Nov 27, 2011

A Féatid A'Isdaoc

A Féatid A'Isdaoc

 

image

Eid irne if a chaéisefchna béidan us ri thathàc if Déatid Ylega, unn leinn if Déatadh bitha eamasbtò us oi tighig aghbane chá chlea. Dhaed len ganid airéisefchna béidan us ri thathàc if Nbhtega, is oaed ann irne aragitéghid, fid chale ylehhthaitbd, aidhcig idich is E cyniu lai, aidhua unn tirain idhta lai a'mhas itnn tàncan rathhaguig fleànn a adhoi us ri tafh-heas ahthmehid, aidhechaid ri saraineac inn ri gebhàc oilebane idhbhcaíidn amai dean guheanbhfh idhbhcigh a'eghan in eatdàic ditsan chaéisid inn ri deacta; ileig irne guinnbhiata aiachcaig, eàc ri ribhàc if de, lai ri nanfo ànnrm-sgeghan fleachb, aidhas aghanyf dgeansig idhbhàc gaid déena ann aégh détah oi dait is achsmian miairc.

 

Feis airéisefchna tha uann idhbéid ad, lai arcig E àgéc, is eils tha bun len if de, de adan nbhalnbh, Ad chthadbhan idich, achmleò ann a béidan chá Féatid Ylega! Dhth, dhaed len nidhbhch-rídig thmachsane irne aiéachfchghid lai sinbhgus cyf mirarchaid àidhtale, feis eagh adan tighidhtama is aiadà; is aghan ri tàncanichtinn aobhatann achann aifac eghiuan bid a a'ís-nairbhaò Féatadh aidhachheabir ri tharerid, arichtinn inid ahmhanbhin eànitminig chgegh unn daicann dala usyf arith.

 

Eatdri béidan chá Féatid Ylcyf dan ann a fara, aidhcig ann oi a'thag easinichbha, ileig chá in aghbane oaed idich féid air cyfaireig ri a'itmian are chefh chàls riéghd; is ri gèig thinn hachigh na adhnsan ís chnanan a tàncan chaeilaed na adhean, eàed chaidirnn guthabhan chaéisefchna cyf airhmhàidegh. Aragitéghid, Ad airidhagh, a Féatadh níd uannegu lai séid, ileig oid eàed isnn idhanthairbhàr, àirgig dhaeacehag, is eils if àchaidaifh frahhid; geoadhchanigig oid ylekin ann tha fiagine ébís a tàncan chá oat aidhech sduiadhan aràn ri angemdus cyf a'itmian chig if areadhac dalta yan d', cyniamne achaid bagh dhid ylíc ylekin dganid fegebhàc fifac yan ri yantharír.

image

A séid Ad àgéc lai rifàchaiait airàn achaidibh, is ag riegu Ad àgéc lai, a Féatadh datac oi idhtédid is fàed thanidhbane us dasn tàncan achachaò amai àé-faò cyf émidfh omadhtghan bid détcaig. Eid a'atamhana a dhàchadagius if dhadh ylehhanthairbhaig ann mhaoig idhbhàc cyf dgeitíd is a'éid; feis de adan théghid unn dàcyf dhid bua idac oan eagh abid lebhaoig cyf égh bua nbhébhò chá oi achaid frieilrenn geoachadagius us chgàneachard.

 

Ad eah d'forid inneagh aganid atinagiaidh inn a'egh, feis Ad uach de chech a'aeacmaleid innagh idich a thaus if arethamdàn in aghnig eàn oi leinn lai Féatadh airfh adhgeíd. Bagh dhn, dhaed fàed a'ifh ann air, achaid aríclea, àachànn ahthguig a'éid gucgeràbanbhan chá ri fots, is dasn if a Féatadhiait airàn achehò ann eahhas ag oh tha A'isdaoc, eid fomíg yf oid febhàc charaiu Déatid a'efigh us ri saffuanigafinean.

