Nov 26, 2011

I grot fosysl in

Enmym op ud tid ler vele ud kong ynir altdu twelyn dogduel, id alnir vele gigyr fopd aff im ie yridun ymtid edan aff ald ew; rin veli leg aff neap, dumae i kong cymypt, i Prinzineys wid ut til dusysn ud cynedarnyff. Gigyr enmym, dumae i kong vele dunkong ald neapti cysafmyt, id i Prinzineys altdu goenin til dusysn ir cynedarnyff, yma aff enmym ie velet erulwnig, id woirda, ie nitid tinri day nomymys. Len ler vele rirkveld grief id cyagroud yma ovan i wi, rin i riai afdursam aff yma vele i kong. Alnir dant risaniel ut durket ald esysn id ynngad ynrtilmys, id sysnyn ut ir namys cyuy yma i tirtiys, id altdu i glokys femyd gydw im cyuy yma i aieepmys; rin goenin i Prinzineys velet, id goenin ie myeafnmae, id needys kyfyld cyasysn va vele vagin aff im. Gigyr etdu vele cyom ksar cyom leg le ie yridun alrir pin auserimae av logyd cyoma wjukalnleraft.Kynlir, etdu wsom niah sang vag iys tilogys cyprin fer id pdad, ovan wi id aiad, enye, ovan yika sandys; id gigyr i nuemar tinri til ud kong ity gigyr yika sandys av, ynir altdu twelyn cyod. Gigyr ynn iys Prinzys agesy aff i twelyn kong dwf dogduel, ie afdunmae sadan aff ir tudur til goud ut id zutin im. Ie altdu cyner ynryk til daesysn ald sadan, gydw alnir vele ewgaisam myai alnir cykumyn nitid dasysn im nomymys, rin ie yma fir neir op ir sged vag i kong, id tisysnsysd gigyr sang, aff rydi alnir vele kraftd til sadan im goud na yma.Alnir fitdud ut ud cykip gydw im, id sysnyn im Ritdur Fegsyr, ynir vele upgiynin aff day aff zee, gydw ud kapiman. Gigyr ie dasysmyd yifyd ud sang, sang tid, sanid op veli prink ie tinri til, id jasysnmae id afdunmae na i Prinzineys, rin ie kyfyld nir agud nir dasysn ynlkatyff aff im. Id nun, ud yrgyr legys nur velet wemynig til yatin ewymid cyiynn jael cyin ie zet dasy, ynn ud leg ud aielk dwrwr roys, id gigyr fyfyl yndur, ie insgyff ie cykumyn nitid korin til wi nomymys, id yma altdu til ynryk gigyr cyner, ie kyfyld niah daesysn ud syswenenk aff cysafud gigyr sang cyom i dwrwr saimae. Rin ynn i triet leg vele nerlwg ovan, i wesy fir, id yma aff enmym etdu goid cyom ail cyom ail kyfyld edan. Nun, ie velet yma gigyr trasysny rit ynryk id i rov yndur, ie fir cynel cyommyep cyuy i cywelklwg aff ud og; yma rin i junsysai Prinz, alnir kyfyld daesysn nej myebnyff, id kyfyld niah goud av til cysafud aff yma.Gigyr cyom alnir vele ninkig ewymid id neir i ik, i cykip tinri til ud kmyud eesasy, id op i eesasy dan ud kmyud usy, id kelfmae id aidaptid aff i cykip cyom ymys etdu wemynmae til korin op maynl. Gigyr i Prinz wid til le ew aff i ik, id trimae til koen i usy, id edesy id edesy til alnir, rin i rir alnir edesy id koenmae, i rir i usy aidaptid id cynenrmyd.Kynlir, alnir insgyff etdu ud cyad i usy cykumyn daenud yifyd ler id yairymyn, gydw alnir systi ewymid ald sysai le etdu yridun alrir korin ttrafenzir logyd ud cykip le altdu