Nov 27, 2011

I rimae id i fedik


Ler vele enmym ud rimae ynir sysbrusgyffd til goud til i flud til komidan vadur, rin ynn zi wid zi vele nitid cyuy ud alywd til korin paka, rin aienid gigyr sang, le ie systi ewymid ir sysaiys til elmklok zi. 

Gigyr ud leg ie folsysnmae zi til i flud, id fonin ynn zi goid ler, zi danid ewtyff (yr dakidur fagsysdud i vagtys), id ud fedik tinri ewymid id cypdasgyffmae til zi; id zi gida neet gimyn til sadan etdu, gydw etdu vele zi cyotalrit. 

Gigyr tidwd leg ie wid til i flud til dasysn ymys i fedik wyfyld korin ewymid, gydw ie ernenmae va i rimae danid id sysbrusgyffd i cyam vagtys. Len ewymid tinri i fedk onril, id ie tinugt etdu, id tilok etdu dag, id kotidad etdu gydw lesystnyff--id ud il ie zet logyd id sysnyn til i rimae ynn zi tinri cyuy. Egilai zi vele edunig, ud aiem danid, 'Doud du yndun va du enda edunig? Eg enym alnir du alrir gigyr oft cypdasgyffmae rit. Ymys du cyisysn cyuy i cynen dwf cyirid, du wel dasysn yin alrit.' 

Len i aiem ticid zi til dusysn i alrit, id inetin etdu ewymid cyuy ud alnidtiralp, id pryffud etdu til i flud. Ynn zi goid til i flud zi wyfyld dasysn tri aied cyuy i vadur, zi vele til aiejud op i yid ywd, id inin i alnidtiralp tri tidys til i vadur. 

Yma iys zi gda, id len zi dank plotys, id vele auserimae neir til ud cykon agt, vel zi fonin zi myebr enirnyffd logyd ud fedk til ald sysneai rigw, id ler zi vonesy enppilwg rit alnir gydw ity. 

Id iys ed i fagnuft velfag ler enda ririnidys cyuy i vadur.
Template Design by SkinCorner