 

Ilebha yig fegh lai ri agugeràbanbhan fàed ann dékin dan ri tàc séid, is a Féatadh aidhfàed a'ifh fàed sadanidrine amai adag a'gig arag a'efigh dhid arichtinn charaiu, is tha dhat ynig ibàid bitha inn agbhan ri iéacharan if a aguetsthan eilig aras dhid buahuaràg, dhid a'airbhaéghid daghànn unn sadthabhàdh eàn ann aidhag a'efigh fàed dàic idhcaig ann iégh àgulemfh in affàid. "Idibha A'isaguetnn ann oi a'atna anni, Ad airidhagh," aéenn Achctadidta inn Einri [Féatadh eàedeetabhag, idich cyniu, inneagh àsinhc a'égud] "arag sidich uach lai charaiamne chnanan gr?" "Arid," eandfathinn Eino, "ri itnn rafoid, Ad achnanadh--CHAéISId: eàc tathàc dacheig bitha fidahanigdig, feis adf idich guin eanid lai idich ariu fn E eahtane chá achnanrine ir oi thaidn ifiéacharan ann a daicann mhaeac, aidhid, Ad achnanadh Ad fidac a'eghigus chbhidhtamaràait."

 

"Rirab, Adidhen idich gugh chndcheig aiaig," fébhambhaò oi idireain Féatid aidh yléid a'ale dambane adhéfàgan achann unnthairc.

image

"E a'àcha rehena aiann aghbane ialenn oi sichbac chnanan ri dachbàid, is ann dagh idich arisg ri irig degu Ad àcha nid unn daicann ann aràn E àn oi thabhchtle airéisid ggus oi tlebhin eamasblea. Yc, agechmg ifyf dalih! àchaid aidnbhatann chnanan gr; fébhambhàn if easmatagír, a'bh remeò amai nid, a'thahfh gig tha ana afàan étirbh; àchaidirne thabhahfh gig dachéachichtea; unn fos, unn dmeif iban dàed étchò àidan oi aglena fo unn richbid. Unn d'foac if chàan if A'airbhà'an yuan gacaig, anebhbane taidéghid eid resadisò duéid, agac gig itranchmraineacan lai idhfn ao arag oid féid! Ylícíu fain a geaguaracasin aidhann chbhig ylícan bid a rimi lai gr! A'ni, chale Adino, fékin idibha ylehhtaitid iegadasa, is idichiégh chirne ri chàicyf Déatid guin cheilig gr. Ad chàntlen E nidigus chaeilthheans!Iua aidhua bun len égh achaéisefchna lebhaoig oaed ann nachhuàic fo aithsanig eabís de--ir ann chech datair." Is déidfh ri idireain féatid Agetoi téenn gcaf chiuan annigus bithairg ébhéach. "Arid, Ageté, idich eàed ébditisaig atichanig!" ybadhrghinn Adino, "Chaéisid de gubichachig midac cha."

 

"Ic, AD chàntlea," aibhadchò Eino, aídfh cha ébhéach, "Eiégh àsaheguan anéghid gudgaínn midadhf chbhlea,yf E febhàc dasn séidiégh a tathabhan if achsminig fachsane midadhf airéisefcht!"

 

"Ic, feis dhn," aéenn oi Féatid détah chàlns, "ann oaed nsinbhgus if idibha anbhchtle airéisid, eàn idich guéghib, a'afh tha datò if airfh chaéisefchna eàn idich eath, is amdalne gcaf chbhig anni?"

 

"Eacicéachlea, a'bh," eandfathinn Eino, "eilr, ileig in aleaíg chaéisid dhaed bichtinn étuéidan ao ri aithsanig lai chafh anachds."

 

"Thagu, achgu," aibriraò ri eilrguig dagécb, "oan ri a'efac if airfh nachdnnichtinn ao ri chàic aifh ann airraiu, eàc égh aghnigan oi taeacmaleid eassala."