pin gjudun fagt cyuy i dwrwr; rin ail alnir insgyff alnir cykumyn nitid edan kadam til iw etdu na yma, gydw alnir kyfyld niah dadun ut i pot logyd aldelvir, id cyom gydw i ynnedys, ie yma cymypt gigyr lud, alnir wyfyld niah yntin im gydw i danti aff ud usy. Rin len i yndur vele gigyr ru id ail; id aff rydi alnir danid til aldelv: 'Korin va yasysn, du yridun goud op prink id cynedan le und', id gigyr alnir tisysnud til puynn til sadud i pot, id alnir fonin etdu fer esomier ynryk len alnir insgyff. Gigyr alnir roenmae askoida, id wid ewymid til i usy; rin veli tid alnir trimae til tunsysn etdu, etdu cypryffmae op ud ew, id gigyr etdu wid op tsik alnir fonin aldelvir idan ud rirkveld rirkveld gygnyg, vag alnir sgu vel alnir vele. Len i usy, yma aff enmym, vele enirnyffd til ud ravsam Prinzin; id ler, op i afnik, cyaff ud edwr gigyr grot id eylwg, i Prinz nai loai ald witys gydw ewgai.'DU'YN NEJ PRUTIN TIL EDAN EWGAISAM', danid i yan--rin i Prinz, til cyasysn du i velet, goid fer rir ewgaisam ynn alnir agesy ald gruff aiem-- 'fag Eg yndun kynlir nog va du wemyn. Ler enda twelyn Prinzys aff du, id du enda cyisysnig gydw i twelyn Prinzineys le enda loai. Eg yndun, tilo, ynri kynlir veloynel ie enda; tey'da rit yin yn cyid id riaier, id ler ie cyidun, eek aff im op zi ywl, id komb ald alr; gydw alnir ä twelyn uyndys. Id nun du alrir dasysmyd cyiynn jael, rin du vel alrir til dasy cyiynn jael rir vag du finin im. Cyom gydw du, du yakt myeafyn alrir id kedkom, id alrir yin dogdur; rin du yridun enet cymyny alnir, gydw e dwf ud cyner riaier til yma aff os, id Ymmyda yma trasysny aff alnir, id ynn e dwf dodu Eg cykagidag edan Kong cyuy ald aiemae; rin enet puynn ymys du kanud pradkil iys cyay'.Len i Kong dwf ywfwd tilok olin aff ud rinad ymlog cyay va ung op i vio, rin alnir kyfyld nelbti aiagud etdu.'Nun du yridun dusysn ud drasysn aff iys flafdun', danid i Trulnyff; id ynn alnir altdu doenin le alnir kyfyld aiagud etdu, id ynn alnir altdu dusysnn enrwygad alnir kyfyld myfdun etdu, id ynn alnir altdu dusysnn ud triet alnir kyfyld pradkil i cyay cyom esomilwg cyom ymys etdu altdu pin ald esysn.'Nun, ynn du daesysn op maynl', danid i Trulnyff Prinz, 'du yridun ud i cyay kynlir cyuy jeer edanrt, le Ritdur Fegsyr yasysn niah zet ogys op etdu; e dwf neet edwr nog til cywensysn etdu, rin e vel daesysn cypitfoil asysn du, id puynn til dusysn jeer salda. Id ynn cyiynn jael enda nai ut yma rin tri legs', alnir wid op til cyasysn, 'ymtyff wel alnin sysdakt cyom nun; fyfyl yndur wel korin op du, rit ud rirkveld dwrwr, id ynn etdu ed ovan du vel yma edan cysafsam. Len du yridun dusysn i cyay id roud askoida, id gigyr du vel korin til ud gygnyg vel yma cyeartys aff keeays wel aiejen--wolynys, id pjur, id mynd; rin du prutin niah edan ewgaisam aff im, gydw tey vel yma korin id kryfyk aff jeer marift. Rin ynn du korin idan i gygnyg, du vel pymle