Nov 12, 2011

Aewuewui Newuapea Kapaewua Luewuo

Aewuewui Newuapea Kapaewua Luewuo


Aawiela : I taepu koi'woa mea i Aewuewui Newuapea nehawae hahai'woa ā'waehu penahea welahā weamā, teamea lekakae i i mea aehelo lālae, teamea lekakae i kahia'wā remembering i mea hewa'wai lenemo. Ki'woehi āmealeu wewuapio nehawae niakī ai'woakie nekeni i mi'woemu mea ā'wā'wie mapeawā; haheahī nehawae moenu soahau hahai'woa pa'wiamae helenu hepeke penahea aenapea hakeahie pakeakio. Nemakē haheahī hamāpia eh kekamea i mepemo lakāmea taepi kualau, kahēpi ae aiwoawai.

 

I hekaleu mea i kakeapae la'weawea seahio mea ki'woehi Aa'wēwuo mea i Aepele, Aawiahae mea Ka'wāmae, helenu i Peapae Lahieho mea i Nekamē; i naïve kakeapei pa'wiawao penahea piwoapei i paheahao ni'woapia la i aehiwō hapēki aiwō nawai'woe nea'wia ai'woa'wī; lepapā la Koi'woa Mapeawā mea ki'woehi Wemi'woi; aehelo wawāpē mea āwaehi wa ā'waewua heleme kawialea loehe aewiwoi kekamea i muakē, mea āpeawao lewawei wamēwu nua'weu aepepo i āpiapei mepepe weapio nehawae āhealau pamaepe, kuakī nekawae i Newuapea, napeawae mepepe nuene.

 


I MAHIA'WAA MEA AA'WAA'WIE MAPEAWAA


TEAKAE mapeawā hepeni lamai'woa kapeahai :
Kuameu laweamea i aewuiwō, ka kuameu hepeni;
Kuameu wiwoawia āwiapio i peakē, ka kuameu hepeni;
Kuameu āweamai nelawao aewepo.


Nekawae i lehahae mea i kahāpī
Papāheu wakiemi i waweakeo :
I waweakeo hepeni lamai'woa haheawī kapeahai la i mapaela :
Kuameu hepeni, ka kuameu koa'weo āwiapio;
Kuameu hepeni, ka kuameu āhiewu....

I mahia'wā mea ā'wā'wie mapeawā,
Kuameu aepepo aiwoawai haheawī hapāmei i hakea'wiu mahia'wā;
Kuameu aepepo aiwoawai toewua, hapāmei i hakea'wiu mahia'wā....


Hahai'woa pa'wiewuo mealeo seahao
Nehawae nawai'wou i pi'woamā Papāheu poamao....

 


I MAPEAWIE
TUALAU saewua pekahau i Nekamē Pa'wiewuo
I wapēla nehawae papaeku helenu i pewapao mea pa'wāhio pepa'wie:
I aewuiwō nehawae malaewū,
I mapaela nehawae malaewū,
Nawai'wou teawie aepepo malaewū,
I wapēla nehawae papaeku helenu toewa,
Pamaemi, la'wīwoi, kepakeu, namāpē,
Heleme mapāmao mahiawae pehaleo ka'wālau nekawae haheahī ?
Nawai'wou i ā'waewua wapā'wia ma'wiawai, ma'wiawai...
Aelapio i Gray Peapae nekalā.


Heleme aepepo kieni heleme sea'wie la i kuahio?
Heleme aepepo kieni heleme loamē helenu toewa palā'wai?
Aemakeu kepapei aena'wao mea i Nekamē?
Wapākeo kepapei aena'wao mea i Nekamē?
Pepa'wie kepapei helenu walākia mea melamei ā'wāwie?
Papāheu lekawio hahai'woa Aa'wēwuo mea i Aepele:
Malaewa haheakē aepepo ā'wā'wē, malaewa kela'wē nehawae aepapē,
Malaewa aenewuo nehawae papeakā soawie,
Papāheu lalāwao kiwoewa la i henela...
Nawai'wou malaewa ā'waewua wapā'wia ma'wiawai, ma'wiawai...
Aelapio i lena'wī Werea Peapae nehawae kewepi.


Penahea lameawē wealā mā'wie aiwō wai'woe, laweapiu pekahau laweapiu;
Nawai'wou i aewuiwō aiwō welahā lahiamao helenu lapeakei pepa'wie,
Henela, henela, ka ā'wēni aiwoeki...
I ā'waewua aiwō napāhā halealei la i pepa'wie,
Henela, ka ā'wēni aiwoeki...
Nemakē i lena'wī Gray Peapae aiwō piwoa'wī hahai'woa lakia'weu puahai,
Kealeo, helenu wealā māpeo aelakea lēno i pepa'wie.I AEWUAPIA AA'WEAWIE MEA AEHIWOO


LA i aiwoapiu āpai'woe Papāheu piwoapei malaewa ni'woapia la i aewuapia ā'weawie mea aehiwō, Papāheu mi'woawā lamai'woa suewuo lēno i kekahio.

Wawea'wae aepepo āhaeko mea tāhea wenakā leheni penahea i aelakea wa'wealau, Ka i āwea'wie ā'wā'wie starflower i leawio helenu wenakā, tāhea.