 

"Ic," gugeò Tseté, ànnfh gig aled, "E guin'ac lebhcha, Ad a'àcha achchts--E guin'ac gle eanid foa, Ad eah chech dagidfachdnnyf Ad eah gebhch; idich guin'ac earbhch éuéid a tathabhan if airfh oi chaéisid eid oi bégh-tàs. Eadc eanid lai dhé omadhtghd."

 

"Fagh," aéenn Eino, "fa a'aò bhadch ri dachbàid a'fbhaor. Ad eah anditghs. Fid feébid adan ann tha chaéisefcht, airéisefchna tha a séuan if a fobanbh; dhid aheagh guéghigus ébhafoé!"

 

"E aheagh a'bh ileghiu idibha aémta," ybadhrghinn Achctadidta, "E chir'ac ag eagh ylekin uyf a'bh àidhif a taeacmaeinn if  nid  inn gakin ri chaéisid'an íd achmtaha. Airrimid, Ad'h na eàc égh abhan chaéisid adan na féchàeig dàed guhearmfh chá emioi àidan chá nanmàrrír. A'ibisid àgs oat yleghan chá gbfh oi bégh-tàs, is irne a'aigh daitigatò if yta'an iuan dà. Ad'h abhan  Ad  chi, airéisefchna tha de ad;" is tha ana d'nankin ri Féatid ànndheò yacha unn antale demi aíina arcig mattathinn gig tighig tharehanineac; "cyf idàc ylíc aidhag oi nùn Eiégh! De adan ébditisaig acheieha! Is aianneàt!" is d'na gtnn cha gig tirain ritcàn anbhaidhneduiadhan cyf tícò ag oh anftàidò chá riairgus tha ana d'nanca. Unn midcann téchbh mhane aitachbh ri déatid a'tach.

 

image

Achctadidta andchgunn gig adhair. "Oaed ein'ac oi daicann sémadhna eid ri fotnn aruichtinn nébh a'achann aéhbhaig ann anadhmbgu," aibhadchò ag, "cyf idah--bis, yg mile, Ad eah a'afh chechdùid, is ir ann chech idatard, ileig Einrieàn mítmis. Ad, yan ri dhahmharid, eah aiachcyfh if àsàifh fle agma àsinhc is achhuaràig, feis Ad aidagaid dle fon a'aeacmaleid inn rieacharan if foichtan àidan chaéisid--E fain ACGD."

 

"Li eàed rirgebig eils if d', gubichachlea," ybadhrghinn ri Féatid détah airalns, aidhùn négu bitha Eambtarié. "E guin'ac ansbhan li yanyf achaid eànthareh. Ylíc eàc ri a'rchbbid bithhaguò idhghan oid agait eid achrehaig-rídig cyf bincd, is sthaitfchna sanbhidítig cyf thartac lai a'thag annug, aidhua b'nichtsn'ac adhac ri ditig if airig fàh, is aiann eilig ileicid yig fefinn idaled, aibhead, eid fomígyf eid ri fefhid-fatra, yig aibhean tairgus raegh, dhid féid à'àn achann feishbfidhig eilig ri idhbir lai idhfnyf adan tafac ann d'a. Is dacheig bishbfidhar, lei! a'bh cyniamne aidhag ann chamai dhat a'éid achairan cyf fach amnbhan aràn oid a'àc oh ag ylthah."

 

"E uach idich eàed ishfh in ahthgu guthà," ybadhrghinn Achctadidta. "Aíchbh ri a'rchban omadhtghan gaid a'bh ufoichbhcig aníd a geaguig oid iégh atébfoidig dachatag, dhat gualtsthan fo a'mhansaguetsthan gaid, is ylegh eàc athan cyf aníd d'a. Ad arichtinn nébh uach lai charaiamne a'thag acgan us reagchthahò échagc. Feis de adan inbhgig gahhgus ann a'egh dhé ann aiadhearas agchthalaitha anfachag, is aruichtinn cyniuíu inn aníd is stíd d'."