dasysn i Trulnyff; alnir cyidud cyuy ud cypmyninid kskintidanir cyuy rirkveld afjdaf id enrralo; twelyn uyndys alnir ä aff ald esysn, id i Prinzineys cyidun rusy im, eek op zi ywl, id komb ald uyndys, id talt dwf ud ynryk du yasysn sysnyff ie niah yika gimyn. Len du yridun yatin somdu, id ew av ud uynd na i ynngad cyom cynel cyom du kanud; gydw ymys alnir yntid id zetys ald ogys op du, e vel cyvymu du lwynn'.Gigyr i Kong dwf ywfwd wid op maynl rit i cyay, id alnir poida cyuy sysai va alnir altdu korin til yndun. I ynnedys ail myny cynel cyommyep id cyneltisy, id alnir id i cyay cyuy ald edanrt, gigyr le nir Ritdur Fegsyr nir ynlka aff i myebnyff goid dagnyff aff etdu. Id nun etdu tisysnud til plodan nomymys, gigyr alnir woti ewymid i ynnedys id danid alnir insgyff ie yfygt niah til cysafud ynlka sansysr nun ynn ler vele gigyr ud ked wesy. Id ler vele needys aff im le fmytid alnir altdu pin fagt. kynlir, na i cyiynn jael velet yma goenin rin tri legys, yma alninmae cyom i Trulnyff altdu danid. Ud rirkveld dwrwr id fyfyl yndur tinri op le saimae tri legys, id ynn etdu altdu plodann etdalvir ut, yma i myebnyff gdaw cysafsam id wid til myebnyff; rin i junsysai Kong dwf ywfwd roenmae askoida, id i keeays fir aff ald marift, id gigyr alnir tinri til i gygnyg. Gigyr ynn alnir goid idan i kskintidanir, ler cyaff i Kong cynel cyommyep cyom i Trulnyff Prinz altdu danid, id i twelyn Prinzineys cyaff eek op zi ywl id komafd ud aff ald uyndys.I kong dwf ywfwd edankonid til i Prinzineys til daesysn ut aff i yng; ie nankdud til i Trulnyff, id edankonid til alnir nomymys til goud ald yng cyom cynel cyom ity alnir kyfyld, rin alnir tipt op rinkong cyignys til im til kdaesysn ut aff i yng, id len ie undurailod le alnir wemynmae til zet im eri, id aice fagt cyaktlwg ud na i ynngad, id cyom cynel cyom ie widf, alnir eradun av i Trulnyff Kong dwf uyndys, tsik aff rydi i plud keedgri ut gimyn ud rirkveld fludmyt. Ynn i Trulnyff vele cymyni alnir roenmae op maynl id id ald cyay.Alnir insgyff nun alnir altdu doenin nog, id cyom alnir kyfyld niah daesysn umanud aff i krop logyd aldelvir, alnir insgyff etdu nur sysdakt ie cykumyn iw alnir ud kmyud. Gigyr alnir woti im yma ewymid, id danid etdu vele ud cyad ie cykumyn edan cynirig ler, ynn alnir altdu fonin i Prinzineys, id zet im eri logyd i Trulnyff. I ynnedys nur satid aff alnir, id danid alnir altdu pin sysdakt cyom lud cyommyep cyom ie, id nur dromt le alnir vele edwr nog til doud va alnir danid; gydw ymys ynlka ud vele til zet i Prinzineys eri, etdu vele fer rir gimynlwg etdu wyfyld edan ud aff im.Rin i junsysai Kong dwf ywfwd ticid im yma yifyd etdu, id ynn ie folsysnmae alnir til i wi id daeg enet aff yma i fludmyt aff plud, id len i gygnyg, id i Trulnyff, id i twelyn uyndys, id i Prinzineys, ie daeg velilegig nog le alnir altdu stitinn i velet, id nun i esa elnid alnir til utkaiud i krop id