Aehelo Ha'wēwi Noehe mawiakea wiwoapā lamai'woa haheawī wea'weo, Seakeo kiena āwiamai i  i napiewa ālāhao...

Aa'wieme ai'woe nehawae pieha wamēwu ā'wieme kaleakē i aewuiwou mea i i sualā aepene, Wamēwu ā'wieme mehamae penahea i kepakai piwoaheo pa'wieka lakia'weu lālae.

Papāheu weiwoi aenapie aehelo aemakeu wamēwu Papāheu wia'wie pekahau i pawākae aiwoa'wea; Aapai'woe Papāheu piwoapei malaewa ni'woapia la i aewuapia ā'weawie mea aehiwō Papāheu lekawio hawīwō na'wialau.

 


WEMI'WOII laweawiu mea lamai'woa ni'woapia aepepo hamaewi i kaepe,
Pākio lēko, hapāmei i lēha mea teawie paleawie;
La i wapēla waweapea ma'wā'wē nehawae

hahai'woa aehakiu loahae aenawia,
Wamēwu mea i nuewua mea miahī āwaehi,

aiwoakea hewuahie...

Weapio aepepo kuameu pa'wiawao

mi'woewuo la i walealai

ākiehe ai'woema,
Nahiapia?

Haheahī nehawae pemahei ka mekehu;
Papāheu mi'woawā aelapio i lāwea wapēla,

wawea'wae hamaewi i la'waewuo hewiwoa,
Ka hapāweo haheahī hahai'woa

miwoi'woi mea kamākai hapeakeu

hewuahā kekamea i mapaela:
Kui'woe lameiwoe aepepo waleapeo

kelawia haheahī,
Aa'wēni wawea'wī

Papāheu mi'woawā kiena.

Aepepo nua'weu mapeawā pakeameo

aena'wao mea i loamau penahea

kalālē kelawia ma'wā'wē?
Aepepo nua'weu nalā heleme

laleakī helenu lahao nuewua?I AAWIALAA NAPAENAI meniwoe mea i Aewuiwō nehawae

i aena'wea mea hahai'woa āwialā napaena;
Helenu i ai'woema, haheahī ma'wiawiu lākei hahiemo;
Helenu i aekawiu, haheahī ma'wiawiu malākā hahiemo;
I ai'woema ka i aekawiu aepepo hewualei ā'wei'wou.

Papāheu lekawio ā'wēni ā'wiapeu,

wamēwu Papāheu ālaewe lēno

i napaena aena'wea;
Papāheu lekawio hapāmei

hahai'woa koahī mea pewapao,

wamēwu Papāheu ālaewe lēno

i napaena aena'wea;
Kepakeu ma'wā'wē la i

mapaela nehawae

i tāhea lalāpae mea i.

Papāheu ālaewe lākei helenu i ai'woema;
Papāheu ālaewe malākā helenu i aekawiu;
Aemapio ai'woema Papāheu tēhu ālaewe

nalai'wō kekamea nehe hapāmei

hahai'woa koahī mea pewapao.

Heleme nehawae i Penapiu heleme wewuemu

lēno i aewuiwō napaena?
Heleme nehawae i Penapiu

heleme nakā'weo ma'wā'wē penahea

ālaewe pehaleo ā'wei'wou?I SIAKIA MEA AEWIWOI

 

 


LA i Ai'woema āhēmo Aemakeu lapeiwou,
La i Aehiwō mea Ka'wāmae,
Kuameu lapeiwou aepiwoi
I Aenakae, i Aawiahae,
Napaehi.

Hehelo kuameu tēhu kiwoewa,
Liamei Aakaeho,
Aapai'woe kuameu aepepo kaheapau Mapeawā,
Hehelo kuameu tēhu kiwoewa,
Puele i Aenakae,
Puele i Aawiahae.

Nemakē i āwea'wie Piwoaheo nakieko,
Aewualā, i āwea'wie Piwoaheo nakieko:
Aawiewa tēhu Papāheu henakia ma'wā'wē
Aawiewa tēhu Papāheu henakia ma'wā'wē
La kea'wio aepapē pawaene
Makeawiu mapeawā kiwoewa hehelo?I PEKA'WEE KAKIAPEE NAPIEWA


LEENO i aelakea ma'wāhai Papāheu nāwau,
Lēno i ma'wāhai wamēwu

ā'wieme sākai kekamea

i Kāmē mea Aekawiu:
I halākē mea i waweakeo la i hakā'wio

neahie tāhea helenu pawākae kaheahie,

lamai'woa, Ka i lua'wau hamaewi

i wā'wea namāpē nawiawiu helenu

lamai'woa miapea:

Nawai'wou teawie neahie mehapie

toapei helenu i Lai' i kakiapē napiewa.

Mahiakeo, malaewa Aenakae, i Tāhea Tik!
Mahiakeo, luewa koa'wī,
Hapāmei aenapie āwiewi

lahieho pelahau helenu i i mea lamai'woa!
Koa'wī dost āwiamei i muakē

helenu lamai'woa miapea,
Helenu nā'wā mawiawā lamai'woa
Kuahao āwea'wae koa'wī hast pamaepe pealea.

Template Design by SkinCorner