wid gydw le ud, alnir vele oblwsysd til klwmnyff ewymid i pum til daetin etdu; rin ynn alnir goid ewymid, i Doenutinud fir neir; ynn alnir goid neir i Doenutinud cypryffmae ewymid; id gigyr etdu wid op tilys alnir vele upgiynin fygyr. 

Len alnir afdunmae yma i tiel le nedanmae logyd til iw alnir, rin ie yma systi cyoma edkumyn. Ie yma altdu ewtyff til doud. I nird altdu ald ynryk til doud, oir alnir wyfyld alrir nej garys til edun. I doennksav praymae. Rydi tinri ud usy, id i edwr tisysnsysd alnir cyner til iw alnir; gigyr i usy danid alnir wyfyld. Len i edwr klwmnyffmae ewymid i pum, id i Doenutinud cypryffmae til i grusy nomymys, ynn i usy updusysnmae etdu ewymid id dan av rit etdu i edwr vele ynri ynmae, id dan na i usy, rin etdu dan yma i cynemyr, gigyr le i edwr kyfyld neet oyayusysn alnir. I usy, dasysnig i edwr na alnir, dan til i zee prink, id cykrasnyffig ud ol cyuy i grusy, purimae aldelvir yma rin ald nys, va alnir myft aiekig ut. 

Pymle na i edwr tinri ewymid, id dasysnig i nys, krimae ut le alnir altdu 'nitid dasysnn grusy alrir nas'; id tunsysnig olin aff etdu alnir edgsysd tsik alnir drasysnmae ut i usy, ynn alnir kyntstisy alnir rit yma ald yakt til yatin alnir giynn ewymid i Doenutinud. Id talt dwf velfag undys enda gigyr kmyud cyuy ir pokaikubys til iys ynri leg.
Template Design by SkinCorner