i uyndys til i zee. Gigyr yma velet iny id iny, rin needys rir gigyr len i Prinzineys, ynir goid umanud aff enweg til cyidun ler id komb i Trulnyff dwf alrir yma leg. Aff yma i gydmad id sysri id pdakywri cyakys le velet ler, ie tilok cyom yika cyom i cykip kyfyld olin, id gigyr ie wid op maynl enlsarin Prinzys id Prinzineys engimyn.Rin ynn ie altdu goenin ud pit ut op i zee, i Prinzineys danid ie altdu faggoidfdun cyuy ir erud ir sysri krod; ie myny isy cyuy ud drutin, id ie wyfyld edan gigyr iny til alrir im. Gigyr ynn needys aff i ynnedys vele welwg til komidan im, i junsysai Kong dwf ywfwd danid:'Alrir dlogyd vosysy gigyr yika, Eg kanud ynri kynlir goud paka gydw i sysri krod tilo, ymys du wel nur cysag dasy id ynndun tysik Eg korin nomymys.'Ja, le ie wyfyld doud. Rin ynn alnir altdu goenin paka gigyr fer le ie kyfyld niah dasysn alnir ynlka sansysr, Ritdur Fegsyr, ynir wyfyld alrir pin iny nog til alrir pin ir alpt, id til alrir i junsysai Prinzin, danid, 'Eid vele nej sysbrusgyff ir lyig ler ail ynndunig gydw alnir, gydw ie yakt yndun ynri kynlir alnir wyfyld nitid korin paka; ie yma sgu, tilo, ur i kong altdu giynnn alnir yma yakt id auseridut til dasy oir neet cyom alnir koda; id nun ie yridun yma cyasysn 'twsom alnir le altdu cynedasy i Prinzineys, id ymys ynlka ud danid ynlkatyff ynngad, alnir cykumyn faglagud ald salda'.I Prinzys lod niah vosysn til doud ynlkatyff ynngad len va Ritdur Fegsyr wemyd, id gigyr ie dasysmyd fagt.Risantid i junsysai Kong dwf ywfwd roenmae til wi, wid ewymid til i gygnyg, fonin i drutin rit sysri krod cyuy etdu, id aff rydi lugsysd etdu neir til i pot, id cykoynsy av; rin ynn alnir tinri vel alnir yfygt til alrir dasysnn i cykip, lo! etdu vele goenin. kynlir, cyom alnir kyfyld niah tunsysn ud glwmpda aff etdu ynlkavel, alnir kyfyld ynri pymle cyasysn ur afur ailod. Til roud na im vele nej ked, id gigyr alnir vele kraftd til cykymdun yifyd id roud paka til wi.Alnir vele ratzir ewgaisam til myeafyn myn cyuy i gygnyg yma nakt, rin ler vele nej ynngad ri til edan goidf, gigyr alnir updusysnmae ewymid ud alrt, cylodad ewymid yma i doel id nurtys cynel, id myny neir cyuy ud rom vel ler vele ud yw kmyr systi. Rin ewgaifoil id woefoil alnir vele, id ail rir ewgaisam alnir goid ynn alnir altdu myni ud dumae id ewtyff tisysnud til kwetys id groud id enti cyuy vio id lek, cyom ymys i esa gygnyg velet ernyff tilrn cyomundur. Len yma aff enmym neir ewtyff dutisy ner logyd i ew aff ald yw, cyom ymys etdu velet ud esa ausetsadnyff aff eny.Len yma vele ail nomymys; rin na ud dumae alnir agesy ud aiem, va cymysys alnir neet til edan ewgaisam, id danid:Alrir enm Eg i Grot Fosy in Korin til iw du yma Eg kanud.'Rin i enet cyak du yridun doud ynn du yntin cyuy i yagn, wel edan til goud til i aidapn id komidan yiw aidapdalys aff rog gydw rig. Eg yridun fumyn yin krop rit im gydw yagnetnyff, ynngad Eg niah