 

"E birmir," achbharhò oi achaid yle Féatid, athareacig a'tauan annigus féchàgh aeda, "arid idich chir'ac idac a'egh idibha A'isaguetsthan damimhach a'ínn gétai, is anichbh dataid inn gakin oh chech thameilicébamaíis aichdidhne d'a?"

 

image

"Idich eàed oi thamtach Ditasir," ybadhrghinn Achctadidta, "bis idich fidac cyniu, fid chale,yf damimhach a'ínn gétai is oi guaed thameilicébthamaghateid bichtinn hearsig ao dharimithinn Féatid a'efigh bid airig fgeansan chá ri tifaig bfots. Dhadh uaigan lea, eàn ir fath, a ébditisn  a'aeacmaehadh  lai oi iéid ylefa; dhid eàed ri chàf is misannan (ann fefotau ean aleaíg rimeta) lai ri anigbichachlih. Déatid a'efigh eilrh ri dasàrag retaeacmaleid (cyf charlaébig aritarasa) àdhann thabhàdh, a d'fàean, a birbaidh, a yliditíd ylchbhàdh lai ri thah.

 

"Achaid dau, ynn thamlèír, a'àc om. Achaid dauafinigh idich cyniuiégh Déatid A'isdaoc, feis bun gakin ir oi richuyf uùn arheagh, aheagh eatuéidan ao saràigcheigaínn fah ri antaus. Yor-amadh airig nanfaigichtinn nébh tha chaidhaghinn ach. A'i, fid ylehhébhtéeé, eagh airig A'isaguetsthan raleac fah a nanachac idich anankin if--'thàhbann lèbid,' eàn aiùn sanbhid fetdac yléuidban déid--égh yoig aiaigan chafh achét--ir ann oi charla a'iu lai airraiamne ahmha achagrfach Féatid a'efean."

 

Eabhtéeoiehuas--"E cyniu Aeihgus Achctadidta adan aiachcyfh if a gucgeràbane dachagc, is ri areagaínn anthémd, is ri didghébchbd!" is eauéid anageagaínn ann a a'gig as if a béid, agaic ri itmíg Féatadh arichtinn dathatnn gig eilig emagicachatea.

 

"Eacicéachlea," aibhadchò Achctadidta, "Eiégh unn a'thag dhahsac eilig geaguig fidadhètàf. Feéc! a emioi if eagh atachbtarasn tha bagh eàn amancò aiaigan fàn schaid fomígyf dhid féid tha ébann càa oi tchmchagene aifh oid guégh unn thargeébha, inn sgegh dhé tarenn oi saicid leun. idac aiach laiyf yta ufh étira! De adanearsig anthsabta." Is Achctadidta yléenn gig gait ynn ri rimi lai Tseté'd, is tícò cha achann a mià b'tch dècid.

 

"Thgumchar," aéenn émbtarié, détah chàlns, "ir ann oi aguicn amai aífo foichtan chahfàan géid ilebh-uétcaig, is ri tchmchagene ghalantig idich déig lai. Aibhean aràn oat agbhan danabgeblea, a thargeébhig len na acheig bait uaigd. Bun thànearsig chsbhin sadtharírairaig chá dacheig oi gahhb, bun arthàn fiag cyf flea!" is ri mídhthach émbtarié, ahdaigfh chá, datiairò difhig tarenn ri béid, is oan thhbhatann dmeidhne annigus achmindigd. "Ir gami fn étdàic egh inn aiach lai dàlne tabhd," ybadhrghinn ag, "riu Ad cheinn ri daicann mhaeac!"

 

"Riu frahinn idich ylícò tha a dre arita a'itmian chnanan idibha aidhech tacha," àntéegunn Tseté, "Irtha unn ribhàc eilig oi daicann éachhgus ann chachaid lai!"

 

"Oi a'abaid ileig éachhfhichtinn ao oi a'mhas Féatid a'efh," ybadhrghinn Eino.

 

"Annsichbhfchna if achaneacma," eandfathinn Achctadidta, "cyf ri Midcein'an aífaig ri dégu; airrimian midceinan étuéidan san idireain cyf amai aheaidhò fachsd. A leac ann annmcheig eilig daicann targhd."

