Nov 27, 2011

I Mynn, i Goenaff id i Afnybeap


Ud Mynn altdu ud Goenaff gydw ald wef. Ud leg Goenaff wid ut til rirkat, id dumae zi vele goenin, Mynn wid ut cyuy i olys, vel alnir rit rit Afnbeap, ynir systi erendys rit Mynn, gydw ewgai alnir wyfyld edun alnir, id afdunmae alnir til goud day rit alnir; rin i Mynn insgyff etdu wyfyld edan ud ked kanz, gigyr alnir afdunmae i Afnybeap til goud day rit alnir id dasysn ald kmyud oniys. Ynn ie goid dag, i Afnybeap danid til i Mynn. 

'Velfag, du alrir goid pmynnad aff kmyud goenafjys alrir.' 

I Mynn danid, 'Ja, ie enda yin kindan.' 

Gigyr i Afnybeap danid, 'Ymys ie enda, ie enda kmyud goenafjys, id ie enda ynri ked tit.' 

Gigyr i Mynn danid, 'niah yatin ud myrm; ir yuir wel korin sysdanklwg, id wi wel dasysn.' 

Gigyr iys kmyud goenafjys tilok nej rirsgyff, rin wid ut til yudun ir yuir, id ticid zi va altdu nedanmae. 

Yr yuir danid til, 'Goud paka, dusysn nej rirsgyff, id Eg cykagidag korin day sysdanklwg, id cykagidag doud gydw yn cyid.' 

Gigyr zi wid id pyfygt cyoma yolsomdys, id tilok etdu day rit zi. I Mynn danid, 'Enda du korin; va nuemar?' 

'O!' zi danid, 'ked nuemar, cymak alrir.' Alnir cymakd, id danid, 'Eid dwf ynri ked, sysnna onig.' 

Id zi danid, 'Eid dwf afnybeap dwf plud; ie alrir pin dolodanig ud til- leg, i plud ed daenennig cyuy i airat, id veli ud ed pryffenig etdu fagt.' 

I Mynn danid, 'Ri, talrir dwf ud cyuy i ri, id wi cykagidag alrir yn cyid.' 

Aff iys i Afnybeap alainyffmae av, id ynn ie cyisysnmae gydw alnir, alnir vele goenin, id nitid tinri ner im nomymys, va cynedasy i kmyud goenafjs' voned.
Template Design by SkinCorner