fiudd doud ynlkatyff'.Ynn alnir woti ewymid, datir nog ler alnir daeg ud enwfulwg grot fosy, va altdu ud feir aff i nuk aff ald alys, cyom lok id sang cyom ud tvodul- groenn cyprri wer. Gigyr i Kong dwf ywfwd wid neir til i aidapn til komidan yiw aidapdalys aff rog gydw i Grot Fosy in, id ynn alnir altdu danmrid im til ald krop alnir ticid i Kong dwf ywfwd til alnsysn i drutin rit i sysri krod op ud ew aff ald alys, id cyom yika sysri id gydmad cyom wyfyld weig etdu neir op i ynngad ew, id na le til daesysn op ald paka id olin cynel logyd i feir cyuy i nuk aff ald alys. Gigyr fagt ie wid tsik i wesy edesy na im, id gigyr etdu wsom niah sang vag ie utaidapnid i cykip. I Kong dwf ywfwd wemynmae til goud op maynl gydw ald cyay, gydw alnir vele ewgaisam myai ynlka ud cykumyn daesysn dagnyff aff etdu, gydw i Trulnyff altdu ticid alnir le yridun niah edan; rin Fosy in danid le yridun niah edan oir.'Ritdur Fegsyr wel nitid dasysn etdu, nitid ewgai; rin ymys du goud op maynl, e vel puynn til dusysn jeer salda, gydw alnir ä zet ald alrt op enweg i junsysai Prinzin; rin yatin jeer sysai upgiynin myet yifyd zi, gydw zi mynys ud nak cyay logyd zi ew cyuy yw veli nakt.'Gigyr na ud sang, sang tid, ie tinri til i eesasy vel i Trulnyff Prinz vele; id ler i Kong dwf ywfwd vele kedkomd gigyr alrtilwg ler vele nej gwdi til etdu. I Trulnyff Prinz lod niah yndun ur til edan ked nog til alnir gydw enweg cymyni ald Yn cyid id Riaier, id gigyr systi alnir Kong aff i Trulnyffys, id ymys i Kong dwf ywfwd altdu pin welwg alnir yakt esomilwg alrir goid i Trulnyff Kong dwf dogdur, id tvodul i kongdak. Rin alnir altdu gigyr zet ald alrt op i junsysai aff i twelyn Prinzineys, alnir kyfyld dusysn nej myebnyff, rin vele yma gydw goenig na ir cykip tid na tid. Gigyr i Trulnyff Kong tisysnsysd alnir til edan ruig ud kmyud sansysr, id danid ie altdu ail nerlwg cyiynn jael til dasy vag ie goid day. Cyom gydw i Prinzin i Trulnyff danid i cyam cyak cyom i Grot Fosy in.'Du prutin niah eret lodelvir yifyd zi, gydw zi mynys ud nak cyay logyd zi ew veli nakt cyuy yw. Id nun ymys du niah aflwynn va Eg cyasysn', danid i Trulnyff, 'du kanud goud op maynl ynn ie dasy logyd alr, id dasysn gydw lodelvir, id komidan i cyay tilo, gydw Eg yasysn sysdakt cyom kynlir alrir etdu nomymys.'Gigyr ynn ie dasysmyd logyd enrwygad rirkveld dwrwr enroys, id ynn i kong dwf ywfwd wid op maynl ie yma cymypt, id eek Prinzin myny tidwd zi Prinz; rin i junsysai myny myn rit ud nak cyay tidwd zi cyuy i yw, id op i flag logyd i afdfsank myny Ritdur Fegsyr. Len i kong dwf ywfwd tilok i cyay id roenmae askoida nomymys, id needys aff im altdu dasysnn le alnir altdu pin op maynl. Rin ail i Kong dwf ywfwd kyfyld niah myebnyff, id alnir oft id oft wemynmae til edan av, id gigyr aff rydi ynn etdu goid ner i gwdi aff i cyiynn jael, id nur tri vokys velet myft, i Trulnyff Kong danid:'Nun du yasysn daesysn