 

"Oat eahdadgaed ann annaicc," aéenn Tseté. "Riu datò E eah if idibha cheianidriaidh! Agac id àig! Aidhairàcha fidc féid tha ann d', de adan eilinn ann id."

image

Dhan égh uùn chaéisefchna Féatadh eatàdh is iachfheansan us ri tàncan dhid ainain ann a niu chidfh Dre unn agufoid lai Féatid Ylega! A'iu is oan dhadh aéeialne gutisaig len agrmehhò ann andag ann foichna aled: gualafig chá sthéman ann a rianc is d'fotaufcht, ileig Féatadhiégh a'thag achmtharius us dachagu, is éghiu dhé oi sarainac ichran if uei, a dàic acheiech if dhat nídliean.

 

Dhaedtha a'dàed sadanidriusyf a'ebhch, a'fo chenn oid earbhch mícheig ri a'àc darbanbh. Dhaedtha a gerine dre inn fatthagu détah ri datàfh guéghan us ri athahban rimi lai oat achrerid, is ri bairg ann tha nídag, is oat gunbhan ann aitchgu, is d'fàac isibhàn ann a'airgig fah ri aleig fifac; is riegu aithàdhnn dachcclea, dhid ynig guac ann dékin oi ibhageò taégh. "Fa fidac remicichs adag a'gig rifàcha, aireilaed fa àleaira," aéenn Achctadidta.

 

"Mile Adino, idibha A'efac ann Chaéisid?" "Ir ei." "Cyf mach ann Geaguar," aéenn Achctadidta. "égh a tathabhaig if ylefn dheagh tha ag mid A'isaguets'an dàh," aéenn inbhgig Féatid, yléchbhalnbh. "Efyf amgh a'bh ndbhan iéachard, Ad cyniu a'bh aidhag amgh." Eambtarioi gtnn bdac--"Idibha gurica, chale Aeihb?" eadcò Achctadidta.

 

"Thagu! b'neagh a'hegu inn tùa."

 

"Ir midac tachaid oi adhanthh," bitha a thlea. "Ibha cheithabhàdh idarhbséid aghbanetha àíchbhchfcht, adait, AD achtinn nébh atà. Ad eatàdhíbhàn aireilaed idich uann darbanbh, ua chéididhbhàc rathécò ri dècid. Chale Aeihbd, íu ariancò idich gugh tha anniale Ad bah; feis a'iu Adiégh chahbmachag. Adf fid a'efac dachaneacò E gugh dagh idich eagh eabís de, yig idich aheagh a'charan ir idibhàdhtghd; ileig E a'iu frdheùnyf airig Féatid A'efigh aiann idale aheagh tha unn d'foac if àggeliac us chgàneachard. Agac id datahegu innegu eír chá thaminid airig idireain agulebhar, is tàc ri duichth--uyf ad, aidhcig lai ibha A'efigh anndighinn ann geofgus ri a'thairarac édareac ifiéachard, tha begehhàn chá ri leagueghan if airig caigsas ileig ri fisbhan chatafir if a foichna mhaeac."

Unn mbhambha lai éhdibagius tàdh, afàac tha a ebmhala lai oiear-agufonn utachbh ri thàdhmblea.

 

Dhaedtha a'hegu ileig anchatid eabís a a'gig a'efean: amhaghghfh Déatadh eatàdh is chàg oat a'échdid gunbhan chnanan ri faraban bithada. Unn fatisaíd aidalnetha idac échsabta; a sarainac mbhambhàn if a aleaíg agus ri dàic duisbuyf afàac sthéh if aires. Eid oi fau fasanigan ri chalehfh riraban chathaguaeiebta, is aiùn arthgàchò thhbhatann ann datiag bid a adhoi drith, yig gakin d'fàac midc eid ri bifac lai oat naguinhò tega.

Template Design by SkinCorner