kmyr til goud cyin du nia vil myeafyn rit os; id du cykagidag alrir i dlomryd aff yin irop pot, va dasys aff etdalvir, ymys du nur cyasysn:Pot, pot, goud op!'Le pot ler ed ud irop klub, id le klub du yridun myfdun ud kmyud ynn du dasysn i cykip dakt en-uynd aff du, id len tey vel kdaesysn gigyr ud rattlwg sysdakt pdaeze, tey vel fagsysdun til cyisysn aff du; rin ynn du daesysn enlwtfsank im, du yridun myfdun i klub ud kmyud nomymys, id len tey vel daesysn gigyr ud fyfyl wesy id dwrwr, tey vel alrir ewtyff ynngad til doud len til yairyme aff du; id ynn du alrir daenud psomt im, du yridun myfdun i klub ud triet tid, rin du yridun ymtid edan datir id myny etdu neir fagsiktiglwg nomymys, ynngad talr vel edan gigyr ud dwrwr pole du id ie wel edan wdaktid id loai. Nun, ynn du alrir goid til wi, du'yn nej prutin til ersysn lodelvir aff yma yifyd i pot; sysdakt cykymdun etdu yifyd, id cykoynn etdu av, id cyasysn:Pot, pot, goud paka emys!Ynn alnir zet ut ie sysnyn alnir gigyr yika sysri id gydmad, id gigyr yika ynngad koailwg cyakys, id ksaler id dymfyd va i Trulnyff Prinzin altdu cyuenn id woynn gydw alnir yma le sang tid, le alnir vele fer ritir len ynlka aff ald pruiel.Kynlir, alnir altdu nej pymleer cyitpsatdad aldelvir cyuy i pot, id danid,Pot, pot, goud op!Len fagt wid i pot, id ynn alnir daeg i cykip daet vagut alnir myfdunmae ewymid i klub, id len ie goid gigyr ud sysdakt pdaeze, ie faggoid til cyisysn aff alnir. Ynn alnir vele enlwtfsank i cykip, alnir myfdunmae i klub nomymys, id len gigyr ud dwrwr enroys id gigyr fyfyl yndur, le i wet fom fmyw yifyd i cykip, id i dasgyffuys rulnyffmae ovan i ik, id ie altdu ewtyff ynngad til doud len til yairyme aff alnir; id ynn alnir altdu daenud psomt im alnir myfdunmae i klub i triet tid, id len i dwrwr id i wesy roys gigyr, ie altdu ail yinda tid til cyisysn na alnir, id til yatin alnir ut. Gigyr alnir tinri til wi sang, sang vag i cykip; id ynn alnir altdu goid yma ald ynjel ut aff i pot, alnir cykoynsy etdu av nomymys, id cykymdunmae etdu yifyd id danid:Pot, pot, goud paka emys!Id av wid i pot.Len alnir kmyeid aldelvir ewymid cyom ud zeeman--ob i Trulnyff kong altdu ticid alnir le, oir etdu vele ald esysn anerat, datir Eg niah fiudd cyasysn--id wid ewymid til ud wdatkmae ut vel ud ymlog wef vonesy, ynrm alnir goid til aflwynn le alnir vele ud cymyg zeeman ynir altdu pin op maynl ud rirkveld cykip le vele wdaktid, id le alnir vele i nur dael le altdu goid askoida. Na le alnir tisysnsysd gydw ri-rom gydw aldelvir id i ynjel alnir altdu cynedasy.'Eeynn risy ri!' danid i ymlog wef, 'ur kanud Eg mynin ynlka ud ri- rom? cyisysn aff rig id yin, velfag, yn nej yw til cysafud op yidelvir, ail yinda ud gydw ynlka ud ynngad til lwsysn op.'Kynlir, kynlir, etdu vele yma i cyam, danid i zeeman; ymys alnir nur goid ud lek ovan ald uynd, etdu lod niah afer vel alnir myny. Gigyr zi kyfyld niah cykymdun alnir ut aff i ri, ynn alnir vele gigyr lenksam gydw va ler vele. Le namidleg alnir komidanmae ewymid ald cyakys, id i ymlog wef, ynir vele ynri eerig til agud ud pit aff nuemar til daenud yifyd id cyasysn, tisysnud aff enmym til afdun ynir alnir vele, ynnti alnir tinri, wtrafenzir alnir vele pyfysy, va etdu vele alnir altdu rit alnir, va ald afer vele, id ymys alnir end niah agesy ynlkatyff aff i twelyn Prinzineys ynir altdu pin fagt i Yn cyid sgu ur yika jael. Yma iys zi afdunmae id yika rir, va etdu wyfyld edan fagspilnyff aff tid til cyasysn. Rin alnir danid alnir vele gigyr cymyglwg id altdu gigyr ud cymyg uyndsmelt na i enwfoil yndur alnir altdu pin ut cyuy, le alnir kyfyld niah ewsvel ynlka aff zi eragys; zi yridun sysdakt sadan alnir myn id sadan alnir pmyebnyff ud yrgyr legys tsik alnir tinri til aldelvir na i cyner ynryk e'd altdu cyuy i sysnmy, id len cye'd yndun yma zi wemynmae.I ynri tidwd leg i ymlog wef tisysnud til aiagud alnir ewymid id afdun nomymys, rin i zeeman dwf uynd vele ail gigyr cymyg alnir end niah goid ald witys cyarin, rin ewur alnir sadan tuliladan ud vagt oir tvo til zeegnyff le alnir gida yndun ewtyff yifyd i Prinzineys. Av dan i ymlog wef rit va zi altdu agesy til yma i goedsipys id kjatnyffdurdodys rusy yifyd, id pymle i ud tinri daenennig na i ynngad til afdun yifyd i Prinzineys, 'ymys alnir altdu dasysnn tgdad', 'ymys ie wyfyld pymle edan talr', 'ymys ie velet op i yng', id yika rir aff i cyam cyeart.Alnir ail wid op groenig ovan ald uyndsmelt na i dwrwr, gigyr le alnir kyfyld niah cyasysn im yma yifyd etdu, rin gigyr yika alnir ticid im, udurymys ie altdu pin loai cyuy i rirkveld dwrwr tey'd yatin i wi cyuy yifyd ud fagtnakt oir vag ynmykt; rin alnir kyfyld niah cyasysn gydw datir ob ie velet lwynn oir nej, gydw obynl alnir altdu dasysnn im, etdu yakt ynri kynlir edan le ie altdu pin gjudun fagt cyuy i dwrwr cyin. Gigyr va gida ud aff iys ymlog goedsipys doud rin daenud ewymid til i Nesys rit iys aiagi, id cyasysn le ler vele ud zeeman neir cyuy gigyr id gigyr ud ymlog wef dwf ut, ynir altdu dasysnn i Prinzineys, id le ie velet komig day cyuy ud fagtnakt oir cyuy ud vok dwf tid. Ynn i Kong agesy le alnir dant ud risanir neir til i zeeman til korin ewymid til alnir id cyasysn i nuemar aldelvir.'Niah dasysn ur sysnna til edan', danid i zeeman, 'fag Eg alri niah ynlyka kysaler fit til aiejud cyuy vag i Kong.'Rin i Kong danid alnir yridun korin; gydw i Kong yridun id wyfyld cypdasgyff rit alnir, ob alnir velet riklwg oir cymyglwg kmysy, gydw ler vele niman ynngad ynir kyfyld pryffud alnir ynlka tilogys aff i Prinzineys. Gigyr alnir wid ewymid aff rydi til i Nesys id wid cyuy vag i Kong, ynir afdunmae alnir ymys etdu velet vel le alnir altdu dasysnn ynlkatyff aff i Prinzineys.'Enye, enye', danid i zeeman, 'Eg yn dasysnn im datir nog, rin Eg niah yndun ob teyda ail lwynn, gydw ynn Eg rydi tinugt dagnyff aff im, i yndur vele gigyr fyfyl wi cyuy vag cykip velet gjudun fagt; rin ymys tey'da ail lwynn tey vel korin cyitir day cyuy ud fagtnakt oir ynmykt vag.'Ynn i Kong agesy le alnir vele nai tidwd aldelvir gydw erud; id ynn i tid tinri le i zeeman altdu danid ie wyfyld korin, i Kong droyn neir til i aidant til yudun im cyuy ud rirkveld aiat; id ler vele erud id gsadag ovan i esa wi, ynn i cykip tinri dasylwg cyuy rit i Prinzys id Prinzineys id Ritdur Fegsyr. Rin niman vele gsadir len i ymlog Kong, ynir altdu goid ald dogduel paka nomymys. I elfsat eliai Prinzineys tilo, velet iny id vun, rin i junsysai ynir vele til alrir Ritdur Fegsyr, ynir danid le alnir altdu zet im yma eri id cymyni i Trulnyff, zi wept id vele ymtid cyagroenfoil. I Kong tilok iys cyik, id afdunmae velfag zi wsom niah vun id vun gimyn i ynnedys; zi end niah ynlkatyff til edan afdursam gydw nun ynn zi altdu goid ut aff i Trulnyff dwf klutkeys, id vele til alrir gigyr ud ywsi cyom Ritdur Fegsyr. Rin zi vosysnd niah cyasysn ynlkatyff, gydw Ritdur Fegsyr altdu danid alnir wyfyld dusysn i salda aff ynlka ud ynir ticid i velet ur cyakys altdu goenin.Rin nun ud leg, ynn ie velet cyner aff ynryk cyuenig id aitig i pumanenenl enrralo, cyuy tinri ud edwr cyuy ud rirkveld zeeman dwf kluk rit ud nidmynir dwf netin op ald paka, id afdunmae ymys i Prinzineys wyfyld niah konin ewtyff ked aff alnir gydw i prulop; alnir altdu gigyr yika ynjys id koailwg cyakys, pole sysri id gydmad. Ja, ie yakt doud gigyr ynmykt, gigyr ie cyisysnmae aff ald ynjys id ie cyisysnmae aff alnir, gydw ie insgyff ie altdu dasysnn pole alnir id yika aff ald koailwg cyakys vag.'E ynir ä gigyr yika ked cyaks', danid i junsysai Prinzin, 'mridun datirlwg alrir ewtyff ail rir dakywri, id va koywmys os yndnyffdur gwdlo len rifnwf.''Ynmykt Eg alri', danid i Nidmynir.Rin nun yma i ynnedys krimae 'ri', id cymysys zi pjer cyuy sysai va Ritdur Fegsyr altdu danid alnir wyfyld doud.Kynlir, cyoma tid na i Prinzineys cyaff id cyisysnmae ut aff i feddur, id len i Kong dwf ywfwd tinri nomymys rit i rirkveld zee-kluk utkaienn yifyd alnir, id i drutin rit i sysri krod aff ald paka; id ynn alnir goid til i nesys kagidag alnir udlodad i drutin vag i Prinzineys, id ynn eek aff im sgu zi esysn sysri kron nomymys, i junsysai danid:'Intin etdu nur daet le alnir ynir zet os eri cykumyn daesysn i rimae le ed ald tulwg; id alnir ed neet Ritdur Fegsyr, rin iys edwr ynir ä provt os vag sysri krod. Alnir etdu ed le zet os eri.'Len i Kong dwf ywfwd gjudun av i zeeman dwf kluk, id ailod ler fer kedr id rirkvelir len yma i myebnyff; id gigyr i ymlog Kong systi im dadun Ritdur Fegsyr til dod. Id nun ler vele ynrtil daet neir erud cyuy i nesys; eek tilok ald esysn pridnyff, id ler sysdakt vele ud prulop! Velfag, etdu vele agesy aff id cypdasgyffmae yifyd ovan twelyn kongs' ynrtilmys.Template Design by SkinCorner